__MAIN_TEXT__

Page 1

RoÄ?enka Dorper 2018 Dorper Asociace CZ

Yearbook Dorper Sheep 2018 Dorper Sheep Association of Czech Republic


Dorper v Ä?eskĂ˝ch chovech, rok 2018 VĂĄĹženĂ­ chovatelĂŠ a příznivci chovu ovcĂ­, ChovatelskĂ˝ spolek Dorper Asociace soustĹ™edil svĂŠ ĂşsilĂ­ na přípravu podmĂ­nek kvalitnĂ­ plemenĂĄĹ™skĂŠ prĂĄce v budoucnu. Vede nĂĄs k tomu potĹ™eba pĹ™izpĹŻsobit pracovnĂ­ materiĂĄly novĂŠ legislativÄ› a dynamika rĹŻstu poÄ?etnĂ­ch stavĹŻ ovcĂ­ Dorper. RovněŞ jsme se zhodli na novĂŠm, progresivnÄ›jĹĄĂ­m pojetĂ­ a funkcĂ­ch plemennĂŠ knihy. PlemnnĂĄ kniha by mÄ›la bĂ˝t zĂĄkladnĂ­m a silnĂ˝m nĂĄstrojem pro chovatele pĹ™i jejich dennĂ­ prĂĄci v rozhodovacĂ­ch procesech. MusĂ­ bezpeÄ?nÄ› uchovĂĄvat kvalitnĂ­ a dĹŻleĹžitĂĄ data, ale musĂ­ bĂ˝t dostupnĂĄ vĹĄem Ä?lĂĄnkĹŻm ĹĄlechtitelskĂŠho procesu.
 Proto jsme vyprogramovali silnĂ˝ softwarovĂ˝ nĂĄstroj, Plemennou knihu, Ĺživou a stĂĄle aktuĂĄlnĂ­, a tu jsme zpříetupnili k pouŞívĂĄnĂ­ ĹĄlechtitelĹŻm a chovatelĹŻm. LegislativnĂ­ zmÄ›ny vzeĹĄly NařízenĂ­ EU 2016 a jejich implementace do nĂĄrodnĂ­ legislativy, novely zĂĄkona 154 a navazujĂ­cĂ­ch provĂĄdÄ›cĂ­ch vyhlĂĄĹĄek.
 Do poloviny roku 2019 budeme postupnÄ› tuto novou legislativu zapracovĂĄvat do Ĺ lechtitelskĂŠho programu a dalĹĄĂ­ch dokumentĹŻ. ProbĂ­hal rovněŞ ĂşspěťnĂ˝ chovatelskĂ˝ rok. Jen za obdobĂ­ října 2018 aĹž ledna 2019 se v Ä?eskĂ˝ch chovech narodilo vĂ­ce neĹž 200 novĂ˝ch jehĹˆat. I nadĂĄle pĹ™eji vĹĄem chovatelĹŻm hodnÄ› zdaru. Ing. Jaroslav Rucki ,pĹ™edseda

Dorper Asociace CZ, z. s. VendrynÄ› 942 739 94 VendrynÄ› ÄŒeskĂĄ republika dorpercz@dorper.biz http://www.dorper.biz đ&#x;“ž +420 731 446 881 (vedenĂ­) +420 602 364 249 (plemennĂĄ kniha)

2


Početní stavy Charakteristika plemene Dorper je ekonomicky výhodné plemeno které je nenáročné a má schopnost využít dobře obsah krmné dávky. Není jej nutné stříhat. Je odolné proti nemocem. Plemeno je adaptováno v různých klimatických podmínkách. Z  jatečného hlediska produkuje velmi kvalitní JUT s  malým obsahem tuku a velmi nízkou mírou skopového přípachu. U jatečných beranů lze ve 105 až 120-ti dnech dosáhnout živé hmotnosti 36 až 50 kg. Jehňata se rodí malá a velmi rychle přirůstají. Kůže zvaná Cape Glovers je velice kvalitní a ceněná. Výtěžek z kůže v zahraničí tvoří až 20% jatečného výnosu. Dorper bahnice jsou schopny bahnění v  intervalech pouhých 8 měsíců (3 porody za 2 roky) s  plodností 150% (2,25 jehněte za rok).

Stavy zvířat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

zvířat zapsaných v PK

163

325

483

776

1024

1558

z toho samců (M)

37

104

172

307

422

665

z toho samic (F)

126

221

311

469

601

890

plemenných beranů

19

31

61

77

150

179

Krevních linií plemennných beranů

11

17

22

26

27

28

Plemenní berani:

3


Kontrola užitkovosti

4

Růst jehňat, hodnoty v Kg

2013

2014

2015

2016

2017

2018

průměrná přepočtená váha ve 100 dnech

29,22

27,53

30,49

29,20

29,17

29,97

maximální hodnota

43,36

42,14

44,86

50,47

45,71

44,66

minimální hodnota

17,06

11,75

11,77

15,54

14,12

14,23


Když jehně ztratí matku Produkce

jehňat, ať určených k porážce či dalšímu

chovu, je v současnosti ve většině chovů hlavní ekonomický cíl. Proto se každý chovatel snaží odchovat co nejvíce mláďat, která budou zdravá a dobře porostou. Pokud ovce mládě porodí, očistí, kojí, chrání, zahřívá, vodí a nakonec učí i samostatné existenci ve stádě, nemusí o odchovu jehňat chovatel ani nic moc vědět. Horší situace nastan, pokud něco z toho nefunguje. O porodech a základních potřebách novorozených jehňat jsme si povídali již v minulých ročenkách. Nyní máma situaci, kdy živé jehně máme a z nějaké příčiny matka nechce či nemůže se o mládě starat nebo dokonce uhynula. Tyto situace by se daly začlenit do tří skupin, které se trochu liší nutností péče chovatele. 1.Jehně je zdravé, matka má mléko, ale jehně nechce. Pokud nejeví vůči mláděti agresivitu, nemusíme ho odebírat. Stačí umístit ovci i s jehnětem do postýlky (cca 2x2,5m) a pravidelně chodit ovci přidržovat a tím umožnit jehněti sát mléko. Zpočátku je nutné nechat jehně pít dosti často, aby zesílilo a matka si zvykala. Osobně mám zkušenosti, že po několika dnech stačí k postýlce jen přistoupit a jehně se ihned snaží sát a ovce to toleruje. Není dobré uspěchat vypuštění zpět do stáda, neboť tam se může opět vztah matka- mládě narušit. A naším cílem je , aby jehně rostlo stejně jako ostatní vrstevníci. Nejčastěji necháváme ovci zavřenou 5-6 týdnů, i když jehně pije bez fixace matky. 2. Ovce jehně chce, ale má málo mléka, 3 a více jehňat či dostane zánět vemene. Je to snad nejčastější důvod úhynu jehňat, kdy chovatel hlásí, že jehňata stále pila, matka se od nich nehnula ani na krok a bez důvodu všechna uhynula nebo zbylo jedno a hubené. Již na velikos4 vemene se dá poznat kolik mléka matka asi má. Stejně tak musí chovatel zpozornět, když 2-3 dny po porodu má ovce nadměrně velké vemeno. Většinou i vidí, že jehňata se domáhají krmení, ale matka je nechá pít jen krátce. Taková vemena jsou se zadrženým mlékem, pro ovci je sání bolestivé, proto odmítá nechat jehňata pít

a stav se rychle zhoršuje, až dojde k zánětu vemene. Včas musí chovatel ovci jehňatům přidržet, taa jsou většinou hladová a ví , že ve vemeni je mléko a není problém všechno vysát. Vemínko musí změknout. Takto je potřeba zasáhnout několikrát denně a pár dní až se stav upraví. Při vícečetných vrzích musíme dohlížet, aby i slabší mládě mělo možnost dostatečně pít. Často ho můžeme s asistencí podstrčit pod ovci s jedináčkem či mrtvým mládětem. Trvale ho, ale umís<me pod náhradní matku jen , pokud ho přijme. U ovcí to bývá jen v případech, kdy porodila sama mrtvé mládě a my jí ihned nabídneme jiné. Potom toto cizí mládě přijímají bez potíží. U většiny vícečetných porodů ovšem stačí nenechat slabší jehně po narození zeslábnout a později matka uživí všechna. Při zánětu vemene, který je u ovcí brzy po porodu velmi nebezpečný, ohrožuje život i matky, musíme jednat celkem rychle. S léčbou ve spolupráci s veterinárním lékařem neotálíme, neboť vemeno se rychle a trvale zničí, často dochází k vytváření abscesů a pokud máme zasažené obě poloviny, musíme jehňata krmit uměle a ovce skončí vyřazením. Proto je výživná kondice jehňat a kontrola vemínka pohmatem při každém podezření nejdůležitější prevencí. 3. Úhyn kojící ovce. O významu kolostra se mluví stále a je nenahraditelné. Naštěstí je minimum situací, kdy máme živé jehně a matku bez kolostra. I kdyby ovce uhynula několik hodin po porodu případně při porodu, má ve vemeni kolostrum a to musí jehně dostat. Samozřejmě se dá použít i od jiné porozené ovce. Dnes již existuje i sušené kolostrum. Umělá výživa jehňat je takovou malou tajnou kuchyní zkušených chovatelů. Hlavním cílem je odchovat plnohodnotné , tzn. zdravé a dobře rostoucí jehně. Jinak je všechna snaha neefek4vní. Je třeba si uvědomit, jak novorozené jehně přijímá mléko – často a v malých dávkách, kolostrum se pozvolna mění na ovčí mléko, vše jde pomalu a plynule. Dobrá matka prvních pár dní nechá pít jehně, kdy si vzpomene. To samozřejmě při umělé výživě nemůžeme zabezpečit. pokračování na straně 6

5


KdyĹž jehnÄ&#x203A; ztratĂ­ matku NejÄ?astÄ&#x203A;ji se chovatel setkĂĄ se situacĂ­, kdy matka uhyne 2-3 dny po porodu, Ä?Ă­m starĹĄĂ­ jehnÄ&#x203A;je, tĂ­m snaŞťí odchov. TakovĂŠ jehnÄ&#x203A; je imunitnÄ&#x203A; stabilizovanĂŠ, jiĹž zvyklĂŠ sĂĄt a hladovĂŠ ho pĹ&#x2122;evĂŠst na nĂĄhradnĂ­ výŞivu, nedÄ&#x203A;lĂĄ problĂŠm. My pouŞívĂĄme dÄ&#x203A;tskĂŠ lahve s kulatĂ˝m dudlĂ­kem. Pokud mĂĄme jehnÄ&#x203A; jen nÄ&#x203A;kolik dnĂ­ starĂŠ radÄ&#x203A;ji zpoÄ?ĂĄtku pouŞívĂĄme ke krmenĂ­ plnotuÄ?nĂŠ kravskĂŠ mlĂŠko a pĹ&#x2122;idĂĄvĂĄme 30% smetanu v pomÄ&#x203A;ru 1:4 / 4dĂ­ly mlĂŠka 1dĂ­l smetany/ . Je velice dobrĂŠ, aspoĹ&#x2C6; jednou dennÄ&#x203A; nechat jehnÄ&#x203A; napĂ­t od jinĂŠ ovce. MnoĹžstvĂ­ smÄ&#x203A;si na jedno krmenĂ­ je asi 50-70ml a je-li to moĹžnĂŠ, krmĂ­me kaĹždĂŠ 3hod, v noci po 5hod. MĂĄme vyzkouĹĄenĂŠ i kozĂ­ mlĂŠko ve stejnĂŠm pomÄ&#x203A;ru se smetanou. PrvnĂ­ tĂ˝den Ĺživota pĹ&#x2122;idĂĄvĂĄm do kaĹždĂŠho krmenĂ­ lĹžiÄ?ku suĹĄenĂŠho kolostra pro jehĹ&#x2C6;ata jako ochranu stĹ&#x2122;evnĂ­ sliznice. VĹždy je dobrĂŠ aplikovat injekÄ?nÄ&#x203A; i depotnĂ­ atb, neboĹĽ stĹ&#x2122;evo mĹŻĹže na zmÄ&#x203A;nu druhu krmenĂ­ zareagovat pĹ&#x2122;emnoĹženĂ­m patog.bakteriĂ­. Ze suĹĄenĂ˝ch nĂĄhradnĂ­ch smÄ&#x203A;sĂ­ se nĂĄm nejvĂ­ce osvÄ&#x203A;dÄ?ila smÄ&#x203A;s pro jehĹ&#x2C6;ata a kĹŻzlata Milac od Mikrobu. U laickĂŠ veĹ&#x2122;ejnosti se setkĂĄvĂĄm Ä?asto s pĹ&#x2122;ikrmovĂĄnĂ­m dÄ&#x203A;tskĂŠ kojeneckĂŠ výŞivy. ZĂĄsadnĂ­ nesmysl! Za jak dlouho zdvojnĂĄsobĂ­ vĂĄhu jehnÄ&#x203A; a dĂ­tÄ&#x203A;? Na kojeneckĂŠ výŞivÄ&#x203A; jehnÄ&#x203A; hladovĂ­. SmÄ&#x203A;s pĹ&#x2122;ipravujeme dle nĂĄvodu, vĹždy pĹ&#x2122;i teplotÄ&#x203A; cca 38oC, ani u starĹĄĂ­ch mlĂĄÄ?at nikdy nekrmĂ­me vĂ­ce neĹž 150ml pĹ&#x2122;i jednom krmenĂ­. Od jednoho mÄ&#x203A;sĂ­ce krmĂ­me 3xdennÄ&#x203A;, aby bylo jehnÄ&#x203A; motivovĂĄno k pĹ&#x2122;Ă­jmu objemnĂŠho a jadrnĂŠho krmiva. S mlĂŠÄ?nou nĂĄhraĹžkou konÄ?Ă­me kolem 7-8 tĂ˝dne stĂĄĹ&#x2122;Ă­. DĹŻleĹžitĂŠ je, Ĺže jehnÄ&#x203A;ti nesmĂ­ rĹŻst jen bĹ&#x2122;icho, musĂ­ hlavnÄ&#x203A; osvalovat stehna a hĹ&#x2122;bet. Jinak ho pĹ&#x2122;ekrmujete velkĂ˝m mnoĹžstvĂ­m mĂĄlo výŞivnĂŠho mlĂŠka nebo jsou nevhodnou smÄ&#x203A;sĂ­ nafouklĂĄ a zanĂ­cenĂĄ stĹ&#x2122;eva.

matkouâ&#x20AC;&#x153;. KdyĹž nechĂĄte novorozenĂŠ jehnÄ&#x203A; mezi ostatnĂ­mi ovcemi, bude hledat matku a ostatnĂ­ ovce ho zranĂ­ Ä?i utluÄ?ou. Stres ze samoty vĂĄm urÄ?itÄ&#x203A; nepĹ&#x2122;ispÄ&#x203A;je k dobrĂŠm odchovu. NaĹĄtÄ&#x203A;stĂ­, jak jsem jiĹž dĹ&#x2122;Ă­ve zmĂ­nila, tato situace je vzĂĄcnĂĄ. JehnÄ&#x203A;, kterĂŠ aspoĹ&#x2C6; pĂĄr dnĂ­ Ĺžilo s matkou ve stĂĄdÄ&#x203A;, jiĹž mĂĄ svĂŠ mĂ­sto k odpoÄ?inku, jiĹž se nesnaŞí pĹ&#x2122;ipojit k jinĂŠ ovci, Ä?asto spĂ­ jehĹ&#x2C6;ata v choulech, takĹže mĂĄ kontakt, teplo a brzy si zvykne, Ĺže matka â&#x20AC;&#x17E;chodĂ­ pryÄ?â&#x20AC;&#x153; a staÄ?Ă­ promluvit a ihned vĂĄs najde. VĹĄechna tahle pĂŠÄ?e o problĂŠmovĂŠ odchovy je samozĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; pracnĂĄ a nĂĄkladnĂĄ na Ä?as i finance. Proto je dĹŻleĹžitĂĄ prevence. Matky nepĹ&#x2122;ipouĹĄtĂ­me moc mladĂŠ, snaŞíme se o porody do pĹ&#x2122;Ă­hodnĂ˝ch podmĂ­nek, zejmĂŠna teplota prostĹ&#x2122;edĂ­, ovce musĂ­ mĂ­t moĹžnost v klidu porodit , oĹĄetĹ&#x2122;it jehĹ&#x2C6;ata, ta musĂ­ mĂ­t klid na pitĂ­. Ä&#x152;astĂĄ kontrola ovcĂ­ pĹ&#x2122;ed a pĹ&#x2122;i porodu, vÄ?asnĂĄ pomoc, kontrola vemen, odchodu lĹŻĹžka, pĹ&#x2122;Ă­jmu potravy obahnÄ&#x203A;nĂ˝ch ovcĂ­, vhodnĂĄ výŞiva , minerĂĄly a vitamĂ­ny to vĹĄe hraje vĂ˝znamnou roli v bezproblĂŠmovĂŠm odchovu. NeperspektivnĂ­ ovce vyĹ&#x2122;azovat a pĹ&#x2122;i vĂ˝bÄ&#x203A;ru jehnic zohledĹ&#x2C6;ovat mateĹ&#x2122;skĂŠ vlastnosti pĹ&#x2122;edkĹŻ. TĂŠĹž vĂ˝bÄ&#x203A;r plemene do danĂ˝ch podmĂ­nek hraje dĹŻleĹžitou roli. AĹž budete Ä?Ă­st tyto Ĺ&#x2122;ĂĄdky asi jiĹž budete mĂ­t letos po porodech, pĹ&#x2122;eji aĹĽ nic z výťe popsanĂŠho nemusĂ­te pouŞít a pokud ano, pamatujte, Ĺže lahve vĹždy dobĹ&#x2122;e vymĂ˝vĂĄme a mlĂŠko musĂ­ bĂ˝t zdravotnÄ&#x203A; nezĂĄvadnĂŠ a Ä?erstvĂŠ. MVDr. Dita KolĂĄÄ?kovĂĄ

Ale malĂŠ jehnÄ&#x203A; nepotĹ&#x2122;ebuje jen jĂ­st , pokud bychom mÄ&#x203A;li opravdu novorozenĂŠ jehnÄ&#x203A;, potĹ&#x2122;ebuje teplo a kontakt â&#x20AC;&#x17E;s

Dita a LudÄ&#x203A;k KolĂĄÄ?kovi provozujĂ­ svoije hospodĂĄĹ&#x2122;stvĂ­ v BukovÄ&#x203A; na rakovnicku. Jejich chov Dorper je zaĹ&#x2122;azen do kontroly uĹžitkovosti, produkuje kvalitnĂ­ plemennĂĄ zvĂ­Ĺ&#x2122;ata a vychĂĄzĂ­ z otcovskĂ˝ch krevnĂ­ch liniĂ­ Amarun, Dume, Tano a Salongo. đ&#x;&#x201C;&#x17E;

6

+420 604 715 276


Ukazatele reprodukce 2013

2014

2015

2016

2017

2018

z toho F

103 28 75

127 50 77

131 67 64

245 121 124

225 107 118

360 161 199

Průměrný reprodukční věk

0,64

0,89

1,22

1,39

1,73

1,72

0 0

1 0

11 0

21 0

32 4

45 4

98,1 % 1,9 %

97,1 % 2,9 %

Reprodukce: Narozených jehňat z toho M

Počet případů jalovosti Počet případů

zmetání Reprodukční tech.: Harémové připouštění Individuální

připouštění Repr. ukazatele:

100 % 94,02 % 96,52 % 97,2 % 0 % 5,98 % 3,48 % 2,80 %

Průměrný index plodnost

2,06

1,41

1,42

1,41

1,21

Průměrný index intenzity

2,24

1,23

1,27

1,44

1,63

Průměrný index odchovu

1,03

1,12

1,16

1,15

1,08

reprodukční věk - věk ovce po odečtení jednoho roku * index plodnosti - podíl živě i mrtvě narozených jehňat k počtu vrhů plemenice * index intenzity - podíl živě i mrtvě narozených jehňat k reprodukčnímu věku plemenice v letech. * index odchovu – podíl počtu jehňat odchovaných do věku 30 dní k reprodukčnímu věku plemenice v letech

7


Plemenná knika jako silný nástroj Vedle chovatelské poctivosti, pracovitosti a svědomitosti, vedle lásky ke zvířatům a vedle zkušeností chovatel potřebuje mít k dispozici kvalitní a hodnověrná data, tykající se populace chovaných zvířat. Základem úspěšného fungování a kvalitních výsledků šlechtitelské a chovatelské práce jsou dobrá rozhodnutí. Na nich záleží jaké výsledky budou dosaženy a jaká bude rentabilita chovu. Dorper Asociace CZ se po celou dobu vedení Plemenné knihy snažila zejména o vysoký stupeň validity shromažďovaných dat a o přístup a zapojení chovatelů. První generace Plemenné knihy byla vedena v, ktomuto účelu naprogramované, databázi programu MS Windows Access. Zběr dat od šlechtitelů, hodnotitelů a chovatelů se realizoval pomocí webové aplikace, která diferencovaně sloužila také jako zdroj informací o populaci ovcí Dorper. Provozování této PK bylo značně náročné na výpočetní techniku a na obsluhu ze strany administrátora. Plemenná kniha Dorper 2. generace, uvedená do provozu v říjnu 2019, je založena na platformě FileMaker od stejnojmenné dceřiné společnosti Applu. Tato Plemenná kniha již ve své 1.verzi nabízí uživatelům rozsáhlé množství podrobných, užitečných infirmací a co je velmi důležité, data jsou k dispozici online, denně dochází k přepočtům PI (parametrických indexů zvířat) a přepočtu jejich hodnocení. Proto, že populace zvířat je živý a neustále se vyvíjející organizmus, je přepočet PI (v reakci na každou změnu v datech, jako jsou nová hodnocení, nové výsledky KU, porody a importy) zásadní a důležitou vlastnosti a přínosem PK. Rovněž terénní zběr dat probíhá online a uživatel má k dispozici neustále všechna aktuální data. Oprávněné osobě umožní nová Plemenná kniha nenáročné zpracovaní: ➤

distribuce dotací

zootechnických osvědčení

průkazů původu

katalogů nákupních trhu

objednávek genotypizace

objednávek ověření původu

předávání dat pověřené osobě

Online seznam chovů v KU pro SVS ČR

automatizované periodické zveřejnění výsledků šlechtitelské práce

Plemenná kniha Dorper Asociace CZ předseda rady Plemenné knihy Dorper Mgr. Pavel Habětín +420 602 364 249 Administrátor plemenné knihy Ing.Jaroslav Rucki +420 731 446 881 dorpercz@dorper.biz www.dorper.biz

8


Odolnost proti scrapie 2014 Nevyšetřeno

2017

2018

37,91 %

99

20,50 %

174

21,78 %

188

17,33 %

296

25,61 %

ARR/ARR

70

22,88 %

171

35,40 %

339

41,43 %

572

52,72 %

600

51,90 %

ARR/ARQ

76

24,84 %

145

30,02 %

199

24,78 %

255

23,50 %

209

18,10 %

ARR/AHQ

4

1,31 %

3

1,04 %

6

0,75 %

5

0,46 %

7

0,61 %

ARQ/ARQ

36

11,76 %

59

12,22 %

76

8,51 %

61

5,62 %

41

3,55 %

ARR/VRQ

1

0,33 %

1

0,21 %

1

0,13 %

0

0,00 %

3

0,26 %

ARQ/VRQ

3

0,98 %

3

0,62 %

5

0,63 %

4

0,37 %

0

0,00 %

R4

Genotyp ARR/ARR

R3

R2

R1

Popis genotyp obsahuje pouze alely ARR

Použití Vhodná pro všechny typy chovů

R2

ARR/AHQ ARR/ARH ARR/ARQ

genotypu obsahuje jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ

R3

AHQ/AHQ AHQ/ARH AHQ/ARQ ARH/ARH ARH/ARQ ARQ/ARQ

genotyp neobsahuje žádnou alelu alelu ARR a žádnou VRQ

Nevhodná pro šlechtitelské chovy a chovy s produkcí plemenných zvířat, uplatnitelná v užitkových chovech

genotypu obsahuje jednu alelu ARR a alelu VRQ

Nevhodná pro šlechtitelské chovy a chovy s produkcí plemenných zvířat, použití k chovu může být vyjímečně povoleno u samic pouze ve zdůvodnitelných případech

R4

R5

9

2016

116

R5

R1

2015

ARR/VRQ

AHQ/VRQ ARH/VRQ ARQ/VRQ VRQ/VRQ

genotyp obsahuje jednu alelu VRQ ale žádnou alelu ARR

Vzhledem k přítomnosti alely ARR použitelná v chovech

Naprosto vyloučená s chovu


Výživu bereme vážně

Váš spolehlivý partner ve VÝŽIVĚ a ZDRAVÍ malých přežvýkavců

Výživa a zdraví jdou ruku v ruce a jsou klíčovým faktorem úspěchu v chovu zvířat. Společnost IFRAMIX se dlouhodobě zabývá propojováním výživy a zdraví, řešením specifických výživových cílů a situací, prevencí zdravotních problémů a zvládnutím stresu. Sledujte individuální potřeby zvířat Kondice zvířat je nezbytným ukazatelem Zaměřte se na reprodukci Neopomeňte správný start mláďat A hlavně…nezůstávejte na výživu a zdraví svých zvířat sami. Tým IFRAMIX je tu pro Vás!

ENERGY BOOSTYX Příprava na porod, start laktace ARGIVO Podpora lepšího trávení mláďat, prevence průjmů, snadný přechod na rostlinnou výživu FEDATONIC Flushing OVIPACK MiDi Melasovaný vitamínově-minerální liz s vysokým obsahem selenu LAMBSTARTER Koncentrát na výrobu jednoduché a chutné směsi pro jehňata a kůzlata

Pro více informací kontaktujte: IFRAMIX, s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9 Tel: (+420) 222 361 924 (nebo -925), e-mail: iframix@iframix.cz, www.iframix.cz

10


Představení chovatelů Najdete

nás v Ústeckém kraji, v obci Klapý

(okres Litoměřice) na úpatí kopce se zříceninou hradu Hazmburku, který je právem považován za krále Českého středohoří. Farma byla založena na začátku roku 2017. Začínali jsme od úplné nuly bez vlastních pozemků i zvířat jen s láskou k místní krásné lokalitě. Vlastnoručně se nám podařilo vyčistit většinu z aktuálních téměř 13 hektarů pastvin. Letos se snažíme vyčistit dalších cca 5 hektarů ve dvou oblastech. V  jedné, kde ještě zhruba 50 let zpět byl velice starý sad a vysvobozujeme zde staré ovocné stromy, kterým je i více než 150 let. V  druhé lokalitě odkrýváme místo, kde bylo v  16. stolení hradní městečko a jsou zde stále zajímavé pozůstatky po hradním zdivu. Věříme, že až sem pustíme zvířata a vše zaroste trávou bude pohled úchvatný.

Většina pastvin se nachází na pozemcích, které jsou součástí evropsky významné lokality a přírodní památky Vrch Hazmburk, která je domovem vzácných druhů rostlin a živočichů, a proto zde platí velice přísné podmínky ochrany přírody. Obnova přirozené pastvy napomáhá k ochraně těchto živočichů a rostlin.

koz, jejíž mléko by mělo být do budoucna základem pro mléčné výrobky.

Celý projekt vznikl původně kvůli obnově krásné lokality, která se bohužel v posledních letech velice změnila a zarůstala náletem. Když jsme byli malí byli zde jen pastviny a sady. My jsme pak trávili na kopci většinu dětství. Obnova této lokality je pro nás i veliká vzpomínka na dědečka, který na těchto místech ovce dříve pásl. O to větší byla chuť tyto pastviny obnovit.

Aktuálně se snažíme vybudovat a rozšířit pastevní areály. Zvažujeme také pořízení několika kusů Skotského náhorního skotu. V příštím roce bychom rádi vybudovali faremní bourárnu. V  budoucnu bychom se rádi více zaměřili na mléčnou produkci a vzhledem k  zajímavosti lokality připravujeme projekt na vybudování Agropenzionu s  vlastní kuchyní. Na to, ale budeme muset řešit možné financování s kterým si nedokážeme poradit.

Klima je zde velice suché, ale díky teplým proudům velice zajímavé pro pěstování ovocných stromů jako jsou meruňky.

O chovu dorperů jsme poprvé slyšeli na veletrhu v Brně v  roce 2017, kdy jsme hledali inspiraci a toto plemeno a vyprávění pana Ruckého nás prostě uchvátilo. Jen nás v tu chvíli odradila cena v  kombinaci s  našimi zkušenostmi. Na nákupním trhu v Plchovicích jsme ale nakoupili plemenného berana a pustili ho na naše suffolk ovečky. Prvních 5 plemenných jehnic dorper jsme pořídili v květnu 2018. Nyní máme za sebou první porody s výsledkem 4 holky a 4 kluci a všichni se mají čile k světu. Chov plemenných zvířat i celého kříženého stáda se budeme snažit v  budoucnu dále rozšiřovat a zlepšovat. Dále chováme masná plemena koz a snažíme se pomalu založit menší stádo anglonubijských

„Farma HOLUBÍ DŮM“ Klapý 94 411 16 Klapý +420 773 747 139 farmaholubidum@seznam.cz

11


Plemeníci Dorper Ustanovení zákona 154/2000 Sb. Hlava III, § 19 odst.1 nařizující používání registrovaných plemeníků v chovech. PI 122 121 120 120 119 118 117 116 116 116 115 114 114 114 114 114 114 113 113 113 113 112 112 112 111 111 111 111 111 110 110 110 109 109 109 109 108 108 108 108 108 108 108 107 107 107 107 107 107 106 106 106 105 105 105 105 105 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

id CZ0000078326081 CZ0000043375062 CZ0000043371062 CZ0000078325081 CZ0000043703071 CZ0000078645021 CZ0000005610024 CZ0000001855075 CZ0000010054024 CZ0000092553021 CZ0000075807053 CZ0000010055024 CZ0000074348081 CZ0000080648052 CZ0000088379021 CZ0000010314034 CZ0000078732053 CZ0000010059024 CZ0000010311034 CZ0000052369041 CZ0000084372052 CZ0000078302081 CZ0000092555021 CZ0000078435053 CZ0000048737071 CZ0000048739071 CZ0000075803053 CZ0000087942021 CZ0000078433053 CZ0000013666024 CZ0000043699071 CZ0000071369081 CZ0000003591034 CZ0000003601034 CZ0000076854052 CZ0000078643021 CZ0000010056024 CZ0000020420034 CZ0000075805053 CZ0000078299081 CZ0000078311081 CZ0000092554021 CZ0000078339081 CZ0000075804053 CZ0000076857052 CZ0000078300081 CZ0000088380021 CZ0000088382021 CZ0000048743071 CZ0000020423034 CZ0000020428034 CZ0000043704071 CZ0000003600034 CZ0000020418034 CZ0000031510053 CZ0000071363081 CZ0000013667024 CZ0000010057024 CZ0000048172041 CZ0000069449053 CZ0000071336081 CZ0000071338081 CZ0000072387053 CZ0000072390053 DE0010311212693 DE0010510510407 DE0010610218437

VT ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER ER EB ER ER EA ER EA ER ER ER ER ER ER ER EA EB ER EA EA EA EA EB EA EA EA EB EA EA EA EB EA EA EA EA EA EA EA EB EA EB EA EA EA EA EB I EA EB EA ER ER ER

linie č.stát.reg.plemeníků datum nar. N genotyp 0408 AMARUN AMR-0010 25.05.2018 2 ARR/ARR 0408 AMARUN AMR-0013 08.04.2018 2 ARR/ARR 0404 DUME DUM-0014 05.05.2016 2 ARR/ARQ 0408 AMARUN AMR-0012 25.05.2018 2 ARR/ARR 0420 NIHAL NIH-0006 13.03.2017 2 ARR/ARR 0416 SALONGO SAN-0003 18.01.2017 2 ARR/ARQ 0416 SALONGO SAN-0008 09.04.2018 1 ARR/ARR 0404 DUME DUM-0017 29.03.2017 2 ARR/ARQ 0411 TANO TTA-0026 22.05.2017 2 ARR/ARQ 0416 SALONGO SAN-0004 30.01.2017 2 ARR/AHQ 0407 ARAWN ARA-0009 12.01.2018 1 ARR/ARR 0411 TANO TTA-0027 22.05.2017 2 ARR/ARQ 0407 ARAWN ARA-0006 26.02.2016 2 ARR/ARR 0421 TEMBI TEB-0006 26.01.2018 2 ARR/ARR 0408 AMARUN AMR-0006 16.02.2017 1 ARR/ARR 0422 MAKO MAK-0007 10.05.2018 1 ARR/ARR 0407 ARAWN ARA-0011 10.04.2018 1 ARR/ARR 0408 AMARUN AMR-0009 16.12.2017 2 ARR/ARR 0422 MAKO MAK-0002 01.05.2017 2 ARR/ARQ 0416 SALONGO SAN-0007 28.02.2017 2 ARR/ARQ 0411 TANO TTA-0029 09.02.2018 1 ARR/ARR 0408 AMARUN AMR-0005 14.02.2017 2 ARR/ARQ 0416 SALONGO SAN-0005 09.02.2017 2 ARR/ARR 0426 JANGLES JAG-0003 11.10.2018 1 ARR/ARR 0420 NIHAL NIH-0009 03.11.2017 2 ARR/ARR 0420 NIHAL NIH-0013 05.12.2017 2 ARR/ARR 0426 JANGLES JAG-0002 28.10.2017 1 ARR/ARR 0404 DUME DUM-0016 17.01.2017 2 ARR/VRQ 0426 JANGLES JAG-0004 30.09.2018 1 ARR/ARR 0420 NIHAL NIH-0008 22.01.2018 1 ARR/ARR 0411 TANO TTA-0008 18.04.2016 1 ARR/ARR 0411 TANO TTA-0013 30.11.2016 2 ARR/ARQ 0413 MAHDY MAD-0005 09.03.2016 2 ARR/ARR 0419 ARON ARO-0002 16.04.2017 2 ARR/ARR 0421 TEMBI TEB-0003 14.12.2016 1 ARR/ARR 0413 MAHDY MAD-0006 17.04.2016 1 ARR/ARR 0408 AMARUN AMR-0007 01.11.2017 1 ARR/ARR 0422 MAKO MAK-0006 02.05.2017 2 ARR/ARR 0411 TANO TTA-0028 06.11.2017 2 ARR/ARQ 0411 TANO TTA-0016 20.12.2016 1 ARR/ARR 0413 MAHDY MAD-0008 21.11.2017 2 ARR/ARQ 0416 SALONGO SAN-0006 30.01.2017 2 ARR/ARR 0413 MAHDY MAD-0009 25.09.2018 1 ARR/ARR 0411 TANO TTA-0030 06.11.2017 2 ARR/ARQ 0421 TEMBI TEB-0005 12.02.2017 2 ARR/ARQ 0411 TANO TTA-0017 03.01.2017 1 ARR/ARR 0411 TANO TTA-0025 01.05.2017 1 ARR/ARQ 0408 AMARUN AMR-0004 10.02.2016 1 ARR/ARR 0420 NIHAL NIH-0011 24.03.2018 1 ARR/ARR 0419 ARON ARO-0004 02.05.2017 2 ARR/ARQ 0419 ARON ARO-0003 14.05.2017 2 ARR/ARQ 0420 NIHAL NIH-0005 25.03.2017 1 ARR/ARR 0401 HUGO HUG-0007 09.11.2016 2 ARR/ARQ 0419 ARON ARO-0006 29.04.2017 2 ARR/ARQ 0420 NIHAL NIH-0003 20.01.2017 3 ARR/ARR 0404 DUME DUM-0015 15.04.2016 2 ARR/ARR 0420 NIHAL NIH-0010 16.03.2018 1 ARR/ARR 0408 AMARUN AMR-0008 03.11.2017 2 ARR/ARQ 0416 SALONGO SAN-0002 17.12.2015 1 ARR/ARR 0407 ARAWN ARA-0005 13.02.2016 1 ARQ/ARQ 0404 DUME DUM-0008 28.04.2015 2 ARR/ARQ 0404 DUME DUM-0009 21.05.2015 1 ARR/ARQ 0407 ARAWN ARA-0008 02.05.2017 2 ARR/ARR 0411 TANO TTA-0022 07.05.2017 1 ARR/ARR 0419 ARON ARO-0001 14.09.2014 3 ARR/ARR 0407 ARAWN ARA-0001 14.04.2013 1 ARR/ARQ 0402 FRANK FRN-0001 26.11.2011 2 ARR/ARR

přírůstek 377 316 480 382 328 406 424 238 396 387 422 401 286 342 409 331 355 352 338 302 340 332 422 335 259 210 335 323 357 347 392 337 428 408 444 361 311 389 272 402 413 341 263 262 325 397 317 505 428 313 398 405 418 354 283 357 429 317 350 388 306 375 252 372 280 396 378

test 36,2 / 1 / 5 40,6 / 1 / 4 35,3 / 1 / 4 37,2 / 1 / 5 32,8 / 1 / 5 29,7 / 1 / 5 36,1 / 1 / 5 33,9 / 1 / 4 34,4 / 2 / 5 37,3 / 1 / 5 30,7 / 1 / 5 33,2 / 1 / 3 28,3 / 1 / 5 25,5 / 1 / 5 29,4 / 1 / 4 42,8 / 1 / 4 39,6 / 1 / 5 27,4 / 1 / 3 35,7 / 1 / 3 33,6 / 1 / 4 25,3 / 1 / 5 32,7 / 1 / 4 35 / 2 / 5 29,4 / 1 / 5 24,9 / 1 / 4 23,7 / 1 / 4 26,8 / 1 / 5 27 / 1 / 4 26,7 / 1 / 5 29,3 / 1 / 5 33,4 / 1 / 5 30,3 / 2 / 5 31,4 / 4 / 5 28,2 / 4 / 5 36,8 / 2 / 5 26,9 / 1 / 5 29,2 / 1 / 5 28,1 / 3 / 5 23,3 / 1 / 3 35,5 / 2 / 5 38,9 / 3 / 5 32,7 / 2 / 4 37,1 / 1 / 5 21,2 / 1 / 3 31,6 / 2 / 5 42,1 / 3 / 5 25,5 / 1 / 4 26,5 / 2 / 5 39,1 / 3 / 5 30 / 3 / 5 29,4 / 3 / 5 31,3 / 2 / 5 31,4 / 3 / 5 28,5 / 4 / 5 25,1 / 2 / 4 29,6 / 2 / 5 33,3 / 2 / 4 28,6 / 2 / 4 19,9 / 1 / 4 34,2 / 2 / 5 32,3 / 1 / 4 39,6 / 2 / 5 37,5 / 3 / 5 27,5 / 2 / 5 24,8 / 4,3 / 3 34,1 / 2 / 5 30,7 / 4,5 / 4

12


Plemeníci Dorper 104 103 103 103 103 103 103 102 102 102 101 101 101 101 101 100 100 99 98 96 96 95 95 95 94 93 92 92 92 89 87 87 86 85 85 83 83 83 82 82 81 80 80 80 80 79 79 78 78 78 77 77 76 75 73 71 69 69 69 69 67 67

CZ0000078731053 CZ0000020419034 CZ0000020422034 CZ0000020424034 CZ0000031509053 CZ0000048735071 CZ0000048738071 CZ0000020417034 CZ0000020430034 DE0011300241905 CZ0000061049053 CZ0000071370081 CZ0000071372081 CZ0000076853052 CZ0000080649052 CZ0000066047053 CZ0000076269053 DE0011390007359 CZ0000071452051 CZ0000064371081 CZ0000076856052 CZ0000003574034 CZ0000064375081 CZ0000072363053 CZ0000072381053 CZ0000064366081 CZ0000064378081 CZ0000066048053 DE0010800605050 CZ0000089594031 CZ0000066042053 CZ0000089596031 CZ0000064377081 CZ0000043761031 CZ0000089595031 CZ0000003580034 CZ0000089581031 CZ0000089606031 CZ0000089589031 DE0011300229144 CZ0000081082031 CZ0000053530053 CZ0000081083031 CZ0000081570021 CZ0000089587031 CZ0000003577034 CH0000017300151 CZ0000043698071 DE0010610238707 DE0010992030358 CZ0000057889081 CZ0000064362081 DE0010710197049 DE0011400340209 DE0010800491647 CZ0000057886081 AT0000377052930 AT0000891142620 CZ0000057887081 SE0019684613075 DE0010510400360 DE0010800005341

EA EB EB EA EA I EA EA EB ER EA EA EA EA EA EB EA ER EA EA I EA EB EA EB EB I EB EA EA I EB EB EA I I EA EB EB ER EB EB I EB EB I ER EB I ER I EB ER ER ER EB ER EA I I ER ER

0407 0419 0419 0422 0420 0420 0420 0419 0422 0424 0411 0411 0411 0421 0411 0407 0420 0426 0408 0404 0421 0402 0404 0411 0411 0403 0404 0411 0413 0402 0411 0402 0404 0401 0402

ARAWN ARON ARON MAKO NIHAL NIHAL NIHAL ARON MAKO JOKER TANO TANO TANO TEMBI TANO ARAWN NIHAL JANGLES AMARUN DUME TEMBI FRANK DUME TANO TANO DANSO DUME TANO MAHDY FRANK TANO FRANK DUME HUGO FRANK

0402 0402 0402 0423 0402 0400 0402 0408 0402 0401 0412 0413 0415 0428 0405 0404 0411 0416 0404 0405 0408 0400 0405 0410 0421 0401

FRANK FRANK FRANK FAFNIR FRANK DORPE FRANK AMARUN FRANK HUGO IWAN MAHDY KONAN DINARI DAVID DUME TANO SALONGO DUME DAVID AMARUN DORPE DAVID THABO TEMBI HUGO

ARA-0010 ARO-0007 ARO-0005 MAK-0005 NIH-0002 NIH-0014 NIH-0012 MAK-0003 MAK-0004 JOK-0002 TTA-0003 TTA-0012 TTA-0018 TEB-0002 TTA-0031 ARA-0007 NIH-0007 JAG-0001 AMR-0011 DUM-0005 TEB-0004 FRN-0015 DUM-0007 TTA-0010 TTA-0019 DAS-0007 DUM-0010 TTA-0007 MAD-0007 FRN-0013 TTA-0004 FRN-0012 DUM-0011 HUG-0002 FRN-0011 ATI-0001 FRN-0007 FRN-0016 FRN-0010 FAF-0001 FRN-0004 DOR-0003 FRN-0005 AMR-0002 FRN-0009 HUG-0006 IWA-0001 MAD-0004 KOA-0001 DNA-0001 DAV-0003 DUM-0006 TTA-0001 SAN-0001 DUM-0001 DAV-0004 AMR-0001 DOR-0001 DAV-0002 THA-0001 TEB-0001 HUG-0001

22.03.2018 29.04.2017 02.05.2017 07.05.2017 16.01.2017 27.10.2017 27.11.2017 21.04.2017

2 2 2 2 1 2 2 1

14.05.2017 15.10.2014 24.02.2015 04.12.2016 08.12.2016 18.11.2016 04.04.2018 07.11.2015 09.12.2017 02.12.2015 15.01.2018 07.12.2014 14.12.2016 02.05.2015 20.01.2015 24.04.2016 03.02.2017 25.10.2014 09.03.2015 09.11.2015 15.01.2014 24.04.2014 26.02.2015 24.04.2014 07.03.2015 08.01.2012 24.04.2014 05.01.2016 17.12.2013 26.04.2015 04.04.2014 18.12.2013 01.04.2013 18.04.2012 01.04.2013 16.02.2015 01.04.2014 04.05.2015 13.05.2013 06.03.2016 11.12.2012 01.08.2017 20.06.2013 03.03.2014 09.01.2013 01.03.2013 16.08.2010 20.06.2013 30.04.2013 03.02.2011 20.06.2013 28.04.2013 09.03.2015 28.12.2009

2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1

ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARQ ARQ/ARQ ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARQ ARR/ARR ARQ/ARQ ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARR ARR/ARQ ARR/ARR ARR/ARQ ARQ/ARQ ARR/ARQ ARQ/ARQ ARR/ARR ARR/ARQ

NT Dorper 2019 připravuje na 21.9.2019 v Plchovicích

13

217 336 347 345 382 196 193 387 343 287 406 365 314 257 345 295 408 236 310 409 267 334 326 265 322 308 335 344 287 357 363 311 283 360 316 246 279 306 331 395 296 402 306 323 389 249 334 259 289 296 300 301 269

20,6 / 26,7 / 26,2 / 28 / 4 27,1 / 26,7 / 20,9 / 29,8 / 30,4 / 27,9 / 29,8 / 30,2 / 28,2 / 25,4 / 35 / 2 20,8 / 26,4 / 23,6 / 24,7 / 41 / 4 33,1 /

1/3 3/5 3/5 /5 2/5 1/4 1/3 5/5 3/5 5,2 / 5 5/5 3/5 2/3 2,3 / 4 /5 2/5 4/5 4/5 2/4 /4 2/3

30,4 26,4 31,7 31,1 25,3 16,6 21,6

2 2 2 4 2 2 8

/ / / / / / /

/ / / / / / /

4 4 5 4 4 4 5

24,1 / 3 / 4 25,8 / 2 / 4

22,2 / 1 / 3

19,8 / 5,3 / 3

270

339

Výstava, hodnocení a prodej Dorper Odborná část Chovatelská setkání Prodej chovatelských potřeb Občerstvení


Výživu bereme vážně

14


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců Data byla pořízena pomocí ultrazvukových měření hloubka hřbetního svalů a tloušťka podkožního tuku u jehňat ve věku 70  130 dní. K měření byl použit terénní ultrazvuk WED 3000 s lineární sondou 7,5 MHz.

id

linie matky

otec CZ0000088383021 CZ0000088382021 CZ0000088379021 CZ0000081570021 CZ0000013173024 CZ0000010059024 CZ0000010057024 CZ0000010056024 CZ0000097590921 CZ0000036987924 CZ0000036986924 CZ0000036985924 CZ0000033165924 CZ0000033164924 CZ0000033163924 CZ0000033162924 CZ0000033161924 CZ0000033160924 CZ0000027336924 CZ0000027334924 CZ0000006215924 CZ0000006214924

AMR-0001 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK 0416 SALONGO

otec CZ0000071452051 CZ0000084351951

AMR-0002 0411 TANO 0411 TANO

otec CZ0000078334081 CZ0000078328081 CZ0000078326081 CZ0000078325081 CZ0000078302081 CZ0000097441981 CZ0000097439981 CZ0000097438981 CZ0000097436981 CZ0000097435981 CZ0000097434981 CZ0000097433981 CZ0000097432981 CZ0000097431981 CZ0000097430981 CZ0000097429981 CZ0000097427981 CZ0000097426981 CZ0000097425981 CZ0000097424981 CZ0000097423981 CZ0000097422981 CZ0000097420981 CZ0000097419981 CZ0000097417981 CZ0000097416981

AMR-0004 0411 TANO 0411 TANO 0404 DUME 0404 DUME

otec CZ0000086473052 CZ0000001461955 CZ0000001460955 CZ0000001459955 CZ0000001458955

VT

M M M M M M 0402 FRANK M 0416 SALONGO M 0402 FRANK F 0402 FRANK F 0416 SALONGO F 0416 SALONGO F 0402 FRANK F 0402 FRANK F 0402 FRANK F F F F 0402 FRANK F F 0402 FRANK F 0402 FRANK F

0404 DUME 0404 DUME 0411 TANO 0404 DUME 0404 DUME

0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0403 DANSO 0403 DANSO

0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO

AMR-0005 0411 TANO 0404 DUME 0404 DUME 0411 TANO 0411 TANO

M F

M M M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

č.st.reg.plemeníků

přírůstek

průněrný přír.potomků:

330 247 505 409 323 333 352 317 311 314 362 346 356 324 306 306 317 378 340 311 243 345 211

27,6 / 1,6 / 5 26,5 / 2 / 5 Petr Aleš 29,4 / 1 / 4 Valeš Petr 24,5 / 1 / 5 Koláček Luděk 27,4 / 1 / 3 Koláček Luděk 28,6 / 2 / 4 29,2 / 1 / 5 Bouška Josef Kopřiva Vladimír 33,8 / 2 / 4 31 / 2 / 5 Koláček Luděk 29 / 1 / 4 31,6 / 3 / 5 Koláček Luděk 32,1 / 2 / 5 Koláček Luděk 28,3 / 2 / 5 Pejšová Vlková Gabriela 30,2 / 2 / 4 Koláček Luděk 32,7 / 2 / 5 Duchanová Helena 37,5 / 2 / 5 Koláček Luděk 31,2 / 1,4 / 4 Maršíková Martina 24,2 / 1 / 3 28,7 / 3 / 5 24,7 / 1 / 4 Maršíková Martina

průněrný přír.potomků: AMR-0011

230 310 150

24,7 / 2 / 4 25,7 / 1 / 3

Valeš Petr Valeš Petr

průněrný přír.potomků:

302 431 382 377 382 332 279 361 253 330 291 334 308 255 263 191 357 301 249 260 265 267 267 294 245 274 297

44,2 / 38,1 / 36,2 / 37,2 / 32,7 / 40,6 / 32,6 / 31,6 / 29,8 / 27,7 / 32 / 1 27 / 1 25 / 1 24 / 1 20 / 1 31,7 / 27,9 / 22,7 / 25,3 / 28 / 1 26,5 / 25,7 / 30 / 2 25,4 / 28,5 / 30,6 /

2/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 1/ /5 /4 /3 /4 /4 2/ 1/ 1/ 1/ /4 1/ 1/ /5 1/ 2/ 2/

5 5 5 5 4 5 4 3 4 3

Platen Technologie, s.r.o.

4 4 5

Krušina Miroslav Křenková Jaroslava

296 300 284 263 290 344

26,5 29,8 20,3 26,9 33,4

1 2 2 3 3

4 4 4 5 3

Falta Ondřej Falta Ondřej Krušina Miroslav Krušina Miroslav Falta Ondřej

EA ER EB

AMR-0004 AMR-0006 AMR-0002

ER EA EB I EA EA ER EA ER EA EA EA ER EA EA EA EB

AMR-0009 AMR-0008 AMR-0007

EA

ER ER ER EA

AMR-0010 AMR-0012 AMR-0005

EA EA ER EA

EA EB EA průněrný přír.potomků:

M F F F F

I EA

test

/ / / / /

majitel

/ / / / /

3 4 4 4 5 5

Vohnout Miroslav Falta Ondřej Platen Technologie, s.r.o.

Kovács Jan Kovács Jan Kovács Jan Kovács Jan Křenková Jaroslava Křenková Jaroslava

15


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců Data byla pořízena pomocí ultrazvukových měření hloubka hřbetního svalů a tloušťka podkožního tuku u jehňat ve věku 70  130 dní. K měření byl použit terénní ultrazvuk WED 3000 s lineární sondou 7,5 MHz.

id

16

linie matky

otec CZ0000043376062 CZ0000043375062 CZ0000052409962 CZ0000052408962 CZ0000052407962 CZ0000052405962 CZ0000052404962 CZ0000052403962

AMR-0006 0403 DANSO 0403 DANSO 0406 PLIMUS 0406 PLIMUS 0406 PLIMUS 0403 DANSO 0403 DANSO 0406 PLIMUS

otec CZ0000078732053 CZ0000078731053 CZ0000072377053 CZ0000069449053 CZ0000066047053 CZ0000091936953 CZ0000084167953 CZ0000084164953 CZ0000080647953 CZ0000080641953 CZ0000076369953 CZ0000076367953 CZ0000076363953 CZ0000070428953 CZ0000070427953 CZ0000070422953 CZ0000070421953

ARA-0001 0423 FAFNIR 0423 FAFNIR Maximus David Skimo 0423 FAFNIR Francisco Francisco Francisco Emil 0411 TANO

otec CZ0000078431053 CZ0000078427053 CZ0000075807053 CZ0000075806053 CZ0000072387053 CZ0000091578953 CZ0000091574953 CZ0000091573953 CZ0000091572953 CZ0000091571953 CZ0000088543953 CZ0000088542953 CZ0000088539953 CZ0000088538953 CZ0000088537953 CZ0000088519953 CZ0000088518953 CZ0000088517953 CZ0000088516953 CZ0000088515953 CZ0000088511953 CZ0000080663953 CZ0000080662953 CZ0000080658953 CZ0000080654953

ARA-0007 Francisco Emil 0424 JOKER 0411 TANO Francisco Ian Maximus Francisco Francisco 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO Skimo Skimo 0411 TANO Francisco Francisco David David Maximus

Skimo

Skimo

Francisco Attila

VT M M F F F F F F

M M M M M F F F F F F F F F F F F

ER

č.st.reg.plemeníků

přírůstek

průněrný přír.potomků:

261 343 316 309 153 148 257 268 292

37,8 / 40,6 / 39,5 / 21,8 / 20,5 / 25,1 / 32,2 / 23 / 1

1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ /5

4 4 5 3 3 5 3

302 355 217 256 388 295 218 313 228 321 279 311 291 386 324 333 263 350

39,6 / 20,6 / 26,5 / 34,2 / 20,8 / 28,8 / 25,2 / 25 / 1 31,4 / 24,3 / 30,3 / 29,6 / 18,9 / 27,4 / 28,3 / 23,8 / 25,9 /

1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 1/ 1/ /4 1/ 1/ 2/ 2/ 4/ 4/ 4/ 2/ 8/

5 3 3 5 5 3 3

284 316 362 422 309 252 361 313 325 331 204 199 221 239 284 218 280 248 217 320 292 306 253 272 327 240

32,7 / 28,5 / 30,7 / 30,7 / 37,5 / 29,6 / 30,9 / 33,1 / 32 / 2 22,8 / 20,5 / 25,8 / 27,1 / 32,2 / 24,8 / 24,7 / 29,1 / 22,7 / 32,5 / 23,8 / 19,6 / 29,8 / 25,1 / 36,6 / 20,5 /

1/ 2/ 1/ 2/ 3/ 2/ 2/ 2/ /4 1/ 1/ 1/ 2/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 1/

5 5 5 4 5 4 4 3

Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Platen Technologie, s.r.o.

3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 4 2 5 3

KM agro invest s.r.o.

AMR-0013

průněrný přír.potomků: EB ARA-0011 EA ARA-0010 EB EB I EA EB I EB EB I EA

ARA-0005 ARA-0007

průněrný přír.potomků: M M M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

ER ER ER EA EB

EB EA

ER EA

EA ER EB EB

ARA-0009 ARA-0008

test

majitel

4 5 3 4 5 5 5 5 5

Myslík Zdeněk Honzák Jaroslav Myslík Zdeněk Myslík Zdeněk Myslík Zdeněk Myslík Zdeněk Myslík Zdeněk Myslík Zdeněk

Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Honzák Jaroslav Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel

Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín,

s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o.

Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o.

KM agro invest s.r.o.

Smolík Bohumil KM agro invest s.r.o.

Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o.


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců Data byla pořízena pomocí ultrazvukových měření hloubka hřbetního svalů a tloušťka podkožního tuku u jehňat ve věku 70  130 dní. K měření byl použit terénní ultrazvuk WED 3000 s lineární sondou 7,5 MHz.

id otec CZ0000020428034 CZ0000020423034 CZ0000020422034 CZ0000020419034 CZ0000020418034 CZ0000020417034 CZ0000003601034 CZ0000021955934 CZ0000021947934 CZ0000021946934 CZ0000021944934 CZ0000021943934 CZ0000021941934

linie matky

VT

ARO-0001

0401 HUGO 0401 HUGO 0401 HUGO Emil

0402 FRANK

otec CZ0000079292051 CZ0000019340024 CZ0000027853924 CZ0000027852924 CZ0000027850924

ARO-0002 0413 MAHDY 0413 MAHDY 0416 SALONGO 0401 HUGO 0413 MAHDY

otec CZ0000091358021 CZ0000086573021 CZ0000086572021 CZ0000009780924 CZ0000009778924 CZ0000009772924 CZ0000003416924 CZ0000003415924 CZ0000003414924 CZ0000003412924 CZ0000003411924 CZ0000003410924 CZ0000003409924

DAV-0003 0403 DANSO 0403 DANSO

otec CZ0000080654052 CZ0000080652052 CZ0000080651052 CZ0000080650052 CZ0000094799952

DNA-0001 0421 TEMBI Atila Atila 0421 TEMBI 0421 TEMBI

otec CZ0000053530053 CZ0000063802953 CZ0000061198953

DOR-0001

0403 DANSO 0403 DANSO 0404 DUME

0403 DANSO 0403 DANSO

M M M M M M M F F F F F F

EA EA EB EB EA EA EA EA EA ER EA EA EA

č.st.reg.plemeníků

přírůstek

průněrný přír.potomků: ARO-0003 ARO-0004 ARO-0005 ARO-0007 ARO-0006 MAK-0003 ARO-0002

336 398 313 347 336 354 387 408 284 263 332 330 258 356

29,4 / 30 / 3 26,2 / 26,7 / 28,5 / 29,8 / 28,2 / 28,3 / 24,3 / 30 / 5 31,3 / 25,5 / 26,5 /

3/ /5 3/ 3/ 4/ 5/ 4/ 4/ 3/ /5 4/ 3/ 4/

5

5 5 5

Pospíšil Jan, Ing

375 273 516 389 374 324

27,3 42,8 43,3 29,7 28,2

1 1 1 1 1

3 5 5 5 5

Duchoslavová Jana Smolík Bohumil Smolík Bohumil Smolík Bohumil Smolík Bohumil

průněrný přír.potomků: M M F F F průněrný přír.potomků: M M M F F F F F F F F F F

I

DAV-0005

průněrný přír.potomků: M M M M F

M F F

EB I I

průněrný přír.potomků: DOR-0003

227 280 165 154 246 280 223 225 242 253 216 224 166 277 275 290 307 228 311 237

test

/ / / / /

majitel

/ / / / /

5 5 5 5 5 5 5

KM agro invest s.r.o.

Smolík Bohumil Duchoslavová Jana Pospíšil Jan, Ing

32,5 / 1 / 4

Pokorný Bedřich, RNDr.

26,5 26,3 22,8 20,4 19,4 25,2

Pokorný Pokorný Pokorný Pokorný Pokorný Pokorný Pokorný

/ / / / / /

31,6 / 28 / 1 29 / 1 35 / 1 25,5 /

1 1 1 1 1 1

/ / / / / /

3 3 3 3 3 3

1/3 /4 /2 /4 1/3

Bedřich, Bedřich, Bedřich, Bedřich, Bedřich, Bedřich, Bedřich,

Peňázová Peňázová Peňázová Peňázová Peňázová

RNDr. RNDr. RNDr. RNDr. RNDr. RNDr. RNDr.

Radka Radka Radka Radka Radka

321 402 237 324

17


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců Data byla pořízena pomocí ultrazvukových měření hloubka hřbetního svalů a tloušťka podkožního tuku u jehňat ve věku 70  130 dní. K měření byl použit terénní ultrazvuk WED 3000 s lineární sondou 7,5 MHz. id

linie matky

VT

otec CZ0000071363081 CZ0000071338081 CZ0000071336081 CZ0000064378081 CZ0000064377081 CZ0000064375081 CZ0000064371081 CZ0000064362081 CZ0000057884081 CZ0000087136981 CZ0000079280921 CZ0000079279921 CZ0000078676981 CZ0000078674981 CZ0000078673981 CZ0000078666981 CZ0000078665981 CZ0000078664981 CZ0000070282981 CZ0000070281981 CZ0000070280981 CZ0000070278981 CZ0000070275981 CZ0000070274981 CZ0000003407924

DUM-0001 0404 DUME

otec CZ0000094181981

DUM-0005 0403 DANSO

otec CZ0000087942021 CZ0000087941021 CZ0000005186924 CZ0000005185924 CZ0000005184924 CZ0000005183924 CZ0000005182924

DUM-0006 0408 AMARUN 0401 HUGO 0408 AMARUN 0408 AMARUN 0401 HUGO 0408 AMARUN 0401 HUGO

M M F F F F F

otec CZ0000075669952 CZ0000075668952

DUM-0007 0411 TANO 0411 TANO

F F

otec CZ0000001860075 CZ0000001855075 CZ0000019009975 CZ0000019008975 CZ0000019007975 CZ0000019006975 CZ0000019005975 CZ0000003040975

DUM-0015 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0408 AMARUN 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO 0411 TANO

M M F F F F F F

otec CZ0000014378024

DUM-0016 0413 MAHDY

otec CZ0000084169953 CZ0000084168953 CZ0000084165953 CZ0000080664953 CZ0000080656953 CZ0000080649953 CZ0000080648953 CZ0000080646953 CZ0000080645953 CZ0000076378953 CZ0000076377953

FAF-0001 0407 ARAWN Skimo 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0411 TANO 0411 TANO

0404 DUME 0404 DUME

0404 DUME 0411 TANO

0404 DUME 0404 DUME 0404 DUME

0404 DUME

0404 DUME

Skimo Skimo

M M M M M M M M M F F F F F F F F F F F F F F F F

č.st.reg.plemeníků

průněrný přír.potomků: EA DUM-0015 EA DUM-0009 I DUM-0008 I DUM-0010 EB DUM-0011 EB DUM-0007 EA DUM-0005 EB DUM-0006 I EA

ER EA EB

I I I I EB EB EA

průněrný přír.potomků: F

EB průněrný přír.potomků: ER DUM-0016 EB I I

průněrný přír.potomků:

průněrný přír.potomků: ER

DUM-0017

průněrný přír.potomků: M průněrný přír.potomků: F F F F F F F F F F F

EB EA I EA EA EB EB I EA

přírůstek 294 357 375 306 335 283 326 409 300 320 304 278 259 355 193 249 263 291 197 286 307 325 228 354 273 186 218 218 253 323 267 226 225 253 220 256

test 29,6 / 39,6 / 32,3 / 25,3 / 25,8 / 30,4 / 41 / 4

majitel

2/ 2/ 1/ 2/ 2/ 2/ /4

5 5 4 4 4 4

34,6 / 3 / 4 29,4 / 2 / 4

41,7 23,2 25,1 26,7 32,2

/ / / / /

1 1 2 3 3

/ / / / /

5 4 5 3 3

26,2 / 1 / 4

31,7 / 1 / 4 30,6 / 2 / 4

Křenková Jaroslava Boušek Jan

Klír Petr

Falta Ondřej Pokorný Bedřich, RNDr. Pokorný Bedřich, RNDr. Klimešová Radmila Klimešová Radmila Platen Technologie, s.r.o. Platen Technologie, s.r.o. Platen Technologie, s.r.o. Platen Technologie, s.r.o. Platen Technologie, s.r.o. Platen Technologie, s.r.o. Platen Technologie, s.r.o. Platen Technologie, s.r.o. Platen Technologie, s.r.o. Platen Technologie, s.r.o. Pokorný Bedřich, RNDr.

23,4 / 1 / 3

27 / 1 24,1 / 22,8 / 26,2 / 25,3 / 22 / 1

/4 1/ 1/ 1/ 1/ /2

3 3 5 4

Kopřiva Vladimír Kopřiva Vladimír Kopřiva Vladimír KM agro invest s.r.o. Dobrovský Radoslav

318 360 276

33,3 / 1 / 5 33,9 / 1 / 5

Klír Petr Klír Petr

305 283 238 356 258 322 242 380 363

33,2 / 33,9 / 28,6 / 25 / 2 27,7 / 25,5 / 31,5 / 32,7 /

Křenková Jaroslava Pejšová Vlková Gabriela Vohnout Miroslav Vohnout Miroslav Vohnout Miroslav

307 307

25,2 / 1 / 3

260 261 314 255 308 280 224 166 238 232 366 221

28,3 31,1 20,8 29,5 28,6 21,3 14,3 26,1 25,6 30,3 21,6

/ / / / / / / / / / /

2/ 1/ 2/ /4 1/ 1/ 1/ 2/

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

/ / / / / / / / / / /

5 4 5 4 3 5 4

4 5 3 4 4 3 3 3 3 4 3

Vohnout Miroslav

Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Honzák Jaroslav Pavel Habětín, s.r.o. Krušina Miroslav Pavel Habětín, s.r.o. Krušina Miroslav Klimešová Radmila Honzák Jaroslav Preclíková Marie

18


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců Data byla pořízena pomocí ultrazvukových měření hloubka hřbetního svalů a tloušťka podkožního tuku u jehňat ve věku 70  130 dní. K měření byl použit terénní ultrazvuk WED 3000 s lineární sondou 7,5 MHz.

id

19

linie matky

otec CZ0000089606031 CZ0000089596031 CZ0000089595031 CZ0000089594031 CZ0000089589031 CZ0000089587031 CZ0000089585031 CZ0000089581031 CZ0000081083031 CZ0000081082031 CZ0000031511053 CZ0000003574034 CZ0000003573034 CZ0000094760931 CZ0000035940953 CZ0000021936934 CZ0000004763934 CZ0000004751934 CZ0000004750934 CZ0000004749934 CZ0000004745934 CZ0000004744934 CZ0000004740934 CZ0000004736934 CZ0000004735934

FRN-0001 0401 HUGO 0401 HUGO 0401 HUGO 0401 HUGO

otec CZ0000002837075 CZ0000096247236 CZ0000055029962 CZ0000047235962 CZ0000047230962 CZ0000019995975 CZ0000019994975

FRN-0013

0401 HUGO 0401 HUGO 0401 HUGO 0401 HUGO 0401 HUGO

0401 HUGO 0401 HUGO 0401 HUGO 0401 HUGO

0413 0413 0413 0413 0413

MAHDY MAHDY MAHDY MAHDY MAHDY

otec CZ0000030462934 CZ0000030459934 CZ0000030458934

FRN-0015 0422 MAKO Ivo 0412 IWAN

otec CZ0000089597031 CZ0000089592031 CZ0000089588031 CZ0000081008031 CZ0000043762031 CZ0000043761031 CZ0000003600034 CZ0000090115931 CZ0000090113931 CZ0000030456934 CZ0000030454934 CZ0000030453934 CZ0000023836934 CZ0000023835934 CZ0000021963934 CZ0000021954934 CZ0000021953934 CZ0000021942934 CZ0000021940934 CZ0000011136924 CZ0000004759934

HUG-0001

0402 FRANK

Titus

Ivo Ivo Ivo

Titus Titus 0402 FRANK

VT M M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F F F F F

EB EB I EA EB EB I EA I EB EA

č.st.reg.plemeníků

přírůstek

průněrný přír.potomků: FRN-0016 FRN-0012 FRN-0011 FRN-0013 FRN-0010 FRN-0009

311 306 311 316 357 331 389 281 279 306 296 425 334 285 275 449 280 265 350 243 273 310 301 320 261 237

FRN-0007 FRN-0005 FRN-0004 FRN-0015

EB EA EA EA EB EB EA EA EB EB I EB průněrný přír.potomků:

M F F F F F F

ER průněrný přír.potomků:

F F F

EA EA průněrný přír.potomků:

M M M M M M M F F F F F F F F F F F F F F

EB I EA EB I EB ER EA EA

EA EA EA EA EB

HUG-0002 HUG-0007

test

majitel

Duchan Jaroslav

Koláček Luděk Bouška Josef Duchoslavová Jana Hlavín Josef Peňázová Radka Peňázová Radka

Vohnout Miroslav Koláček Luděk Koláček Luděk

267 288 214 349 170 232 301 312

26 / 2 27,6 / 34,2 / 17,8 / 31,7 / 27,2 / 27 / 1

278 277 251 307

33,2 / 1 / 3 26,8 / 2 / 5 25,2 / 1 / 5

320 322 262 421 355 307 360 418 320 351 333 290 271 268 255 274 290 294 267 346 335 389

/3 2/ 2/ 1/ 2/ 3/ /5

3 4 2 4 5 Skalický Radek

Hlavín Josef Hlavín Josef

31,4 / 3 / 5

33,8 / 1 / 4 22 / 1 / 4 27 / 1 / 4

Laube Zbyněk Hlavín Josef Hlavín Josef Hlavín Josef

24,7 30,7 28,5 24,7 28,4

Pejšová Vlková Gabriela Karel Jan Karel Jan Duchoslavová Jana Smolík Bohumil

/ / / / /

1 3 3 3 3

/ / / / /

4 5 5 5 4


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců Data byla pořízena pomocí ultrazvukových měření hloubka hřbetního svalů a tloušťka podkožního tuku u jehňat ve věku 70  130 dní. K měření byl použit terénní ultrazvuk WED 3000 s lineární sondou 7,5 MHz.

id

linie matky

otec CZ0000082294021 CZ0000082293021 CZ0000082292021 CZ0000082291021 CZ0000082288021 CZ0000098577921 CZ0000098575921 CZ0000098574921 CZ0000098571921 CZ0000098568921 CZ0000098567921

IWA-0001

otec CZ0000080533053 CZ0000078467053 CZ0000078464053 CZ0000078462053 CZ0000078459053 CZ0000078458053 CZ0000078453053 CZ0000078452053 CZ0000078445053 CZ0000078443053 CZ0000078435053 CZ0000078433053 CZ0000075803053 CZ0000094128953 CZ0000091616953 CZ0000091612953 CZ0000091611953 CZ0000091610953 CZ0000091609953 CZ0000091608953 CZ0000091605953 CZ0000091604953 CZ0000091603953 CZ0000091595953 CZ0000091594953 CZ0000091593953 CZ0000091583953 CZ0000091582953 CZ0000091580953 CZ0000091579953 CZ0000088550953 CZ0000088534953 CZ0000088532953 CZ0000088529953 CZ0000088528953 CZ0000088527953 CZ0000088526953 CZ0000088522953 CZ0000088521953 CZ0000088509953 CZ0000088508953 CZ0000080661953 CZ0000080657953 CZ0000080655953 CZ0000080652953 CZ0000080651953

JAG-0001

VT M M M M M F F F F F F

Ian Monty David Skimo 0407 ARAWN Francisco Francisco Jolly Jumper Attila 0407 ARAWN Ian Emil 0411 TANO

Ian David 0424 JOKER 0424 JOKER 0407 ARAWN 0407 ARAWN David Skimo 0407 ARAWN Jolly Jumper 0424 JOKER Jolly Jumper 0411 TANO 0424 JOKER Skimo Jolly Jumper Jolly Jumper Skimo 0407 ARAWN 0423 FAFNIR Francisco 0407 ARAWN 0411 TANO 0423 FAFNIR 0424 JOKER 0424 JOKER Attila Francisco 0424 JOKER

č.st.reg.plemeníků

přírůstek

průněrný přír.potomků:

372 373 370 387 374 424 425 378 428 323 291 320

I EB průněrný přír.potomků:

M M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

ER ER ER

EB

EA I EA EB EA EA EA I I

JAG-0003 JAG-0004 JAG-0002

281 251 374 217 305 252 259 318 287 302 356 335 357 335 328 279 330 301 265 291 267 275 298 259 263 281 348 208 248 270 271 223 317 353 244 207 224 245 288 283 276 272 219 198 312 222 309

test

majitel

Hlavín Josef

24,1 / 31,7 / 20,3 / 28 / 1 22,9 / 27,6 / 29,8 / 26 / 1 29,2 / 28 / 1 29,4 / 26,7 / 26,8 / 36,7 / 25,2 / 37,4 / 31,7 / 33,6 / 33,6 / 29,1 / 33,3 / 38,9 / 37,5 / 28,3 / 33,1 / 32,2 / 25,4 / 25,4 / 36,6 / 30,4 / 25,8 / 31,6 / 33,8 / 26,8 / 25,6 / 22,6 / 22,2 / 27,2 / 26,3 / 30,4 / 32,4 / 21,5 / 24,7 / 31,6 / 24,4 / 30,6 /

1/ 1/ 2/ /3 1/ 1/ 1/ /4 1/ /5 1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 1/ 1/ 1/ 2/ 1/ 2/ 1/ 2/ 2/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 2/ 1/ 2/ 1/ 2/

3 5 2 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 3 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 2 2 5 3 5

Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel

Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín,

s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o.

Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Bláha Jan, Ing. Bláha Jan, Ing. pemmaPro, s.r.o. pemmaPro, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Bláha Jan, Ing. Pavel Habětín, s.r.o. pemmaPro, s.r.o. KM agro invest s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Honzák Jaroslav Mervart Jiří KM agro invest s.r.o. KM agro invest s.r.o. KM agro invest s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o.

Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o.

20


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců Data byla pořízena pomocí ultrazvukových měření hloubka hřbetního svalů a tloušťka podkožního tuku u jehňat ve věku 70  130 dní. K měření byl použit terénní ultrazvuk WED 3000 s lineární sondou 7,5 MHz.

id

21

linie matky

otec CZ0000080538053 CZ0000080537053 CZ0000080532053 CZ0000080531053 CZ0000080530053 CZ0000078466053 CZ0000078460053 CZ0000078457053 CZ0000078456053 CZ0000078455053 CZ0000078454053 CZ0000078451053 CZ0000078449053 CZ0000078448053 CZ0000078444053 CZ0000075835053 CZ0000091615953 CZ0000091607953 CZ0000091606953 CZ0000091602953 CZ0000091601953 CZ0000091600953 CZ0000091599953 CZ0000091598953 CZ0000091597953 CZ0000091596953 CZ0000091592953 CZ0000091591953 CZ0000091590953 CZ0000091589953 CZ0000091588953 CZ0000091586953 CZ0000091585953 CZ0000091584953 CZ0000091577953 CZ0000091576953 CZ0000091575953 CZ0000091570953 CZ0000088555953 CZ0000088553953 CZ0000088552953 CZ0000088551953 CZ0000088548953 CZ0000088547953 CZ0000088546953 CZ0000088545953 CZ0000088544953 CZ0000088541953 CZ0000088540953 CZ0000088536953 CZ0000088535953 CZ0000088533953

JOK-0002 David David David 0407 ARAWN 0407 ARAWN Skimo Francisco Mickey 0407 ARAWN 0426 JANGLES Jangles Haro David Francisco 0411 TANO 0407 ARAWN 0407 ARAWN Skimo Skimo Francisco Francisco David Francisco 0411 TANO Attila Attila 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0407 ARAWN David 0411 TANO 0411 TANO David Haro 0407 ARAWN 0407 ARAWN 0407 ARAWN

otec CZ0000076782021 CZ0000091538921 CZ0000091537921

KOA-0001

Emil Skimo 0423 FAFNIR 0423 FAFNIR David David Francisco Francisco Jangles Jangles 0407 ARAWN Etzel 0407 ARAWN

VT M M M M M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

č.st.reg.plemeníků

přírůstek

průněrný přír.potomků:

278 234 347 403 388 263 360 294 393 334 263 384 198 227 254 327 348 242 188 285 193 209 193 309 381 246 312 336 203 250 347 263 337 337 187 294 269 260 238 199 235 230 235 257 360 324 274 248 200 265 198 264 284

EB

EB EA

EA

průněrný přír.potomků: M F F

350 372 327 350

test 20,3 / 34,1 / 50,2 / 36,5 / 23 / 1 35,9 / 26,7 / 35,3 / 31 / 1 21,8 / 36,7 / 21,4 / 17,6 / 24,7 / 27,4 / 26,5 / 26,7 / 18,9 / 21,1 / 21,1 / 26,7 / 24,4 / 27,8 / 37,5 / 26,1 / 29,4 / 33,9 / 19,5 / 23,7 / 37,1 / 27,3 / 33,6 / 31,9 / 20,5 / 28,3 / 24,4 / 26,3 / 28,3 / 20,1 / 24,3 / 28,9 / 23,3 / 27,6 / 27,9 / 32 / 1 30,5 / 30,2 / 24,1 / 26,5 / 23,1 / 26,3 / 30,5 /

1/ 1/ 2/ 1/ /4 1/ 1/ 1/ /5 1/ 2/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 1/ 1/ 2/ 1/ 1/ 2/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ /5 2/ 2/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/

majitel 2 5 5 5 5 3 5 3 5 3 2 3 4 4 4 2 3 2 3 2 4 5 3 4 5 2 3 5 5 5 5 2 5 4 5 2 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 4 4

Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel

Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín,

s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o.

Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Bláha Jan, Ing. Pavel Habětín, s.r.o. Bláha Jan, Ing. Bláha Jan, Ing. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Bláha Jan, Ing. Pavel Habětín, s.r.o. Bláha Jan, Ing. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. pemmaPro, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. KM agro invest s.r.o.

KM agro invest s.r.o. KM agro invest s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o. Pavel Habětín, s.r.o.

Smolík Bohumil

Pavel Habětín, s.r.o.


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců Data byla pořízena pomocí ultrazvukových měření hloubka hřbetního svalů a tloušťka podkožního tuku u jehňat ve věku 70  130 dní. K měření byl použit terénní ultrazvuk WED 3000 s lineární sondou 7,5 MHz. id otec CZ0000078339081 CZ0000078332081 CZ0000078319081 CZ0000078311081 CZ0000078034081 CZ0000078315981 CZ0000003703984 CZ0000003702984 CZ0000003701984 CZ0000003700984 CZ0000003699984 CZ0000003698984 CZ0000003696984 CZ0000003694984 CZ0000003693984 CZ0000003692984 CZ0000003691984 CZ0000003689984 CZ0000003688984 CZ0000003686984 CZ0000003684984

linie matky MAD-0006 0411 TANO 0411 TANO 0404 DUME 0404 DUME 0404 DUME 0411 TANO 0403 DANSO 0411 TANO 0411 TANO 0404 DUME 0411 TANO 0404 DUME 0411 TANO 0404 0404 0404 0404

DUME DUME DUME DUME

VT M M M M M F F F F F F F F F F F F F F F F

otec CZ0000010314034 CZ0000030461934 CZ0000030460934

MAK-0002 0401 HUGO 0401 HUGO 0401 HUGO

otec CZ0000009066924

MAK-0005 0419 ARON

otec CZ0000065109042 CZ0000065108042 CZ0000065107042 CZ0000077810942

NIH-0003 0413 MAHDY 0413 MAHDY 0413 MAHDY 0413 MAHDY

otec CZ0000005187924

NIH-0005 0408 AMARUN F

otec CZ0000097397981

NIH-0006 0411 TANO

otec CZ0000043697071 CZ0000043696071 CZ0000039523071 CZ0000039522071 CZ0000047438971 CZ0000047435971 CZ0000047433971 CZ0000047432971

PLI-0001

otec CZ0000052369041 CZ0000052366041 CZ0000048175041 CZ0000048174041 CZ0000048173041 CZ0000048172041 CZ0000059711941 CZ0000059708941 CZ0000059707941 CZ0000059706941 CZ0000059705941 CZ0000059704941 CZ0000054705941 CZ0000021939934

0406 PLIMUS

M F F

č.st.reg.plemeníků

průněrný přír.potomků: EA MAD-0009 ER EB

MAD-0008

ER

EA EA ER EA EB průněrný přír.potomků: ER MAK-0007 0 průněrný přír.potomků:

F

průněrný přír.potomků: M M M F průněrný přír.potomků:

průněrný přír.potomků: F průněrný přír.potomků: M M M M F F F F

SAN-0001 M M M M M M F F F F F F F F

EB

průněrný přír.potomků: EA SAN-0007

EA EA EB EB I EA

SAN-0002

přírůstek

test

majitel

317 263 399 331 413 234 299 210 156 275 324 313 357 296 348 212 360 447 329 365 413 303

37,1 / 35 / 2 39 / 2 38,9 / 31,9 / 28 / 1 24,6 / 25,4 / 33,7 / 36,3 / 33,7 / 35 / 1 34,6 / 35,7 / 30,5 / 36,9 / 45,1 / 30,5 / 36,9 / 39,4 / 32,7 /

289 331 293 242

42,8 / 1 / 4 29,8 / 1 / 4 26,3 / 1 / 3

Platen Technologie, s.r.o.

261 261

28,6 / 1 / 5

Pospíšil Jan, Ing

279 264 290 330 230

27,8 / 35 / 1 40,3 / 28,3 /

pemmaPro, pemmaPro, pemmaPro, pemmaPro,

340 340

32 / 2 / 4

Kopřiva Vladimír

234 234

29,2 / 2 / 5

Platen Technologie, s.r.o.

1/ /5 /4 3/ 1/ /4 1/ 1/ 2/ 2/ 1/ /5 1/ 2/ 1/ 1/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/

5

5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 5 4 4 5 4

1/3 /4 1/5 1/3

197 239 253 232 145 287 180 118 118 285 302 231 256 260 403 350 300 167 250 270 270 300 260 367

Suchánek Petr

Platen Platen Platen Platen

Technologie, Technologie, Technologie, Technologie,

s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o.

Velčovská Alena

pemmaPro, s.r.o. pemmaPro, s.r.o. pemmaPro, s.r.o. pemmaPro, s.r.o. Vohnout Miroslav

Hlavín Josef

s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o.

Leskovjan Josef Myslík Zdeněk Myslík Zdeněk Myslík Zdeněk

33,6 / 22,6 / 23,8 / 22,8 / 20,1 / 19,9 / 25,5 / 20,3 / 16 / 2 24,2 / 17,6 / 20,1 /

1/ 1/ 1/ 2/ 1/ 1/ 1/ 1/ /3 2/ 1/ 2/

4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4

31,4 / 3 / 5

Duchoslavová Jana Koláček Luděk Vošický Martin Koláček Luděk Koláček Luděk Koláček Luděk Koláček Luděk

22


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců Data byla pořízena pomocí ultrazvukových měření hloubka hřbetního svalů a tloušťka podkožního tuku u jehňat ve věku 70  130 dní. K měření byl použit terénní ultrazvuk WED 3000 s lineární sondou 7,5 MHz.

id

23

linie matky

otec CZ0000092555021 CZ0000092554021 CZ0000092553021 CZ0000079291051 CZ0000078645021 CZ0000005610024 CZ0000094136951 CZ0000027848924 CZ0000027847924 CZ0000027846924 CZ0000025388975 CZ0000011145924 CZ0000011144924 CZ0000011143924

SAN-0002 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK 0401 HUGO 0402 FRANK 0422 MAKO 0419 ARON 0413 MAHDY 0416 SALONGO 0416 SALONGO 0402 FRANK 0402 FRANK 0413 MAHDY 0402 FRANK

otec CZ0000032763975 CZ0000032762975

SAN-0006 0402 FRANK

otec CZ0000080648052 CZ0000076857052 CZ0000076856052 CZ0000076854052 CZ0000076853052 CZ0000090495952 CZ0000090494952 CZ0000090493952 CZ0000090492952 CZ0000090491952 CZ0000090490952

TEB-0001 Atila 0402 FRANK Titus 0402 FRANK Atila 0402 FRANK 0402 FRANK Atila 0402 FRANK 0402 FRANK 0402 FRANK

M M M M M M F F F F F F F F

VT

č.st.reg.plemeníků

přírůstek

ER EA ER

průněrný přír.potomků: SAN-0005 SAN-0006 SAN-0004

ER ER

SAN-0003 SAN-0008

340 422 341 387 212 406 424 264 362 370 366 142 379 315 363

35 / 2 32,7 / 37,3 / 24 / 1 29,7 / 36,1 / 27,9 / 32,1 / 37,6 / 38,9 / 16 / 1 31,4 / 25,9 / 36,1 /

5 5 5

KM agro invest s.r.o. Vohnout Miroslav Velčovská Alena Smolík Bohumil

278 326 229

33,5 / 2 / 5 25,5 / 1 / 3

KM agro invest s.r.o. KM agro invest s.r.o.

304 342 325 267 444 257 247 285 234 402 247 297

25,5 / 31,6 / 33,1 / 36,8 / 25,4 / 21,9 / 33 / 1 26,4 / 29,4 / 21,5 / 26,3 /

EA

EA ER ER průněrný přír.potomků:

F F

M M M M M F F F F F F

ER EB I EA EA EA ER EB EA EA ER

průněrný přír.potomků: TEB-0006 TEB-0005 TEB-0004 TEB-0003 TEB-0002

test /5 2/ 1/ /3 1/ 1/ 1/ 2/ 1/ 3/ /3 3/ 1/ 1/

majitel

4 5

KM agro invest s.r.o. Duchoslavová Jana

5 5 4 5 5 5

Duchoslavová Jana Smolík Bohumil

1/5 2/5 2/3 2/5 2,3 / 4 2/4 Peňázová Radka /4 Peňázová Radka 2,1 / 4 Peňázová Radka 2/5 Peňázová Radka 1/4 Peňázová Radka 1/4 Peňázová Radka


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců Data byla pořízena pomocí ultrazvukových měření hloubka hřbetního svalů a tloušťka podkožního tuku u jehňat ve věku 70  130 dní. K měření byl použit terénní ultrazvuk WED 3000 s lineární sondou 7,5 MHz. id otec CZ0000080649052 CZ0000076273053 CZ0000076272053 CZ0000076271053 CZ0000076270053 CZ0000075819053 CZ0000075805053 CZ0000075804053 CZ0000075802053 CZ0000072390053 CZ0000072381053 CZ0000072375053 CZ0000072363053 CZ0000066048053 CZ0000061049053 CZ0000051584071 CZ0000094797952 CZ0000090497952 CZ0000089016953 CZ0000089015953 CZ0000089014953 CZ0000088530953 CZ0000088525953 CZ0000088524953 CZ0000088523953 CZ0000088520953 CZ0000088510953 CZ0000088507953 CZ0000088506953 CZ0000084177953 CZ0000084176953 CZ0000084175953 CZ0000084174953 CZ0000084173953 CZ0000084172953 CZ0000084171953 CZ0000080665953 CZ0000080660953 CZ0000080659953 CZ0000080653953 CZ0000080650953 CZ0000080643953 CZ0000080642953 CZ0000076376953 CZ0000076374953 CZ0000076373953 CZ0000076372953 CZ0000076371953 CZ0000076370953 CZ0000076364953 CZ0000076361953 CZ0000076360953 CZ0000070425953 CZ0000070424953 CZ0000062697971 CZ0000062696971 CZ0000062695971 CZ0000062694971 otec CZ0000084221052 CZ0000099124952 CZ0000099123952 CZ0000099122952 CZ0000099121952 CZ0000041683952

linie matky TTA-0001 0421 TEMBI 0402 FRANK 0420 NIHAL Titus Titus 0407 ARAWN 0407 ARAWN Francisco 0407 ARAWN David 0407 ARAWN 0420 NIHAL 0421 TEMBI 0421 TEMBI 0420 NIHAL 0420 NIHAL Attila Attila Mickey

Francisco Francisco David David Skimo David Ian Ian David Francisco David Skimo

Francisco Francisco Francisco 0407 ARAWN 0407 ARAWN David 0407 ARAWN Skimo Skimo Skimo Skimo Skimo 0420 NIHAL 0420 NIHAL 0420 NIHAL 0420 NIHAL TTA-0003 0408 AMARUN Skimo 0423 FAFNIR Skimo Skimo Skimo

VT M M M M M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

č.st.reg.plemeníků

průněrný přír.potomků: EA TTA-0031

EA EA ER EA EB

TTA-0028 TTA-0030

EA EB EA

TTA-0010 TTA-0007 TTA-0003

TTA-0022 TTA-0019

EA ER

EA

EB

I

ER

EA EA

I I EA EA EA EA

průněrný přír.potomků: M F F F F F

EA I ER EA

přírůstek

test

majitel

275 345 339 348 269 302 268 272 262 389 372 322 214 265 344 406 318 346 331 375 320 315 297 240 233 233 285 297 344 245 189 235 291 211 221 167 280 259 337 254 218 201 317 319 177 209 179 220 254 304 390 351 280 177 198 273 308 125 126

35 / 2 31,5 / 27,8 / 23,2 / 29 / 2 24,4 / 23,3 / 21,2 / 31,8 / 27,5 / 31,7 / 19,9 / 26,4 / 16,6 / 29,8 / 31,7 / 30,7 / 34,5 / 39,8 / 27,8 / 31,7 / 33,1 / 23,9 / 22 / 1 25 / 1 26,3 / 32,9 / 40,4 / 29 / 1 23,9 / 23,3 / 25,9 / 22,7 / 21 / 2 18,9 / 24,6 / 33 / 1 31,2 / 32,4 / 24,4 / 25,3 / 33,3 / 29,8 / 20,1 / 18,7 / 19,8 / 21,8 / 23,9 / 27,2 / 19,5 / 21,3 / 19,2 / 19 / 2 19 / 2 32,6 / 26,3 / 18,8 / 19,8 /

/5 Peňázová Radka 3/4 Bouška Josef 3/5 Bouška Josef 2/4 Bouška Josef /5 Bouška Josef 2/4 Klimešová Radmila 1/3 1/3 1/5 2/5 Pavel Habětín, s.r.o. 2/5 Skalický Radek 1,5 / 3 Pavel Habětín, s.r.o. 2/4 Preclíková Marie 2/4 5/5 Krušina Miroslav 1/4 Spurný Michal 1/4 Peňázová Radka 1/4 Peňázová Radka 1/5 Bouška Josef 1/5 Bouška Josef 2/5 Bouška Josef 1/5 1/3 Mervart Jiří /3 /3 Pavel Habětín, s.r.o. 1/5 1/5 Pavel Habětín, s.r.o. 2/5 Pavel Habětín, s.r.o. /3 1,7 / 3 Pavel Habětín, s.r.o. 1/4 Pavel Habětín, s.r.o. 2/5 Pavel Habětín, s.r.o. 2/4 Pavel Habětín, s.r.o. /3 Pavel Habětín, s.r.o. 1/3 Pavel Habětín, s.r.o. 2/5 Pavel Habětín, s.r.o. /5 KM agro invest s.r.o. 1/4 1/5 KM agro invest s.r.o. 1/4 KM agro invest s.r.o. 2/4 2/5 Koláček Luděk 2/5 Koláček Luděk 1/2 1/3 Pavel Habětín, s.r.o. 1/2 Pavel Habětín, s.r.o. 1/3 1/4 2/4 2/5 Pavel Habětín, s.r.o. 3/5 Pavel Habětín, s.r.o. 2/4 Pavel Habětín, s.r.o. /3 /3 1/5 Spurný Michal 1/4 Spurný Michal 1/2 Spurný Michal 1/2 Spurný Michal

237 199 168 264 234 362 192

23,5 15,2 26,7 21,1 28,5 20,5

1 1 2 1 1 2

/ / / / / /

/ / / / / /

3 3 5 3 5 3

Krušina Miroslav Krušina Miroslav Krušina Miroslav Falta Ondřej Falta Ondřej Falta Ondřej

24


Testace jehňat a přírůstky v členění podle otců Data byla pořízena pomocí ultrazvukových měření hloubka hřbetního svalů a tloušťka podkožního tuku u jehňat ve věku 70  130 dní. K měření byl použit terénní ultrazvuk WED 3000 s lineární sondou 7,5 MHz.

id

linie matky

VT

č.st.reg.plemeníků

přírůstek

průněrný přír.potomků:

242 228 256

23,2 / 2 / 3 27 / 3 / 4

336 332 340

29,5 / 1 / 5 25,3 / 1 / 5

Preclíková Marie Hlavín Josef

265 256 276 264

30,5 / 1 / 3 22,9 / 1 / 3 29,2 / 2 / 4

Kovács Jan Kovács Jan Kovács Jan

299 301 343 260 282 377 261 320 219 241 334 269 320 361

29,1 / 22,9 / 24,3 / 24,3 / 36 / 2 25,7 / 30,4 / 20,8 / 17,5 / 27,5 / 21,2 / 23,8 / 26,5 /

1/ 1/ 1/ 2/ /5 2/ 2/ 1/ 1/ 2/ 1/ 1/ 2/

Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel

277 323 295 287 246 234

34,4 / 32 / 1 33,6 / 32,2 / 32 / 1

1/4 /3 2/3 1/3 /3

otec CZ0000098965932 CZ0000098964932

TTA-0004 0413 MAHDY 0413 MAHDY

otec CZ0000084374052 CZ0000084372052

TTA-0010 0423 FAFNIR 0423 FAFNIR

otec CZ0000003390955 CZ0000003388955 CZ0000003383955

TTA-0016 0408 AMARUN F 0408 AMARUN F 0408 AMARUN F

průněrný přír.potomků:

otec CZ0000080536053 CZ0000080535053 CZ0000080534053 CZ0000080529053 CZ0000094127953 CZ0000094126953 CZ0000094125953 CZ0000094124953 CZ0000091619953 CZ0000091618953 CZ0000091617953 CZ0000091614953 CZ0000091613953

TTA-0022 0423 FAFNIR Francisco Mickey 0407 ARAWN Etzel 0423 FAFNIR 0407 ARAWN 0426 JANGLES Francisco

průněrný přír.potomků:

otec CZ0000080655052 CZ0000080653052 CZ0000094801952 CZ0000094800952 CZ0000094798952

TTA-0031 0402 FRANK 0402 FRANK Titus 0402 FRANK 0402 FRANK

průněrný přír.potomků:

otec CZ0000063069053 CZ0000063055053 CZ0000063051053 CZ0000063050053 CZ0000063042053 CZ0000063012053 CZ0000059377053 CZ0000059372053 CZ0000059371053 CZ0000059363053 CZ0000059359053 CZ0000059355053 CZ0000072792953 CZ0000072785953 CZ0000068351953 CZ0000068350953 CZ0000068326953 CZ0000068315953 CZ0000068310953 CZ0000068304953 CZ0000068297953 CZ0000068296953 CZ0000072797953

WAZ-0001 0400 DORPE

F F

0 I průněrný přír.potomků:

M M

ER

TTA-0029

M M M M F F F F F F Mickey F 0426 JANGLES F Skimo F

0400 DORPE

0400 DORPE

0400 DORPE

M M F F F průněrný přír.potomků: M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F F F 2,8

EB I

EB

I I I I I EB EB

test

majitel

4 3 3 4 4 4 3 2 5 3 4 5

Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín, Habětín,

Peňázová Peňázová Peňázová Peňázová Peňázová

s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o.

Radka Radka Radka Radka Radka

222 379 211 306 211 228 305 184 242 182 132 199 212 296 212 118 162 119 157 177 191 346 300 238

25


Jehněčí a skopové maso Výživářské vlastnosti jehněčího masa Jehněčí maso je potravinou bohatou na živiny. Poskytuje vysoce hodnotné bílkoviny , nezbytné minerály železo a zinek nebo vitamíny skupiny B. Podílí se rovněž na přísunu selenu a vitamínu D do organizmu. Libové jehněčí maso je jedním z nejhodnotnějších zdrojů železa, které nezbytnou součástí mnoha životních pochodů včetně transportu kyslíku červenými krvinkami, činnosti imunitního systému, přeměny energie v organizmu. Nedostatek železa je jednou z nejčastějších potravinových insuficiencí a to i v rozvinutých zemích, kde mnoho zdravotních problémů pramení spíše z nadbytku přijímané potravy než z jejího nedostatku. Nedostatek železa u dětí může mít znatelný a trvalý efekt na vývin mozku, zejména u dětí mladších 24 měsíců věku. Význam železa ve stravě Význam železa pro děti Proč je železo tak důležité? Železo je prvkem nezbytným pro zdárný tělesný a psychický vývoj mladého organizmu. Je důležitou složkou mozkových struktur. Do věku dvou let mozek dítěte dosáhne asi 80% hmotnosti v dospělosti a potřeba přísunu železa v raném dětství je velmi vysoká. Jaké jsou příznaky nedostatku železa u dětí? Vážný deficit železa ve stravě dětí se může projevovat: - snížením obranyschopnosti organizmu, tedy častějšími infekcemi - pomalejším vývinem motorických funkcí, např. smyslu rovnováhy či koordinace pohybů - pomalejším vývojem řeči - malým poklesem IQ (o několik bodů) Některé studie novozélandských výzkumníků prokázaly, že asi 30% dětí je vystaveno nedostatku železa v potravě a skoro 20% dětí trpí vážnějším deficitem železa , projevujícím se anemií. Jaké jsou vhodné zdroje železa pro děti? Dítě přichází na svět s dostatečnou zásobou železa v těl, která pokrývá spolu s mateřským mlékem nebo jeho umělou náhražkou potřeby organizmu až do věku 4-6 měsíců. Kojené děti velmi zřídka trpí nedostatkem železa, ačkoliv je jeho obsah v mateřském mléce nízký je toto železo velmi dobře vstřebatelné. Okolo 6-tého měsíce života se začínají zvyšovat požadavky na přísun železa v potravě. Jaké jsou doporučené denní dávky železa? Do 6. měsíce věku: kojené děti 0,5mg/den Do 6. měsíce věku: umělá výživa 3,0mg/den Od 7. do 12. měsíce věku 9,0mg/den Potřeba příjmu žleza je obzvlášť vysoká ve věku 6-9 měsíců, tedy v době kdy začíná být podávána pevná potrava. Je velmi důležité aby potraviny podávané dítěti v tomto období byly bohaté na železo v lehce vstřebatelné formě. Jak zabezpečit dostatečný příjem železa v potravě dítěte? Do 4. měsíce věku - Vše co děti potřebují je obsaženo v mateřském mléce či kvalitní umělé mléčné výživě. Nepodávejte dětem čaj, kravské mléko nebo pevné potraviny. 4.-6. měsíc – Pokračujte v kojení nebo krmení umělou náhražkou mateřského mléka. Za čněte s podáváním dětské cereální bezlepkové kašičky s přídavkem železa smíchané s malám množstvím mateřského mléka či jeho umělé náhražky. 5.-6. měsíc – začněte s přípravou zmixované zeleniny smíchané s malým množstvím převařené vody a trochou mateřského mléka. Je možno podávat rovněž zmixované ovoce. 6.-9. měsíc – Pokračujte v kojení či podávání odpovídající umělé výživy. Brzy po dosažení 6. měsíce věku začněte s podáváním zmixovaného jehněčího, telecího, kuřecího masa a jater. Tyto druhy mas jsou snadno stravitelné pro naprostou většinu půlročních dětí. V 8. měsíci věku by dětem již měla být podávána 2-3 pevná jídla a 3-4 kojení denně. V tomto období by dětem měla být nejdřív nabízena pevná strava před kojením.

9.-12. měsíc – Dítě přijímá větší kousky potravy: jemně nakrájenou zeleninu, ovoce a libové maso. Červená masa z mladých zvířat jako jsou jehněčí a telecí maso jsou zvláště bohaté na lehce metabolizovatelné železo. Význam železa pro těhotné ženy Těhotné ženy potřebují 2-3 krát více železa oproti běžnému stavu. Dodatečné nároky na příjem železa jsou způsobeny potřebami rostoucího plodu a placenty a zvyšováním počtu červených krvinek v těle matky v době gravidity. Během těhotenství se zvši je efektivnost vstřebávání železa z potravy a ukládání tohoto prvku do tělních rezerv. Rovněž se snižují ztráty železa neboť nedochází k menstruacím. Nedostatečný příjem železa ovlivní více hladinu tohoto prvku v těle matky. Potřeby vyvíjejícího plodu budou uspokojeny na úkor mateřského organizmu. Doporučená denní dávka železa v době gravidity je 22-36 mg. Dobrým zdrojem železa jsou hovězí, skopové a jehněčí maso. Upozornění: Ačkoliv jsou játra vynikajícím zdrojem železa, jejich příjem těhotnými ženami by měl být omezen na asi 100g týdně, z důvodu potencionálního toxického efektu vysokých dávek vitamínu A na vyvíjející se plod. Význam železa pro sportovce Železo tvoří nezbytnou komponentu bílkovin hemoglobinu, který zabezpečuje transport kyslíku v těle a myoglobinu, který zadržuje kyslík ve svalech. Nedostatek železa snižuje zásobování svalů kyslíkem a zpomaluje metabolické reakce přeměny energie, což vede ke snížení výkonnosti, pocitům únavy, bolestem hlavy a zkracování dechu. Z těchto důvodů je dostatečný přísun železa tak důležitý pro sportovce. Ženy jsou více vystaveny nebezpečí nedostatku železa z důvodu pravidelných ztrát krve v době menstruace. Vlastnosti jehněčího a hovězího masa Chutná jídla z jehněčího a hovězího masa jsou výtečným zdrojem noha nezbytných živin a významnou měrou přispívají k vybalancování zdravé výživy lidí. Jehněčí a hovězí maso patří mezi nejhodnotnější zdroje lehce vstřebatelného železa. Libová červená masa představují kompletní zásobárnu živin potřebných pro lidský organizmus. Jehněčí a hovězí maso jsou významným zdrojem proteinů, vitamínů skupiny B (B1, B2, B3, B4, B6, B12,), minerálních látek, zejména železa a zinku. Jehněčí a hovězí maso jsou velmi koncentrovanými potravinami, jinými slovy malé množství libového masa poskytuje mnoho potřebných živin. Energetická hodnota jehněčího nebo telecího masa je překvapivě nízká v poměru k množství obsažených proteinů.

pokračování na další straně

26


Jehněčí a skopové maso Železo Železo je potřebné pro krvetvorbu, metabolizmus energie a vývin mozku u dětí. Železo je obsaženo v mnoha potravinách, zejména v červeném mase. Obecně se dá říci, že čím červenější barva masa tím více železa obsahuje. Železo se vyskytuje ve dvou formách: hemové a nehemové. Hemové železo, které je mnohem snadněji vstřebatelné, je obsaženo v mase, játrech, ledvinách a plodech moře.Nehemové železo se nachází v zelenině, pečivu, obilovinách, luštěninách, vejcích a ovoci. Vstřebatelnost železa v této formě je pouze asi 5%. Červená masa nejenže jsou zdrojem hemové formy železa, ale mohou až čtyřnásobně zvýšit i vstřebatelnost nehemového železa. Kombinací jídel obsahujících železo v hemové i nehemové formě lze zabezpečit dostatečný příjem tohoto důležitého prvku organizmem. Zinek Zinek je obsažen ve všech buňkách organizmu. Je součástí struktury a tedy i předpokladem funkčnosti asi 50 různých enzymů. Je důležitý pro růst, spermiogenezi, vidění za šera, chuť k jídlu, smysly chti a čichu, obranyschopnost organizmu nebo hojení ran. Zinek je obsažen v mnoha potravinách avšaqk jeho vstřebatelnost je velmi různá. Hovězí a jehněčí maso se vyznačují vysokým obsahem zinku. Červená masa a zvláště pak, játra nebo ledviny mají vyšší obsah zinku než drůbež, sýry, luštěniny nebo zelenina. Proteiny červených druhů mas podporují vstřebávání zinku organizmem. To znamená, že zinek je mnohem snadněji absorbován z jídel, jejichž součástí je maso. Potraviny rostlinného původu, jako například obilniny nebo luštěniny, často obsahují látky inhibující vstřebávání zinku. Proteiny Proteiny jsou nezbytné pro stavbu, obnovu a funkčnost buněk, tkání a orgánů těla. Proteiny jsou tvořeny složitými molekulami, které se skládají s různých kombinací menších jednotek – aminokyselin. Lidský organizmus je schopen sám vytvářet některé aminokyseliny potřebné pro tvorbu bílkovin a jiných důležitých látek, nicméně některé aminokyseliny, označované jako esenciální, musejí být přijímány v potravě. Pokud potravina obsahuje všechny esenciální aminokyseliny vyžadované organizmem člověka, je označována jako vysoce kvalitní bílkovinná potravina. Hovězí a jehněčí maso jsou vysoce kvalitními bílkovinnými potravinami s optimálně vybalancovanou skladbou esenciálních aminokyselin. Ve 100 g libového jehněčího masa je obsaženo asi 27-30 g bílkovin. Bílkoviny rostlinného původu nemají z hlediska lidské výživy vybalancovaný poměr aminokyselin. Vitamíny skupiny B Vitamíny skupiny B se podílejí na regulaci mnoha chemických procesů v organizmu. Některé napomáhají v distribuci energie v organizmu, jiné se podílejí na zabezpečení funkcí zraku, dobrého zdravotního stavu kůže, správnou funkci mozku nebo tvorbu červených krvinek. Hovězí a jehněčí maso obsahují vitaminy B1, B2, B3, B4, B6 a jsou obzvlášť bohatým zdrojem vitamínu B12, který je přirozeně obsažen jen v potravinách živočišného původu. Asi 100 g jehněčího masa zabezpečuje pokrytí doporučené denní dávky tohoto důležitého vitamínu.

Vitamín D Vitamín D spolu s vápníkem hrají velmi důležitou úlohu při tvorbě pevné kostry. Tento vitamín se může vytvářet v kůži působením slunečního záření, avšak v naších zeměpisných šířkách musí být část jeho potřeby doplňována potravou. Tradičně jsou hlavní zdrojem vitamínu D mléčné výrobky a rybí tuk. Hovězí a jehněčí maso jsou však rovněž významnými zdroji tohoto vitamínu. Podle nových poznatků obsahuje červené maso hodnotnější typ vitamínu D, který je efektivněji vstřebáván v organizmu. Vitamín A Vitamín A je potřebný pro zabezpečení růstu, dobrý zdravotní stav kůže, zrak a obranyschopnost organizmu. Velmi bohatým zdrojem vitamínu A jsou játra, nicméně je doporučováno aby tědotné ženy omezily spotřebu jater na cca 100 g týdně z důvodu potencionální toxicity vysokých dávek vitamínu A na plod. Energie Energetická hodnota potravin je vyjadřována v kilojoulech (kJ) nebo v kilokaloriích (kcal). Jeden kcal= 4,2 kJ. Energetická hodnota masa je velmi závislá na množství obsaženého tuku a na způsobu přípravy. Například smažením s přídavkem oleje se obsah energie bude zvyšovat. Srovnání energetické hodnoty hovězího a jehněčího masa s jinými vybranými potravinami je uveden v následující tabulce: Energetická hodnota 100 g vybraných bílkovinných potravin Food Salami Slanina, grilovaná Sýr, čedar Kuřecí stehno, s kůží, pečené Jehněčí, libové, vařené Hovězí, libové, vařené (průměr) Jehněčí, kýta, grilovaná Vepřová kýta, libová, pečená Hovězí, steak, libový, grilovaný

kJ 2060 1350 1770 930 855 757 728 725 663

kcal 492 323 422 222 205 181 174 174 159

Zdroj: The Concise New Zealand Food Composition Tables, 6th edition, 2003, ISBN 0-478-10833-8.

Tuk Tuk je koncentrovaným zdrojem energie. Jeden gram tuku poskatuje 37 kJ energie, zatímco pro srovnání gram bílkovin 17 kJ a gram uhlohydrátů 16 kJ. Je důležité mít na paměti, že lidský organizmus potřebuje příjmout v potravě určité množství tuku jako zdroj esenciálních masných kyselin a pro umožnění absorbce vitamínů rozpustných v tucích A,D,E a K, stejně jako dalších živin rozpustných v tucích například lykopenu z rajčat. Tuk který je přijímán v potrvě je téměř vždy tvořen směsínasycených a nenasycených masných kyselin. Mnoho lidí se domnívá, že zvířecí tuky jsou tvořeny pouze škodlivými nasycenými masnými kyselinami, což však neodpovídá skutečnosti. Hovězí a jehněčí lůj obsahuje vedle nasycených a polynenasycených masných kyselin i poměrně velké množství zdraví prospěšných mononenasycených masných kyselin. Obyvalelé Nového Zélandu přijímají 9% spotřeby mononenasycených a pouze 8% spotřeby nasycených masných kyselin prostřednictvím hovězího a jehněčího masa.

27


Jehněčí a skopové maso Omega 3s Polynenasycené masné kyseliny jsou rozdělovány na dvě skupiny Omega6 a Omega3. Omega3 masné kyseliny mají příznivý vliv na srdeční a mozkovou činnost. Jehněčí ahovězí maso rovněž obsahují toto skupinu masných kyselin, přičemž jejich obsah je vyšší v mase zvířat chovaných pastevním způsobem než v mase zvířat přijímajících jadrná krmiva. Konjugovaná kyselina linolenová (CLA) Další pozoruhodnou polynenasycenou kyselinou je CLA. Pokusy na krysách prokázaly úbytek případů rakoviny a zmenšování se nádorů při podávání CLA. Tato kasná kyselina se nachází pouze v potravinách pocházejících od přežvýkavců (maso i mléko) a jejich obsah je vyšší u pastevně chovaných zvířat. Kyselina stearová – zvláštní typ nasycené masné kyseliny Nasycené masné kyseliny jsou obecně známy svým účinkem na zvšování hladiny cholesterolu v krvi. Nicméně jedna z nich – kyselina stearová se na tomto zvyšování nepodílí, její účinek je neutrální. Asi třetina z obsahu nasycených masných kyselin v jehněčím mase je tvořena právě kyselinou stearovou.

Určité m množství cholesterolu je nezbytné pro život, protože tato látka je důležitou součástí buněčných stěn, žluči a některých hormonů. Vysoká hladina krevního cholesterolu v krvi je však ze zdravotních hlediska nepříznivá, protože dochází k jeho usazování ve stěnách tepen a zvyšuje se riziko srdečních onemocnění. Vysoká hladina cholesterolu může bát způsobena dědičnými předpoklady. Mezi potraviny s vysokým obsahem cholesterolu patří játra, ledviny, vaječný žloutek, krevety nebo garnáti. Střední obsah cholesterolu mají maso, drůbež, některé ryby, mléko a sýry. Obsah cholesterolu v potravě však za normálních okolností nemá vliv na zvyšování jeho hladiny v krvi. Toto zvyšování je zpravidla způsobeno přebytkem nasycených masných kyselin v potravě, obsahem cholesterolu v ní. Libové jehněčí maso může být zařazeno do dietní stravy zaměřené na snižování hladiny krevního cholesterolu. Uhlohydráty (cukry) Cukry nejsou jehněčím mase obsaženy s výjimkou malého množství zásobního cukru glykogenu v játrech.

Cholesterol Cholesterol je druh tuku, který se nachází v mnoha produktech živočišného původu a je rovněž vytvářen přímo v organizmu.

28


Dobrá péče se vyplatí

® Axion Start Udržte stres vašich zvířat pod kontrolou posílením imunity

Negativní stresující vlivy, jako jsou porod, nevyhovující ustájení, nevhodná krmná dávka (kvalita, kvantita), nebo její náhlé změny, probíhající infekční, metabolické, parazitární onemocnění, způsobují zánětlivé procesy v organismu s dopadem na zdraví a užitkovost zvířat.

AXION®Start obsahuje specifické extrakty z Šišáku bajkalského – unikátní patentované složení

AXION®Start zajišťuje silný antioxidační a protizánětlivý účinek s přímím dopadem na obranyschopnost udržuje integritu sliznice střev a mléčné žlázy – ochrana proti vniku patogenů má pozitivní vliv na příjem krmiva, termoregulaci (tepelný stres)

Pro více informací kontaktujte: IFRAMIX, s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9 Tel: (+420) 222 361 924 (nebo -925), e-mail: iframix@iframix.cz, www.iframix.cz

29


Kontrola Užitkovosti Parametrický Index (PI) se počítá ze všech matematicky uchopitelných parametrů zjišťovaných u zvířat, a to tím způsobem,že se vyjádří u jednotlivých parametrů procentní poměr k průměrné hodnotě daného parametru v populaci, s rozlišením pohlaví , a u přírůstků s rozlišením četnosti vrhu a pohlaví. Z takto získaných hodnot je pak vypočten průměr, ktarý představuje PI zvířete vztažený k populaci vedené v PK.

Obdobným způsobem je pro zvířata vypočítáván i PIF vztažený k populaci v konkrétním chovu. PIF slouží zejména jednotlivým chovatelům jako pomůcka rozhodování v procesu selekce. K přepočtům PI dochází v Plemenné knize Dorper automaticky při každém vložení nových dat vstupujících do jejich výpočtů. Aktualizované hodnoty PI jsou následně pro potřeby chovatelů importovány do webové aplikace PK Dorper. V následující tabulce jsou zobrazeny následující parametry: Četnost - četnost vrhu Parametrický index

- Parametrický index

H100↵ - Hmotnost ve sto dnech, přepočtená Δ H100 - Průměrný denní přírůstek hmotnosti ve sto dnech vypočtený z hodnoty H100↵ PTSU

- Přepočtená tloušťka hřetního svalu měřená ultrazvukem. Přepočet se provádí na sto dnů věku.

Ukazatel

Četnost

Parametrický index

H100↵

Δ H100

PTSU

Průměr

1,72

100

29,27

0,293

26,4

MAX

3

136

50,47

0,505

40,9

Průměr

1,70

100

29,17

0,292

27,9

MAX

3

133

45,71

0,457

42,1

Průměr

1,72

100

29,43

0,296

28,9

MAX

4

122

51,6

0,516

50,2

2016

2017

2018

H100

PTSU

30


Ročenku vydala Dorper Asociace CZ za účelem seznámení chovatelů a veřejnosti s děním, výsledky kontroly užitkovosti a testací v chovech ovcí plemene Dorper v České republice. Zpracování a grafická úprava: Ing. Jaroslav Rucki Fotografie a koláže mimo reklamy Radka Peňázová, Jaroslav Rucki a Matěj Prošek Příspěvky a fotografie poskytli: MVDr. Dita Koláčková, Matěj Prošek, Jaroslav Rucki Vendryně 04/2019 © Dorper Asociace CZ, z.s. Neprodejné

Profile for Jaroslav Rucki

Ročenka Dorper 2018  

Ročenka chovu Dorper 2018, v České republice. Data zveřejňuje Dorper Asociace CZ za podpory MZe ČR.

Ročenka Dorper 2018  

Ročenka chovu Dorper 2018, v České republice. Data zveřejňuje Dorper Asociace CZ za podpory MZe ČR.

Advertisement