__MAIN_TEXT__

Page 1

w w w . i g o - i n f o . p l

ISSN: 2392-2702

gazeta bezpłatna

PTASIA GRYPA NA TERENIE GMINY str. 3

nr 49|styczeń 2020 rok

www.ostrowwielkopolski.pl

lat

INFORMATORA POROZMAWIAJMY O NASZEJ GMINIE str. 4

V JARMARK ŚWIĄTECZNY W GORZYCACH WIELKICH str. 10

JUBILEUSZ Z PRZYTUPEM str. 13


|2

styczeń 2020 — nr 49

To już pięć lat Dariusz Pryczak To już pięć lat, kiedy publikujemy dla mieszkańców naszej gminy Informator Gminy Ostrów Wielkopolski.

W

szystko zaczęło się bardzo spontanicznie i było wynikiem potrzeby pokazania społeczeństwu mnogości inicjatyw i pomysłów jakie dzieją się w miejscowościach z naszego terenu. Jesteśmy dużym społeczeństwem, blisko 19 tysięcznym, z racji czego musi rodzić się w nim wiele pomysłów, liderów, a co za tym idzie przedsięwzięć, o których warto mówić. Warto też się inspirować i dzielić wiedzą, która jest najważniejszym czynnikiem zapalnym dla twórców.

W

2015 roku zaczynaliśmy jako świeża redakcja z jednym dziennikarzem, który miał za sobą doświadczenie redakcyjne i z profesjonalnym, grafikiem Michałem Truszem. Reszta redakcji miała doświadczenie w tworzeniu materiałów internetowych, ale ko-

lokwialnie powiem – daliśmy radę! Zawsze trzeba zapłacić frycowe, wobec tego popełnialiśmy błędy, które choć nie były katastrofalne, zostały wychwytywane przez mieszkańców. Wówczas było to irytujące, przecież się staramy, a każdy wychodzący numer był traktowany jak jajko, i wieczne pytanie – Czy wszystko jest ok? Dziś, gdy to wspominamy to raczej z żartem i zrozumieniem. To właśnie czujność mieszkańców doprowadziła do tego, że pracownicy biblioteki stali się również dziennikarzami Informatora.

D

ziś jesteśmy w wielu miejscach w naszej gminie, robimy zdjęcia, piszemy materiały, tworzymy żywą kronikę gminy Ostrów Wielkopolski. W szybko przemijającym świecie informacje zawarte w naszej gazecie i na portalu są często jedyną formą przypomnienia tego co działo się kilka lat temu. Na podstawie naszego tytułu, tworzone są już nawet bibliografie regionalne…, no cóż, to już w końcu pięć lat.

C

o ważne, nakład finansowy na gazetę jest niewielki w porów-

» Jesteśmy w wielu miejscach w naszej gminie, robimy zdjęcia, piszemy materiały, tworzymy żywą kronikę gminy Ostrów Wielkopolski naniu z innymi wydawnictwami tego typu w Polsce, a to ważne ponieważ to środki publiczne. Nie możemy wspierać się reklamami z powodu decyzji wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, jako pismo samorządowe. Dziś z wyliczeń wychodzi, że nasze czasopismo kosztuje jednego mieszkańca gminy 10 groszy

miesięcznie. Myślę, że to niewiele, z racji tego, że wszystkie organizacje, instytucje etc. w naszej gminie mają do wydawnictwa wolny dostęp.

że Informator Gminy Ostrów Wielkopolski poza treścią zawsze będzie wiązany z poczuciem estetyki.

J

N

W

M

ako redaktor naczelny staram się, aby w gazecie zachowany był balans i zdrowe podejście do wielu spraw oraz tematów, a nie należy to do najprostszych, może nawet najtrudniejszych. Jednak to co rodzi się w trudach zawsze daje więcej satysfakcji. ygląd gazety jest bardzo przejrzysty i przyjazny dla czytelnika. Dla wydawcy, czyli Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich czytelnik to świętość i zawsze traktujemy go z największym szacunkiem. Nasza praca została wielokrotnie doceniona przez jury ogólnopolskiego konkursu Grand Front, podczas którego zdobywaliśmy jako gazeta 1. miejsce w roku 2016 i 3. miejsce w 2017 za okładki. Stawiamy na estetykę, dlatego nasza pierwsza strona jest zawsze wolna od treści, tylko poświęcona małej formie graficznej. Jesteśmy z tego dumni i mam nadzieję,

a naszych łamach w przeciągu pięciu lat można znaleźć teksty Hanny Olejnik, Gabrieli Sznajder, Marcina Fleischera, Jarosława Wardawego, Edyty Denkowskiej, Małgorzaty Szyszki, Natalii Kozieras, Anny Kląskały, Magdaleny Telegi, Anity Kaczmarek, Anny Woźnicy, Iwony Jankowskiej, Rafała Szuberta, Katarzyny Kryjom. imo, że prasa drukowana staje się coraz mniej popularna, napawa nadzieją, to że chcecie Państwo czytać nasze teksty i doceniacie naszą pracę i zaangażowanie. Na pewno, gdyby nie działalność redakcji Informatora Gminy Ostrów Wielkopolski wiele inicjatyw z rejonu naszej gminy nie nabrałaby większego wymiaru. Z taką nadzieją tworzyłem ten tytuł, aby niósł radość bez zbędnych uprzedzeń, zawiłości politycznych i zaściankowości. W ciągu pięciu lat wydaliśmy prawie 50 numerów, mam nadzieję, że kolejne lata będą ◆ równie owocne.

Nie żyje skarbniczka gminy Świetlicowe inwestycje W wyniku nagłej choroby zmarła Barbara Jurek, wieloletnia skarbniczka Gminy Ostrów Wielkopolski. Była osobą niezwykle pracowitą, szlachetną, dobrą i uśmiechniętą. Miała 58 lat.

B

arbara Jurek Skarbnikiem Gminy Ostrów Wielkopolski została w czerwcu 2013 roku. Pracę zawodową rozpoczęła w 1981 r. w Urzędzie Gminy w Ostrowie Wielkopolskim na stanowisku referenta ds. sprzedaży reglamentowanej. Od 1982 roku pracowała na stanowisku referenta, a później inspektora ds. księgowości podatkowej, a od 2009 r. na stanowisku

inspektora ds. księgowości budżetowej. Urodziła się w 1962 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Była absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Prawa i Administracji – kierunek administracja. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Wydział Zarządzania (kierunek rachunkowość). W pogrzebie śp. pamięci Barbary Jurek uczestniczyła rodzina i tłumy znajomych i przyjaciół, w asyście pocztów sztandarowych gminnych organizacji i władz gminy, które skierowały do rodziny wyrazy głębokiego współczucia. (jw) ◆

Śp. Barbara Jurek spoczęła na cmentarzu w Gorzycach Wielkich

Gmina Ostrów Wielkopolski kończy modernizację dawnego pałacu w Kwiatkowie, gdzie mieści się teraz świetlica wiejska. Dzięki nowej elewacji szary i ponury dotąd budynek zyska jasne, pastelowe kolory, które współgrać będą z parkowym otoczeniem.

P

race rozpoczęły się we wrześniu i zakończą wraz z końcem roku. Kosztować będą prawie 74 tysiące złotych. Pieniądze w całości pochodzą z budżetu gminy. O zakresie wykonywanych prac mówi przedstawiciel wykonawcy Tomasz Bolach. – W zakresie prac znalazło się odkucie odpadających tynków, naprawa zniszczonych gzymsów. Podjęliśmy tez decyzję, że trzeba zrobić natrysk i pomalować budynek, żeby on nabrał wyglądu. Zostały wymienione rynny, pozakładano nowe opierzenia, zrobiono wyjście do kotłowni z tyłu budynku. Budynek był pospinany klamrami metalowymi z powodu pęknięć , więc poszło

Budynek obecnej świetlicy wiejskiej w Kwiatkowie odzyskał dawny blask

ponad 50 metrów drutu zbrojeniowego, żeby to wzmocnić. Myślę, że to nabiera już uroku. Kolorowa elewacja pasować będzie do nowych inwestycji, które powstały niedawno w parku przy pałacu w Kwiatkowie. W ramach

konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” powstała tam zielona strefa rekreacji i wypoczynku. Plac przy świetlicy wiejskiej wzbogacił się też o estetyczną, drewnianą altanę letniskową. Zmodernizowany został także istniejący plac zabaw. (jw) ◆

Budynek świetlicy wiejskiej w Kwiatkowie w trakcie przeprowadznych robót modernizacyjnych


3|

nr 49 — styczeń 2020

INFORMACJE Z GMINY Radość strażaków, bezpieczeństwo mieszkańców

P

omimo bardzo zimnego i wietrznego wieczoru, mieszkańcy niezwykle hucznie przywitali nowy wóz. Były flary dymne, sztuczne ognie i szampan. Tego wieczoru radość mieszkańców i strażaków mieszała się z niedowierzaniem i ogromnymi emocjami. Nic dziwnego, bo na taki wóz czekali kilka lat. – Jest to spełnienie naszych marzeń. Auto, które jest nam niezwykle potrzebne, szczególnie do wyjazdów w trudny teren. Od jednostki PSP jesteśmy oddaleni o kilkanaście kilometrów, zatem czas dojazdu na miejsce zdarzenia się wydłuża, dodatkowo przejazdy kolejowe, które są po drodze także mają wpływ na dojazd. Jako jednostka OSP najczęściej na miejscu zdarzenia jesteśmy jako pierwsi. Wiele zatem zależy

Fot.: Archiwum

Wart 800 tysięcy złotych specjalny wóz strażacki trafił do jednostki OSP w Sobótce. To najnowocześniejszy tego typu pojazd w regionie. Pół miliona dołożyła do zakupu Gmina Ostrów Wielkopolski.

Mieszkańcy Sobótki niezwykle hucznie przywitali nowy wóz strażacki

od sprzętu jakim dysponujemy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wójtowi za przychylność i tak ogromne wsparcie finansowe. W naszych staraniach bardzo nas wspierał nasz miejscowy radny Ryszard Adamek, któremu również dziękujemy – mówi Arkadiusz Stasiak, prezes OSP Sobótka. Auto kosztowało dokładnie 760 tysięcy złotych. Pół miliona złotych to środki z budżetu Gminy

Ostrów Wielkopolski, kolejne 260 tysięcy złotych pochodzi z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Ostrów Wielkopolski przekazała także 20 tysięcy złotych na doposażenie samochodu w dodatkowy sprzęt m.in.: maszt oświetleniowy teleskopowy sterowany automatycznie typu LED. – OSP Sobótka jest jedną z trzech jednostek w naszej gmi-

Komputery trafiły do szkół 288 mieszkańców Gminy Ostrów Wielkopolski wzięło udział w cyfrowym projekcie unijnym pod nazwą: „Podniesienie Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Województw Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego”. Zajęcia realizowane przez Stowarzyszenie Qltura21 trwały od kwietnia do października ubiegłego roku.

Z

bezpłatnych szkoleń skorzystały osoby powyżej 25 roku życia. W ramach projektu prowadzone

Po zakończeniu projektu komputery trafiły do szkół z terenu gminy

Ptasia grypa na terenie gminy W Słaborowicach w Gminie Ostrów Wielkopolski wykryto ognisko ptasiej grypy. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym podjęte zostały wymagane prawem środki bioasekuracji.

W

irus ptasiej grypy został wykryty w naszym rejonie początkowo na jednej z ferm w Topoli Osiedle, a nieco później w Ostrowie Wielkopolskim. Wirus szczepu H5N8 stwierdzono w Słaborowicach na fermie kaczek reprodukcyjnych. Zarządzono utylizację 21 tysięcy sztuk drobiu. Natychmiast powołano zespół zarządzania kryzysowego, w którym uczestniczył zastępca wójta Antoni Hadryś. – Procedury narzucane przez prawo są wdrażane, wszystko po to by wirus się nie rozprzestrzeniał. Wprowadzony został bezwzględny zakaz wypuszczania drobiu na wolny wybieg, który obowiązuje do odwołania. W związku z ogniskiem ptasiej grypy na terenie Gminy Ostrów

Wielkopolski nakazuje się bezwzględne zastosowanie do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa, które mają zminimalizować zagrożenie – podkreśla z-ca wójta Antoni Hadryś. Każdy posiadacz choćby jednej sztuki drobiu (kury, kaczki, indyki, gęsi, perliczki, gołębie) z terenu zagrożonego zobowiązany jest zgłosić ten fakt do właściwego sołtysa, urzędu gminy lub powiatowego lekarza weterynarii. Teren zagrożony obejmuje miejscowości: Słaborowice, Kołątajew, Lewków, Szczury, Będzieszyn. Pojawiły się już tablice informujące, że w promieniu 3 kilometrów od ogniska choroby jest teren zapowietrzony, a w promieniu do 10 km - zagrożony. Specjalne maty dezynfekcyjne wyłożone zostaną na wytyczonym obszarze zapowietrzonym i zagrożonym. Procedury przewidują, iż w przypadku ujawnienia wirusa całe stado jest likwidowane, a miejsce odkażane. Jeśli producent zachował wszelkie środki ostrożności, wówczas może liczyć

Zasięg strefy ochronnej

na odszkodowanie; jednak jeśli tego nie zrobił, nie ma szans na żadną rekompensatę. Niestosującym się do zakazu grożą wysokie kary. W szerzeniu się zakażeń pomiędzy fermami drobiu istotną rolę może odgrywać człowiek, gdyż wirus łatwo przenosi się na odzieży, sprzęcie czy środkach transportu. Kluczowa jest zatem bioasekuracja. (aw)◆

nie należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Samochód marki Star, który w tej chwili posiadają liczy już ponad 30 lat i wymaga gruntownych napraw, stąd decyzja by kupić nowy samochód, który zabezpieczy tę część gminy – podkreśla wójt gminy Piotr Kuroszczyk. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na terenowym podwoziu marki Kamaz w wersji 4x4 i mocy 290 KM wyposażony jest m.in.: w 6-osobową zespoloną kabinę brygadową, nowoczesne pompy, specjalne schowki i oświetlenie. Na pokładzie samochodu działają m.in. zbiornik wody o pojemności 3,5 tysiąca litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 400 litrów, dwuzakresowa autopompa zabezpieczona przed działaniem mrozu, działko wodno-pianowe oraz linie szybkiego natarcia. Specjalna zabudowa samochodu powstała z tworzyw, ma użytkowy dach w formie podestu roboczego w wydaniu antypośli-

zgowym. Nie bez znaczenia są specjalne schowki na sprzęt, po trzy z każdej strony, zamykane lekkimi aluminiowymi żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi. - Nowy Kamaz zastąpi wysłużonego ponad 30-letniego Stara. Jednostka na swoim wyposażeniu ma także 4-letniego Forda, to lekki samochód ratowniczo- gaśniczy. Strażacy w ciągu roku, na różnego rodzaju zdarzenia wyjeżdżają około 100 razy - mówi Wiesław Janoś, Komendant Gminny OSP w Gminie Ostrów Wielkopolski. Na tym jednak nie koniec inwestycji w jednostki OSP. Zaledwie dwa miesiące temu OSP w Czekanowie wzbogaciła się o lekki samochód ratowniczo – gaśniczy marki IVECO model Daily 70C18. Auto kosztowało prawie pół miliona złotych. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, które przekazało 400 tysięcy złotych, kolejnych 100 tysięcy złotych pochodziło z budżetu gminy. (aw)◆

były zajęcia w 7 różnych tematach: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznych”, „Tworzę własną stronę Internetową (BLOG)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Na potrzeby projektu zakupiono 24 nowoczesne komputery, pracujące również jako tablety. Po zakończeniu projektu sprzęt trafił do gminnych szkół, a grudniowa sesja Rady Gminy była okazją do ich przekazania. W sumie komputery trafiły do 11 szkół. To te placówki, które pomagały przy realizacji projektu.

- Był to pierwszy tak duży projekt z podniesienia kompetencji cyfrowych naszych mieszkańców. W opinii uczestników zajęć były bardzo ciekawe i dzięki nim nauczyli się wielu przydatnych rzeczy pozwalających na swobodne surfowanie w sieci. Poza tym bardzo dobrze oceniono również sposób organizacji przeprowadzenia wszystkich szkoleń - mówi Gabriela Wejman ze Stowarzyszenia Qltura 21. Program w 100% finansowany był przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020. Wartość projektu to prawie 150 tysięcy złotych. (ed)◆


|4

styczeń 2020 — nr 49

Porozmawiajmy o naszej gminie Podsumowujemy rok 2019 w gminie Ostrów Wielkopolski. Z Piotrem Kuroszczykiem – Wójtem Gminy Ostrów Wielkopolski, Antonim Hadrysiem – Zastępcą Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski oraz Piotrem Śniegowskim – Przewodniczącym Rady Gminy Ostrów Wielkopolski rozmawia Jarosław Wardawy.

w sprzęt jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W zeszłym roku wydaliśmy ponad 1 milion 300 tys. zł na dwa nowe samochody. Prawie 800 tysięcy kosztowało nowe auto dla OSP w Sobótce, a ponad 500 tys. wydaliśmy na wóz dla jednostki w Czekanowie. Na te dwa samochody połowę kwoty zakupu stanowiły również pieniądze zewnętrzne. Sfinansowaliśmy też zakupy dużej ilości sprzętu strażackiego dla różnych jednostek. Warto też przypomnieć, że w minionym roku oddaliśmy do użytku piękne boisko piłkarskie z trybunami w Wysocku Wielkim, które powstało przy pomocy funduszu sołeckiego.

› Piotr Kuroszczyk – Budowa była zaplanowana już od czasu zakupu tego budynku, czyli ponad trzy lata temu. Początkowo chcieliśmy przekazać nowy budynek na cele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jednak większa o ponad 300 m 2 powierzchnia nowego budynku i liczba pracowników Urzędu Gminy sprawiły, że ta decyzja została zmieniona. Nowy budynek został przeznaczony na urząd, a do starego budynku przenieśliśmy GOPS. Czekaliśmy z rozpoczęciem budowy na moment, w którym będziemy mogli uzyskać środki zewnętrzne. To się udało i pozyskaliśmy dotacje na termomodernizację. Remont kosztował w sumie ponad 2 miliony złotych. Pieniądze pochodziły z dwóch źródeł: budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniosła prawie 735 tysięcy złotych. Myślę, że efekt końcowy jest bardzo zadowalający. Uzyskaliśmy dwa połączone budynki, większy parking i przestronne pomieszczenia, w których nasi mieszkańcy mają bardzo dobre warunki do załatwiania swoich spraw. Poprawiły się tez znacznie warunki pracy urzędników. › Swego czasu, sporo kontrowersji wywołała kolorystyka tego obiektu. Pan już zdążył się do niej przyzwyczaić? › PK – Budynek jest zabytkowy, ma ponad 200 lat i z tego powodu mieliśmy nałożone duże ograniczenia kolorystyczne przez konserwatora zabytków. Wybraliśmy najbardziej optymalny kolor, a dzięki temu - pół żartem, pół serio – ludzie wiedzą przynajmniej jak trafić do Urzędu Gminy. › Rok 2019 to również sporo dużych inwestycji oświatowych. › PK – Po gruntownej zmianach w gminnej oświacie sprzed kilku lat, w wyniku których cztery szkoły na terenie gminy przejęły stowarzyszenia, mamy teraz osiem szkół samorządowych. Stowarzyszenia powstałe po likwidacji placówek oświatowych doskonale sobie radzą, a my staramy się im pomagać. Przykładem może być prowadzona przez stowarzyszenie szkoła w Łąkocinach, gdzie w tym roku z gminnego budżetu sfinansowano budowę hali sportowej. › Piotr Śniegowski – To, co zrobiliśmy ze szkołami kilka lat temu, to był ruch wyprzedzający kłopoty, które miały w ze-

Fot.: A. Woźnica

› Rok 2019 był szczególny dla Gminy Ostrów Wielkopolski, głównie z powodu dużej liczby inwestycji. Rozmawiamy w nowej, pięknej siedzibie gminy przy ulicy Gimnazjalnej, proszę więc przypomnieć, jak doszło do tej inwestycji.

» Mamy w gminie 5 placówek przedszkolnych, które są darmowe i prowadzą opiekę 10-godzinną. Dzięki temu, wszystkie dzieci w gminie mają zapewnioną opiekę i darmowe miejsce w przedszkolu, co jest ewenementem w skali kraju w przypadku gmin wiejskich

opiekę 10-godzinną. Dzięki temu, wszystkie dzieci w gminie mają zapewnioną opiekę i darmowe miejsce w przedszkolu, co jest ewenementem w skali kraju w przypadku gmin wiejskich. Wszystkie dzieci szkolne rozpoczynają naukę rano, kończą wczesnym popołudniem i chcemy, by tak zostało.

temu, powiat wyremontował długo oczekiwany przez mieszkańców odcinek długości 200 metrów.

› Spektakularnym przykładem innego typu inwestycji oświatowej była budowa stadionu lekkoatletycznego z boiskami do gier zespołowych przy szkole w Lewkowie. › Antoni Hadryś – Brakowało w naszej gminie takiej inwestycji. Pozyskaliśmy na nią dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 400 tys. zł, a koszty całej inwestycji zamknęły się kwotą 2 i pół miliona. Boisko jest pięknie położone, posiada tartanową bieżnię, skocznię w dal i boiska do gier zespołowych. Obiekt jest oświetlony, dzięki czemu można z niego korzystać również wieczorem.

szłym roku niemal wszystkie samorządy w wyniku kolejnej reformy edukacji. My mogliśmy prowadzić duże inwestycje. Jedną z nich jest właśnie rozbudowa szkoły w Łąkocinach z budową sali gimnastycznej. Kolejne duże inwestycje to były termomodernizacje szkoły w Lamkach oraz w Szczurach za ponad milion. A do tego przecież wybudowaliśmy nowe przedszkole we Wtórku.

› Rok 2019 w gminie zaznaczył się także kilkoma ważnymi inwestycjami drogowymi. Przypomnijmy najważniejsze z nich. › AH – To był bardzo udany rok pod względem budowy nowych dróg. Ponad 5 i pół kilometra dróg na terenie gminy zyskało nową nawierzchnię asfaltową lub z kostki brukowej. To były drogi o różnym standardzie, zarówno drogi między miejscowościami, jak i drogi polne.

» To był bardzo udany rok pod względem budowy nowych dróg. Ponad 5 i pół kilometra dróg na terenie gminy zyskało nową nawierzchnię asfaltową lub z kostki brukowej

› PK – Dodam, że to nie wszystko, bo jeszcze w 2019 rozpoczęliśmy budowę kolejnego nowego przedszkola, w Topoli Małej. Może nie wszyscy pamiętają, że mamy w gminie 5 placówek przedszkolnych, które są darmowe i prowadzą

› Drogi to nie tylko gminne inwestycje, ale również współpraca z powiatem. › AH – Ta współpraca trwa już od kilku lat. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy 350 tys. zł. na przebudowę drogi powiatowej Będzieszyn – Gutów. Dzięki

› Oprócz szkół i dróg, centrami życia społecznego w mniejszych miejscowościach są świetlice wiejskie. Tu również odnotowano w zeszłym roku w gminie kilka dużych inwestycji.

› PŚ – Największą taką inwestycją była modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Świeligów, za 1 milion 300 tysięcy złotych, również z udziałem środków zewnętrznych. › PK – W ubiegłym roku udało się przeprowadzić również gruntowny remont sali w Sobótce za około 300 tys. zł. W roku 2020 planujemy rozpocząć budowę sal wiejskich w Michałkowie i w Zacharzewie, a oprócz tego przebudowana zostanie sala w Sadowiu. Od wielu już lat inwestujemy także duże pieniądze w doposażenie

› Jak jeszcze gmina inwestuje w swoich mieszkańców ? › PK – Gmina również przekazuje regularnie duże środki na wspomniane fundusze sołeckie. W zeszłym roku było to ponad milion złotych. Z gminnego budżetu dofinansowujemy również wymianę kotłów ogrzewania na bardziej ekologiczne, czy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Kolejny ponad milion złotych dokładamy do komunikacji zbiorowej, by nasi mieszkańcy mogli swobodnie dojeżdżać do innych ośrodków. Wydarzeniem końca roku 2018 było rozpoczęcie programu „Dobry początek”, w którym każda młoda mama z terenu naszej gminy otrzymuje od gminy specjalnie przygotowany pakiet najbardziej potrzebnych przyborów oraz pakiet konkretnej wiedzy w formie poradników. Wiem, że ten program cieszy się bardzo dużym powodzeniem i zbiera bardzo przychylne opinie, co nas cieszy. Efektem takich działań może być fakt, że w naszej gminie przybywa mieszkańców. Mam nadzieję, że również dzięki naszemu programowi. › Budżet na rok 2020 zakłada ponad 16 mln złotych na inwestycje. Na jakie inwestycje mogą liczyć mieszkańcy gminy w tym roku? › PK – Ponad 5 mln złotych przeznaczamy w tym roku na inwestycje oświatowe. Największą z nich będzie budowa przedszkola w Topoli Małej. Ponadto, rozbudowywana będzie prowadzona przez stowarzyszenie szkoła w Wysocku Wielkim oraz przedszkole w Sobótce. Niedawno rozstrzygnęliśmy już przetarg na budowę i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadowie. Ta budowa pochłonie ponad milion złotych. Ponad 7 milionów przeznaczymy w tym roku na budowę i modernizację dróg na terenie naszej gminy. Dodatkowo, wspomagamy Powiat Ostrowski w modernizacji dróg powiatowych na naszym terenie. W tym roku będzie to kwota 200 tys. zł. ◆


5|

nr 49 — styczeń 2020

Ambitny budżet gminy na rok 2020 towe organizowane przez gminne kluby i stowarzyszenia. Pół mln złotych gmina zapłaci za dowóz dzieci do szkół. Projekt budżetu oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zanim trafiły pod obrady radnych otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywnie zostały też zaopiniowane przez wszystkie Komisje Rady Gminy Ostrów Wielkopolski. „Dochody zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Natomiast wydatki zostały zaplanowane w szczegółowości działu, rozdziału i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej. (…) Planowane wydatki na 2020 rok są wyższe niż planowane na 2019 rok wg stanu na dzień 30.09.2019 o 3,88%. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie niższym o 12,32% od planowanych w budżecie roku 2019, wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. W projekcie

Anna Woźnica Radni Gminy Ostrów Wielkopolski uchwalili budżet na 2020 rok. W przyszłym roku na inwestycje zaplanowano 16 mln 105 tys. złotych. Mimo ambitnego planu wydatków, w budżecie założono nadwyżkę wpływów nad wydatkami. Nadwyżka budżetowa w wysokości 1 mln 200 tys. zł. zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji.

T

o budżet trudny i ambitny – podkreślał wójt Piotr Kuroszczyk. – Nie zwalniamy tempa – wręcz przeciwnie. Stawiamy na intensywny rozwój gminy. W ciągu ostatnich trzech lat (2017, 2018, 2019) na inwestycje przeznaczyliśmy w sumie 37,5 mln złotych. Kolejnych 16 milionów złotych zainwestujemy w 2020 roku – dodaje Piotr Kuroszczyk. W przyszłorocznym budżecie prawie 8 mln złotych pochłoną remonty i modernizacje gminnych dróg (w tym przebudowa drogi Karski – Czekanów). Kolejne 5 milionów złotych to inwestycje szkolne i przedszkolne, zadania w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to prawie pół miliona złotych, 1 mln 700 tys. złotych to z kolei inwestycje w świetlice wiejskie i ośrodki kultury. – Tradycyjnie już największą część budżetowego tortu zabiera oświata. To 1/3 wszystkich wydatków. Na szkoły i przedszkola wydamy 36 mln złotych. 11 mln zł kosztować będzie utrzymanie przedszkoli, a ponad 20 mln zł szkół. 5 mln zł to kwota, którą zainwestujemy w obiekty oświatowe. Do najdroższych inwestycji należy budowa przedszkola w Topoli Małej oraz rozbudowa szkoły w Wysocku Wielkim. 30 mln zł przekazujemy na wydatki związane z pomocą społeczną i rodziną, w tym jest kwota 20 mln zł, którą otrzymujemy z budżetu państwa na wypłaty w ramach 500+ – tłumaczy wójt Kuroszczyk. Gmina nadal sięga po środki unijne i zewnętrzne. – Złożyliśmy dwa niezależne wnioski na budowę żłobka w Gorzycach Wielkich. Inwestycja kosztować będzie 4 mln złotych. Mamy nadzieję, że zdecydowana większość tej kwoty pochodzić będzie z dofinansowania. W sumie gmina wnioskuje o dotację w wysokości

8 mln złotych. Połowa tej kwoty jest na pokrycie pierwszych - 21 miesięcy funkcjonowania żłobka. W naszej gminie z wielkim powodzeniem działa także Fundusz Sołecki. To kwota prawie miliona złotych - mówił podczas sesji wójt gminy Piotr Kuroszczyk. W planach jest m.in.: pozyskanie środków unijnych na termomodernizację wraz z wymianą kotłów grzewczych w szkole w Topoli Małej i Wtórku. Podobnie jak w ubiegłym roku gmina będzie sięgać po środki na budowę dróg dojazdowych do pól czy z Funduszu Dróg Samorządowych.

Inwestycje drogowe zaplanowane na 2020 rok (wybrane): • Karski – Czekanów – (przebudowa drogi gminnej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej) – 4 mln 803 tys. zł • Zacharzew – ul. Rajska (przebudowa drogi) II etap – 1 mln 150 tys. zł • Gorzyce Wielkie – ul. Ogrodowa (przebudowa nawierzchni) – 200 tys. zł • Lamki – (przebudowa nawierzchni drogi gminnej) – 200 tys. zł • Lewkowiec – (przebudowa nawierzchni) – 200 tys. zł • Łąkociny – ul. Żwirowa i Łanowa (przebudowa nawierzchni) I etap – 150 tys. zł • Daniszyn – (przebudowa drogi gminnej) – 200 tys. zł • Wtórek – ul. Szkolna (przebudowa drogi gminnej) – 200 tys. zł • Lewków – ul. Szymanowskiego i Moniuszki – 300 tys. zł • Topola Mała – ul. Spokojna – (budowa oświetlenia) – 20 tys. zł

Także i w 2020 roku mieszkańcy Gminy Ostrów Wielkopolski będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Na wniosek wójta w budżecie zabezpieczono 100 tys. złotych. Kolejnych 200 tysięcy złotych zarezerwowano na dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na ekologiczne. Samorząd dopłaci także 1 mln 100

tys. zł na przejazdy komunikacją autobusami MZK. Dzięki temu mieszkańcy nie będą musieli dopłacać do biletów ulgowych czy normalnych. 200 tys. zł przeznaczono na wsparcie dla Powiatu Ostrowskiego na remonty dróg powiatowych w Gminie Ostrów Wielkopolski. 300 tys. zł samorząd przeznaczy na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, a także imprezy spor-

Inwestycje oświatowe zaplanowane na 2020 rok: • Topola Mała – budowa przedszkola – 2 mln 700 tys. zł • Sobótka – rozbudowa przedszkola – 650 tys. zł • Wysocko Wielkie – rozbudowa szkoły – 1 mln 550 tys. zł • Gorzyce Wielkie – budowa żłobka – 250 tys. zł • Szczury – remont pomieszczeń – 100 tys. zł • Gorzyce Wielkie - remont parkietu hali sportowej – 60 tys. zł • Sobótka - termomodernizacja szkoły – 50 tys. zł • Borowiec – budowa placu zabaw przy przedszkolu – 100 tys. zł • Czekanów – budowa placu zabaw przy przedszkolu – 50 tys. zł • Franklinów – remont szkoły - 50 tys. zł • Pozostałe inwestycje zaplanowane na 2020 rok (wybrane): • Sadowie – przebudowa świetlicy wiejskiej – 1 mln 150 tys. zł • Michałków – budowa świetlicy – 100 tys. zł • Zacharzew – budowa świetlicy – 50 tys. zł • Wtórek – budowa leśnego placu zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi - 80 tys. zł • Wysocko Wielkie – modernizacja schroniska dla zwierząt – 83 tys. zł • Gorzyce Wielkie - zakup samochodu dla OSP - 200 tys. zł

budżetu przewidziano wydatki na realizację zadań obligatoryjnych - czytamy w dokumencie przesłanym przez RIO w Poznaniu. Za uchwaleniem budżetu głosowało 12 radnych, 3 radnych (M. Orzechowska, E. Kubiak, I. Banach) wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. ◆

W roku 2020 w budżecie gminy: • dochody zaplanowano w wysokości 95 mln 745 tys. zł • w tym: dochody bieżące 89 mln 043 tys. zł) • dochody majątkowe 6 mln 702 tys. zł • wydatki w wysokości 94 mln 545 tys. zł • w tym wydatki bieżące 78 mln 439 tys. zł) • wydatki majątkowe 16 mln 105 tys. zł • przychody w wysokości 6 mln złotych • rozchody w wysokości 7 mln 200 tys. złotych Nadwyżka budżetowa w wysokości 1 mln 200 tys. zł. zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji.


INFORMACJE Z GMINY

|6

Fruwające piękności we Wtórku Niemal 300 najpiękniejszych gołębi pocztowych zaprezentowano we Wtórku podczas okręgowej wystawy tych pięknych ptaków. Hodowcy z całego południa Wielkopolski i Sycowa mogli wymienić się doświadczeniami i pochwalić się swoimi wyjątkowymi okazami.

Fot.: J. Wardawy

O

kazuje się, że hodowla gołębi jest wciąż w naszym regionie popularna i coraz bardziej sprofesjonalizowana. Ptaki ocenia się według ściśle określonych zasad. Hodowcy oceniają gołębie pod dwoma względami. Pierwszy to kategoria powrotno – lotna. Drugą kategorią jest standard i tutaj oceniane jest upierzenie, wygląd, umięśnienie, kształt korpusu, ułożenie ogona i ogólne wrażenie. Wśród dobrych lotników jest mało gołębi bardzo dobrze zbudowanych. „Idealny ” gołąb powinien mieć szerokie, zwężające się ku ogonowi plecy, który z kolei powinien składać się z jednego, dużego pióra. Połączenie z korpusem powinny być wypełnione. W skrzydłach hodowcy wyróżniają lotki różnego rzędu , o odpowiedniej budowie. Skrzydło powinno być jak najkrótsze

Najpiękniejszy okaz wystawy Nagrody dla najlepszych hodowców ufundowała miedzy innymi Gmina Ostrów Wielkopolski

We Wtórku hodowcy mogli zaopatrzyć się w pasze i suplementy diety dla swoich gołębi

i dobrze przylegać do korpusu gołębia. Mariusz Nowicki - Prezes sekcji I Okręgu Kaliskiego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych ubolewa jednak, że większość hodowców to jednak osoby starsze. – Z tymi młodymi to jest trochę gorzej, jednak ta stara generacja dominuje. Średnia wieku hodowców w Ostrowie to 55-60

lat. Jest to sport bardzo ciekawy, ale wymagający, bo trzeba na niego poświęcić dużo własnego czasu. Nie ma dnia, żeby nie pójść z gołębiami te 2- 3 razy, a w czasie lotów to minimum dwie godziny dziennie trzeba im poświęcić”. W okręgu kaliskim jest około tysiąca aktywnych gołębiarzy, w tym ponad stu w Ostrowie. (jw) ◆

„Słodki” jubileusz pszczelarzy z Biniewa Jarosław Wardawy

Podobnie można postępować z pyłkiem kwiatowym. Biniewscy pszczelarze uprawiają miód wielokwiatowy, najczęściej rzepakowy oraz z kwiatów lipy i akacji. Wynika to głównie z charakteru okolicznych upraw. Pszczelarze narzekają, że w ostatnich latach również w naszym regionie daje się zauważyć wyraźny spadek liczby pszczół. Największym wrogiem tych pracowitych owadów są opryski chemiczne stosowane przez rolników, przez które pszczoły masowo giną. Pszczelarze starają się walczyć z tym poprzez sztuczne rozmnażanie roi pszczół. W ostatnim czasie sporym wsparciem są pro-

D

ata pszczelarskiego świętowania została wybrana nieprzypadkowo, w dniu świętego Ambrożego, patrona pszczelarzy. Członkowie koła w Biniewie spotykają się regularnie w Szczurawicach, ale tym razem świętowali w Górznie. Okazja była szczególna, gdyż koło obchodziło półwiecze swojej działalności. Po uroczystej Mszy świętej w zabytkowym kościele w Górznie pszczelarze zaprosili gości na spotkanie, podczas którego dzielono się doświadczeniami i kreślono plany na przyszłość. 30. zrzeszonych w kole pszczelarzy z Biniewa i okolic dysponuje całkiem pokaźną pasieką liczącą dokładnie 547 uli. Przy dobrej pogodzie, zamieszkująca ul pszczela rodzina może wyprodukować w ciągu sezonu nawet do 30 litrów słodkiego przysmaku. Średnio w jednym ulu powstaje około 17 litrów miodu, który pszczelarze sprzedają potem za ok. 30 zł/litr. – Pszczelarstwo to głównie hobby, ale jak ktoś ma 20-30 uli, to jest w stanie uzyskać całkiem przyzwoite, dodatkowe dochody

Fot.: J. Wardawy

Prawie 10 tysięcy litrów miodu są w stanie wyprodukować rocznie pszczoły hodowane przez pszczelarzy z koła w Biniewie w powiecie ostrowskim. Koło obchodziło właśnie uroczyście swoje 50-lecie działalności. Okolicznościowe życzenia hodowcom złożyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Ostrów Wielkopolski, z Antonim Hadrysiem na czele.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele w Górznie

Gości wita Roman Worsztynowicz, prezes Koła Pszczelarskiego w Biniewie

Pamiątkowe zdjęcie pszczelarzy z Biniewa

– mówi Roman Worsztynowicz, prezes Koła Pszczelarskiego w Biniewie. Pszczelarze zbierają nie tylko miód, ale również pyłek kwiatowy

zdrowa. Wystarczy dodać łyżeczkę pierzgi do przegotowanej wody i mamy doskonały, zdrowy napój na wzmocnienie organizmu – mówi Roman Worsztynowicz.

i pierzgę – mieszankę pyłku kwiatowego, śliny pszczół i miodu. - Pierzga to prawdziwa bomba białka, witamin i mikroelementów, niezwykle korzystna dla

gramy wsparcia dla pszczelarzy, na przykład przez Urząd Marszałkowski, który przeznaczył na ten cel kilka milionów złotych. ◆


7|

nr 49 — styczeń 2020

Siła Kobiet w Wysocku Wielkim Edyta Denkowska Kilkadziesiąt osób świętowało uroczyste otwarcie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysocku Wielkim. Zaproszeni goście z władzami na czele spotkali się na sali wiejskiej, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu lat kreatywnej działalności.

S

zanowni Państwo, jesteśmy po to by pomagać i wspierać imprezy, oferując pomoc lokalnym władzom oraz jednostkom działającym na terenie Wysocka Wielkiego, takimi jak: LKS Orzeł, Terenowy Klub Olimpijczyka, OSP czy działającej od września grupie motocyklowej Crazy in the Dark” takimi słowami powitała wszystkich zgromadzonych Ewa Szymańska, zastępca przewodniczącego KGW na oficjalnych otwarciu Koła. Nie mogło zabraknąć życzeń od zaproszonych gości: wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Henryka Kwietnia, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Alicji Wawrzyniak, Prezes OSP Waleriana Florczyka, przewod-

Goście na uroczystości Dnia Kobiet w Wysocku Wielkim

niczącego LKS Orzeł, wiceprezes TKO im. Mariana Matysiaka, Andrzeja Kurka, przedstawiciela grupy motocyklowej „Crazy in the Dark” Marcina Jarkowskiego czy proboszcza Wysocka Wielkiego. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni zaproszeni zostali na wspólny poczęstunek

własnoręcznie wykonany przez członkinie Koła. Koło zrzesza kobiety w każdym wieku, w myśl prowadzonych spotkań „Łączy pokolenia” oraz pielęgnuje tradycje przodków. Choć działa od miesiąca ma już za sobą kilka akcji, w których brało udział. Wszystkie z po-

wodzeniem. Do pełni szczęścia brakuje tylko pomieszczenia, siedziby, gdzie będą mogły się spotykać, naradzać i realizować swoje pomysły. Panie mają gorącą nadzieję, że przy udziale miejscowych społeczników i innych sprzyjających osób uda się niejedno przedsięwzięcie. ◆

Wigilijne spotkanie w Gorzycach Wielkich Grudzień to miesiąc, który obfituje w wigilijne spotkania. Jedno z nich odbyło się w gorzyckiej bibliotece. W świątecznej atmosferze, spotkali się seniorzy z Gorzyc Wielkich.

P

rzy wigilijnym stole spotkało się blisko 50 seniorów z Aktywnego Klubu Seniora działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzycach Wielkich. Wśród zaproszonych go-

Serdeczne składanie życzeń

ści byli: zastępca wójta Antoni Hadryś oraz dyrektor biblioteki Dariusz Pryczak. Wszystkich zebranych powitała prezes Klubu – Jestem bardzo zadowolona, że udało się nam po raz kolejny spotkać przy wspólnym wigilijnym stole. Spotkanie jest dla nas doskonałą okazją, by złożyć sobie serdecznie życzenia oraz pobyć w miłej atmosferze – mówiła Maria Magdziak. Uroczysta kolacja rozpoczęła się od życzeń oraz przeczytania wierszy specjalnie przygotowa-

nych na tę okazję przez panie seniorki. Nie mogło zabraknąć tradycyjnych kolęd w wykonaniu chórzystek z miejscowego chóru Radość. Zanim rozpoczęto wieczerzę, tradycyjnie podzielono się opłatkiem i złożono sobie nawzajem świąteczne życzenia. Wszystkich ogarnął bożonarodzeniowy, świąteczny nastrój, bo wspólna wieczerza to wspaniała okazja, aby miło spędzić czas i porozmawiać z bliskimi o najważniejszych sprawach. (ed)◆

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania, trzymając się za ręce zaśpiewali wspólnie kolędę,

i zasiedli do wieczerzy, żeby spróbować wigilijnych potraw, przygotowanych przez członkinie KGW w Sobótce. Na każdego czekał również przygotowany opłatek i słodka mikołajkowa niespodzianka. Dodatkową atrakcją były występy wokalne uczennic ze Szkoły Podstawowej w Sobótce, które zestawem świątecznych piosenek umiliły czas wszystkim zebranym. Nad oprawą muzyczną czuwał Maciej Kasprzak. (red)◆

Świętowali w Sobótce Grudzień to miesiąc świątecznych przygotowań i spotkań przy wigilijnym stole. W piątkowy wieczór, 13 grudnia, w sali wiejskiej w Sobótce odbyło się spotkanie opłatkowe dla lokalnej społeczności, zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich.

W

szystkich przybyłych powitała i złożyła świąteczne życzenia, przewodnicząca KGW Barbara Jaworska. Życzenia złożyli również zaproszeni goście: dyrektor Szkoły Podstawowej w Sobótce Gabriela Wejman, dyrektor Publicznego Przedszkola Małgorzata Różańska, wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Ryszard Adamek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Dariusz Pryczak oraz przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski. Wśród zaproszonych gości byli również Paweł Brajer - wicedyrektor Szkoły Podstawowej oraz proboszcz parafii ksiądz Jan Ignasiak.

Występy wokalne uczennic ze Szkoły Podstawowej w Sobótce


|8

styczeń 2020 — nr 49

Subiektywne podsumowanie roku 2019 Anna Wożnica Przypominamy najważniejsze wydażenia społeczne, gospodarcze i kulturalne minionego roku w Gminie Ostrów Wielkoopolski. STYCZEŃ

Pierwszy miesiąc nowego roku upłynął pod znakiem imprez z okazji Dnia Babci i Dziadka. Imprezy dedykowane seniorom organizowane były niemal w całej gminie. Organizację wielu z nich wsparła Gmina Ostrów Wielkopolski. Kolędowo i swingowo… czyli świąteczny koncert w Lewkowie. Świąteczno – noworoczny koncert odbył się w Kościele p.w. św. Wojciecha w Lewkowie. Mieszkańcy wysłuchali pięknego koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu Big Bandu Powiatu Ostrowskiego pod dyrekcją Roberta Matuszewskiego. Wcześniej, muzycy wystąpili w kościele w Gorzycach Wielkich. LUTY

Z początkiem lutego odbyła się sesja Rady Gminy Ostrów Wielkopolski, która była okazją do wręczenia podziękowań dla sołtysów z gminy. Ich 4-letnia kadencja dobiegła końca. Z końcem miesiąca poznaliśmy nazwiska nowo wybranych sołtysów. W 13. sołectwach mieszkańcy wybrali nowego lidera swoich miejscowości. W pozostałych 22. wioskach nie ma zmian. Co ciekawe 17 sołtysów, to kobiety. Wzruszający, radosny, nostalgiczny był koncert najpiękniejszych pieśni patriotycznych, który odbył się w Gorzycach Wielkich. Swoje muzyczne siły połączyli młodzi artyści z Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Koncert był hołdem i upamiętnieniem zwycięskiego zakończenia Powstania Wielkopolskiego 16 lutego 1919 roku. Koncert „na żywo” transmitowała Telewizja Proart.

gród Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski wydano prawie 60 tysięcy złotych. Nauczyciele z Gminy Ostrów Wielkopolski przyłączyli się do ogólnopolskiego strajku. Na 16 placówek oświatowych, 5 z nich nie przystąpiło do strajku nauczycieli. To 4 przedszkola oraz jedna szkoła podstawowa (PP: Daniszyn, Biniew, Borowiec, Sobótka oraz SP Daniszyn). W pozostałych placówkach nauczyciele 8 kwietnia nie przyszli do pracy. Podczas przeprowadzonego referendum, średnio 85% nauczycieli było za strajkiem. W wielu szkołach i przedszkolach przez najbliższe tygodnie pracowali jedynie dyrektorzy i katecheci. Siedmioro uzdolnionych sportowców otrzymało z rąk wójta gminy Piotra Kuroszczyka nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018 roku. Okazją do wręczenia czeków i złożenia gratulacji była kwietniowa sesja rady gminy. Tego typu nagrody przyznawane są raz w roku. Ich inicjatorem i pomysłodawcą jest wójt gminy Piotr Kuroszczyk. Gmina Ostrów Wielkopolski wsparła zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego dla ostrowskiej policji. To jedyny tego typu radiowóz w Południowej Wielkopolsce. Nowoczesny Ford Transit to radiowóz typu – furgon APRD, czyli Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego. Samochód wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt. Ułatwi pracę funkcjonariuszy przy zabezpieczaniu miejsc wypadków drogowych i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. MAJ

W Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim rozpoczęło się PATAgO, czyli Prze-

się warsztaty skierowane do młodych ludzi. Zajęcia zorganizowano w trzech szkołach podstawowych: Sobótce, Lewkowie i Gorzycach Wielkich. Wzięli w nich udział uczniowie klas: VI i VII. Głównym założeniem warsztatów było zrozumienie przez młodzież, osób starszych, ich potrzeb i codziennych ograniczeń związanych z wiekiem. Zajęcia miały przełamać także stereotypy oraz zachęcić uczniów do niesienia pomocy seniorom w każdej dziedzinie życia. W Szkole Podstawowej w Lamkach zakończyła się termomodernizacja obiektu. Dzięki inwestycji szkoła stała się placówką przyjazną środowisku. Miejsce przestarzałych kotłów na miał, zastąpiły dwa nowoczesne piece gazowe. Na dachu szkoły zamontowano ponad 80 paneli fotowoltaicznych. Inwestycja kosztowała około dwa miliony złotych. 80% tej kwoty to dofinansowanie w ramach ZIT-ów, z programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Piotra Kuroszczyka. Radni bardzo dobrze ocenili pracę wójta oraz wykonanie budżetu za 2018 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy obecni na czerwcowej sesji radni. W sumie 14 osób. LIPIEC

Karski i Kwiatków z marszałkowskim dofinansowaniem. Obie miejscowości zwyciężyły w IX edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Projekty zostały tak dobrze przygotowane, że sołectwom przyznano maksymalne dofinansowanie, po 30 tysięcy złotych. Umowy na dofinanso-

wanie zostały podpisane na początku lipca. Inwestycje zakończyły się w październiku. Gmina Ostrów Wielkopolski podpisała porozumienie z Aresztem Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki temu park w Wysocku Wielkim, Gorzycach Wielkich oraz w Topoli Małej i Szczurach został uporządkowany. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem podpisania porozumienia był radny Gminy Ostrów Wielkopolski Rafał Dolata, zawodowo związany z ostrowskim aresztem. Letni wypoczynek dla dzieci z Gminy Ostrów Wielkopolski. „Zielona Polana miejscem wspólnych wspomnień 2019” to tytuł biwaku, w którym uczestniczyło 90 uczniów ze szkół z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski. Wypoczynek dla dzieci był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizatorem 11 edycji był Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” w Lamkach. SIERPIEŃ

Świetlica w Świeligowie oficjalnie otwarta. Obiekt jest przestronny, nowoczesny i niezwykle funkcjonalny. Całość uzupełnia komfortowe i eleganckie wyposażenie. Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej trwała prawie rok. Prace remontowe były szeroko zakrojone. Koszt inwestycji wyniósł prawie półtora miliona złotych. Ponad 500 tys. złotych to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Urząd Gminy po raz ostatni „w starym” budynku. 14 sierpnia 2019 r. był ostatnim

MARZEC

Dzień Kobiet po włosku. W Gminnym Ośrodku Kultury świętowały mieszkanki Gminy Ostrów Wielkopolski. Przygotowano dla nich muzyczny koncert „Ach, te kobiety”. Gwiazdą wieczoru był Thomas Grotto, artysta pochodzący ze słonecznej Italii, który zaśpiewał największe włoskie przeboje. Sala pękała w szwach. W gminie trwają wielomilionowe inwestycje. Budowa stadionu w Lewkowie, termomodernizacja szkoły w Lamkach i Szczurach, budowa przedszkola we Wtórku, rozbudowa szkoły w Łąkocinach, przebudowa świetlicy wiejskiej w Świeligowie, remont siedziby nowego Urzędu Gminy – to najważniejsze z nich. Wiele z inwestycji współfinansowanych jest ze środków zewnętrznych. 12 przedstawicieli szkół średnich w jednym miejscu. W Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim zorganizowano targi edukacyjne. Była to doskonała okazja do zaprezentowania szkół z jak najlepszej strony, dla uczniów klas VIII i III gimnazjalnych okazja do lepszego poznania placówek i podjęcia wyboru szkoły. Targi Edukacyjne Gminy Ostrów Wielkopolski zorganizowano po raz drugi. KWIECIEŃ

Wiosenna edycja Nagród Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski. Prawie 140 uczniów z Gminy Ostrów Wielkopolski odebrało Nagrody Wójta. Finansowe nagrody przyznano za I semestr roku szkolnego 2018/2019. Z budżetu gminy na wiosenną edycję Na-

Uroczysty koncert pieśni patriotycznych w Gorzycach Wielkich

Warsztaty „Zrozumieć starość”

gląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Gminy Ostrów Wielkopolski. Impreza trwa kilka dni. W tym czasie na scenie GOK-u pojawiło się ponad pół tysiąca wykonawców. To 29. już edycja tej imprezy. W tym roku odbywała się pod hasłem „Wszystko jest teatrem”. W Gminie Ostrów Wielkopolski powołano Radę Seniorów. Rada ma przede wszystkim integrować, wspierać i reprezentować środowisko osób starszych w Gminie Ostrów Wielkopolski. Na majowej sesji radni Gminy Ostrów Wielkopolski jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie. Do końca lipca 2019 roku trwał nabór kandydatów do Rady Seniorów. CZERWIEC

„Zrozumieć starość” pod takim hasłem w Gminie Ostrów Wielkopolski odbyły

Coroczne stypendia wójta dla najlepszych uczniów rozdane

Rada G


9|

nr 49 — styczeń 2020

dniem pracy w Urzędzie Gminy przy Alejach Powstańców Wielkopolskich 12 w Ostrowie Wielkopolskim. Dzień później, rozpoczęła się wielka przeprowadzka, by od 16 sierpnia rozpocząć pracę w nowym budynku przy Gimnazjalnej 5. Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski oficjalnie otwarty. Uroczystość odbyła się w poniedziałkowe popołudnie, 19 sierpnia. „To szczególny dzień, kiedy marzenie staje się faktem" – podkreślał wówczas wójt gminy Piotr Kuroszczyk. Budynek, który jeszcze rok temu niczym nie wyróżniał się na tle innych kamienic, odzyskał dawny blask. Tłumy mieszkańców bawiły się podczas Święta Gminy Ostrów Wielkopolski. Impreza odbyła się na boisku sportowym w Szczurach. Duży teren okazał się świetnym wyborem. Plac podzielony był na kilka stref: dziecięcą, muzyczną czy biesiadną. Gwiazdami muzycznymi były zespoły: MIG oraz Elektryczne Gitary. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury przy wsparciu Gminy Ostrów Wielkopolski. Ochotnicza Straż Pożarna z Topoli Małej na najwyższym podium podczas XVI Euro-

pejskich i XIX Krajowych Zawodach Sikawek Konnych w Racocie. Startowała zarówno drużyna męska jak i żeńska. W kategorii drużyn męskich I miejsce zajęła OSP Topola Mała! W kategorii żeńskiej, jednostka OSP wywalczyła II miejsce. Zwycięskie drużyny męskie i zagraniczne mogły się również ubiegać o Grand Prix Zawodów. Okolicznościowy puchar wywalczyła drużyna OSP Topola Mała, zdobywając tytuł Mistrza Europy. WRZESIEŃ

Droga Czekanów-Karski z dofinasowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Samorząd gminy otrzymał dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Czekanów – Karski. Gmina otrzymała maksymalne wsparcie finansowe, to aż 80% wartości całej inwestycji. Ta wyceniona została na 4 mln 740 tys. złotych. Dofinansowanie wyniesie prawie 3 mln 800 tys. złotych. Pieniądze pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. W Łąkocinach w niespełna rok wybudowano salę gimnastyczną wraz z dodatkowymi pomieszczeniami lekcyjnymi, magazynowymi, toaletami, szatniami,

gabinetem dyrektora oraz pomieszczeniem do zajęć indywidualnych. Inwestycja kosztowała prawie 1 mln 300 tys. złotych. Otwarcie nastąpiło we wrześniu. Nowoczesne przedszkole we Wtórku oddane uroczyście do użytku. Najmłodsze dzieci cieszą się z nowych, przestronnych pomieszczeń, a na budowie skorzystała też miejscowa szkoła. Dotychczas zajmowane przez przedszkole sale wzbogacą tak potrzebną - zwłaszcza w tym roku - bazę lokalową szkoły. Ogród Elżbiety Gretkiewicz z Kwiatkowa najpiękniejszym zielonym zakątkiem w Gminie Ostrów Wielkopolski. Taki był wynik 5. edycji konkursu „Relaks w ogrodzie 2019”. Finał odbył się w Kołątajewie. W nagrodę właścicielka ogrodu otrzymała parasol grzewczy. Do udziału w konkursie zgłoszono w sumie 20 ogrodów. Najwięcej, bo 6 z Franklinowa, były też ogrody z Zacharzewa, Gutowa, Sobótki, Karsek i Smardowskich Olendrów. Po raz pierwszy zgłoszono ogrody z Kwiatkowa i Sadowia. Kosztem 2,5 mln zł przy szkole w Lewkowie powstał nowoczesny, wielofunkcyjny stadion lekkoatletyczny, spełniający wymogi Międzynarodowej Federacji Amatorskiej Lekkoatletyki (IIAF). Oprócz uprawiania „królowej sportu” można na nim również pograć w piłkę nożną, ręczną, czy koszykówkę. Z pięknego obiektu korzystać będzie młodzież z całej gminy Ostrów Wielkopolski. W Wysocku Wielkim uroczyście otwarto jedno z najlepiej utrzymanych boisk trawiastych w Gminie Ostrów Wielkopolskim i powiecie ostrowskim. Budowa trwała kilka lat i została doprowadzona do efektownego finału dzięki dofinansowaniu gminy, funduszu sołeckiego, sponsorom oraz wielkiemu nakładowi pracy miejscowych działaczy i sympatyków sportu.

Od poniedziałku, 21 października placówka oficjalnie urzęduje w nowej siedzibie. To budynek po dawnym urzędzie gminy, przy Alejach Powstańców Wielkopolskich 12 w Ostrowie Wielkopolskim. Szkoła Podstawowa w Szczurach ma 70 lat. Jubileusz stał się okazją do świętowania. Jubileusz połączono z oficjalnym zakończeniem termomodernizacji szkoły. Koszt inwestycji wyniósł ponad półtora miliona złotych. Wyjątkowy charakter miała październikowa gala „Dobry Początek”. Projekt świętuje swój pierwszy jubileusz. To innowacyjny na skalę kraju program skierowany do kobiet w ciąży z Gminy Ostrów Wielkopolski. LISTOPAD

W Topoli Małej ruszyła budowa nowego przedszkola. Nowoczesny obiekt powstaje tuż obok Zespołu Szkolno –Przedszkolnego. Nowe przedszkole kosztować będzie ponad 2,5 mln złotych. Pieniądze w całości pochodzą z budżetu gminy. W sumie budynek liczyć będzie ok. 800 metrów kw. Przedszkole będzie 3-oddziałowe, w sumie dla 75 dzieci. Ruszyły prace przy rozbudowie szkoły w Wysocku Wielkim. Umowę na rozbudowę szkoły podpisano 4 listopada. Inwestycja kosztować będzie ponad 1 mln 600 tys. złotych. Pieniądze w całości pochodzą z budżetu gminy. Gmina Ostrów Wielkopolski wsparła zakup nowego samochodu dla ostrowskiej policji. KIA Sportage typu SUV kosztowała ponad 110 tysięcy złotych, z czego 50 tysięcy złotych przekazał samorząd Gminy Ostrów Wielkopolski. GRUDZIEŃ

Wart 800 tysięcy złotych specjalny wóz strażacki trafił do jednostki OSP w So-

Piękny stadion lekkoatletyczny w Lewkowie otwarty

Nowa świetlica w Świeligowie cieszy już mieszkańców

Gminy Ostrów Wielkopolski obraduje

Nowa siedziba Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski przy ulicy Gimnazjalnej 5 w Ostrowie PAŹDZIERNIK

Aż 212 uczennic i uczniów z Gminy Ostrów Wielkopolski odebrało stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce. To rekordowa w naszej gminie liczba uczniów, którzy otrzymali to wyróżnienie. Po raz pierwszy liczba nagrodzonych przekroczyła 200. Stypendia przyznano za II półrocze ubiegłego roku szkolnego. Strażacy z OSP Czekanów wzbogacili się o nowy wóz strażacki. To lekki samochód ratowniczo – gaśniczy marki IVECO model Daily 70C18. Auto kosztowało prawie pół miliona złotych. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, które przekazało 400 tysięcy złotych, kolejnych 100 tysięcy złotych pochodziło z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył kilkudniową przeprowadzkę.

bótce. To najnowocześniejszy tego typu pojazd w regionie. Mieszkańcy niezwykle hucznie przywitali nowy wóz. Były flary dymne, sztuczne ognie i szampan. Radość mieszkańców i strażaków mieszała się z niedowierzaniem i ogromnymi emocjami. Radni Gminy Ostrów Wielkopolski uchwalili budżet na 2020 rok. Samorząd nie zwalnia inwestycyjnego tempa. Na inwestycje zaplanowano 16 mln 105 tys. złotych. Prawie 8 mln złotych pochłoną remonty i modernizacje gminnych dróg, kolejne 5 milionów złotych to inwestycje szkolne i przedszkolne, zadania w gospodarkę komunalną i ochro nę środowiska to prawie pół miliona złotych, 1 mln 700 tys. złotych to z kolei inwestycje w świetlice wiejskie i ośrodki kultury. ◆


| 10

styczeń 2020 — nr 49

V Jarmark Świąteczny w Gorzycach Wielkich Edyta Denkowska Od małych ozdób świątecznych, po wielkie renifery z gałązek drzew. To wszystko i znacznie więcej można było zobaczyć na jednym z największych w powiecie ostrowskim odbywających się pod dachem świątecznych jarmarków.

T

aki jest jeden dzień w roku, kiedy to hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Gorzycach Wielkich zmienia się w magiczne miejsce pełne świątecznego blasku. Stoiska bożonarodzeniowe, występy artystyczne, wspólne śpiewanie kolęd, warsztaty piernikowe oraz wizyta Świętego Mikołaja to wszystko można było zobaczyć podczas tegorocznego jarmarku. Za nami V Gminny Jarmark Świąteczny. To niezwykłe świąteczne wydarzenie już na dobre zagościło wśród wydarzeń organizowanych w naszej gminie. W tym roku odbyło się po raz piaty. Organizatorami Jarmarku byli jak zawsze Gminna Biblioteka Publiczna oraz Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich przy współpracy Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia dla Promocji Kultury i Edukacji Qltura21, Gminnego Ośrodka Kultury, Stowarzyszenia Kreatywnych Gospodyń Wiejskich oraz gminy Ostrów Wielkopolski. W niedzielne popołudnie, 15 grudnia oprócz stoisk z placówek gminnych, oświatowych, sołectw i kół gospodyń pojawili się również prywatni wystawcy. W sumie aż 34 stoiska. Wszystkich łączył jeden wspólny element – figurka bożonarodzeniowa, która w tym roku została poddana ocenie jury. Pomysłowość i kreatywność uczestników przerosła najśmielsze oczekiwania jurorów. Królowały bajeczne skrzaty, śnieżno-białe anioły, recyklingowe bałwanki czy kolorowe choinki. Komisja konkursowa w składzie wójt gminy Piotr Kuroszczyk, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzycach Wielkich Jarosław Nowacki, pracownik urzędu gminy Alicja Kotecka oraz pracownik gorzyckiej biblioteki Małgorzata Szyszka nie mieli łatwego zadania. Ostatecznie zwycięzcom okazał się renifer wykonany przez KGW Borowiec. II miejsce zajął ZSP w Słaborowicach, który wykonał oryginalnego skrzata, a III miejsce przyznano KGW z Franklinowa za figurkę choinkowej damy naturalnych rozmiarów. Jarmark urozmaicały konkursy i zabawy przeprowadzone przez Szymona Matyśkiewicza oraz wizyta Świętego Mikołaja, na którego z niecierpliwością czekali najmłodsi.  Jak co roku można było także wziąć udział w warsztatach piernikowych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Nowością tegorocznego świątecznego jarmarku była fotobudka, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Podczas jarmarku można było poczuć prawdziwy nastrój świąteczny. Barwne stoiska z ozdobami choinkowymi, ręcznie zdobionymi bombkami, świecami, miodem czy świątecznymi kartkami zachęcały do zakupu niepowtarzalnych ozdób. To także doskonała okazja do upolowania ciekawych prezentów świątecznych pod choinkę, ale przede wszystkim czas, który można spędzić w przyjacielskim, rodzinnym gronie. ◆

KGW Sobótka

Występy artystyczne

Stoiska bożonarodzeniowe

Świąteczne życzenia dla wszystkich mieszkańców gminy

Ozdoby choinkowe

Świąteczne kolendowanie w wykonaniu uczniów

Wizyta Świętego Mikołaja

Jedno ze stoisk

Występy artystyczne


11 |

nr 49 — styczeń 2020

Mikołajkowe spotkanie w Daniszynie Dekorowanie pierników, wspólne ubieranie choinki, konkursy, fantastyczna zabawa z Olafem i Elfami, słodki poczęstunek oraz świąteczny nastrój – to wszystko czekało na uczestników mikołajkowego spotkania w świetlicy wiejskiej w Daniszynie.

Fot.: Archiwum

W

piątkowy wieczór, 6 grudnia 2019 roku na zaproszenie Sołtysa Pawła Małuszka, Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich do Daniszyna po raz kolejny zawitał Święty Mikołaj. Punktualnie o godzinie 18 w sali wiejskiej pojawiło się ponad 100 dzieci wraz z rodzicami i opiekunami, dla których organizatorzy mikołajkowego spotkania przygotowali mnóstwo atrakcji. Wszystkich przybyłych na spotkanie powitali sołtys Paweł Małuszek i przewodnicząca KGW Daniszynianki Małgorzata Siudy. W czasie oczekiwania na przybycie Świętego Mikołaja wszystkie dzieci z radością i uśmiechem na twarzy ubierały świąteczną choinkę, dekorowały samodzielnie pierniki oraz brały udział w różnych konkursach i rozwiązywały zagadki.

Tańcom i zabawom nie było końca

Oczekując upragnionego gościa dzieci wraz ze swoimi rodzicami uczestniczyły w tańcach z Olafem i zabawach przygotowanych przez niestrudzonych Elfów. Wszyscy z niecierpliwością czekali na największą niespodziankę, którą tego dnia przygotowali organizatorzy. Po radosnym i owacyjnym powi-

Mikołajki inne niż zwykle Mikołajki w Wiśniowym Zakątku pełne ciepła i blasku. Wszystko to za sprawą oryginalnego pomysłu. Zaproszeni goście 6 grudnia świętowali przy ognisku.

O

koło 80 osób pojawiło się, aby ten Mikołajkowy wieczór spędzić właśnie pod gołym niebem i mimo chłodnej aury w gorącej ogniskowej atmosferze. Jak na to właśnie święto przystało, do Karsek zawitał Św. Mikołaj, w osobie Krzysztofa Ogórkiewicza, któremu towarzyszyły ro-

dzime Mikołajki i Elf. Na powitanie Mikołaja wszyscy wspólnie zaśpiewali „Karskową” piosenkę przygotowaną specjalnie na tę okazję przez Zofię Wyrwas. Były tańce, zabawy i konkursy: m.in wyścig na sankach po trawie, quiz ze znajomości Św.

taniu Mikołaj wręczył wszystkim dzieciom paczki, a w nich – dla każdego coś dobrego! Zabawa mikołajkowa była bardzo udana, a dzieci bardzo szczęśliwe. Długo będą wspominać spotkanie z Mikołajem, który oprócz prezentów przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. ◆

Mikołaja, konkurs dokończ zimowe przysłowie, zabawa ruchowa przy muzyce. Organizatorzy zapewnili ciepłe napoje, kiełbaskę oraz pierniczki. Dzieci otrzymały od Mikołaja czekoladki, batoniki i piękne medale pamiątkowe. Brakowało jedynie śniegu i zimowej aury. Organizatorami mikołajek byli: Sołtys, Rada Sołecka, Grupa Odnowy Wsi, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna. Mieszkańcy Karsek od 4 lat zgodnie z tradycją wspólnie przygotowywali wigilie sołeckie oraz piekli pierniki. W tym roku przyszedł czas na zmiany stąd oryginalny pomysł na niecodzienną organizację święta, które przypada 6 grudnia. (red)◆

Spotkanie wigilijne mieszkańców Cegieł Rodzinna, radosna i bardzo życzliwa atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu, które odbyło się w sobotni wieczór 14 grudnia 2019 roku w sołectwie Cegły.

D

o tradycji miejscowości Cegły należą spotkania wigilijne organizowane od kilku lat dla mieszkańców tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Nie inaczej było w tym roku. W sobotni wieczór ponad 100 mieszkańców Cegieł i zaproszonych gości spotkało się przy wigilijnym stole by złożyć sobie najlepsze życzenia świąteczne, podzielić się opłatkiem i zasiąść do wspólnej wieczerzy. Wigilijne spotkanie rozpoczęła sołtys Jadwiga Mogiełka, witając bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców oraz gości, wśród których byli m. in. zastępca wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Antoni Hadryś, dyrektor Szkoły Podstawowej w Daniszynie Małgorzata Dudek, ks. proboszcz Jacek Piekielny. W bożonarodzeniowy

Wigilijna szopka w wykonaniu dzieci z Cegieł

nastrój wszystkich gości wprowadziły piękne i wzruszające Jasełka w wykonaniu najmłodszych mieszkańców Cegieł. Po występach nadszedł czas na odczytanie Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem. Następnie wszyscy zasiedli do kolacji wigilijnej, która została przygotowana przez panie z KGW Cegły. Na wigilijnym stole pojawiły się tradycyjne potrawy m. in.

smażony karp, kapusta z grochem i grzybami, barszczyk oraz słodkie wypieki. Tradycją sołectwa Cegły jest również wspólne pieczenie pierników przez najmłodszych mieszkańców wsi i pań z KGW. Smaczne i pięknie ozdobione pierniki apetycznie prezentowały się na wigilijnym stole. Spotkanie przebiegło w świątecznej i rodzinnej atmosferze. (red)◆


| 12

styczeń 2020 — nr 49

Biblioteczny rok w pigułce Edyta Denkowska Gminna Biblioteka Publiczna niezmiennie służy mieszkańcom gminy Ostrów Wielkopolski. To właśnie dla Państwa zapraszamy ciekawych gości, organizujemy różnego rodzaju warsztaty, szkolenia oraz nieustannie wzbogacamy swój księgozbiór. Rok 2019 za nami, tak więc czas na krótkie podsumowanie.

K

Dzień Pluszowego Misia

Czytanie na świeżym powietrzu

dlatego w ubiegłym roku przeprowadzone zostały rodzinne warsztaty wielkanocne oraz z szydełkowania. Oba cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na specjalne zaproszenie w bibliotece gościły takie sławy jak Artur Barciś, Jacek Fedorowicz, Monika Oleksy, Marcin Meller, a także Jolanta Bartoś, Robert Gondek czy Łukasz Gołębiewski. Tradycyjnie braliśmy udział w ogólnopolskich akcjach takich jak Narodowe Czytanie, XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, w którym brali udział zaproszeni goście, osoby związane z daną miejscowością oraz trwający do dnia dzisiejszego Projekt „Mała książka – wielki czło-

wiek”. Wszystko to w celu promocji czytelnictwa. Wychodząc na wprost oczekiwaniom, gorzycka biblioteka zorganizowała szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców. Pod okiem profesjonalnych trenerów chętni mieszkańcy mogli podszkolić się w wielu potrzebnych na co dzień czynnościach komputerowych. Za nami także V Gminny Jarmark Świąteczny, którego organizatorem jest właśnie biblioteka. A oprócz tego, a może i przede wszystkim biblioteka główna w Gorzycach Wielkich jak i jej filie biblioteczne wzbogaciły się łącznie o 1926 pozycji książkowych. Zapraszamy serdecznie. ◆

Spotkanie z Jackiem Fedorowiczem

Fot.: archiwum

iedyś biblioteka kojarzyła się tylko z książką, dziś oprócz książki to także centrum życia kulturalnego. Współczesne placówki starają się zaspokoić potrzeby odbiorców, stąd tak duża oferta proponowana przez gminną bibliotekę. Główna biblioteka w Gorzycach Wielkich jak i jej filie ściśle współpracują z placówkami oświatowymi z terenu gminy. Lekcje biblioteczne, warsztaty komiksowe czy głośne czytanie przedszkolakom tzw. „Głośne czytanie” to tylko niektóre działania jakie prowadzimy. Corocznie nagradzamy naszych młodych czytelników podczas uroczystej gali „Najlepszy mały czytelnik”. Najlepsi czytelnicy otrzymują wyróżnienie oraz upominek za regularne odwiedzanie biblioteki i systematyczne czytanie książek. Dla dzieci prowadzone były także kreatywne zajęcia, podczas których najmłodsi wykonywali prace plastyczne, origami, decupage. Biblioteki nie zapominają także o feriach czy wakacjach. W tym czasie prowadzone były specjalne zajęcia dla wszystkich chętnych. Wiemy, że czas spędzony rodzinnie jest bezcenny

Specjalnie dla naszych czytelniczek Jolanta Bartoś Specjalnie dla pań warsztaty z szydełkiem

Marcin Meller dla gorzyckiej publiczności

Zajęcia kreatywne dla dzieci

XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Luźne lekcje biblioteczne

Jedna z wielu grup szkolenia z cyfryzacji

Testujemy różne formy zabawy


13 |

nr 49 — styczeń 2020

Jubileusz z przytupem Jarosław Wardawy Kolorowo i z przytupem obchodził swój jubileusz 25-lecia działalności zespół folklorystyczny „Gorzyczanie” z Gorzyc Wielkich w powiecie ostrowskim. Była więc okazja do wspomnień i podziękowań, ale również do pochwalenia się nowym pokoleniem tancerzy, którzy kultywują autentyczną ludową tradycję taneczną regionu południa Wielkopolski.

T

„Gorzyczanie” Anno Domini 2020

Choreografem zespołu był do 2010 roku Kazimierz Brdęk z Poznania, a zajęcia wokalne prowadził Józef Kasprzak. Kolejnymi opiekunami zespołu zostali Dawid Pieczyński i Joanna Robakowska. Od roku 2014 za choreografię odpowiada Iwona Pacholczyk, która tę funkcję sprawuje do dziś. Zespół regularnie pracuje nad podniesieniem swoich umiejętności w czasie regularnych zajęć oraz na warsztatach, między innymi w Wysocku Wielkim, Gorzycach, Grabonogu, Chojniku, Kobylej Górze, Marszewie, Zakopanem, Przygodzicach, Mielnie, Żerkowie, Odolanowie oraz w Karpaczu. Program artystyczny zespołu obejmuje : wiązankę tańców wielkopolskich, suitę rzeszowską, krakowiaka, poloneza, kujawiaka, oberka, mazura oraz tańce lubelskie i suitę kaszubską. Do każdego z punktów programu zespół dysponuje pięknymi strojami ludowymi. Pierwsze stroje wielkopolskie zostały wykonane przez rodziców, z materiałów zakupionych przez GOK. Stroje krakowskie zostały przekazane „Gorzyczanom” przez Kazimierza Kasprzaka. W latach 1999-2011 zespół otrzymał stroje rzeszowskie i lubelskie. W roku 2013 zespół wzbogacił się również o stroje kaszubskie, zakupione dzięki pomocy finansowej Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Ostrów Wielkopolski. ◆

Specjalny występ dali byli tancerze „Gorzyczan”

Dwa pokolenia liderów „Gorzyczan”: Maria Robakowska i Iwona Pacholczyk

„Wiecznie młodzi” w tańcu góralskim

Z historii zespołu

Założycielami zespołu „Gorzyczanie” byli Maria Robakowska i Stanisław Furmanek. W 1994 roku zespół został objęty patronatem przez Gminny Ośrodek Kultury w Wysocku Wielkim. W tym czasie opiekę nad zespołem sprawowała Maria Robakowska, kierownikiem był Edward Robakowski, a akompaniamentem zajmował się Stanisław Furmanek.

„Gorzyczanie” w dynamicznym tańcu ludowym

Fot.: J. Wardawy (9)

rzeba było wynająć największą w gminie Ostrów Wielkopolski halę sportową w Gorzycach Wielkich, aby pomieścić wszystkich kilkuset gości, z takim rozmachem przygotowano jubileusz ćwierćwiecza „Gorzyczan”. Na scenie zaprezentowali się nie tylko obecni tancerze i tancerki, ale również najmłodsi adepci tańca ludowego. Na jeden, specjalny występ zebrali się także byli tancerze „Gorzyczan”, którzy zaprzestali tańca kilkanaście lat temu i specjalnie na jubileusz postanowili przypomnieć sobie i widzom, jak to się kiedyś bawiło. Początki zespołu wspomina jego założycielka, Maria Robakowska. – Zaczęło się wszystko od przygotowania zespołu na występ w ramach dożynek, ale wyszło tak dobrze, że pomyśleliśmy, żeby jednak założyć zespół na dłużej. Było dużo chętnych, w trzech grupach, także w pewnym momencie mieliśmy około 80. tancerzy – wspomina pani Maria. Od roku 2014 do dziś zespołem opiekuje się Iwona Pacholczyk, która też wspominała swoje początki. – Rodzice zapisali mnie, zapisali siostrę i tak to się wszystko zaczęło. Trzynaście lat tańczyłam. Wszystkie podstawy tańca ludowego zawdzięczam panu Kazimierzowi Brdękowi z Poznania. „Gorzyczanie” to zespół młodzieżowy i trzeba przyznać, że młodzi ludzie chętnie garną się tu do – nie ma co ukrywać – nie najmodniejszego stylu tańca. Mimo to, w Gorzycach im się to udaje. - Cały czas ćwiczymy, rozwijamy się i myślę, że to nie będzie szło w dół, tylko w górę. Są takie czasy, że nie wszyscy chcą tańczyć taniec ludowy, ale myślę że będzie jeszcze lepiej, że uda nam się pozyskać do zespołu jeszcze więcej osób – mówi Iwona Pacholczyk. „Gorzyczanie” reprezentują z powodzeniem region w kraju i za granicą. W repertuarze mają między innymi tańce wielkopolskie, rzeszowskie, krakowiaka, poloneza i oberka. A wszystko w bajecznie kolorowych strojach, tańczone od serca i – dosłownie i w przenośni – z głośnym przytupem, więc o przyszłość zespołu można być spokojnym.

„Gorzyczanie” w dynamicznym tańcu ludowym

Serdeczne życzenia od władz gminy

Można było obejrzeć i wpisać się do księgi pamiątkowej

Z ludowymi życzeniami


| 14

styczeń 2020 — nr 49

Śląskie szlagiery dla seniorów Jarosław Wardawy Ponad 200. seniorów i zaproszonych gości skorzystało z zaproszenia Rady Sołeckiej i sołtysa Wtórku, Ryszarda Ryfy do wzięcia udziału w tradycyjnym Dniu Seniora. Były życzenia, poczęstunek i… zabawa do późnej nocy.

Fot.: J. Wardawy

D

zień Seniora we Wtórku ma już długą tradycję i zawsze cieszy się wysoką frekwencją. Nie inaczej było w tym w tym roku, gdyż w sali wiejskiej chętnych na spotkanie nie brakowało. Na zaproszenie sołtysa Ryszarda Ryfy odpowiedział poseł Jarosław Urbaniak, a władze samorządowe gminy reprezentował wójt Piotr Kuroszczyk i przewodniczący rady gminy Piotr Śniegowski. Życzenia w imieniu powiatu ostrowskiego złożył również Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski. Podczas spotkania minutą ciszy upamiętniono zmarłych w zeszłym roku 22. mieszkańców Wtórku. Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie życzeń najstarszym mieszkańcom Wtórku. Kwiaty i serdeczne słowa odebrała Genowefa Kuroszczyk (rocznik 1927) i Alfons Bryja (1929). Specjalne życzenia popłynęły do seniora zakonu Pasjonistów z sąsiedniego Sadowia, ojca Franciszka (rocznik 1930). Goście z przyjemnością mogli zauważyć, że najstarsi wtórko-

Spotkanie cieszyło się bardzo dużą frekwencją

Serdeczne życzenia od władz gminy

Najstarsi mieszkańcy Wtórku odebrali specjalne życzenia

Gromkie „sto lat” dla seniorów

wianie cieszą się dobrym zdrowiem i kondycją. Na wszystkich obecnych czekał suto zastawio-

kabaret, po którym do tańca zagrał zespół Comander. Dobra zabawa trwała do późnej nocy,

ny stół i atrakcje kulturalne. Najpierw gości bawił śląskimi szlagierami Piotr Szefer i jego

a wtórkowscy seniorzy kolejny raz udowodnili, że lubią i potrafią dobrze się bawić. ◆

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadowiu Będzie bardziej przestronna, jasna i nowoczesna. To nie jest jedyna podobna inwestycja w gminie. - W sierpniu ubiegłego roku oficjalnie otwieraliśmy wyremontowaną świetlicę wiejską w Świeligowie. Teraz przyszedł czas na Sadowie. Przygotowujemy się do budowy świetlic w Zacharzewie i Michałkowie. Zależy nam by świetlice tętniły życiem. Były miejscem spotkań mieszkańców, dzieci i gości, a piękne, nowoczesne sale wiejskie zachęcają do spędzania wspólnego czasu, dlatego sukcesywnie je remontujemy – podkreśla z-ca wójta Antoni Hadryś. Rozbudowa sali wiejskiej w Sadowiu ma zakończyć się w październiku bieżącego roku. (aw) ◆

Ponad milion złotych wyda z własnego budżetu Gmina Ostrów Wielkopolski na remont świetlicy wiejskiej w Sadowiu. Po remoncie obiekt będzie nowoczesny i funkcjonalny, by przez długie lata służyć lokalnej społeczności.

P

rzetarg na wykonanie inwestycji wygrała ostrowska firma DACHIMEX. Umowa z wykonawcą została podpisana pod koniec. Modernizacja kosztować będzie milion złotych. Pieniądze w całości pochodzą z budżetu gminy. – Bardzo się cieszymy i już liczymy dni do zakończenia remontu. Na piękną salę z niecierpliwością czekają mieszkańcy Sadowia. Urokliwe położenie świetlicy wiejskiej w połączeniu z jej nowym wyglądem będzie działać niczym magnez. Chcemy by to miejsce tętniło życiem – podkreśla Ryszard Ryfa, radny Gminy Ostrów Wielkopolski. W ramach inwestycji dobudowane będą toalety, pomieszczenia kuchenne, socjalne, magazynowe oraz kotłownia. Nowa będzie instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, wodociągowa i sanitarna. Mury zewnętrzne będą docieplone, a elewacja budynku nabierze nowych barw. Dotąd szary budynek, po zakończeniu inwestycji zyska brązowe kolory. Gruntowną modernizację przejdzie główna sala.

Tak będzie wyglądać świetlica po przebudowie

Podpisanie umowy na remont świetlicy stało się faktem

Tak obecnie świetlica w Sadowiu


15 |

nr 49 — styczeń 2020

Koncert kolęd we Franklinowie Małgorzata Szyszka Pięknie, nastrojowo, wzruszająco, ale zarazem wesoło i radośnie było podczas trzeciego już Koncertu kolęd we Franklinowie. Doskonali wykonawcy, piękna oprawa muzyczna oraz znakomite dekoracje pozwoliły uczestnikom przenieść się w niepowtarzalny klimat Świąt Bożego Narodzenia.

D

laczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie… Dlatego, żeby sobie przebaczać… Tymi słowami księdza Jana Twardowskiego Marta Skowronek, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Franklinowie oraz ksiądz Paweł Ponitka wikary z Parafii p.w. Świętego Wojciecha w Lewkowie otworzyli trzeci już Koncert kolęd, który odbył się w sobotni wieczór, 11 stycznia 2020 na sali wiejskiej we Franklinowie.   Koncert zorganizowany został przy współpracy Zespółu Szkolno-Przedszkolnego we Franklinowie, sołtysa wsi Franklinów Haliny Pawłowskiej wraz z Radą Sołecką oraz miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich. Zaproszeni byli mieszkańcy Franklinowa, Starego Stawu, Lewkowca i Michałkowa. Wśród przybyłych gości byli między innymi radny Powiatu Ostrowskiego Damian Grądzielewski, radny gminy Marian Waliszewski, Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Franklinowie Danuta Ćwiklak, prezes stowarzyszenia Radośnie w przyszłość Sylwia Karwik, przewodnicząca KGW Zenona Waliszewska oraz sołtysi: Franklinowa – Halina Pawłowska, Kołątajewa – Halina Mikołajczyk, Michałkowa – Zygmunt Sroka oraz Lewkowca – Józef Legan. D o s k o n a l i w y k o n a w c y, piękna oprawa muzyczna oraz znakomite dekoracje pozwoliły uczestnikom przenieść się w niepowtarzalny klimat Świąt Bożego Narodzenia. W programie koncertu znalazły się tradycyjne kolędy, pastorałki oraz piosenki bożonarodzeniowe. Można było usłyszeć te istniejące w naszej tradycji od wieków. Występy otworzyła pokazem baletowym Wiktoria Karolak, która zatańczyła do utworu „ Amorek” i „Esmeralda”. Następnie wystąpili: Krystian Koronka (uczestnik programu The Voice Kids 2), Zofia Banaszak, Maja Adamczak oraz Dominika Karwik. Oprócz solistów zaprezentowały się duety: Zosia Kierys oraz Zuzanna Adamczak, a także Kinga Smółka i Wiktoria Rychlicka. Na scenie wystąpiły również Chór Familia Nostra z Parafii p.w. Świętej Rodziny z Ostrowa Wlkp oraz Chór Św. Barbary z Odolanowa na Górce. Całość nagłaśniał Maciej Kasprzak. Na zakończenie koncertu wszyscy razem zaśpiewali kolędę „Bóg się rodzi, moc truchleje”. ◆

Co w PUK-u piszczy Woda jest bezcennym skarbem, który dostarczany jest do naszych domów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gorzycach Wielkich. O najważniejszych problemach i planach na zbliżający się rok opowiedział Informatorowi prezes Marcin Siudziński.

R

ok 2019 roku dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. był rokiem bardzo trudnym z uwagi na panujące upały i susze. Brak opadów, doprowadził do zwiększenia poboru wody, a co za tym idzie spadku poziomu wody w ujęciach. W roku 2019 wyprodukowano porównywalną ilość wody do roku poprzedniego, kupowano również wodę hurtowo, aby zapewnić dostawę wody w okresach największego zapotrzebowania. Łączna produkcja wody w 2019 roku wyniosła około 900 tys. m3. Wzrost zapotrzebowania na wodę na terenie naszej gminy wynika z ciągłej tendencji wzrostowej liczby osiedlających się mieszkańców. Do najszybciej rozwijających się miejscowości należą Gorzyce Wielkie (2527 mieszkańców), Lewków wraz z Lewkowem Osiedle (1432), Topola Mała (1159), Wtórek (1436), Wysocko Wielkie (1011), Czekanów (939) oraz Zacharzew (645). Gmina Ostrów Wielkopolski okalająca miasto Ostrów Wielkopolski jest dosko-

nałym miejscem na osiedlenie się, co jest widoczne w przytoczonych wyżej danych. - Z roku na rok notujemy wzrost zapotrzebowania i liczbę wybudowanych przyłączy wodociągowych, a także kanalizacyjnych. W 2019 roku wpłynęło do przedsiębiorstwa 459 wniosków o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo wykonało ponad 170 przyłączy wodociągowych o 60 przyłączy więcej niż w roku ubiegłym - mówi prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Marcin Siudziński - Szybki napływ ludności prowadzi jednocześnie do zwiększenia zapotrzebowania na wodę – powstające nowe osiedla, tereny inwestycyjne oraz rosnące wymagania istniejących klientów wymagają na PUK-u nowych rozwiązań – twierdzi prezes – W ogrodach po-

jawiają się automatyczne systemy nawadniania, zauważamy również coraz większą ilość basenów, zapotrzebowanie rośnie. Przedsiębiorstwo rozpoczęło dwie inwestycje, które mają na celu sprostanie zapotrzebowaniu klientów. Pierwszą inwestycją podobnie jak w roku 2018 - jest budowa kolejnej studni głębinowej w miejscowości Czekanów. Studnia ma zapewnić produkcję wody na poziomie 20 m3/h. Obie studnie wyprodukują 40 m3/h, więc w ciągu doby, uzyskamy około 900 m3 wody. Taka ilość wody powinna wystarczyć w okresach największego zapotrzebowania – kontynuuje Marcin Siudziński. To nie jedyna inwestycja, która jest planowana przez PUK, drugim przedsięwzięciem jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Świeligów. - Prace rozpoczęły się już w latach 2016 -2017 – zmodernizowano system uzdatniania wody, zamontowano dodatkowe filtry, zmodernizowano budynek stacji. W roku ubiegłym wybudowano zewnętrzny zbiornik wody uzdatnionej o pojemności 150 m3. Poza tym zmodernizowano również system pracy stacji z jednostopniowego na dwustopniowy. W związku z tymi pracami zwiększyły się możliwości produkcyjne całego obiektu. Zewnętrzny zbiornik wody ma na celu zapewnienie dostawy wody w okresie największych rozbiorów – twier-

dzi Marcin Siudziński. Inwestycja w Świeligowie ma również zabezpieczyć w zasoby wody Gorzyce Wielkie, które w okresie letnim odcięte są od wody. Taki stan jest wynikiem braku możliwości rozbudowy obecnej stacji uzdatniania wody w Gorzycach Wielkich, a na budowę nowej nie ma wystarczających środków pieniężnych. Plany Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na rok 2020 są bardzo ambitne. – Chcemy dokończyć inwestycję w Czekanowie, gdzie budujemy nowe studnie. W planach mamy również rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zacharzewie i Gorzycach Wielkich. W związku z niedoborami wody w Wysocku Wielkim w roku 2019, chcemy podjąć kroki przy współpracy w WODKAN Ostrów o połączeniu sieci wodociągowej zasilającej Wysocko Wielkie. Myślimy o zakupie samochodu WUKO przeznaczonego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków, który to pojazd ułatwiłby pracę, ale i obniżył koszty usług, na które obecnie PUK ponosi znaczne wydatki – wymienia prezes Marcin Siudziński. Przedsiębiorstwo wykonywało i będzie dalej realizować również inne prace zlecone przez gminę. Były to prace remontowe i porządkowe, bieżące utrzymanie dróg, remonty szkół i dróg gminnych, montaż znaków, rozstawianie namiotu podczas imprez. (red)◆

Wydawca i redakcja: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich ul. Piaskowa 3 63-410 Ostrów Wielkopolski ISSN: 2392-2702 www.igo-info.pl e-mail: informator@igo-info.pl tel.: 62 734-73-70 Gazetę redaguje zespół Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich w składzie: Dariusz Pryczak – redaktor naczelny Edyta Denkowska, Magdalena Telega, Małgorzata Szyszka, Natalia Kozieras, Iwona Jankowska Katarzyna Kryjom, Ewa Klawińska Patrycja Bolach Anna Kląskała Jarosław Wardawy Dział „Informacje z gminy” Anna Woźnica Współpraca: Rafał Szubert, Gabriela Sznajder Projekt graficzny: Michał Trusz Druk: Polskapresse Poligrafia oddział Poznań ul. Malwowa 152 60-175 Poznań/Skórzewo


| 16

styczeń 2020 — nr 49

Sportowy rok 2019 Rafał Szubert Minął kolejny rok. Czas na podsumowania. W sporcie gminnym działo się sporo. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że sport w gminie Ostrów Wielkopolski zanotował pewien postęp. Były awanse, były sukcesy indywidualne, była rozbudowa sportowej infrastruktury, są pomysły na przyszłość.

W

ędrówkę po gminnych arenach sportowych rozpocząć należy od sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich. To w niej rysuje się sportowa historia, a właściwie rysują ją osoby, które upodobały sobie grę w piłkę ręczną. Robotę wykonują solidną, czego efektem jest zwycięstwo SPR „Szczypiorniak” w rozgrywkach III ligi oraz pozycja lidera (bez porażki) w II lidze. Perspektywa awansu jest bardzo realna, a to oznacza że już w przyszłym roku gmina Ostrów Wielkopolski będzie się mogła pochwalić drużyną pierwszoligową. Swoją drogą ciekawe czy gra w I lidze i perspektywa meczów derbowych z KPR „Ostrovia” to najwyższy cel piłkarzy ręcznych z Gorzyc Wielkich? A może kolejny awans? Tak z rozpędu… Piłka ręczna w gminie póki co to Gorzyce Wielkie, choć w przeszłości niezłą drużynę szczypiorniaka posiadał LZS „Levcovia” Lewków. Nadal najpopularniejszą dyscypliną sportową na ziemi ostrowskiej pozostaje piłka nożna. W roku 2019 piłkarskie zespoły z gminy Ostrów Wielkopolski uczestniczące w rozgrywkach WZPN zanotowały aż trzy awanse. W najwyższe klasie rozgrywkowej, czyli w V lidze, występuje LKS „Piast” Czekanów. Sezon 2018/2019 drużyna zakończyła na 13. miejscu, co oznaczało utrzymanie się na szóstym poziomie rozgrywkowym. Od czerwca 2019 roku drugą w hierarchii sportowej drużyną w gminie jest LKS „Ogniwo” Łąkociny. Piłkarze, pod wodzą Rafała Dachowskiego, zanotowali dwa awanse z rzędu i obecnie grają w klasie okręgowej. O tym że ten poziom rozgrywek to nie przelewki piłkarze z Łąkocin przekonali się jesienią wygrywając tylko dwa mecze ligowe i jeden remisując. Frycowe zapłacone. Teraz czas wziąć się do roboty i zacząć odrabiać straty. Wiosna 2020 pokaże czy piłkarze dobrze przepracowali zimę. Historyczne awanse do klasy A zanotowały zespoły LZS „Huragan” Szczury oraz LZS „Błękitni” Chruszczyny. Pierwszy z nich po rundzie jesiennej zajmuje 10. miejsce. „Błękitni”, po słabym początku, „zaskoczyli” i po jesieni znajdują się dwa oczka wyżej od „Huraganu”. W klasie B występują „Orzeł” Wysocko Wielkie, „Wtórkowianka” Wtórek i „Błysk” Daniszyn. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej kontynuuje „Gorzyczanka” Gorzyce Wielkie. Być może już za rok efekty gorzyckiej pracy szkoleniowej będziemy mogli oglądać w seniorskiej klasie B. Warto dodać, że piłkarskie zespoły z gminy Ostrów Wielkopolski dbają o wysoki poziom szkoleniowy zatrudniając uzna-

nych szkoleniowców. „Błękitnych” Chruszczyny prowadzi Piotr Konstanciak, który pracę i grę w A-klasowym zespole godzi z obowiązkami w IV-ligowej „Victorii” Ostrzeszów. W „Piaście” Czekanów zatrudniony jest Ryszard Tomczak, znany w okręgu kaliskim piłkarz i szkoleniowiec.

Od stycznia 2020 r. zespół „Ogniwa” Łąkociny prowadzi Krzysztof Gościniak, były piłkarz m.in. „Warty” Poznań, a także były kapitan „Ostrovii”. Sportowe awanse zanotowali również tenisiści stołowi. Największy sukces odniósł UKS Daniszyn, który historycznie wkroczył do

II ligi, w której rywalizuje m.in. z najlepszymi od lat drużynami powiatu ostrowskiego, czyli z raszkowskim „RLKTS Ochman” oraz ostrowskim „Tajfunem”. Awans zaliczył również prezes klubu z Daniszyna Sławomir Glaser, który został wybrany Prezesem Okręgowego Związku Tenisa Stołowego „Południowa Wielkopolska”. Wiceprezesem OZTS „PW” jest Karol Lubieniecki, a jego LKS „Orzeł” Wysocko Wielkie występuje w III lidze. Poza tym kluby z Daniszyna i Wysocka Wielkiego posiadają zespoły rezerw w IV i V lidze. Z inicjatywy LKS „Orzeł” Wysocko Wielkie powstała Ostrowska Akademia Tenisa Stołowego. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w sali gimnastycznej we Wtórku prowadzi Małgorzata Dudzińska, a pierwsze sportowe efekty można już obserwować na wojewódzkich i ogólnopolskich turniejach. W rozgrywkach ligowych występuje również Gorzycki Klub

Szachowy. W sezonie 2019/2020 na poziomie IV ligi wielkopolskiej występują dwa zespoły z Gorzyc Wielkich. Dzieje się również w sporcie szkolnym. Uczniowie chętnie biorą udział w zawodach lekkoatletycznych. Wysoki poziom utrzymuje unihokej w Gorzycach Wielkich. W ubiegłym roku w bandę do tej dyscypliny zaopatrzono salę gimnastyczną w Lewkowie. Być może i tam ujawnią się talenty sportowe. Spadł nieco w szkołach poziom tenisa stołowego oraz zdecydowanie piłki nożnej. Zmalała liczba uczestników na szkolnych zawodach oraz zmniejszyła się liczba szkolnych imprez sportowych w tych dyscyplinach. Sportową inwestycją roku w gminie Ostrów Wielkopolskich należy uznać bez wątpienia oddanie do użytku nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego w Lewkowie. Nowy obiekt sportowy będzie miejscem nie tylko zajęć wychowania fizycznego, ale miejmy nadzieję że również mityngów lekkoatletycznych oraz najważniejszych sportowych imprez gminnych. Jedną z nich ma być w roku 2020 letnia spartakiada LZS i mieszkańców wsi. Ta impreza weszła w skład kalendarza imprez Gminnego Zrzeszenia LZS w Ostrowie Wielkopolskim. Cykl wydarzeń sportowo-rekreacyjnych złoży się na projekt pod tytułem „Spartakiada 2020”. Ubiegłoroczna edycja gminnej spartakiady wniosła nowego ducha do sportowej rywalizacji amatorów sportu w gminie Ostrów Wielkopolski. Znów zapełniły się boiska i hale sportowcami z LZS. Sportowy rok 2020 zapowiada się bardo ciekawie. ◆

Profile for Jarosław  Wardawy

Informator Gminy Ostrów Wielkopolski nr 49  

Informator Gminy Ostrów Wielkopolski nr 49  

Profile for jarowar
Advertisement