Page 1

EDUCAnet Vize zřizovatele


1

Žít bez cílů je jako jít na výlet a nevědět kam. Napoleon Hill


Oddíl 1

Vize

Vize zřizovatele Síť velmi kvalitních středních škol organizující připravu mladých lidí pro jejich další studium, profesní dráhu i osobní život. Školy které vedle všestranné přípravy žáků se významně podílejí na rozvoji jejich osobnosti a podpoře jedinečného talentu.

Škola Pro 21. Století 1. Ve výuce jsou uplatňovány moderní a účinné didaktické metody. 2. Obsah výuky je použitelný a uplatnitelný v dalším působení absolventa. 3. Moderní digitální technologie zpřístupňují vědění z celého světa, zapojují, motivují a umožňují kreativně tvořit. 4. Kvalitní a moderní učitel motivuje, zapaluje a vede žáky ke kreativitě, podporuje a rozvíjí jedinečný talent každého žáka. 5. Moderní škola naučí žáky pracovat v týmu, naučí je učit se a vyvolá zájem o celoživotní vzdělávání. 2

Základní dokumenty EDUCAnet 01  

Vize zřizovatele