Page 1

Plán tréningov a debát v novembri 4. november (štvrtok) veľ ká prestávkajedáleň

4. november (štvrtok) nultá hodina

5. november (piatok) veľ ká prestávkajedáleň

Organiza č né stretnutie - sponzoring -

sponzoring, rozdelenie úloh a oboznámenie s mesačným plánom Bachan, Kohár, Janovcová, Jeleňová, Lamošová, Krivošová, Trebulová, Paleniková, Strapatý, Kokavec, Kutaš, Mikič, Renčová, Beňačková, Brindza, Tichá, Tlamková

Cvič né debaty Téza: Všetky formy gamblingu by mali by ť zakázané

-

tímy, ktoré chcú debatovať sa musia nahlásiť počasprázdnin

Organiza č né stretnutie – regionálny turnaj -

informácie o turnaji, pravidlá účasti, priebeh a program, doprava, správanie, posledné prípravy pred turnajom, dress code mesačný plán, registračný poplatok, cestovné, ubytovanie

6. november (sobota)

DEADLI NE – prípravy na regionálny turnaj

8. november (pondelok)

Konzultácie pred regionálnym turnajom

veľ ká prestávkajedáleň

8.november (pondelok) poobedie – 14:00

-

všetky tímy, ktoré sa zúčastnia musia byť prítomné – spoločnes trénermi budú konzultovať argumentačné línie, ktoré si vypracovali

-

Leitmann – Suč 10 a Suč 6 / Kohár- Suč9 a Suč 5 / Janovcová – Suč8 / Bachan – Suč7 a Suč 4 /

Debata pred turnajom – SU Č 8 proti SU Č 10 Téza: Národný futbalový štadión by mal byť financovaný z verejných zdrojov

8.november (pondelok) poobedie – 16:30 Internát Vrútky 9.november (utorok) nultá hodina

veľ ká prestávkajedáleň

Sučany 10: Rievajová, Malá, Mikulášová Leitmann / Plná dĺžka rečí / pozícia sa vyžrebuje na mieste / metodické materály

Téza: Národný futbalový štadión by mal byť financovaný z verejných zdrojov

-

Sučany 7: Trubinská, Nikodemová, Žoldák Sučany 9: Beňová, Renčová, Nemček Leitmann / Plná dĺžka rečí / pozícia sa vyžrebuje na mieste

Debata pred turnajom – SU Č 2 proti SU Č 3 Téza: Národný futbalový štadión by mal byť financovaný z verejných zdrojov Sučany 2: Jeleňová, Veselý, Jurčíková J. Sučany 10: Kokavec, Strapatý, Beďatsová Leitmann / Plná dĺžka rečí / pozícia sa vyžrebuje na mieste/ metodické materály

Debata pred turnajom – SU Č 5 proti SU Č 6 Téza: Národný futbalový štadión by mal byť financovaný z verejných zdrojov

9. november (utorok)

Sučany 8: Safončíková, Ludvová, Saganová

Debata pred turnajom – SU Č 7 proti SU Č 9

9.november (utorok) nultá hodina

tímy musia poslať pripravené argumenty na e-mail (podmienka účasti na regionálnom turnaji)

Sučany 2: Tlamková V., Kutaš, Mikič Sučany 10 : Trebulová, Jurčíková M., Krivošová Kohár / Plná dĺžka rečí / pozícia sa vyžrebuje na mieste/ metodické materály

Organiza č né stretnutie - sponzoring -

úlohy a zozbieranie informácii po víkende, rozdelenie ďalších úloh


10. november (streda) veľ ká prestávkajedáleň

10.november (streda) nultá hodina

Konzultácie pred regionálnym turnajom -

Debata pred turnajom – SU Č 1 proti SU Č 4 Téza: Národný futbalový štadión by mal byť financovaný z verejných zdrojov

11. november (štvrtok) veľ ká prestávkajedáleň

11. november (štvrtok)

-

-

-

17. november (streda) veľ ká prestávkajedáleň

18. november (štvrtok) nultá hodina

10 tímov sa zúčastní regionálneho turnaju v Bratislave

t.j: Teplická, Ličková, Hutlas, Krištofík, Filip, Škradová + ostatní dohodnutie debaty počastýždňa

-

analýza regionálneho turnaja, identifikovanie hlavných problémov, ktoré sa vyskytli pri jednotlivých tímoch/rečníkoch

-

všetci zúčastnení na regionálnom turnaji + tréneri: Kohár, Bachan, Janovcová, Leitmann

Organiza č né stretnutie – 2. regionálny turnaj -

všetci členovia, informované súhlasy, zostavenie tímov a oznámenie deadlinu na prípravu sponzoring

Debates in English Motion: Establishing boarding schools solely for Roma pupils is a good idea. tímy prihlásené na turnaj do Košíc (debaty nie sú verejné)

EXHIBI T I O N DEBATE Motion: Establishing boarding schools solely for Roma pupils is a good idea. -

19.november (piatok nedeľa) 22. november (pondelok)

tímy Suč 3,4,5,6,7,8,9,10– téza na debatu bude vyhlásená o 14:10na 2. poschodí a debata začne o 15:00 (tímy budú mať 50 minút na prípravu) + feedback / pozícia sa vyžrebuje na mieste rozhodujú: Kohár, Bachan, Leitmann, Janovcová

Debatný tréning – zúčastnení na turnaji

-

18.november (štvrtok) 14:10 in 2.03

posledné inštrukcie pred turnajom, cestovanie a informovanie o BOZ

Organiza č né stretnutie – všetci čo neboli na turnaji -

nultá hodina

Bachan / Plná dĺžka rečí / pozícia sa vyžrebuje na mieste/ metodické materály

REGIONÁLNY TURNAJ - BRATISLAVA

16. november (utorok)

Sučany 4 - Nesúhlasný : Beňačková, Brindza, Tichá

Impromptu debaty -

veľká prestávka

Sučany 1 - Súhlasný: Leitmann, Janovcová, Kohár

Organiza č né stretnutie – regionálny turnaj

14:10-16:20

12.november (piatok + sobota) 17. november (pondelok)

všetky tímy, ktoré sa zúčastnia musia byť prítomné – spoločnes trénermi budú konzultovať argumentačné línie, ktoré si vypracovali Leitmann – Suč 10 a Suč 6 / Kohár- Suč9 a Suč 5 / Janovcová – Suč8 / Bachan – Suč7 a Suč 4 /

training for the english tournament in Košice, debate will be open for audience

ENGLISH Tournament - Košice Organiza č né stretnutie – 2. regionálny turnaj -

informované súhlasy, definitívne zostavenie tímov

veľ ká prestávkajedáleň

23. november (utorok) nultá hodina

25. november (štvrtok) nultá hodina

Debatný tréning -

spoločný rozbor tézy a stavanie argumentov s pridelenými trénermi príprava na štvrtkové debaty

Tréningové debaty


28. november (utorok) nultá hodina

Debaty na 2.regionálny turnaj -

téza bude upresnená, tímy, ktoré pôjdu na regionálny turnaj

Plán aktivít a debát na mesiac november  
Plán aktivít a debát na mesiac november  

Plán aktivít a debát na mesiac november