Ročenka Dorper 2021 - Dorper Asociace CZ

Page 1

Dorper Asociace CZ

Ročenka Dorper 2021

Yearbook Dorper Sheep 2021 Dorper Sheep Association of Czech Republic

V únoru 2022 se završí 10 let fungování Dorper Asociace CZ v pozici uznaného chovatelského sdružení


Dorper v českých chovech, rok 2021 Vážení chovatelé a přátelé plemene dorper, vítáme Vás u pročítání ročenky Dorper Asociace CZ, která je nejen ohlédnutím za chovatelským rokem 2021 s výčtem šlechtitelských výsledků, ale může také tradičně posloužit jako zdroj informací, jako pracovní inspirace či jako návod k řešení některých zootechnických a veterinárních problémů v chovech. Rok 2021 byl stejně jako rok předchozí poznamenán řadou proticovidových opatření, která v některých měsících znemožňovala tradiční spolupráci chovatelů se šlechtiteli. Přesto se podařilo provést u všech jehňat kontrolu užitkovosti i všechna hodnocení dospělých zvířat. Náhradou za dlouhodobý výpadek v setkávání chovatelů pak proběhl v létě 2021 “Šampionát beranů a prodejní trh”. Mezi zajímavosti roku 2021 patří například společné odbavení dvou větších exportních zásilek plemeníků a plemenic, sestavených ze zvířat z několika českých chovů nebo významné překročení čísla dva tisíce, pokud se týká počtu ovcí dorper evidovaných českou plemennou knihou, kterou Dorper Asociace CZ vede. Covidově uvolněný konec léta umožnil konání brněnského veletrhu AnimalTech, kde se prezentace plemene dorper setkala s velkým zájmem z řad odborné i laické veřejnosti a v září se opět podařilo uspořádat nákupní trh a veřejné hodnocení zvířat v Plchovicích, tentokrát za účastí zahraničních zájemců. Rok 2021 byl devátým rokem existence Dorper Asociace CZ a přes nesporné překážky přinesl růst v oblasti plemenných kvalit české populace dorperů, v počtu zvířat v chovech i v kvalitě spolupráce chovatelů a Dorper Asociace CZ.

Mgr. Pavel Habětín, předseda Rady plemenné knihy

Dorper Asociace CZ, z. s. Vendryně 942 739 94 Vendryně Česká republika dorpercz@dorper.biz http://www.dorper.biz


Počty ovcí zapsaných v PK Dorper

Stavy zvířat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

zvířat zapsaných v PK

163

325

483

776

1024

1558

1804

2487

2751

z toho samců (M)

37

104

172

307

422

665

787

1137

1263

z toho samic (F)

126

221

311

469

601

890

1012

1341

1479

Plemenných beranů

19

31

61

77

150

179

229

319

200

Otcovských krevních linií

11

17

22

26

27

28

28

30

32

Plemenní berani:


Kontrola užitkovosti Ukazatel 2016

Četnost

Průměr max

1,72 3

Parametrický index 136

H100↵

Δ H100

PTSU

29,27 50,47

0,293 0,505

26,4 40,9

29,17

0,292

27,9

45,71

0,457

42,1

29,43

0,296

28,9

51,6

0,516

50,2

29,81

0,298

29,1

51,6

0,516

50,2

27,81

0,278

25,5

50,93

0,509

38,9

27,92

0,279

26,0

49,73

0,497

49,7

2017 Průměr

1,70

max

3

133

2018 Průměr

1,72

max

4

122

2019 Průměr

1,75

max

4

123

2020 Průměr

1,83

max

3

128

2021

Průměrný denní přírůstek ve 100 dnech činil u beránků v roce 297 gr., max. 468 gr. Průměrný denní přírůstek ve 100 dnech činil u jehnic v roce 263 gr. , max. 497 gr.

Průměr

1,82

max

3

128

26,4

27,9

28,9

29,1

29,27

29,17

29,43

2016

2017

2018

H100

25,5

26,0

29,81

27,81

27,92

2019

2020

2021

PTSU


Ukazatele reprodukce Reprodukce:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Narozených jehňat

103

127

131

245

225

360

410

430

393

z toho M

28

50

67

121

107

161

201

221

189

z toho F

75

77

64

124

118

199

209

209

202

Průměrný reprodukční věk

0,64

0,89

1,22

1,39

1,73

1,72

1,91

2,64

3,56

Jalovost

0

1

11

21

32

45

17

24

42

Zmetání

0

0

0

0

4

4

1

2

1

* reprodukční věk - věk ovce po odečtení jednoho roku * index plodnosti - podíl živě i mrtvě narozených jehňat k počtu vrhů plemenice * index intenzity - podíl živě i mrtvě narozených jehňat k reprodukčnímu věku plemenice v letech. * index odchovu – podíl počtu jehňat odchovaných do věku 30 dní k reprodukčnímu věku plemenice v letech


Osvědčený partner pro Dorper

STÁJOVÉ VYBAVENÍ

KRMIVA A DOPLŇKY

ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY

PÉČE

NAPÁJEČKY A ŽLABY

JEHŇATA

veškeré vybavení do stájí pro chov ovcí, koz a skotu

specializujeme se na ohradníky a veškeré příslušenství k ohradám

sortiment vnitřních i venkovních napáječek včetně příslušenství

široký výběr produktů dle stáří a určení zvířat

veterinární potřeby a nástroje pro stříhání a čištění zvířat

porodní pomůcky, následná péče a krmení pro mláďata

Spolupracujeme pouze s vybranými dodavateli a neustále inovujeme a rozšiřujeme naši nabídku produktů.

Forst Agro s.r.o.

Forst Agro s.r.o.

www.forstagro.cz

tel.: +420 565 325 675, e-mail: info@forstagro.cz

Kouřimského 2501, 393 01 Pelhřimov, tel.: +420 565 325 675, e-mail: info@forstagro.cz Kouřimského 2501, 393 01 Pelhřimov, www.forstagro.cz


Odolnost proti scrapie 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nevyšetřeno

116

37,91 %

99

20,50 %

174

21,78 % 188 17,33 % 296 25,61 % 169 13,48 % 106

125

9,25 %

ARR/ARR

70

22,88 %

171 35,40 %

339

41,43 % 572 52,72 % 600 51,90 % 801 63,88 % 816 66,83 % 913

67,58 %

ARR/ARQ

76

24,84 %

145 30,02 %

199

24,78 % 255 23,50 % 209 18,10 % 230 18,34 % 240 19,66 % 258

19,10 %

ARR/AHQ

4

1,31 %

3

1,04 %

6

0,75 %

5

0,46 %

7

0,61 %

7

0,56 %

8

0,66 %

10

0,74 %

ARQ/ARQ

36

11,76 %

59

12,22 %

76

8,51 %

61

5,62 %

41

3,55 %

42

3,35 %

46

3,77 %

40

2,96 %

ARR/VRQ

1

0,33 %

1

0,21 %

1

0,13 %

0

0,00 %

3

0,26 %

2

0,16 %

2

0,16 %

2

0,15 %

ARQ/VRQ

3

0,98 %

3

0,62 %

5

0,63 %

4

0,37 %

0

0,00 %

3

0,24 %

3

0,25 %

3

0,22 %

Genotyp R1

ARR/ARR

R2

ARR/AHQ ARR/ARH ARR/ARQ

R3

AHQ/AHQ AHQ/ARH AHQ/ARQ ARH/ARH ARH/ARQ ARQ/ARQ

R4

ARR/VRQ

R5

AHQ/VRQ ARH/VRQ ARQ/VRQ VRQ/VRQ

Popis

8,68 %

2021

Použití

genotyp obsahuje pouze alely ARR genotypu obsahuje jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ genotyp neobsahuje žádnou alelu alelu ARR a žádnou VRQ genotypu obsahuje jednu alelu ARR a alelu VRQ

Vhodná pro všechny typy chovů

genotyp obsahuje jednu alelu VRQ ale žádnou alelu ARR

Naprosto vyloučená s chovu

Vzhledem k přítomnosti alely ARR použitelná v chovech Nevhodná pro šlechtitelské chovy a chovy s produkcí plemenných zvířat, uplatnitelná v užitkových chovech Nevhodná pro šlechtitelské chovy a chovy s produkcí plemenných zvířat, použití k chovu může být vyjímečně povoleno u samic pouze ve zdůvodnitelných případech

R5

R4

R3

R2

R1


Chovatelův veterinární kalendář Během roku chovatel ovcí provádí na farmě či zázemí farmy mnoho důležitých a nutných úkonů - zootechnických, chovatelských, administrativních , veterinárních,….. Já se nyní pokusím vám sestavit takový veterinární kalendář, který ani tak moc nesouvisí s ročním obdobím jako s fázemi chovu ovcí. Nákup zvířete či zvířat: Po přísunu nových zvířat do chovu je dobré dodržovat 2-3 týdenní karanténu. Její význam se dost podceňuje, ale je nenahraditelný. V době karantény, kdy mám zvířata oddělena od zbytku stáda, mohu lépe kontrolovat stav nových kusů, hlavně jejich pohyb, příjem krmiva, chování, zdrav.stav. Zvířata si zvykají na nový systém krmení, napájení, seznamují se ruchy , provozem. Snadno nové kusy odčervím, naočkuji, ektoparazity, provedu případé vyšetření, například trusu.

s okolními zkontroluji

Samozřejmě, když správně nakoupím, tak karanténa na konci vypadá jakoby zbytečná, ale viděla jsem chov, kde majitel koupil 11 nových oveček a během 3 týdnů v karanténě jich 6 uhynulo. Zbytek byl poražen. Vůbec se nepřišlo na důvod úhynů, ale zbytek stáda zůstal zdravý. Připouštění: Ve velkých chovech a chovech s řízenou reprodukcí se nenechává plemenný beran ve stádě celoročně, ale cíleně se ke stádu přiřazuje. Kdy si zařadím berana do stáda a na jak dlouho, záleží na konkrétních podmínkách chovu. Ovce je stále částečně zvíře se sezónní říjí, i když konkrétně dorpeři mají schopnost zabřeznout téměř celoročně. Při plánování připouštění musím brát v úvahu 5-ti měsíční březost, tedy vědět v jaké roční době se mi bude stádo bahnit, zda mám prostory pro zimní bahnění či chci porody do teplejšího počasí. Uvědomit si, jak stará jehňata budu mít v jaké roční době s ohledem na prodej, uchovnění, výpasy … Před začátkem připouštění je nevyhnutelné mít stádo v dobré kondici, nejen zdravotní a výživné, ale i ostříhané paznehty, nabrané zdrav. Testy, prostě v první třetině březosti bychom neměli ve stádě provádět žádné velké manipulace, nahánění ani veterinární zákroky.Délka připouštění je individuální, ne kratší než 3 týdny, nejčastěji 6-8 týdnů, aby ani bahnění neprobíhalo neúměrně dlouho. Při

pouze 3 týdenním zařazení berana do stáda je velice vhodná kontrola březosti ultrazvukem, neboť můžeme mít větší procento jalových bahnic. Bahnění: Asi jedno z nejnáročnější období pro chovatele. Před bahněním provádíme důležitá očkování, případně odčervení, zvýšenou kontrolu zdrav.stavu a zootechnická opatření. Pak samozřejmě samotné bahnění, kontrola mláďat v prvních dnech, kupírace ocásků, kastrace samců nevhodných k chovu, kontrola matek- mléčné žlázy, paznehty, příjem krmiva, očkování, první pastva, přírůstky mláďat,… Odstav: Ve většině stád se provádí odstav mláďat od matek, nejčastěji mezi 3-4 měsícem života. Pokud neprovádím odstav všech mláďat je nutné oddělit aspoň všechny nekastrované beránky, většina beránků je již kolem 5 měsíců plně plodná a mohou připustit matky. V době odstavu musím bedlivě sledovat zdravotní stav jehňat, jejich kondici, věnovat větší pozornost parazitárním infekcím. U matek si dát pozor na mléčné žlázy. Pokračovat ve vakcinačním schématu. Výběr chovných jedinců: Pozvolný výběr si chovatel provádí již od narození, jakým způsobem se jehně narodilo, jak bylo životaschopné, jak přibývalo na váze, zda trpělo průjmovým onemocnění, je dobré zaměřit se i na povahové vlastnosti, zda není agresívní, příliš bázlivé, neprůbojné. Konečný výběr se provádí nejčastěji mezi 6-8 měsícem věku, buď chovatel sám nebo odborníci na aukcích, kde se hodnotí zvíře podle několika kritérií- přírůstky, exteriér, plemenná hodnota. A než se dostaneme opět na začátek připouštění, ještě provedeme ve stádě nutné úkony- vakcinace, odčervení, úpravy paznehtů, doznámkování, příp. stříhání, vyřazení nevhodných kusů, atd… a vypustíme plemenné berany. MVDr. Dita Koláčková


MOŽNOST SROVNÁNÍ, PRODEJE A NÁKUPU

Nákupní trh PLCHOVICE 24.9.2022 od 10:00

Hodnocení zvířat, prodej beranů a ovcí DORPER


Státní registr plemenných beranů 0400 Dorpe

od id GNT narozeni DOR-0001 18.03.2014 AT0000891142620 R3 03.02.2011

0401 Hugo

HUG-0008 20.09.2020 CZ0000029183034 R2 HUG-0002 08.10.2012 CZ0000043761031 R1

02.04.2020 08.01.2012

0402 Franh

FRN-0016 FRN-0013 FRN-0010 FRN-0007 FRN-0001

R2 R1 R2 R1 R1

26.04.2015 24.04.2014 04.04.2014 17.12.2013 26.11.2011

0403 Danso

DAS-0007 14.06.2015 CZ0000064366081 R2

25.10.2014

0404 Dume

DUM-0021 DUM-0020 DUM-0015 DUM-0014 DUM-0011 DUM-0010 DUM-0008 DUM-0001

R1 R1 R1 R2 R2 R2 R2 R2

30.10.2019 14.05.2019 15.04.2016 05.05.2016 07.03.2015 09.03.2015 28.04.2015 16.08.2010

0405 David

DAV-0005 09.12.2015 CZ0000086573021 R2 DAV-0004 22.09.2014 CZ0000057886081 R1 DAV-0003 04.09.2014 CZ0000057889081 R1

15.03.2015 20.06.2013 20.06.2013

0407 Arawn

ARA-0020 ARA-0019 ARA-0018 ARA-0017 ARA-0016 ARA-0014 ARA-0012 ARA-0011 ARA-0010 ARA-0008 ARA-0007

01.12.2020 06.12.2019 29.03.2019 25.12.2019 24.12.2019 25.05.2019 05.08.2018 10.04.2018 22.03.2018 02.05.2017 07.11.2015

09.12.2015 09.12.2015 15.04.2015 15.04.2015 08.10.2012

12.09.2020 17.12.2019 05.05.2017 19.01.2017 09.12.2015 09.12.2015 09.12.2015 08.10.2012

12.05.2021 26.01.2021 21.06.2020 17.06.2020 17.06.2020 09.03.2020 29.05.2019 18.12.2018 18.12.2018 07.12.2017 19.01.2017

CZ0000089606031 CZ0000089594031 CZ0000089589031 CZ0000089581031 DE0010610218437

CZ0000088692072 CZ0000032812034 CZ0000071363081 CZ0000043371062 CZ0000064377081 CZ0000064378081 CZ0000071336081 DE0010800491647

CZ0000028965034 CZ0000083198053 CZ0000063106053 CZ0000043378062 CZ0000043377062 CZ0000080543053 CZ0000078427053 CZ0000078732053 CZ0000078731053 CZ0000072387053 CZ0000066047053

R3 R2 R1 R3 R2 R1 R1 R1 R2 R1 R1

od 24.03.2022 24.03.2022 24.03.2022 13.07.2021 11.12.2020 21.09.2020 21.09.2020 16.03.2020 16.03.2020 21.09.2019 14.06.2019 14.06.2019 06.06.2019 12.03.2019 15.11.2018 30.08.2018 30.08.2018 17.08.2018 16.08.2016 10.08.2015 06.04.2014

id CZ0000086760061 CZ0000085681061 CZ0000085679061 CZ0000083904081 CZ0000076285053 CZ0000019288024 CZ0000019292024 CZ0000076279053 CZ0000076275053 CZ0000013171024 CZ0000013173024 CZ0000086473052 CZ0000078334081 CZ0000043375062 CZ0000078326081 CZ0000010059024 CZ0000010057024 CZ0000010056024 CZ0000088382021 CZ0000081570021 AT0000377052930

GNT R2 R2 R2 R2 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R2 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R1 R1 R2 R2

0408 Amarun

AMR-0033 AMR-0032 AMR-0031 AMR-0030 AMR-0027 AMR-0022 AMR-0021 AMR-0020 AMR-0019 AMR-0017 AMR-0016 AMR-0015 AMR-0014 AMR-0013 AMR-0010 AMR-0009 AMR-0008 AMR-0007 AMR-0004 AMR-0002 AMR-0001

0410 Thabo

THA-0001 24.03.2014 SE0019684613075 R3

narozeni 15.09.2021 16.03.2021 23.12.2020 28.03.2020 09.04.2020 07.03.2020 24.02.2020 26.04.2019 16.04.2019 15.02.2019 28.06.2018 29.10.2018 21.06.2018 08.04.2018 25.05.2018 16.12.2017 03.11.2017 01.11.2017 10.02.2016 16.02.2015 30.04.2013 28.04.2013

Státní registr plemenných beranů spravuje Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (ČMSCH)


Státní registr plemenných beranů 0411 Tano

TTA-0047 TTA-0046 TTA-0045 TTA-0044 TTA-0042 TTA-0040 TTA-0039 TTA-0037 TTA-0036 TTA-0035 TTA-0033 TTA-0030 TTA-0029 TTA-0028 TTA-0027 TTA-0025 TTA-0018 TTA-0017 TTA-0016 TTA-0013 TTA-0012 TTA-0008 TTA-0007 TTA-0003 TTA-0001

od 14.09.2020 21.09.2020 21.09.2020 05.09.2020 09.03.2020 31.10.2019 25.10.2019 21.09.2019 27.08.2019 27.08.2019 03.07.2019 02.10.2018 30.08.2018 04.06.2018 23.02.2018 23.02.2018 23.08.2017 23.08.2017 23.08.2017 18.07.2017 08.06.2017 06.10.2016 15.06.2016 04.04.2016 07.03.2014

id CZ0000051587071 CZ0000096786052 CZ0000089000052 CZ0000051585071 CZ0000051584071 CZ0000028955034 CZ0000076272053 CZ0000084374052 CZ0000010315034 CZ0000010316034 CZ0000076270053 CZ0000075804053 CZ0000084372052 CZ0000075805053 CZ0000010055024 CZ0000088380021 CZ0000071372081 CZ0000078300081 CZ0000078299081 CZ0000071369081 CZ0000071370081 CZ0000043699071 CZ0000066048053 CZ0000061049053 DE0010710197049

GNT R1 R2 R2 R2 R1 R1 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R2 R2 R2 R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R1

narozeni 26.04.2020 28.03.2020 16.03.2020 09.11.2019 11.01.2019 19.03.2019 07.10.2018 27.10.2018 07.02.2019 08.02.2019 23.09.2018 06.11.2017 09.02.2018 06.11.2017 22.05.2017 01.05.2017 08.12.2016 03.01.2017 20.12.2016 30.11.2016 04.12.2016 18.04.2016 09.11.2015 24.02.2015 09.01.2013

0412 Iwan

IWA-0001 19.03.2014 CH0000017300151 R3

13.05.2013

0413 Mahdy

MAD-0015 MAD-0014 MAD-0011 MAD-0010 MAD-0008 MAD-0007 MAD-0006 MAD-0005

R2 R2 R1 R2 R2 R1 R1 R1

20.05.2021 05.04.2019 03.04.2019 01.03.2016 21.11.2017 15.01.2014 17.04.2016 09.03.2016

WAZ-0001 24.03.2014 AT0000145860630 R1

16.02.2012

0414 Waltz

03.05.2022 27.05.2020 26.10.2019 25.06.2019 17.08.2018 18.07.2017 19.01.2017 24.11.2016

CZ0000093906081 CZ0000087037081 CZ0000087036081 CZ0000010309034 CZ0000078311081 DE0010800605050 CZ0000078643021 CZ0000003591034

0416 Salongo

SAN-0010 SAN-0009 SAN-0008 SAN-0007 SAN-0006 SAN-0005 SAN-0004 SAN-0003 SAN-0002

od 31.10.2019 24.07.2019 15.11.2018 24.11.2017 07.09.2017 18.07.2017 18.07.2017 18.07.2017 23.08.2016

0419 Aron

ARO-0028 ARO-0027 ARO-0025 ARO-0024 ARO-0023 ARO-0022 ARO-0020 ARO-0019 ARO-0017 ARO-0016 ARO-0015 ARO-0014 ARO-0013 ARO-0012 ARO-0011 ARO-0008 ARO-0006 ARO-0004 ARO-0002 ARO-0001

17.07.2021 17.07.2021 03.06.2021 03.06.2021 03.06.2021 20.05.2021 12.05.2021 17.07.2020 17.07.2020 17.07.2020 17.07.2020 17.07.2020 17.07.2020 24.09.2019 28.08.2019 24.07.2019 26.11.2017 26.11.2017 24.11.2017 09.12.2015

id CZ0000022204024 CZ0000005614024 CZ0000005610024 CZ0000052369041 CZ0000092554021 CZ0000092555021 CZ0000092553021 CZ0000078645021 CZ0000048172041

GNT R1 R1 R1 R2 R1 R1 R2 R2 R1

narozeni 09.05.2019 13.07.2018 09.04.2018 28.02.2017 30.01.2017 09.02.2017 30.01.2017 18.01.2017 17.12.2015

CZ0000052998062 CZ0000052997062 CZ0000026018024 CZ0000026014024 CZ0000026019024 CZ0000054238071 CZ0000026015024 CZ0000019349024 CZ0000019347024 CZ0000019344024 CZ0000019352024 CZ0000019351024 CZ0000019353024 CZ0000079292051 CZ0000029187034 CZ0000019340024 CZ0000020418034 CZ0000020423034 CZ0000003601034 DE0010311212693

R1 R1 R2 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R2 R1 R2 R2 R1 R1

15.02.2021 15.02.2021 02.12.2020 30.11.2020 04.12.2020 17.03.2020 30.11.2020 21.02.2020 21.02.2020 17.02.2020 24.02.2020 24.02.2020 24.02.2020 12.01.2019 23.02.2019 04.02.2019 29.04.2017 02.05.2017 16.04.2017 14.09.2014

Ustanovení zákona 154/2000 Sb. Hlava III, § 19 odst.1 nařizující používání registrovaných plemeníků v chovech.


Státní registr plemenných beranů 0420 Nihal

NIH-0025 NIH-0024 NIH-0023 NIH-0022 NIH-0021 NIH-0020 NIH-0019 NIH-0018 NIH-0017 NIH-0016 NIH-0015 NIH-0014 NIH-0012 NIH-0011 NIH-0009 NIH-0008 NIH-0007 NIH-0005 NIH-0003

od 21.09.2020 21.09.2020 21.09.2020 14.01.2020 17.12.2019 03.11.2019 03.11.2019 03.11.2019 03.11.2019 09.08.2019 07.05.2019 25.03.2019 18.12.2018 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 13.07.2018 23.08.2017 23.08.2017

id CZ0000019415034 CZ0000019413034 CZ0000019412034 CZ0000051056071 CZ0000019411034 CZ0000065110042 CZ0000065107042 CZ0000065109042 CZ0000065108042 CZ0000051052071 CZ0000048734071 CZ0000048735071 CZ0000048738071 CZ0000048743071 CZ0000048737071 CZ0000013666024 CZ0000076269053 CZ0000043704071 CZ0000031510053

GNT R1 R2 R2 R2 R1 R1 R1 R2 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1

narozeni 07.04.2020 12.03.2020 12.03.2020 15.08.2018 07.05.2019 14.03.2019 17.01.2019 20.01.2019 17.01.2019 09.08.2018 18.04.2017 27.10.2017 27.11.2017 24.03.2018 03.11.2017 22.01.2018 09.12.2017 25.03.2017 20.01.2017

NIH-0002

23.08.2017 CZ0000031509053 R1

16.01.2017

0421 Tembi

TEB-0005 TEB-0004 TEB-0003 TEB-0002 TEB-0001

07.09.2017 07.09.2017 23.08.2017 23.08.2017 09.12.2015

R2 R1 R1 R1 R1

12.02.2017 14.12.2016 14.12.2016 18.11.2016 09.03.2015

0422 Mako

MAK-0005 26.11.2017 CZ0000020424034 R1 MAK-0002 25.11.2017 CZ0000010311034 R2

07.05.2017 01.05.2017

CZ0000076857052 CZ0000076856052 CZ0000076854052 CZ0000076853052 DE0010510400360

Plemenná kniha Dorper Asociace CZ p ře d s e d a ra d y P l e m e n n é k n i h y D o r p e r M g r. Pa v e l H a b ě t í n +420 602 364 249 A d m i n i s t rát o r P l e m e n n é k n i h y I n g . J a ro s l a v Ru c k i +420 731 446 881 d o r p e rc z @ d o r p e r. b i z w w w. d o r p e r. b i z

0424 Joker

JOK-0027 JOK-0025 JOK-0024 JOK-0023 JOK-0022 JOK-0021 JOK-0020 JOK-0018 JOK-0014 JOK-0010 JOK-0008 JOK-0007 JOK-0006 JOK-0005 JOK-0004 JOK-0003

od 25.05.2022 25.11.2021 25.11.2021 25.11.2021 25.11.2021 25.09.2021 25.09.2021 25.09.2021 31.05.2021 21.09.2020 19.09.2020 05.11.2019 03.11.2019 03.11.2019 21.09.2019 21.09.2019

id CZ0000082467051 CZ0000084480053 CZ0000084478053 CZ0000084477053 CZ0000084476053 CZ0000024895024 CZ0000024894024 CZ0000024901024 CZ0000083200053 CZ0000080564053 CZ0000083230053 CZ0000078435053 CZ0000078457053 CZ0000078456053 CZ0000078444053 CZ0000078454053

0425 Atila

ATI-0001

02.10.2017 CZ0000003580034 R1

05.01.2016

0426 Jangles

JAG-0012 JAG-0004

05.05.2021 DE0010800868306 R1 07.05.2019 CZ0000078433053 R1

05.01.2019 30.09.2018

0428 Dinari

DNA-0018 DNA-0017 DNA-0016 DNA-0015 DNA-0014 DNA-0013 DNA-0012 DNA-0011 DNA-0010 DNA-0009 DNA-0008 DNA-0007 DNA-0005 DNA-0002 DNA-0001

25.09.2021 05.09.2021 05.09.2021 05.09.2021 21.08.2021 21.08.2021 21.08.2021 21.08.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 13.11.2020 17.07.2020 26.08.2019 04.06.2018

01.05.2021 25.03.2021 18.03.2021 18.03.2021 29.04.2021 24.04.2021 18.04.2021 18.04.2021 01.12.2020 18.11.2020 14.11.2020 16.02.2020 19.02.2020 13.03.2019 01.08.2017

CZ0000092658052 CZ0000026022024 CZ0000026021024 CZ0000026020024 CZ0000092656052 CZ0000092655052 CZ0000092653052 CZ0000092654052 CZ0000026016024 CZ0000026013024 CZ0000026012024 CZ0000092650052 CZ0000019346024 CZ0000080657052 DE0010992030358

GNT R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1

R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1

narozeni 05.03.2021 22.04.2021 18.04.2021 17.04.2021 10.04.2021 09.02.2021 08.02.2021 16.02.2021 15.03.2020 04.09.2019 02.04.2020 11.10.2018 04.12.2018 03.12.2018 24.11.2018 02.12.2018


Státní registr plemenných beranů Staré moudro: “… beran je půl stáda”

0429 Kaya

KAY-0012 KAY-0010 KAY-0009 KAY-0008 KAY-0001

od 14.03.2022 15.02.2022 11.01.2022 20.10.2021 29.09.2020

id CZ0000085739053 CZ0000083262053 CZ0000085725053 CZ0000085717053 DE0011390009515

GNT R1 R1 R1 R1 R1

narozeni 01.04.2021 01.02.2021 27.03.2021 17.02.2021 17.05.2019

0430 Ferdy

FED-0002 FED-0001

25.11.2021 DE0010991400172 R1 05.05.2021 DE0010800995303 R1

10.01.2021 23.10.2019

0431 Lawrence LAW-0001 21.03.2022 DE0011390010279 R1

04.07.2020


…boj s parazity Chci se pást bez nich! RUMIHERB | PREVENCE PARAZITŮ • melasovaný liz s optimálním zastoupením makro a mikroprvků • přírodní antiparazitární složky • vhodný pro ekologické chovy Pro více informací naskenujte kód

IFRAMIX, s.r.o. | +420 739 777 444 | iframix@iframix.cz | www.iframix.cz


Etický kodex chovatele Chovatelé ovcí Dorper a White Dorper jsou chovateli vzácného a hospodářsky významného plemene. Jejich každodenní práce soustavně ovlivňuje stav a vývoj ovcí tohoto plemene nejen v rámci vlastního stáda, ale v rámci celé populace u všech chovatelů. Tím chovatelům vzniká vysoká osobní zodpovědnost za správnost každého rozhodnutí, které ve svém chovatelském snažení učiní. V následujících bodech jsou vyjmenovány některé základní standardy pramenící z této odpovědnosti : 1. Chovatel je dokonale seznámen se speci ky plemene, které se rozhodl chovat. Zná chovný cíl a plemenný standard plemene a jeho práce směřuje k jeho do Chovatel sažení. 2. Chovatel zajišťuje pro svá zvířata, takové prostředí, které odpovídá jejich fyzickým, emocionálním a psychickým potřebám. Zajišťuje především přiměřené životní podmínky, správnou výživu, vhodnou podestýlku při ustájení, dostatečnou a kvalitní pastvu a potřebnou zdravotní péči.

3. Smyslem reprodukční práce chovatele je zkvalitňování plemene podle chovného cíle a plemenného standardu. V rámci vlastní obnovy stáda i při prodeji jiným zájemcům chovatel pečlivě vybírá jedince k reprodukci.

4. Prostředkem reprodukční práce je nákup a prodej chovných kusů mezi jednotlivými chovy. Chovatel by neměl s nákupem ani prodejem spěchat a obchodovat s chovnými zvířaty minimálně do věku, který umožňuje jejich boni kaci. Při přesunech zvířat do jiných chovů chovatel garantuje jejich zdravotní stav a parazitologické ošetření v okamžiku prodeje či přesunu. Chovatel při prodeji zodpovídá za to, že kupující je plně informován o zdravotním stavu či zvláštnostech zvířete a poskytuje v rámci svých možností kupujícímu pokračující podporu a pomoc s problémy, které mohou případně nastat .

5. Chovatel je na základě zákonných postupů zodpovědný za včasné a správné předávání údajů o přesunech zvířat do a z jeho chovu, o reprodukci a o jejích výsledcích do Plemenné knihy plemene Doper a White Dorper a také do centrální evidence zvířat. Toho předpokladem je, že chovatel má potřebnou právní subjektivitu, registrované hospodářství a registrovaná zvířata.

6. Zájem chovatele se soustředí na kvalitu jedinců v jeho vlastním chovu, ale také na kvalitu celé populace plemene, která je základem pro jeho dobré hospodářské využití. Práce a spolupráce všech chovatelů směřuje k produkci masa a chovných zvířat, což dává jejich snažení významný ekonomický smysl. Proto by měli chovatelé kolegiálně spolupracovat, pečovat o své profesní vzájemné vztahy a konkurovat si zdravě a korektně. Společným zájmem chovatelů je také dbát na

fi

fi

dobré jméno plemene, jeho rostoucí popularitu a všeobecnou známost předností plemene Dorper a White Dorper v řadách široké veřejnosti.


Ročenku vydala Dorper Asociace CZ za účelem seznámení chovatelů a veřejnosti s děním, výsledky kontroly užitkovosti a testování v chovech ovcí plemene Dorper v České republice.

Zpracování a grafická úprava: Ing. Jaroslav Rucki Jazyková úprava: Mgr. Pavel Habětín Fotografie a koláže mimo reklamy Jaroslav Rucki Příspěvky poskytli: MVDr. Dita Koláčková, Mgr. Pavel Habětín, Ing. Jaroslav Rucki Vendryně 07/2022 © Dorper Asociace CZ, z.s.

Neprodejné