Page 1

IP Subnetting


IP subnett

• • •

Subnetovat (vytvářet podsítě) síť znamená rozdělit ji na části. Subnetování mění dvouúrovňovou hierarchii adres, na tříúrovňový adresovací systém. Pro subnetování sítě si „vypůjčíme“ některé z bitů, které jsou normálně používány pro hostitelskou část adresy a použijeme je pro druhou úroveň síťové adresy (tj. podsíťovou adresu).

Rozdělení sítě na podsítě - Subnetting


Pojmy Hlavní adresa sítě Adresa sítě, z které budeme vytvářet podsítě. Broadcast hlavní sítě Broadcastová adresa sítě z které budeme vytvářet podsítě. Adresa podsítě První adresa ve vytvořené podsíti. Broadcast podsítě Poslední adresa podsítě. Adresy hostů Rozsah adres mezi první a poslední adresou v podsíti. Tyto adresy se přiřazují jednotlivým zařízením v podsíti.


Příklad


Máme 3 podsítě. 3+2=5

3 - počet podsítí, které potřebuje adresovat 2 - 1x adresa hlavní sítě (192.168.10.0) a 1x adresa broadcastu hlavní sítě (192.168.10.255)

Potřebujeme tedy 5 podsítí. První nejbližší vyšší číslo je

Poz ice

Výp oče t

7

6

5

4

3

2

1

0

2

2

2

2

2

2

2

2

7

6

5

4

3

2

1

0


Maska naší sítě je 255.255.255.0

255

255

255

0

1111111 1111111 1111111 000000 1 1 udává, 1 kolik si budeme 00 Mocnina nám potřebovat vypůjčit bitů z posledního oktetu.

1111111 1111111 1111111 000000 1

1

1

00


Kolik variant můžeme vyjádřit třemi bity? č

Bi

Adresa

Broadcast

Rozsah

.

n.

podsítě

podsítě

adres

0

0

192.168.1.0

192.168.1.31

192.168.1.1 -

0

30

0

1

0

192.168.1.32

192.168.1.63

0

192.168.1.33 - 62

1

2

0

192.168.1.64

192.168.1.95

1

192.168.1.65 - 94

0

3

01

192.168.1.96

1

4

192.168.1.12

192.168.1.97

7

- 126

1

192.168.1.12

192.168.1.15

192.168.1.12

0

8

9

9 - 158

0 527 1 0

6 5 4 3 2 2 192.168.1.16 2 2 192.168.1.19 2 2

1 0 192.168.1.16 2 2

0

1

1 - 190

11

192.168.1.19

192.168.1.22

192.168.1.19

0

2

3

3 - 222

1

6


Zbývá nám vypočítat masku podsítí.

255.255.255. ?

2

7

6 2

1 2 128 +24 64 2+3 32 22= 224

5 2

0 2

Maska všech našich podsítí tedy je:

128

64

32 16 8 4 2 /27 1 255.255.255.224 neboli

IP Subnetting  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you