Page 1

Informačná brožúra 2010


Z histórie...

História klubu Začiatkom deväťdesiatych rokov sa naša škola – Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch stala iniciátorkou debatného programu na Slovensku. Keď v roku 1993 vznikol Debatný klub Sučany bol to jeden z úplne prvých klubov, ktoré začali aktívne debatovať. Od roku 1995 klub začal oficiálne pracovať pod záštitou OSF (Open Society Foundation). V roku 1996 to bolo zriadené CDK – Centrum debatných klubov pre stredoslovenský región. Počas svojej existencie CDK aktívne participovalo pri organizovaní rôznych národných i regionálnych stretnutí členov debatných klubov či súťaží v slovenskom i anglickom jazyku. Postupne sa na Slovensku vytvárala stabilná sieť debatných klubov, ktoré od roku 1999 združuje Slovenská debatná asociácia, ktorá prevzala činnosť OSF. Členovia nášho klubu sa môžu pýšiť viacerými úspechmi – víťazstvami v národnej súťaži debatných klubov v slovenskom jazyku i účasťou na medzinárodných súťažiach. Debatným programom na našej škole si prešli desiatky študentov, z ktorých mnohí našli svoje uplatnenie aj na prestížnych zahraničných univerzitách.


O klube

Ako debatný klub funguje ? V priebehu školského roka sa naši debatéri stretávajú každý týždeň na nultých hodinách a poobede mimo vyučovania. V roku 2010 sa do debatného programu na našej škole zapojilo viac ako 60 študentov, ktorí nás reprezentovali v národných i medzinárodných súťažiach a projektoch. Starší debatéri, ktorí tvoria trénerský tím, pripravujú debatné semináre, píšu články a rozhodujú debaty začínajúcim i pokročilým debatérom. Vzájomnou spoluprácou sa zlepšujú a pripravujú na súťaže. Okrem súťaží a projektov organizujeme aj exhibičné debaty počas školských festivalov a podujatí. Debatný klub Sučany s 53 oficiálnymi členmi patrí medzi najväčšie debatné kluby v strednej Európe.


Debatovanie

Akademická debata Akademická debata je formalizovaná forma diskusie, v ktorej vopred stanovený počet rečníkov na oboch stranách obhajuje alebo vyvracia určitú kontroverznú tézu, a to bez ohľadu na osobné názory debatérov. Rečníci oboch tímov sa striedajú v rečiach s presne vyčleneným časom. Ich úlohou je prezentovať presvedčivé argumenty, reagovať na argumenty opozície a udržať konzistentnosť svojho tímu. Jednotlivé detaily (počet rečníkov, dĺžka rečí, spôsob interakcie medzi debatérmi) sú upravené rôzne v závislosti od konkrétneho formátu, podľa ktorého debata prebieha. Víťaza debaty určujú rozhodcovia na základe presvedčivosti a sily argumentov. Debata si od študentov vyžaduje všeobecný prehľad, aby boli schopní podporiť svoje argumenty príkladmi z reálneho života, aby nenastala situácia, že debata bude iba prázdnym filozofovaním. Ďalšou dôležitou debatérskou schopnosťou je analýza problémov. Bez nej debatéri nie sú schopní identifikovať ťažisko debaty a presne definovať svoju pozíciu a stávajú sa tak neistými a nepresvedčivými. Predvídanie a rýchla reakcia sú dôležité pre účinné vyvracanie argumentov protivníkov. Už pri samotnej príprave musia debatéri brať do úvahy možné opozičné argumenty a pripraviť si aspoň hrubý náčrt svojej odpovede na ne. Takto sú debatéri nútení preskúmať danú problematiku z oboch strán. V prípade, že druhý tím prinesie do debaty neočakávaný argument či fakt, musí debatér byť schopní pohotovo zareagovať a vymyslieť zodpovedajúci protiargument.


Prečo debata?

Výhody debatovania Debatéri profitujú z debaty niekoľkými spôsobmi.  Počas prípravy si rozšíria prehľad o najrôznejších spoločenských problémoch a iných kontroverzných témach  Naučia sa slušne a presvedčivo vystupovať.  Skúmanie rozličných pohľadov na dané tézy ich podnecuje k prehodnocovaniu vlastných názorov a kritickému mysleniu Divák, ktorý debatu sleduje má príležitosť vypočuť si ucelene formulované pohľady na často pálčivé spoločenské otázky a tým sa mu uľahčuje orientácia v nich a tvorba vlastného názoru. Debatovanie je preto skvelou vzdelávacou metódou na stredných školách i vysokých školách, keďže študentov motivuje k zaujatiu racionálne odôvodneného stanoviska k ľubovoľnému problému.


Národné súťaže

Slovenská liga Finále Slovenskej debatnej ligy sa zúčastňujú najlepšie tímy z celého Slovenska. Po úspešnej kvalifikácii troch sučianských tímov zo stredoslovenského debatného regiónu, v konkurencii tímov z východu a západu naši traja debatéri – Matej Kohár, Marek Mikič a Eduard Strapatý vydebatovali bronzovú pozíciu a Matej Kohár sa stal druhým najlepším rečníkom turnaja.

Anglické turnaje Okrem slovenských turnajov sa našim debatérom podarilo už opäť obhájiť popredné miesta v turnajoch, kde musia používať anglický jazyk. Turnaj v Košiciach bol veľkým potešením, keď dva naše tímy prebojovali do finále. V apríli sa v Malackách konal medzinárodný turnaj, kde náš tím obsadil tretie miesto a stal sa najlepším slovenským tímom turnaja. Traja debatéri zo Sučian sa umiestnili medzi najlepšími rečníkmi.


Projekty EÚ

.

Modelový Európsky parlament Projekt Metodicko - pedagigického centra spája každoročne desiatky študentov, ktorí sa zaujímavú o európsku problematiku. Simulácia zasadnutia Európskeho parlamentu si vyžaduje aby študenti komunikovali na profesionálnej úrovni o ekonomických, medzinárodných či enviromentálnych problémoch. Naši debatéri sa prepracovali až na národné zasadnutie

Projekt Euroscola Koncom jesene naši debatéri prejavili záujem aj o projekt Euroscola. Do projektu sa zapojilo vyše dvadsať škôl, z ktorých 8 najlepších získalo úžasnú cenu – cestu do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Devätnásť členov nášho klubu nielenže vybojovalo druhé miesto v súťaži projektov ale taktiež veľmi úspešne reprezentovalo Slovensko na modelovom zasadnutí Európskeho parlamentu.


Svetové úspechy Majstrovstvá sveta v debatovaní Aj tento rok sa jeden z našich debatérov zúčastnil Stredoškolských majstrovstiev sveta v debatovaní. Najprestížnejšia súťaž pre stredoškolských debatérov každoročne spojí desiatky krajín z celého sveta. Slovenský národný tím, ktorého bol Matej Kohár súčasťou reprezentoval našu krajinu až v ďalekom Katare. Minulý rok sa majstrovstiev sveta v Aténach zúčastnila Mária Fujková.

Majstrovstvá Európy a Ázie Tím z nášho klubu (Matúš Bachan, Veronika Janovcová, Matej Kohár, Ján Kokavec a Jaroslav Leitmann) reprezentoval nielen náš klub ale aj Slovensko v konkurencii päťdesiatich tímov z celého sveta na medzinárodnom turnaji Eurasian Schools Debating Championships v Turecku. Prebojovali sme sa až do štvrťfinále a stali sme sa štvrtým najlepším tímom z Európy.

Svetová debatná akadémia v Slovinsku Viac ako osemdesiat debatérov z deviatich krajín sa toto leto zúčastnilo na druhom ročníku letnej debatnej akadémii - World Schools Debate Academy v Slovinsku. Študenti z Nemecka, USA, Chorvátska, Rumunska, Slovinska, HonkKongu, Českej republiky, Kataru a Slovenska podstúpili intenzívny debatný tréning, ktorý bol zavŕšený debatným turnajom. Matúš Bachan a Jaroslav Leitmann sa stali víťazmi tohto turnaja.

Mládežnícke fórum Youth Forum, ktoré je organizované Medzinárodnou debatnou asociáciou (IDEA), patrí medzi najväčšie medzinárodné podujatia, ktoré sú určené pre stredoškolských debatérov. Toto leto sa debatéri z viac ako 30 krajín stretli v Holandsku. Jaroslav Leitmann sa prebojoval do štvrťfinále v turnaji zmiešaných tímov a stal sa v ňom najlepším rečníkom z anglicky nehovoriacej krajiny.


Debatný klub Sučany - Informačná brožúra  

Debatný klub Sučany - Informačná brožúra

Advertisement