Page 1

31. říjen 1892 - Sir Arthur Conan Doyle vydal knihu DOBRODRUŽSTVÍ SHERLOCKA HOLMESE

10/2012

Č TENÁŘI , DOBRÝ DEN ! Literární měsíčník PLŽ slaví desáté výročí Už více než 400 autorů přispělo do literárního měsíčníku PLŽ (Plzeňský literární život), který začal v Plzni vycházet přesně před deseti lety. Časopis, jenž podporuje regionální literaturu, spojuje autorské generace, vyhledává nové talenty, oslovuje tvůrce a také reflektuje zdejší knižní produkci, je mezi řadou českých literárních periodik výjimečný. Po celou dobu své existence má redakci pracující na bázi dobrovolnictví, odměny nevyplácí ani literátům. Stránky jeho více než stovky vydaných čísel zaplňují jména „náhodných“ autorů z Plzeňského i Karlovarského kraje, ale také jména takzvaných regionálních literárních celebrit, jako jsou třeba Josef Hrubý nebo Karla Erbová. „PLŽ nejenže prezentuje spisovatele, ale přináší také pozvánky a informace z oblasti literatury a tvůrčího psaní, reflektuje a hodnotí plzeňskou knižní produkci, poskytuje prostor pro názory čtenářů, sleduje regionální literární výročí a propaguje plzeňskou literaturu za hranicemi regionu, čímž reprezentuje i město. Ten, kdo ho čte pravidelně, získá široký přehled o tom, co v regionu v literární oblasti vzniká,“ uvedla ředitelka Knihovny města Plzně a členka redakce Helena Šlesingerová. Časopis vychází 11 krát ročně (v období letních prázdnin jako dvojčíslo), nyní v nákladu 500 výtisků. Čísla od roku 2003 jsou ke stažení v elektronické podobě na stránkách (plzeňské městské) knihovny. Redakce PLŽe také každoročně uděluje ceny autorům za nejlepší příspěvky. Za rok 2011 si místní „literární Oskary“ odnesli Milan Čechura, Jan Sojka, Oldřich Janota a Jakub Fišer. ---x---

Tolik informace serveru města Plzně. S laskavým souhlasem pana Vladimíra Novotného, šéfredaktora PLŽe jsem převzal fejeton Seznámení se seznamkou Marka Velebného. Moc se mi líbil. Doufám, že se bude líbit i Vám! -jn-

Seznámení se seznamkou

P

etr našel nabídku dělat manažera seznamky. Sháněl práci. Mohla by to být šance 2 v 1. Ne, to není pro mne, pomyslel si. V mailech byla možnost školení a seznámení se seznamkou v Praze. Sice se úplně necítil jako osoba vhodná k exhibování a moderování seznamovacího večera, ale nakonec ho proud mailových pozvánek udolal. Proč ne, uděláš si výlet do Prahy a možná to spojíš s něčím příjemnějším, říkal si. V mrazivém ránu nasedl do žlutého busu a hurá do Prahy. Pak skoro přes celé město až na Rajskou zahradu a dál na sídliště Jahodnice. Po vystoupení z autobusu MHD nakoukl u sídliště do blízké vietnamské prodejny a zmrzle korzoval kolem jinovatkou obalených keřů a odpadků. Agentura, která nabízela práci v seznamce, sídlila v přízemí parkovacího domu. To ráno nebylo moc přívětivé a zanedbaná jednopatrová, skoro vybydlená budova se skladišti spala jako Šípková Růženka. Petr nedůvěřivě obcházel šedivou betonovou krabici s honosným názvem Parkovací dům, proklínaje sám sebe, kam se to zase vydal. Sledoval přitom paní s lístečkem v ruce. Určitě taky šla na výběrové řízení. Pod schodištěm ke garážím zahlédl, jak ji oslovuje muž v obleku. Agent s teplou vodou, to bude zase nějaká skvělá nabídka multilevelmarketingu, pomyslel si. „Jdete, mladý muži, také na konkurs?“ oslovil Petra kravaťák a napřáhl k němu pravici. „Mé jméno je Krtek. Počkejte na mne pár minut, ještě stejně není deset,“ řekl a odešel telefonovat. Petr začal s paní konverzovat o jejích představách o práci moderátorky seznamky. Přesně v deset se kravaťák vrátil a ukázal na sklepní schodiště zvenku budovy. Malou nenápadnou cedulku s logem společnosti Face to future Petr přehlédl. Opatrně za nimi sestupoval po namrzlém příkrém schodišti. Nahoru padat nemohl, skončil by paní na zádech, kdyby se neudržel čehosi, co si

neprávem říkalo zábradlí. Kravaťák požádal, ať zavřou dveře. Posadili se v malé školicí místnosti. Aspoň bylo teplo. Kravaťák jim dal k nahlédnutí katalog školení, rekvalifikací a kursů na křídovém papíře. Vyzpovídal je z profesního života. Mluvil o tom, jak je důležité, aby se lidi seznamovali. Začal malovat na nástěnku a Petrovi to připomnělo Nádvorníčkův graf z filmu o básnících, kde čekají sociální jistoty. Krtek mluvil jak rádio, respektive příručka o multilevelmarketingu. Prý muž, když jde na rande, utratí 500 Kč, a to se seznámí jen s jednou holkou. Lidi nemají moc peněz a času, proto půjde o fantasticky rychlý rande. Člověk se tady může za 500 Kč seznámit na společenském večeru s deseti holkama. A to se prý vyplatí. Klienti se pohrnou, vždyť pokud se jim prozradí kód, nemusí platit za registraci 50 Kč. Zaplatí místo 550 jen 500 Kč. Krtek jim valil další klíny do hlavy a s americkým úsměvem pronesl: „Co tomu říkáte?“ Petr měl chuť začít ho škrtit. Bylo hloupé odtamtud vypadnout, když už sem vážil cestu. Tak ještě počkám, co za další perly z kravaťáka vypadnou, řekl si. Prachy. „Jasně, chcete se dozvědět, co z toho kouká pro vás?“ perlil Krtek. Jsou dvě možnosti: moderátor seznamky (má 50% z poplatku nově přihášeného klienta na společenském večeru) a specialista zviditelňování. Úžasný název. Pyramida, letadlo, kontakty mezi přáteli, přátelé to řeknou přátelům…, říkal si Petr. Dokončení na str. 2

Postřehy z facebooku...


Dokončení ze str. 1 Krtek hovořil dál. „Pokud na pozvánce, kterou dáte potencionálnímu klientovi, je váš speciální kód, přijde vám pak po uskutečnění večera odměna.“ Už to vidím, jak budu lanařit u piva kamarády, že jim zprostředkuji fantastický seznámení, pomyslel si Petr. Kromě kravaťáka dost mluvila paní, kterou to nadchlo. Petr nasadil „masku č. 5“, aby nekazil programově optimistickou atmosféru plnou zářných vzdušných zámků a nesku-

tečného výdělku. Nejdůležitější otázka byla, jestli s kravaťákem budou chtít spolupracovat a jak. Paní si vybrala moderátorství a Petr druhou možnost, tj. specialistu zviditelňování. Nechá si udělat plakáty s kódem a nějaká platba přijde. Kravaťák Petrovi podal ruku a blahopřál mu, že získal místo specialisty zviditelňování, i když si vzal ještě čas na rozmyšlenou. Doma v mailové poště Petra čekala „úžasná“ zpráva od Krtka. „Blahopřeji vám, získal jste skvělou pracovní pozici specialisty zviditelňo-

vání.“ V příloze byly pokyny a etický kánon specialisty zviditelňování. Vidíš, vidíš, zase jsi naletěl, holomku. Obsloužit zákazníka, podat mu housku nebo jablko, to dovedeš, ale přesvědčit někoho o tom, aby si nechal prodat virtuální produkt, kterému ani sám nevěříš, to ne, říkal si už nahlas Petr. Místo toho, že dal za cestu do Prahy a zpět něco kolem tří stovek a strávil tam půl dne, mohl pozvat kamarádku na skleničku a snad by měl větší úspěch. Marek Velebný in: Plž 2012 / Číslo 7/8

Jak se stát první dámou aforismů Myslím, že se mnou budete souhlasit, když řeknu, že humoru není nikdy nadbytek. Ani internet tomu neřekl rázné „A dost!“, přestože rádo by humorných scének, situací a hraných gagů tam najdeme až až. Mám totiž na mysli humor laskavý, takový ten co „pohladí po duši“, milý, upřímný, vyrovnaný sám se sebou i s životem, prostě ten vzácný druh humoru „od srdce“. Náš dnešní host, který přijal pozvání do e-Bulletinu, se narodil roku 1961 ve znamení Raka. Podle astrologie bývají tito lidé povahy mírné, ale pokud jsou v prostředí důvěrně známém, projevují se velice aktivně. Určitě tady a teď nechci obhajovat astrologii, ale myslím, že to v případě paní Zdeňky Ortové, autorky aforismů, epigramů a fejetonů, skutečně platí beze zbytku.

Zdeňka Ortová tam, kde ji všichni dobře znají… * Po absolvování střední školy ekonomické jste nastoupila do práce jako statistička. A začala psát aforismy. To Vás inspirovala statistika, nebo jste naopak ve své tvorbě hledala obranný ventil před učesanými stohy čísel? Víte, že jsem si tuto otázku nikdy nepoložila? Ačkoli by se mohlo zdát, že jsem si hraním se slovy vytvářela ochranný štít před numerickou převahou. Jistou logiku by to mělo.

Foto –jnAle já jsem si tento nejmenší literární útvar zamilovala již někdy v době dospívání. Jen jsem se tehdy zřejmě domnívala, že je to definitivně zakonzervovaný žánr, který svými myšlenkami ozdobili slavné osobnosti literatury a filozofie. No a my je dnes již jen obdivujeme a citujeme. Sice jsem si občas zaznamenala nějaký svůj postřeh, úvahu či glosu, ale aforismus jsem v tom opravdu nehledala. Až jsem jednou


* Nakonec jste ze statistiky „emigrovala“ do knihovny, kde máte blíž k lidem. Povzbuzuje Vás to, naplňuje, nebo vzpomínáte na poklid, který ze sloupců čísel jistě vyzařoval? Už bych neměnila. Občas mám pocit, že jsem se narodila právě proto, abych dělala knihovnici. Vždycky říkám, že dobrý knihovník by měl mít rád literaturu, ale nejvíc ze všeho lidi. To znamená, že ani ta největší odbornost nenahradí * Vaše tvorba nezůstala nepovšimnuta. Ve kterých redak- komunikační schopnosti. Jako knihovnici se vám lidé často svěří i s tím, co jinému nepoví. A třeba pro některé starší cích jste působila či stále ještě působíte? Ještě před revolucí jsem přispívala svými krátkými povídka- čtenáře je příjemná knihovnice jediným člověkem, se ktemi a fejetony do sobotních příloh několika našich deníků. rým si mohou promluvit. Výhodou menší knihovny jako je A několik let jsem své fejetony publikovala v časopise Vlasta. ta naše, je i to, že už znáte literární vkus svých častých náAle svoje první aforismy jsem s velkou trémou nabídla v roce vštěvníků, můžete jim s čistým svědomím doporučit vhodný 1990 humoristickému časopisu Nový Dikobraz. Přiznávám, titul a oni na vás spoléhají. Vytváří se mezi vámi dobrý vztah plný důvěry. To znamená, že knihovník by že jsem si moc šancí nedávala. měl být i dobrým psychologem. NejúžasV té době tam publikovali známí a nější kategorií jsou však děti. Těm se věnupopulární literáti a kreslíři, kteří Nejsilnějším momentem aforismu ji nejraději. Knihy, které si v dětství přečtetoho ve svém oboru hodně dokátím, i mez je chvilka me, se stávají naší součástí už navždy, zali. Věděla jsem, že se s nimi v e, dočt s ismu kdy čtenář afor i když si to často ani neuvědomujeme. žádném případě nemůžu měřit, ale a kdy ho domyslí. A tak je mojí milou povinností otevírat moje touha zjistit, zda mé aforismy dětem i jiné světy, než jsou ty technické, vůbec za něco stojí, byla obrovská. které je dnes obklopují, nabízet jim jiné alternativy tráveTenkrát se na odpověď čekalo dlouho. Žádné emaily se nekonaly, tehdy se ještě chodilo ní volného času, možnost úniku do příběhu plného kráspoctivě s obálkou do dopisní schránky. A já jsem právě jed- ných slov, dobrodružství, úsměvů a citu. nu nedočkavě vyhlížela. Když mi odpověď přišla, nemohla * Obyvatelé Vašeho krásného, historického městečka mají jsem chvíli uvěřit tomu, co čtu. Hned napoprvé mi redakce díky knihovně možnost se setkávat na besedách i se znávzala všechny aforismy, které jsem jim nabídla a vyzvali mě mými tvářemi - skutečně jen namátkou jmenuji Ivanku Dek další spolupráci. Byla to pro několik dalších let ta nejlepší vátou, Karla Voříška, Michala Viewegha, Halinu Pawškola, jakou jsem mohla dostat. Abych ve velké konkurenci lowskou či Vlastimila Vondrušku. Jsou tyto besedy úspěšobstála, musela jsem se psaní věnovat každý den. I když né? Sál praská ve švech, jak se říká, nebo vám přijde jen jsem věděla, že nakonec v mých očích obstojí tak třetina pár zvědavců? napsaného a tu do redakce pošlu, nelitovala jsem. Postupně Zaplaťpámbu, s množstvím návštěvníků na našich besedách jsem se vypracovala na kmenovou spolupracovnici Dikobra- nemíváme problémy. Samozřejmě, pokud pozveme osobzu a zůstala jsem jí až do zániku časopisu. nost, která není až tak mediálně známá, přijde lidí o něco méně, tak kolem pětadvaceti. Ale na druhou stranu to bývá * Vzpomenete si na některou veselou „redakční“ událost? publikum nesmírně vnímavé, neboť přišlo právě proto, že Vzpomínám si třeba na moji první účast na redakční autor- o práci pozvaného hosta něco ví, čtou jeho knížky, zajímají ské poradě. Plná místnost chlapů. Tak kolem pětadvaceti, se o jeho práci. Pro besední akce jsme s kolegyní upravily možná třicet. Přišla jsem jako poslední, protože jsem v té místnost bývalého depozitáře, kam se vejde zhruba 50 diváobrovské budově plné kanceláří, ků. Možná by vás mohlo zajímat, že jsme zponemohla redakci najít. Všechna čátku trpěli nedostatkem židlí a museli jsme si místa k sezení byla obsazena, někoNudistická pláž je místo je před každou besedou půjčovat z hudebního , lik pánů postávalo a opíralo se o kde ženy zadržují smích sálu našeho muzea. Pracovníci naší městské čety zeď. Všichni se otočili mým směa muži dech. nám je přiváželi na multikáře. Pak jsem dostala rem, aby si prohlédli vetřelce a pak nápad a vyhlásila akci „Židle pro knihovnu.“ zase spokojeně pokračovali v debaOslovila jsem místní podnikatele, firmy i soukrotě. A k mému překvapení jediný, kdo se mé osoby. A oni nám skutečně postupně nakouihned vymrštil a nabídl mi své místo k sezení, byl ryzí pili a přinášeli krásné nové židle. To nám nesmírně pomohtramp, kreslíř Jan Vyčítal. Jak vidno, neznamená to, že když lo. Ale většinou litujeme, že naše společenská místnost není někdo chodí v maskáčích a působí dojmem, jako by si od- nafukovací. Například na Michala Viewegha přišlo tolik lidí, skočil od táboráku, tak nemůže být gentlemanem. že jsme museli vysadit dveře a přidávali různá sedátka, kam Ještě si vzpomínám, jak jsem byla pozvána do časopisu Vlas- to jen šlo. A při besedě s Halinou Pawlowskou stáli čtenáři, ta na rozhovor. V té době jsem tam ještě nepublikovala. Ujal na které se již místo nedostalo, pod okny na náměstí se mě pan redaktor, kladl mi spoustu otázek a já jsem způ- a poslouchali besedu odtud. sobně odpovídala. Když jsem odcházela, zeptal se mě mimo záznam, jak je možné, že já – žena – píšu aforismy, když to * Tak to je skutečně krásné, možná, že příště budete na je odjakživa doména mužů. Ženy jsou prý epické, románové, náměstí instalovat velkoplošnou obrazovku...? Á propos málokdy si vystačí s několika pregnantně vyjádřenými slovy. koho byste ráda pozvala příště? A mně vám vůbec nenapadla vhodná odpověď, málem jsem Nápadů mám stále dost. Vždyť naše republika se naštěstí se hned za dveřmi začala kontrolovat, jestli jsem opravdu zajímavými osobnostmi jen hemží. Naším příštím hostem děvče. Pak jsem se s tímto zážitkem svěřila kamarádovi a on bude herec Jiří Krampol. V jednání je beseda se spisovatelse rozesmál: „Proboha, od něj to sedí. Tebe se ptá, jak to že kou, malířkou a herečkou Ivou Hüttnerovou, s doktorem jako žena píšeš aforismy a přitom on jako jediný chlap dělá Václavem Větvičkou... Každou chvíli někoho oslovím a zeptám se, zda by u nás nechtěl pobesedovat se čtenáři. v ženském časopisu.“ shlédla televizní pořad „Sešlost“ Luďka Nekudy, kde vystoupil básník a aforista Jiří Žáček. Když jsem tak poslouchala jeho báječné aforismy, které předčítal, najednou jsem věděla, čemu se budu literárně věnovat. Kde bych si tenkrát pomyslela, že mi tento můj velký literární vzor za pár let napíše krásnou předmluvu do mé knihy.


* Jak se na tyto Vaše aktivity tváří zřizovatel? Jistě nejsou takové akce nejlevnější. To je pravda. Finanční limity hrají v mnoha případech stěžejní roli, takže si zkrátka na některé hosty musíme nechat zajít chuť. Jejich honorářové nároky prostě akceptovat nemůžeme. Ale náš zřizovatel, kterým je Město Velvary, má pro naše aktivity velké pochopení a umožňuje, aby si knihovna každý rok v rozpočtu vyhradila určitou částku právě na tyto akce. Suma to není nijak závratná, ale vždy s ní vystačíme. Někdy hraje roli i to, že Dámy, nejlepším přítelem se s mnoha pozvanými člověka je kniha, znám osobně, takže u těch šťastnějších z nás svoji literární dráhu knihkupec. můžu dát ku prospěchu knihovně. A někdy pomůže náhoda. Jako tomu bylo třeba v případě paní Pawlowské. Já ji mám jako literátku moc ráda, proto mě potěšilo, když jsem před časem vedle ní seděla na hromadné autogramiádě v pražském Paláci knih Neoluxor. A jak jsme se tak podepisovaly našim čtenářům, prohodily jsme občas pár slov i spolu. Že já znám paní

Pawlowskou, to považuji za samozřejmost, ale moc milé bylo, že znala i ona mě, protože občas ve svých pořadech cituje moje aforismy. A uznejte, že nepozvat k nám paní Pawlowskou na besedu by byl hřích. * Kolik knih jste už vlastně vydala? Ceníte si některé více než těch ostatních? Vydala jsem devět knížek. Z toho jsou dvě fejetonové, ostatní aforistické. Nejraději mám asi Milostné předehry a Miniaturní neřesti. Vydala mi je nakladatelka Slávka Kopecká a sehnala mi k nim jako spolupracovníky skvělé výtvarníky, takže knížky vypadají opravdu báječně. O aforismech říkám, že je to literární útvar malý vzrůstem, ale velký povahou. Myslím, že právě dvě zmíněné knížky toto vše splňují. A pokud si něčeho opravdu cením, tak toho, že mám jako jediná žena aforistka svoji samostatnou kapitolu v eprezentativní antologii českých aforistů od K. H. Borovského až po Jiřího Žáčka. Pan redaktor z Vlasty by měl jistě radost též. * Milá paní Ortová, srdečně děkuji za rozhovor a přeji Vám veselou mysl i v dalších letech. Aforismy byly převzaty z knihy „Milostné předehry“.

-jn-

Očekávané novinky v říjnu Josef Laufer - Roura od kamen a jiné povídky Ilustrátor:

Vít Haderka

EAN:

9788025316337

Rozměry:

145 x 205 mm

Počet stran:

112

Provedení:

vázaná

Číslo vydání:

1.

MOC:

199,- Kč

Mnohokrát jsem byl osloven, abych o sobě vydal sepsané spisy, jak je tomu zvykem u lidí s nepřehlédnutelným obličejem. Paměť je věc ošidná a ne vždycky člověku vyjeví pravdu prožitou, ale spíše pravdu časem k obrazu svému okrášlenou. Asi by to v mém podání byla nuda, protože by se, vzhledem k mému věku, jednalo o několika set stránkovou ságu. A tak mě napadlo, že bych se mohl pokusit o mnohem kratší a tudíž obtížnější útvar, jakým je povídka. "Roura od kamen" je povídka vzniklá z anekdoty, která je o neodvratitelnosti osudu. A stejně tak i ostatní příběhy asi nebudou ctěnému čtenáři tak vzdálené od života kolem nás. A trochu fantazie taky neuškodí... Josef Laufer

Václav Klaus – Zápisky z nových cest Autor: Rozměry: Provedení: Věk:

Prof. Václav Klaus 165 x 235 mm vázaná Bez omezení

EAN: Počet stran: Číslo vydání: MOC:

9788025316313 200 1. 279,- Kč

Během posledních tří let procestoval Václav Klaus jako hlava státu mnoho zemí na pěti kontinentech. Zážitky a postřehy z každé zahraniční návštěvy pečlivě zaznamenává. Čtenářům poté svými zápisky přibližuje poutavě a neformálním způsobem atmosféru při přijetí prezidenta republiky, setkání s významnými osobnostmi a zajímavosti dané země. Zájemci si mohou koupit i titul

Václav Klaus – Zápisky z cest MOC:

279,- Kč


Očekávané novinky v říjnu Nancy Gideon – Čistá krev Autorka: EAN: Počet stran: Číslo vydání: MOC:

Nancy Gideon 9788025316023 336 1. 249,- Kč

Překladatelka: Rozměry: Provedení: Věk:

Olga Staníčková 115 x 183 mm brožovaná Bez omezení

Detektiv Charlotte Caissieová si slíbila, že za každou cenu pomstí smrt svého otce a zničí bosse místního podsvětí. Jako "vstupenka" do zločineckého prostředí jí má posloužit jeho osobní strážce Max. Muž s pověstí nelítostného zabijáka ji ale začne přitahovat víc, než by sama chtěla. Může obstát vztah dvou lidí, kteří stojí na opačných stranách zákona? Jakou oběť bude muset Charlotte přinést?

Knihy

Na druhý břeh Autor: Rozměry: Provedení: Věk:

Jaroslav Večerníček 145 x 210 mm vázaná Bez omezení

objedn ejte již dne s jedním kliknu tím Z

DE !

EAN: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

9788025316382 200 1. 279,- Kč

Neuvěřitelná životní cesta z vězení až do celostátních deníků a Poslanecké sněmovny. Autobiografický příběh, ve kterém nechybí humor, vtipné repliky a hluboká zamyšlení nad jednotlivými vrstvami společnosti osmdesátých a devadesátých let. Autor, který působí „v zákulisí“ české politické scény, odkrývá svérázný pohled na realitu Československa před a po Sametové revoluci a představuje každodenní boje s překážkami, které přináší doba. Příběh obyčejného člověka, který soupeří o nezbytné přijetí do společnosti a hledá své místo na světě

Nancy Martin – Jak zabít milionáře Autor: EAN: Rozměry: Provedení: Věk:

Nancy Martin 9788025315002 145 x 210 mm vázaná Bez omezení

Překladatelka: ISBN: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Bičíková Romana 978-80-253-1500-2 200 1. 249,- Kč

Mladá ctižádostivá novinářka Nora Blackbirdová patří do filadelfské smetánky. Ve „vyšší“ třídě však není všechno tak skvělé, jak se na první pohled může zdát. Nora splácí dluhy, které jí zanechali rodiče, a navíc objeví během jednoho večírku tělo zavražděného miliardáře, sběratele umění a starého rodinného přítele. Rozhodne se, že za každou cenu zjistí, kdo je vrah. Podaří se Noře odhalit pravdu? Co skrývá údajný mafián Michael, který se snaží Noru získat?


Očekávané novinky v říjnu Lovec duchů - Světlo, které zabíjí Autor: EAN: Rozměry : Počet stran: Věk:

Derek Meister 9788025314944 145 x 208 mm 344 15+

Překladatelka: ISBN: Pořadí v edici: Provedení: Obvyklá MOC:

Olga Hereinová 978-80-253-1494-4 1. vázaná 399,- Kč

Existují. Ian Boroughs to ví. Vidí je. Slyší je. Cítí je. Objeví se z ničeho nic. Čeho se dotknou, shoří. DUCHOVÉ. Můžou tyto bytosti za smrt jeho otce? Jsou příčinou, proč je Ianův děda více než třicet let nezvěstný? Společně se svým nejlepším kamarádem se 17letý Ian rozhodne, že je vypátrá, aniž by měl nejmenší tušení, jak nebezpeční duchové jsou…

Napsáno krví Autorka: EAN: Rozměry: Provedení: Číslo vydání:

Andrea Kane 9788025314869 145 x 210 mm vázaná 1.

Překladatelka: ISBN: Počet stran: Věk: Obvyklá MOC:

Drozdová Edita 978-80-253-1486-9 328 Bez omezení 349,- Kč

Během své práce se bývalá agentka FBI Sloane Burbanková mnohokrát ocitla v ohrožení života. Tentokrát ale nebezpečí číhá tam, kde by ho nečekala – za dveřmi luxusního bytu jejích rodičů. Matku někdo brutálně napadl a vše nasvědčuje tomu, že nešlo jenom o vloupání. Co má otec Sloane společného s chladnokrevným gangsterem? Jaké tajemství se skrývá v historii rodiny Burbankových?

Knihy jedním

objedn ejte již dne s

kliknu

Krvavá romance – Věčná touha Autorka: EAN: Pořadí v edici: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Alice Moon 9788025314968 2 240 1. 249,- Kč

Překladatelka: ISBN: Rozměry: Provedení: Věk:

tím

ZDE !

Michaela Škultéty 978-80-253-1496-8 115 x 183 mm brožovaná 13+

Sára nyní zná Dustinovo temné tajemství. Je nesmrtelný a touha po lidské krvi ho postupně mění v monstrum. Zachránit ho může pouze pravá láska. Po smrti spolužačky Anny však Dustin zmizí a Sára, přesvědčená o tom, že jen ona ho může zachránit, se vydává do lesa za ním. Zde se ale skrývá krásná Emilia, kterou Dustin zradil a ona přísahala pomstu. Jaké nebezpečí Sáře hrozí? Převáží v Dustinovi jeho stále ubývající dobrá stránka, aby Sáru zachránil? Zájemci si mohou zakoupit i první díl v edici, obvyklá MOC 249,- Kč

Krvavá romance - Polibek nesmrtelnosti


Očekávané novinky v říjnu Thriller – Motýlí křídla Autorka: EAN: Rozměry: Provedení: Věk:

Veronika Bicker 9788025314678 135 x 203 mm brožovaná 13+

Překladatelka: ISBN: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

A. Bezděková, D. Steidlová 978-80-253-1467-8 168 1. 229,- Kč

Elena se snaží zapomenout na nešťastnou smrt své sestry Laury. Jak přesně zemřela, to nikdo neví. Na stejném místě je o rok později nalezena další mrtvá dívka. Je to opravdu jen náhoda? Co způsobilo dopravní nehodu, při které zahynula Laura? Jaké tajemství v sobě nosí matka, která Elenu nechce spustit z očí? Náhlý zájem staršího pohledného Tristana, přicházející anonymní dopisy a potloukající se zakuklené postavy přimějí Elenu jednat. Bude hledat pravdu na vlastní pěst...

Thriller – Mrazivé léto Autorka: EAN: Rozměry: Provedení: Věk:

Manuela Martini 9788025314616 135 x 203 mm brožovaná 13+

Překladatelka: ISBN: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Michaela Škultéty 978-80-253-1461-6 176 1. 229,- Kč

V jihošpanělském městečku Marbella si patnáctiletá Lyra připadá jako v ráji. Až do chvíle, kdy zmizí její spolužačka Pia. Lyra se rozhodne přijít tomuto záhadnému zmizení na kloub. Nedlouho poté je Pia nalezena mrtvá a z letní idylky se stává zlý sen. Lyře se zdá, že se její matka chová divně. Navíc je přesvědčená, že zahlédla svou sestru, která zahynula již před deseti lety. Co jí matka tají? Jaká děsivá tajemství měla zůstat navždy skryta?

Rozdělená srdce Autorka: EAN: Rozměry: Provedení: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Bettina Belitz 9788025314319 152 x 228 mm vázaná 1. 499,- Kč

Překladatelka: ISBN: Počet stran: Pořadí v edici: Věk:

Dagmar Steidlová 978-80-253-1431-9 480 1. 15+

Po přestěhování je sedmnáctiletá Elisabeth naštvaná snad na celý svět - přišla o všechny kamarády, na venkově není moc příležitostí k zábavě a navíc rodičům to tam naprosto vyhovuje. Všechno změní setkání s Colinem. Proč ji tento kluk od začátku neuvěřitelně přitahuje, to nedokáže vysvětlit. Chová se divně, odtažitě a dává Elisabeth jednu hádanku za druhou. Jaké je jeho tajemství? Co skrývá? Svým pátráním odhalí Elisabeth pravdu - její rodině, Colinovi i jí hrozí velké nebezpečí.

Knihy jedním

objedn ejte již dne s

kliknu

tím

ZDE !


Knihy

objedn ejte již dne s jedním kliknu tím Z

Očekávané novinky v říjnu

DE !

Upíří deníky – Druhá šance Autorka: EAN: Rozměry: Pořadí v edici: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

L. J. Smith 9788025314890 115 x 183 mm 16. 1. 199,- Kč

Překladatelka: ISBN: Počet stran: Provedení: Věk:

Lucie Schürerová 978-80-253-1489-0 216 brožovaná 15+

Jedenáctý díl série Upířích deníků. Elena a její přátelé zachránili své město Fell's Church před zlými silami. Zaplatili za to ale vysokou cenu: Damon je mrtvý. Jeho smrt všechno změnila, Elena a Stefan mohou být totiž konečně spolu. Bude však Elena schopná na Damona zapomenout? V jejích snech k ní Damon promlouvá a varuje ji, že se blíží další nebezpečí. Temné síly, které napadají přímo lidská srdce. Dokáže se jim Elena a její blízcí ubránit? Informace o knize a o autorce, profily hlavních postav, tématické tapety pro PC i pro mobily a další na www.upiri-deniky.cz!

Upíří deníky – Stefanovy deníky: Stopy minulosti Autorka: EAN: Rozměry: Pořadí v edici: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

L. J. Smith 9788025314913 115 x 183 mm 22. 1. 199,- Kč

Překladatelka: Milena Hordinová ISBN: 978-80-253-1491-3 Počet stran: 240 Provedení: brožovaná Věk: 15+

Toto je čtvrtý díl v edici Stefanovy deníky. Propadli jste zcela Upířím deníkům? Zajímá vás, jaké události předcházely jejich ději? Stefanovy deníky odhalují temnou minulost dvou znepřátelených bratrů, kteří se marně snaží utéct děsivému osudu. Uběhlo dvacet let a Stefan se přestěhoval do Anglie. Jeho poklidný život na statku na venkově přeruší zprávy o vraždách v Londýně. Pachatelem je podle novinářů Jack Rozparovač, ale Stefan si je jistý, že jde o dílo upírů. Rozhodne se vraha vypátrat a zabránit dalším zločinům. Stefanovi i Damonovi hrozí nebezpečí, znovu je dostihla minulost...

Temné vize – Vášeň Autorka: EAN: Pořadí v edici: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

L. J. Smith 9788025314920 3. 256 1. 199,- Kč

Překladatelka: ISBN: Rozměry: Provedení: Věk:

Olga Staníčková 978-80-253-1492-0 115 x 183 mm brožovaná 15+

Třetí díl napínavé série Temné vize. Kaitlyn a jejím přátelům se podařilo získat úlomek čistého křišťálu od Bratrstva. Ten může zničit zrůdný krystal pana Zetese, který páchá zlo. Nejprve však musí najít místo, kde je krystal schovaný. Kaitlyn se proto rozhodne pro návrat do institutu, protože jako tajný špeh má šanci úkryt najít. Podaří se skupině nadaných studentů porazit pana Zetese? Jaké nebezpečí hrozí Kaitlyn? Zájemci si mohou objednat i první a druhý díl, á 199,- Kč; Temné vize – Odhalení Temné vize – Posedlost


Očekávané novinky v říjnu

Knihy

objedn ejte již dne s jedním kliknu tím Z

DE !

Světová kuchařka pro kluky a holky Autorka: EAN: Rozměry: Provedení: Věk:

Helena Rytířová 9788025314562 216 x 276 mm vázaná 9+

ISBN: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

978-80-253-1456-2 64 1. 249,- Kč

Pusť se do přípravy skvělých dobrot ze všech koutů světa a připrav opravdu světovou party pro svoje kamarády. Podle receptů z dostupných surovin to hravě zvládneš. S vařením ti opět pomůže čarodějka Borůfka a společně budete doslova kouzlit. Všichni se budou olizovat za ušima až ochutnají čínské, slovenské, francouzské, italské a další specialitky z tvojí kuchyně! Zájemci si mohou koupit i další kuchařky pro děti:

Kuchařka pro kluky a holky (249,- Kč) Párty kuchařka pro kluky a holky (249,- Kč) Lidové písničky s piánkem – Josef Lada Ilustrátor: EAN: Rozměry: Provedení: Věk:

Josef Lada 9788025314555 240 x 294 mm leporelo 4+

ISBN: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

978-80-253-1455-5 26 1. 399,- Kč

Zahrajte a zazpívejte si nejznámější lidové písničky. Přinášíme vám 12 nejoblíbenějších lidových písniček s notami a piánkem, na kterém si je můžete sami zahrát! A kdyby vám to nešlo, piánko je přehraje za vás. Zájemci o leporela s piánkem si mohou objednat také

Vánoční koledy s piánkem – Josef Lada (MOC 399,- Kč) Krásné české Vánoce - Josef Lada Ilustrátor: EAN: Rozměry: Provedení: Věk:

Josef Lada 9788025316306 190 x 275 mm leporelo 2+

ISBN: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

978-80-253-1630-6 10 1. 149,- Kč

Zazpívejte si společně s námi nejznámější české koledy jako jsou: Půjdem spolu do Betléma, Nesem vám noviny, Štědrej večer nastal a další. Zájemci o dílo Josefa Lady si mohou koupit i vázané knihy (rozměr 207 x 287 mm): Velký zpěvník lidových písniček (299,- Kč), Nejkrásnější písničky a říkadla (399,- Kč), Velká kniha českých říkadel (299,Kč), Velká kniha lidových říkanek (299,Kč).


Kdo se v říjnu narodil? Dnešní příběh začíná jako pohádka: žili byli nedaleko Plzně manželé Barbora a František Krocovi, kteří ve vsi Stupno provozovali malou hospodu. Jejich syn Alois emigroval do Spojených států. Pracoval jako technik u Western Electric Union. Oženil se a měl dva syny, staršího Raye a Boba. Raymond „Ray“ Albert Kroc se narodil 5. října 1902 v Chicagu. Matka, aby aktivního hocha zaměstnala, učila ho hrát na klavír. Jako chlapec Ray několik měsíců s kamarády provozoval prodejnu s hudebními potřebami. Do 1. světové války se Ray rozhodl zapojit jako řidič. Podle časopisu Time byl ve svých 15-ti letech natolik drzý, že si přidal několik let a přihlásil se do Červeného kříže. Než však výcvik ukončil, válka skončila. Jako sedmnáctiletý si tak musel najít jinou práci. Zpočátku pracoval jako klavírista. V roce 1922 hrál v orchestru v Michiganu a poznal dívku jménem Ethel, se kterou se oženil. Krátce na to našel novou práci ve firmě Lily Tulip Cup Co. vyrábějící papírové šálky. Přes den tedy prodával papírové kelímky a v noci hrál na klavír v rozhlase! Ray Kroc byl přesvědčený, že prodejní potenciál tehdy neobvyklých papírových šálků je velký a může jej využít, pokud se mu podaří překonat setrvačnost tradice. Nastavil si tedy tvrdý režim a pracoval mnohdy až 18 hodin denně. Úsilí přinášelo ovoce, Ray zvyšoval jak svůj příjem, tak i sebedůvěru. Netrvalo ani dva roky a dosáhl nejvyšší pozice, jakou u firmy mohl získat. Odměnou mu byla pětiměsíční neplacená dovolená, kterou strávil na Floridě. Místo zaslouženého odpočinku se však nechal zaměstnat v realitní kanceláři a rychle se dostal mezi dvacet nejlepších prodejců. Ve věku pouhých 23 let dostal dokonce automobil s osobním řidičem. Příznivá situace na Floridě bohužel nevydržela dlouho a Ray Kroc se vrátil do Chicaga k prodeji šálků. Přitom narazil na Multi-mixer, výrobek firmy Earl Prince. Kroc byl fascinován rychlostí a efektivitou tohoto přístroje a díky narůstajícím sporům a stereotypu u firmy Lily Tulip se rozhodl opustit své lukrativní místo prodavače papírových kelímků. Na prodej stroje na výrobu mléčných koktejlů se přímo vrhl. Od firmy Earl Prince získal exkluzivní marketingová práva a neúnavně dalších sedmnáct let křižoval Spojené státy a prodával mixéry. V roce 1948 dosáhl rekordního prodeje 8 000 kusů. Při svých obchodních cestách zavítal v roce 1954 i do restaurace v San Bernardino v Kalifornii. Tu vlastnili dva bratři, Richard a Maurice McDonaldovi. Ti objednali osm šejkrů a nechali je pracovat celý den. Bratři se soustředili jen na pár věcí: hamburgery, cheeseburgery, hranolky, nealkoholické nápoje a mléčné koktejly, to vše za nejnižší možné ceny. Na Kroce provozovna plná pracovníků ve sladěných bílých úborech, kteří přesně plnili své úkoly, udělala veliký dojem: tato malá restaurace by se mohla stát předlohou pro stovky a tisíce dalších po celé zemi! Neztrácel čas a hned příštího rána bratry McDonaldovi navštívil. Ray měl jasný cíl. Získat koncesi na stavbu filiálek jejich restaurací po celých Spojených státech. Nabídka jídel by byla omezená na hamburgery, hranolky a nealkoholické nápoje. Všechno by se vyrábělo metodou montážní linky s vynaložením minima úsilí, času a nákladů. Přes velké množství námitek se mu nakonec podařilo bratry přesvědčit. Bylo mu 52 let, byl po operaci žlučníku, trpěl cukrovkou, ale věřil, že to nejlepší má před sebou!

Psal se rok 1955 a Ray otevřel svou první restauraci McDonald´s. Vytrvale odstraňoval jeden nedostatek za druhým, otevíral další pobočky a stále prodával mixery, aby pokryl náklady za pronájem restaurací a mzdy zaměstnanců. Jeho vizí byla síť restaurací vyhlášených svou kvalitou, obsluhou a čistotou. Využíval zejména svůj smysl pro detail a maličkosti, které na první pohled mohly vypadat nedůležitě, ale kazily „Věřím v Boha, v rodinu a v McDonald´s, ale v práci je pořadí opačné.“ celkový dojem restaurace, Raymond Albert Kroc jenž na zákazníka působil. Postupně vytvořil propracovaný plán pravidelného zaškolování pro všechny majitele koncesí a dosáhl dalšího dílčího cíle: zákazník si odnášel stejný příjemný pocit z kterékoli jeho restaurace. Ray Kroc zvládal rychlou expanzi restaurací a přitom v něm sílil pocit, že má v rukou ten správný obchod. Správný až na jeden drobný detail: nebyl jeho! Stále byl smlouvou svázán s McDonaldovými. Proto se rozhodl nabídnout svým společníkům odstupné za zrušení smlouvy. Po dlouhých úvahách nad správnou strategií nakonec prostě zvedl telefon a zavolal McDonaldovým: Kolik by za to chtěli? Částka, kterou se o dva dny později dozvěděl, mu vyrazila dech. Požadovali 2,7 milionů dolarů, což byla před 50 lety astronomická suma, kterou Ray prostě neměl. Ray stál před těžkým rozhodnutím. Nakonec vše vsadil na budoucnost řetězce McDonald’s a investoval potřebné peníze. Proč to bylo tak těžké? Zadlužil se až na 30 let! Díky svému nasazení a rozvoji společnosti tuto dobu o poznání zkrátil a již po jedenácti letech měl všechny závazky uhrazené. Raymond Kroc zemřel 14. ledna 1984 v San Diegu. Časopis TIME ho v pondělí 14. června 1999 zcela zaslouženě zařadil mezi 100 nejdůležitějších osob 20. století. Ray Kroc vytvořil jeden z největších obchodních řetězců, který je dodnes inspirací pro nespočet podnikatelů. Jeho život je ukázkou odvahy, vytrvalosti a odhodlání, které si udržel až do věku, ve kterém už většina lidí pomýšlí na odchod do důchodu. O tom, že McDonald’s je celosvětovým fenoménem, se můžeme přesvědčit z různých zdrojů. Příkladem je známý pojem, tzv. Big Mac Index každoročně zveřejňovaný v týdeníku The Economist, který porovnává ceny hamburgeru McDonald’s v různých státech světa. Zatímco v současnosti se ceny v USA a České republice liší pouze nepatrně, ještě v roce 2000 dosahovaly české ceny hamburgeru po přepočtu jen 55 procent cen ve Spojených státech. Zdroj: DreamLife, TIME Magazine U.S.,Wikipedie. Děkuji společnosti McDonald´s ČR za poskytnutí fotografie.

e-Bulletin “DOBRÝ DEN DO KNIHOVEN!” vydává a rozesílá Jaroslav Novotný - IČO 49178750 a to ZDARMA. Grafická úprava a sazba Jaroslav Novotný. Kontaktní telefon: 777 977 550. Kontaktní adresa: jaroslavnovotny@seznam.cz

Profile for Jaroslav Novotny

Čtenáři, dobrý den! 10-2012  

e-Bulletin, e-zin

Čtenáři, dobrý den! 10-2012  

e-Bulletin, e-zin

Advertisement