Issuu on Google+

40

Skrzyżowania do przebudowy str. 3

STRON

nakład 6500

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990) | ISSN 1231-9325 | Indeks 323225 | 100% własności polskiej | CENA 2,50 zł (5%VAT)

R

E

K

L

A

M

A

Komeda: bohater pozytywny Zofia i Krzysztof Komedowie – ona: nazywana guru polskich jazzmanów, on: wybitny kompozytor muzyki filmowej, jazzman, po części ostrowianin. O tym, jak rozwijała się kariera Krzysztofa Trzcińskiego i o jego życiu z Zofią, opowiada jej syn – Tomasz Lach.

str. 16-17 Miasto dla Kaliny Miasto Ostrów Wielkopolski dofinansuje budowę tablicy pamiątkowej na mogile prof. Antoniego Kaliny na grobie, który znajduje się na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Akcję zainicjowała Rada Osiedla nr 3 „Krępa”, która we wrześniu przygotowuje Święto Ulicy Profesora Kaliny.

str. 10 Występy artystyczne młodych odolanowian, pokazy kick boxingu, kolorowe wesołe miasteczko, otwarcie wystawy, a także koncerty wykonawców z najwyższej półki - to niektóre z wielu atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy XXIV Dni Odolanowa. Impreza była przednia i bawiono się przez trzy dni.

str. 20-21 SPORT

SPORT

Gdzie te liczniki?

Ofensywa BM-u

BM Slam oraz KS Stal nadal nie mogą wypracować porozumienia w sprawie modernizacji sali przy ulicy Kusocińskiego. Remont nie rusza, a fani sportu mają już dość wzajemnych przepychanek.

W minionym tygodniu włodarze spółki BM Slam Stal podpisali aż pięć kontraktów. W tym z aż trzema zawodnikami zagranicznymi. Tym samym skład na zbliżający się sezon jest już zamknięty.

str. 23 R

E

K

L

A

M

A

str. 24-25

Ostrowskie Amazonki działają od 20 lat Jubileusz 20-lecia działalności obchodzi w tym roku Ostrowski Klub Amazonki. Skupia on kobiety dotknięte chorobą nowotworową, zapewniając im praktyczne wsparcie.

str. 12 Mała kolejka dla dużych chłopców Lokomotywki wydające identyczne odgłosy co prawdziwy pociąg i buchające parą. Wszystko to w miniaturce można oglądać w Ostrowie dzięki pasjonatom kolejnictwa.

str. 15


NOWY SZEF OSTROWSKIEJ OŚWIATY

Z dyrektora naczelnik Nowym naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim z dniem 1 sierpnia została Jolanta Maćkowiak dotychczasowa dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Jolanta Maćkowiak zastąpi na tym stanowisku Dariusza Dębickiego, który został burmistrzem Sulmierzyc. - Jest to dla mnie ogromne wyzwanie, zwłaszcza w dobie dzisiejszych czasów, kiedy reforma edukacji puka do drzwi. Z zawodu jestem nauczycielem i nim pozostanę, przez chwilę pełniłam funkcję dyrektora. Na bieżąco analizuję decyzje Ministerstwa Edukacji. Jestem też po wstępnych rozmowach z dyrektorami ostrowskich gimnazjów. Mam nadzieję, że reforma wygaszania gimnazjów będzie bezbolesna i nie ucierpią na tym uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy. Myślę, że zawszę będę tęskniła za murami swojej szkoły, tym bardziej, że jestem absolwentką tej placówki – powiedziała nowa naczelnik Edukacji i Sportu Jolanta Maćkowiak. Jolanta Maćkowiak była dotąd nie tylko dyrektorem IV LO, ale pracowała również w szkole podstawowej i gimnazjalnej. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jolanta Maćkowiak ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Menedżer w Oświacie” i „Liderów Oświaty”. Pracę zawodową rozpoczęła w 1991 roku w Szkole Podstawowej w Gorzycach Wielkich, gdzie w latach 2001 – 2005 uczyła także w gimnazjum. Była również nauczycielem w I liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. Jest

prelegentem na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty Collegium Civitas w Warszawie, była także prelegentem Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W latach 2013 – 2016 również pełniła funkcję dyrektor – konsultant Fundacji CEO. - Przed nami bardzo ważny okres, podczas którego będziemy musieli przygotować się do wprowadzenia zmian w systemie oświatowym, które polegać będą na wygaszaniu gimnazjów i tworzeniu szkół podstawowych, co zapowiada Ministerstwa Edukacji. Nowa naczelnik jest osobą bardzo dobrze przygotowaną do pełnienia tej funkcji i myślę, że skutecznie przeprowadzi ostrowską oświatę przez czekające nas zmiany – mówi Ewa Matecka, zastępca prezydenta Ostrowa. Nowa naczelnik odbyła także liczne kursy zawodowe m.in. dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych dla potrzeb szkół oraz oświaty samorządowej. Jest również ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy oraz egzaminatorem z zakresu egzaminu maturalnego z matematyki. (jw)

ZIMOWE OSZCZĘDNOŚCI POZWALAJĄ NA DODATKOWE REMONTY

Po nowej drodze w Bugaju Pod koniec lipca oddano do użytku zmodernizowaną drogę w położonej na granicy powiatów ostrowskiego i pleszewskiego miejscowości Bugaj. Nowa asfaltowa nakładka wraz z umocnieniem poboczy została położona na odcinku około 1,5 km.

Oddano do użytku zmodernizowaną drogę w Bugaju

Inwestycja została zrealizowana z oszczędności na tzw. bieżącym utrzymaniu dróg, które powstały dzięki łagodnej zimie. Sprzyjająca aura na początku roku spowodowała, że mniej musiano wydać na usuwanie śniegu i gołoledzi. Teraz środki te można przeznaczyć na remonty. Symbolicznego przecięcia wstęgi w Bugaju dokonali: burmistrz Raszkowa Jacek Bartczak, przewodniczący Rady Gminy Raszków Andrzej Matyba oraz radne powiatowe: Maria Tomaszewska i Katarzyna Spiżak. - Potrzeby komunikacyjne ludzi są takie same w centrum powiatu, jak w miejscowościach znacznie oddalonych, takich

2

jak Bugaj. Cieszę się, że to zadanie udało się zrealizować także dzięki wsparciu finansowemu władz Raszkowa. W  tym roku była to kwota 100 tys. zł - powiedział starosta Paweł Rajski. Na zadania drogowe w powiecie ostrowskim wyasygnowanych zostanie prawie 8 mln złotych wraz z dofinansowaniem gmin. Z tego ok. 2 mln złotych pochodzi z bieżącego utrzymania. Zakończone zostały modernizacje dróg w Bugaju i Zamościu (gmina Sieroszewice). Niebawem ukończony będzie remont drogi Garki-Bogdaj w gminie Sośnie. (rw)

Jolanta Maćkowiak została z dniem 1 sierpnia nowym naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

PTTK ROZPOCZĘŁO PRZYJMOWANIE ZAPISÓW

Rajd ,,Jesień Chopinowska” za pasem Po raz 55. odbędzie się Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska”. Tegoroczna impreza potrwa od 9 do 11 września. Jej organizatorem jest oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Ostrowie Wielkopolskim. Celem rajdu jest upamiętnienie pobytu Fryderyka Chopina w Antoninie, a także rozpowszechnienie walorów turystycznych południowej Wielkopolski, a w szczególności okolic Ostrowa i Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez organizacje społeczne, zawodowe, szkoły itp., a także uczestnicy indywidualni. Za drużynę uważa się zespół liczący co najmniej 5 osób. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej. Zgłoszenia udziału, z podaniem numeru wybranej trasy, należy dokonać na karcie uczestnictwa w biurze oddziału PTTK przy ul. Starotargowej 5 w Ostrowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (pttkostrow@interia.pl). Zgłoszenia będą przyjmowane - na trasy jednodniowe do 8 września, na trasy wielodniowe do 7 września. Organizatorzy zapewniają posiłek turystyczny, noclegi na trasach wielodniowych

w stanicy „Biały Jeleń” w Mojej Woli oraz udział w koncercie na mecie zatytułowanym „Od Chopina do Gershwina”. (rw)

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


II EDYCJA OBO - CZAS NA LOSOWANIE

Najpierw losowanie, potem głosowanie 10 sierpnia 2016 roku, w ostrowskim Ratuszu, odbędzie się ceremonia losowania numerów zadań, które przeszły pozytywną weryfikację i mogą zostać poddane powszechnemu głosowaniu mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Nadane numery są później wykorzystywane przy promocji zadań. Ponieważ łatwiej głosującym zapamiętać numer niż nazwę zadania, pojawia się on na materiałach promocyjnych. - Tego dnia zobaczymy się ze wszystkimi wnioskodawcami, którzy zechcą uczestniczyć w tym spotkaniu i dokonamy losowania numerów zadań, na które przez cały wrzesień będą mogli głosować ostrowianie. Po przyporządkowaniu zadaniom numerów wszyscy wnioskodawcy będą mogli rozpocząć kampanię promocyjną złożonych projektów - wyjaśnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W II edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego głosowanie mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będzie trwało przez cały wrzesień. Prawo do udziału w nim mają wszyscy mieszkańcy Ostrowa, którzy najpóźniej 31 grudnia 2016 roku ukończą 13. rok życia. - Z zaciekawieniem czekam na efekty kampanii tegorocznej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy naszego miasta są tak kreatywni w promowaniu własnych projektów, że na pewno niejednokrotnie nas zaskoczą i zadziwią, tak jak to było w ubiegłym roku – dodaje prezydent miasta.

Uprawnieni mieszkańcy będą mogli skorzystać z elektronicznej formy głosowania lub z formy tradycyjnej, wykorzystując do tego celu papierowe karty. Głosowanie tradycyjne będzie polegało na wydrukowaniu karty ze strony internetowej Urzędu Miejskiego lub pobraniu jej osobiście w punktach do głosowania. W obu przypadkach wypełnioną kartę należy wrzucić do urny. Natomiast głosowanie elektroniczne, wzorem ubiegłego roku, będzie możliwe poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego pod adresem www.umostrow.pl w zakładce Ostrowski Budżet Obywatelski. - W tej edycji postanowiliśmy zmniejszyć objętość karty do głosowania i w ten sposób uprościć jego mechanizm. Ostrowianie, wybierając formę głosowania, zarówno elektroniczną, jak i papierową, będą wpisywali numer zadania lub zadań, których realizację popierają - dodaje Beata Klimek. Zmiana w II edycji dotyczy także podziału na projekty „małe” i „duże”, co pozwoli na reali-

rych realizację popiera. Każdy mieszkaniec miasta może w głosowaniu wskazać maksymalnie 2 zadania tzw. duże oraz 1 zadanie tzw. małe. (jw)

zację większej liczby pomysłów mieszkańców Ostrowa. Każdemu uprawnionemu mieszkańcowi miasta przysługuje prawo do wypełnienia jednej karty do głosowania, na której wskazuje od jednego do trzech zadań, któ-

WRESZCIE TO ZOSTANIE ZROBIONE !

Skrzyżowania do przebudowy Dwa niebezpieczne skrzyżowania w Ostrowie Wielkopolskim: Krotoszyńska-Bema i Krotoszyńska-Wybickiego, doczekają się przebudowy. Oba znalazły się wśród miejsc wytypowanych do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, na który Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyda w ciągu najbliższych dwóch lat ponad 606 mln zł.

jazne dla rowerzystów i pieszych, ale także dla samych kierowców, bo ze względu na natężenie ruchu wyjazd z ulic podporządkowanych wymaga sporo cierpliwości. - W ramach zadania zrealizowana będzie sygnalizacja świetlna na obu skrzyżowaniach - mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. - Będzie to sygnalizacja, która obejmie wszystkie strumienie ruchu, czyli zarówno pojazdy, jak i niechronionych użytkowników drogi. Na odcinku między skrzyżowaniami zostaną wykonane lewoskręty, co pozwoli na płynniejszy zjazd pojazdów skręcających w lewo bez blokowania ruchu na ciągu głównym. O tym, że jest to miejsce niebezpieczne świadczy fakt, że GDDKiA zdecydowała się umieścić w tym miejscu fotoradar. W tym miejscu zdarzały się nawet wypadki śmiertelne. Całość zadania oszacowana została na 700 tys. zł. Miasto zrealizowało dokumentację projektową, będzie również uczestniczyć w pracach przygotowawczych zarówno na etapie uzgodnień, jak i w organizacji zasilania w energię elektryczną obu tych sygnalizacji. Przebudowa tych skrzyżowań to dobra informacja nie tylko dla kierowców, ale przede wszystkim dla rodziców, których dzieci przechodzą tędy do szkoły. (jw) R

E

K

L

A

M

A

Ostrowscy kierowcy doskonale wiedzą, że wskazane przez GDDKiA miejsca są jednymi z najniebezpieczniejszych w mieście

Budowa świateł na dwóch ostrowskich skrzyżowaniach w drodze krajowej nr 36 na odcinku ul. Krotoszyńskiej to część Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wytypowała ok. 3 tys. takich miejsc w Polsce. W 2016 r. 448 z nich będzie poddanych przebudowie lub modernizacji. Koszty to ok. 606 mln zł. Łączne wydatki na zadania poprawiające bezpieczeństwo środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

na sieci dróg i mostów wyniosą w 2016 r. ponad 1,7 mld zł – podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. - To bardzo dobra i bardzo oczekiwana przez mieszkańców wiadomość - mówi prezydent Beata Klimek. Miasto zabiegało o przebudowę tych skrzyżowań i zainstalowanie sygnalizacji świetlnej poprawiającej bezpieczeństwo pieszych od kilkunastu lat. Miejsce to jest nie tylko nieprzy-

3


CHODNIK, ŚCIEŻKA ROWEROWA I ZATOKA PARKINGOWA NA BUDOWLANYCH

NAJPIERW WODOCIĄG, TERAZ NAWIERZCHNIA

Jaworowa modernizowana

Będzie ładniej i wygodniej

Jaworowa to kolejna ulica w osiedlu Pruślin, która zyska kanał deszczowy oraz nową nawierzchnię. Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął już przetarg na budowę kanału. Wcześniej spółka WODKAN wybudowała tam sieć wodociągową.

Mieszkańcy Zębcowa doczekają się wreszcie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż jednej z najbardziej uczęszczanych ulic tej części miasta – ulicy Budowlanych. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na budowę ścieżki rowerowej oraz zatoki parkingowej w tym miejscu, która ma zostać zakończona najpóźniej do końca października.

Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Jaworowej w Ostrowie Wielkopolskim. - W ramach inwestycji powstanie tu kanał deszczowy z rur PVC o średnicy 315 mm na długości 491 metrów – mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Cztery firmy zainteresowane były wykonaniem tej inwestycji, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Melikan z Ostrowa. Okres gwarancji na wykonane prace budowlane wyniesie 60 miesięcy. W specyfikacji zamówienia określono, że inwestycja ta ma zostać wykonana do 30 września 2016 roku. Również w tym tygodniu MZD ogłosił przetarg na kolejny etap prac na ulicy Jaworowej. Będzie to przebudowa nawierzchni jezdni. - Na długości 500 metrów powstanie tu jezdnia z kostki betonowej o grubości 8 centymetrów na

podbudowie z kruszywa łamanego – dodaje Marcin Wieruchowski. Inwestor określił termin wykonania tych prac na 30 października 2016 roku. Wykonano już odbiór techniczny inwestycji, którą w ulicy Jaworowej prowadziła spółka WODKAN. Powstała tu sieć wodociągowa, a wykonała ją ostrowska firma Budokan. - To kolejna ulica w północnej części Pruślina, na której powstaje sieć, a następnie kanał deszczowy i w końcu nowa nawierzchnia. Takie same inwestycje trwają w położonych nieopodal ulicach – Hebanowej oraz Sportowej. Chcemy, by kolejne ulice tej części miasta były modernizowane, a ich mieszkańcy nie tonęli w błocie przy okazji każdych większych opadów – tłumaczy Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. (jw)

Już niedługo w tym miejscu powstanie ścieżka rowerowa i chodnik

- To kolejne prace drogowe wykonywane w rejonie tej drogi. Z myślą o bezpieczeństwie kierowców, w marcu tego roku, oddano do użytku rondo na skrzyżowaniu ulic: Zębcowska/Budowlanych. Teraz budować będziemy ścieżkę dla rowerzystów i chodnik dla pieszych. Dla łatwiejszego parkowania powstanie zatoka. Prace zakończą się jesienią – dodaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Do 5 sierpnia br. można składać wnioski o dopuszczenie do przetargu ogłoszonego przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, a dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Zębcowskiej do ulicy Staroprzygodzkiej oraz zatoki parkingowej. Zainteresowani wnioski składać mogą w siedzibie MZD przy ulicy Zamenhofa 2b. - Na tym odcinku powstanie ścieżka rowerowa z

betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Wykonamy tu również zatokę parkingową z betonowej kostki grafitowej – mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor MZD. Zgodnie ze specyfikacją zawartą w przetargu prace powinny zostać zakończone najpóźniej 30 października br. W czerwcu tego roku MZD rozstrzygnął przetarg na budowę chodnika przy ulicy Budowlanych - od ulicy Zębcowskiej do ulicy Okopowej. Wpłynęły cztery oferty, a najkorzystniejszą złożyła firma MAL-POL z Krotoszyna. - Powstanie tu chodnik z kostki betonowej o grubości 8 cm na warstwie kruszywa stabilizowanego cementem, a także zjazdy z tej samej kostki – wyjaśnia Marcin Wieruchowski. Prace te mają zakończyć się 30 września br. (jw)

TANIEC, MUZYKA I ŚPIEW

Folklorystyczna Skrzebowa Już wkrótce – w niedzielę 7 sierpnia od godz. 14.30 – w Skrzebowej k. Raszkowa spotkać się będzie można z polskim i zagranicznym folklorem – okazją do tego będą VI Swojskie Spotkania z Folklorem. Do głównej atrakcji imprezy można będzie zaliczyć występ Zespołu Tańca Ludowego „Maros” z Mako na Węgrzech. Oprócz gości z zagranicy pojawią się też reprezentanci Wielkopolski południowej, którzy wystąpią w ramach Estrady Folkloru Ziemi Kaliskiej – będą to zespoły tańca ludowego „Swojacy” z Moszczanki, „Ołobok” z Ołoboku i „Kosynierzy” z Jankowa Przygodzkiego oraz zespoły śpiewacze „Lutogniewiacy”, „Wróżewianki”, a także Zespół i Kapela z Kociny. Imprezie towarzyszyć będą targi sztuki ludowej, loteria fantowa i wiele atrakcji dla

4

dzieci. Można będzie także przejść się odnowioną wersją questu „Tajemne ruiny i podziemne przejście”. Imprezę poprzedzi Msza św. dożynkowa odprawiona w kościele parafialnym w Skrzebowej o godz. 13.30. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Współorganizatorami są: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Koło Gospodyń Wiejskich Moszczanka

– Skrzebowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna Moszczanka – Skrzebowa. Patronatem honorowym imprezę objęli: Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Paweł Rajski - Starosta Ostrowski i Jacek Bartczak - Burmistrz Gminy i Miasta Raszków. Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, a także Gminy i Miasta Raszków. (jw)

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


ZREALIZOWANY POMYSŁ RATOWNIKA MEDYCZNEGO

,,Teczki Życia” dla pacjentów ,,Teczki Życia’’ to nowy pomysł, jaki został zrealizowany przez Powiat Ostrowski. Mają one służyć do przechowywania dokumentacji medycznej. Pomysłodawcą ,,Teczek Życia” jest ratownik medyczny Wojciech Kornaszewski. – To jest rzecz, która wychodzi z naszej zawodowej praktyki. Kiedy jedziemy karetką pogotowia i pytamy pacjenta o dokumentację medyczną, wyniki badań, wypisy ze szpitala czy nazwy przyjmowanych leków, często przy nas zaczyna się ich szukanie, wyciąganie skoroszytów i generalnie robi się problem. Dokumentacja dla pacjenta może wydawać się nieistotna, ale dla nas, kiedy wiemy, na co choruje, czy ma alergie - są to informacje mające istotne znaczenie. Teczka ma

nam, ratownikom, ułatwić pracę, a dla pacjentów spowodować, że pomoc będzie szybsza, skuteczniejsza i bezpieczna - powiedział Wojciech Kornaszewski. Wydawnictwo przygotowane zostało po to, by w jednym miejscu pacjent mógł zgromadzić całą dokumentację medyczną. – Mogą się wydawać drobiazgiem, ale w podnoszeniu bezpieczeństwa ludzi ważne są dla nas nie tylko wielkie inwestycje – powiedział Paweł Rajski, starosta ostrowski. Teczka jest wydana w intensywnie czerwonych i żółto-czarnych kolorach, tak by trudno ją pomylić z jakąkolwiek

Pomysłodawcą Teczek Życia jest Wojciech Kornaszewski

W ,,Teczkach Życia’’ powinny się znaleźć wszystkie dokumenty medyczne danej osoby

ZARZĄD GŁÓWNY PTL DOCENIŁ ANTONIEGO SUKIENNICKIEGO

inną teczką w domu. Chodzi o to, by łatwo ją odnaleźć w nagłej potrzebie. W środku przygotowano miejsce na szereg informacji od wszystkich numerów telefonów szpitalnych oddziałów i poradni począwszy, po te dotyczące każdego pacjenta: jego chorób, grupy krwi, przyjmowanych leków i alergii oraz danych osoby, którą należy powiadomić w nagłej sytuacji. - Zdarza się, że jesteśmy u samotnych osób, wtedy pojawia się problem kogo powiadomić. W Teczce jest miejsce na takie dane. Można oczywiście dodać dodatkowe informacje, wystarczy je napisać na zwykłej kartce, ważne, żeby były zgromadzenie w jednym miejscu – powiedział Wojciech Kornaszewski. Wydawcą ,,Teczek Życia’’ jest Powiat Ostrowski. - Wydrukowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy, które trafią do mieszkańców naszego powiatu. Teczka w pierwszej kolejności trafiać bę-

dzie do pacjentów ostrowskiego szpitala, którzy po leczeniu opuszczać będą jego mury. Zainteresowani mogą także je odebrać w Biurze Promocji w Starostwie Powiatowym, pokój nr 106 - powiedział Paweł Rajski, starosta ostrowski. Rocznie w ostrowskim szpitalu hospitalizowanych jest ok. 20 tys. pacjentów. Pierwszy nakład powinien więc zaspokoić potrzeby bieżącego półrocza. Jeśli pomysł się przyjmie, będzie kontynuowany. - Każdy wychodzący pacjent dostanie taką teczkę, jeśli będzie to jego pierwszy pobyt w szpitalu. W tej teczce będzie wypis, ale mamy też nadzieję, że pacjenci będą także z teczkami do nas przychodzić, bo jest to ułatwienie nie tylko dla ratowników pogotowia ratunkowego, ale także lekarzy rodzinnych czy innych rodzajów służb medycznych – powiedział Dariusz Bierła, dyrektor ostrowskiego szpitala. (rw)

LETNIE WARSZTATY ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „PRZYGODZICE”

Ostrowski lekarz odznaczony Tańczyli i wypoczywali Ostrowski lekarz dr Antoni Sukiennicki otrzymał odznaczenie ,,Bene Meritus” (,,Dobrze Zasłużony”). Nadawane jest ono przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za znaczące dokonania lekarza w swoim fachu. W liście gratulacyjnym podpisanym przez prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, czytamy: ,,Za ofiarną służbę w ochronie zdrowia i życia ludzkiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra człowieczeństwa oraz za wybitne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”. Odznaczenie „Bene Meritus” może być nadawane osobom fizycznym, prawnym, instytucjom i organizacjom działającym na rzecz ochrony zdrowia oraz celów realizowanych przez Polskie Towarzystwo Lekarskie. Wyróżnienie to przyznawaDr Antoni Sukiennicki otrzymał odznaczenie ,,Bene Meritus’’ ne jest w Warszawie. – Dostałem to odznaczenie dość niespodziewanie. Osobiście nie odbierałem tego robić – mówi dr Antoni Sukiennicki. W przyszłym wyróżnienia. Odebrała je w moim imieniu moja roku minie 60 lat jego pracy zawodowej oraz 40znajoma koleżanka po fachu z Bydgoszczy, reprelecie pracy przy stole operacyjnym na Oddziale Chirurgii Dziecięcej. Natomiast od 2001 roku dr zentująca miejscowe Towarzystwo Lekarskie. Jest Antoni Sukiennicki pracuje w Poradni Chirurgii to odznaczenie honorowe i daje dużo satysfakcji. Dziecięcej ostrowskiego szpitala. (rw) Szczególnie, że jest ono za coś, co się lubiło i lubi środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice” wyjechali na warsztaty taneczno-rekreacyjne. Oprócz doskonalenia umiejętności tanecznych młodzież spędzała czas na zwiedzaniu i podziwianiu Karkonoszy. Zespół wraz z kierownikiem Zygmuntem Paszkowskim i opiekunami: Agnieszką Kubis, Alicją Wróbel oraz Marianną Paszkowską udał się do Pensjonatu „Markus” w Przesiece. Głównym celem zajęć warsztatowych było opracowanie obrzędu dożynkowego oraz doskonalenie umiejętności tanecznych poloneza, mazura, suity kaszubskiej i tańca z girlandami. Cykl zajęć programu profilaktyczno-wychowawczego ułatwiał zintegrowanie się grupy, skłaniał do samooceny i samokontroli zachowania, a także do radzenia sobie z własnymi emocjami oraz z reakcjami na zachowania innych. W ramach

atrakcji turystycznych zespół był na Szrenicy, zwiedził skalne miasto w Czechach - Adršpach, ZOO Safari w czeskim Dvur Kralove i stolicę Czech, Pragę. Dużym przeżyciem był występ w parku zdrojowym w Cieplicach. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła występ oklaskami na stojąco. W Pensjonacie grupa z Przygodzic zintegrowała się z belgijską orkiestrą młodzieżową „Ponticello”, która przebywała też w tym samym czasie w „Markusie”. Zabawy i tańce trwały do późnych godzin wieczornych. W Przesiece czas upłynął pożytecznie, wesoło, ale i zbyt szybko. (rw)

Uczestnicy warsztatów taneczno-rekreacyjnych

5


ZMALAŁA STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE OSTROWSKIM

Bezrobocie najniższe od lat W czerwcu br. stopa bezrobocia w naszym powiecie wyniosła 4,9 %, natomiast dla całej Wielkopolski wskaźnik ten wynosi 5,4 %. Wzrasta również zainteresowanie po stronie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców. Na koniec czerwca liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie wyniosła 3 244 osoby. Rok wcześniej było 4 340 osób. Stopa bezrobocia w czerwcu 2015 r. wynosiła 6,9 %, tymczasem w czerwcu było to 4.9 %. - Dane te wskazują na ciągłą, dużą dynamikę spadku bezrobocia w naszym powiecie, ale to powoduje jednocześnie problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika przez pracodawców. Aktualnie obserwujemy, że

rynek pracy stał się rynkiem pracownika, który dyktuje warunki pracy, a szczególnie wysokość wynagrodzenia. Nadal utrzymuje się problem z obsadzaniem najbardziej popularnych form aktywizacji, tj. staży, doposażeń stanowiska pracy jak również standardowych ofert pracy – mówi Hanna Pawlak-Kornacka, szefowa Powiatowego Urzędu Pracy. Głównym powodem jest coraz mniejsza liczba osób bezrobotnych, zbyt niskie wynagrodzenie oferowane przez pracodawców,

Na tablicy ogłoszeń pojawia się sporo ogłoszeń typu ,,szukam pracownika”

PUP zarejestrował najniższy wskaźnik bezrobocia

DZIECI Z OSTROWA WYPOCZYWAŁY W GŁUCHOŁAZACH

jak również brak w ewidencji osób o kwalifikacjach poszukiwanych na rynku pracy. Od początku roku zgłoszono do PUP łącznie 3 781 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku 3 631. Pracodawcy najczęściej poszukują pracowników na takie stanowiska jak: murarz, tynkarz, cieśla, pracownik ogólnobudowlany, magazynier, operator CNC, ślusarz, tokarz, frezer, stolarz, sprzedawca oraz kierowca C, C+E. - Jeszcze kilka lat temu obecny poziom bezrobocia był nieosiągalny zwłaszcza w relacjach nasz powiat-Wielkopolska. To, co jednych cieszy, innych niepokoi. Na rynku pojawia się luka pra-

cownicza, którą pracodawcy starają się wypełnić m.in. zatrudniając obcokrajowców. Widać to po oficjalnych statystykach PUP – powiedział Roman Pacholczyk, wicestarosta ostrowski. W I półroczu 2016 r. zarejestrowano 3 272 oświadczenia dotyczące powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę. Natomiast w I półroczu ubiegłego roku było ich 3 065. Liczby te wskazują na ciągły wzrost zainteresowania po stronie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców szczególnie obywateli Ukrainy. (rw)

WERNISAŻ WYSTAWY W ITALIANO VERO

Letnie atrakcje

Malarstwo przy kawie

„W zdrowym ciele - zdrowy duch, a nałogi to nasz wróg!” – pod takim hasłem zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta. Z letnich atrakcji skorzystali głównie najmłodsi z parafii pw. św. Rodziny.

Malarstwo Iwony Moleckiej można oglądać w ostrowskiej kawiarni Italiano Vero. Wernisaż wystawy z udziałem autorki zgromadził wielu gości. 

Pięciodniowy wypoczynek odbył się dzięki dotacji otrzymanej z Wydziału Spraw Społecznych – Referatu Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Połączony był z promocją zdrowia i profilaktyką uzależnień. Dzieci przebywały na wyjeździe w Głuchołazach i okolicy. Codziennie organizowano wycieczki górskie. Ponadto zwiedzano m.in.: Brzeg, Nysę, Głuchołazy, Złoty Hor i Jesenik. Pobyt na basenach, w parku rozrywki, parku zdrojowym, na wieżach widokowych dostarczył wielu pozytywnych wrażeń. Uczestnicy letniego wypoczynku nauczyli się nie tylko aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, ale też zacho-

wań asertywnych i prospołecznych. Codziennie odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży z podziałem na grupy mające na celu dostarczenie informacji o zagrożeniach związanych z uzależnieniami od nikotyny, alkoholu, narkotyków, komputera oraz telefonów. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jakie szkody wynikają ze stosowania używek, a treningi asertywności nauczyły odmawiania w sytuacjach trudnych. Ponadto dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, muzycznych i sportowych. Uczestnicy letniego wypoczynku doświadczyli, że wolny czas można spędzić w sposób aktywny, ciekawy i twórczy. (rw)

Uczestnicy spotkania wraz z artystką Iwoną Molecką

Uczestnicy wyjazdu aktywnie spędzali wolny czas

6

Jedna ze ścian w Italiano Vero przeznaczona jest dla lokalnych artystów. Poprzednio prezentowano tam zdjęcia ostrowianki Agnieszki Janowskiej wykonane w Azji dla National Geographic. - Założenie jest takie, że średnio co dwa miesiące na naszej ścianie chcielibyśmy gościć ostrowskich artystów i prezentować ich prace przez kilka tygodni. Mamy już umówione  kolejne osoby. Nie wszyscy mają czas i możliwości, aby wybrać się do galerii, a u nas można  sobie obejrzeć sztukę przy kawie - mówi właściciel Italiano Vero, Karol Trawiński. Otwarta właśnie wystawa prac

malarskich wykonanych akrylem na płótnie ma tajemniczy tytuł ZOZO. To skrót od słów Zapomnienie - Oczekiwanie - Zauroczenie - Opętanie. - Mam nadzieję, że w tej klimatycznej kawiarni każdy w moich obrazach znajdzie jakiś kawałek siebie, jakąś tajemnicę. Kolorystyka pokazuje prawdopodobnie moje wnętrze i uczucia - mówi Iwona Molecka, która ma już na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych  i zbiorowych.  Obecnie studiuje na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. (rw)

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


XXIII MEMORIAŁ TEODORA ANIOŁY W PIŁCE NOŻNEJ

WSZĘDZIE JEJ PEŁNO

Tradycji stało się zadość

Przetrwała 3 sekretarzy i 3 wójtów

Centra Ostrów wśród seniorów i Ostrovia Ostrów wśród juniorów to triumfatorzy tegorocznego Memoriału Teodora Anioły, który odbył się na boisku piłkarskim w Szczurach. Ci pierwsi wygrali po raz szósty, a juniorzy Ostrovii zwyciężyli po raz piąty w historii. W turnieju drużyn niezrzeszonych wygrali piłkarze LZS Łąkociny, a wśród old-boys najlepsza była ekipa T@AK Team.

Po 40 latach pracy na emeryturę odchodzi Grażyna Harych. W czwartek pożegnali ją: m.in. obecny wójt Krzysztof Rasiak i emerytowany włodarz Tadeusz Garbaciak, który przyjmował ją do pracy; także kadra urzędu.

W sobotę, 23 lipca, w turnieju seniorów rywalizowały cztery ekipy, a wszystkie mecze trwały 2x20 minut. Najpierw odbyły się dwa mecze półfinałowe. Centra pokonała 3:1 Raszkowiankę Raszków, a Orzeł Mroczeń okazał się lepszy (wygrał 2:0) od Ostrovii Ostrów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Ostrovia wystąpiła z drużyną rezerw, bo pierwszy zespół grał tego samego dnia mecz sparingowy. Wielki finał był popisem Centry, która pokonała wysoko Orła Mroczeń 4:0. Trzecią lokatę wywalczył zespół z Raszkowa, który pokonał Ostrovię 4:2. Po głównym turnieju seniorów rozegrano na boisku pełnowymiarowym w Szczurach turniej drużyn nierzeszonych. Tutaj w gronie czterech zespołów zespół z Łąkocin wywalczył 7 punktów i zasłużenie triumfował. Drugą lokatę zajęli gracze ze Szczur, a na kolejnych lokatach uplasowały się ekipy z Wysocka Wielkiego oraz Daniszyna.

Z kolei na małym boisku swoje umiejętności zaprezentowali starsi piłkarze (gracze powyżej 35. roku). Tutaj po raz piąty z rzędu wygrał zespół Andrzeja Kryjoma, czyli T@AK Team. Kolejne lokaty zajęły drużyny: Old-Boys Team, Pasaż Strzelecki oraz Huragan Szczury. W niedzielę, 24 lipca, miał odbyć się turniej juniorów. Niestety, ku zaskoczeniu organizatorów i kibiców na zawody przyjechały ostatecznie tylko dwa zespoły z Ostrowa. Tym samym postanowiono rozegrać jeden mecz, w którym to prowadzona przez Michała Giecza Ostrovia Ostrów pokonała Centrę Ostrów 6:0. Aż cztery razy na listę strzelców wpisał się Maciej Mikulski, a jedno celne trafienie zaliczyli: Mikołaj Lewandowski oraz Miłosz Lewek. Sobotnio-niedzielne piłkarskie zmagania obserwowała Nina Patalon (trener kadry narodowej kobiet do lat 18) oraz Damian Łukasik (były reprezentant Polski i były gracz Lecha Poznań). Nagrody wręczali: Piotr Kuroszczyk (wójt Gminy Ostrów), Piotr Śniegocki (przewodniczący Rady Gminy Ostrów), Henryk Kwiecień (wiceprzewodniczący Rady Gminy), Lucjusz Wasielewski (członek zarządu Polskiego Związku Kolarskiego), Zenon Walczak (członek zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS), Roman Lis (wiceprzewodniczący Rady Powiatowej ZLZS), Mieczysław Skiera (przewodniczący Rady Gminnej Zrzeszenia LZS), Krzysztof Goplarek (prezes LZS Huragan Szczury) oraz Feliks Andrzejak (radny Gminy Ostrów ze Szczur). (jw)

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

Grażyna Harych swoją karierę zawodową rozpoczynała w ówczesnym Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego, była także na krótko pracownikiem Banku Spółdzielczego. Doświadczenie już w przygodzickim urzędzie zdobywała najpierw w dziale łąkarstwa i rolnictwa, ostatnie 32 lata spędziła w księgowości podatkowej. Podkreśla, że zawsze lubiła kontakt z ludźmi; nigdy też nie bała się trudnych tematów i rozmów. - ZnaWójt Krzysztof Rasiak podziękował Grażynie Hadrych za dłuna jestem z tego, że lubię goletnią pracę dla gminy dużo i głośno mówić, nie boję się wprost wyrazić tego, co myślę. Te typy mają - tak - ocenia sama - Wszędzie było jej pełno - ocenia postawę Grażysiebie. Żegnając się, zaznaczyła, że zawsze starany Harych wójt Krzysztof Rasiak. - Będzie nam jej ła się służyć innym i nigdy nie szkodzić. Żartuje, brakować, bo jest lubiana, zawsze uśmiechnięta. że po odejściu z urzędu ma co, i kogo wspominać Myślę, że tak odbiera ją większość. Wysoko oce- trzech sekretarzy partii i tyle samo wójtów. niam jej pracę i zaangażowanie, za które dziękuję. Wolny czas planuje poświęcić rodzinie. Nie wyW imieniu Rady Gminy Przygodzice świeżo upieklucza działalności w Kole Gospodyń Wiejskich czonej emerytce podziękowała Janina Wojtasiak. lub uniwersytecie trzeciego wieku. (jw)

W POLU NADSPODZIEWANIE DOBRZE „SYPNĘŁO” ZIARNEM

Wreszcie udane żniwa? Rolnicy z gminy Przygodzice przewidują dobre zbiory. Taka sytuacja to efekt słonecznej ostatnio pogody; również wystarczającej ilości opadów deszczu, które przyspieszyły wegetację i pozwoliły wcześniej rozpocząć żniwowanie. - W porównaniu z minionym rokiem nie ma powodów do narzekań - ocenia Przemysław Kelner z Urzędu Gminy w Przygodzicach. - Ziarno nie jest może idealne, ale susza nie powinna mocno odbić się na plonach - szacuje. Trzeba się cieszyć z tego, co wydała ziemia, a nie popsuła aura - tak podsumowują pożytek gospodarze, którzy uwijają się w pracach polowych.

Rolników, którzy nie mają własnego parku maszynowego, obsługują posiadacze kombajnów i baza rolna. Dla żniwiarzy, a przede wszystkim kombajnistów, żniwa to czas ciężkiej i wytężonej pracy, ale też okazja do dodatkowego zarobku. W ciągu dwóch tygodni pola powinny opustoszeć. Do zebrania pozostanie jedynie kukurydza. (jw)

Akcja żniwna w polu Marii Banasiak i Wiesława Witka w Jankowie Przygodzkim. Za kierownicą „Bizona” - Bronisław Banasiak.

7


PLENER MALARSKI W PSARACH

WSPÓLNA ZABAWA W PAWŁOWIE

Malowali pejzażeRodzinne zmagania W Psarach odbył się plener malarski dla młodzieży. Jego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach a honorowy patronat nad imprezą malarską objął Stanisław Płomiński, przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji.

W Pawłowie odbył się Festyn Rodzinny. Zgromadził on wielu mieszkańców tej miejscowości. ,,Igrzyska Szkolne Na Wesoło” to hasło imprezy, jaka odbyła się na boisku przy budynku szkolnym w Pawłowie. We wspólnej zabawie integracyjnej udział wzięli: dzieci i młodzież, ich rodzice, przedstawiciele samorządu Gminy Sośnie, duchowieństwo, członkowie lokalnych organizacji pozarządowych oraz pedagodzy miejscowej placówki oświatowej. Zebranych gości powitała dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie Lucyna Hörl. Wspólna zabawa obejmowała szereg rozmaitych atrakcji rekreacyjno-sportowych, w których brali udziały zarówno dzieci jak i ich rodzice. Dla zwycięzców były nagrody rzeczowe, pamiątkowe medale oraz puchary ufundowa-

ne przez OSP Pawłów. Najbardziej emocjonującym punktem festynu był turniej piłki nożnej i przeciąganie liny. W obu tych konkurencjach zwyciężyli najmłodsi uczestnicy tej rodzinnej imprezy. Gośćmi imprezy byli: Stanisław Budzik, wójt Gminy Sośnie, ks. Krzysztof Guziałek, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Chojniku, Arleta Orłowska, dyrektor BOOKiS Sośnie, Elżbieta Walotka, radna Gminy Sośnie, Dorota Florecka, sołtys wsi Pawłów oraz emerytowani nauczyciele. (rw)

Młodzież malowała przede wszystkim pejzaże

Był to już ósmy plener, w którym wzięła udział uzdolniona plastycznie młodzież, która wspólnie uczyła się trudnej sztuki pracy w plenerze. W

Podczas festynu zaprezentowali się najmłodsi mieszkańcy Pawłowa

Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Młodzi artyści tworzyli pod okiem dyrektora artystycznego pleneru Ilony Mędykowskiej oraz pla-

Nie brakowało również gier sportowych

Uczestnicy pleneru z Psarach i goście

zajęciach wzięło udział 29 osób. Była to młodzież z Zespołu Szkół w Sieroszewicach i Wielowsi oraz Pracowni Plastycznej Młodzieżowego

styków: Katarzyny Bielawskiej, Barbary Morawiec i Jakuba Godziszewskiego. Gościnnie w plenerze uczestniczyła też Paulina Dobrzyńska. Tematem było utrwalenie na papierze przede wszystkim pejzaży. Dominowały kompozycje malarskie z wykorzystaniem farb akwarelowych, ale młodzież sięgała także chętnie po pastele. Przez cały czas trwania pleneru uczestnicy mieli możliwość korzystania z konsultacji udzielanych przez nauczycieli plastyki. Każdy uczestnik wykonał po dwie prace. Imprezę plenerową zakończono wspólnym grillowaniem. Powstałe w Psarach prace będzie Plener zakończyło wspólne spotkanie młodych armożna zobaczyć na wystatystów i zaproszonych gości wach poplenerowych. (rw)

R

E

K

8

L

A

M

Frekwencja na imprezie dopisała

Organizatorzy przygotowali dla gości słodki poczęstunek

A

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


SEZON NA REMONTY W SZKOŁACH

PRZEBUDOWA SIECI NA PÓŁMETKU

Zdążyć przed 1 września

Stawiają na kanalizację

W szkołach podległych gminie Raszków trwają intensywne prace remontowe. Najwięcej zmian zastaną uczniowie w Radłowie, Jankowie Zaleśnym, Korytach i Raszkowie.

Inwestycja obejmująca modernizację kanalizacji deszczowej w ulicach Mostowej i Kamiennej w Nowych Skalmierzycach jest już na półmetku. Przypomnijmy, że na ten cel władze gminy przeznaczyły aż 600 tysięcy złotych. Przed tegorocznymi dniami miasta zakończył się jej pierwszy etap inwestycji polegający na przebudowie sieci w ulicy Mostowej – nitkę pobudowano w ten sposób, aby wykorzystać zbiornik retencyjny usytuowany za miejskim stadionem. Po przeprowadzonych robotach na ulicy Mostowej wykonano nową nawierzchnię asfaltową. Jednocześnie wymieniono odcinek starej sieci wodociągowej – modernizacji we własnym zakresie dokonało Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne minimalizując w ten sposób koszty inwestycji. Natomiast w połowie lipca rozpoczęła się jej druga część przedsięwzięcia – przebudowa kanaliza-

cji deszczowej w ulicy Kamiennej, gdzie obecnie trwają prace podłączeniowe nowych rurociągów. Są one prowadzone w sposób jak najmniej ingerujący w pas drogi, dlatego też część z tych prac przeprowadzono na granicy parku miejskiego w celu nienaruszania nowej nawierzchni jezdni. Aby sieci mogły prawidłowo odprowadzać wody deszczowe, zaplanowano położenie prawie 650 metrów rurociągów oraz 200 metrów przykanalików. Przebudowa planowo powinna zakończyć się do połowy października br. Inwestycja będzie kosztowała gminny budżet prawie 600 tysięcy zł. (olo)

Każda szkoła ma swój plan remontowy. Na zdjęciach prace w placówkach w Raszkowie

W Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radłowie w II półroczu utwardzono parking przy szkole, ogrodzono szkolny plac zabaw oraz zamontowano system zabezpieczeń umożliwiający monitoring placu, pomalowano sale lekcyjne, korytarz i zaplecze w Radłowie oraz w Jaskółkach. Dokonano także napraw instalacji wodnej w budynku w Radłowie. Oprócz tego w Jaskółkach zamontowano podłogę w sali lekcyjnej oraz naprawiono dach. Placówka wzbogaciła się w roku szkolnym 2015/

tereny zielone wokół szkoły, a także malowano sale lekcyjne. W budynku szkoły w Korytnicy wymieniono okna i malowano sale. Koszt robót opiewa na kwotę 21 tysięcy złotych. Remonty trwają także w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie. Tutaj wymieniono instalację elektryczną oraz oświetlenie, wykonano nowy sufit podwieszany na korytarzu na II piętrze. Oprócz tego zaplanowane są prace konserwatorskie podłóg w sześciu kla-

Prace kanalizacyjne trwają

ZAKOŃCZONY REMONT DWÓCH ULIC

Nowe drogi Zakończyły się prace na dwóch ulicach w Nowych Skalmierzycach – Tartakowej oraz Mertki. Remont dróg kosztował ponad 300 tysięcy złotych . Ulica Tartakowa jest zlokalizowana równolegle do ulicy 29 Grudnia i składa się z trzech odcinków o długościach: 212 metrów, 50 metrów i (ul. Tartakowa w Nowych Skalmierzycach) 69,5 metra. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni z płyt ażurowych, w której przez środek biegnie wydzielony pas o szerokości 1,6 metra z kostki betonowej. Natomiast ulica Mertki zyskała nową, asfaltową nawierzchnię na dłu-

2016 o dwie nowe interaktywne tablice, nowe nagłośnienie oraz dokupiono nowe książki do biblioteki. Koszt wykonanych prac i zakupów opiewa na kwotę prawie 35 tysięcy złotych. Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym ma w planie wykonanie nowego wjazdu oraz utwardzenie placu na parkingu. Koszt robót szacowany jest na kwotę 10 tysięcy złotych. Z kolei w Zespole Szkół im. Orła Białego w Korytach naprawiono dach oraz zmodernizowano

sach. Szkoła planuje także w sierpniu zakupić nowe szafki odzieżowe dla uczniów klas piątych oraz tablice do ekspozycji prac plastycznych. Koszt prac i zakupów opiewa na kwotę ponad 26 tysięcy złotych. W Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie odnowiono parkiet w sali gimnastycznej oraz położono nową podłogę w sali polonistycznej. Przeznaczono na te remonty kwotę 20 tysięcy złotych. (jw)

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

gości ok. 350 metrów. Ponadto w zakres prac weszło wykonanie ścieku przy kanalizacji deszczowej oraz regulacja studzienek.- Dzięki realizowanym przez samorząd inwestycjom mieszkańcy już mogą korzystać z odnowionych dróg – mówi Bożena Budzik, burmistrz Nowych Skalmierzyc. Oba zadania zostały sfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i kosztowały łącznie ponad 300 tysięcy złotych. (olo)

Drogi zostały wyremontowane

9


MIASTO DOFINANSUJE BUDOWĘ TABLICY PAMIĄTKOWEJ NA MOGILE PROF. ANTONIEGO KALINY

Miasto dla Kaliny Miasto Ostrów Wielkopolski dofinansuje budowę tablicy pamiątkowej na mogile prof. Antoniego Kaliny na grobie, który znajduje się na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Akcję zainicjowała Rada Osiedla nr 3 „Krępa”, która we wrześniu przygotowuje Święto Ulicy Profesora Kaliny. Obszerny i bogaty program imprez zrealizuje również miasto. Chyba nie ma ostrowianina, który by nie znał nazwiska Antoniego Kaliny - wybitnego polskiego slawisty, etnografa, etnologa, ludoznawcy i członka Akademii Umiejętności – i jednocześnie patrona jednej z najstarszych ulic w mieście. Antoni Kalina urodził się w maju 1846 roku Ostrowie Wielkopolskim, a zmarł na początku maja 1906 roku we Lwowie, gdzie na Cmentarzu Łyczakowskim znajduje się miejsce jego spoczynku.

sza kompleksowa publikacja poświęcona profesorowi Kalinie – można było ją nabyć podczas inauguracji konferencji naukowej inaugurującej kampanię promocyjną „Tu mieszkam”. Ponadto miasto wydało kartki okolicznościowe z wizerunkiem Antoniego Kaliny - wizerunek ten udostępniła nam Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, a wydana karta ma przede wszystkim walory edukacyjne.

Wpłaty na rzecz renowacji mogiły prof. Antoniego Kaliny należy kierować na konto: Bank Zachodni WBK

nr 84 1090 1160 0000 0001 3262 7654 z dopiskiem „Kalinowy Szlak”.

Prof. Kalina na witaczach

twarzy, zumba oraz dmuchany zamek czy też trampolina. Będzie także gość specjalny.

Bez własnej mogiły W tym roku mija 170. rocznica jego urodzin i 110. rocznica śmierci. Nie pozostało to bez echa w jego rodzinnym Ostrowie Wielkopolskim, gdzie Rada Miejska uchwaliła rok 2016 Rokiem Antoniego Kaliny.

Miasto dla Kaliny - W związku przypadającą w tym roku 170. rocznicą urodzin prof. Antoniego Kaliny oraz 110. rocznicą śmierci, ostrowski samorząd postanowił nadać osobie o tak licznych zasługach dla Ostrowa Wielkopolskiego szczególną rangę jego

Z nowym rokiem szkolnym do działań związanych z wizerunek prof. Antoniego Kaliny przyłączą się również uczniowie ostrowskich szkół, którzy w ramach różnych przedsięwzięć i konkursów będą mieli okazję wzbogacać i upowszechniać wiedzę o życiu i twórczości tego wybitnego uczonego, który swą naukową karierę rozpoczął właśnie na szczeblu ostrowskiej oświaty.

Osiedlowcy dla patrona To jednak nie wszystko, bo Rada Osiedla nr 3 „Krępa” przygotowuje się do organizacji Święta

W roku tak ważnych dla pamięci o profesorze Kalinie uroczystości okazuje się jednak, że nie wszyscy pamiętają o tym wybitnym naukowcu i patriocie. Niedawno na lwowskim Cmentarzu Łyczakowskim, gdzie spoczywają doczesne szczątki Kaliny, był Rafał Leszczyński, badacz, historyk i doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, który postanowił odwiedzić miejsce pochowania profesora Kaliny. Okazało się, że ten wybitny etnolog i etnograf nie doczekał się własnego nagrobka i pochowany został w grobie rodziny Ciemniewskich. Naukowiec nie posiada nawet kamiennej tablicy, a informacja o jego śmierci umieszczona jest na plastikowej tabliczce lekko przymocowanej do grobu – która zresztą została tam umieszczona zupełnie niedawno.

Ku pamięci Na wieść o tym ostrowski społecznik Michał Zimniak postanowił zebrać pieniądze na umieszczenie nowej, trwałej płyty nagrobkowej poświęconej naukowcowi, a także na renowację jego grobu. - Usiłowałem skontaktować się z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby dowiedzieć się, jakie są możliwości uratowania nagrobka i pamięci o prof. Kalinie. Niestety, czas urlopowy urzędników nie sprzy-

Grobowiec we Lwowie z tabliczką z nazwiskiem prof. Kaliny

obecności w świadomości ostrowian oraz osób goszczących w naszym mieście - Karolina Krawczyk z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Miasto przygotowało obszerny i bogaty program obchodów Roku Antoniego Kaliny. Inauguracja kampanii promocyjnej pt. „TU MIESZKAM…” poświęconej postaci prof. Antoniego Kaliny miała miejsce 27 maja br. w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Na Rynku otwarto także wystawę plenerową pt. „Z Krępy do Lwowa… Droga prof. Antoniego Kaliny”. Ponadto, w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego zorganizowana została konferencja popularnonaukowa pt. „Z Kr��py do Lwowa… Droga Prof. Antoniego Kaliny”, a miasto wydało jednodniówkę z materiałami z konferencji. Znalazły się tam materiały na temat życia prywatnego i naukowego profesora, latach jego młodości w Ostrowie Wielkopolskim, a także biogramy członków rodziny prof. Kaliny. W ideę tegorocznego wizerunku świetnie wpisuje się również przygotowana w tym roku monografia pt. „Wielkopolanin we Lwowie. Antoni Kalina – slawista i etnograf”. Jej wydawcami są Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Jest to pierw-

10

Ulicy Profesora Kaliny, połączonego z organizacją festynu dla mieszkańców Krępy z Antonim Kaliną w roli głównej. Rada Osiedla nr 3 „Krępa” 10 września organizuje barwny korowód z orkiestrą, złożeniem kwiatów i odczytem przed domem, w którym urodził się Antoni Kalina. Po części oficjalnej, której patronem honorowym jest prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, odbędzie się festyn dla mieszkańców osiedla. Organizatorami korowodu i festynu są: Rada Osiedla nr 3 „Krępa” i Stowarzyszenie „Piątka dla pokoleń”. Warto bowiem zaznaczyć, że Antoni Kalina zaczynał swoją edukację właśnie na terenie obecnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie. 10 września odbędzie się największy festyn w historii osiedla. Dla dorosłych będzie przygrywała ludowa kapela „Furmany”, a następnie do tańca zagra zespół „Revers”. Będzie można skosztować kiełbaski z grilla, zjeść grochówkę – wszystko za darmo. Dla dzieci przewidziane są liczne atrakcje w formie zabawy, konkursów oraz zajęć z animatorami. Najprawdopodobniej odbędzie się także pokazowy mecz koszykówki pomiędzy koszykarkami Ostrovii ze złotymi medalistami mistrzostw Polski w koszykówce z SP nr 5. Będzie malowanie

jał temu. Wtedy w pomoc włączył się Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który dotarł do Konsula Generalnego RP we Lwowie Wiesława Mazura i poprosił o rozeznanie możliwości wsparcia inicjatywy renowacji mogiły Kaliny. Konsul obiecał wizytę na Cmentarzu Łyczakowskim i pomoc w sprawie – opowiada Michał Zimniak. To nie koniec, bo Zimniakowi udało się zainteresować tematem władze miasta oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do akcji zbierania funduszy włączyła się również redakcja „Gazety Ostrowskiej”. Dziś wiemy już, że miasto rodzinne prof. Kaliny nie pozostanie obojętne na dalsze losy jego mogiły. - Jeśli chodzi o renowację mogiły prof. Antoniego Kaliny, miasto podjęło współpracę z Radą Osiedla nr 3 „Krępa” i zdecydowało o dofinansowaniu tablicy na grobie, który znajduje się na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie – zapewniła nas Karolina Krawczyk z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Pozostała część pieniędzy potrzebnych do wykonania porządnej tablicy pamiątkowej ma pochodzić ze zbiórki publicznej. Wszyscy chętni, którzy chcą w tym pomóc, mogą wpłacać dowolną kwotę na konto: Bank Zachodni WBK nr 84 1090 1160 0000 0001 3262 7654 z dopiskiem „Kalinowy Szlak”. Więcej informacji można uzyskać u koordynatora akcji pod adresem mihal.zimniak@spoko.pl. Jarosław Wardawy

ANTONI KALINA urodził się 23 maja 1846 roku w Krępie w chłopskiej rodzinie Szymona i Marii z Kostrzewów. Był uczniem Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Ostrowie, skąd jednak został usunięty za działalność narodową. Chodziło o śpiewanie pieśni „Boże, coś Polskę” po wybuchu Powstania Styczniowego. Edukację kontynuował następnie w gimnazjum w Śremie, gdzie w 1867 roku zdał maturę i zdobył wykształcenie średnie. Studiował historię oraz filologię polską i klasyczną na uniwersytetach we Wrocławiu i Berlinie. Doktoryzował się w Halle. W roku 1873 złożył egzamin państwowy z historii i filologii klasycznej, ale nie objął posady w niemieckim szkolnictwie. Dzięki stypendium otrzymanym od Towarzystwa Pomocy Naukowej w Poznaniu wyjechał do Pragi i przystąpił do studiów nad językami słowiańskimi. W latach 1874-75 odbył podróże naukowe po Czechach, Morawach, Słowacji, Serbii, Bośni i Hercegowinie. W 1877 roku osiadł we Lwowie, gdzie został docentem gramatyki porównawczej języków słowiańskich. W 1888 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, po czym objął nowo utworzoną Katedrę Slawistyki. W 1892 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W 1894 roku został powołany na członka-korespondenta Akademii Umiejętności w Krakowie, w rok później na jej członka czynnego. Był także członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W roku 1895 założył, a następnie był redaktorem pierwszego polskiego pisma naukowego – etnologicznego rocznika „Lud”. Pozostawił po sobie liczne prace z dziedziny gramatyki historycznej języka polskiego, kaszubskiego, bułgarskiego i połabskiego. Pełnił funkcje prezesa Towarzystwa Pedagogicznego we Lwowie i Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Działał ponadto m.in. w Związku Naukowo-Literackim we Lwowie, Związku Nauczycielskim, Zjednoczonym Towarzystwie Ogrodniczym i Pszczelarskim. Został też radnym Lwowa. Uczestniczył w wielu działaniach charytatywnych. Wybrany w 1904 roku na rektora Uniwersytetu Lwowskiego złożył urząd po kilku tygodniach w przeświadczeniu, że nie podoła nowym obowiązkom. Rok później z powodu pogarszającego się stanu zdrowia musiał ograniczyć działalność. Zmarł 3 maja 1906 roku we Lwowie, w wieku 60 lat. Pochowany został na Cmentarzu Łyczakowskim. Pozostawił żonę Marię z Piwkowskich i kilkoro dzieci.

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


54 gramy

Kolejne zatrzymania

Ostrowscy policjanci zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który posiadał przy sobie marihuanę. Łącznie kryminalni zabezpieczyli u niego ponad 54 gramy tego narkotyku. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środka odurzającego, grozi mu za to do 3 lat więzienia. Ostrowscy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej prowadzą ciągłe rozpoznanie środowiska w zakresie obrotu i handlu narkotykami. Prowadzone w tym kierunku działania pozwoliły na zatrzymanie, 21 lipca, mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego, który posiadał przy sobie marihuanę. - 24-latek wpadł podczas kontroli drogowej. Policjanci zatrzymali samochód na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. W trakcie kontroli kryminalni znaleźli u mężczyzny nieznaczną ilość zielonego suszu. Pobrana do 24-latek posiadał w momencie zatrzymania 54 gramy marihuany badań próbka potwierdziła, że przewożona substancja to marihuana - mówi narkotyku. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środka odurzającego, grozi mu za to nawet do 3 lat pozbaMałgorzata Łusiak, rzecznik prasowy KPP Ostrów. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 24-latka wienia wolności. (olo) policjanci ujawnili dodatkowo ponad 53 gramy tego

Policja apeluje Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 23 lipca 2016 r., ok. godz. 16:40 w Ostrowie Wielkopolskim. Kierujący samochodem marki Opel Astra koloru ciemnego, jadąc ulicą Kaliską w kierunku alei Słowackiego, na drodze jednokierunkowej o dwóch pasach ruchu zjechał z lewego pasa ruchu na prawy w momencie, kiedy wyprzedzał go kierujący motocyklem marki Yamaha wraz z pasażerką jadący lewym pasem ruchu - w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów i kierujący motocyklem przewrócił się, natomiast kierujący samochodem marki Opel Astra oddalił się z miejsca zdarzenia. Świadkowie opisanego zdarzenia oraz osoby będące w posiadaniu informacji mogących przyczynić się do ustalenia kierowcy samochodu marki Opel Astra proszeni są o stawienie się w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim lub o kontakt telefoniczny na nr tel. 997.

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

Niszczył auta Pod koniec lipca na jednym z osiedlowych parkingów w Ostrowie Wielkopolskim doszło do uszkodzenia zaparkowanego pojazdu. Zgłaszający wycenił straty na kwotę 1 tysiąca złotych. Policjanci Wydziału Prewencji w tej sprawie zatrzymali dwóch mężczyzn. Jeden z nich usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Za popełnione przestępstwo grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. W poniedziałek, 18 lipca, około godz 20:30 policjanci Wydziału Prewencji otrzymali informację, że na jednym z osiedlowych parkingów doszło do uszkodzenia samochodu. Mundurowi natychmiast udali się w kierunku miejsca zdarzenia. - W trakcie patrolu, na jednej z ulic zauważyli mężczyzn odpowiadających rysopisowi podanemu przez świadka zdarzenia. Mężczyźni w wieku 37 i 33 lat zostali zatrzymani mówi Małgorzata Łusiak, rzecznik prasowy KPP Ostrów. Oboje zatrzymani byli pod wpływem alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało w wydychanym powietrzu u obu ponad promil alkoholu. Mężczyźni noc spędzili w policyjnym areszcie. Jak ustalono, jeden z mężczyzn uszkodził zaparkowany samochód marki Volkswagen, powodując zarysowania na powłoce lakierniczej. Łączne straty, na jakie swoim czynem naraził właściciela pojazdu, wynoszą 1000 złotych. Dzień po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał zarzuty. (olo)

W minionym tygodniu doszło do kolejnych zatrzymań osób w związku z posiadaniem środków odurzających. W środę, 27 lipca, ostrowscy kryminalni i policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w wyniku kontroli drogowej ujawnili u jednego z pasażerów tabletki ekstazy. 24-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty posiadania narkotyków. - W ubiegłą środę, 27 lipca, ostrowscy kryminalni wspólnie z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli samochód marki Opel. W trakcie kontroli policjanci ujawnili u jednego z pasażerów woreczek z tabletkami. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 17 sztuk tabletek, które po zbadaniu testerem narkotykowym okazały się być tabletkami ekstazy - mówi Małgorzata Łusiak, rzecznik prasowy KPP Ostrów. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Za popełnione przestępstwo grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast zachowanie kierowcy w trakcie kontroli wzbudziło podejrzenia policjantów, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Policjanci zbadali, czy w organizmie kierowcy znajdują się środki odurzające. Test wykazał u 26-latka obecność marihuany - od mężczyzny została pobrana krew do dalszych badań. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Za popełnione przestępstwa odpowiedzą przed sądem. (olo)

Bo jechał za szybko Kilka dni temu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali osobowe audi, którego kierujący przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o 60 km/h. Za złamanie przepisów drogowych zatrzymany 36-latek stracił prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Dodatkowo mężczyzna otrzymał od policjantów mandat i punkty karne. Nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych powodów kolizji i wypadków drogowych. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym grozi utrata prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Każdorazowo za popełnione wykroczenie policjant ma też prawo ukarać kierowcę mandatem i punktami karnymi. W minionym tygodniu na jednej z ulic Ostrowa Wielkopolskiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali osobowe audi, którego kierujący przekroczył prędkość - jadąc 110 km/h w terenie zabudowanym. Okazało się, że zatrzymany do kontroli drogowej kierujący to 36-letni mężczyzna. Policjanci natychmiast zatrzymali kierującemu dokument uprawniający do kierowania pojazdami, nałożyli na niego mandat, a także 10 punktów karnych. (olo)

11


KOBIETY DOTKNIĘTE CHOROBĄ NIOSĄ POMOC INNYM

Ostrowskie Amazonki działają od 20 lat Jubileusz 20-lecia działalności obchodzi w tym roku Ostrowski Klub Amazonki. Skupia on kobiety dotknięte chorobą nowotworową, zapewniając im emocjonalne i praktyczne wsparcie. Panie starają się także poszerzać wiedzę o korzyściach z badań profilaktycznych i zachęcać do nich. W pierwszym otwartym spotkaniu ostrowskich amazonek, które odbyło się 12 marca 1996 roku,  uczestniczyło 30 osób. Trzy miesiące później, 3 czerwca, oficjalnie otwarto siedzibę  klubu w internacie Medycznego Studium Zawodowego przy ulicy Limanowskiego.

Rehabilitacja i edukacja Pierwszą prezes została Jolanta Królik, a po niej funkcję te pełniły kolejno: Grażyna Mazur-Koteras i Irena Błoch. Aktualnie zarząd działa w składzie: prezes Urszula Lesiczka, wiceprezes  Anna Toma, skarbnik Grażyna Kozieł, sekretarz Teresa Popiel oraz członkinie zarządu: Jolanta Krupa i Krystyna Majchrzak. Opiekunem duchowym klu-

nych pań prowadzone są zajęcia na basenie z rehabilitantką. W szkole przy ulicy Limanowskiego klub korzysta nie tylko z sali, ale także z pomieszczeń, w których można wykonywać masaż limfatyczny. Ponadto sala wykładowa jest miejscem spotkań z prelegentami, dietetyczkami lub innymi zapraszanymi osobami. Raz w miesiącu organizowane są konsultacje z psychologiem, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Sporo miejsca poświęca się profilaktyce przeciwobrzękowej, która powinna być stosowana jak najwcześniej po przebytej operacji. Ważną rolę w działalności pełnią spotkania edukacyjne. Są one przeznaczone nie tylko dla członkiń klubu, ale także dla wszystkich zainteresowanych omawianym tematem.

Spotkanie ostrowskich Amazonek z prof. dr hab. Sylwią Grodecką-Gazdecką

W pierwszym otwartym zebraniu uczestniczyło 30 pań

bu był początkowo ks. Czesław Majorek. Obecnie jest nim proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. prałat Andrzej Szudra. Do klubu należy 89 kobiet w wieku od 35 do 87 lat. Liczba ta często się zmienia. Niektóre panie muszą się przez pewien czas bardziej zająć swoim leczeniem i nie uczestniczą w życiu klubu. Część potem wraca, inne nie. Jest coraz więcej młodszych kobiet. Na pewno jest więcej zachorowań niż było kiedyś, ale z drugiej strony więcej kobiet przychodzi już we wczesnym okresie, kiedy jest możliwość wyleczenia nawet bez chemioterapii czy radioterapii. Odbywa się też więcej badań przesiewowych, które pozwalają odpowiednio wcześnie wykryć chorobę - mówi Urszula Hadaś, księgowa i członek klubu. W poniedziałki  i czwartki w sali Medycznego Studium Zawodowego odbywa się gimnastyka ruchowa. Z kolei we wtorki dla chęt-

12

Powrót do normalnego życia - Raz w roku zapraszamy wyjątkowe osoby i wtedy frekwencja zawsze jest pełna. Pada mnóstwo pytań, które czasami przedłużają się w nieskończoność, ale to jest potrzebne. Ludzie chcą porozmawiać z kimś, kto tę chorobę już przeszedł. Możliwość wymiany doświadczeń z innymi kobietami jest bardzo istotna, a przy okazji zachęca do niesienia pomocy innym chorym kobietom - mówi Urszula Hadaś. Aktywnie panie przy sprzyjającej pogodzie biorą udział w marszach z kijkami. Działalność klubu jest więc szeroka. Nie tylko poszerza wiedzę o korzyściach z badań profilaktycznych i o leczeniu raka piersi, ale też umożliwia wszechstronną rehabilitację, po której można wrócić do normalnego życia rodzinnego, zawodowego i społecznego.

Życzenia z okazji jubileuszu od zaprzyjaźnionych klubów z Wielkopolski

II Marsz Życia i Nadziei w Pleszewie

Ogólnopolskie Pielgrzymki do Częstochowy odbywają się w pierwszą sobotę października

Tym, co budzi niepokój Amazonek, jest mała liczba lekarzy specjalistów. Zielona karta, która miała ułatwić leczenie chorych na nowotwory, nie spełnia swojego zadania. Trzeba czekać na wizytę, a przecież każdy miesiąc jest bardzo ważny w sytuacji, kiedy dzieje się coś niedobrego. Nie wszystko jednak, co dotyczy amazonek, dzieje się tylko na poważnie. Tradycją stały się spotkania opłatkowe, andrzejkowe czy imieninowe. Nie brakuje imprez integracyjnych, zarówno  we własnym gronie, jak i razem z zaprzyjaźnionymi amazonkami z Jarocina, Poznania, Kalisza, Rawicza i innych miast. Panie biorą udział w ogólnopolskich pielgrzymkach, a także startują w zawodach pływackich czy strzeleckich z udziałem innych klubów. Kilkanaście dni temu ostrowianki w jedynym z takich turniejów zajęły pierwsze miejsce.

Podziękowanie dla darczyńców W ramach obchodów jubileuszu 20-lecia w kwietniu br. odbyło się spotkanie integracyjne ostrowskich amazonek w sali parafii Miłosierdzia Bożego. Poprzedziła je msza św. rocznicowa odprawiona przez ks. proboszcza Andrzeja Szudrę. Miesiąc później w wypełnionej po brzegi sali Medycznego Studium Zawodowego gościła prof. nauk med. Sylwia  Grodecka-Gazdecka, lekarz specjalista chirurg onkolog, która poprowadziła spotkanie pod hasłem: ,,Konsekwentne przełamywanie barier lęku przed rakiem’’. Najważniejszym wydarzeniem jubileuszowym był lipcowy koncert w Ostrowskim Centrum Kultury. Stanowił on formę podziękowania sponsorom i darczyńcom. W części artystycznej wystąpił zespół Arte Con Brio. Renata Weiss

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


LATEM MIEJSCE UCZNIÓW W WIELU PLACÓWKACH ZAJMUJĄ EKIPY BUDOWLANE

Wakacje to czas na szkolne remonty Lato to najlepszy czas na inwestycje poprawiające komfort i warunki pracy uczniom i nauczycielom. Na półmetku tegorocznych wakacji sprawdzamy, jakie remonty podjęły ostrowskie placówki oświatowe, a co jest jeszcze planowane przed 1 września. Spośród zadań przewidzianych na ten rok w ostrowskich przedszkolach, na pierwszy plan wysuwa się nowy gmach Przedszkola nr 3 na terenie osiedla Pruślin. Mieszkańcy długo zabiegali o to, aby właśnie w tej części miasta powstał taki obiekt. Do tej pory bowiem rodzice z tamtego rejonu musieli wozić swoje pociechy do centrum. Niebawem dzieci będą miały do dyspozycji parterową, czterooddziałową placówkę. Aktualnie trwa jej urządzanie.

Przedszkolna termomodernizacja W Przedszkolu nr 9 trwa modernizacja związana

Żłobek będzie większy W czasie wakacji pełną parą idą prace w budynku, w którym do tej pory mieścił się miejski żłobek i Przedszkole nr 3 przy ulicy Jankowskiego. Cały ten obiekt służył będzie żłobkowi i w związku z tym musi przejść niezbędną adaptację. Jej koszt to 670 tys. zł, z czego 566 tys. zł pokryje pozyskana przez władze Ostrowa dotacja z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Dzięki modernizacji liczba miejsc w żłobku zwiększy się o ponad 60. Prace przy ul. Jankowskiego obejmują wymianę instalacji sanitarnej i

Prace w budynku żłobka przy ul. Jankowskiego

Nowy parking i nowe boisko Praktycznie w każdej szkole podstawowej na terenie miasta w okresie letnim prowadzone są remonty i modernizacje. Ich zakres jest różny, od drobnych przeróbek do inwestycji z kilkumilionowym budżetem. Przy Szkole Podstawowej nr 1 niebawem rozpocznie się modernizacja parkingu. W ramach inicjatywy lokalnej położona zostanie kostka brukowa z wyznaczeniem miejsc parkingowych. Zamontowane też zostaną stojaki dla rowerów. Prace te kosztować będą 55 tys. zł. Oprócz tego trwają już inne drobne remonty. To m.in. malowanie i montaż paneli, naprawa urządzeń do zabaw, wyposażenie klas w meble pozyskane z Mahle, a także remont toalety dla dziewcząt.

stała wskazana przez mieszkańców w Ostrowskim Budżecie Obywatelskim. W trakcie jest malowanie dwóch sal lekcyjnych oraz wymiana podłogi w jednym z pomieszczeń. Rozpoczyna się natomiast w ramach inicjatywy lokalnej modernizacja szkolnych sanitariatów. Zamontowane zostaną płytki, armatura sanitarna, umywalki, suszarki do rąk oraz drzwi wewnętrzne w czterech łazienkach. W Szkole Podstawowej nr 9 trwa budowa hali sportowej za ok. 7,9 mln zł. To największa prowadzona aktualnie inwestycja oświatowa w Ostrowie. Jednocześnie w placówce przy ul. Asnyka prowadzony jest remont sal wykorzystywanych przez Przedszkole nr 15 oraz łączącego korytarza. W Szkole Podstawowej nr 11

Wakacje są odpowiednim momentem na remonty w placówkach oświatowych

z dostosowaniem obiektu do aktualnych wymogów przeciwpożarowych. Prace obejmują klatkę schodową wraz z zamontowaniem urządzeń zapobiegających zadymianiu. Odnawiana jest także instalacja kanalizacyjna. W Przedszkolu nr 12 na tegoroczne wakacje zaplanowano drobne remonty ze środków budżetowych oraz Rady Rodziców. Są to: położenie paneli w sali zajęć dla dzieci, malowanie pomieszczeń oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu. Roboty te jeszcze trwają. Cztery Przedszkola - nr 14, 15, 16 i 17 – objęte zostały projektem termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Niezależnie od tego w ,,Szesnastce’’ odmalowana zostanie łazienka dziecięca, a w ,,Siedemnastce” zakupiono już piec gazowo - elektryczny oraz szatkownicę.

elektrycznej, stolarki drzwiowej, okładzin schodów i balustrad, wymianę posadzek i malowanie pomieszczeń. Powstaną tam trzy nowe sale opieki, a budynek dostosowany zostanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Każda sala będzie miała swoją łazienkę oraz pomieszczenie do składania leżaków. Za 62 tys. zł zakupione zostaną meble i inne elementy wyposażenia. Muszą być one fabrycznie nowe i pełnowartościowe. Oczywiście muszą też posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami oraz atesty higieniczne. Pomieszczenia użytkowane przez dzieci zyskają m.in. kolekcje meblowe z motywami zwierząt, szafy, mały warsztat stolarski, minikuchnie, kanapy z motywami bajkowymi i dywany.

Trwają prace przy budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9

Dwie sale wzbogacą się o nowe projektory oraz tablice. W Szkole Podstawowej nr 4 trwają prace porządkowe, a w ,,Piątce” odbywa się malowanie sal ze środków pozyskanych od indywidualnych sponsorów oraz rodziców. Do użytku zostało już oddane przebudowane boisko wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozstrzygnięto też przetarg na doposażenie istniejącego placu zabaw. W planach jest jeszcze zakup i montaż platformy do przewozu osób w tym niepełnosprawnych.

Kort gotowy, a hala w budowie Tak prezentuje się nowy budynek przedszkola na Pruślinie środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

Przy Szkole Podstawowej nr 7 ukończona została budowa kortu tenisowego. Inwestycja ta zo-

budowane jest boisko wielofunkcyjne z bieżnią przystosowane do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego. Kosztować będzie 380 tys. zł. Szkoła we własnym zakresie prowadzi remont łazienek na parterze. Wymieniona zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna, a ponadto zamontowane zostaną płytki i armatura sanitarna dostosowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Także własnym sumptem w Gimnazjum nr 3 odbywa się wymiana stolarki drzwiowej za ok. 50 tys. zł, a Gimnazjum nr 4 podobne prace obejmują remont łazienek, instalacji wodnej i centralnego ogrzewania oraz malowanie pokoi nauczycielskich. Renata Weiss

13


WCALE NIE TRZEBA SIĘ NUDZIĆ

Kulturalne wakacje W sierpniu Ostrowskie Centrum Kultury zaprasza między innymi na filmowe projekcje na ostrowskim Rynku. Będą również prezentacje plastyczne, retransmisja przedstawienia baletowego, koncert na tarasie OCK oraz warsztaty plastyczne. Od 4 sierpnia tradycyjnie już w ramach „Parkowania z X Muzą” OCK zaprasza na spotkania plenerowe przed srebrnym ekranem. Projekcje filmowe na Rynku w każdą sobotę sierpnia (z wyjątkiem trzeciej soboty miesiąca, wówczas seans w sobotę 20 sierpnia). Impreza zorganizowana jest w ramach projektu OCKnij się 2016. 11 sierpnia, o godzinie 18.00 Galeria PIK Ostrowskiego Centrum Kultury zaprasza na wernisaż prezentacji prac pracowni plastycznej OCK „W barw kręgu” prowadzonej przez art. plast. Barbarę Zabłocką. Dzień później, 12 sierpnia o godz. 18.00 w Kinie „Komeda” w ramach projektu „OPERA BALET” OCK zaprasza na retransmisję baletu Teatru Bolshoi pt. „Poskromienie złośnicy”. 19 sierpnia, od godzina 20.30 na tarasie przed OCK znowu zabrzmi blues, tym razem w wykonaniu „KULISZ TRIO akustycznie”. Od 9 do 11 sierpnia w OCK trwać będą „Warsztaty graficzne - sucha igła i inne techniki graficzne”, które poprowadzi Anna Wikło. Mile widziani uczestnicy w wieku 10-16 lat. (jw)

DOBRY, MŁODY ROCK Z POŁUDNIA WIELKOPOLSKI

aGain w Fanaberii Zespół aGain powstał w Krotoszynie w czerwcu 2015 roku. Grają mocnego, ale melodyjnego rocka z ciężkimi gitarowymi riffami opartego o profesjonalną i żywiołową sekcję rytmiczną. Charakterystyczne dla zespołu jest połączenie mocnego i melodyjnego głosu wokalistki z dojrzałym wokalem basisty.

Kapela zadebiutowała na scenie u boku zespołu aktora Pawła Małaszyńskiego „Cochise”. aGain koncertował w wielu miastach Polski, zyskując pochlebne opinie publiczności. Ostatni czas to przyjemność uczestniczenia w trasie trójmiejskiego składu „Milczenie Owiec”, koncerty w Jarocinie, zaproszenie na największy w Polsce zlot aut amerykańskich American Cars Mania oraz występ na jednej scenie z zespołem VIDEO czy Luxtorpeda. Członkowie zespołu otwarcie przyznają, że nie uciekają od grania coverów inspirujących zarówno sam zespół jak i publiczność, któ-

14

ra pojawia się na ich koncertach. Są to utwory zarówno polskich zespołów, takich jak: Acid Drinkers, Milczenie Owiec, Ania Rusowicz czy Ewa Farna, jak również standardy, takie jak Led Zeppelin czy Guano Apes. Komponowanie i granie muzyki to dla nich hobby, rozrywka i zabawa, która ma tworzyć atmosferę i uszczęśliwiać nie tylko muzyków, ale i wszystkich tych, którzy chcą choć na chwile wpaść w wir rock’n rolla. Żywa sekcja rytmiczna w połączeniu z ciężką gitarą oraz charakterystycznym melodyjnym wokalem tworzą obecny klimat kapeli.

aGain zagrają w Fanaberia Art. Club już 6 sierpnia. WSTĘP WOLNY. Dzień wcześniej „Dancing Night” – czyli muzyka lat 80 i 90. – ulubione przeboje i wykonawcy. (j) środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


MAKIETA Z CIUCHCIĄ I WAGONIKAMI TO JEDEN Z SYMBOLI KOLEJOWYCH TRADYCJI OSTROWA

Mała kolejka dla dużych chłopców Lokomotywki wydające identyczne odgłosy co prawdziwy pociąg i buchające parą. Tory biegnące przez mosty i wiadukty. Dworce z peronami, rozjazdami i semaforami. Wszystko to w miniaturce można oglądać w Ostrowie dzięki pasjonatom kolejnictwa. To gratka nie tylko dla najmłodszych. Makieta nie powstałaby, gdyby nie organizacja zrzeszająca hobbystów. Przed 25 laty zawiązali oni Ostrowskie Stowarzyszenie Miłośników Techniki i Kolejnictwa. Działało ono w różnych miejscach i pod różnymi szyldami. Teraz funkcjonuje jako Klub Miłośników Kolei przy oddziale SITK w Ostrowie. Jego głównym celem jest ratowanie zabytków kolejnictwa. Zapału wystarczyło także na stworzenie makiety.

Na jubileusz fabryki Ogromna makieta została zbudowana w latach 1994-95 z okazji przypadającego wtedy jubileuszu 75-lecia ZNTK. Stało się to przy dużym wsparciu fabryki. - Nikt nie myślał, że historia potoczy się tak, jak się potoczyła. Sądziliśmy, że makieta pozostanie

Z miejsca na miejsce Około roku 2005 na krótko zagościła na dworcu. Wszyscy byli przekonani, że wreszcie znalazła się w najbardziej właściwym miejscu. Po dwóch latach okazało się, że związek emerytów kolejowych, który wynajmował pomieszczenie, musiałby dopłacać do makiety. - Znów był garaż u Krystiana, a potem Zakład Tabory, gdzie udostępniono nam pomieszczenie w starej hali lokomotywowni, na górze. Ale szybko okazało się, że jest ono znowu potrzebne. Stamtąd makieta trafiła na drugie piętro przedszkola przy ul. Prof. Kaliny. Mieliśmy tam pokój na poddaszu, więc dzieci za wiele radości z tego nie miały, bo nie było jak się zmieścić. Też musieliśmy z jakichś przyczyn opuścić to pomieszczenie. Już wtedy zaczęliśmy się porozumiewać z SITK,

Makieta kolejki cieszy się zainteresowaniem zarówno wśród dzieci jak i dorosłych

wykonała Fabryka „Wagon”. Od tego czasu tory w 50 procentach zostały przebudowane według nowego pomysłu. Obecnie makieta ma kształt owalu z dwiema stacjami. Ta większa została przebudowana w kierunku maksymalnego podobieństwa do stacji Ostrów. Sam mechanizm również uległ zmianom. Makieta jest sterowana cyfrowo. Są więc lokomotywy z dźwiękiem i parą oraz innymi ,,bajerami”. Kilka pociągów naraz może ruszać i każdy co innego robi. - Interesują nas głównie lata 60.-80. ubiegłego wieku, czyli zmierzch parowozów, kiedy jeszcze sporo dymu można było na kolei zobaczyć. Makieta stała się bardziej tematyczna. Jest inscenizacją tego, co w tamtych latach można było oglądać na stacji w Ostrowie. Są: zieleń, mosty, tunele, których akurat w naszej okolicy nie ma, ale

dzięki temu makieta jest atrakcyjna widokowo. Mamy już zakupiony budynek podobny do starego dworca kolejowego. Będziemy go dopiero kleić – zapowiada pan Piotr.

Powrót do lat dziecinnych Skąd biorą się wagoniki i parowoziki? Każdy z pasjonatów je kupuje. Są specjalne sklepy i firmy modelarskie, ale najczęściej nabywa się je poprzez Internet. Najczęściej nabywa się gotowe makiety taboru polskiego i się je upiększa, czyli dobiera się brakujące elementy albo usuwa się zbędne i umieszcza się odpowiednie oznaczenia. Najlepsza zabawa jest wtedy, kiedy każdy przyniesie własną lokomotywę i własne wagony z tamtej epoki i to wszystko razem jeździ. Pasjonaci spotykają się przy kolejce w każdą niedzielę o godzinie 15. Część

Tych panów łączy wspólna pasja

na terenie fabryki, która jest wieczna jako matka, która karmi kolejne pokolenia ostrowian. Okazało się, że 75-lecie to był już schyłek, a 80-lecie przypadło w dużo gorszych czasach. W tym okresie makieta została przeniesiona do jakiegoś kącika w piwnicy. Nie było na nią pomysłu. Myśleliśmy, że zakład będzie ją wykorzystywał na imprezy z dziećmi, a tu okazało się, że zawadza – wspomina jeden z twórców makiety Piotr Bartz. Około roku 2000 Fabryka „Wagon” całkowicie przekazała konstrukcję stowarzyszeniu. Trafiła do OCK, gdzie przeszła kilka miejsc. Była pod sceną, w pokoju z widokiem na ulicę Wolności, a nawet w dawnym bunkrze węglowym. Po jakimś czasie nawet stamtąd trzeba się było wynieść. Makieta jakiś czas przeleżała w garażu u jednego z członków stowarzyszenia Krystiana Nawrota.

które wynajęło salę przy basenie w III LO. Tam już jesteśmy na stale i wygląda na to, że będziemy długo. Można więc powiedzieć, że nasza kolejka przeszła długi szlak bojowy – mówi Piotr Bartz. Obecne warunki są dobre, ale osiągnięto taki etap, że kolejki nie można rozbudowywać wszerz ani wzdłuż. Co najwyżej można dokładać ewentualne elementy do środka. Ostatnio dorobiono lokomotywownię.

Stary dworzec w miniaturce Makieta, która ponad 20 lat temu została zbudowana w ZNTK, była w zasadzie zbiorówką torów, które nie miały swego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Były to domki i stacje, ale nie było w tym ,,logiki kolejowej”. Z tamtej konstrukcji do dziś została tylko metalowa podstawa, którą

Po torach makiety poruszają się miniatury parowozów i wagonów

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

Są też miniaturowe mosty, tunele i budynki

Jedna z ciekawszych miniatur lokomotywy

sprzętu przynoszą ze sobą, część tam jest na stałe. Spędzają wspólnie 2-3 godziny. Zwiedzanie jest dla każdego bezpłatne. Każdy z gości może przynieść własne modele i samemu ,,pojeździć”. Przy makiecie zdarzają się wypadki, ale z reguły niegroźne. Najpoważniejsza kraksa miała miejsce, gdy na łuku lokomotywa wypadła z torów i spadła na podłogę. Aby temu zapobiec, wykonano zabezpieczenia na obrzeżach, zarówno plastikowe, jak i w formie krzaczków. Dla wielu hobbystów makieta to powrót do czasów dzieciństwa, kiedy to marzeniem co drugiego chłopaka było posiadanie kolejki enerdowskiej firmy PIKO. - Rodzice sprawili mi ją, gdy miałem 7 lat. Starsi z nas pamiętają, że pod filarami był legendarny sklep z zabawkami i z modelami. Za każdym razem, gdy szedłem z mamą na zakupy, zawsze ciągnąłem ją do tego sklepu. A po wyjściu ciągnąłem ją dalej do samego dworca – wspomina Piotr Bartz. Renata Weiss

15


ROZMOWA Z TOMASZEM LACHEM, WYCHOWANKIEM KRZYSZTOFA KOMEDY

Komeda: bohater pozytywny Na co dzień introwertyk; w muzyce jednak wie doskonale, czego chce. Na próbach potrafi ustawić wszystkich. W sprawach życia codziennego nieraz wyręcza go żona. Zofia i Krzysztof Komedowie – ona: nazywana guru polskich jazzmanów, on: wybitny kompozytor muzyki filmowej, jazzman, po części ostrowianin. O tym, jak rozwijała się kariera Krzysztofa Trzcińskiego i o jego życiu z Zofią, opowiada jej syn – Tomasz Lach. ,,Nietakty. Mój czas, mój jazz” to zbiór wspomnień Zofii Komedowej Trzcińskiej w opracowaniu jej syna Tomasza Lacha. Książka to nie tylko historia Zofii czy Krzysztofa Komedy. To także fascynująca opowieść m.in. o czasach rodzącego się w Polsce środowiska jazzowego, o pierwszych koncertach, festiwalach, o artystycznej bohemie Krakowa, Warszawy. O tym, jaka była zm. w 2009 r. Zofia Komedowa, jak rozwijała się kariera Komedy, mówił w Ostrowie syn autorki wspomnień – Tomasz Lach. Spotkanie z nim odbyło się 7 czerwca na 5. Festiwalu Filmowym im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. – Kilka lat po śmierci mamy zaczął Pan pracować nad jej wspomnieniami? Czy było coś, co Pana zaskoczyło? – Moja matka była aktywną i energiczną kobietą. Sporo wiedziałem o niej, jednak w wielu sprawach utwierdziłem się dopiero podczas ostatnich dwóch lat jej życia – np. w domysłach z dzieciństwa, choćby że to ich życie z Krzysztofem nie było aż tak cudowne. – Pana matka – Zofia Janina Komedowa, zd. Tittenbrun – wywodzi się z rodziny ziemiańskiej, w czasie wojny była łączniczką AK. Po wojnie wyjeżdża uczyć się w Krakowie. Na miejscu rozkręca środowisko jazzowe, poznaje Komedę, po jego śmierci zamieszkuje w Bieszczadach i angażuje się w latach 80. w Solidarność. Zastanawiał się Pan, skąd w niej było tyle odwagi? – Z pewnością wiele przejęła od swojej matki. Moja babcia Barbara Tittenbrun, zd. Olkowska, służyła w legionach Piłsudskiego. Po wybuchu II wojny światowej, straciwszy na rzecz okupantów trzystuhektarowy majątek rolny, prowadziła do 1944 r. zakład stomatologiczny w Hrubieszowie (woj. lubelskie). Kiedy we wrześniu 1939 r. wkroczyli Sowieci, poza miejscową ludnością leczyła również rosyjskich oficerów, a potem niemieckich okupantów z SS i Wehrmachtu, a na strychu ukrywała chłopców z lasu i Żydów z getta. Moja matka przejęła po swojej matce odwagę. Ja w Zosi nigdy nie widziałem ani odrobiny lęku, a pełne skupienie, by sobie z czymś poradzić. Potem pojawiała się ewentualnie wściekłość, że czegoś nie uniknęła.

– Okres krakowski był dla Pana matki najlepszy? – To było dla niej środowisko naturalne. Do Krakowa pojechała uczyć się w szkole plastycznej. Niestety, przez chorobę nie zdążyła na egzaminy. Wybór padł na szkołę krawiecką. Weszła w Kraków bez matki, bez opieki rodziców, miała więc trochę więcej wolności, ale też i dorosłości, niż jej rówieśnicy. Wciągnęło ją środowisko artystyczne. – I w Krakowie poznaje swojego męża Krzysztofa Komedę... – I drugiego męża, i pierwszego. Pierwszego, czyli mojego ojca Ludwika Lacha. Wcześnie wyszła za mąż – w wieku 18 lat, trochę dlatego, by wyrwać się spod opieki matki. Małżeństwo nie wyszło. Kilka lat potem, gdy zajmowała się już jazzem, gdy stworzyła pierwszy klub jazzowy w Polsce – Helikon, miasto Kraków zaproponowało jej zorganizowanie turnieju jazzowego. Przyjechało na niego kilka grup jazzowych z Polski, a z jedną z nich – młody pianista Krzysztof Trzciński, student ostatniego roku medycyny. – Młody Krzysztof Trzciński podchodzi do niej jako do organizatorki i pyta, gdzie mógłby przed koncertem poćwiczyć – koniecznie na fortepianie, ewentualnie na pianinie... – Na turniej, który odbywał się w Nowej Hucie, trzeba było przyjąć kilkadziesiąt osób. Jazz był wówczas niesamowicie popularny, więc wiadomo było, że na koncert tłumy będą walić drzwiami i oknami. Zosi w organizacji pomagało może dwóch, trzech przyjaciół. By przyjazd wszystkich odnotować, zorganizowała sobie biuro przy stoliku kawiarni na krakowskiej Starówce, nieopodal Barbakanu. Muzycy podchodzili do niej po tzw. akredytacje. Zamieszanie było niemałe, a Krzysztof Trzciński zamarzył sobie próbę. Ją ścięło, więc wysłała go do klubu jazzowego, gdzie stało jej pianino z domu rodzinnego – z pękniętą płytą, z jedną nogą podpartą książkami... – A potem, po koncercie, długi spacer. I tak się wszystko zaczęło. Zastanawia się Pan czasem, jak potoczyłaby się kariera Krzysztofa Komedy, gdyby nie spotkanie z Pana matką?

Tomasz Lach, syn Zofii Komedowej i wychowanek Krzysztofa Komedy, to przyjaciel ostrowskiego Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy oraz przewodniczący odbywającego się podczas niego konkursu. W tym roku spotkał się z publicznością i mówił o książce ,,Nietakty. Mój czas. mój jazz” Fot. Andrzej Staszok

– Na pewno by grał! Ale czy zrezygnowałby z kariery laryngologa? Przecież był bardzo dobrze zapowiadającym się lekarzem – na medycynie w Poznaniu zaproponowano mu kontynuowanie studiów laryngologicznych w Pradze, gdzie znajdował się wówczas najznakomitszy wydział w Europie. Krzysztof wybrał jednak karierę muzyczną, na co wpływ miała i Zosia. Wykorzystał fakt, że rodzice wyjechali z domu, spakował swoje rzeczy i je wyniósł. Następnego dnia, gdy matka już była w domu, wysłał Zosię po kołdrę, sam się nie pokazując. Z matką zobaczył się dopiero na swoim ślubie z Zosią – przyjechała na niego z ojcem chrzestnym Krzysztofa tylko po to, by go namówić do powrotu. Ta decyzja Komedy nawet dzisiaj jest niewyobrażalna – porzucić wszystko, przyszłość zamożnego lekarza i wybrać niepewną drogę muzyka jazzowego. Może gdyby nie Zosia, być może zostałby w Poznaniu, byłby świetnym laryngologiem, a przy okazji – w wolnych chwilach – grał i komponował?... – W ostrowskich książkach dotyczących Komedy pojawia się wspomnienie, że matka Krzysztofa bardzo chciała, aby jej syn został lekarzem, a na fortepianie grał przy okazji. – Zenobia Trzcińska z domu Gębicka pochodziła ze znakomitej rodziny. Była fantastyczną matką, bo przecież pozwoliła na tę dodatkową pasję Krzysztofa. Uczył się gry od 5. roku życia. Przed wojną jeździł na lekcje dwa razy w tygodniu, po 1939 roku, gdy Trzcińscy wyjechali do Częstochowy, jeździł nadal do swojej nauczycielki, tylko że ona mieszkała na granicy getta w Częstochowie. W Ostrowie Wielkopolskim mieszkali w banku, którego ojciec był dyrektorem. I co? – mieszkanie służbowe, ojciec to szef poważnej instytucji, a syn na parterze zasuwa na fortepianie swingi...

Zofia Komedowa w trakcie pisania wspomnień Fot. Archiwum prywatne Tomasza Lacha

16

– No więc jesteśmy w Krakowie, dokąd Krzysztof udaje się z Poznania. Tam kontynuuje rozpoczętą w Ostrowie, gdzie skończył szkołę średnią, muzyczną ścieżkę. Zosia wie jednak, że muszą wyjechać do Warszawy ze względu na jego przyszłą karierę...

– Wyjechali do Warszawy na przełomie lat 1959 i 1960. Można powiedzieć, że rzucili wszystko. W Krakowie wprawdzie mieszkali w byłej dozorcówce, ale Zosia była szefową Helikonu, szefowała Piwnicy Pod Baranami, Krzysztof w miarę regularnie koncertował. Zosia jednak nie planowała tego, co wydarzy się za miesiąc, bo to już miała załatwione, ona planowała na kilka lat do przodu. Warszawa była im potrzebna, a Zosia wiedziała, że tam rozwinie się kariera Krzysztofa. Przyjechali w ciemno, mieli raptem kilka znajomych osób. Krzysztof zyskał, a ona straciła wiele. – A jak Komeda pracował? Pan nieraz wspomina, że miał problemy z nutami? – Znał nuty na tyle, by nauczyć się gry na fortepianie – na jednego wykonawcę. Kiedy zaczął komponować, musiał wynaleźć sposób na zapisywanie muzyki na inne instrumenty. Kiedyś pokazałem jego notatki muzykologom – niewiele z nich zrozumieli. W zapisywaniu nut pomagali mu: Jan Ptaszyn Wróblewski, Jerzy Milian, muzykolog Adam Sławiński. To była jego pięta achillesowa. Drugi problem wiązał się z tym, że nie był zawodowym muzykiem. Bał się, że w swoich kompozycjach nieświadomie popełni plagiat, że coś zasłyszy, melodia w nim ,,pozostanie” i wykorzysta ją w swoim utworze. Bardzo często, gdy zamykał kompozycje filmowe, Zosia robiła w domu kolacje, zapraszał gości, podsuwał im pod nos nuty i pytał, czy czegoś innego, jakiejś ,,obcej” melodii w nich nie rozpoznają. Kiedy komponował był bardzo pedantyczny i dokładny. Sam podśmiewał się z siebie, że ma coś w sobie z ojca – urzędnika, że gdy siada przy biurku do pracy, musi mieć notes, zaostrzone ołówki, gumkę do wycierania. Na co dzień był introwertykiem, mało mówił, ale w muzyce wiedział doskonale, czego chce. Na próbach potrafił być despotą i ustawić wszystkich. W życiu codziennym natomiast w wielu rzeczach wyręczała go Zosia. – Kim był dla pana Krzysztof Komeda? Przybranym ojcem czy bardziej kumplem?

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


– Raczej kumplem, przyjacielem. Nie aspirował do pozycji naturalnego ojca. Przecież w związku z tym, że zaopiekował się mną, kiedy miałem pięć lat, byłoby to trochę śmieszne. A poza tym, był przecież jazzmanem. Muzykiem i kompozytorem. Tysiące kilometrów podróży, setki koncertów, życie na walizkach. Dużo zmieniło nasze pierwsze warszawskie mieszkanie. Stabilizacja. Ale praca kreatywnego artysty, zwłaszcza scenicznego i filmowego, jest nieprzewidywalna. Dlatego kumpel. Ktoś, kto pomoże, ułatwi, wysłucha i uratuje z ewentualnej opresji, ale i wychowa. Bo starszy kumpel, przyjaciel! A nie opierdzielający za wszystko zestresowany codziennością tata. Genialne to wymyślił. Jestem w miarę pozbierany, więc zaowocowało.

go do Polski. Niestety, tutaj zmarł. Gdyby leczenie od początku było prowadzone inaczej...

– W książce Pana matka wspomina, że czasami była zazdrosna o wasze męskie tajemnice. – Gdy już miałem 15, 16 lat, byłem na tyle dorosły, że interesowały nas podobne rzeczy. Na przykład motoryzacja. Komeda przyjechał ze Skandynawii, gdzie zarobił pieniądze, które z powodzeniem wystarczyłyby na zakup mieszkania. Takie na oku – kawalerkę obok naszego mieszkania – miała Zosia. Na jego zakup była już zresztą umówiona. Krzysztof kupił jednak czerwone sportowe BMW. Zosia pewnie była wściekła, a dla mnie to była fantastyczna sprawa. Poza tym jak narozrabiałem, to on mnie chronił, a jak on – to ja nic nie wypaplałem.

– Krzysztof Komeda w Ostrowie jest znany. Są miejsca z nim związane, wiadomo, gdzie chodził do szkoły, a przede wszystkim – kim był. A jak jest dzisiaj ogólnie z pamięcią o Krzysztofie Komedzie? – Niestety, coraz mniej jazzowego Komedy. Oczywiście, z wyjątkiem płyty ,,Astigmatic”, która od czterech dekad lokuje się na wysokiej pozycji wśród pierwszych stu najważniejszych dla światowego jazzu dokonań. W Japonii jest drugi po Chopinie w kolejności radiowych emisji i sprzedanych płyt. Krzysztof Komeda dzięki swoim dokonaniom artystycznym, aktywnej obecności w szalenie ciekawym, zwłaszcza z polskiego punktu widzenia okresie historycznym oraz dzięki dotyczącym jego postaci publikacjom stał się swoistym pozytywnym narodowym bohaterem przełomu lat 50. i 60. Pozytywnym, ponieważ realizującym swoje plany i zamierzenia dzięki talentowi oraz sprawnościom intelektualnym, a nie układom politycznym czy też środowiskowym. A dodatkowo, niezależnie, czy też równolegle do swojego szalonego artystycznego życia spełnia wymogi naszego europejskiego dekalogu. Jest pracowity, uczciwy, miły i sympatyczny. Dba o rodzinę i pomaga słabszym. I do tego wszystkiego to prawda, potwierdzona wieloma wypowiedziami jego najbliższych przyjaciół i współpracowników. A co najważniejsze, dotyczące również, a może szczególnie młodszych pokoleń, jest Polakiem, któremu się udało. Nadal bardzo rzadki wzorzec. Rozmawiała: Hanna Olejnik

– Spędzaliście razem czas? – Nie było mowy o spacerach, bo Krzysztof po przebytej w dzieciństwie chorobie Heinego - Medina miał jedną nogę krótszą i dłuższe wyjścia go męczyły. Do kina nie chodziliśmy, bo filmów w

– Zastanawiał się Pan, jak potoczyłaby się jego kariera? – Nie, nie grałby już w zespole jazzowym. Gdy przyjechał do USA, jego płyta ,,Astigmatic” była tam doskonale znana, dostawał propozycje od muzyków wspólnego grania. Planował wprawdzie nagranie podobnej płyty w USA, ale skupiał się na filmie. Gdyby żył, pewnie by został w Hollywood, pisał muzykę filmową, rozwijałby się, ale nie wiadomo, w jakim kierunku. Jego muzyka w ostatnich filmach odchodzi już od jazzu. Szedłby może w kierunku muzyki nowoczesnej i nadal pisał muzykę filmową.

Wspólny wyjazd na wakacje nad Balaton. Na zdjęciu Krzysztof Komeda i Tomasz Lach Fot. Archiwum prywatne Tomasza Lacha

dziła parę tygodni w szpitalu. Wtedy odbyłem poważną rozmowę z Krzysztofem. – Wróćmy do kariery Komedy. Pan nieraz mówił, że odnosi wrażenie, że o jego karierze zadecydowały przypadki. – Choćby już samo nadanie sobie pseudonimu. Wykorzystał to, co przez przypadek nie wyszło – zamiast wyrazu ,,komenda”, napisał na ścianie wy-

W trakcie podróży na wyspę Hvar w 1965 r. Na zdjęciu: Tomasz Lach, Krzysztof Komeda, Zofia Komedowa Fot. Archiwum prywatne Tomasza Lacha

pracy miał za dużo. Miał swoje pasje – pływanie, jazdę samochodem i narty. Jeździł doskonale, początkowo – dopóki nie dorobił się butów narciarskich ze specjalną wkładką ortopedyczną – prawie że na jednej nodze. Próbował mnie uczyć jeździć na nartach, ale to mi nie wyszło. Samochodem jeździliśmy – jak szybko, to tylko w dwójkę . Gdy zamarzyłem o płycie Beatlesów, po dwóch tygodniach – co wtedy było bardzo szybkim terminem – sprowadził mi ją z Londynu. Spełniał moje sensowne zachcianki – kupował mi płyty i farby do malowania, bo już wówczas interesowałem się malarstwem. – Pamięta Pan jakąś swoją ważną rozmowę z Komedą? – Takich rozmów było kilka. Raz zapytał mnie, czy ja chcę żyć, czy nie. To była pierwsza połowa lat 60. Mieszkaliśmy w Warszawie niedaleko Cytadeli. Tam mieściły się magazyny wojskowe, pilnowane przez ówczesnych żołnierzy, na miejscu była składowana stara broń pozostała po II wojnie światowej. Byłem w siódmej klasie. Z kolegami postanowiliśmy zbudować rakietę. Ogłupiliśmy wartowników piwem i papierosami, po czym ukradliśmy z magazynu zapalniki do min i ukryliśmy je w mojej piwnicy. Kiedy rozbrajaliśmy je w przydomowej piaskownicy, jeden z nich eksplodował. Skończyło się fatalnie – kolega stracił oko i rękę, reszta spę-

raz ,,komeda”. Potem, gdy pokochał jazz i podjął decyzję zostania artystą, szybko zaistniał w środowisku. Na początku grał w zespole Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, w którym notabene grał też ostrowianin Witold Kujawski. Kilka lat potem pojechał do Łodzi zaproszony wraz z Zosią przez studentów „Filmówki”. Akurat odbywał się jakiś jubileusz szkoły. Gdy Komeda zagrał na pianinie, usłyszał go przechodzący młody Polański. I tak zaczęła się ich współpraca.

tora muzyki filmowej na rzecz niepewnej kariery w Hollywood. Udało się. W sumie stworzył muzykę do prawie 70 filmów. Dlaczego pamiętamy wszyscy melodię głównie z ,,Dziecka Rosemary” właśnie? – Po pierwsze, to fantastyczna melodia. Ponad cztery dekady od nagrania... Opiekuję się spuścizną Krzysztofa Komedy. Śledzę rynek. Do dzisiaj to ponad dwa tysiące zarejestrowanych wykonań! W Europie, i w Stanach. W Rosji i w Azji. Miliony płyt i internetowych publikacji. Sukces! No... nie dla spadkobierców i menadżerów. 99 procent to piraci albo oszołomy. Ale Komeda! Jest! W takiej nadal odległej Japonii? Drugi po Chopinie. A w sprzedaży CD oraz zapotrzebowaniu na tzw. prymki, czyli nuty, na tyle dobre, aby je zagrać na czymkolwiek... W Azji Komeda jest pierwszy. – Karierę w USA przerywa fatalny wypadek. – W Stanach Komeda był 16 miesięcy – od 23 grudnia 1967 r. do 19 kwietnia 1969. Po sukcesie ,,Dziecka Rosemary” rozpoczął pracę nad ilustracją muzyczną do film reżysera Buzza Kulika pt: ,,The Riot”. Niestety... Skonfliktował się z Zosią, nieakceptującą podłego i podstępnego hollywoodzkiego teatru życia. Zrezygnowała z obecności na tym fikcyjnym, umownym artystycznym hollywoodzkim piedestale i powróciła do Europy, pozostawiając go na pastwę dotkliwszych, i znacznie bardziej dostępnych niż te pokazywane w hollywoodzkich filmach, pokus. Po wypadku z Markiem Hłaską, kiedy spadł ze skały, był leczony na miejscu – w LA. Sam był z wykształcenia lekarzem, a w szpitalu nie powiedział o wypadku. Może bał się, że jak prasa się dowie o jego problemach, załamie się jego kariera? Leczenie było bardzo drogie, oszczędności topniały. Zosia, gdy tylko się o tym dowiedziała, natychmiast przyjechała do USA i zrobiła wszystko, by sprowadzić

Tomasz Lach – plastyk, malarz, grafik reklamowy, fotograf, projektant i technolog dekoracji, publicysta, instruktor sportowy. Uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem i Krakowie. Syn Zofii Komedowej, od 5. roku życia wychowywany również przez Krzysztofa Komedę Trzcińskiego. Szef Stowarzyszenia Opieki nad spuścizną Krzysztofa Komedy. W jego dorobku są m.in.: książka ,,Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński” oraz zredagowane przez niego wspomnienia jego matki pt. ,,Nietakty. Mój czas. Mój jazz”.

– Od ,,Dwóch ludzi z szafą”. Potem były kolejne filmy. Napisał muzykę do filmów m.in. wspomnianego Polańskiego, Andrzeja Wajdy, Jerzego Skolimowskiego, Janusza Morgensterna. Wreszcie wyjazd do Hollywood, by napisać muzykę do ,,Dziecka Rosemary”. – Hollywood do dzisiaj jest marzeniem filmowców. Od Romana Polańskiego dostał informację, że jak zawalą pracę w Hollywood, to nie ma już tam powrotu. Był jednak pewny siebie – do tego stopnia, że jadąc do Los Angeles, wziął ze sobą... buty narciarskie. Praca w Hollywood była jednak zupełnie inna od tej, do której przywykł. Podpisał umowę z Paramount – bardzo dobrą. Odniósł sukces. Przyjechała do niego Zosia. Wynajęli domek w Beverly Hills. – Jadąc do Hollywood, znowu zaryzykował. Wcześniej rzucił karierę lekarza na rzecz muzyki, teraz rozpoznawalność muzyka jazzowego i kompozy-

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

Tomasz Lach po spotkaniu w Ostrowie z publicznością podpisywał swoje książki Fot. Andrzej Staszok

17


Reggae na Piaskach 2016

Mesajah zapraszał na Reggae na Piaskach

New Kingston - gwiazda z Jamajki

Mesajah cierpliwie podpisywał płyty Reggae to radość

Pokoleniowy festiwal

Piaskowa atmosfera

Sari Ska Band wygrywa Konkurs Młodych Talentów Fot. wdobrymkadrze.pl

18

Kuba 1200

Piękniejsza strona reggae

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


AKCJA LETNIA DLA DZIECI

Konkatedra

Wakacje z Caritas

godziny mszy 7:00, 8:15, 9:30, 10:45, 12:00, 18:00, 20:30 ul. Gimnazjalna, tel. 62/ 736-28-04

Caritas Diecezji Kaliskiej w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2016”  zorganizowała wypoczynek letni dla ponad 300 dzieci z terenu diecezji kaliskiej. Wakacyjny wypoczynek realizowany był w formie dwóch 8-dniowych turnusów. Wypoczywających w Przedborowie odwiedził ks. biskup Łukasz Buzun. „Życie bez sieci” - pod takim hasłem odbył się w Przedborowie tegoroczny wypoczynek letni dla dzieci organizowany przez Caritas Diecezji Kaliskiej. - Chcemy pokazać dzieciom, że warto czasami odejść od komputera, wyłączyć Facebooka i próbować spotkać się na żywo z drugą osobą. W namiotach umieściliśmy dzieci z różnych miejscowości, aby miały okazję poznać siebie nawzajem i porozmawiać o swoich zainteresowaniach. Organizowane są wspólne gry i zabawy, które nas jednoczą. Chcemy pokazać, że jesteśmy jedną wspólnotą – mówił ks. Artur Kułton, duszpasterz i kierownik kolonii. Do Diecezjalnego Ośrodka Caritas „Pascha” przyjechało ponad 300 dzieci w

św. Antoniego

wieka. Ja mogę zrealizować to słowo w swoim życiu przez bardzo prosty gest wobec kolegi, koleżanki, rodziców – powiedział kaznodzieZ uczestnikami kolonii spotkał się ks. biskup Łukasz Buzun ja. Podkreślał, że Pan Jezus codziennie przemawia do człowieka. - Na różne sposoby Pan JeKażdy dzień w Przedborowie wypełniony był mozus do nas mówi. Czasami stara się dotrzeć do dlitwą, a także różnymi rozrywkami. Głównym naszego serca przez kogoś, jakąś sytuację, czy punktem każdego dnia była Eucharystia. Organiwspólnotę. Otwierajmy swoje serca na ten głos zowano zajęcia sportowe, gry i zabawy. Dzieci mogły Boży. Pan Bóg mówi czasami przez dobrego kolekorzystać z basenu. Dzień kończył się pogodnym gę, koleżankę, szczególnie przez rodziców, wowieczorem i modlitwą.

godziny mszy 7:00, 8:15, 9:30, 10:45, 12:00, 18:30 ul. Raszkowska tel. 62/ 591-95-44

NMP Królowej Polski godziny mszy 7:00, 8:15, 9:30, 10:45, 12:00, 17:00 ul. Królowej Jadwigi tel. 062/ 735-57-26

św. Pawła godziny mszy 7:00, 8:15, 9:30, 10:45, 12:00, 20:00 ul. Paderewskiego tel. 62/ 738-73-87

Miłosierdzia Bożego godziny mszy 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 15:30, 20:00 ul. Limanowskiego tel. 62/ 735-60-90

Najświętszego Zbawiciela godz. mszy: 8:00, 9:30, 11:00 ul. Wybickiego tel. 62/ 736-25-09

Ducha Świętego godziny mszy 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:30 ul. Różana tel. 62/ 592-39-89

Grupa dzieci wypoczywających w Przedborowie

wieku od 9 do 16 lat, którymi opiekowali się wolontariusze. Jednocześnie w Przedborowie odbywały się wczasorekolekcje dla osób niepełnosprawnych. Ta grupa to osoby należące do Stowarzyszenia ,,Ołówek”, którego opiekunem jest ks. Rafał Lubryka. Wypoczywających w Przedborowie odwiedził biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, który przewodniczył Mszy św. W homilii wskazywał na słowo Caritas, czyli miłość, którą każdy może realizować. – Miłość jest blisko czło-

lontariuszy, kapłana, biskupa. Człowiek ma duszę, wnętrze, sumienie i tam Pan Jezus stara się do nas przemawiać codziennie, po cichu, dlatego musimy wsłuchiwać się w ten głos – zaznaczył celebrans. Wraz z ks. biskupem Mszę św. sprawowali: ks. Jacek Andrzejczak, dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej, ks. Rafał Lubryka, proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świbie, a zarazem opiekun Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością i ich rodzin ,,Ołówek” i ks. Artur Kułton, opiekun kolonii.

WSPÓLNA MODLITWA MŁODYCH

Pieszo do Skalmierzyc W niedzielę, 14 sierpnia, odbędzie się XV Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Skalmierzycach. Pielgrzymi wyruszą o godz. 16.15 sprzed Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie przy ul. Limanowskiego. Po dojściu do Skalmierzyc pątnicy będą czuwać przed obrazem Matki Bożej i przejdą w procesji. O północy będą

uczestniczyć w pasterce maryjnej. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: „Błogosławieni Miłosierni – albowiem oni Boga oglądać będą”. Pielgrzymka będzie też dziękczynieniem za Papieża Franciszka. Do wspólnego pielgrzymowania zaprasza ks. prałat Andrzej Szudra, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie. (ekr)

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

Fot. Magdalena Glinkowska

- Tegoroczny program wakacyjny ponownie jak w latach ubiegłych przewiduje prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych umożliwiających integrację grupy, rozwijanie kompetencji społecznych i pozytywne wzmacnianie zdolności emocjonalnych u dzieci, które potrzebują większego wsparcia z zewnątrz. Ramowy program zajęć obejmuje wiele aktywności twórczych – podkreślał ks. Jacek Andrzejczak, dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej. W czasie trwania turnusu oprócz zaplanowanych zajęć formacyjnych, duchowych i socjoterapeutycznych dzieci spędzały dużo czasu na świeżym powietrzu, gdzie opiekunowie, wykazując wiele inwencji twórczej, organizowali np. różnego rodzaju rozgrywki sportowe (korzystając między innymi z boiska do piłki nożnej i siatkówki), czy spacery po lesie. Jednak największą atrakcją dla dzieci był basen znajdujący się na terenie Ośrodka „Pascha”. - Z satysfakcją możemy stwierdzić, że dzieci przekonują się w trakcie trwania turnusu, że dzień bez komputera i telewizora nie jest dniem straconym. Istotną formą wychowawczą jest także wykonywanie przez dzieci różnych zadań związanych z życiem obozu, a więc pomoc w stołówce, prace porządkowe, przygotowywanie wspólnych wieczorków – zaznaczyła Magdalena Glinkowska z Caritas Diecezji Kaliskiej. Ewa Kotowska-Rasiak

Matki Bożej Częstochowskiej godziny mszy 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00 ul. Staroprzygodzka tel. 62/ 738-27-95

św. Rodziny godziny mszy 8:30, 10:00, 11:30, 15:30 ul. Grabowska, Pruślin tel. 62/ 735-63-69

MB Fatimskiej godziny mszy 8:00, 10:00, 11:30 ul. Kręta tel. 62/ 733-91-26

EWANGELICKO-AUGSBURSKIE Kościół ul. Królowej Jadwigi I i III niedziela m-ca, godz. 13.15

19


TRZY DNI ATRAKCJI I ZABAWY DLA MIESZKAŃCÓW I GOŚCI

Tak się bawił Odolanów! Występy artystyczne młodych odolanowian, pokazy kick boxingu, kolorowe wesołe miasteczko, otwarcie wystawy, a także koncerty wykonawców z najwyższej półki - to niektóre z wielu atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy XXIV Dni Odolanowa. Impreza była przednia i bawiono się przez trzy dni. Impreza rozpoczęła się w piątek. Estradą zawładnęły dzieci i młodzież z gminy Odolanów. Na scenie zaprezentowali się młodzi, uzdolnieni tancerze uczęszczający na zajęcia do Odolanowskiego Domu Kultury, a także wokaliści. Wieczór wypełniła muzyka klubowa.

Nie zabrakło pokazów kick boxingu

Nagrodzenie dzieci w konkursach organizowanych przez Gaz-System

cieja Guźniczaka zatytułowaną ,,Z czerni powstały...”. Artysta jest kaliszaninem. Pracuje na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym UAM w Kaliszu,

gdzie prowadzi pracownię grafiki warsztatowej.  - To dla mnie ogromna przyjemność pokazywać w takiej scenerii moje prace wykonane w technice gra-

ficznej. Dominuje w nich i króluje czerń. Ona jest dla mnie wyznacznikiem pewnych wartości energetycznych. Buduję swoje prace na zasadzie kontrastu

Były atrakcje dla dużych i małych mieszkańców Odolanowa

Z wędkami i przy szachownicach Sobota rozpoczęła się od zawodów wędkarskich. Miłośnicy tego hobby spotkali się wcześnie rano  na łowisku ,,U Dionizego”. Z kolei w godzinach przedpołudniowych na terenie ,,Wesołego Podwórka” rozegrano Ogólnopolski Turniej Szachowo - Warcabowy ,,Odolanów 2016”. Na starcie stanęło 75 zawodników. Wśród szachistów najlepszy okazał się Paweł Dudziński (Ostrowskie Towarzystwo Szacho-

Koncert rockowego zespołu młodzieżowego ,,RLC”

Dyrektor Odolanowskiego Domu Kultury powitał grafika Macieja Guźniczaka

Zespół ABBA Cover przypomniał największe przeboje szwedzkiej grupy

Trio muzyczne uświetniło otwarcie wystawy w zabytkowym kościele poewangelickim

Toast burmistrza Mariana Janickiego

we), wyprzedzając Marcina Steczka (Hetman Konin) i Piotra Dudzińskiego (OTSz). Natomiast rywalizację warcabistów rozstrzygnął na swoją korzyść Edward Perdek (Lututów) przed Grzegorzem Płocienniczakiem (Kalisz) i Przemysławem Oderkiewiczem (Lututów). Tradycyjnie już publiczność mogła również podziwiać umiejętności odolanowskich kick boxerów. W godzinach popołudniowych na dużej scenie wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie, rockowy zespół młodzieżowy ,,RLC” oraz muzycy Odolanowskiej Orkiestry Dętej. 

Grafika w kościółku W zabytkowym kościele poewangelickim otwarto wystawę grafiki artystycznej Ma-

20

Wesołe miasteczko cieszyło się popularnością wśród najmłodszych

Występ muzyków z Odolanowskiej Orkiestry Dętej środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

Występ miejsc


W niedzielne popołudnie przybyły na koncerty całe rodziny

Tłumy mieszkańców Odolanowa i gości zebrały się przed sceną

wspólnym imieniu wszystkiego najlepszego, pogody ducha, uśmiechu oraz dobrych relacji w rodzinie i z przyjaciółmi oraz tego, co jest najcenniejsze, czyli zdrowia. Dzisiaj życzę wszystkim cudownej i fantastycznej zabawy aż do rana, i do spotkania za rok na 25. Dniach Odolanowa - powiedział burmistrz Marian Janicki wznosząc symboliczny toast. Po toaście na scenie pojawił się zespół Piersi. Koncert w wykonaniu tej niezwykle popularnej grupy, który rozpoczęła słynna ,,Bałcanica”, trwał blisko dwie godziny. Publiczność długo nie chciała wypuścić muzyków, więc nie obyło się bez bisów. Ci, którym jeszcze było mało wrażeń, mogli po pokazie sztucznych ogni do późnych godzin nocnych bawić się pod gołym niebem przy muzyce zespołów ,,Akord Music” i ,,Arkada”.

bezwzględnej czerni i bieli. W wyniku tego kontrastu wyłaniają się z mroku formy wyobrażeniowe często stylizowane na ludzkie postaci - powiedział podczas wernisażu wystawy Maciej Guźniczak.

Abba jak żywa Wielu mieszkańców, korzystając z prawdziwie wakacyjnej pogody, całymi rodzinami wybrało się do Parku Natury, gdzie rozłożyło się wesołe miasteczko z dmuchanymi zamkami, karuzelami i innymi atrakcjami dla najmłodszych. Własne prezentacje przygotowały Aeroklub i Automobilklub Ostrowski. Wieczorem wrocławski zespół ABBA Cover przypomniał największe przeboje legendarnej

e legendarnej

Anna Wyszkoni na deser Występ gwiazdy wieczoru zespołu ,,Piersi” był bardzo udany

W niedzielę, w samo południe, w kościele św. Marci-

szwedzkiej grupy, na dodatek prezentując stylizacje nawiązujące do tamtej epoki. Zgodnie z tradycją, przed koncertem gwiazdy wieczoru, na estradzie pojawiły się władze samorządowe Odolanowa w towarzystwie zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele innych gmin, władz powiatowych i wojewódzkich, a także delegacje miast partnerskich Saulkrasti (Łotwa) oraz Heringen Werra i Heringen Helme (Niemcy). 

Toast burmistrza Wspaniały koncert w wykonaniu Teresy Werner

Święto miasta to święto radości i miłości. - Wznosząc toast, chciałbym życzyć państwu w naszym Dla najmłodszych konkurs przeciągania liny

Pokaz gaszenia przez jednostkę OSP płonącego auta

cowej Kapeli znad Baryczy środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

Goście chętnie częstowali się darmową kawą

Prezentacja zabytkowych samochodów i motorów

na odprawiono mszę świętą w intencji mieszkańców gminy i miasta Odolanów. Popołudnie wypełniły: pokaz zabytkowych pojazdów oraz prezentacja działań straży pożarnej. Najmłodsi mogli uczestniczyć w grach, zabawach i konkursach pod nazwą ,,Bajkowe Wertini Show”. Dla starszych zagrała odolanowska Kapela znad Baryczy, a po niej wystąpiła Teresa Werner. Gwiazdą ostatniego dnia festynu była Anna Wyszkoni, która przypomniała wiele swoich znanych szlagierów. Także i tego dnia można jeszcze było długo bawić się  przed estradą, tym razem do muzyki grupy ,,Coś tu nie gra”. Sponsorami strategicznymi 24. Dni Odolanowa były: PGNiG oraz Gaz-System, a patronat medialny nad imprezą sprawowała ,,Gazeta Ostrowska”. Renata Weiss

21


PIERWSZA FOTKA NOWORODKA Zdjęcia: Urszula Rychlik-Kościelna, Krystyna Rychlik

Franek – syn Joanny i Łukasza Etenkowskich z Ostr owa , ur. 21.0 7, o godz. 21.00, w. 3910 g, dł. 57 cm

Antek – syn Ilony i Marcina Dy nk ow sk ich ze Sz cz ur, ur. 24 .07 , o godz. 23.15, w. 34 80 g, dł. 55 cm

Agata – córka Natalii i Tomasza Pacholczyków z Ostrowa, ur. 22.07, o godz. 12.57, w. 3130 g, dł. 54 cm

Noemi – córka Na talii i Radosława Mularc zyków z Ostrowa, ur. 26 .07, o godz. 12.30, w. 36 40 g, dł. 57 cm

Wojtuś – syn Joanny i Tomasza Olejniczaków z Ostr owa , ur. 17.0 7, o godz. 9.25, w. 2300 g, dł. 51 cm

Stasiu – syn Magdaleny i Krzysztofa Plewów z Ostr owa , ur. 19.0 7, o godz. 20.40, w. 3520 g, dł. 57 cm

Wojciech – syn Martyny i Mateusza Kryjomów z Ostr owa , ur. 23.0 7, o godz. 12.09, w. 3450 g, dł. 55 cm

Szymon – syn Kamili i Pawła Nowaków z Ostrowa, ur. 26.07, o godz. 9.35, w. 3740 g, dł. 58 cm

Lena – córka Małgorzaty i Paw ła Tom czak ów z Trzebowej, ur. 22.07, o godz. 11.08, w. 3190 g, dł. 55 cm

Wojtuś – syn Katarzyny i Miłosza Kończal z Ostrowa, ur. 23.07, o godz. 14.48, w. 3500 g, dł. 55 cm

Marika Leśnierowska – córka Magdy i Adama z Ostr owa , ur. 23.0 7, o godz. 23.30, w. 3930 g, dł. 59 cm

Oliw ier – syn Mon iki i Łukasza Mizerów z Krotosz yna, ur. 27.0 7, o godz. 10.20, w. 2790 g, dł. 54 cm

Dawid – syn Weroniki i Mariusza Podlas z Pawłowa, ur. 22.07, o godz. 8.50, w. 4400 g, dł. 61 cm

FiBartosz – syn Anny a, gaszewskiej z Pawłow 00, ur. 17.07, o godz. 17. w. 2170 g, dł. 52 cm

Maria Teresa – córka Zofii i Bartłomieja Dudziaków z Wtórku, ur. 23.07, o godz. 13.32, w. 3730 g, dł. 54 cm

JaMarcel – syn Sylwii i y, kuba Moraś ze Świec 02, ur. 27.07, o godz. 14. w. 4200 g, dł. 59 cm

ty i Emilia – córka Elżbie oPiotra Seteckich z Od o lan ow a, ur. 22. 07, g, godz. 12.00, w. 3390 dł. 57 cm

Jasiu Walczak – syn Moniki i Daniela z Miedzianowa, ur. 19.07 ,o godz. 13.47, w. 377 0 g, dł. 57 cm

oNatan – syn Anny i Kar la Zielińskich ze Strzyże z. wa, ur. 27.07, o god 61 4.20, w. 4530 g, dł. cm

Alex – syn Anny i Ad riana Luckstaedt z Ko nrado wa , ur. 27 .07 , o godz. 1.10, w. 39 70 g, dł. 55 cm

Kordian – syn Wiolety i Błażeja Maciejewskich z Biskupic Zabarycznych, ur. 21.07, o godz. 11.24, w. 3930 g, dł. 54 cm

Jan Tadeusz – syn Marty i Marcina Ankiel z Kalisza, ur. 22.07, o godz. 14.59, w. 3420 g, dł. 55 cm

Wiktoria – córka Marii i Kam ila Wcz esny ch z Ostr owa , ur. 27.0 7, o godz. 11.00, w. 4060 g, dł. 58 cm

Amelka – córka Iwony i Marcina Szczepańskich z Ostrowa, ur. 26.07, o godz. 14.38, w. 3600 g, dł. 54 cm

Jakub – syn Moniki i Rafała Dac how skic h z Ostr owa , ur. 22.0 7, o godz. 3.55, w. 3310 g, dł. 55 cm

Jakub – syn Justy ny i Dawida Urban z Topoli Os ied le, ur. 25 .07 , o godz. 5.20, w. 40 00 g, dł. 57 cm

Norb ert – syn Beat y i Przemysława Muszyńskic h z Ostr owa , ur. 27.07, o godz. 8.50, w. 4080 g, dł. 57 cm

Zuzia Nowicka – córka Anny i Tomasza z Ostrowa, ur. 25.07, o godz. 10.45, w. 3100 g, dł. 54 cm

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opisów pod zdjęciami.

Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa 5, Centrum Handlowe. Telefony: (0-62) 735-62-22, fax 735-62-11, skr. poczt. 152, e-mail: redakcja@gazetaostrowska.pl; http://www. gazeta.ostrowska.pl. Wydawca: ,,Gazeta Ostrowska’’, Spółka z o.o., 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa 5. Prezes: Sławomir Majusiak (0601784-457). Zespół redakcyjny: Jarosław Wardawy (redaktor naczelny - tel. 735-62-13), Grzegorz Glubiak, Renata Weiss. Stale współpracują: Ewa Kotowska-Rasiak, Urszula Rychlik, Hanna Olejnik. Reklama: Ilona Szczucka (tel. 0502 29-68-85) - e-mail: reklama@gazetaostrowska.pl. Sekretariat i Biuro Ogłoszeń: Beata Spitalniak (tel. 735-62-22). Skład i łamanie: Renata Płończak (tel. 735-62-14). Korekta: Anna Idziorek. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. - Poznań. Kolportaż: Małgorzata Konowalska (tel. 73562-12). Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, listów nadsyłanych do redakcji oraz zmiany tytułów. Anonimów nie drukujemy. Gazeta ukazuje się w środy na terenie całej Południowej Wielkopolski. PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, ul. Kolejowa 5 (III p.), tel. 735-62-22, tel./fax 735-62-11, 0502 34-04-60 PRENUMERATA: RUCH S.A, zamówienia można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl, pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub pod numerem tel.: 801 800 803 lub 22 717 59 59 (w godz. 700 - 1800).

22

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


Pod redakcją Grzegorza Glubiaka

Licencja już jest

Ofensywa BM-u

Koszykarki Ostrovii od minionej środy oficjalnie mogą mówić, że grają w nowym sezonie w ekstraklasie. Tego właśnie dnia otrzymały stosowną licencję. str.

27 Szykują się powroty KPR Ostrovia ma problemy. A głównie z obsadzeniem bramki. A wszystko po tym, jak czołowi bramkarze postanowili dość niespodziewanie opuścić Ostrów.

str.

27

str.

24

BM Slam Stal zamyka skład. W minionym tygodniu włodarze spółki podpisali aż pięć kontraktów. W tym z aż trzema zawodnikami zagranicznymi. Tym samym skład na zbliżający się sezon jest już zamknięty. Wkrótce drużyna pod okiem trenera Sretenovića rozpocznie przygotowania.

Gdzie te liczniki? BM Slam oraz KS Stal nadal nie mogą wypracować porozumienia w sprawie modernizacji sali przy ulicy Kusocińskiego. Obie strony podkreślają jednak, że chcą, aby w Ostrowie w końcu była sala, która będzie spełniać wszelkie wymogi Polskiej Ligi Koszykówki. Niestety, remont nie rusza, a fani sportu mają już dość wzajemnych przepychanek. Jak już wielokrotnie pisaliśmy, obiekty przy ul. Kusocińskiego zostały kilka lat temu zakupione przez Spółkę BM Slam Stal za 3 miliony złotych. W tej kwocie 1,2 mln zł zarezerwowano dla KS Stal na okres pięcioletniego użytkowania hali. Wówczas jednak prezesi: Paweł Matuszewski i Marcin Napierała oraz Krystiana Drozd współpracowali. Niestety, to „papierowe małżeństwo” rozpadło się po awansie ostrowian do ekstraklasy. Wówczas prezesi BM Slam mieli zgoła odmienne zdanie na temat dalszej przyszłości ekstraklasowej koszykówki. Śmiało można powiedzieć, że to głównie dzięki nim, a zwłaszcza determinacji Matuszewskiego, Stal zagrała w PLK. Po roku gry w gronie najlepszych zespołów w Polsce ostrowska koszykówka miała wrócić do obiektów przy ulicy Kusocińskiego. Miała, ale już dziś wiadomo, że tak się nie stanie. Sala nie spełnia wymogów ligi. Wprawdzie miała ruszyć jej rozbudowa, ale… tak się nie stało. A wszystko z uwagi na brak wzajemnego porozumienia co do kwestii dalszej dzierżawy obiektów przez Stal, a dokładnie kwoty, jaką spółka ma zapłacić, aby klub wyprowadził się z Kusocińskiego.

Wzajemne przepychanki Co ciekawe, ostatnio jedna ze stron, a dokładnie BM Slam, właściciel obiektów, ruszyła do ofensywy. Postanowiono rozpocząć remont węzła ciepłowniczego. Stąd prace związane z rozdzieleniem dostarczania mediów. Ponoć to swoista riposta na fakt, iż KS Stal przez cały sezon nie uregulował płatności za media wobec spółki. Miało powstać duże zadłużenie. - W związku z tym spółka BM SLAM STAL nie zamierza w dalszym ciągu opłacać zobowiązań KS Stal - jak czytamy na fanpage K1 Modernizacja ,,Wracamy do siebie”. Jednak w zapisie notarialnym kupna obiektu jest paragraf, który dobitnie mówi, że klub będzie płacił rachunki za użytkowanie po

uprzednim wskazaniu zużycia zgodnie z odczytem liczników. A tutaj stosownych liczników, które miałyby pokazać, ile klub zużywa wody i ciepła, po prostu nie ma. Klub płaci za zużycie prądu, bowiem stosowne liczniki zostały założone. To właśnie jest główny argument prezes Drozd i kwestii opłat.

Stanowisko Klubu Prezes KS Stal Krystiana Drozd nie kryje również, że czuje się niezbyt komfortowo z uwagi na swoistą nagonkę na klub i członków zarządu. Z tego też powodu KS Stal wydał oświadczenie. „Zgodnie z umową sprzedaży z dnia 29 maja 2015 r. rozliczenie mediów pomiędzy BM SLAM sp. z o.o. a KS Stal następują na podstawie odczytu z podliczników. Na tej podstawie KS STAL od dnia sprzedaży obiektu opłaca faktury za prąd zgodnie ze wskazaniami licznika. Do dnia dzisiejszego BM SLAM nie zamontował podliczników na wodę, a podlicznik na OZC zamontowany został pod koniec sezonu grzewczego, kiedy KS STAL praktycznie nie ogrzewała już hali. Przedstawiane nam ryczałtowe refaktury za powyższe media były dla nas nie do zaakceptowania, ponieważ zupełnie nie pokrywają się z rzeczywistością i odsyłane były do nadawcy jako faktury nienależne. Wielokrotnie, na piśmie, zwracaliśmy się do Spółki o zamontowanie podliczników w celu prawidłowego i uczciwego rozliczenia między stronami, powołując się na zapis w umowie. Tak więc informacja, że Klub nie zapłacił jakiś należnych faktur firmie BM SLAM sp. z o.o. jest nieprawdą i trudno oprzeć się wrażeniu, że to nie nam przeszkadza rozbudowa hali tylko BM SLAM przeszkadza Klub Sportowy Stal. Wiemy, że mamy sporo przyjaciół, tak więc pozdrawiamy was wszystkich serdecznie. Trzymajcie za nas kciuki !”. (dt)

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

Prace związane z remontem przyłączy już się rozpoczęły

23


Ofensywa BM-u BM Slam Stal zamyka skład. W minionym tygodniu włodarze spółki podpisali aż pięć kontraktów. W tym z aż trzema zawodnikami zagranicznymi. Tym samym skład na zbliżający się sezon jest już zamknięty. Wkrótce drużyna pod okiem trenera Sretenovića rozpocznie przygotowania. - W tym roku zespół został zbudowany znacznie szybciej niż przed naszym debiutanckim sezonem w ekstraklasie. Mieliśmy na to znacznie więcej czasu – mówi Paweł Matuszewski, prezes BM Slam Stal. – Myślę, a wręcz jestem pewien, że nasza nowa drużyna będzie biła się o wyższe cele. Chcemy znaleźć się w play off – dodaje prezes Matuszewski.

Dwóch centrów W nowym sezonie podstawowym centrem ostrowskiego zespołu ma zostać atletyczny Amerykanin, Marvin Jefferson, który w ostatnim czasie bardzo dobrze radził sobie na tureckich parkietach. Marvin Hilton Jefferson urodził się 7 lipca 1986 roku. Obecnie mierzy 206 centymetrów i przymierzany jest, aby zostać pierwszym środkowym BM Slam Stali. Wcześniej kontrakt w Ostrowie Wielkopolskim podpisał młody Ukrainiec, Vladislav Koreniuk. Ta dwójka ma wymiennie występować na pozycji centra – mówi Patryk Pankowiak, rzecznik prasowy spółki.

Gelisim Kpleji, będąc czołowym graczem i podstawowym centrem zespołu. Plasował się także w trójce najlepiej zbierających koszykarzy tamtejszych rozgrywek. Ostatnio wystąpił w 32 meczach, spędzając na parkiecie przeciętnie 30,2 minuty i notując w tym czasie średnio bardzo solidne 13,7 punktu, 10,7 zbiórki oraz 1,6 asysty. Nowy nabytek „Stalówki” jest atletycznym, dobrze zbudowanym środkowym, który świetnie czuje się w grze blisko kosza. Warto odnotować, iż 17 lutego popisał się imponującym wyczynem - zapisał na swoim koncie potężne double-double, zaaplikował rywalom 27 oczek oraz zebrał 21 piłek, trafiając 10 na 17 oddanych rzutów za dwa. Jego drużyna triumfowała wówczas 93:81, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były dwie dogrywki. Jefferson grał przez 42 minuty. Zastępcą na parkiecie Amerykanina ma być ukraiński „wieżowiec”, mierzący 210 centymetrów Vladyslav Koreniuk. Ten zawodnik również dołączył do zespołu Sretenovića. Utalentowany środkowy ma dopiero 22 lata, jest wychowankiem BC Dnipro. - Dla Koreniuka będzie to pierwsza zmiana barw klubowych w życiu. Od 2011 roku grał w swoim macierzystym klubie, dwa lata później przeszedł na zawodowstwo. Młody koszykarz w sezonie 2015/2016 notował średnio 10,0 punktu, 6,3 zbiórki, 1,5 asysty oraz 0,5 bloku, spędzając na parkiecie przeciętnie 20,4 minuty. Rozegrał 21 ligowych meczów, regularnie pojawiał się w wyjściowej piątce. Jego drużyna BC Dnipro zanotowała bilans 13-1 w sezonie zasadniczym, a następnie 7-0 podczas fazy play-off, wygrywając ukraińską SuperLigę – relacjonuje Pankowiak. Zdaniem koszykarskich ekspertów, ukraiński środkowy jest wielkim talentem, który cały czas uczy się koszykarskiego rzemiosła. Mierzy aż 210 centymetrów. Portal Draft Express uplasował jego osobę na 29. miejscu wśród najbardziej perspektywicznych koszykarzy urodzonych w 1994 roku. Vladyslav Koreniuk bardzo dobrze wspomina Mistrzostwa Europy U20 Dywizji B. Był wiodącą postacią w szeregach swojej drużyny. W ośmiu meczach notował imponujące 18,5 punktu, 7,3 zbiórki oraz 1,5 asysty. W spotkaniu, którego stawką było zajęcie trzeciego miejsca, środkowy spędził na parkiecie aż 30 minut i zaaplikował reprezentacji Białorusi 16 oczek, będąc wówczas najlepszym strzelcem zespołu Ukrainy. Co ciekawe, Koreniuk wziął także udział w tym samym campie, w którym uczestniczył też Mateusz Ponitka. Organizacja Adidas zaprosiła podkoszowego, aby ten zaprezentował się we włoskim

Nowy center Stali

Treviso. 22-latek pukał do bram NBA, ale nie został wybrany w drafcie 2016. Być może jego czas jeszcze nadejdzie. Teraz musi rozwijać swoje umiejętności pod skrzydłami Zorana Sretenovića, który nie ukrywa, iż mocno liczy na dobrą grę młodego Ukraińca. Vladyslav Koreniuk Wiek: 22 lata Wzrost: 210 cm Pozycja: środkowy Marvin Jefferson Wiek: 30 lat Wzrost: 206 cm Pozycja: center Przebieg kariery: 2015/2016 Ozel Gelisim Kpleji (Turcja: 2. liga) 2014/2015 Ozel Gelisim Kpleji (Turcja: 2. liga)

Porter Troupe ma być snajperem w zespole Stali

Jefferson w latach 2008-2010 grał w NCAA. W zawodowym baskecie zadebiutował podczas rozgrywek 2011/2012, stawiając swoje pierwsze profesjonalne kroki we francuskim zespole Vichy. Występował w Pucharze Europy. Od 2013 roku zadomowił się w 2. lidze tureckiej. Dwa ostatnie sezony spędził w drużynie Ozel R

E

K

L

A

M

A

NAGRODY WYLOSOWALI : Żaneta Krupa z Ostrowa Wlkp. Wacław Trembacz z Odolanowa

24

Dzieci na ,,Kolejorzu’’ Pod koniec lipca po raz kolejny dzieci i młodzież - mali kibice z gminy Odolanów - mogli dopingować piłkarzy Lecha Poznań, który o ligowe punkty walczył z ekipą Zagłębia Lubin. Wyjazd został zorganizowany w ramach letnich półkolonii SPORT-UŚMIECH-ZABAWA 2016. Tradycyjnie już atrakcyjnie czas dzieciom w wakacje i nie tylko stara się organizować Grzegorz Szubert, dyrektor Gimnazjum w Wierzbnie. Tym razem Bożena Jabłońska do wyjazdowej grupy dołączyła także ekipę chłopców grupy piłkarskiej ORANGE, która na co dzień trenuje w Garkach. Organizatorzy wyjazdu otrzymali bezpłatne bilety, które LECH przeznaczył tylko dla dzieci do lat 13, a starsze osoby, tj. młodzież gimnazjalna dostała bilety darmowe pod warunkiem posiadania na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 świadectwa szkolnego z paskiem, którego kserokopię mejlem trzeba było wysłać wcześniej do Poznania. Wyjazd zorganizowano między innymi również głównie dlatego, że Lech przygotował dla dzieci nowe niespodzianki, tj. specjalną strefę zabaw przy stadionie Lecha Poznań. Dla najmłodszych kibiców Kolejorza przygotowano przedmeczowe atrakcje. Na dwie godziny przed spotkaniem, na parkingu od ulicy Bułgarskiej, uruchomiana została Strefa Rodzinna. Na dzieci czekało wiele przyjemności m.in. dmuchańce, basen z kolorowymi kulkami, różne stoiska z atrakcyjnymi urządzeniami, a także słynne Koziołki – Gzub

i Ejber oraz specjalny tor przeszkód Runmageddon Kids. Dzieci mogły także spróbować swoich sił w roli reporterów radiowych! Strefa rodzinna była jednym z najbardziej obleganych punktów przed niedzielnym spotkaniem. Organizatorzy zagwarantowali mnóstwo dobrej zabawy, z której korzystali mali kibice LECHA z gminy Odolanów przed rozpoczęciem meczu ekstraklasy na stadionie INEA. Po opuszczeniu wymienionego placu okazało się, że wiele dzieci wygrało wiele gadżetów i otrzymało wiele upominków oraz miało wymalowane twarze w barwach Lecha, a na placu, wcześniej, dzieci przeżyły wiele pięknych przygód. - Po wejściu na stadion do strefy rodzinnej młodzi kibice bardzo chętnie i aktywnie brali udział w dopingu, z klubowymi szalikami biało-niebieskimi i głośno motywowali zawodników. Dużą atrakcją i przyjemnością było też otrzymanie i używanie przez cały sektor rodzinny petard papierowych w przerwie meczu. Zgromadzenie Fanów Lecha - kibiców często ,,podawało” jakąś przyśpiewkę, a młodzi kibice-dzieci odpowiadali – mówi Grzegorz Szubert (olo)

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


2013/2014 Pertevniyal Genclik (Turcja: 2. liga) 2012/2013 Boulazac (Francja: Pro A) 2012/2013 Apollon (FIBA Europe Cup) 2011/2012 Vichy (Francja: Pro B)

Strzelec już jest Drużynę Sretenovića wzmocnił również doświadczony Porter Troupe. Leworęczny swingman w Ostrowie Wielkopolskim ma zająć się tym, co potrafi najlepiej, czyli zdobywaniem punktów. Kilka ostatnich sezonów spędził w lidze rumuńskiej. W nowym sezonie podstawowym snajperem w talii trenera, Zorana Sretenovića, ma być 33-letni Porter Troupe. Rzucający obrońca, który może swobodnie występować także na pozycji niskiego skrzydłowego – stąd określenie swingman. Mierzy 196 centymetrów, a przy tym jest bardzo sprawny, co często daje mu

zbiórki, 2,9 asysty) oraz dziewięć gier, reprezentując barwy CSM (16,0 punktu, 1,4 zbiórki, 3,1 asysty). Dodatkowo wziął udział w 12 meczach Pucharu Europy. Tam prezentował się jeszcze lepiej, bo zapisywał przy swoim nazwisku przeciętnie 16,2 punktu, 3,6 zbiórki, 4,3 asysty i 1,3 przechwytu, trafiając 54% oddanych rzutów za dwa i 40% zza łuku. Ostatecznie drużyna Steaua w fazie play-off uplasowała się na trzecim miejscu, pokonując 2-0 ekipę Banca Transilvania – opisuje nowego zawodnika Stali Patryk Pankowiak. Porter Troupe może się pochwalić ponadto zdobyciem pucharu Rumunii (2014), awansem do finału Superpucharu, a także awansem do półfinału Ligi Europejskiej FIBA w 2015 roku. Grę na Cyprze również odznaczył dotarciem do finału tamtejszych rozgrywek. Dwukrotnie grał w Meczu Gwiazd ligi rumuńskiej, zostając nawet MVP spotkania, które odbyło się w 2016 roku. Co ciekawe, w tej samej lidze grał także Aaron Johnson, nowy rozgrywający BM Slam Stali. To właśnie podczas tego meczu mieli okazję się spotkać na parkiecie, występowali w tej samej drużynie. Teraz zagrają razem w „Stalówce”.

DD w Koszalinie Deshawn Delaney w nowym sezonie nie będzie zawodnikiem BM Slam Stal. Jednak popularny DD nadal będzie grał w Polsce. Z jego usług postanowili skorzystać działacze AZS-u Koszalin.

Powalczą o miejsce

Ukrainiec Vladyslav Koreniuk

przewagę nad niższymi rywalami. Jego atutami są też szybkość i długie ręce. - Troupe uprawia koszykówkę od 2000 roku. Grał w Portland oraz Warner Pacific College. Został wybrany do McDonald’s High School All-American (2001). Występował w amerykańskich rozgrywkach IBL, reprezentując barwy Vancouver Volcanoes. W 2008 roku zdobywał tam aż 22,3 punktu, 5,5 zbiórki oraz 6,1 asysty. Nowojorczyk następnie obrał kurs na Europę, zaliczył również epizody w Libanie i na Cyprze. Ostatecznie trafił do ligi rumuńskiej, wyrabiając sobie tam markę solidnego i efektownie grającego zawodnika. Przez większość czasu reprezentował barwy CS Energia. Ostatnio przeniósł się do Steaua CSM. Podczas sezonu zasadniczego 2015/2016 rozegrał summa summarum 43 mecze, 22 ligowe spotkania dla CS (13,1 punktu, 2,9

Do drużyny żółto-niebieskich dołączyli także perspektywiczni Polacy, Daniel Grujić i Dawid Rypiński. Będą rywalizować o uznanie w oczach Zorana. Ten pierwszy wiele lat spędził w Gdyni. Ostatnio występował w Polpharmie Starogard Gdański. Rozegrał 21 meczów, spędził na parkiecie w sumie 126 minut. Jest silnym skrzydłowym. Dawid Rypiński cały czas uczy się koszykarskiego rzemiosła. Swoje umiejętności na wyższy poziom chce podnosić właśnie w Ostrowie Wielkopolskim. Ma dopiero 20 lat, ostatni sezon spędził w III-ligowym SSK Adkonis Kobylnica i Enerdze Czarnych Słupsk. Zadebiutował już na ekstraklasowych parkietach. Mierzy 186 centymetrów, jest obwodowym o dobrym rzucie z dystansu. - Ci młodzi zawodnicy mają walczyć o miejsce w zespole. Są oni i perspektywiczni. Postanowiliśmy dać im szansę w naszej drużynie na dalszy rozwój – mówi Paweł Matuszewski, prezes BM Slam. Skład zespołu BM Slam Stal: Obrońcy: Aaron Johnson, Tomasz Ochońko, Kamil Chanas, Mateusz Zębski, Porter Troupe, Dawid Rypiński Skrzydłowi: Łukasz Majewski, Christo Nikołow, Adam Kaczmarzyk, Daniel Grujić Środkowi: Marvin Jefferson, Vladyslav Koreniuk (olo)

Deshawn Delaney w nowym sezonie ma grać w zespole AZS-U KOSZALIN

Deshawn Delaney w minionym sezonie debiutował na europejskich parkietach. Ten bardzo młody i perspektywiczny zawodnik imponował głównie efektownymi wsadami. Niestety, znacznie gorzej radził sobie z oddawaniem rzutów. Stąd trener Sretenović nie widział dla niego miejsca w swoim nowym sezonie. Amerykanin jednak nadal będzie grał w Polsce. Piotr Ignatowicz, trener AZSu Koszalin, postanowił sięgnąć po tego skrzydłowego. (olo) R

E

K

L

A

M

A

NAGRODY WYLOSOWALI : Malwina Krzyś z Ostrowa Wlkp. Jan Buk z Ostrowa Wlkp.

Na meczu Lecha

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

25


Nadachowski na medal

Pierwszy sprawdzian

Mieszkańcy powiatu ostrowskiego nie przestają zaskakiwać swoimi pasjami czy podejmowaniem nowych wyzwań. Okazuje się, że swoich reprezentantów mieliśmy także w takiej dyscyplinie jak Mistrzostwa Europy w Rzutach Nietypowych. W zawodach tych wystartował Marek Nadachowski.

Piłkarze ręczni KPR Ostrovii wezmą udział w silnie obsadzonym turnieju Szczypiorno Cup. Dla ostrowian będzie to pierwszy sprawdzian w rozpoczętych nie tak dawno przygotowaniach do nowego sezonu.

Od 15 do 17 lipca br. w Juterbogu – miejscowości położonej ok. 80 km na południe od Berlina – odbyła kolejna edycja Mistrzostw Europy w Rzutach Nietypowych. W zawodach startowało ok. 200 osób, a wśród nich Marek Nadachowski reprezentujący powiat ostrowski. Rywalizacja w tej nietypowej dosłownie dyscyplinie obejmuje kilkanaście konkurencji rzutowych z wykorzystaniem m.in. ciężarków, dysku antycznego czy granatu. Nasz reprezentant startował po raz pierwszy, a występ zakończył sukcesem. - W swojej kategorii wiekowej M40 udało mi się zdobyć 12 medali – 2 srebrne i 10 brązowych. Niestety, na złoto Mistrzostw Europy w tych dyscyplinach przyjdzie mi jeszcze poczekać. Mam nadzieję, że tylko do najbliższych mistrzostw,

Marek Nadachowski zanotował start w kolejnych nietypowych zawodach

czyli 2 lata. Mam też nadzieję, że w kolejnych międzynarodowych imprezach lekkoatletycznych rangi mistrzowskiej weźmie udział większe grono uczestników z naszego powiatu – powiedział Marek Nadachowski. Okazją do rewanżu mogą być tym razem mistrzostwa świata, które za rok odbędą się w miejscowości Tata na Węgrzech. (olo)

Jarota lepsza Przegraną w stosunku 0:2 zakończył się sobotni mecz kontrolny Ostrovii 1909 z Jarotą Jarocin. Obie ekipy na tydzień przed startem ligowych rozgrywek poważnie potraktowały sobotnią potyczkę.

Tegoroczna rywalizacja jest już III edycją Szczypiorno Cup. Swój udział w rozgrywkach potwierdziły już czołowe kluby Superligi, dwaj pierwszoligowcy oraz niemiecki debiutant w turnieju, czyli ASV Hamm Westfalen. W porównaniu do poprzednich edycji Szczypiorno Cup, w tym roku na widzów czeka największa ilość spotkań, gdyż wzrosła liczba zespołów biorących udział w imprezie. Szczypiorniści z Ostrowa Wielkopolskiego swoją przygodę z rozgrywkami rozpoczną meczem inauguracyjnym całego turnieju przeciwko ASV Hamm Westfalen. Spotkanie odbędzie się w piątek (5 sierpnia) o godzinie 11:45, jeszcze przed oficjalnym otwarciem imprezy. W zależności od postawy ostrowskich piłkarzy ręcznych w kolejnej rundzie zmierzą się z Azotami Puławy bądź Chrobrym Głogów. Podczas finałowej fazy turnieju Ostrovia podejmie drużynę z drugiej części drabinki. W trakcie pierwszego dnia rozgrywek najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem jest potyczka gospodarza turnieju z jego faworytem, a zatem Orlen Wisłą Płock. Warto także zwrócić uwagę na pojedynek dwóch superligowych zespołów z Zabrza i Szczecina. Turniej odbędzie się w dniach 5 – 7 sierpnia. Wszystkie mecze zostaną rozegrane na hali sportowo-widowiskowej Arena. Oficjalne zakończenie odbędzie się w niedzielę (7 sierpnia) o godzinie 20:00. Ceny biletów sięgają od 6 do 25 zł. Szczegóły dotyczące wejściówek oraz dokładnych godzin rozgrywania spotkań można znaleźć na oficjalnej stronie Szczypiorno Cup. (olo)

Derby na remis Remisem 1:1 zakończył się derbowy sparing pomiędzy Centrą a Ostrovią 1909, który w minioną środę rozegrano na boisku przy ulicy Kusocińskiego w Ostrowie. Mecz dla obu drużyn był kolejnym sprawdzianem przed zbliżającym się sezonem.

Ostrovia przegrywa w Jarocinie 0:2

W pierwszej połowie spotkania na bramkę rywali uderzali bracia Jordan i Daniel Kaczmarkowie, ale ich próby okazywały się minimalnie niecelne. W 42. minucie jarociński zespół wyprowadził szybką kontrę zakończoną zdobyciem gola. Po zmianie stron bliscy odrobienia strat byli: Daniel Kaczmarek (rzut wolny obok słupka), Dominik Bartczak (strzał obok słupka) i Tomasz Kempiński (obrona bramkarza). W 75. minucie gospodarze podwyższyli na 2:0. W końcówce spotkania Marek Szymanowski trafił w poprzeczkę. Jarota Jarocin – Ostrovia 1909 2:0 (1:0) Ostrovia: Bartosz Jankowski (46’ Andrii Brychko) - Szymon Kasprzak (46’ zawodnik testowany), Łukasz Wiącek, Kamil Krawczyk, Marek Szymanowski, Konrad Rusek, Jordan Kaczmarek (60’ Dominik Bartczak), Damian

26

Izydorski (60’ Patryk Cierniewski), Michał Giecz (46’ Tomasz Kempiński), Daniel Kaczmarek (60’ Michał Giecz).

Również w sobotę mecz kontrolny rozegrała drużyna rezerw Ostrovii 1909. Rywalem był zespół juniora starszego Jaroty z ligi wojewódzkiej. Młodych zawodników wsparli: Jakub Jędrzejak i Patryk Perz. Mecz zakończył się rezultatem 3:3. Jarota Jarocin (JS) – Ostrovia 1909 3:3 (1:1) Bramki dla Ostrovii 1909: Patryk Perz 2, Patryk Powalisz. Ostrovia 1909: Kacper Dziuba - Denis Atanasov, Jakub Jędrzejak, Michał Majczak, Miłosz Rauk, Patryk Kaźmierczak, Maciej Kaniewski, Patryk Perz, Krystian Rolla, Patryk Powalisz, Kacper Karbowski.

(olo)

Prowadzenie w 35. minucie dla Ostrovii uzyskał Daniel Kaczmarek. Wyrównał w 86. minucie pięknym strzałem z dystansu Michał Kucharski. Trenerzy obu drużyn testowali piłkarzy i sprawdzali różne ustawienia zespołów. Po meczu zarówno Marcin Kałuża jak i Mariusz Posadzy oraz kapitan Centry, Tomasz Adamiak, podkreślali, że był to bardzo pożyteczny mecz kontrolny. - W sparingu tym mieliśmy możliwość obejrzenia ponownie 20 zawodników z naszej szerokiej kadry. Bardzo pożyteczny pojedynek. Nie musieliśmy jechać 40 czy 50 kilometrów, by zagrać dobry mecz kontrolny. Fajnie, że umówiliśmy się z Centrą i całkiem pozytywnie wypadł ten mecz – mówił Marcin Kałuża, trener Ostrovii 1909. - Widać było, że to derbowy sparing, bo zauważyłem większe zaangażowanie chłopaków niż w innych meczach kontrolnych. Piłkarze poważnie podeszli do niego i było to jak najbardziej pożyteczne granie – dodawał Mariusz Posadzy, trener Centry. (olo)

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


Licencja już jest

Już trenują Od treningu na hali i zajęć na siłowni przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli szczypiorniści KPR Ostrovia. Przed zespołem Krzysztofa Przybylskiego sporo pracy.

Koszykarki Ostrovii od minionej środy oficjalnie mogą mówić, że grają w nowym sezonie w ekstraklasie. Tego właśnie dnia otrzymały stosowną licencję. Co ciekawe, informację tę prezes Alicja Płóciennik wspólnie z zawodniczkami przekazała za pośrednictwem portalu społecznościowego z ostrowskiego Rynku, a dokładnie w miejscu, gdzie zasiada Stefan Rowiński. - Spotkanie przy pomniku Stefana Rowińskiego było bardzo owocne. Zostały podpisane trzy kontrakty z zawodniczkami! W zespole pozostaje Karolina Kaczmarek – kapitan TS Ostrovia, Katarzyna Motyl – lider pierwszoligowej Ostrovii oraz Martyna Cebulska – podstawowa nasza rozgrywająca – mówi prezes Ostrovii. Tego dnia niezwykle zadowolone były również same zawodniczki. Dla niektórych z nich będzie to powrót również do grona najlepszych zespołów.

Ostrovia ma licencję

– Jesteśmy bardzo zadowolone, że uzyskałyśmy tę licencję na grę w ekstraklasie, na to czekałyśmy. Damy z siebie wszystko w rozgrywkach i gwarantujemy superemocje – mówiła Karolina Kaczmarek, kapitan TS Ostrovia. Towarzystwo Sportowe Ostrovia otrzymało licencję na grę w ekstraklasie koszykówki kobiet. Tym samym Ostrów jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które ma drużynę męską i żeńską w ekstraklasie koszykówki. Koszykarki Ostrovii w maju wywalczyły awans do ekstraklasy.

Przypomnijmy, że kontrakty z Ostrovią podpisały cztery ostrowianki: Katarzyna Motyl, Martyna Cebulska, Karolina Kaczmarek i Sandra Nowicka. W drużynie Wojciecha Szawarskiego grać będzie także Iwona Winnicka. Wcześniej dwuletnią umowę parafowała Monika Jasnowska. Nową zawodniczką będzie Klaudia Sosnowska. Przygotowania do sezonu 2016/2017 koszykarki Ostrovii rozpoczęły 1 sierpnia. (olo)

Szykują się powroty KPR Ostrovia ma problemy. A głównie z obsadzeniem bramki. A wszystko po tym, jak czołowi bramkarze postanowili dość niespodziewanie opuścić Ostrów. Jeszcze do niedawna Ostrovia miała w swojej talii trzech solidnych bramkarzy, nie został ani jeden. Cała trójka przed sezonem postanowiła zmienić barwy klubowe. - Z dotychczasowych bramkarzy Patryk Foluszny dostał bardzo dobrą propozycję z niemieckiej Bundesligi, a Maciej Adamczyk i Michał Marciniak wybrali inną drogę i poszli do sąsiada zza miedzy – mówi trener Krzysztof Przybylski. Szczególnie odejście Adamczyka jest sporym zaskoczeniem. To właśnie ten bramkarz miał być pierwszoplanową postacią w zespole Ostrovii. Niestety, przeniósł się do MKS-u Kalisz. – Zawodnik ten chciał zagrać w naszym zespole. Uzgodniliśmy wszelkie szczegóły jego kontraktu i jest bramkarzem MKS-u – mówi Bartłomiej Jaszka, menadżer kaliskiej drużyny. Tym samym sternicy Ostrovii szybko zmuszeni byli poszukać nowych zawodników, którzy mogliby zagrać w bramce. Na testach w ekipie biało-czerwonych pojawili się: Tomasz Piskorski, Kamil Buchcic oraz Patryk Plaszczak. - Każdy z nich ma za sobą historię występów w Superlidze. Najbardziej utytułowanym jest Kamil Buchcic, który miał epizody w Vive Kielce. Patryk Plaszczak bronił przez dwa sezony w Wybrzeżu Gdańsk, kiedy to występował w Superlidze. To-

- Nikt nie lubi okresu przygotowawczego, czekają nas ciężkie treningi. Będzie dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych, dużo techniki i taktyki, bo w przyszłym tygodniu czekają nas pierwsze mecze kontrolne. Jednak przepracowana w tym okresie praca będzie przynosić wymierne efekty w trakcie trwania sezonu - mówił trener Krzysztof Przybylski. Na pierwszych zajęciach szkoleniowiec biało-czerwonych przygląda się trójce testowanych bramkarzy. Są to: Tomasz Piskorski (Wolsztyniak Wolsztyn), Kamil Buchcic (Gwardia Opole) oraz Patryk Plaszczak (Wybrzeże Gdańsk). Na treningu pojawił się ponadto Piotr Matuszczak, ostrowianin zainteresowany powrotem do bramki po kilkuletniej przerwie. Z Ostrovią trenuje też dwójka przymierzanych graczy z pola: kołowy Adrian Wojkowski (KSZO Ostrowiec Świętokrzyski) i lewoskrzydłowy Dawid Wesołek (Tęcza Leszno). - Obecnie mamy dwóch nowych zawodników. Pierwszy to Adrian Wojkowski. Przyszedł do nas z KSZO Ostrowca Świętokrzyskiego. To kołowy o bardzo dobrych warunkach fizycznych. Wcześniej grał w Miedzi Legnica. Myślę, że na pozycji kołowych jakość będzie widoczna w nadchodzącym sezonie. Drugi zawodnik przyszedł do nas z Tęczy Leszno. To Dawid Wesołek, występujący na pozycji lewego skrzydłowego. Tej pozycji nam brakowało w zeszłym sezonie i to jest naprawdę fajne wzmocnienie. Niestety, nie udało nam się zakontraktować gracza na prawe rozegranie. Być może jeszcze coś z tych rozmów wyjdzie, tak by uzupełnić lukę po odejściu Krzysztofa Łyżwy – komentuje Marek Śliwiński, prezes KPR Ostrovia. Kibice liczą, iż siła Ostrovii będzie porównywalna do poprzedniego sezonu, który był najlepszy w historii klubu. Widoczny z pewnością będzie brak lidera, Krzysztofa Łyżwy, ale być może gracze na innych pozycjach godnie go zastąpią. Dodajmy, że po kontuzji wraca środkowy rozgrywający Mateusz Jedwabny, który w poprzednim sezonie pauzował przez ponad pół roku po tym, jak zerwał więzadła w kolanie. (olo)

W zespole Ostrovii doszło do zmian kadrowych

masz Piskorski to z kolei wychowanek Chrobrego Głogów. Ostatnie dwa sezony spędził na wypożyczeniu w Wolsztyniaku Wolsztyn. Zobaczymy, na kogo postawimy. Myślę, że jest to trzech ciekawych bramkarzy i wybór będzie naprawdę trudny. Trzeba będzie się naprawdę napracować, żeby dobrze wybrać. Piotr Matuszczak zostanie w drużynie i zobaczymy, kogo do niego dokooptujemy – dodaje Przybylski. Obecnie nie wiadomo jeszcze, czy z trójki testowanych bramkarzy Ostrovia wybierze jednego czy dwóch. Wszystko pewnie będzie uzależnione od finansów. (olo)

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

R

E

K

L

A

M

27

A


08.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 08.40 Grunt to zdrowie - magazyn zdrowotny 09.00 Wakacje z kablówką 2016 odc.3 - program wakacyjny 09.40 Artysta - reportaż 10.10 Trzecia połowa - magazyn piłkarski 11.10 Powietrzny rajd - reportaż 11.40 SurÓwka - odrzuty z produkcji 12.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 12.45 Gmina Przygodzice - inwestycja w przyszłość - magazyn samorządowy 13.00 Galeria bezdomna 2015 - reportaż 13.20 Sonda uliczna 13.25 Wydarzenia Flash - zapowiedź serwisu 13.30 W cieniu Synagogi - reportaż 14.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 14.40 Lowdaily 2015 - zlot obniżanych aut - reportaż 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego Transmisja z Kościoła Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp. - na żywo 15.25 Wydarzenia Flash - zapowiedź serwisu 15.30 Hiphopowe powitanie lata vol.2 - reportaż 15.55 Zapowiedzi programowe 16.00 Dni Pleszewa 2016 - reportaż 16.55 Wydarzenia Flash - zapowiedź serwisu 17.00 To i owo - magazyn młodzieżowy 17.20 WYDARZENIA - serwis informacyjny 17.40 Sport - Informacyjny serwis sportowy 18.00 Pogoda 18.10 Komentarze i opinie 18.30 Zielono mi - program ogrodniczy 19.00 Zwiastun festiwalowy 2016- część 2-magazyn filmowy 20.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 20.20 Sport - Informacyjny serwis sportowy 20.40 Pogoda 20.50 Enercon energia dla świata - reportaż 21.15 Loża bardzo prasowa 21.30 Sumo Polan Open Krotoszyn 2016 cz.II - relacja 22.30 WYDARZENIA - serwis informacyjny 22.50 Sport - Informacyjny serwis sportowy 23.15 Pogoda 23.20 Trzecia połowa - magazyn piłkarski 24.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 00.45 Informacje planszowe

08.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 08.40 May Blues Festiwal 2016 - relacja 09.40 Wakacje z kablówką odc.5 - magazyn wakacyjny 10.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 10.40 Wyzwanie odchudzanie - FINAŁ 11.40 Trzecia połowa - magazyn piłkarski 12.40 Wydarzenia Flash - zapowiedź serwisu 12,45 To i owo - program młodzieżowy 13.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 13.50 W Wielkopolsce zaczęła się Polska - reportaż 14.35 Testosteron - magazyn nie tylko dla mężczyzn 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego Transmisja z Kościoła Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.-powtórka 15.25 Przełaje na wzgórzach. 52 Cross Ostrzeszowski - reportaż 15.35 Strefa X - reportaż 16.05 Wydarzenia Flash - zapowiedź serwisu 16.10 Acapulco - 25 lat na scenie - reportaż 16.30 Bo cię godnie nie pochowam - reportaż 16.58 Wydarzenia Flash - zapowiedź serwisu 17.00 Interna w nowej odsłonie - reportaż 17.20 WYDARZENIA - serwis informacyjny 17.40 Sport - Informacyjny serwis sportowy 17.58 Pogoda 18.00 Wyzwanie odchudzanie - FINAŁ 19.00 20 lat z bluesem - reportaż 19.35 Artysta - reportaż 20.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 20.20 Sport - Informacyjny serwis sportowy 20.45 Pogoda 20.50 Wakacje z kablówką 2016 odc.5 - program wakacyjny 21.25 Powitanie lata-Raszków 2016 - reportaż 21.40 “Ogórkiem” po Starym Kontynencie - reportaż 22.00 Run 4 Fun II - reportaż 22.30 WYDARZENIA - serwis informacyjny 22.55 Sport - Informacyjny serwis sportowy 23.10 Pogoda 23.15 Mak i Chaber w podróży - reportaż 23.45 Trzecia połowa - magazyn piłkarski reportaż 00.40 Informacje planszowe

08.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 08.40 Przemek Dyakowski - 109 Jazz w Muzeum - reportaż 10.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 10.55 Zielono mi - magazyn ogrodniczy 11.20 Testosteron - magazyn nie tylko dla mężczyzn 11.50 W Wielkopolsce zaczęła się Polska - reportaż 12.25 W kawiarence Sułtan - reportaż 12.50 Zwiastun festiwalowy 2016- część 1-magazyn filmowy 13.50 Wydarzenia Flash - zapowiedź serwisu 13.55 Zapowiedzi programowe 14.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego Transmisja z Kościoła Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.-na żywo 15.25 Wydarzenia Flash - zapowiedź serwisu 15.30 Komentarze i opinie 15.55 Sonda uliczna 16.00 Nisko, niżej, najwyżej - reportaż 16.20 Powitanie lata - Raszków 2016 - reportaż 16.45 Wystarczy spróbować - reportaż 16.58 Wydarzenia Flash - zapowiedź serwisu 17.00 Informacje planszowe 17.20 WYDARZENIA - serwis informacyjny 17.40 Sport - informacyjny serwis sportowy 17.58 Pogoda 18.00 Okolice sportu 18.20 Loża bardzo prasowa 18.40 Grunt to zdrowie - magazyn 19.15 Dni Pleszewa 2016 - relacja 20.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 20.20 Sport - informacyjny serwis sportowy 20.35 Pogoda 20.50 Wakacje z kablówką 2016 odc.6 - program wakacyjny 21.25 Artysta - reportaż 21.55 Powiat Ostrowski - strategia otwarta na rozwój 22.10 SurÓFFka - odrzuty z produkcji 22.30 WYDARZENIA - serwis informacyjny 22.50 Sport - informacyjny serwis sportowy 23.10 Pogoda 23.15 Trzecia połowa - magazyn piłkarski 00.15 Przemek Dyakowski - 109 Jazz w Muzeum - reportaż 02.30 Informacje planszowe

08.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 08.40 Komentarze i opinie 09.00 Okolice sportu 09.20 XXIII Dni Nowych Skalmierzyc - relacja 09.50 Artysta - reportaż 10.10 Powiat Ostrowski - strategia otwarta na rozwój 10.30 Msza święta z Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim - transmisja na żywo 11.20 To co ważne - program publicystyczny 11.50 Pełnosprawni w biegu - reportaż 12.00 Wakacje z kablówką 2016 odc.3- program wakacyjny 12.30 Grunt to zdrowie - magazyn 13.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 13.50 Testosteron - magazyn dla mężczyzn 14.10 „Ogórkiem” po Starym Kontynencie - reportaż 14.40 Artysta - reportaż 15.00 Powietrzny rajd - reportaż 15.30 Powiat Ostrowski - strategia otwarta na rozwój 15.50 Wakacje z kablówką 2016 odc.6 - program wakacyjny 16.20 Zwiastun festiwalowy 2016- część 1-magazyn filmowy 17.20 WYDARZENIA - serwis informacyjny 18.10 LOGinLAB Krotoszyn 2015 - cz.I - relacja z zawodów CrossFit 20.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 20.20 Sport - informacyjny serwis sportowy 20.40 24 Dni Odolanowa - relacja 21.30 Swingowi Excentrycy - relacja koncertu finałowego V Festiwalu Filmowego 22.30 WYDARZENIA - serwis informacyjny 22.50 Sport - informacyjny serwis sportowy 23.10 May Blues Festiwal 2016 - relacja 24.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 00.40 Przemek Dyakowski - 109 Jazz w Muzeum - reportaż 02.50 Informacje planszowe

08.00, 9.00, 12.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 08.40 Kinooperator - reportaż 09.40 W Kawiarence Sułtan - reportaż 10.00 Grunt to zdrowie - magazyn 10.30 Z tradycji w nowoczesność - reportaż 11.00 To co ważne - program publicystyczny 11.30 Okolice sportu 11.50 Zapowiedzi programowe 12.40 XXIII Dni Nowych Skalmierzyc - relacja 13.00 Bo cię godnie nie pochowam - reportaż 13.25 Wydarzenia Flash -zapowiedź serwisu 13.30 Wakacje z kablówką 2016 odc.6 - program wakacyjny 14.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 14.40 Zielono mi - magazyn ogrodniczy 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego Transmisja z Kościoła Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.-na żywo 15.25 Wydarzenia Flash - zapowiedź serwis 15.30 Mówią mi dolar - reportaż 15.55 Sonda uliczna 16.00 Gmina Przygodzice - inwestycja w przyszłość - magazyn samorządowy 16.15 Loża bardzo prasowa 16.35 Bo cię godnie nie pochowam - reportaż 16.58 Wydarzenia Flash - zapowiedź serwis 17.00 Informacje planszowe 17.20 WYDARZENIA - serwis informacyjny 17.40 Sport - informacyjny serwis sportowy 17.55 Pogoda 18.00 Gmina Ostrów - magazyn samorządowy 18.30 Testosteron - magazyn nie tylko dla mężczyzn 19.00 Sumo Polan Open Krotoszyn 2016 cz.II - relacja 20.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 20.20 Sport - Informacyjny serwis sportowy 20.40 Pogoda 20.50 Wakacje z kablówką 2016 odc.4- program wakacyjny 21.30 Zwiastun festiwalowy 2016- część 2-magazyn filmowy 22.15 Pan Stanisław - reportaż 22.30 WYDARZENIA - serwis informacyjny 22.55 Sport - informacyjny serwis sportowy 23.15 Pogoda 23.20 Sonda uliczna 23.25 To co ważne - program publicystyczny 24.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 00.50 May Blues Festiwal 2016 - relacja 01.55 Informacje planszowe

08.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 08.40 Interna w nowej odsłonie - reportaż 09.00 Komentarze i opinie 09.20 Wakacje z kablówką odc.6 - program wakacyjny 09.45 Zwiastun festiwalowy 2016- część 2-magazyn filmowy 11.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 11.50 Zwiastun - magazyn filmowy 12.20 Blondynka w kuchni - program kulinarny 12.50 Powiat Ostrowski - strategia otwarta na rozwój 13.15 To i owo - program młodzieżowy 13.25 Wydarzenia Flash - zapowiedź serwisu 13.30 Fotoreportaż z linii frontu - reportaż 14.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 14.45 Na ścieżkach świata - Wietnam 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego Transmisja z Kościoła Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.-na żywo 15.25 Wydarzenia Flash - zapowiedź serwisu 15.30 Powietrzny rajd - reportaż 15.45 Pełnosprawni w biegu - reportaż 16.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 16.40 Przełaje na wzgórzach. 52 Cross Ostrzeszowski - reportaż 16.58 Wydarzenia Flash - zapowiedź serwisu 17.00 SurÓwka - odrzuty z produkcji 17.20 WYDARZENIA - serwis informacyjny 17.45 Sport - Informacyjny serwis sportowy 18.05 Pogoda 18.10 Run 4 Fun II - reportaż 18.35 Trzecia połowa - magazyn piłkarski 19.10 Strefa X - reportaż 19.40 Powitanie lata Raszków 2016 - reportaż 20.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 20.25 Sport - Informacyjny serwis sportowy 20.47 Pogoda 20.50 24 Dni Odolanowa - relacja 21.30 Blizny dzieciństwa - reportaż 21.50 Wakacje z kablówką 2016 odc.6 - program wakacyjny 22.30 WYDARZENIA - serwis informacyjny 22.50 Sport - Informacyjny serwis sportowy 23.10 Pogoda 23.15 Wyzwanie odchudzanie II - FINAŁ 24.00 WYDARZENIA - serwis informacyjny 00.50 LOGinLAB Krotoszyn 2016 - relacja z zawodów CrossFit 02.30 Informacje planszowe

28

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

29


30

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Garki, stanowiącej własność Gminy i Miasta Odolanów, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. prowadzona jest księga KZ1W/00058675/1 działka 206/6 - o pow. 0,0719 ha Nieruchomość posiada kształt podobny do nieregularnego trapezu, położna jest na zakręcie drogi. Dojazd do działki drogą nieutwardzoną na odcinku ok. 400 m od drogi asfaltowej. Teren wyposażony w sieć elektroenergetyczną i w wodociągową. Sąsiedztwo stanowią wolne działki, grunty rolne i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Od dnia 01 stycznia 2004 roku nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na teren, na którym położona jest ww. nieruchomość. Natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Odolanów przyjętego Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 30 stycznia 2014 r. Nr XLIII/328/14, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem M – oznaczającym tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową / jednorodzinną i zagrodową. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20.000,00 zł. słownie: dwadzieścia tysięcy zł. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki w dniu sprzedaży. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów ww. działka stanowi oznaczenie RVI. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Przetarg odbędzie się 12-09-2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie ul. Rynek 11 /sala narad pokój Nr 10.1/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości działki / tj.2.000,-/ na konto Urzędu Gminy i Miasta Odolanów BS w Dobrzycy Nr 49 8409 0001 0100 0228 2000 0008 w terminie do dnia 07 - 09- 2016 r. W przypadku wpłaty wadium na konto bankowe przez jego wniesienie w terminie, rozumie się uznanie w dniu 07-09-2016 r. rachunku bankowego Urzędu wymaganą kwotą wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwraca się po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Uczestnicy przetargu biorą w nim udział osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji dokumentu stwierdzającego tożsamość, a osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Nieruchomość sprzedaje się według dokumentacji geodezyjnej, bez okazania granic. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Jeżeli nabywca ustalony w przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie kwoty ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty notarialne i sądowe, związane z nabyciem nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej, w całości ponosi nabywca nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w „Aktualnościach Gminnych” na stronie internetowej Gminy i Miasta Odolanów,www.odolanow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM Odolanów pod adresem :www.bip.odolanow.pl, w zakładce ,,sprzedaż nieruchomości”, na tablicy Ogłoszeń w UGiM w Odolanowie przy ul. Rynek11 oraz w sołectwach, a także opublikowane w gazecie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie ul. Rynek 11, w godzinach od 7:00 do 15:00, lub pod nr telefonu 62 733 15 81 wew. 37. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

przetarg środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

31


32

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

33


Ogłoszenia z 19 września 2012 r.

składane w poniedziałek, realizacja w środę + 50 %

AGD - NAPRAWA pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki 606-536-829/od806/

KARCHER - czyszczenie dywanów, wykładzin - 501-304-960/ od426/

POŻYCZKA specjalnie dla Ciebie, złóż wniosek 881-965-185/ od687/

PRACA – OFERTY PRZYJMĘ PILNIE do pracy do salonu gier – wymagane CV – proszę składać do lokalu przy ul. Kolejowej 17 LOKALE NIERUCHOMOŚCI

CYKLINOWANIE bezpyłowe, montaż parkietów, olejowanie - 502-229-920/od882/

DO WYDZIERŻAWIENIA urządzone mieszkanie w Poznaniu – pow. 48mkw. (2p-k-ł) wraz z garażem przy ul. Koronnej (pogranicze Sołacz/Winogrady) – 601-154-520

NAPRAWA LODÓWEK, zamrażarek, pralek automatycznych - 62/736-76-42, 500-631-652 /od115/

Sprzedam DZIAŁKI – korzystna cena 513275-652 Do wynajęcia KAWALERKA – Ostrów, ul. Modrzewskiego – 504-19-59-35 USŁUGI Usługi MINIKOPARKĄ, koparko-ładowarką, przeciski pod rogami, wjazdami – 601-509782

TYNKI GIPSOWE i cementowo-wapienne - MASZYNOWE 693-861-913, 62/73720-03/od133/

CYKLINOWANIE solidnie + schody - 697143-799/od811/

MALOWANIE widoków na ścianie – 726-645383 KUPNO - SPRZEDAŻ - ZAMIANA

PIASKOWANIE - stal, drewno, metale kolorowe, felgi samochodowe; szkiełkowanie: chromonikieliny - 62/ 733-61-59, 502-469816/od240/

Pilnie sprzedam kuchnię nowoczesną z relingami i domykami oraz ze sprzętem AGD (zmywarką, lodówką, piekarnikiem, płytą gazową) za 5.500 zł lub pojedyńcze szafki koloru écru. Tel. 698 -350-660. ROLNICZE Sprzedam łąkę – 513-275-652 Sprzedam gorczycę, trawę poplonową, poplony, otręby owsiane melasowane, kukurydziane i grochowe. Tel. 601 255 031 lub 62 722 23 09.

USŁUGI ciesielsko dekarskie - 695-769722/od1027/

USŁUGI minikoparkami, koparko-ładowarką, przeciski pod drogami, zjadami 601-509-782/od1041/

ZLECĘ otynkowanie domku jednorodzinnego, elewacje, tynk tradycyjny, Masanów 537-210-330/od1047/

AAA Twoja dyskretna pożyczka. Zadzwoń 732-76-76-76/od686/

HYDRAULIKA - usługi instalacyjno - sanitarne, c.o., wod.-kan. - 501-601-438/od857/

APTEKA w Pleszewie zatrudni magistra farmacji, 502-321-655/ od1017/

FIRMA P.P.H.U. OLEJNIK z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (producent taczek i rusztowań) zatrudni: Spawacza metodą MIG-MAG. Wymagane uprawnienia spawalnicze oraz doświadczenie. Kontakt: 502-463-663, e-mail: rekrutacja_ olejnik@op.pl /od1045/

FIRMA działająca na terenie Terminala Paliw PKN Orlen w Ostrowie Wielkopolskim zatrudni pracowników przy napełnianiu cystern kolejowych, rów-

PROFESJONALNE wykonanie elewacji 24zł/mkw. BUDOWA domów - 500-460435/od956/

PROWADZĘ KSIĄŻKĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 501-024-970 /od319/

REMONTY mieszkań 507-922-536/od1019/

ŚCINANIE drzew, alpinistycznie - 691-691569/od739/ 3 VIII 2016 r.

34

TŁUMACZENIA francuski, niemiecki www.japico.com 508355-365/od688/ środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


Ogłoszenia z 19 września 2012 r.

nież emerytów. Kontakt: 795-483-518/ od1034/

POSZUKUJEMY Opiekunów / Opiekunek osób starszych w Niemczech, bezpłatny kurs j. niemieckiego, LAXO Care Ostrów Wlkp. tel. 62/584-22-55 /od948/

ZOSTAŃ konsultantką firmy AVON i zdobywaj perfumy za 1zł - 667-10-87-87 /od880/

SKUP aut - płacę gotówką - 506-901-902/ od894/

SKUP aut - płacimy najwięcej - Przygodzice - 514-681-691 /od964/

POSZUKUJĘ emeryta, rencistę do drobnych prac ogrodowych z prawem jazdy kat.B - 693-706-629/ od1050/

WYMIANA klocków hamulcowych, układów wydechowych, olejów, filtrów, rozrządów - 602-48-44-50/ od575/

POSZUKUJĘ pracownika do sprzedazy butów - na targowisku 512-322-688 /od1048/

PRACA na budowie atrakcyjne wynagrodzenie - 516-089-124, 602-388-515/od1010/

SZWACZKI zatrudnię - 601-575-395/od663/ ZATRUDNIĘ SPAWACZY mile widziane doświadczenie w sprzedaży kotłów c.o. - 500-110-359/od917/

ZATRUDNIĘ SZWACZKI - KRAWCOWE - 508-062-183 /od1025/ ZATRUDNIĘ kierowców kat. C + E na trasy międzynarodowe - tel. 664-006-849/od1039/

SKUP AUT nawet do 3.000 zł - płacę gotówką wysokie ceny - 602-72-19-35, 62/730-71-36 /od610/

KUPIĘ stare motory lub części - 602-48-4450/od641/

KUPUJEMY AUTA do złomowania. Gotówka i dokumenty od ręki - 601-757-165, 61/28-22-295 /od1013/

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

JĘCZMIEŃ, pszenica, pszenżyto, owies 603-750-304/od714/

SPRZEDAM gorczycę, trawę poplonową, poplony, otręby owsiane melasowane, kukurydziane i grochowe - tel. 601-255-031 lub 722-23-09 /od1044/

KUPIĘ silniki, spawarki, imadła, kowadła, sprzęt z likwidacji warsztatów, garaży 692-990-828/od472/

AUTOSKUP zakupimy każde auto za gotówkę do 12.000zł 888-751-461/od634/ KUPIĘ każde auto złomowanie - 606323-121/od635/

DO wynajęcia umeblowane i wyposażone we wszystkie media mieszkania 2-pokojowe - 504-126-055 /od382/

CANECORSO rodowodowe - 668-901989/od999/

DO WYNAJĘCIA kawalerki - 504-126-055/ od383/

DO wynęcia mieszkanie w Jankowie Przygodzkim (4p-k-ł) 693-706-629/od1051/

GARAŻ - POSZUKUJĘ do wynajęcia okolice Komuny Paryskiej - 697-903-434 /od853/

POSZUKUJĘ garażu do wynajęcia - z prądem 508-047-639 /od1046/

SPRZEDAM mieszkanie do remontu 28,4 mkw., parter 73tys. zł - 503-025-579 /od1026/

SZUKAM GARAŻU Z PRĄDEM - 508-057639/od1021/ Stowarzyszenie p.n.

ieli Zrzeszenie Właścic i Zarządców Domów Rynek 14, tel. 62/ 736-60-10 63-400 Ostrów Wlkp.

ZARZĄDZANIE, ADMINISTRACJA BUDYNKAMI

SPRZEDAŻ 1. Udziały - kamienica w centrum Ostrowa Wlkp. tel. 721-792-676

LOKALE MIESZKALNE DO WYNAJĘCIA 1. Kościuszki 10 62 m2 2. Sienkiewicza 2 58 m2 3. Raszkowska 32 kawalerka. (501-64-53-53) 4. Raszkowska 26 ok.80 m2 (wspólny korytarz)

SPRZEDAM DZIAŁKI - korzystna cena 513275-652/od835/

SPRZEDAM działkę budowlaną w Ostrowie - 664-775-188 /od1003/

SPRZEDAM łąkę 513-275-652/od896/

5. Wrocławska 6 ok 56 m2 6. Wolności 6 33 m2

LOKALE DO WYNAJĘCIA UŻYTKOWE 1. Kościuszki 10 pow 45 m2, 37 m2 2. Raszkowska 26 ok. 30 m2 3. Sienkiewicza 2 76 m2 4. Sienkiewicza 2 26 m2 Informacje: u pań A. Szkudlarz i A. Młynarczyk

DO WYNAJĘCIA lokale przy Targowisku Miejskim - 725-366-177/od1022/

35


Ostrowska Giełda Nieruchomości Licencja zawodowa nr 2386 Ostrów, ul. Wrocławska 12, tel. 062 592 18 13, tel./fax 062 735 68 30 e-mail: ogn.ostrow@wp.pl

ZAPRASZAMY: Pn – Pt 10:00 – 17:00 Sobota 10:00 – 13:00

Wybrane oferty biura OGN:

MIESZKANIA ul. Wolności

28 m2

1p

II

ul. Kopernika

33 m2

1p

parter 109 tys.

(110)

ul. Kopernika

34,5m2

1p

IV

79 tys.

(782)

ul. Ogrodowa

39 m2

2p

III

117 tys.

(438)

ul. 60 Pułku Piechoty

39 m2

2p

III

89,5 tys. (922)

rej. ul. Okólnej

40,4 m2 2p

I

129 tys.

(954)

ul. Wigury

43,5 m2 2p

parter 105 tys.

(949)

ul. Żwirki

48 m2

2p

IV

105 tys.

(105)

ul. Strzelecka

49,6m2

1p

IV

99 tys.

(811)

49,6 m

2p

III

109 tys.

(926)

2

3p

I

165 tys.

(839)

ul. Ogrodowa

85 tys.

(873)

ul. Gimnazjalna

56,2m

ul. Gimnazjalna

56,2 m2 3p

parter 155 tys.

(851)

rej. ul. Okólnej

57,6 m2 2p

parter 192 tys.

(952)

ul. Ogrodowa

73,8m2

III

140 tys.

(828)

ul. Os. Robotnicze

76,7 m2 3p

I

204 tys.

(996)

ul. Bojanowskiego

84 m

rej. ul. 3 Maja

86,4 m

ul. Os. Robotnicze

3p

3p

V

252 tys.

(889)

4p

I

210 tys.

(951)

97,5 m2 3p

parter 267 tys.

(925)

ul. Sienkiewicza

97,6 m2 4p

III

250 tys.

(106)

Centrum

106 m2

4p

I

296 tys.

(826)

Centrum

2

108 m

4p

parter

275 tys.

(916)

ul. Wrocławska

148,92

4p

II

255 tys.

(945)

ul. Mickiewicza

150 m2

4p

I

295 tys.

(796)

Czachory

56,10m2 2p

parter

69 tys.

(107)

Odolanów

90,6m2

I

189 tys.

(818)

2

2

4p

LICENCJA ZAWODOWA NR 1131 LICENCJA ZAWODOWA NR 17532

Ostrów Wlkp., Wrocławska 69, tel./fax (62) 736-20-39. e-mail: komplexostrow@neostrada.pl www.komplexostrow.pl

www.ogn.oferty.net

2

POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI ,,KOMPLEX’’

Szczegółowe informacje w biurze Ostrowskiej Giełdy Nieruchomości.

Kompleksowa obsługa Klienta w zakresie pośrednictwa: kupna- sprzedaży, zamiany i wynajmu nieruchomości. MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA - 28m2 (1p,K,Ł ) ul. Żwirki -parter - cena 600 zł + świadczenia - 45m2 (2p,K,Ł ) ul. K. Paryskiej - cena 480 zł + świadczenia - 48m2 (2p,K,Ł ) ul. Bojanowskiego cena 800 zł + świadczenia - 60m2 (2p,K,Ł ) ul. W.Polskiego - cena 800 zł + świadczenia

1. (473); Ostrów Wlkp.; Strumykowa; dz. rolna, rekreacyjna; 4709 m2. Cena 141 000 zł.

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

2. (471); Radłów; Wiejska; dz. budowlana; 1769 m2. Cena 105 000 zł.

- 35m2 (1p,K,Ł) ul. Zębcowska – III piętro - cena 96.000 zł - 45 m2(2p, K, Ł) ul. Raszkowska - II piętro - cena 107.000 zł - 56m2(4p, K, Ł) ul. Wrocławska- III piętro -cena 128.000 zł - 72m2(4p, K, Ł) ul. Śmigielskiego- III piętro -cena 200.000 zł - 75 m2(3p, K, Ł) ul. Raszkowska - I piętro – cena 135.000 zł - 116 m2(5p, K, Ł) ul. Sienkiewicza - I piętro – cena 143.000 zł

3. (462); Ostrów Wlkp., 5302 m2, komercyjna, wieczyste użytkowanie. Cena 291.610 zł.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ Ostrów Wlkp. - ul. Klasztorna pow.804 m2- cena 110.000 zł - ul. Grabowa pow. 755m2 - cena 108.000 zł - ul. Mahoniowa pow. 637m2 - cena 95.550 zł - ul. Grabowa pow.755m2 - cena 108.000 zł - ul. Jasna pow.1008m2 - cena 151.200 zł - ul. Hebanowa pow.768m2 - cena 115.000 zł - ul. Długa pow.1270m2 z budynkami gospodarczymi - cena 139.000 zł - ul. Kaliska - działka pod inwestycję, pow. 14301m2 - cena 770.000 zł - Franklinów ul. Poznańska pow.1106m2 - Cena 88.480 zł - Radłów Osiedle pow. 1054m2 - Cena 50.000 zł - Gorzyce ul. Leśna 847m2 - Cena 42.000 zł - Karski 936m2 - Cena 68.000 zł - Topola W. ul. Kolejowa pow.788m2 - cena 35.000 zł - Janków Przygodzki ul. Łąkowa pow.1413m2- cena 113.000 zł - Czarnylas- łąka o pow. 2100m2 - cena 7.000 zł - Dobrzec, gm. Sośnie pow. 950m2 cena 30.400 zł

DOMY na sprzedaż

Oferta Odolanów – Osiedle Zacisze - GS Na sprzedaż 34 nowe bezczynszowe lokale mieszkalne 2

2

o powierzchni od 33 m do 67 m zlokalizowane w Odolanowie przy ul. Gimnazjalnej. Nowo wybudowany 3-piętrowy blok mieszkalny w atrakcyjnej lokalizacji w sąsiedztwie szkół, przedszkoli, ośrodka zdrowia. Szczegółowa oferta poszczególnych lokali mieszkalnych: www.zacisze-odolanów.pl

Oferta Ostrów Wlkp. ul. Zębcowska 41 – GS Na sprzedaż 40 lokali mieszkalnych na nowo budowanym osiedlu Brzozowy Zakątek. Powierzchnie lokali od 25 m2 do 62 m2. Blok pięciokondygnacyjny. Mieszkania na parterze z ogródkami. Budynek wyposażony w nowoczesną windę. Cena 3.500,00 zł/m2 – możliwość negocjacji ceny. Mieszkania spełniają kryteria kredytu MDM. www.brzozowyzakatek.pl

Na sprzedaż 34 budynki w zabudowie szeregowej na nowo budowanym osiedlu Brzozowy Zakątek. Powierzchnia segmentów 125 m2, przynależne działki od 200-300 m2. Cena 330.000,00 zł – możliwość negocjacji ceny. Nieruchomość spełnia kryteria kredytu MDM. www.brzozowyzakatek.pl

36

- ul. Staroprzygodzka dom o pow.355m2 (9p,2K,3Ł,piwnice) działka 1601m2 z warsztatem o pow.240m2- cena 650.000 zł - ul. Zebcowska, dom o pow.83m2 4p,K,Ł, działka 1001m2 pom.gosp., garaż, - cena 218.000 zł - ul. Odolanowska dom 300m2-6p,K,2Ł, pom.gosp., garaż, działka 2800m2 z bud. gospod.60m2- cena 399.000 zł - ul. Rejtana dom 140m2- 5p,K ,2Ł, piwnice, garaż, działka 665m2 z wiatą garażową - cena 275.000 zł - rejon ul. Ledóchowskiego szeregowiec- 172m2 –salon, 3 sypialnie, kuchnia, skrytka, Ł,wc. kotłownia, garaż, działka 160m2 cena 293.000 zł - rejon ul. Gorzyckiej bliźniak o pow. 169m2(5p, K, Ł, wc, piwnice) działka 389m2 z garażem cena 345.000 zł - ul. A.Osieckiej stan surowy zamknięty o pow.212m2 (6p, K, 3Ł, garaż), działka 724m2 - cena 289.000 zł - Wtórek ul.Różana stan surowy, pow.197m2 (salon, K,3p, 2Ł, garaż, piwnice) działka 935m2 -cena 215.000 zł - Topola Mała dom o pow.110m2 (6p, K, 2Ł, piwnice, garaż) działka 621m2 z warsztatem o pow.60m2– cena 325.000 zł - Garki dwa domy o pow.70 i 87m2, działka 4980m2 z bud.gospod. - cena 170.000 zł - Łąkociny dom o pow.80m2 (2p,K,Ł) działka 1830m2 z bud. gospod. garażowym- cena 198.000 zł - Janków Przygodzki bliźniak w stanie surowym zamkniętym o pow.99,4m2 (salon,3p,K,2Ł),działka380m2 -cena209.000zł

NIERUCHOMOŚCI POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ -Ostrów Wlkp. rejon ul. Odolanowskiej budynek produkcyjno – magazynowy, pow.160m2 – cena najmu 3000 zł netto - Ostrów Wlkp. ul. Rataja na sprzedaż budynek handlowo- usługowy o pow.150m2 – cena 350.000 zł - Ostrów Wlkp. ul. Langiewicza na sprzedaż budynek handlowo- usługowy o pow.260m2 – cena 369.000 zł - Ostrów Wlkp. ul. Paderewskiego do wynajęcia lokal biurowo - usługowy o pow. od 48m2– cena najmu 800 zł - Przygodzice do wynajęcia lokal biurowy o pow.24m2– cena najmu 236 zł brutto + media

Działki na sprzedaż

4. (459); Ostrów Wlkp., 2,7622 ha, komercyjna, wieczyste użytkowanie. Cena 1.519.210 zł. 5. (452); Słaborowice, 1093 m2, budowlana. Cena 53.537 zł. 6. (439); Karski, 980 m2. Cena 75.520 zł. 7. 422); Topola Osiedle. 1600 m2. Media: woda, energ. Elektr. Cena 104 000 zł. 8. (418) Ostrów Wlkp. (Zębców). 726 m2. Media: woda, prąd, gaz przy działce. Cena 90 000 zł. 9. (391); Ostrów Wlkp. 4 864 m2. Media: prąd woda, kanalizacja, gaz w ulicy. Cena 729 600 zł. 10. (383); Smardów; 823 m2. Media: prąd woda, gaz w ulicy. Cena 32.000 zł 11. (380); Smardów; 1154 m2. Media: prąd woda, gaz w w ulicy. Cena 49.622 zł. 12. (374); Ostrów Wlkp., 1 323 m2, Media: EE, wod-kan w drodze. Cena 99 225 zł. 13. (372); Ostrów Wlkp., 641 m2, Media: EE, wod-kan w drodze. Cena 53 000 zł. 14. (371); Ostrów Wlkp.,976 m2, Media: EE, wod-kan w drodze. Cena 69 000 zł. 15. (370); Ostrów Wlkp., 907 m2, Media: EE, wod-kan w drodze. Cena 81 630 zł. 16. (266); Sieroszewice, 2800 m2. Media: EE+W przy działce. Cena 84 000 zł, 17. (90); Sośnie; 1700 m2. Woda na działce. Prąd przy działce. Droga asfaltowa. Cena 47.900 zł. 18. (83); Ostrów Wlkp.. 1227 m2. E+W+K przy działce. Cena 73 620 zł.

Domy na sprzedaż 1. (378); Raszków; Pu= 157 m2, Działka 421 m2. Cena 159 000 zł. 2. (34); Radłów; Pu=99 m2, działka 1100 m2. Cena 199 000 zł.

Mieszkania na sprzedaż 1. (454); Ostrów Wlkp., 98 m2, 4p+k+ł+skr+b. Cena 138.000 zł. 2. (407); Ostrów Wlkp., 40,40 m2, 2p+k+ł. Cena 125.000 zł. 3. (405); Ostrów Wlkp., 57,60 m2, 3p+k+ł. Cena 170.000 zł

Mieszkania na wynajem 1. (482); Ostrów Wlkp., 35 m2, 1p+k+ł+taras. Czynsz 750 zł. 2. (483); Ostrów Wlkp.; 91 m2; 3p+k+ł+balkon. 1800 zł. (dla firmy).

Komercyjne na sprzedaż 1. (423); Topola. Obiekt użytk. 330 m2. Warsztat samochodowy plus plac na komis. Z działką 1733 m2 cena: 350.000 zł, z działką 3333 m2 cena 450.000 zł.

Komercyjne na wynajem 1. (481); Ostrów Wlkp., Magazyny. Pu od 540 do 3940 m2. Czynsz 12 zł/m2. 2. (468); Ostrów Wlkp. Pawilon handlowy. Pu=255 m2. Czynsz 5300 zł (brutto bez VAT). 3. (449); Ostrów Wlkp., lokal biurowy, Pu=120 m2. Czynsz 3.360 zł. 4. (447); Ostrów Wlkp., lokal biurowy, Pu=60 m2. Czynsz 1710 zł. 5. (446); Ostrów Wlkp., lokal biurowy, Pu=24 m2. Czynsz 792 zł. 6. (425); Ostrów Wlkp. Ul. Głogowska. Obiekt użytkowy, handlowo-usługowy, Pu=120 m2. Czynsz: 3 200 zł. 7. (426); Ostrów Wlkp. Ul. Głogowska. I piętro, handlowo-usługowy, Pu=330 m2. Czynsz: 4.620 zł 8. (257); Ostrów Wlkp., ul. Kolejowa, lokal użytkowy, II piętro, 292 m2, czynsz 4 970 zł. 9. (256); Ostrów Wlkp., ul. Kolejowa, lokal użytkowy, II Pietro, 171 m2, czynsz 3 200 zł. 10. (208); Ostrów Wlkp. ul. Kolejowa. Lokal użytk. I Pietro, 170 m2. Czynsz 3 500 zł. 11. (141); Ostrów Wlkp. ul. Kolejowa. Lokal 88 m2, II piętro. Czynsz 1800 zł.

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


Ogłoszenia z 19 września 2012 r.

SPRZEDAM działkę budowlaną przy ul. Strumykowej w Ostrowie o wymiarach szer.: 10 m x dł.: 59 m (597 m2) z przeznaczeniem pod niską zabudowę lub na rekreację. Cena 70 zł/m2 (do negocjacji). Tel. 884 991 488. /bo/

MASAŻ - 694-096722/od1049/

LARYNGOLOG MARIUSZ JĘDRAS - Ostrów, Makuszyńskiego 7 - 509-953-777, 62/736-04-51 - poniedziałki i czwartki 16.00-18.00 /od587/

SPECJALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY USG - głowica dopochwowa spec. ginekologpołożnik ANDRZEJ KASZNIA Ostrów Wlkp. ul. Różana 6 - tel.62/736-02-60, 601-881-441 - przyjęcia: poniedziałek, czwartek 15.30-19.00 /od362/

środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

37


„Poskromienie złośnicy”. Bogaty mieszczanin Baptista ma dwie córki na wydaniu: miłą i dobrze wychowaną Biankę oraz pełną temperamentu złośnicę Katarzynę. Liczni wielbiciele chętnie wzięliby Biankę za żonę, ale ojciec stawia warunek – najpierw musi się znaleźć mąż dla Katarzyny. Tymczasem panna swoimi fochami potrafi zniechęcić każdego. Czy Petruchio z Werony poradzi sobie z nieznośną Kasią? Maillot przenosi historię miłości i walki o dominację w związku w nieokreślony czas, a dzięki uwspółcześnionym kostiumom podkreśla uniwersalną wymowę komedii Szekspira. Atutem spektaklu jest także zmieniająca się w okamgnieniu mobilna scenografia. To prawdziwa nowość w repertuarze Bolszoj. Premiera odbyła się w lipcu 2014 roku, a spektakl i jego wykonawców nagrodzono prestiżową Złotą Maską. o godz. 21.30 na rynku w ramach akcji ,,Parkowanie z X Muzą” projekcja filmu ,,Drugie oblicze” – dramat kryminalny, reż. Derek Cianfrance, USA, 2013, wstęp wolny Luke (Ryan Gosling) jest motocyklowym kaskaderem, który napada na banki, by zapewnić godny byt swemu nowo narodzonemu synowi. Gdy los zetknie go z młodym policjantem (Bradley Cooper), ich brutalna konfrontacja zamienia się w pełną napięcia, wielopokoleniową relację.

5 sierpnia o godz. 21.30 na rynku w ramach akcji ,,Parkowanie z X Muzą” projekcja filmu ,,Gunman: Odkupienie” – thriller, akcja, reż. Pierre Morel, USA, 2015, wstęp wolny

19 sierpnia o godz. 20.30 w Ostrowskim Centrum Kultury koncert na tarasie – Kulisz Trio akustycznie

20 sierpnia

James Terrier (Sean Penn) pracował kiedyś jako likwidator dla amerykańskich służb. Teraz sam stał się celem grupy wykwalifikowanych morderców, którzy ścigają go od afrykańskiej dżungli, poprzez ulice Londynu, aż po tętniącą życiem Barcelonę. Terrier, by przetrwać i ocalić ukochaną, musi pokonać jedną z najpotężniejszych organizacji współczesnego świata. Wie doskonale, że w tym świecie nie liczy się prawo ani moralność. Wygrywają silniejsi i bardziej bezwzględni.

12 sierpnia o godz. 18 w kinie Komeda ,,Poskromienie złośnicy” – retransmisja z Teatru Bolszoj. Przedstawienie z polskimi napisami. Bilety: normalny – 30 zł, ulgowy – 25 zł, grupowy – 20 zł od osoby (grupa – od 4 osób)

6 sierpnia o godz. 20 w Chillout Club koncert zespołu Domniemani

od godz. 11 do godz. 17 w Forum Synagoga Ostrowski Dzień Kolekcjonera W ramach organizowanej przy współudziale Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Miasta Ostrowa i Ostrowskiego Centrum Kultury imprezy zaplanowano: prezentacje kolekcji ostrowskich kolekcjonerów – spotkania wymienne; prezentacje (wykłady, wywiady) pięciu tematów związanych z kolekcjonerstwem; publikację okolicznościową, niskonakładowej pocztówki; promocję ukazującego się od 2015 roku kwartalnika ,,Kolekcjoner Ostrowski”; wystawę promującą działania Ostrowskiego Klubu Kolekcjonera. o godz. 21.30 na rynku w ramach akcji ,,Parkowanie z X Muzą” projekcja filmu ,,Jestem bogiem” – thriller, Sci-Fi, reż. Neil Burger, USA, 2011, wstęp wolny

Wyobraź sobie narkotyk, który czyni Twój mózg niezwykle wydajnym i sprawia, że c h ł o n i e s z ogromną wiedzę. Narkotyk, który czyni cię nadzwyczaj skupionym, szybkim, sprawnym, a nawet atrakcyjnym. Narkotyk, dzięki któremu pokonujesz wszystkie ograniczenia. Niewyobrażalne staje się możliwe nawet dla Eddiego, który od życia nie spodziewa się niczego. Zażycie specyfiku pozwala mu osiągnąć sukces, o jakim zawsze marzył. Ceną, jaką przychodzi mu zapłacić, są: bóle głowy, omdlenia, utraty świadomości, niekontrolowane wybuchy przemocy...

Ceny biletów: 17 zł (normalny), 15 (ulgowy), bajki dla dzieci – 15 zł, seanse szkolne (od poniedziałku do piątku) – 13, Ostrowska Karta Rodziny – -50 proc. od ceny biletu, seanse w ramach DKF – 10 zł „Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie 2D” – reż. Mike Thurmeier, Galen T. Chu, komedia animowana, 100 min., USA, 109 min. (2-4 VIII o godz. 14.30, 16.30, 18.30) Mamut Maniek, leniwiec Sid i tygrys Diego wraz z pozostałymi członkami stada opuszczają dotychczasowy dom, aby uratować się przed kosmicznym kataklizmem, który zagraża całemu światu. „Legion samobójców” – reż. David Ayer, obsada: Margot Robbie, Cara Delevingne, Jared Leto, kino akcji, scifi, USA, 130 min. (od 5 do 8 sierpnia – repertuar na stronie kina Komeda) Jak dobrze być złym. Zebrać drużynę złożoną z najbardziej niebezpiecznych pojmanych superprzestępców. Następnie przekazać im najpotężniejszą broń, jaką dysponuje rząd. Wreszcie wysłać ich na misję, której celem jest pokonanie tajemniczego, nieprzeniknionego bytu. Amanda Waller, oficer amerykańskiego wywiadu, doszła do wniosku, że do takiego zadania nada się jedynie zbieranina łotrów, którzy nie mają absolutnie nic do stracenia. Co zrobi Legion Samobójców, gdy jego członkowie zorientują się, że nie zostali wybrani dlatego, że mają szansę wygrać, ale dlatego, że nikt nie będzie ich żałował, gdy poniosą klęskę? Czy dadzą z siebie wszystko, choćby mieli zginąć, czy będą walczyć tylko o przetrwanie? oprac.: (hol)

BILETY do Kina „Komeda”, Ostrowskiego Centrum Kultury, Forum Synagoga znajdziesz na: 11 sierpnia o godz. 18 w Ostrowskim Centrum Kultury wystawa ,,W kręgu barw” Młodzieżowej Grupy Plastycznej, pracującej pod kierunkiem Barbary Zabłockiej

38

Dyrektor i główny choreograf Baletu Monte Carlo Jean-Christophe Maillot specjalnie dla baletu Teatru Bolszoj stworzył swoją taneczną wersję Szekspirowskiej komedii środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)


NA PLUSIE

ROK 2011

Skrzyżowania do przebudowy Dwa niebezpieczne skrzyżowania w Ostrowie Wielkopolskim: Krotoszyńska-Bema i Krotoszyńska-Wybickiego, doczekają się przebudowy. Oba znalazły się wśród miejsc wytypowanych do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, na który Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyda w ciągu najbliższych dwóch lat ponad 606 mln zł. Ostrowscy kierowcy doskonale wiedzą, że wskazane przez GDDKiA miejsca są jednymi z najniebezpieczniejszych w mieście. Dlatego ta przebudowa u nas na plusie.

Miasto dla Kaliny

Oficjele na otwarciu Galerii Ostrovia

Jarosław Urbaniak - wtedy prezydent miasta i Andrzej Dera - wtedy poseł, na noworocznym spotkaniu samorządowców

Miasto Ostrów Wielkopolski dofinansuje budowę tablicy pamiątkowej na mogile prof. Antoniego Kaliny na grobie, który znajduje się na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Akcję zainicjowała Rada Osiedla nr 3 „Krępa”, która we wrześniu przygotowuje Święto Ulicy Profesora Kaliny. Obszerny i bogaty program imprez zrealizuje również miasto. Tak powinny się, naszym skromnym zdaniem, zachować władze miasta poważnie traktującego swoją historię. Dlatego taka postawa u nas na plusie.

Będzie ładniej i wygodniej Mieszkańcy Zębcowa doczekają się wreszcie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż jednej z najbardziej uczęszczanych ulic tej części miasta – ulicy Budowlanych. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na budowę ścieżki rowerowej oraz zatoki parkingowej w tym miejscu, która ma zostać zakończona najpóźniej do końca października.

Z dyrektora naczelnik Nowym naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim z dniem 1 sierpnia została Jolanta Maćkowiak dotychczasowa dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Jolanta Maćkowiak zastąpi na tym stanowisku Dariusza Dębickiego, który został burmistrzem Sulmierzyc.

Tak się bawił Odolanów! Występy artystyczne młodych odolanowian, pokazy kickboxingu, kolorowe wesołe miasteczko, otwarcie wystawy, a także koncerty wykonawców z najwyższej półki to niektóre z wielu atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy XXIV Dni Odolanowa. Impreza była przednia i bawiono się przez trzy dni. W Odolanowie od lat nie szczędzą grosza na dobrą zabawę. I to się ceni.

Tłumy ostrowian przyszły zobaczyć wyremontowaną synagogę Po wyborach samorządowych przyszła pora na wybory parlamentarne. Na zdjęciu: kandydaci PO z naszego regionu: od lewej - Przemysław Krysztofiak, Mariusz Witczak, Rafał Żelanowski środa | 3 sierpnia 2016 | Nr 31 (1990)

Mała kolejka dla dużych chłopców Lokomotywki wydające identyczne odgłosy co prawdziwy pociąg i buchające parą. Tory biegnące przez mosty i wiadukty. Dworce z peronami, rozjazdami i semaforami. Wszystko to w miniaturce można oglądać w Ostrowie dzięki pasjonatom kolejnictwa. To gratka nie tylko dla najmłodszych. Pozytywnie zakręceni „kolejkarze” u nas na plusie. zebrał: (jw)

39


Generał i kundelki O czym innym można w Polsce pisać „na poważnie” 1 sierpnia niż o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego? Pewnie można o paru rzeczach, ale nie będę specjalnie oryginalny, bo gdy dwa dni później przeczytają Państwo te słowa, to emocje jeszcze nie opadną. Delikatnie mówiąc, nie jestem specjalnym fanem naszej stolicy, ale zawsze wzruszenie chwyta mnie za gardło, gdy widzę, jak 1 sierpnia o godzinie 0 dosłownie całe miasto staje, zamiera, nieruchomieje. Starzy i młodzi, dorośli i dzieci, kibole i weterani, taksówkarze i policjanci: wszyscy na kilka chwil nieruchomieją i oddają prawdziwy, niewymuszony, autentyczny hołd bohaterom powstania, tym żywym i tym umarłym. Po chwili wszystko jednak rusza swoim rytmem i to normalne, że tak się dzieje. Nie jest jednak normalne, co od kilku lat dzieje się wokół powstania. To złośliwy paradoks, chichot historii, że ponad ćwierć wieku po odzyskaniu wolności część z nas, Polaków, przejęła metody, którymi komuna na wszelkie sposoby usiłowała zniszczyć legendę powstania. Zaczynało się niewinnie; od gwizdów podczas składania przez „niewłaściwyc h” patriotów wieńców ku pamięci powstańców. Ot, kaprys demokracji, ktoś powie, a inny doda: brak kultury i tyle. Nie pierwszy i nie ostatni raz – mówili – ale nie ma co robić rabanu. No bo wiadomo, że ci z PO to tylko udają patriotyzm, a tylko ci z PiS-u naprawdę są patrioci – są „nasi”. Pogwizdali trochę na Tuska, na

R

E

K

L

A

M

A

ucie czk a z nieg o, Pow stan ie Wa rsza wsk ie, wreszcie gra z powojenną bezpieką , dzięki której uratował zdrowie i może życie wielu swoich kolegów z podziemia. Siły, zdrowie, moc – odchodzą z człowieka z czasem, ale prawość i honor poz ostają. To za to teraz niedowartościowane kun delki kąsają gen erała po kostkach, każą mu tłum aczyć to, Komorowskiego, no i trochę na Bartoszewczego sami pojąć nie umieją, a racz ej nie chcą. skiego, ale od tego się „nie umiera” – ani fiZa generałem murem stoją jego kole dzy z konzycznie, ani politycznie. spir acji, bo oni wiedzą i rozumieją. anie skandow i e Ale to za buczeni przyszło h Po gwizdac mało dla prezydenta mojego kraju, którego stać na Powązkach. Trochę mocniej, niż zwykle, było tylko na powiedzenie tego, że sprawę rozhasła bardziej dosadne. I wtedy właśnie to się strzygnie sąd. – stało: prawie stuletni generał Ścibor W tym samym momencie brygady ogoRylski: komba tant, wetera n polonych karków z –u dostały jasn y i wstani a, bohate r, dwukro tny prosty przekaz: róbcie, co chcekawaler Virtuti Militari, nie Panie generacie, my wam na to pozwalamy, wytrzymał. W prostych żoła wręcz zachęcamy. Efekty zole, na przeprosiny nierskich słowach zjechał baczymy może jeszcze nie w od tych, którzy powinjak burą sukę tych, co nie sierpniu, ale raczej 11 listopani je Panu złożyć, nie ma potrafią się zachować na da, podczas tradycyjnego już wojsko wym cmenta rzu, co liczyć, bo przestraszozady miarskiego marszu, kiedy s podcza którzy gwiżdż ą ne kundelki umieją tylko to chł opc y ze stad ion ów dzielą , wieńców składania merdać przymilnie ogopokażą, na co ich stać. ludzi na „swoich ” i „nanem albo kąsać ze Panie generale, niech się Pan szych”. jedn ak nie martwi. Wcześniej niż strachu. Generał – czy nie generał, się nam wszystkim wydaje, takie bohate r – czy nie bohate r, zach owa nia zgniją na śmietniku hi80-let100-letni – czy „tylko” storii, nie wytrzymają próby czasu. śmiał że Ważne, ne. Na ni: to nieważ przeprosiny od tych, którzy powinni je Panu podnieść głos na „naszych”, podważyć ich złożyć, nie ma co liczyć, bo prze straszone kunpatriotyzm. Za rok odpowiedzią były więc delk i umieją tylko merdać przymilnie ogonem gwizdy na sędziwego generała, a teraz do boju albo kąsać ze strachu. Pewnie nie ma Pan sił ani wysłani zostali mołojcy z IPN. Niczym wzonerwów, żeby śledzić, co o Panu mówią i piszą rowi NKWD-iści tropili, węszyli, aż wywęw mediach. Bardzo chciałbym jednak, chcą Oni a. generał żeby kiesądzić szyli i teraz chcą dyś się Pan dowiedział, jak wielu prawei o Pola dzielneg ków a, bohater Pana a: sądzić generał szanuje, podziwia i wspiera. Na stai prze pomnik i kór powinn u tym którem ka, , człowie go których prawda w oczy kole. wiać w jego ojczyźnie za to, co dla niej poświęcił i zrobił: wrzesień 1939, Kock, oflag, Jarosław Wardawy


Go 31 2016