Page 1

28. září - český státní svátek „Den české státnosti“ „Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás…!“

09/2012

Č TENÁŘI , DOBRÝ DEN ! Zámecké parky a jiná zeleň

Z Vaší - naší mailové pošty

V horkých dnech se člověk velice rád uchýlí do stínu. A pokud je to v přírodě, i to vedro se stává snesitelnějším. Mezi vyhledávaná místa se kromě zeleně rybníků a koupališť stávají botanické zahrady či zámecké parky. Mezi ceněná místa patří např. přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha v Průhonicích s výjimečnou sbírkou rododendronů čítající okolo 8000 kusů ve 100 druzích a kultivarech, v Lánech francouzská květinová zahrada, která v těsné blízkosti zámecké budovy plynule přechází v lesopark v anglickém stylu o rozloze 110 ha. Překrásný 40 hektaZámek Štiřín. Foto -jn- rový přírodně krajinářský park najdeme u zámku Kozel. Na konci 19. století byl položen základ dnešní krajinářské kompozice zámeckého parku ve Štiříně. V roce 1992 byl vedením zámku a Botanickým ústavem AV ČR Průhonice vypracován návrh na obnovu krajinné návaznosti areálu zámku a parku Zámecký park Průhonice, zátiší s náprstníkem . Foto -jn- na okolí. Rekonstrukční práce realizoval ředitel Václav Hrubý. Není bez zajímavosti, že do jeho týmu spolupracovníků po 25 let patřil i Václav Větvička, známý český biolog a popularizátor vědy. Mnozí ho známe jak z televize, tak především z rozhlasu (ČRo Leonardo - Vstupte!, ČRo 2 - Praha - DobZámecký park v Kamenici nad Lipou se svojí lípou, jejíž stáří ré ráno, Česko). Záse odhaduje na 700 let. Snad vznikla z několika stromků, jem jeho posluchačů jejichž větve se podle kronikáře „do šířka pěstovaly“. Při bouři n a k o n e c v yústil roku 1824 lípa značně utrpěla. Na 19 větvích byl vybudován v knižní vydávání jetaneční parket (malé reprofoto dole). Foto -jn- ho pořadů. -jn-

Měsíční e-Bulletiny směřují k Vám čtenářům jako přílohy elektronické pošty, e-mailů. V té poslední jsem Vás požádal o připomínky, náměty, návrhy. Velice mne potěšilo, že jsem je od Vás skutečně dostal. Vybral jsem některé, podle mne důležité otázky. * Proč jsou některá slova podtržená a mají jinou barvu? Pokud na taková místa najedete kurzorem myši, objeví se Vám tzv. „odkaz“ na další informace. Je to vlastně internetová adresa. Místo jejího pracného vyhledávání či přepisování stačí na tento „odkaz“ umístit kurzor myši, chvilku počkat a pak „kliknout“ nebo-li „klepnout“ na odkaz levým tlačítkem myši. Pokud je Váš počítač připojen na internet, otevře se Vám nová stránka přímo na internetu. * Ráda bych si objednala knihy ale nevím jak? Pokud jste připojena na internet, můžete knihy objednávat pomocí odkazů „jedním kliknutím“ na mail novotny.fragment@seznam.cz . Pokud nemáte tuto možnost, můžete mi zavolat nebo poslat SMS na telefonní číslo 777 977 550 rád Vám co nejdříve zavolám zpět. * Kolik stojí poštovné a balné? Pokud patříte mezi moje zákazníky, ani balné ani poštovné Vám neúčtuji. Navíc knihovny, úřady a další subjekty dostávají zajímavé slevy. Jaroslav Novotný

Postřehy z facebooku...

9 leté děti dnes mají Facebook, Twitter, telefony a iPody. Když já byl v jejich věku, měl jsem omalovánky, pastelky, křídy a fantazii...


Rozhovor dnes nejen o botanice Zatímco v minulém čísle e-Bulletinu jsem o řediteli Zoo Praha panu Miroslavu Bobkovi napsal, že měl snad vždy blízko ke zvířatům, dnes mohu stejně směle prohlásit o našem dnešním hostu, že má celý svůj život blízký vztah k rostlinám a k botanice vůbec. Pan Václav Větvička, český biolog, popularizátor vědy a spisovatel, se narodil roku 1938 v Praze. Vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pracoval v Botanické zahradě ČSAV v Průhonicích a později v Botanickém ústavu ČSAV. Po roce 1989 pracoval jako vedoucí správy Průhonického parku (jednoho z oddělení Botanického ústavu) a paralelně s vědeckou činností pracoval jako vedoucí Pokusné a aklimatizační zahrady Botanického ústavu ČSAV v Černolicích. Díky úspěšnému konkursu se stal roku 1992 ředitelem Botanické zahrady University Karlovy v Praze. Jako ředitel měl však po dosažení věkového limitu k 1. lednu 2008 skončit. Proto raději sám k 30. září 2007 odešel a stal se vedoucím správy zámeckého parku ve Štiříně, čímž si splnil svůj někdejší „klukovský“ sen být zámeckým zahradníkem tak, jako jeho prastrýc ve Vrchlabí. Na katedře botaniky krátce vedl kurs o dřevinách, publikoval řadu odborných studií a mnoho populárně vědeckých prací, za něž mu Akademie věd České republiky udělila v roce 2004 „Medaili Vojtěcha Náprstka“ za popularizaci vědy a v roce 2005 z rukou děkana Přírodovědecké fakulty UK převzal „Medaili za zásluhy Přírodovědecké fakulty“, spolupracoval s rozhlasem i s televizí (v pořadu České televize Receptář nejen na neděli měl a v televizi Prima dodnes má v pořadu Receptář prima nápadů botanickou poradnu). Po většinu života navrhoval a realizoval rozmanité výstavy – od fotografických, keramických, sochařských po obrazové. Třicet jich bylo v Průhonicích, více než padesát ve výstavním pavilonu Botanické zahrady. Je autorem řady sadovnických návrhů od rodinných zahrad po veřejnou i firemní zeleň a kmotrem růže keltské.

Václav Větvička u krbu na chaloupce u lesa. Jezdím velice rád na jisté místo na Vysočině. S panem Václavem Větvičkou jsme tak říkaje skoro sousedi, mezi námi je asi padesátimetrový kousek lesa. Osmělil jsem se a požádal ho o rozhovor. Slovo dalo slovo a jednoho letního večera jsme se u něj setkali. Dřevo v krbu přívětivě hořelo, pan hostitel mne přivítal vínem a paní hostitelová sýrem a klobáskou…

Foto –jn* Pane Větvičko, rostliny máte skutečně rád. Soudím tak proto, že jste jim věrný od svých studií, a konec konců i podle vynikajícího červeného vína z vinné révy, které jste mi nabídnul. Jaký je ale vlastně váš vztah ke knihám, když na jejich vytištění je zapotřebí pokácet zdravé stromy? To víno byl Cabernet Moravia, „barikovaný“, a hrozny pro něj dozrávaly na jedné z nejstarších moravských vinic.


Můj životopis zdánlivě napovídá, že ke knížkám jsem se dostal až po všem ostatním. Pravda je zcela opačná, knížkami jsem odkojený, od nejútlejšího dětství byly knížky mými nejmilejšími dárky. Kromě párků, ale ty se k jubileím, svátkům a Vánocům nedávají. Rodiče měli ohromnou knihovnu a já jsem každé zkouškové období na vysoké škole místo přípravy pročetl. Jeden z mých učitelů dr. Ivan Klášterský, syn básníka Antonína Klášterského, měl celou svou pracovnu obloženou knihami. A považte, po jeho smrti jsem celé zařízení jeho pracovny „podědil“, v jeho posteli spím, u jeho pracovního stolu píšu. Jen jsem knihovní regály obsadil svými knížkami, vesměs přírodovědnými, ale i historickými a zeměpisnými. Protože má rozhlasová dobrá jitra nejsou nic jiného, než malý zeměpis, malá česká vlastivěda. Podědil jsem i pár skutečně hodnotných historických titulů, doslova starých tisků a přidal jsem i jeden svůj objev, první české vydání Mattiolova Herbáře z roku 1562, v Hájkově překladu, ležící na kterési staré půdě. Za tisícovku mi jej majitelé rádi přenechali. A nevěřte dogmatu o zdravých stromech, umožňujících vznik knížek! Víte, kolik zdravých zvířat musí ročně přijít o život, abyste se najedl? Spíš to tedy formulujte tak, zda vím, kolik kilodžaulů sluneční energie, kolik hektolitrů vody a kolik kubických metrů oxidu uhličitého je zapotřebí k tomu, aby rostliny z nich vytvořily živou hmotu, třeba i ono dřevo, které je zapotřebí k vydání jedné knížky. Jedno zda výtisku nebo celého nákladu. Zatím to spočítané nemám, ale pokusím se někdy o to. Lesy jsou vlastně (kromě jiných funkcí), jakási „obilná pole“, stáje či cokoliv jiného, co nám pomáhá žít. A knížky k životu patří. * Víme, že jste autorem, resp. spoluautorem řady populárně vědeckých publikací. Kolik knih jste ale vlastně napsal celkem? A jaká byla nejúspěšnější? V roce 2012 to bude 29. titul. Samozřejmě, že u mnoha z nich jsem jen spoluautorem nebo autorem textu, zatímco atraktivitu titulu dodal výtvarník. Ať malířka nebo fotograf. Mezi touto řadou (nemám přesnou evidenci – někteří nakladatelé neradi sdělují výši nákladu – ale podle mých záznamů počet knížek, kde jsem jako autor uveden, již přesáhl číslo 1,5 milionu) – tedy mezi touto řadou je kuriózní publikace nazvaná „Zelená kuchyně“, dílko, o němž s profesorem Janem Jeníkem, spoluautorem, tvrdíme, že jsme je vydali pod pseudonymem Sergej Skorňakov. Historie titulu by přesáhla možnost tohoto článku. První vydání v roce 1988 mělo náklad 135 000 výtisků, druhé vydání z roku 1991 120 000 výtisků. To všechno v době, kdy se honoráře vyplácely za délku textu, nikoliv za počet prodaných výtisků. „Zelená kuchyně“ byla zcela rozebrána, marně sháním antikvární výtisky. Jsem-li u statistiky, tak co do počtu vydání včetně zahraničních, spíš hlavně zahraničních, vede knížka Stromy a keře, která rozmanitě po světě vyšla již pětatřicetkrát. * V současnosti pracujete ve Štiříně. Čím je park zámku Štiřín charakteristický? Možná historií, ale spíš svou současností. Malé lidské hnízdo Štiřín prošlo řadou proměn, měnilo majitele a kdekterý se podepsal i na parku. První byli dozajista starohrabata ze Salmu (z větve Salm-Reiferscheidt-Heinspach), krátce kníže Rohan i Nosticové, ale nejvíc poslední majitelé, baroni z Ringhofferu. Františkové Ringhofferové II., III., IV. – a syno-

vec posledního, Hanuš. Barokní koncepce zůstala u paty zámku a promítla se i do vidlice prospektů, průhledů, od zámku přes park do krajiny. Patří to možná už do kategorie „komponované krajiny“: Dlouhé průhledy navozují dojem splynutí s okolní krajinou, třebaže vlastní hranice objektu je nedaleko pozorovatele. Po nuceném odchodu majitelů spravoval objekt stát – a architektura parku pomalu uvadala, zarůstala náletovými dřevinami jak v Šípkové Růžence. Do toho přišel Václav Hrubý se svými spolupracovníky (a námi konsultanty) a začal vracet parku někdejší tvář. Obohatil zastoupení dřevin natolik, že dnes je štiřínský park seriozním sbírkovým arboretem. Roste tu 67 druhů a odrůd jehličnanů a 196 druhů a odrůd listnatých dřevin. K tomu navíc přes 1300 keřů rhododendronů ve 130 druzích a odrůdách. Vrátil se i k někdejší ringhofferovské myšlence: František Ringhoffer IV. vybudoval v blízkosti parku jedno z prvních golfových hřišť u nás a stal se v roce 1931 prvním presidentem Golfového svazu Republiky česko-slovenské. Václav Hrubý vrátil golf do Štiřína, a tak není divu, že vynikající zahradní architekt, profesor Ivar Otruba z Mendelovy univerzity napsal v knížce „100+1 nejkrásnějších zahrad a parků České republiky“ u hesla Štiřín „Díky golfu překrásný park“. Je tomu skutečně tak, neznám jiný park u nás, kde by travnatý parter byl zastřihován „do parketova“. * Vždy jsem si myslel, že stromy pomalu ustupovaly cestám, tak jak tyto vznikaly. Ale až při našem rozhovoru jsem se dověděl, že to bylo všechno jinak. Můžete našim čtenářům popsat tento vývoj? V mé knížce „Návraty na místa činů“ je o alejích řečeno všechno, co vím. Ale budiž: Se záměrnou výstavbou silnic u nás začal patrně Karel IV. Silnice se jím říkalo proto, že to byly cesty zesílené. Navíc byla stanovena jejich šířka tak, aby se pohodlně minuly dva formanské vozy. A aby formanům nehrozilo nebezpečí ze strany rozmanitých lapků a Lotrandů bylo stanoveno, že nejbližší stromy nebo keře musejí být od cesty vzdálené nejméně 200 sáhů, tj. 100 metrů po našem. S výsadbou, dokonce nařízenou, alejí podél silnic a cest se kloudně začalo s výstavbou tzv. císařských silnic, zpravidla rovných, spojujících nejkratším možným směrem dvě města či obce. Začal s tím Karel VI., pokračovala Marie Terezie a dokončil to Josef II. Vysoká zeleň, jak se dnes říká, měla především bránit erosi tehdy prašných cest, poskytovat stín, brzdit větry a částečně i maskovat pochodující vojenské jednotky. Císařské silnice byly především vojenská díla. Později, v 19. století, přibyly i ovocné dřeviny zejména u silnic II. a III. třídy, tzv. okresek a místních komunikací. Přidám kousek textu o alejích z citovaných Návratů: „Na začátku asi bylo francouzské slůvko allée, znamenající původně jen tolik co chůze, procházka a přeneseně i cesta. K tomu si přidali páni architekti, že může jít o cestu mezi stromy, případně mezi sochami a podobnými artefakty. Rozhodující ovšem je také to slůvko mezi. Kdyby ty stromy rostly jen při jedné straně cesty, už by to nebyla alej, ale pouhé stromořadí.“ * Pane Větvičko, jaký je rozdíl mezi studenty tehdejšími, tedy studenty Vaší generace, a studenty dnešními? To je ošidná a těžká otázka. Generace jsou nesrovnatelné, zejména co do možností. Zbytečně bych pištěl, kdybych srovnával kam v 50. a 60. letech mohla naše studentská generace


vycestovat a kam ta současná. Kde jsme mohli publikovat my a kde současníci. Podívám se raději z jiného úhlu: My jsme si spíš hráli, bavili se pozorováním přírody (mluvím jen za svůj biologický obor) a nepřemýšleli, jak se nám to promítne do kariéry a co za to. Byli jsme si vědomi toho, že stále nic neznáme. Dnešní studentské generace na mne dělají dojem všeználků. Pravda, zcestovalí a sečtělí jsou, ale mistry světa ještě zdaleka ne. Nevím, zda to vědí. * Kriticky jste se vyjadřoval k nastavení parametrů hodnocení vědeckých pracovníků a vědeckých pracovišť, proč? Peníze jsou pány světa, tolar, to je pravý rek! To byl, myslím, Tylův Vocílka. Omlouvám se, pokud jsem to spletl. Aby se mohlo hodnotit a vědělo se, komu co za co, nastoupila zdánlivě objektivní scientometrie. Měření vědy a výsledků. Cožpak to jde? Ve sportu dozajista, ale tady soutěží nesouměřitelní v nesouměřitelných disciplinách. Faraday to myslel dobře se svým „Pracuj, dokonči a publikuj!“ Dnes je důležité, kde publikujete, a kolik jiných badatelů vaši práci/publikaci ocituje. A podle toho jste úspěšní. Někdejší Which papers? (Kolik máte publikací?) vede k tomu, že se třeba vzájemně dohodnou tři autoři: František (specialista na sedmikrásky), Jaroslav (sněženkový odborník) a Karel (ví všechno dubech). A v tisku se objeví publikace: (1) František, Jaroslav a Karel: „Sedmikrásky Blízkého východu“ (2) Jaroslav, Karel a František: „Populace sněženek pod Mt. Blankem“ a (3) Karel, František a Jaroslav: „Duby a doubravy Kazachstánu“. Rázem má každý člen takového kolektivu 3 publikace, jsou-li z jednoho pracoviště pak to vykáže dokonce 9 publikací. To se to měří! Prosím, berte to jako nadsázku, jako nebezpečí či úskalí, kam absolutizovaná scientometrie může vést. Jiný příklad, tentokrát skutečný: Za redakci, editaci jednoho dílu velkého kompendia, jakým bezesporu je Květena České republiky (dosud vyšlo 8 dílů) získal tehdejší šéf pracovního kolektivu méně hodnotitelských bodů než autor krátkého odborného sdělení.

* e-Bulletiny „Dobrý den do knihoven!“ a „Čtenáři, dobrý den!“ čtou především aktivní čtenáři. Proto se Vás zeptám, na kterou knihu ze svého dětství nejvíce vzpomínáte? Na takovéto otázky odpovídám parafrázovanou citací Coco Chanell: Není ošklivých knih. Pro někoho to může být div ne brak, ale Káju Maříka jsem uměl skoro zpaměti. Donekonečna jsem si čítal klukovskou knížku Chlapci z Černého kamene nebo Z pamětí šafranické borovice. Moje tetička, češtinářka a spoluzakladatelka reformního školství ve 30. letech minulého století, se chodila dívat, zda mi něco není, protože jsem řičel a řval smíchy čta každé prázdniny Haškovu Mou drahou přítelkyni Julču, útlounkou knížečku kapesního formátu o psohlavém paviánu. Ještě ji mám schovanou! Těsnohlídkovu Lišku Bystroušku umím taky citovat nazpaměť a to jsem ji poprvé četl asi v deseti letech. * Každým rokem člověk přečte několik titulů. S postupem doby na některé zapomene, jiné si rád přečte i podruhé, potřetí... Která kniha Vás osobně dosud nejvíce ovlivnila? Každý Karel Čapek. Vlastně i Josef. Ale: Dostalo se mi nedávno mimořádné pocty, kdy jsem směl být srovnáván s Karlem Čapkem. Čapka četl Dalimil Klapka, sebe, na podobná temata, sám. Vybrali jsme srovnatelné, jak z Obrázků z domova, tak „kapsových“ povídek a Věcí obyčejných na jedné straně – a z mých dobrojitrnických knížek na straně druhé. Odcházel jsem z pražské Městské knihovny jak spráskaný pes. Nic mi nepomohla laskavá slova Jana Petránka v předmluvě k mým Květinovým dobrým jitrům: „Myslím si, že v něm jsou ukryty přemnohé vnímavé poetické geny Františků, Halase i Gelnera, kombinované s vlídnými sdělnými geny obou bratří Čapků.“ Tak raději z jiného soudku: Jerome Klapka Jerome: Tři muži ve člunu (o psu nemluvě). Od prvního přečtení se na svět dívám Jeromovýma očima. * Vážený pane Větvičko, srdečně Vám děkuji za rozhovor.

-jn

Očekávané novinky v září Václav Čtvrtek – Jak čert hledal díru do pekla Autor: EAN: Rozměry: Provedení: Věk: Obvyklá MOC:

Václav Čtvrtek 9788025313671 166 x 230 mm vázaná 5+ 229,- Kč

Ilustrátor: ISBN: Počet stran: Číslo vydání:

Karel Franta 978-80-253-1367-1 88 1. (v nakladatelství Fragment)

Jak čert hledal díru do pekla - Co všechno se stane, když se čert dostane mezi lidi a nemůže najít cestu zpátky do pekla - Jak ti tři zaspali a co z toho bylo - Jak jel císař na lov s kanonem, ale nevystřelil - Jak čert sháněl Mančinku, aby pomohla nemocnému ohniváčkovi Držte tomu čertíkovi palce, ať nakonec tu svou díru do pekla najde.


Očekávané novinky v září Holky na stopě – Odhalené tajemství Autorka: Barbara Wendelken EAN: 9788025314463 Pořadí v edici: 1. Počet stran: 136 Číslo vydání: 1. Obvyklá MOC: 179,- Kč

Překladatelka: ISBN: Rozměry: Provedení: Věk: 9+

Blanka Mizerová 978-80-253-1446-3 125 x 195 mm vázaná

Dvanáctiletá Lucka bydlí i s rodiči v penzionu své babičky. Právě začínají podzimní prázdniny, během kterých babičku navštíví také Petra a Patricie. Z návštěvy sestřenic Lucka rozhodně nemá radost - Petra se chová dost bláznivě, protože prochází pubertou, a Patricie má na holku poměrně ujetý koníček, zajímá se totiž o hmyz. Když se v pokojích objeví obrovští švábi, někteří z hostů chtějí odcestovat. Pověst penzionu utrpěla a Lucka chce s pomocí kamaráda Filipa za každou cenu najít viníka. Kdo hmyz do pokojů nastražil? Najdou k sobě holky během patrání cestu?

Holky na stopě – Vážné podezření Autorka: Barbara Wendelken EAN: 9788025314999 Pořadí v edici: 2 Počet stran: 144 Číslo vydání: 1. Obvyklá MOC: 179,- Kč

Překladatelka: Blanka Mizerová ISBN: 978-80-253-1499-9 Rozměry: 125 x 195 mm Provedení: vázaná Věk: 9+

Před velikonočními svátky uspořádá Lucčina třída bazar. Prodejem vlastnoručně malovaných vajíček se jim podaří získat velký obnos peněz. Kasičku s penězi svěří paní učitelka přes Velikonoce Filipovi. Když ji ale následně přinese do školy, je prázdná a podezření padne právě na Filipa. Lucka věří, že peníze nevzal. Společně s Petrou a Patricií se pouští do pátrání. Podaří se jim nalézt pravého viníka? Proč chtěl někdo svalit vinu na Filipa?

Manka – R. Pilař, V. Čtvrtek Autor: EAN: Rozměry: Provedení: Věk: 5+

Václav Čtvrtek 9788025314531 216 x 276 mm vázaná

Ilustrátor: ISBN: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Radek Pilař 978-80-253-1453-1 128 1. (v nakl. Fragment) 299,- Kč

Pohádkové příběhy o nejznámější loupežnické rodině z lesa Řaholce znají děti i z televize. Manka je druhým z dílů známé trilogie autorů Václava Čtvrtka a Radka Pilaře Rumcajs - Manka - Cipísek. (První díl - „Rumcajs“ - si můžete také objednat!) V této knize se děti mohou těšit na vyprávění o chytré a důvtipné Rumcajsově ženě Mance, která se nebojí pustit do souboje třeba se samotnou císařovnou nebo knížepánem.


Knihy

objedn ejte již dne s jedním kliknu tím Z

Očekávané novinky v září

DE !

Jak dědeček měnil, až vyměnil Ilustrátorka: EAN: Rozměry : Provedení: Obvyklá MOC:

Veronika Čtvrtečková 9788025314876 225 x 150 mm leporelo 99,- Kč

ISBN: 978-80-253-1487-6 Počet stran: 12 Věk: 2+

Pamatujete si ještě, jak to bylo s dědečkem, který tak dlouho měnil, až mu vůbec nic nezbylo? Ukažte vašim dětem, že láska a spokojenost jsou cennější než bohatství.

O kohoutkovi a slepičce Ilustrátorka: EAN: Rozměry: Provedení: Obvyklá MOC:

Veronika Čtvrtečková 9788025314784 225 x 150 mm leporelo 99,- Kč

ISBN: 978-80-253-1478-4 Počet stran: 12 Věk: 2+

Pamatujete si ještě, jak to bylo s lakomým kohoutkem a obětavou slepičkou? Ukažte svým dětem, že je důležité myslet také na druhé.

KRIMITÝM – Zlaté cihly + Město zločinu Autor: EAN: Pořadí v edici: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Steve Barlow, Steve Skidmore 9788025314456 2 124 1. 149,- Kč

Překladatelka: ISBN: Rozměry: Provedení: Věk: 9+

Kateřina Vranová 978-80-253-1445-6 134 x 205 mm brožovaná

Staň se členem Krimitýmu! Rozhodni se, jak budeš zločin vyšetřovat. Ale pozor! Dobře se rozmysli. Když uděláš chybu, budeš z případu odvolán. Pozorně sleduj všechny dostupné ilustrace, na kterých mohou být ukryty stopy, důkazy a řešení tajných kódů. Na závěr se dozvíš, jestli jsi dobrý agent. - Obrněný konvoj byl v Moskvě přepaden a stovky zlatých cihel ukradeny. Kdo stojí za loupeží a kam zlato zmizelo? Musíš se vypravit do Ruska, vyřešit případ a najít uloupené zlato. - Zločinci chystají v Londýně útok. Kdo stojí v pozadí a kde útok chtějí provést? Dej se do vyšetřování, je to závod s časem!

Úžasný deník – Tom Gates – Všechno je fakt šílený! Autorka: EAN: Rozměry: Provedení: Věk:

Liz Pichon 9788025314777 125 x 195 mm vázaná 9+

Překladatel: ISBN: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Zdík Dušek, Ph. D. 978-80-253-1477-7 416 1. 249,- Kč

Můj život se tak trošku zkomplikoval a můžou za to dobré i špatné zprávy. Ty dobré: 1. Přihlásili jsme Derekova psa Kohouta na místní výstavu, takže (pro změnu) nesmrděl a byl čistý. 2. Moje skvělé zpívání přivádí Delii k šílenství... jen tak dál! O-ou, teď ty špatné: 3. Babička Mavis chce něco uvařit na moje narozeniny. To bude totální katastrofa! 4. Marcus Meldrew mě v jednom kuse štve, protože je strašlivý tanečník.


Knihy

objedn ejte již dne s jedním kliknu tím Z

Očekávané novinky v září

DE !

Spící spravedlnost Autor: ISBN: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Martin Vopěnka 978-80-253-1370-1 264 1 299,- Kč

EAN: Rozměry: Provedení: Věk:

9788025313701 145 x 205 mm vázaná 11+

Většina rodičů se již probudila ze záhadného spánku, vyhráno ale zdaleka není. Ti, jejichž děti zůstávají ztracené, totiž dál spí. Svět se od základu změnil. Děti prožily něco, co jejich rodiče jen těžko pochopí. Zdá se, že jim teď rodiče vůbec nerozumí. Najdou u nich děti zastání? Mnoho únosů a vražd zůstalo nepotrestáno, ale dospělí to nehodlají řešit. Policie, soudy, vláda ani probuzení rodiče se k tomu, co se dělo, nechtějí vracet. S tím se děti odmítají smířit a pouštějí se na vlastní pěst do nebezpečného pátrání. Sourozencům Kryštofovi, Kristýně, Emě a Samuelovi jde znovu o život. Podaří se jim odhalit i to, co stojí za záhadným spánkem rodičů? Anebo na svou zvídavost sami doplatí? Spící spravedlnost navazuje na předchozí díl Spící město, které si můžete též zakoupit.

Dobrodružné výpravy do minulosti – Husité – Ve znamení kalicha Autorka: EAN: Pořadí v edici: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Veronika Válková 9788025314036 3 184 1 179,- Kč

Ilustrátor: ISBN: Rozměry: Provedení: Věk: 11+

Petr Kopl 978-80-253-1403-6 125 x 195 mm vázaná

Kouzelný atlas přenese Báru tentokrát přímo na Vítkov, kde se právě schyluje k bitvě. Vydejte se společně s Bárou do husitského města Tábora a zažijte nečekaná setkání a dobrodružství. První dva tituly řady Dobrodružných výprav - Karel IV. stejně jako Pozdvižení v Pompejích - si můžete objednat také!

Dobrodružné výpravy do minulosti – Rudolf II. – Spiknutí na císařském dvoře Autorka: EAN: Pořadí v edici: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Veronika Válková 9788025316078 4 184 1 179,- Kč

Ilustrátor: Petr Kopl ISBN: 978-80-253-1607-8 Rozměry: 125 x 195 mm Provedení: vázaná Věk: 11+

Život na dvoře císaře Rudolfa II. se točí kolem astronomů a alchymistů. Bára to všechno může poznat na vlastní kůži, protože ji kouzelný atlas přenese právě sem. Odhalte společně s Bárou spiknutí, které usiluje císaři o život, a zažijte skvělé dobrodružství.


Knihy

objedn ejte již dne s jedním kliknu tím Z

Očekávané novinky v září

DE !

Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka Autor: EAN: Rozměry: Provedení: Věk:

Václav Čtvrtek 9788025314166 166 x 230 mm vázaná 5+

Ilustrátor: ISBN: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Josef Quis 978-80-253-1416-6 72 1. (v nakl. Fragment) 229,- Kč

Víte, kdo se ukrývá ve větvích dubu? Když si Slávek jednoho dne psal domácí úkol pod dubem, ze stromu mu přímo do sešitu spadl malý žalud. Ale ne ledajaký, vyklubal se z něho totiž dubový mužíček. Myslíte si, že Slávka potkalo velké štěstí? Kdepak! Dubový mužíček vnesl Slávkovi a jeho kamarádce Jiřce do života spoustu zmatků a trampot. Jak veselé dobrodružství skončí, když na pomoc přispěchají kocour Uhlík a pes Princ?

Jak pan Spejbl prášil Autor/ka: EAN: Rozměry: Provedení: Věk:

Helena Štáchová, Miloš Kirschner Fotograf: Jiří Vyskočil 9788025315057 ISBN: 978-80-253-1505-7 216 x 276 mm Počet stran: 72 vázaná Číslo vydání: 1. 5+ Obvyklá MOC: 249,- Kč

Všechno začalo tak nevinně! Hurvínek dostal za úkol vymyslet, jak usnadnit cestování. Rozhodl se pro způsob Barona Prášila, který se nechal vystřelit na dělové kouli. Kde ale sehnat takovou kouli? Nakonec Hurvínek nacpe do staré roury od kamen fotbalový míč a najednou... prásk! Z roury letí míč a s ním i taťulda Spejbl. Jak tohle dopadne? A pan Spejbl, který vypráví o neuvěřitelných příhodách? Dokáže ostatní přesvědčit, že jsou jeho vyprávění pravdivá? Prožijte skvělá dobrodružství a přesvědčte se, jak to bylo doopravdy.

Temná akademie – Spoutaní Autorka: EAN: Pořadí v edici: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Gabriella Poole 9788025314623 2 272 1. 199,- Kč

Překladatel: ISBN: Rozměry: Provedení: Věk: 13+

Matocha Čeněk 978-80-253-1462-3 115 x 183 mm brožovaná

Před začátkem nového semestru se Darkova akademie stěhuje do New Yorku. Cassie už není nováčkem, který jen tápe. Stala se silnou osobností, odhodlanou skrýt svá tajemství. Poté, co byla přijata mezi Vyvolené, se musí vyrovnat se svými neuvěřitelnými schopnostmi. Její láska ji přivádí do nebezpečí a zlovolný duch v jejím nitru získává stále větší moc. Zvládne se Cassie postavit mocným silám a nenávisti? Zachrání své přátele od strašlivého osudu, anebo je zahubí, aby spasila sama sebe? Kdekoli se objeví Darkova akademie, tam je smrt nablízku.. Druhý díl napínavé tajemné série. První díl Temná akademie – Vyvolení můžete také objednávat! Autorka má pohledné stránky nejen o knihách na této ADRESE!


Knihy

objedn ejte již dne s jedním kliknu tím Z

Očekávané novinky v září

DE !

Klub čarodějek – Pozor, ten pes čaruje! Autor: EAN: Rozměry: Provedení: Věk:

Thomas C. Brezina 9788025314760 122 x 181 mm brožovaná 9+

Překladatelka: ISBN: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Michaela Škultéty 978-80-253-1476-0 96 1 129,- Kč

Všichni se chystají na velkou událost. Škola vyhlásila „Den zvířat“, a to je šance pro členky Dívčího čarodějného klubu. Jejich zvířecí miláčkové kozel Engelbert, králík Houdini a kohout Ottokar se slepicemi Ottolínami se totiž rozhodně stanou středem pozornosti. To ale dívky ještě netuší, že v zahradě starého pana Lisandera na ně čeká další přírůstek: Rotterdam, pravý a nefalšovaný čarodějný pes! Emily, Cosima a Pim stojí před těžkým úkolem, dávat pozor na tohohle psa je totiž horší, než uhlídat pytel blech.

Bohové Olympu – Neptunův syn Autor: EAN: Pořadí v edici: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Rick Riordan 9788025314630 2 480 1. 399,- Kč

Překladatelka: ISBN: Rozměry: Provedení: Věk: 11+

Dana Chodilová 978-80-253-1463-0 145 x 210 mm vázaná

Ztracený Percy Jackson se vrací zpět! Ztratil však paměť a neví, kdo je, odkud přišel a jaké je jeho poslání. Z hlubokého spánku se probudil u vlčice Lupy, která jej poslala do Tábora Jupiter, římské obdoby Tábora polokrevných. Všichni kolem ho považují za syna boha Neptuna, římského boha moří. Společně se dvěma členy tábora je vyslán na Aljašku. Podaří se jim osvobodit boha smrti Thanata, kterého uvěznili obři? Jaké další nebezpečí čeká Percyho, kterému se během cesty začíná vracet paměť?

Deník úúúplně obyčejného upíra – Fakt "šílenej" rok Autor: Překladatel: ISBN: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Tim Collins Zdík Dušek, Ph. D. 978-80-253-1493-7 224 1. 199,- Kč

Ilustrátor: EAN: Rozměry: Provedení: Věk: 11+

Andrew Pinder 9788025314937 130 x 197 mm brožovaná

I nemrtví mají city! Pokračování jednoho nesnesitelně vtipného deníku volně navazuje na oblíbený titul Moje „super“ rodina: Jmenuji se Nigel Mullet. Když mi bylo patnáct, proměnil jsem se v upíra. Už navždy zůstanu v tomhle "skvělým" věku a věčně budu bojovat s akné a přeskakujícím hlasem. Teď nám začal další školní rok a já můžu konečně prohlásit, že jsem mezi spolužáky oblíbený. Navíc mám po více než osmdesáti letech holku, svou vysněnou Chloe. Jenže to by nesměl přijít nový spolužák Jason... Chloe mi přebral, dost mi komplikuje život, a to si nenechám líbit. Pomsta bude sladká. Co je vůbec tenhle Jason zač? Za každou cenu chci Chloe získat zpět, ale jak?


Knihy

objedn ejte již dne s jedním kliknu tím Z

Očekávané novinky v září

DE !

Kronika Cartera Kanea – Hněv bohů Autor: EAN: Pořadí v edici: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Rick Riordan 9788025314487 2 352 1. 299,- Kč

Překladatelka: ISBN: Rozměry: Provedení: Věk: 11+

Dana Chodilová 978-80-253-1448-7 145 x 210 mm vázaná

Život Cartera Kanea a jeho sestry Sadie se převrátil naruby. Odhalili totiž tajemství své rodiny. Sourozencům Kaneovým koluje v žilách krev pradávných faraonů. Mimo to zdědili talent starých egyptských mágů. Paráda? Kdepak! Všechna ta zaklínadla, která se teprve učí ovládat, sotva stačí na to, aby se ubránili zákeřným protivníkům, nestvůrám, nebezpečným mágům a rozzlobeným egyptským bohům… Navíc se v kouzelné říši duatu pomalu probírá k životu ten nejhrozivější soupeř: had Apop, který chce nastolit věčnou vládu chaosu. Carter a Sadie musí najít tři části kouzelného svitku, který probudí boha slunce Rea, a objevit, kde se starý bůh vlastně ukrývá. Na záchranu světa zbývá jenom několik dní a čas se už začal odpočítávat… Druhý díl trilogie úspěšného amerického spisovatele Ricka Riordana (autora Percyho Jacksona) navazuje na předchozí díl Kronika Cartera Kanea - Rudá pyramida.

Můj milý deníčku – Řekni, jsem krásná? Autor: EAN: Pořadí v edici: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Jim Benton 9788025314401 3 160 1. 119,- Kč

Překladatelka: ISBN: Rozměry: Provedení: Věk: 9+

Eva Brožová 978-80-253-1440-1 130 x 197 mm brožovaná

Jmenuju se Jamie a do svého deníčku si zapisuju všechno, co se zrovna děje. Mimo jiné taky novinky z naší školy. Naprostým "hitem" se v jídelně stala čtvrteční sekaná, brr. Doufám, že ji brzo vyškrtnou! Zpracovat referát na nějakou pohádku bude určitě hračka. Mezitím se ke mně ale blíží další katastrofa, náš školní fotografický projekt! A kdo mi vlastně píše ty zamilované básničky?

Můj milý deníčku – Radši už nic nedělej! Autor: EAN: Pořadí v edici: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Jim Benton 9788025314302 4 144 1 119,- Kč

Překladatelka: ISBN: Rozměry: Provedení: Věk:

Eva Brožová 978-80-253-1430-2 130 x 197 mm brožovaná 9+

Jmenuju se Jamie a všechno, co mi přijde skvělý, zapisuju do svého deníčku. Ačkoli jsem se fakt snažila dělat dobrý skutky, nedopadlo to tak, jak mělo. A kromě toho jsme při tělocviku museli trénovat týmovou spolupráci. No, ani nechtějte vědět, jak to probíhalo… Třetí a čtvrtý díl volně navazuje na předchozí díly: Kluci, škola a další šílenosti, Moje džíny jsou fakt šílený (můžete si je také objednat).


Očekávané novinky v září Alexa – Cvičitelka koní: Nečekaná výzva Autorka: EAN: Rozměry: Provedení: Věk:

Gaby Hauptman 9788025314975 145 x 210 mm vázaná 11+

Překladatelka: ISBN: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Dagmar Steidlová 978-80-253-1497-5 160 1. 199,- Kč

Alexa se konečně dočkala. Ve stáji slavného skokového jezdce Haralda Struckata pilně trénovala a nyní může s hřebcem Chicolem nastoupit do své první závodní sezony. Nic ale není tak skvělé, jak se zdálo, a Alexa poznává odvrácenou tvář slávy a úspěchu. Z její kamarádky se stává rivalka, bulvární tisk šíří nechutné fámy a Alexa i její vraník zažívají perné chvíle. Za odpočinkem se vydají na statek strýčka Kurta. Zde Alexa potká svou velkou lásku... Jak ovlivní setkání její další život profesionální jezdkyně? Zvládne se vrátit do závodního světa, kde vládnou drsná pravidla?

Věk magie – Bájná pečeť Autorka: EAN: Rozměry: Provedení: Věk:

Bernd Perplies 9788025314272 145 x 208 mm brožovaná 13+

Překladatelka: ISBN: Počet stran: Číslo vydání: Obvyklá MOC:

Vladana Hallová 978-80-253-1427-2 424 1 369,- Kč

Svět se mění. V troskách bájné Atlantidy, hluboko pod hladinou moře, rozlomila skupina kouzelníků prastarou pečeť, aby vyhlásila počátek nového věku magie. Dochází ke znepokojivým změnám, které mohou mít za následek ničivý chaos. Podaří se mladému reportérovi Jonathanovi odhalit tajemství starého Londýna, za jehož zdmi se ukrývají bájné bytosti, duchové a lidé s nadpřirozenými schopnostmi? Jak s tím souvisí smrt jednoho z největších kouzelníků? A je ještě vůbec šance na zvrácení osudu a záchranu světa tak, jak ho známe? První díl napínavé trilogie.

Knihy v akci ZEMĚ – 400 jedinečných míst naší planety Překladatel: EAN: ISBN: Rozměry: Počet stran: Provedení: Rok vydání: Číslo vydání: Věk: Běžná cena:

Zdík Dušek, Ph. D., Josef Orel 9788025308899 978-80-253-0889-9 260 x 335 mm 400 vázaná 2009 1. Bez omezení 1.499,- Kč

Knihu obje dnejte jedním kli

knutím

ZDE

CENA PRO VÁS NYNÍ PO POUZE UZE 450, 450,-- KČ!!! Vydejte se na putování po jedinečných místech naší planety! Obrazová publikace Země vám představí prostřednictvím překrásných snímků a faktograficky nabitého textu, výběr přírodních, historických a kulturních lokalit naší planety. Naleznete zde i mapy a odkazy na všechny lokality světového dědictví a stručné dějiny programu UNESCO. Patříte mezi fanoušky historie, nebo rádi cestujete ve svém pohodlném křesle? ZEMĚ je tu právě pro vás! Pozor! Nabídka platí jen do vyprodání skladu. Další zajímavé tituly v akci najdete již na následující stránce!


Knihy v akci

Objednávejte jedním kliknutí

m

ZDE

České památky UNESCO Fotograf: EAN: ISBN: Rozměry: Počet stran: Provedení: Rok vydání: Číslo vydání: Věk: Běžná cena:

Petr Dvořáček 9788025307540 978-80-253-0754-0 216 x 276 mm 160 vázaná 2008 1. Bez omezení 449,- Kč

CENA PRO VÁS: POUZE 135, 135,-- KČ!!! Poznejte krásy kulturního dědictví České republiky! Fotografická publikace vás provede po památkách zapsaných do seznamu UNESCO. Navštivte zajímavá místa, jako jsou vila Tugendhat v Brně, historické jádro Českého Krumlova, Lednicko-valtický areál zámeckých zahrad, zámek v Kroměříži a další unikátní architektonické památky. Pozor! Nabídka platí jen do vyprodání skladu.

Hrady a zámky České republiky Fotograf: EAN: ISBN: Rozměry: Počet stran: Provedení: Rok vydání: Číslo vydání: Věk: Běžná cena:

Jiří Berger 9788025307724 978-80-253-0772-4 240 x 300 mm 320 vázaná 2008 1. Bez omezení 799,- Kč

CENA PRO VÁS: POUZE 240, 240,-- KČ!!! Objevte krásu našich hradů a zámků! Kniha nabízí unikátní fotografie těch nejkrásnějších a nejzajímavějších hradů a zámků v České republice. Najdete zde i záběry na historická jádra českých měst a památek zapsaných do seznamu UNESCO. Publikace obsahuje rovněž stručné informace o historii jednotlivých památek. Pozor! Nabídka platí jen do vyprodání skladu.

Karel Čapek – Zahradníkův rok Rozměry: Počet stran: Provedení: Věk: Běžná cena:

Kaktusy a kaktusáři

130 x 197 mm 112 vázaná Bez omezení 199,- Kč

CENA PRO VÁS: POUZE 80, 80,-- KČ!!! Knihy Karla Čapka patří bezesporu ke skvostům české literatury. Zahradníkův rok je úsměvná knížka o starostech, trápení, láskách i triumfech zahrádkáře během celého roku.

Kaktusovité je čeleď bylin pocházejících ze Severní a Jižní Ameriky. Pěstují se nejen kvůli jejich využití v zemědělství, ale také jako pokojové rostliny. Podle knihy autorů Kunte - Pavlíček Nová kniha o kaktusech byly první kaktusy do Evropy dovezeny už v polovině 16. století. Tehdy ovšem nebyla ani řeč o cílevědomém pěstování. Jednalo se spíše o ukázku kuriozit a také snad i o využití pro alchymii na dvoře císaře Rudolfa II. První sbírky v Evropě vznikaly někdy v 18. století, u nás začátkem 19. století. Přispěli k tomu zejména naši cestovatelé a botanici Tadeáš Haenke (*1761-1817) a Benedikt Roezl (*1824-1885). Jednu z nejzná- Socha B. Roezla v Praze. Foto –jnmějších sbírek si opatřil pražský měšťan František Seitz. Zajímavé je, že neobsahovala jen rostliny dovezené, ale i rostliny vypěstované ze semen, která tehdy do Evropy zasílal již zmíněný Benedikt Roezl. Bližší informace o sbírce se nedochovaly, ale na svou dobu byla zřejmě impozantní a v Evropě zřejmě největší. Tomu nasvědčoval i Seitzem vydaný katalog (rok 1870), který obsahoval soupis devíti set druhů kaktusů. Seitz také vydal první naučnou brožurku „Kaktusy, sukulenty a jejich pěstění“. Nejvýraznější postavou českého kaktusářství se stal Alberto Vojtěch Frič, obrovským impulsem pro rozvoj kaktusářství u nás se stala jeho cesta do Mexika a severního Texasu v roce 1923. Odtud se vrátil s neuvěřitelným sběrem 50 tisíc exemplářů kaktusů, z nichž velká část zmrzla, když zásilku pozastavili celníci… -xxxKaktusářství má u nás i dnes mnoho zapálených příznivců. Sdružují se do zájmové Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Významné Kluby kaktusářů má společnost v Plzni, v Praze, v Chrudimi, v Jihlavě a na dalších neuvěřitelných více než sto místech! Samozřejmě se také setkávají při různých příležitostech. Tak například v muzeu Vysočiny v Jihlavě se letos ve dnech 12. - 16. září 2012 koná XII. VÝSTAVA EXOTICKÝCH ROSTLIN, dokonce na výstavu až z daleké Paraguaye přijede příslušník indiánského kmene Čamakoko pan Rodolfo Ferreira Frič, vnuk Alberto Vojtěcha Friče. Mezi největší kaktusářské události u nás se řadí i UZAVÍRÁNÍ SEZÓNY - to letošní se uskuteční již tradičně poslední sobotu v září v Chrudimi. Milí čtenáři, líbí se vám kaktusy a sukulenty? Máte na jejich pěstování podmínky? Pak pamatujte, že každá sbírka začíná prvním kaktusem! -jn-


Znáte Alberto Vojtěcha Friče? Zdá se to neuvěřitelné, ale před sto lety byl svět hodně odlišný od toho, jak známe svět dnes my! Žili cestovatelé, dobrodruzi a objevitelé, kteří poznávali svět nikoliv z pohodlných klimatizovaných automobilů, ale chodili pěšky a jezdili na hřbetech koní či velbloudů! Místo letadlem se přepravovali lodí! Kdo dnes ví, že mezi nimi bylo i mnoho Čechů? Kdo zná jména jako Alois Musil, Alberto Vojtěch Frič nebo Otakar Batlička a jejich osudy? Rozhodně by jejich jména neměla padnout do zapomenutí. Zdá se to až neuvěřitelné, ale cestovatelé Hanzelka a Zikmund byli vlastně až jejich nástupnickou generací!

Doňa Hermína Fric Ferreira (* září 1905 - 10. března 2009), dcera A. V. Friče a indiánské dívky Lorai. Foto z r. 2008.

Život většiny indiánů je velice prostý a skromný.

Vzdělání bylo po dlouhou dobu na velmi nízké úrovni.

V dnešním bloku „Kdo se v září narodil“ se na poslední stránce eBulletinu seznámíme s jedním z těch statečných cestovatelů, s Alberto Vojtěchem Fričem. Jako mladíček sotva plnoletý chtěl vypravit expedici do Jižní Ameriky, ale jeho rodiče mu nechtěli dát svolení - báli se o něj. A tady se projevil jeden z rysů jeho impulzívní a prudké povahy: vzbouřil se proti celé rodině a naprosto sám jako devatenáctiletý odjel v roce 1901 do Jižní Ameriky, kde žil s malými přestávkami až do roku 1912. Fričova první cesta vedla do divokých končin Mato Grossa. Z cesty se musel předčasně vrátit, neboť utrpěl strašlivá zranění při souboji s jaguárem. Šelma Friče zaskočila a on ji výstřelem pouze poranil, načež se s ní střetl tváří v tvář! Ať už zvíře poté zabil nožem, nebo opožděně uhynulo na střelné poranění, následky střetu byly pro Friče velmi zlé. Téměř zemřel, pak ho celé týdny léčili indiáni a poté se musel vrátit do Evropy. Jakkoliv ale nešlo o zážitek, který by si někdy přál prožít znovu, v jistém smyslu pro něj znamenal požehnání. Nestal se pouze mužem, který zabil jaguára, což by mu už samo o sobě vyneslo velkou úctu a vážnost mezi indiány. Byl víc, byl mužem, který přežil v objetí jaguára. Takový člověk se už nepočítal mezi obyčejné smrtelníky. Téměř posvátná úcta, kterou byl díky tomuto obestřen, umožnila Fričovi později dosáhnout cílů, kterých by jinak dosáhnout nemohl. Při druhé výpravě, v roce 1904 se za dramatických okolností katastrofické povodně na horním toku řeky Paraguaye sblížil během boje o holý život s indiány kmene Čamakoko v povodí řeky Paraguay. Oženil se zde po indiánském způsobu s indiánkou Lorai (česky Černá kachna). Z jejich svazku se v září 1905 narodila dcera Hermína. Poté, kdy Frič odjel domů (léto 1905) do Evropy, se s ní už zřejmě nesetkal: podle jedné verze se snad ani nikdy nedověděl, že se mu v Gran Chaku narodila dcera, podle jiné verze prý ustanovil pro svou dceru opatrovníka, svého přítele náčelníka Magpiotu. Ten Hermínu vychoval a ona mu později péči vrátila, když se o něj starala až do jeho smrti kolem roku 1940. O její existenci se Fričova česká rodina, kterou založil v roce 1922, dozvěděla až téměř po sto letech. Čeští a paraguayští potomci se setkali díky náhodě před deseti lety. Vyvinulo se z toho přátelství a také pomoc Čamakokům zprostředkovávaná z České republiky občanským hnutím CHECOMACOCO. Rodolfo Ferreira Frič je Fričovým vnukem. Jeho maminka Hermína teprve v roce 2000 zjistila totožnost svého otce. Rodolfo od počátku projevoval velký zájem o kontakty s Českou republikou a rozhodl se sepsat příběh svého života. Aby se mohl zúčastnit křtu své knihy „Indiánská knížka“, vyrazil na své velké evropské dobrodružství. V pátek 17. srpna doplul parníkem z Puerto Esperanzy do nejbližšího městečka Bahía Negra, kde sobotu 18. srpna nasedl na autobus směr Asunción. Do odletu (3. září) tráví čas u své vnučky v Asunciónu. Letadlo přistane dne 4. září 2012 v 18:25 na pražském letišti… Rodolfův program zahrnuje mnoho událostí - setkání s filatelisty na pražské Hlavní poště, autogramiádu i kaktusářské setkání v Jihlavě atd.

Rodolfo Ferreira Frič ( * 28. listopadu 1942)

Poděkování: Děkuji paní Yvonně Fričové za množství informací i za poskytnutí fotografií.


Kdo se v září narodil? Alberto Vojtěch Frič, český cestovatel, etnograf, „lovec kaktusů“ a spisovatel se narodil 8. září 1882 v Praze. Pocházel z rozvětvené pražské vlastenecké rodiny. Jeho otcem byl JUDr. Vojtěch Frič, právník a náměstek pražského primátora. Vypráví se příběh, podle kterého byl na počátku jeho nadšení pro kaktusy jediný exemplář Echinopsis eyriesii, který si jako dítě pořídil jen aby se pomstil strážníkovi, který ho vždycky šacoval, zda „nepašuje“ z venkova vejce bez zaplacení poplatků. Nahmatat velmi pichlavý kaktus, to byla pro strážníka bolestivá zkušenost... Poté co kaktus splnil svůj účel, dal ho Frič na okno a už si ho nevšímal. Jednou ale vykvetl a upoutal svou krásou Friče natolik, že kaktusům úplně propadl. Jeho učitelem se stal přední odborník F. Seitz. A již jako student byl Frič považován za jednoho z největších znalců kaktusů ve střední Evropě. V roce 1899 mu celá jeho sbírka pomrzla a Frič se rozhodl založit si novou z kaktusů, které si sám nasbírá. V necelých devatenácti letech odjel do Jižní Ameriky (1901–1902) s cílem sbírat kaktusy, ale po setkání s domorodci botanický zájem ustoupil etnografickému nadšení. Poznávání indiánských kmenů se poté věnoval na třech dalších cestách: 1903–1905 (Uruguay, Argentina, Paraguay, Brazílie, Bolívie), 1906–1908 (Brazílie, Argentina, Paraguay), 1909–1912 (Paraguay, Brazílie, Argentina). Shromáždil několik tisíc sbírkových předmětů, sestavil slovníky 36 indiánských jazyků a nářečí, zaznamenal autentické mytologie a poznatky o životním způsobu domorodců i kolonistů v paraguayském Gran Chaku, v jižní Brazílii a v argentinské pampě. Významně přispěl ke geografickým výzkumům neprobádaných území (např. zmapováním řeky Alberto Vojtěch Frič. Pilcomayo). V letech 1908 a 1912 se zúčastnil amerikanistic- Fotografie uveřejněna s laskavým svolením jeho vnuka Pavla Friče s manželkou Yvonnou, kteří se dnes snaží zvýšit v široké veřejnosti povědomí o A. V. Fričovi. kých kongresů ve Vídni a v Londýně. V roce 1913 Frič vystavil ve své nově zbudované vile Božínka v Praze - Košířích rozsáhlou kolekci etnografik (např. kmenů Čamakoko, Angaité, Pilagá, Toba, Kaďuveo). Své sbírky, odmítnuté Náprstkovým muzeem v Praze, postupoval muzeím v Berlíně, Vídni, Petrohradě, New Yorku apod.; prodejem financoval své další výzkumné cesty. Na základě rozsáhlých znalostí a dlouholetých zkušeností z terénu vystupoval s odvážnými odbornými názory a vlastními teoriemi, jimiž značně předběhl svou dobu; vymykal se jí i svým porozuměním pro domorodce. Pro část vědecké veřejnosti (zejména německé) byl kvůli svým postojům nepřijatelný. Roku 1919 odjel v zájmu nové československé republiky s kulturní diplomatickou misí do Brazílie, Uruguaye a Argentiny, navrátil se však roku 1920 pro neshody s ministrem zahraničních věcí dr. E. Benešem. V té době vydával politický časopis Očista a zavedl do Čech volnou kolportáž periodik. V roce 1922 se v Praze oženil s Dragou Janáčkovou, narodil se jim syn Ivan. Další zámořské cesty podnikl opět za kaktusy, a to v letech 1923–1924 (Texas a Mexiko), 1927 (Brazílie, Uruguay, Argentina, Paraguay) a 1928–1929 (Uruguay, Argentina a blíže neurčená vysokohorská oblast na rozhraní Bolívie a Peru). Objevil a přivezl do Evropy stovky druhů sukulentů a kaktusů nebo jejich semen, včetně tehdy nedosažitelných rarit. Velmi přispěl k rozvoji kaktusářství, mimo jiné rozsáhlou publicitou v odborném i populárním tisku; tropické rostliny a jejich pěstování v domácích podmínkách popularizoval čtivým a srozumitelným beletristickým stylem. Roku 1935 navrhl revizi používané systematiky kaktusů na základě vlastního unikátního herbáře. Odmítl nová mezinárodně závazná pravidla pro identifikaci rostlin – z jeho objevů tak byla platně uznána jen nepatrná část. V pražských sklenících vytvořil jednu z největších světových sbírek kaktusů a zabýval se praktickými genetickými výzkumy exotických i užitkových rostlin, zejména během druhé světové války. V té době také na četné žádosti svých přátel začal literárně zpracovávat své paměti. K jeho nejčtenějším knihám patří „Strýček Indián“, „Dlouhý lovec“, „Hadí ostrov“, „Indiáni Jižní Ameriky“ a „Čerwuiš aneb z Pacheka do Pacheka oklikou přes střední Evropu“. Frič se nešťastně poranil o hřebík a zemřel na infekci tetanem 4. prosince 1944. e-Bulletin “Čtenáři, dobrý den!” vydává a rozesílá Jaroslav Novotný - IČO 49178750 a to ZDARMA. Grafická úprava a sazba Jaroslav Novotný. Kontaktní telefon: 777 977 550. Kontaktní adresa: jaroslavnovotny@seznam.cz

Profile for Jaroslav Novotny

Čtenáři, dobrý den! 09-2012  

e-Bulletin, e-zin

Čtenáři, dobrý den! 09-2012  

e-Bulletin, e-zin

Advertisement