Page 1

Page  1  


Page 2  

คำนำ บล็อก (BLOG) คือเว็บไซต์ที่เจ้าของ หรือ admin สามารถบันทึกเรื่องราวของตนเองลง ใน เว็บได้ตลอดเวลา การสร้างเว็บบล็อก สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเอง ไม่ซับซ้อน และภายระบบการ จัดการบริหารเว็บไซต์พื้นฐานให้ เช่นเครื่องมือสำหรับเขียนเรื่อง โพสรูป จัดหมวดมู่ และลูกเล่นอื่นๆ รายงานเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐาน กระบวนการศึกษาและการตกแต่งเว็บบล็อก Google Sites อันเป็นเนื้อหาที่ผ่านกระบวนการเรียนการ สอนในรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออก แบบ นิเทศศิลป์ ( Arti3319 ) สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร หากเนื้อหาในรายงาน มีความผิดพลาด ประ การใด ทางผู้จัดทำ ต้องขอ อภัย มา ณ ที่นี้ด้วย นางสาวจารุรัตน์ น่าเยี่ยม ผู้จัดทำ


Page 3  

สารบัญ หน้า 1. รู้จักกับ Google Sites 2. การศึกษาจัดการ และปรับแต่ง Google Sites - การเริ่มต้นใช้งาน Google Sites - การเขียน และแก้ไขข้อความบนหน้า Sites - วิธีจัดการหน้าไซต์ - การสร้าง Link รูปภาพไปยังหน้าเว็บเพจ 3. สรุปการเรียนรู้ Google Sites

4 5 5 7 8 9 11


Page 4  

รู้จักกับ Google Sites GOOGLE SITES คืออะไร Google siteก็คือเว็บไซต์ของ Google เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ทำให้การสร้างเว็บไซต์ของทีมให้ง่าย ขึ้นเหมือนกับการแก้ไขเอกสารธรรมดาๆ ด้วย Google เว็บไซต์คุณสามารถรวบรวมความหลากหลาย ของข้อมูลในที่เดียว เช่น รวมวิดีโอ ปฏิทินการนำเสนอ เอกสารหรือสิ่งที่แนบ และข้อความ อำนวย ความสะดวกให้คุณร่วมกันดู หรือแก้ไขหน้าเว็บ จะเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือทั้งองค์กรของคุณ หรือจะทั้ง โลกเลยก็ได้ สิ่งที่คุณสามารถดำเนินการได้กับ Google Sites: -

กำหนดรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ของคุณ. สร้างเพจย่อยเพื่อให้เนื้อหาของคุณจัด. เลือกประเภทเพจ: เว็บเพจประกาศ, ตู้เก็บเอกสาร. ให้เนื้อหาในเว็บของคุณ (เช่นวิดีโอเอกสารออนไลน์ Picasa แสดงสไลด์ภาพถ่าย, gadgets iGoogle) และไฟล์แบบออฟไลน์ในตำแหน่งกลางหนึ่ง. - ให้เว็บไซต์ของคุณเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะตามที่คุณต้องการ. - ค้นหาใน Google เนื้อหาของเว็บไซต์ที่มีเทคโนโลยีการค้นหา Google. - เรียนรู้พื้นฐานของ Google เว็บไซต์และเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ของคุณเอง. ข้อมูลจาก http://joezaar.blogspot.com/ เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 2556


Page 5  

การศึกษาจัดการและปรับแต่ง Google Sites Google sites คือเว็บไซต์โปรแกรมออนไลน์ที่ทำให้การสร้างเว็บไซต์ ให้ง่ายขึ้น เหมือนกับ การแก้ไขเอกสารธรรมดาๆ โดยผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางภาษา html ก็ได้ การเปิดใช้งาน Blogger นั้น เพียงสมัครสมาชิคของ Gmail ก็สามารถครอบคลุมการใช้งาน ทั้ง Gmail Google Plus , Google Drive , Blogger และ Google Sites ได้โดยง่าย การเริ่มใช้งาน Google Sites เริ่มต้นต้องเข้าไปที่ https://sites.google.com/


Page 6  

ภาพที่ 1 – 3 แสดงขั้นตอนการเปิดใช้งาน Google sites ที่มา : จารุรัตน์ , 2556


Page 7  

การเขียน และแก้ไขข้อความบนหน้า Sites 1.เลือกไอค่อนรูปปากกาที่อยู่บนหัว Sites

2.จะปรากฏแถบเครื่องมือขึ้นมาด้านบน และสามารถคลิกเพื่อพิมพ์แก้ไขข้อความได้เลย

ภาพที่ 4 – 5 แสดงวิธีการแก้ไขข้อความบนหน้า Sites ที่มา : จารุรัตน์ น่าเยี่ยม , 2556


Page 8  

วิธีจัดการหน้าไซต์ 1. เลือก > เพิ่มเติม > จัดการไซต์

2. ไปที่สีและแบบอักษร ** การจัดการส่วนนี้สามารถเลือกปรับแต่งการแสดงผลของ font / headder ต่างๆได้

ภาพที่ 6 – 7 แสดงวิธีการจัดหน้าไซต์ ที่มา : จารุรัตน์ น่าเยี่ยม , 2556


Page 9  

การสร้าง Link รูปภาพไปยังหน้าเว็บเพจ 1. คลิกเพิ่มเติม เลือกแก้ไขการออกแบบไซต์

2. คลิกเลือกแก้ไขเกตเจ็ตแถบด้านข้าง


Page 10  

3.import รูปภาพที่เตรียมไว้ เข้ามาในหน้าจัดการ แล้วครอปรูปภาพไว้ จากนั้นคลิกเลือกที่ ลิงค์

4.เลือกที่อยู่เว็บ แล้วใส่ URL ของเพจ ลงไปในช่องนี้

ภาพที่ 8 – 11 แสดงวิธีการสร้าง Link เชื่อมไปยังหน้าเว็บเพจ ที่มา : จารุรัตน์ น่าเยี่ยม , 2556


Page 11  

สรุปการเรียนรู้ Google Sites Url : https://sites.google.com/site/arti3319jarurat/

ภาพที่ 12 – 13 แสดงภาพสรุปการตกแต่ง Google Sites ที่มา จารุรัตน์ , 2556


Page 12  

 

arti3319-jarurat-101-googlesites  
arti3319-jarurat-101-googlesites  

arti3319-jarurat-101-googlesites