Page 1


Ateliér 1+XX KOUCKÝ - LISECOVÁ

Metropolitní třídy Prahy SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLA SEVERNÍ DIAMETR

FA ČVUT ZS 2015/16 Josef Knotek Lucie Červená Jaroslav Dědič Tomáš Havelka Štěpán Matějka Kateřina Hodková


METROPOLITNÍ TŘÍDY PRAHY

Metropolitní třída je páteří města, jeho výkladní skříní, místem nejintenzivnějšího pohybu. Naše ikona je Champs-Élysées, 2x5 jízdních pruhů, chodníky, obchody, stromořadí. Nikdo nepochybuje, že je krásná. Magistrála a severní diametr jako celoměstsky významné trasy. 2x20 km, vedoucí od severu k jihu, od východu k západu. První je mediální celebrita, druhý v pozadí zájmu. V mnohém jako protiklady, v lecčem jsou si podobné. Symbolicky se kříží ve středu holešovického meandru. Musí držet Prahu pohromadě, ne ji rozdělovat. Severní diametr. Historicky vznikající, dnes nejasně definovaný. Kde začíná a kde končí, kudy vede? Z letiště na letiště, od východu k západu. Symetrický. Cesta z Černého mostu K Divoké Šárce. Hlavní téma - celistvost, zdůraznění významu. Severojižní magistrála. Po Vltavě jediné kontinuální SJ propojení Prahy, procházející samým centrem Prahy, doslova pod vocasem. Dnes vnímána jako dopravní bariéra, dálnice skrz město, nuceně trpěný šrám. Hledáme její začlenění do města. Náš přístup. Rovnováha, ulice není silnice, nejde pouze o auta, vždyť stále platí základní: bezpečí, komunikace, reprezentace. Vytváříme scénář změn. Ulice tvoří domy, proto navrhujeme možnosti dostavění, pracujeme s profilem, linkami mhd, kompozicí veřejných prostorů, které přiléhají k těmto třídám. Nastiňujeme regulaci jednotlivých prvků. Vždyť všichni chceme: Projet skrz Prahu za půl hodiny. Dát si kávu v klídku na Legerce. Na ples do Opery tramvají. Spatřit na 5. Května přechod.


NÁVRH


1.

1.

NÁVRH

2.

NÁVRH

1.

2.

NÁVRH

4.75

2.25

4.00

3.25

14.00

3.25

3. 4.00

2.25

7.00

8.25

8.00

8.00

8.00

8.00

3.00

42.00

M1

Navrhované principy jsou vyjádřeny na hracích kartách a uličních řezech. Kde se daný princip vyjádřený na kartě aplikuje lze vyčíst z její zadní strany. Řezy vyjadřují změnu charakteristického profilu v dané ulici, kterou třída prochází.

0.5

Brněnská (35m)

3.50

3.50

3.50

3.50

2.50

3.50

3.50

3.50

3.50

M2

Kačerov + BB Centrum (35m)

0.5 0.50

31.50

2.50

3.50

3.50

3.75

3.00

3.75

3.50

3.50

2.50

0.5

4.

R

STÁVAJÍCÍ STAV NÁVRH

6.

STÁVAJÍCÍ STAV

30.50

NÁVRH

1.

0.5

3.50

3.50

3.50

3.50

2.50

3.50

3.50

3.50

3.50

5. 8.

0.5 2.50

31.50

4.

R

7.

2.00

3.25

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.25

2.00

2.50

30.50

7. min.

8. 6.

MHD

3.

9.

3.

3.

4.

8.


6.65

2.25

7.75

7.00

7.75

2.25

6.65

40

M3

9.00

5. května (38m)

3.00

3.75

3.

M4

3.25

3.75

18.00 54.00

3.75

1.5

8.00

3.00

Nuselský most (26m)

M5

1.40 1.20 2.30

3.25

3.25

3.25

3.25 41.90

4.00

2.50

6.50

5.25

8.00

Sokolská (35m)

M6

3.25

1.

3.25 18.50

3.25

6. PŘÍKLAD 4.00

3.50

Legerova (24,5m)

7.50

M7

18.50

6.

5. 2.00

NÁVRH

4.

NÁVRH

3.

5.

6.

3. NÁVRH

4.

4,5.

R

NÁVRH

3.

1.

MHD

NÁVRH

1.

NÁVRH

NÁVRH

min.

12.25

5.00

4.5

6.50 40.00

4.5

Wilsonova - Hl. nádraží

12.25

M8

5.50

2.50

2.75

2.25 1.50

3.25

38.00

7.00

Wilsonova - Florenc (33m)

3.25

1.50 2.25

M9

4.50

6.20

8.50

4.00

2.00 1.50

3.25

3.25

2.00

8.00

2.00

3.25

3.25

1.50 2.00

8.00

57.00

Brazilská (30m)

Argentinská (35m)

M10

SCHÉMA ZMĚN 3.50

3.50

3.50

3.30

0.5

3.60

3.00

3.30

3.25

2.5

3.25

3.30

3.95

3.15

2.50

3.30

3.25

21.00

3.25

3.40

2.50

3.15

24.5

26.00

4.75

2.00 1.75

3.25

3.00

3.00

2.50

3.00

3.00

3.25

1.75 2.00

8.

3.60

3.95

38.00

9.

2.00

Wilsonova - Forenc

3.25

3.00

1.30 26.00

3.00

3.25

2.00

3.95

R

9.

10. KATALOG ŘEZŮ

10.

NÁVRH

NÁVRH

8.

NÁVRH

STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ STAV

38.00

2.50

3.50

3.25

3.75

2.00

3.75

3.25

3.50

2.50

3.00

3.50

3.25

3.75

3.00

3.75

3.25

3.50

5.00

R

6.00

7. 6.

11.

2.00

0.75

3.50

3.20

3.20

4.00

3.95

21

1.35 2.20

3.25

3.50

2.25

10.

2.50

2.05 1.55

3.20

3.20

3.20

1.60

3.20

3.20

3.20

1.50 2.10

2.50

3.90

10.

33

3.00

1.50

3.25

3.25

3.25

1.60

3.25

3.25

3.25

1.50

5.00

6.05

35

11.00

4.40

4.25

4.75

3.00

9.50 35

2.5

3.25

2.00

2.20 1.50

3.25

5. 4.

MHD

5.

číslo k lokalizování změny

7.

13. 5.

min. 14.

7.

9.

12.

HRACÍ KARTY ULIČNÍCH ZÁSAHŮ

9.

4.

4. ŠÍŘKY JÍZDNÍCH PRUHŮ popis

Většina jízdních pruhů magistrály i diametru je zbytečně široká. Jsou dimenzovány na dálniční provoz. A to i přímo ve městě. Čím širší silnice, tím rychleji po ní řidič pojede. Zúžením (až o půl metru na pruh) tedy dosáhneme nižší rychlosti aut a více místa např. pro chodníky nebo podélné parkování.

použití

V centru města úzké pruhy, na periferii ponechat široké.

síla

čas

realizace

provoz

5.

příklady

1 2 3 4 5 6 7

Severní diametr

Zúžení pruhů v ul. Veletržní Zachování dvojpruhu v ulici Kolbenova MHD

6.

Magistrála

Zúžení pruhů v ul. 5.května Zúžení pruhů v ul. Legerova a Sokolská Zúžení a odebrání pruhů u Muzea Zúžení pruhů na Florenci lokace Zúžení pruhů v Holešovičkách

změny

3.20

3.20

7.00 35

3.25

min.

11. min.

min.

MHD

3.25

6.00

4.50

4.00

0.75

24.5

5.

6.

3.25

min.

4.

3.50

6. 4.35

min.

7.

2.50

4.00

30.00

3.15

STÁVAJÍCÍ STAV

2.00

3.00

NÁVRH

3.50

3.00

NÁVRH

3.50

1.30

STÁVAJÍCÍ STAV

3.50

3.00

NÁVRH

3.3

3.00

STÁVAJÍCÍ STAV

4.80

3.00

NÁVRH

3.95 2.5

15.

3.20

3.20

R

1.50

2.20

3.90

8.


1. 1. 1.

1.

1.

1.

2.

1.

1.

1.

1.

2.

1.

1.

2.

1.

1.

1.

2.

1.

2.

2.

2.

2.

2. 2. 3.

2.

3.

3.

2.

3.

min.

min.

1. 1.

2.

3.

2.

3.

2.

3,4

2.

3,4

1.

MHD

1.

1.

MHD

1. 3

3

R R

5. 5.

6.

8.

6.

8.

4. 4.

R

R 4. 4.

8

8

7.

7.

9.

7.

7.

9.

min.

8

8 min.

8.

3.

9.

8.

3.

6.

MHD

6.

MHD

min.

3.

7.

9.

3.

7.

3.

4.

8.

3.

4.

8.

min.

4

4


min.

5.

4.

4.

4.

5.

4.

4.

4.

5.

.

3.

4.

3.

4.

. 3.

3.

4.

3.

4.

5. R R

1. 1.

3.

5.

MHD

2.

5.

2.

R

MHD

2.

R

4,5.

3.

6.

5.

4,5.

3.

6.

5.

6.

5.

6.

5.

R

R R

min.

4.

min.

MHD

7. 11.

6.

9.

6.

11.

6.

6.

5.

6.

10.

7.

6.

5.

10.

7.

7.

14.

9.

15.

7.

14.

9.

15.

10.

min.

11.

5.

min.

5.

5. MHD

7.

10.

4. 4.

min.

11.

5.

13. 13.

min.

MHD

5.

12.

MHD

5.

12.

4.

4.

5.

9.

4.

4.

5.

9.

R

2.

9.

10.

4.

2.

6.

10.

R

R

6.

10.

8.

8.

2.

10.

8.

8.

min.

MHD

6.

MHD

6.

R R

8. 8.

3. 3.

6.

7.

7.

6.

7.

7.


VÝŠKA ZÁSTAVBY popis

Českou metropoli lze rozdělit do čtyř kategorií dle struktury zástavby. Jedná se o periferii, předměstí, město a centrum. Každá struktura generuje jiný charakter, závislý na zátěži a využítí území. S tím souvisí výška zástavby, která má být adekvátní svému okolí. V centru města nelze stavět výškové stavby ani rodinné domy, stejně tak na periferii je neadekvátní zamýšlet blokovou strukturu. použití

Výšku nové zástavby citlivě ale sebevědomě řešíme na základě potenciálu místa a jeho vztahu k celku města. Využíváme morfologie terénu, kdy např. Vysočany jsou díky své údolní poloze ideální pro umístění výškových staveb, které neruší historickou vedutu.

1 2 3

4 5 6 7

DOMY

ŽIVÝ PARTER popis

Nejživěji je tam, kde je nejhustěji. Tam má cenu jít, tam má cenu vidět a být viděn. Oživením parteru stávajících budov a vytvořením potenciálu jeho využití v nových domech vzniká interakce s prostorem ulice. Ulice se stává atraktivnějším místem pro život. Charakter parteru vychází z naplnění potřeb v jednotlivých částech města. Odpovídá tomu funkční využití a doba fungování během dne.

popis

| Umísťování staveb | Výška | Tvar | Parter | Domy vytváří jasně vymezený prostor ulice. Je zapotřebí, aby se obracely směrem k ní a byly tak její součástí. Může tak vzniknout parter, který s ní komunikuje. Domy by proto měly doléhat k uliční čáře a nedávat tak příležitost k vzniku zbytkových ploch. Výšky domů musí reagovat na profil ulice a morfologii terénu.

použití

MĚSTSKÝ Převážně v centru města v okolí významných budov, dopravních a přestupových bodů, uspokojuje každodenní celoměstské potřeby. LOKÁLNÍ Převážně ve městě a předměstí. Uspokojuje potřeby lokálních obyvatel. DÁLKOVÝ Převážně na předměstí až periferii. Uspokojuje potřeby celoměstské příležitostné.

použití

Tento princip je třeba používat ve všech městských ulicích a to především na městských třídách.

síla

čas

síla

čas

síla

čas

realizace

provoz

realizace

provoz

realizace

provoz

příklady

příklady

příklady

Severní diametr

Severní diametr

Severní diametr

Evropská - deskový dům s konstantní výškou římsy, terén klesá; 22 - 60m Vítězné náměstí - bloková zástavba <25m Vysočany - bloková struktura <25m - výškové objekty <100m

Magistrála

Kačerov - výšková stavba Masarykovo nádraží / Florenc - bloková zástavba Bubny - bloková struktura Liberecká - bodové stavby

1 2 3 4 5 6

<100m <25m <25m <30m

7 8 9 10

Evropská / Šárka - vytvoření komerčního parteru v liniových domech Evropská, Svatovítská - oživení parteru v okolí Vítězného náměstí Veletržní - oživení parteru v návaznosti na Letenské a Strossmayerovo náměstí Bubny - Zátory - vytvoření komerčního parteru v nově vznikající urbánní struktuře Sokolovská - oživení parteru stávající zástavby Kolbenova / Poděbradská - vytvoření komerčního parteru v nově vznikající zástavbě Magistrála

5. května - oživení parteru v úseku Vyšehrad - Pankrác Legerova, Sokolská - oživení parteru stávající zástavby Wilsonova / Florenc - vytvoření komerčního parteru v nově vznikající zástavbě Liberecká - vytvoření komerčního parteru v liniových domech Starý Střížkov

1 2 3 4 5 6 7

Ruzyně Veleslavín Hradčanská / Dejvice Bubny Palmovka Vysočany Černý most

8 9 10 11 12 13 14 15

Kačerov Pankrác Dostavba u Hlavního nádraží Masarykovo nádraží / Florenc Bubny Trója Prosek Liberecká

Magistrála


min.

?

ŠÍŘKY JÍZDNÍCH PRUHŮ popis

Většina jízdních pruhů magistrály i diametru je zbytečně široká. Jsou dimenzovány na dálniční provoz. A to i přímo ve městě. Čím širší silnice, tím rychleji po ní řidič pojede. Zúžením (až o půl metru na pruh) tedy dosáhneme nižší rychlosti aut a více místa např. pro chodníky nebo podélné parkování.

použití

KŘIŽOVATKY PŘECHODY PODCHODY NADCHODY popis

Zajistí prostupnost třídy, její propojení s okolní strukturou. Vhodné použití těchto prvků napomáhá vytvořit metropolitní třídu, která nerozděluje, ale propojuje. Pozemní křižovatka s přechody také zaručí přirozené snížení rychlosti automobilové dopravy. Specifickou kategorií jsou mimoúrovňové křižovatky v rámci města. Z dopravního hlediska výhodné řešení. Je však problémové, pokud se stane neprostupnou překážkou. použití

Aplikovat v místech, kde chybí provázanost s okolní strukturou. Mimoúrovňové křižovatky dálničního charakteru nepoužívat ve městě. Pracovat s již existujícími v rámci města se snahou zlepšit jejich prostupnost.

V centru města úzké pruhy, na periferii ponechat široké.

PARKOVÁNÍ popis

Věčné téma dnešních měst. Určitý počet parkovacích míst je dnes stále nezbytnou součástí městské třídy. Umožňují automobilovou obslužnost a zásobování dané lokality. Pozemní parkování, které je součástí ulice, také přirozeně zpomaluje rychlost provozu. použití

Zaparkovaná auta by neměla být dominantním prvkem v rámci ulice. Také by neměla vytvářet souvislou bariéru. Zásadní je pohyb, život a prostupnost třídy - tomu by se mělo parkování přízpůsobit svou formou. Lokální parkovací stání je také potřeba doplnit o systém sběrných parkovišť navazujících na metro.

síla

čas

síla

čas

síla

čas

realizace

provoz

realizace

provoz

realizace

provoz

min.

příklady

příklady

příklady

Severní diametr

Severní diametr

Severní diametr

1 2

Zúžení pruhů v ul. Veletržní Zachování dvojpruhu v ulici Kolbenova

3 4 5 6 7

Zúžení pruhů v ul. 5.května Zúžení pruhů v ul. Legerova a Sokolská Zúžení a odebrání pruhů u Muzea Zúžení pruhů na Florenci Zúžení pruhů v Holešovičkách

Magistrála

1 2 3 4 5 6 7 8 9

úprava křižovatky Evropská a Gymnazijní úprava křižovatky Gen.Píky a Svatovítská nové pojetí prostupnosti Bubnů umožnění průjezdnosti Palmovky nové přechody a křižovatky Kolbenova Magistrála

nový sjezd na Kačerově změna mimoúrovňové křižovatky na Vyšehradě úprava prostupnosti Soudního náměstí nová křižovatka Střížkov

1 2

park and ride Evropská podélné parkování Dělnická

3 4 5

podélné parkování Kačerov podélné parkování Prosek podélné parkování Střížkov

Magistrála


MHD

ZASTÁVKY MHD

DOMINANTY

PARKY - NÁMĚSTÍ

popis

popis

Městská třída je tepnou města, přirozenou trasou pro vedení linek mhd, kterou sledovalai výstavba metra. Vznikly tak páteřní trasy a k nim navazující systém dalších spojů, obsluhující okolní lokality. Zkoumali jsme vedení nadzemní hromadné dopravy na severním diametru, duplikující metro. Shledali jsme tento princip prospěšný, obohacující parter ulice, vytvářejíci rytmus cesty, proto ho chceme použít i na magistrálu. použití

Zavedení mhd do okrajových částí metropolitních tříd v návaznosti na novou zástavbu. Úprava tras mhd v centru města, konkrétně v lokalitě Hlavní nádraží a Bubny.

Důležitá ulice bývá protkána důležitými místy, která vytvářejí centra. Někdy mají význam nadměstský (Václavské náměstí), někdy městský (Vítězné nám., Letenské sady,...) nebo i lokální. Ne vždy je však tohoto potenciálu ideálně využito, velmi často ani nelze poznat, že ono místo je náměstí. použití

Stávající centrální prostory lze podle lokality transformovat na adekvátní veřejný prostor. Tam, kde centrum chybí nebo se počítá s celkovou transformací území (např. Bubny, Vysočany), lze tyto prostory navhrnout zcela nově.

popis

Dominanty jsou pro město velmi důležité. Vytváří základní hierarchii rozložení města, napomáhají ho číst a slouží k lepší orientaci v něm. Jejich existence je nutná taky v místech rozhraní mezi dvěma odlišnými a neslučitelnými prvky. Příkladem může být městská brána jako rozhraní mezi krajinou a městem, mezi měkkým a tvrdým. použití

Dominanty vkládáme do území jako body, které aktivují rozvoj svého okolí a vážou na sebe přiměřenou pozornost. Příkladem může být deskový dům v ulici Evropská při vstupu do města, jehož realizací výrazně stoupne význam území mezi centrem města a letištěm Václava Havla.

síla

čas

síla

čas

síla

čas

realizace

provoz

realizace

provoz

realizace

provoz

MHD příklady Severní diametr

1 2

Bubny - propojení tramvajových tratí Zavedení autobusové dopravy - v návaznosti na výstavbu Nový Hloubětín - Lehovec

3

Zavedení autobusové dopravy - v návaznosti na výstavbu Kačerov - Hlavní nádraží Zavedení tramvaje před budovou Hlavního nádraží Nová zastávka tramvaje na Štvanici Zavedení autobusové dopravy - v návaznosti na výstavbu Bulovka - Střížkov

4 5 6

Magistrála

příklady Severní diametr

1 2 3 4 5 6 7

Redefinice prostoru u stanice Veleslavín Redefinice prostoru u domu služeb (sídliště Veleslavín) Nové náměstí a park na Palmovce (Nám. Bohumila Hrabala) Nové náměstí u Rokytky (Daňkovo náměstí viz. Michal Leňo) Redefinice prostoru u Sazka Arény (stanice Českomoravská) Nové náměstí v Hloubětíně Redefinice prostoru u Černého mostu

8 9 10

Redefinice prostoru Soudního náměstí Redefinice prostoru u stanice Vyšehrad Vytvoření nového náměstí v Bubnech ( Bubenské nám.)

Magistrála

příklady Severní diametr

1 2 3 4 5

Nová výstavba dopravního uzlu na Veleslavíně Dostavba Vítězného náměstí Obnova průhledu Svatovítské ulice na Pražský hrad Nového náměstí v Bubnech Nové náměstí u Rokytky (Daňkovo náměstí viz. Michal Leňo)

6 7

Objektu na Kačerově se symbolikou vstupu do města Výstavba bodových staveb v ulici Liberecká

Magistrála


R

STROM STROMOŘADÍ ALEJ

PRÁCE S BARIÉRAMI

popis

popis

Významné cesty byly v historii lemovány alejí, v tomto duchu bychom měli pokračovat. Stromořadí chápeme jako architektonický prvek, kterým zdůrazňujeme linie a průhledy vedoucí k významným cílům. Vytváří atmosféru ulice, pocitové a optické oddělení od automobilové dopravy, není ale fyzickou bariérou a ulice zůstává prostupná.

| Svodidla | Ploty | Protihlukové bariéry| Příkopy | Násypy | Separační zeleň | Bariérové prvky mění ulici v silnici dálničního charakteru. Používání těchto prvků ve městě je možné jen v mezních případech. Je vhodné nahrazovat neprostupné bariéry prostupnými prvky, které podporují celistvost města a provázání ulic. použití

použití

Stromořadí lemující základní osy v městské struktuře a utvářející charakter hlavních tříd. Nevhodným užitím stromořadí můžeme ztísnit prostor ulice a znepřehlednit prostory křižovatek.

V ulicích městského charakteru. Dovoluje vytváření nových úrovňových přechodů. Umožňuje volné procházení městem.

REKLAMA popis

Odvoláváme se na Learning from Las Vegas, reklamu nelze všeobecně považovat za nepatřičnou, vždy záleží na formě, velikosti a umístění. Rozlišujeme dvě formy reklamy - vývěsní štít, neboli informování o konkrétní provozovně a reklamu - univerzálně pronajímatelný nosič. Ta první je přirozenou součástí života města, ta druhá do městského prostředí nepatří. Navrhujeme omezení velikosti vztažené k ploše komerčních prostor a dále maximální procento reklamy z plochy výkladce. použití

1. Reklama centra města - reklama vztažená k rychlosti chodce povolené umístění: vývěsní štíty parteru budov, přenosné chodníkové poutače zakázané umístění: fasáda budov, střešní krajina, sloupové poutače 2. Reklama periferie - vztahována k rychlosti auta povolené umístění: střechy, fasády, sloupové poutače

síla

čas

síla

čas

síla

čas

realizace

provoz

realizace

provoz

realizace

provoz

R příklady Severní diametr

1 2 3 4 5 6

Evropská/Šárka - v úseku nově vznikajících liniových domů Evropská - v dolním úseku před Vítězným náměstím Veletržní - navazující na nově vznikající urbánní strukturu Dělnická - navazující na nově vznikající urbánní strukturu Českomoravská Poděbradská - v úseku Rajská zahrada až Černý most

7 8 9 10 11

5. května - v úseku Kačerov až Vyšehrad Sokolská, Legerova Argentinská Brasilská Liberecká - v úseku Starého Střížkova

Magistrála

příklady

příklady Severní diametr

1 2 3

Protihluková zeď Evropská Železnice Hradčanská / Ulice Milady Horákové Železnice Bubny

4 5

Svodidla a ploty v ulici 5. května Svodidla Holešovičky/Liberecká

Magistrála

Severní diametr

1 2 3

Regulace reklamy Palmovka - Vysočany Návrh reklamy, Lehovecká příď (tramvajová smyčka) Reklama periferie - zóna Černý most

4 5 6 7 8

Odstranění bilbordů v úseku Kačerov - Pankrác Odstranění velkoplošné reklamy z fasád v ulici 5.května Regulace reklamy Václavské náměstí - Florenc Odstranění bilbordů v ulici Liberecká Reklama periferie - obchodní zóna Letňany

Magistrála


ŘEZY


3.25 2.5 21.00

0.5

3.30 3.00

3.95 3.00

3.15

3.00

1.30

3.00

3.00

3.00

2.50

3.30

3.25

2.5

3.95 3.25

39.00

3.50

6.50 18.50

2.50

3.50 4.00

3.30 3.40

3.25 2.50

3.50

3.50 18.50

3.50

3.25 3.15

3.95

3.15 0.5

5.50 9.00 2.50 3.00 3.50 2.50

4.00

3.30

21.00

24.5

26.00

22.00 2.50

2.508.00 6.50 18.50

M6 Legerova M2 Kačerov Wilsonova -D9Hl.Sokolovská nádraží +Žertvach BB Centrum (35m) (24,5m) D8 D10 Palmovka Na (40m) (57m) (38m) Nákupní centrum Harfa

4.00 7.50 2.50 38.00 3.50 39.00

3.50

4.00 22.00

3.50

3.50

2.50

3.50

2.50

3.50

3.50

3.50

3.50

0.75

3.50

4.5

3.20 3.95 21

3.20 2.00 3.25

6.50 40.00

4.00 3.00

4.00

4.5

1.30

3.00

26.00

7.50

18.50

3.25

12.25 2.00

2.00

3.25 18.50

3.25

3.50

1.35 2.20

3.25

4.35 3.25

24.5

5.50

0.75 12.25

3.20 4.00 21

4.00 2.50

3.20

4.00

4.5 2.75 7.502.25 1.50 2.00 3.25 18.50

3.50

4.5 3.25

3.50

1.50 2.25

3.50

12.25 6.20

3.50

2.50

3.25

3.40

2.50

3.15 0.50

4.50

3.50

3.50

3.50

3.50

0.5

3.75

3.00

10.00

3.95

1.35 2.20

3.25

12.25

31.50

3.00

1.50

3.25

3.25

2.00 5.50

39.00

3.75

STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍSTAV STAV

3.25

8.00

NÁVRH

NÁVRH

0.5

6.50 5.00 40.00 7.00 38.00

3.50

NÁVRH NÁVRH

STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ STAV 2.00 3.50 0.75 2.25 3.50

3.25

24.5

NÁVRH

STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ STAV NÁVRH 3.95

3.25

NÁVRH

STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ STAV 3.95

5.00 5.25

NÁVRH

NÁVRH 2.00

NÁVRH

STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ STAV NÁVRH 4.35

3.30

9.00

3.15

12.25

2.50

0.5

31.50

6.50

3.25

3.50

3.25

3.50

3.25

2.25

4.50.75 8.50

4.50 24.5

1.60

3.25

4.00

6.50 4.00 40.005.50

3.25

2.50

3.50

2.502.50 3.50 1.50 22.003.00

5.00

3.50

3.75

2.503.50 4.00 53.00

3.00

3.75

3.50

11.00

3.50

3.50 4.00

7.50 30.50

3.25

1.50

2.50 3.25 3.00 3.00 3.00 4.52.00 12.25 3.00 2.00 1.50 3.25 3.25 2.00 8.00 2.50 2.75 2.25 1.50 3.25 7.00 30.50 57.00 38.00

5.00

3.00

3.25

M9 M8

6.05

M8 M10

2.00

2.00 3.25 3.25 3.25 1.50 2.25

PŘÍKLADY ŘEZŮ NA SEVERNÍM DIAMETRU

M7

2.50

0.5

1.50 6.50 3.50

2.50

6.00

35

M7 M6M8

2.503.50

38.00

STÁVAJÍCÍ STAV

3.25

8.00

M7

NÁVRH

3.30

M5 Sokolská M1 Brněnská (35m) Legerova (24,5m)(35m) D8 Palmovka D7 D9 Dělnická Na(18,5m) Žertvach (40m) Sokolovská (38m)

STÁVAJÍCÍ STAV

3.95

9.00

M6

NÁVRH

M4 Nuselský most (26m) Sokolská D7 Dělnická D6 Veletržní Palmovka Na(35m) Žertvach (18,5m)(40m)(18,5m)

M5

M9

2.50

1.50 2.00 6.20

8.00

M


M8 Wilsonova M3 Wilsonova Hl.5.nádraží května (38m) - Florenc (33m) D10D11 D9 Kolbenova (41m) Sokolovská (38m) Harfa (57m) Nákupní centrum

M4 Nuselský most Wilsonova Florenc (33m) (26m) Brazilská D11 (41m)(55m) Kolbenova --(30m) Hloubětín NákupníKolbenova centrum Harfa (57m)

M8M9 D12 D10

Sokolská Brazilská (30m) Argentinská (35m) (35m) Kolbenova (41m) Kolbenova -(56m) Hloubětín Hloubětín

M5 M10M9 D12D13 D11

cyklo bus taxi

cyklo bus taxi 3.95

3.60

3.50

3.50

1.50

3.50

2.50

4.50

3.25 3.20 4.50

2.50

2.75

3.00

3.00

2.50

3.00

3.00

2.00 11.00 6.20 57.00

2.00

3.00 0.5 3.25

3.00 3.50

3.50 8.00

3.00 2.50

3.50 11.00

1.30

3.00

3.50 26.00

3.00

4.00 3.50

3.00

3.50

2.5

1.50

3.50

3.25

8.00

1.75 2.00

2.00

1.50

3.25

3.25

3.25

1.60

3.25

3.25

3.25

1.50

5.00

11.00 2.50

3.00

3.50

3.25

32.00

3.60

3.25

3.95

3.25

1.50 2.00

8.00

4.00 11.00

2.50

3.25 4.40

4.50 3.25 4.25

2.50

3.25

2.05 1.55 8.50

3.25 4.75

3.20

3.50 3.00

4.00 3.20 4.00

3.25

2.00

3.25

9.50

55.00

2.5

3.25

2.00

2.00

3.25

3.00

1.30

3.00

4.00

4.35

3.25

8.00

11.00 3.90

2.20 1.50 11.00

3.20

3.00 3.20

4.00 4.40

9.00

3.25 21.00

3.50

3.30

3.50 3.50

3.95

3.50 4.00

4.00

7.00

5.00

2.50

35 4.25

1.50 3.25 2.50 3.25 3.20 3.20

3.25

4.75

3.25

2.00

0.75

3.50

3.25

3.25

3.00

3.20 21

3.25 9.00 3.25 8.00 1.50 2.20 56.003.90

3.25

3.20

9.50

2.5

14.00 3.25

2.00

55.00

3.25

35

PŘÍKLADY ŘEZŮ NA MAGISTRÁLE

M12 M10 M11

3.00

3.00

3.00

4.00

3.25 3.25 1.50 3.25 2.50

3.50 41.00

6.05

M9 M10

3.00

32.00

4.00

35

M11

7.00

STÁVAJÍCÍ STAV

4.00

3.95

11.00 1.50 2.00

4.00

56.00 8.00

3.25

30.00

5.00

2.50 3.253.25 3.253.25 8.00 1.508.00 3.25 3.25 2.50 26.00 3.201.50 1.60 3.20 3.20 2.00 3.20 2.10 3.25 2.50 2.00 2.00 14.00 14.00 41.00 57.00 4.00 33

3.30

NÁVRH

4.00

3.50

4.50

30.00

STÁVAJÍCÍ STAV STÁVAJÍCÍ STAV

4.00

6.00 3.50 6.00 3.50 3.50

3.25

4.00

NÁVRH NÁVRH

4.00

35

3.00

3.00

2.50

STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ STAV NÁVRH 3.25

3.75

3.50 1.50 3.50 2.50 3.50

STÁVAJÍCÍ STAV

5.00

3.252.003.20 3.251.50 2.50 38.00 3.20 3.20 2.10 2.50 8.50 1.608.00 3.20 4.00 3.25 3.25 1.50 2.25 1.50 3.25 7.00 3.25 1.50 2.25 38.00 41.00 33

2.5 3.75

3.25

4.002.00

53.00 30.00

6.00

3.25 3.20

10.00

NÁVRH NÁVRH NÁVRH

2.00 1.75

3.30

STÁVAJÍCÍ STAV

4.75

3.50

11.00

NÁVRH

5.00

3.50

2.50 3.50

STÁVAJÍCÍ STAV

3.50

2.50

STÁVAJÍCÍ STAV

38.00

3.50

3.50 3.50 2.00 3.50 3.50 4.00 2.50 3.50 2.50 3.50 1.504.00 6.50 38.00 53.00

NÁVRH

3.25

3.50 3.50 2.00 7.50

NÁVRH

NÁVRH 2.50 2.504.00 2.05 1.55 5.50

3.25

3.75

2.00

3.3 8.00 10.00 4.00 30.00

NÁVRH

3.75

3.75 4.80

2.50

STÁVAJÍCÍ STAV

3.00

STÁVAJÍCÍ STAV

3.75

STÁVAJÍCÍ STAV STÁVAJÍCÍ STAV STÁVAJÍCÍ STAV

3.25

NÁVRH NÁVRH NÁVRH

3.50

STÁVAJÍCÍ STAV

3.15

3.25

3.50 3.50 2.50 4.503.00

NÁVRH

3.50

2.50

4.00 5.50

NÁVRH

M7

M13M11 M12

6.00 11.00

4.00

14.00


DIAGRAMY


PR

PRAHA 6

10km

9

8

7

6

5

4

3

2

1

D _SITUACE___CENTRUM_MĚSTO_PŘEDMĚSTÍ_PERIFERIE M

PRAHA ÚJEZD

10km

PRAHA 4

PRAHA 11 9

8

7

6

5

4

PRAHA 2 3

2

1


RAHA 7

PRAHA 8 1

0km

PRAHA 9 3

2

4

5

PRAHA 14 6

7

8

9

10km

Obě trasy jsme rozvinuli a narovnali. Toto grafické vyjádření zhoršuje orientaci v samotné struktuře, je ovšem nezbytné pro vzájemné porovnávání.

PRAHA 1

0km

PRAHA 7 1

2

PRAHA 8 3

4

5

6

PRAHA 8 ĎÁBLICE 7

8

9

10km


PRAHA 6

10km

9

8

7

6

5

4

3

2

1

D _ŘEZ M

PRAHA ÚJEZD

10km

PRAHA 4

PRAHA 11 9

8

7

6

5

4

PRAHA 2 3

2

1


PRAHA 7

PRAHA 8 1

0km

PRAHA 9 3

2

4

5

PRAHA 14 6

7

8

9

10km

Řez ukazuje vztah tras k terénní morfologii. Trasy vsupují do města v nejvyšších bodech a postupně klesají do města. Vzájemné křížení se odehrává na jednom z nejnižších bodů.

PRAHA 1

0km

PRAHA 7 1

2

PRAHA 8 3

4

5

6

PRAHA 8 ĎÁBLICE 7

8

9

10km


10km

PRAHA ÚJEZD

9

M

8 7 6 5

PRAHA 11

4 PRAHA 4 3 2 NÁRODNÍ GALERIE

VÝSTAVIŠTĚ

2

Nemocnice

Muzeum Policie ČR

3 MINISTERSTVO VNITRA

4

STADION SPARTA

KAMPUS ČVUT

5

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ A TECHNICKÉ MUZEUM

6

GYMNÁZIUM LETNÁ

7

Kongresové centrum

Gymnázium 5.května

8

NÁRODNÍ ARCHIV

9 GYMNÁZIUM ČERVENÝ VRCH

VOKOVICKÁ ZŠ

10km

Městský soud

Národní archiv

D FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORT UK

PRAHA 6 1

_VEŘEJNÉ BUDOVY

PRAHA 2 1


0km 1

PRAHA 1 2 3

NEMOCNICE A POLYKLINIKA VYSOČANY

3

4 SOU ELEKTROTECHNICKÁ

SŠ COPTH

O2 ARENA

RADNICE PRAHY 8

2

Nemocnice Bulovka

Ministertvo průmyslu a obchodu

1

Univerzitní kampus UK

Muzeum města Prahy

Masarykovo nádraží

DOX

0km

Autobusové nádraží Florenc

Hlavní nádraží

Státní opera

Národní muzeum

PRAHA 7 PRAHA 8 PRAHA 9

4 5

PRAHA 7 5

PRAHA 14

6

6

7

7

8

PRAHA 8

8

9

9

10km

Veřejné budovy reprezentují sídlo. Proto je důležité, aby tyto stavby nebo soubory staveb ležely na nejvýznamnější ulici ve městě.

PRAHA 8 ĎÁBLICE

10km


PRAHA 6

10km

9

8

7

6

5

4

3

2

1

SOUČASNÝ STAV

NÁVRH

D _CHARAKTER PARTERU_ZÁSTAVBA S PARTEREM_ZÁSTAVBA BEZ PARTERU_PŘEDMĚSTSKÁ ZÁSTAVBA (PLOTY)_MĚSTSKÁ ZELEŇ_ZBYTKOVÉ PLOCHY_PARKOVÁNÍ_STROMOŘADÍ M SOUČASNÝ STAV

NÁVRH

PRAHA ÚJEZD

10km

PRAHA 4

PRAHA 11 9

8

7

6

5

4

PRAHA 2 3

2

1


PRAHA 7

PRAHA 8 1

0km

PRAHA 9 3

2

4

5

PRAHA 14 6

7

8

9

10km

Grafika znázorňuje chování parteru tras v průběhu městem. V návrhové části lze sledovat změny, které by měly nastat např. po dostavbě hmot.

PRAHA 1

0km

PRAHA 7 1

2

PRAHA 8 3

4

5

6

PRAHA 8 ĎÁBLICE 7

8

9

10km


PRAHA 6 9

10km

8

7

6

5

4

3

20

25 20 15 10 5 5 10 15 20 25

2

9810

12

1

6840

9440

[Ha]

D _EKONOMICKÝ POTENCIÁL M [Ha]

20

25 20 15 10 5

7060

5 10 15 20 25

5500

PRAHA ÚJEZD

10km

22

PRAHA 4

PRAHA 11 9

8

7

6

5

4

PRAHA 2 3

2

1


PRAHA 7

PRAHA 8 1

0km

PRAHA 9 5

4

3

2

PRAHA 14 6

7

8

9

10km

40 21

8300

5450

2 500 5 000 7 500 10 000 12 500

10350

35

12 500 10 000 7 500 5 000 2 500

30

[Kč/m2]

Ekonomický potenciál zkoumá vztah dostupnosti stavebních pozemků a jejich cenu.

38320

35

[Kč/m2]

14660

12 500 10 000 7 500 5 000 2 500

6200

7900 16690

40

PRAHA 1

0km

2 500 5 000 7 500 10 000 12 500

PRAHA 7 1

2

PRAHA 8 3

4

5

6

PRAHA 8 ĎÁBLICE 7

8

9

10km


PRAHA 6 4

3

Evropská 38 400

Milady Horákové 33 700

1

Chodkova

Pevnostní

Evropská 32 900

2

Strojírenská

5

6

Korunovační

7

8

Jugoslav. p.

9

Horoměřická

10km

D _DOPRAVNÍ INTENZITA_POČET AUTOMOBILŮ ZA 24H M Jižní spojka 130 400 Brněnská 98 200

5. května 104 500

5. května 104 300

5. května 80 400

5. května 90 100

5. května 77 500

5. května 78 100

Jižní spojka 106 200

PRAHA ÚJEZD

10km

PRAHA 4

PRAHA 11 9

8

7

6

5

4

PRAHA 2 3

2

1


Wilsonova 80 300

Wilsonova 92 600

Česk

omor

Hlávkův most 74 800 Argentinská 52 300

PRAHA 1

0km

Freyova 18 100

00 á 23 3

vsk Sokolo

25 100 Spojovací 32 400

34 900 Voctářova 24 500

Libeňský most 17 200

lo Soko

avsk

á 24 900

most Barikádníků 87 100

ká 29 400

2

Kolbenova

8

20 900

Liberecká 70 100

4

5

6

10km

Chlumecká 50 400

Cínovecká 76 700

PRAHA 8 3

9

Chlumecká 39 600

ká 20 900 Poděbrads

Liberecká 60 000

PRAHA 7 1

19 900

Poděbrads

V Holešovičkách 68 000

7

6

Kolbenova

0

16 30 vská

PRAHA 14

5

4

3

2

1

0km

PRAHA 9

48 700 Průmyslová 45 500

PRAHA 8

Argentinská 52 300

Bubenská 26 700

PRAHA 7

Cínovecká 69 200

PRAHA 8 ĎÁBLICE 7

8

9

10km


8 7 6 5

PRAHA 11

4 3

PRAHA 4 2

(T4,T10,T11,T13,T16,T22,N51,N56,N57,N59) (504,505,510,511,291)

I.P.Pavlova

Návrh: zavedení autobusové linky Hlavní nádraží- Kačerov

Muzeum

Dětská nemocnice Karlov

T18,N53,121,193,504,505,510)

(291)

Prašný Most

Kafkova

(T1T18,T25,N56,N57,143,149,180N502)

Pražs. povstání

Pankrác

121,188,193,505,510)

PRAHA 2 1

(T12,T17,T24,N53,N54)

Veletržní palác

(T1,T8,T12,T17,T24,T25,T26,N51,53,N54,N56)

2 Strossmayerovo náměstí

(T1,T8,T12,T25,T26,N51,N56)

Kamenická

(T1,T8,T12,T25,T26,N51,N56)

Letenské Náměstí

(T1,T8,T12,T25,T26,N51,N56)

Korunovační

(T1,T8,T12,T25,T26,N51,N56)

Sparta

Špejchar

(T1,T5,T8,T18,T20,T25,T26,N51,N56,N57,184,515,linky S)

Hradčanská

(T5,T8,T26,T20,N51,502,515,604)

Vítězné náměstí

(T26,T5,N51,107,116,147,160,143,149,180,340,350)

Dejvická

(T26,T5,N51)

Thákurova

3

Nová zastavka

Návrh: zastávka nově zavedené autobusové linky Hlavní nádraží- Kačerov

Vyšehrad

(T18,N53,193)

Palouček

(T18,N53)

Vozovna Pankrác

(T18,N53,511)

Na Veselí

(188)

Budějovická

(118,121,124,170,205,510,505,606) (332,335,337,339,362)

(T26,T5,N51)

Hadovka

(T26,T5,N51)

Na Pískách

(T26,T5,N51,108,131,161,N515,312,316,356)

Bořislavka

(T26,T5,N51)

Sídliště Červený Vrch

(T26,T5,N51)

Červený Vrch

Veleslavín

(T26,T5,N51,119,142,linky S)

(T26,T5,N5,142)

4

Sdružení

Návrh: zavedení autobusové linky Hlavní nádraží- Kačerov

Nová zastavka

(118,124,170,N510,505,606)

Brumlovka

Nová zastavka

(106,113,114,139,150,157,189,196,293,215,510) (331,333)

Kačerov

(135)

Roztyly

(115,135,177,197,326,511)

Chodov

_ZASTÁVKY MHD_METRO_TRAMVAJ_AUTOBUS_VLAK

Návrh: zavedení autobusové linky Hlavní nádraží- Kačerov

Pod dálnicí

(139,150,196,N510)

(115,197,326)

Pod Chodovcem

Nad Džbánem

(T26,T5,N51)

Vozovna Vokovice

(T26,T5,N51,108,119,142,191,N510)

Divoká Šárka

(119)

Nová Šárka

(119)

5

N

D

N N

M 6

N

9

7

N

PRAHA ÚJEZD

8

N

10km

9

N

10km

N

N

Dědina

PRAHA 6 1


(505,511) Návrh: zavedení tramvajové trati před hlavní budovu, srkze Vrchlického sady zavedení autobusové linky Hlavní nádraží- Kačerov

Hlavní nádraží

(T4,T10,T11,T13,T16,T22,N51,N56,N57,N59) (504,505,510,511,291)

N

1

PRAHA 1 2 3 4 5

N

Střížkov

(136,151,177,183,201,295,511)

Nová zastavka

6 7

PRAHA 8

8

Černý most

8

(181,202,220,221,223,240,250,261,273) (303,304,344,353,354,398,512)

7

(181,202)

Návrh: nová autobusová zastávka

PRAHA 9

Rajská zahr.

(T8,T25,N52,186)

N

Lehovec

(T8,T25,N52,110,186,273)

Návrh: nová autobusová zastávka

(T16,N54,110)

Nový Hloubětín

6

Sídliště Hloubětín

Hloubětín (T8,T25,N52,110,186,273)

Kbelská

(T16,N54)

Kolbenova

(T16,N54)

Poštovská

(T16,N54)

Špitálská

(T10,T16,N54,136,151,158,177,183,195,375, linky S)

Vysočanská

(151,158,375)

Nádraží Vysočany

(T10,T16,N54,151)

Poliklinika Vysočany

(151,158,375)

Českomoravská

5

(T8,T25,N52,110)

(T8,T25,N52)

Starý Hloubětín

(T8,T25,N52)

Nademlejnská

U Elektry

(T8,T25,N52)

Podkovářská

Návrh: zavedení autobusové linky Hlavní Holešovice - Obchodní centrum Letňany

(T3,T10,T17,N55)

(T8,T25,N52)

PRAHA 7 Návrh: zavedení autobusové linky Hlavní Holešovice - Obchodní centrum Letňany

Nová zastavka

(T3,T10,T17,N55,201,295,505,511)

Vychovatelna

(T8,T25,N52)

Kabešova

(T8,T25,N52,136,177,183,195,linky S)

Nádr. Libeň

(T8,T25,N52)

Multiaréna Praha

(T10,T16,N54)

Divadlo Gong

4

Bulovka

(201,505,511)

(T8,T25,N52)

Ocelářská

Balabenka

(T8,T10,T16,T25,N52,N54,109,503)

(T1,T3,T8,T10,T12,T16,T17,T25,N52,N54,N55) (109,140,185,302,503,513,603)

Palmovka

(T1,T12,T17,T25,N54)

Libeňský most

(T1,T12,T17,T25,N54,156)

Maniny

(T1,T12,T14,T17,T25,N54)

Dělnická

(156)

Osadní

Argentinská

(156,N505,511) Návrh: zřízení tramvajové zastávky

Návrh: propojení tramvajových tratí zřízení nové vlakové zastávky Praha- Bubny vybudování druhého výlezu z metra Vltavská

Bubny

3

Vychovatelna

(201,505,511)

Rokoska

Kuchyňka

(T17,N53,112)

Trojská

(T12,T17,T24,N53,N54,112,201,156)

Nádr. Holešovice

Veletržní palác

(T12,T17,T24,N53,N54)

2

(201,505,511)

(112)

Pelc Tyrolka

Jankovcova

Návrh: propojení tramvajových tratí zřízení nové vlakové zastávky Praha- Bubny vybudování druhého výlezu z metra Vltavská

Bubny

Vltavská

(T1,T14,T25,156,505,511)

(T14)

Těšnov

(T5,T9,T26,T55,T58)

Hlavní nádraží

(T11,T3) Návrh: zavedení tramvajové trati do horní části Václavského náměstí, její propojení na Vinohradskou ulici s odbočením před budovu hlavního nádraží, skrze Vrchlického sady.

Muzeum

(T1,T8,T12,T17,T24,T25,T26,N51,53,N54,N56)

Strossmayerovo náměstí

1

(201,156,505,511)

(156,505,511) Návrh: zřízení tramvajové zastávky

Argentinská

(T1,T14,T25)

Pražská tržnice

Návrh: zavedení autobusové linky Hlavní nádraží- Kačerov

Nová zastavka - Štvanice

(T3,T8,N52,133,135,175,194,207,509) Návrh: možnost zavedení tramvajové trati na těleso magistrály v úseku Hlavní nádraží-Vltavská

Florenc

N

0km N

N

1

0km

N

AHA 2 N

1 PRAHA 8

N

PRAHA 7 PRAHA 14 9

9

10

N

PRAHA 8 ĎÁBLICE

10


PRAHA 6

10km

9

8

7

6

5

4

3

2

1

D _SEMAFORY, PŘECHODY, NADCHODY, PODCHODY _NOVÉ_STÁVAJÍCÍ M

PRAHA ÚJEZD

10km

PRAHA 4

PRAHA 11 9

8

7

6

5

4

PRAHA 2 3

2

1


PRAHA 7

PRAHA 8 1

0km

PRAHA 9 3

2

4

5

PRAHA 14 6

7

8

9

10km

63 89 12

Příčné křížení, a to jak povrchové tak mimoúrovňové, je jednou z nejvíce vypovídajících skutečností o charakteru obou tras - diametr dnes můžete překonat na 164 místech, magistrálu pouze na 58.

22 + 8 12 + 12 24

PRAHA 1

0km

PRAHA 7 1

2

PRAHA 8 3

4

5

6

PRAHA 8 ĎÁBLICE 7

8

9

10km


PŘÍSTUPY, ROZBORY, KONTEXT


PracovnĂ­ model M 1:10 000


PracovnĂ­ model M 1:10 000


[PracovnĂ­ model M 1:10 000]


PracovnĂ­ model M 1:10 000


SILNIČNÍ KOMUNIKACE [Eastshort Motorway, L.A.]


MĚSTSKÁ TŘÍDA [Champs-Élysées,Paris]


SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLA SEVERNÍ DIAMETR

PRAHA


[Goofle Earth , vzdรกlenost pohledu 15km]


Avinguda Diagonal

BARCELONA


[Goofle Earth , vzdรกlenost pohledu 15km]


UNTER DEN LINDEN

BERLÍN


[Goofle Earth , vzdรกlenost pohledu 15km]


CHAMPS-ÉLYSÉES

PAŘÍŽ


[Goofle Earth , vzdรกlenost pohledu 15km]


[Champs-Élysées 26. Srpna 1944]


[Champs-Élysées 27. Července 2014]


Ne všichni si sednou za volant...


...někoho si představit na kole umíme jen těžko.


[vyhledรกno 8/10/2015]


[vyhledáno v našich hlavách po 18/1/2016]


2/3x

A

B

x

5km/m 15min

20km/h 15min

50km/h 15min

A-B =20km

0,4h

1h

4h [Symetrie severnĂ­ho diametru]


[charakter horizontu bÄ&#x203A;hem cesty]


[Vltava, BedĹ&#x2122;ich Smetana, 1874-1879]


[Příčný rytmus]

[Podélný rytmus]

[Magistrála, Atelier 1+XX, 2015-2016]


severní diamer je.. _východo západní páteří Prahy

_je vztažnou linií uliční sítě

_je spojnicí terminálů letecké dopravy


[změna šířky ulice]


jih magistrály - klíčová místa


Analýza podle studia De Urbanisten


magistrรกla u BB centra

magistrรกla na Pankrรกci


magistrála Pražského povstání

magistrála u kongresového centra


[Plocha pro auta : ostatnĂ­ plochy]


PRŮBĚH MAGISTRÁLY A DIAMETRU PRAHOU

1/25 000

Přírodní park Drahaň - Troja

Velká skála

Vysočany

sk á

So Palmovka

Horá kové ská olov Sok

Strossmayerovo náměstí

K Žižkovu

Libeň

Jelení příkop Sokolovská Na poříčí Na Florenci Náměstí republiky

Husitská

Masarykovo nádraží Hybernská

Hlavní nádraží

Můstek

Muzeum

Národní třída

Karlovo náměstí

Žitná

Ječná

Vítkov

III. koridor; směr Plzeň, Mnichov IV. koridor; směr České Budějovice, Linz

Přírodní park Klánovice - Čihadla

Riegrovy sady Vinohradská

Slezská

Angl ická

Dolní Počernice

Staroměstská

Petřínské sady

Přírodní park Smetanka

Kyje

Malostranská

Křižíkova

Florenc

Pražský okruh

Vltavská

Černý most

Milady

ká kolovs

Rokytka

Letenské sady

ční

Letenské náměstí

Holešovice zast.

Dukelských hrdinů

Koru nova

Hradčanská

trať č.231 Praha -Lysá nad Labem - Kolín trať č.221; Praha - Benešov u Prahy trať č.070; Praha - Turnov

Bubny

ick á

Prašný most Ruzyně

trať č.120; Praha - Kladno - Rakovník

De jv

Dejvice

Dejvická

Letiště kbely

Holešovice Nádraží Holešovice

Ve rd un

Jugoslávských partyzánů

Džbán

Janova - Vysočanská

Bubenečský tunel

Zelený pás; Stromovka - Pražský hrad

Pražský okruh

Letiště Václava Havla

Přírodní park Šárka - Lysolaje

Korunní

I.P.Pavlova

ská Rumun

Náměstí míru

Francouzská

Anděl

I. koridor; směr Brno, Břeclav, Vídeň III. koridor; směr Olomouc, Ostrava, Žilina

Vyšehrad

Městský okruh - Jižní spojka

Přírodní park Hostivař - Záběhlice

Nejživěji je tam, kde je nejhustěji! Tam má cenu jít, tam má cenu vidět a být viděn!

Přírodní park Botič - Milíčov

[Rozbor parteru na magistrále a diametru]

zpracoval: Josef Knotek


[Možnost obestavění

magistrály v centru města]


6

5

M

OC

5 500

M

3 660

Rozloha okolních rozvojových a transformačních ploch: 560 Ha Hodnota pozemků (min - max): 21,9 - 72,6 mld. List1

Střížkov Troja Bubny Florenc Kačerov Pankrác Roztyly Chodov Vysočany Černý Most Karlín Ruzyně

M

Hloubětín

Sídliště Hloubětín

Vozovna Hloubětín Kbelská

Starý Hloubětín

Rokytka

Přírodní park Smetanka

M

OC OC

14 660

I. P. Pavlova

4 500

Přírodní park Klánovice - Čihadla

M

7 060

OC OC M

Vyšehrad

6 050 M

430000 710 250000 4720 780000 5400 190000 10350 380000 4070 200000 4910 300000 3660 400000 3430 1630000 3670 360000 2960 590000 3360 80000 2350 Rozloha okolních rozvojových a transformačních ploch: 560 Ha 5590000 Hodnota pozemků (min - max): 21,9 - 72,6 mld. 559 Ha

11

5 320 M

OC 4 640

OC

M

OC

trať č.231 Praha -Lysá nad Labem - Kolín trať č.221; Praha - Benešov u Prahy trať č.070; Praha - Turnov

I. koridor; směr Brno, Břeclav, Vídeň III. koridor; směr Olomouc, Ostrava, Žilina

Rumunská

M

8

5 500

M M Městský okruh - Jižní spojka

M

3 660 OC

5 580 M

M

OC

12

5250

[potenciál]

M

Pražský okruh

M

M

6 560

Černý most

Letiště kbely Nový Hloubětín

Kolbenova

4 320 Nademlejnská

náměstí OSN

Kabešova

M

U Elektry

Janova - Vysočanská

Špitálská

Vysočany

Poliklinika Vysočany

Českomoravská

Nádraží Vysočany Libeň

9

OC

K Žižkovu

10 350

6 700 OC Ocelářská

M

Zenklova

Libeňský most

Maniny

Dělnická

Argentinská

M

4 350

Rajská zahrada

7

4 730

M

5 450OC

Multiaréna Praha

M

Bubny

M

5 870 Divadlo Gong

6 930

Lehovec

6 200

Poštovská

Pražský okruh

M

16 690

Vinohradská Anglická

5 580

Přírodní park Klánovice - Čihadla

Balabenka

Holešovice

OC

III. koridor; směr Plzeň, Mnichov IV. koridor; směr České Budějovice, Linz

Muzeum

Ječná

M

Holešovice zast.

Bubenská

Veletržní palác

Florenc

M

Vltavská

M

OC OC 4 320

Podkovářská

Rajská zahrada

Lehovec

Kbelská

Hloubětín

Sídliště Hloubětín

Rokytka

Starý Hloubětín

U Elektry

Nademlejnská

Podkovářská

Korunovační

Muzeum

M

5 600 Černý most

Letiště kbely Nový Hloubětín Vozovna Hloubětín

Poštovská

Kolbenova

Janova - Vysočanská

Kabešova

K Žižkovu

Korunovační

OC

Masarykovo nádraží

Žitná

Cena pozemků MIN [Kč/m2]

Cena pozemku [Kč/m2]

M

6

trať č.231 Praha -Lysá nad Labem - Kolín trať č.221; Praha - Benešov u Prahy trať č.070; Praha - Turnov

Nádraží Holešovice

M

5250

Cena pozemku [Kč/m2]

Rozloha [m2]

OC

Povltavská

8 300 7 900

Hlavní nádraží

M

6 560

Zenklova

M

M

M OC

10 12 OC

Lokalita

Špitálská

Vysočany

OC

Městský okruh - Jižní spojka

OC

náměstí OSN

Poliklinika Vysočany

Nádraží Vysočany

38 320

M

4

Nádraží Holešovice

7 600

M

5

4 720

Bubenečský tunel

8

4 500

M

M

M

OC

Libeň

Multiaréna Praha

Divadlo Gong

Jugoslávských partyzánů

Na Pískách

11

Přírodní park Smetanka

4 3 M

M

M

OC OC 4 320

Hlavní nádraží

OC 4 640

4 350

I. koridor; směr Brno, Břeclav, Vídeň III. koridor; směr Olomouc, Ostrava, Žilina

6840

M

9 440

OC

5 450OC

M

8 700

Vítězné náměstí

OC

M

5 320 M

7

Sparta

Litovický p.

Zelený pás; Stromovka - Pražský hrad Thákurova

9 810

7 810

Vyšehrad

Českomoravská

Ocelářská

Libeňský most

Zenklova

Maniny

Dělnická

9

Bořislavka

Sídliště Červený Vrch

Červený Vrch

Veleslavín

Nad Džbánem

Šárecký p.

M

M

66 130 050 M

Vozovna Vokovice

Divoká Šárka

Vstup do PR

7 060

6 700 OC

Rumunská

Ruzyně

trať č.120; Praha - Kladno - Rakovník

Argentinská

5 47014 660

4 500 OC

Pražský okruh

Letiště Václava Havla

OC OC

I. P. Pavlova

Ječná

OC

M

Vinohradská Anglická

Muzeum

M

4 730

M

Badeniho

M

10 350

Dejvice

Muzeum

Hlavní nádraží

M

M

16 690 III. koridor; směr Plzeň, Mnichov IV. koridor; směr České Budějovice, Linz

M

M

Hradčanská

M

Masarykovo nádraží

Žitná

OC

Bubenská

Florenc

Hlavní nádraží

1 102 OC

M

M

M

M OC

Vltavská

Hadovka

M

Letenské náměstí

Sparta

Korunovační

Badeniho

Hradčanská

7 600

Veletržní palác

M

5 870

Bubny

Holešovice zast.

Korunovační

M

38 320

6 130

6 930

Balabenka

Holešovice

8 300 7 900

Prašný most

Jugoslávských partyzánů

Vítězné náměstí

Prašný most

9 440

Povltavská

Nádraží Holešovice

M

1/25 000

Zenklova

M

Nádraží Holešovice

M

OC

Bubenečský tunel

6840

Dejvice

Hadovka

Na Pískách

7 810

Zelený pás; Stromovka - Pražský hrad Thákurova

M Bořislavka

Sídliště Červený Vrch

Červený Vrch

Veleslavín

Nad Džbánem

Litovický p.

Vstup do PR

Šárecký p.

6 130

Vozovna Vokovice

Divoká Šárka

M

9 810

4

8 700

Ruzyně

6 130

4 2 POTENCIÁL 3 5 470

4 500

trať č.120; Praha - Kladno - Rakovník

OC OC

1

Pražský okruh

Letiště Václava Havla

6 200 PRŮBĚH MAGISTRÁLY A DIAMETRU PRAHOU 4 720

Letenské náměstí

M


zastupitelstvo městahlavního města Prahy Hygienická stanice oni poslouchají městské části rada města EltodoCitadelum Ministerstvo průmyslu odbor památkové péče IPR mne ČEZ!! České dráhyodbor a.s dopravy Ministerstvo NPÚ kultury obyvatelé starostové primátor odbor životního prostředí stavební úřad dopravní inženýři hlavní architekt developer Odbor územního plánování a rozvoje města ŘSD magistrát Policie ČR SŽDC Pražská energetika a.s. RWE Správa služeb hlavního městaLetiště Prahy Václava Havla Praha Český úřad zeměměřický a katastrální PID Veolia UPC Ministerstvo dopravy Pražské služby a.s. občanská združení DPP Pražská teplárenská a.s majitel nemovitostí bytová družstva BigBoard Praha a.s. pro Ministerstvo místní rozvoj JCDecaux TSK Praha Technická správa komunikací hl. m. Prahy Pražské vodovody a kanalizace a.s čerpací stanice řidič architekti banky Cetin MP Praha stavebníci stavební úřad chodci obchodníci cyklisté Odbor správy veřejného prostranství a zeleně


Profile for Jaroslav Dědič

Metropolitní třídy Prahy  

Lucie Červená, Jaroslav Dědič, Tomáš Havelka, Kateřina Hodková, Josef Knotek, Štěpán Matějka Ateliér Koucký http://www.olovenydusan.cz/2016...

Metropolitní třídy Prahy  

Lucie Červená, Jaroslav Dědič, Tomáš Havelka, Kateřina Hodková, Josef Knotek, Štěpán Matějka Ateliér Koucký http://www.olovenydusan.cz/2016...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded