Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE UL. ZACISZNA 2, 63-200 JAROCIN tel.: (62) 747 35 79 fax: (62) 747 73 88 e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl www.pup.jarocin.pl

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY, DIAGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI, WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH, NA TERENIE POWIATU JAROCIŃSKIEGO

PAŹDZIERNIK 2011


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Podział kraju na powiaty datuje się na drugą połowę XIV wieku. Ich granice na przestrzeni wieków ulegały licznym zmianom. Tereny związane ze sobą administracyjnie integrowały się gospodarczo i społecznie. Powiat jarociński powstał w 1887 roku. Jego utworzenie miało duży wpływ na rozwój Jarocina.

Wzrosła

ranga

miasta

w

którym

utworzono

urzędy

i

instytucje

o zasięgu powiatowym. Mieściły się tutaj między innymi: sąd, szpital, inspekcja budowlana, komunalna kasa oszczędności powiatu. Bardzo ważnym czynnikiem, który wpłynął na rozwój gospodarczy było powstanie kolei i modernizacja dróg. Dzięki temu wszędzie stało się bliżej, szybciej mogli przemieszczać się nie tylko ludzie ale i towary. Rozwijał się przemysł przetwórczy (cukrownia, gorzelnie), a także budowlany (cegielnie). Czynnikiem integrującym powiat jarociński było powstanie Jarocińskiej Kolei Powiatowej. Budowa linii kolejowych

przyczyniła

się

do

gospodarczego

rozkwitu

miejscowości

w

których

zlokalizowano dworce. Powiat

jarociński

jest

jednym

z

31

powiatów

ziemskich

województwa

wielkopolskiego. Dawny region - umownie dziś nazywany Ziemią Jarocińską - od północy zamyka Warta, od wschodu Prosna, przez środek przepływa Lutynia z jej dopływem Lubieszką a na zachodzie Obra. Teren powiatu jarocińskiego obejmuje w swych granicach administracyjnych cztery gminy: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin i Żerków położone na obszarze 587,7 km kwadratowych. Gmina Jaraczewo z racji swego usytuowania geograficznego ma charakter typowo rolniczy. W związku z tym główną funkcją gminy jest produkcja rolna, funkcją dodatkową zaś jest działalność gospodarcza w sferze wytwórczej i obsługi rolnictwa. Równolegle z rozwojem sektora rolnego powstają i rozwijają się firmy i instytucje zajmujące się szeroko pojętą obsługą rolnictwa, na przykład weterynaryjną, bankową, transportową, usługami sprzętowymi, zaopatrzeniem w nawozy, pasze i środki do produkcji rolnej oraz materiały budowlane. Sektor produkcyjno - usługowy charakteryzuje rozwój zróżnicowanych form organizacyjno - prawnych. W strukturze gałęziowej dominuje przemysł drzewno - meblarski i przetwórstwo rolno spożywcze, które wykorzystują bazę surowcową regionu. Cechą charakterystyczną działalności usługowej na terenie gminy, jest to, że świadczą je głownie firmy rodzinne. Do największych firm należą: Wytwórnia Grzybni i Pieczarek „Tyrmcel”, Wytwórnia Mozaiki Parkietowej „Osiewicz” s.c., Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Biegun”, Produkcja Wyrobów Strona 2


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM Gumowych „Jargum”, Produkcja Opakowań Tekturowych „Eurokarton”, Produkcja Tarcicy i Elementów Meblowych GM „Objektbaun”, Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane Zalesie, Zakład Drzewny „Clarex”, PPHU „Larus”, Firma „Rida”, Firma „Sanita”. Jarocin - stolica powiatu leży przy drodze krajowej nr 11 (Piła-PoznańKatowie).

Jako

znaczący

węzeł

komunikacyjny,

zarówno

trakcji

kolejowej

jak

i drogowej, posiada dogodny dojazd z Poznania, Leszna, Krotoszyna, Ostrowa Wlkp., Gniezna i Konina. Sfera gospodarcza gminy Jarocin jest bogata i różnorodna. Można jednak zauważyć pewne trendy, przeważają branże: odzieżowa, budowlana, rolno-spożywcza, elektromaszynowa oraz drzewno-meblarska. W gospodarce gminy Jarocin ważną pozycję zajmuje przemysł. Cechą charakterystyczną przemysłu jest zdecydowana przewaga przedsiębiorstw mikro, małych

i

których

średnich,

zaletą

jest

duża

mobilność

i elastyczność w dostosowaniu się do reguł gry rynkowej. W walce o rynki europejskie coraz więcej przedsiębiorstw gminy poddaje się kontroli jakości – przez międzynarodowe systemy kontroli.

W

gospodarce

gminy

dużą

rolę

odgrywają

usługi,

w tym bankowość, transport, handel i gastronomia. Na terenie gminy Żerków zauważalny jest brak dużego przemysłu. Jest to obszar typowo rolniczy i w związku z tym większość usług związana jest z rolnictwem i działalnością rolniczą. Wśród największych zakładów przemysłowych działających na terenie gminy wyróżnić można - KGZ Radlin i "Neorol" w Chrzanie. Perspektywą dla gminy Żerków jest jednak rozwój turystyki, agroturystyki, bazy hotelowej, budownictwa jednorodzinnego oraz utrzymanie ekologii w środowisku naturalnym. Prężnie działa Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie, które mieści się pośród zieleni parku miejskiego,

w

bezpośrednim

sąsiedztwie

basenów

kąpielowych

wchodzących

w skład MCT. Dodatkowo Schronisko Międzynarodowe oddane do użytku w 2007 roku jest dostosowane

do

potrzeb

grup

zorganizowanych

oraz

klientów

indywidualnych

i przygotowane do przyjęcia ponad 300 osób. Gmina Kotlin jest gminą o wysokim poziomie produkcji rolnej. Pomimo ochrony ziemi rolnej przed zmianą użytkowania, na terenie gminy preferuje się lokalizację przemysłu rolnospożywczego. Żyzne gleby i korzystne warunki klimatyczne predestynują gminę do intensyfikacji produkcji rolnej, warzywniczo-sadowniczej, w tym produkcji zdrowej żywności. Największe zakłady produkcyjne na terenie Gminy Kotlin to: „Kotlin” Sp. z o.o. z udziałem kapitału zagranicznego, produkujący przetwory owocowo – warzywne oraz FPH „Paula” w Parzewie, produkująca suszone koncentraty owoców, warzyw i grzybów. Ponadto na Strona 3


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM terenie gminy Kotlin istnieją zakłady produkcyjne z branży metalowej, drzewnej, elektrycznej i materiałów budowlanych Znaczenie regionalne mają złoża gazu ziemnego eksploatowane na terenie gminy /wieś Wilcza/. Kopalnia gazu połączona jest gazociągami przemysłowymi wysokiego ciśnienia z kopalniami gazu w Mieszkowie i Stęgoszy. Ludność zamieszkująca tereny naszego powiatu to 70 973 mieszkańców, z tego Gmina Jaraczewo 8 361, Gmina Jarocin 44 892, Gmina Kotlin 7 168, Gmina Żerków 10 552 mieszkańców. Jarocin

i

okolice

bardzo

atrakcyjne

pod

względem

krajobrazowym

i historycznym, dlatego też władze powiatu coraz większą uwagę przywiązują do stworzenia odpowiednich warunków czynnego wypoczynku mieszkańców i turystów przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego. Urokliwa okolica sprzyja powstawaniu gospodarstw agroturystycznych. Można zatem wypoczywać na Ziemi Jarocińskiej korzystając z uroków natury, np. łowiąc ryby lub jeżdżąc konno. Otaczające powiat ze wszystkich stron zalesienie tworzy naturalną barierę ekologiczną,

która

znacznie

poprawia

warunki

atmosferyczne.

ZABYTKI GMINA JAROCIN Ponad 750-letnia historia miasta pozostawiła ślady materialne w postaci obiektów architektury. − Ratusz − Skarbczyk − Pałac Radolińskich − Ruiny kościoła św. Ducha − Kościół p.w. św. Marcina − Kościół poewangelicki p.w. św. Jerzego − Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla − Gmach dworca PKP W gminie Jarocin prawie każda wieś posiada coś cennego pod względem historycznym.

Roszków − Dwór z początków XX wieku Strona 4


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM Siedlemin − klasycystyczny dwór z ok. 1830 roku − Kościół p.w. św. Mikołaja Potarzyca − Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego − Grodzisko stożkowe zwane Okop Golina − Drewniany kościółek z XVII wieku − Drewniana dzwonnica z 1750 roku Zakrzew − Pałac z 1886 roku, w którym aktualnie mieści się Dom Pomocy Społecznej Witaszyce − Kościół z 1808 roku z drewnianą dzwonnicą − Dwór z XIX wieku − Pałac z 1899 roku Tarce − Pałac Gorzeńskich z 1871 roku Wilkowyja − Kościół p.w. św. Wojciecha − Stary młyn nad rzeką Lutynią opisany przez Jarosława Iwaszkiewicza Łuszczanów − Wiatrak – Koźlak z II połowy XIX wieku Radlin − Kościół parafialny p.w.Św. Wincentego z kaplicą Opalińskich z I połowy XVIIw., − Zespół pałacowy: ruiny zamku, II połowa XVI w., ogród, obok cmentarza rzymskokatolickiego, kaplica Mieszków − Barokowy dworek z XVII wieku − Kościół późnobarokowy z 1767 roku Cielcza − Kościół parafialny z lat 1912-13 p.w. św. Małgorzaty. GMINA ŻERKÓW

Strona 5


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM Znana jest krajoznawcza wartość okolic Żerkowa. Miasto położone jest na Wale Żerkowskim. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1283 roku. W Żerkowie zachowało się kilka zabytkowych domów, głównie z XIX i XX wieku. Obiekty zabytkowe jakie można podziwiać w Żerkowie to: − Barokowy kościół p.w. św. Stanisława z 1717 roku − Neogotycka dzwonnica arkadowa z 1828 roku − Ośmioboczna dzwonnica Świętego Krzyża z 1708 roku − Kościół ewangelicki, neobarokowy z 1904 roku − Barokowa brama wjazdowa do parku z XVIII wieku Śmiełów − Kompleks parkowo-pałacowy. Pałac wybudowany został w 1797 roku przez rodzinę Gorzeńskich. Wokół pałacu mieści się park krajobrazowy z XVIII/XIX wieku. Obecnie w pałacu mieści się filia Muzeum Narodowego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Lgów − Drewniany kościół Narodzenia NMP, zbudowany prawdopodobnie w XVII wieku Wewnątrz

kościoła

mieszczą

się

3

ołtarze

późnorenesansowe

z początku XVII w. Brzóstków − Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela − Klasycystyczny dwór z pierwszej połowy XIX w. − Spichlerz z I połowy XIX wieku. GMINA KOTLIN Równie atrakcyjna, choć nie tak bogata w walory turystyczne, jest gmina Kotlin. Z zabytkowych zespołów architektonicznych gminy Kotlin należy wymienić zespoły dworskie: w Kotlinie, w Kurcewie, w Magnuszewicach, w Racendowie, w Sławoszewie i w Twardowie. Kotlin − Kościół p.w. św. Kazimierza z 1858 roku. − Kapliczka św. Jana Nepomucena z początku XX wieku − Dwór z drugiej połowy XVIII w. Magnuszewice Strona 6


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM − Drewniany kościół p.w. św. Barbary. Kościół został wzniesiony w latach 1751-52. − Drewniana dzwonnica z ok. 1816 roku Sławoszew − Drewniany kościół p.w. św. Zofii - kościół wybudowany został w 1717r. Wewnątrz − Drewniana dzwonnica szkieletowa z ok. 1800 r., − Plebania w stylu dworkowym z 2 połowy XIX w. Wola Książęca − Pałac z II połowy XIX wieku GMINA JARACZEWO Dzieje gminy Jaraczewo sięgają czasów Kazimierza III Wielkiego i Władysława Jagiełły. Kościół św. Marii Magdaleny z 1843 roku z późnobarokową wieżą ,Park z II połowy XIX wieku, w którym mieści się dwór Panienka − Drewniany kościół z XVI – XVIII wieku Klasycystyczna, murowana plebania powstała w początku XIX w. w nowszej murowanej przydrożnej kapliczce umieszczona jest ludowa rzeźba św. Wawrzyńca. Góra − Późnoklasycystyczny kościół Wniebowzięcia NMP z 1817 – 30 roku, − Pałac neorenesansowy z 1877-78 roku. Obecnie w pałacu mieści się Dom Dziecka, − Park krajobrazowy z XIX wieku. Cerekwica − Zespół pałacowo – parkowy.

Powiat jarociński jest pięknym regionem sprzyjającym turystyce i rekreacji. Wokół Jarocina, przez poszczególne miejscowości powiatu prowadzą szlaki turystyczne: szlak żółty, szlak czerwony , szlak zielony. Na terenie powiatu jarocińskiego prężnie działa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Sfera gospodarcza powiatu jarocińskiego jest bogata i różnorodna. Można jednak zauważyć pewne trendy, w której przeważają branże: odzieżowa, budowlana, rolnospożywcza, elektromaszynowa oraz drzewno-meblarska. Powiat jarociński charakteryzują

Strona 7


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM również zasoby wykwalifikowanej siły roboczej i korzystna struktura ludności, gdzie ponad 50% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym. W gospodarce powiatu jarocińskiego ważną pozycję zajmuje przemysł. Stanowi on źródło utrzymania dla około 30% ogółu pracujących. Cechą charakterystyczną regionalnego przemysłu

jest

zdecydowana

przewaga

przedsiębiorstw

mikro,

małych

i średnich, których zaletą jest duża mobilność i elastyczność w dostosowaniu się do reguł gry rynkowej. W walce o rynki europejskie coraz więcej przedsiębiorstw powiatu poddaje się weryfikatorom

-

jakości

międzynarodowym

systemom

kontroli

jakości.

O wysokim poziomie i zakresie możliwości przemysłu powiatu świadczy szeroka gama jego wyrobów znanych w kraju i na rynkach zagranicznych. Istotne znaczenie dla powiatu ma branża odzieżowa. O wysokim poziomie i zakresie możliwości tej branży świadczy szeroka gama wyrobów w postaci odzieży i tekstyliów. W samej gminie Jarocin jako największym ośrodku przemysłowym w powiecie działa kilka firm, które mają ugruntowaną pozycję w kraju i na rynkach zagranicznych. Firmy te specjalizują się w produkcji bielizny i konfekcji lekkiej, konfekcjonowaniem

wyrobów

pończoszniczych,

produkcją

odzieży

dla

dzieci

i młodzieży, szyciem eleganckich ubrań dla kobiet. Położenie powiatu na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, a także bliskość dużych aglomeracji miejskich i aktywność lokalnego biznesu sprzyja rozwojowi produkcji przemysłu drzewno-meblarskiego. Firmy reprezentujące tę branże potrafią wykorzystać drewno - najszlachetniejszy materiał budowlany i konstrukcyjny we właściwy sposób,

podejmując

się

produkcji

mebli

i

mozajek.

Wyroby

wychodzące

z tych firm cieszą się dużym popytem i trafiają do odbiorców nie tylko krajowych ale i zagranicznych. Reprezentanci branży maszynowej są znani i cenieni ze względu na produkcję wszelkiego rodzaju obrabiarek i wyposażenia maszyn, konfekcjonowaniem wyrobów hutniczych we własnych centrach stalowych. Zarówno branża drzewno-meblarska jak i

maszynowa,

posiadając

specjalistyczny

park

maszynowy

oraz

doświadczenie

i wysokie kwalifikacje pracowników pozwala tym firmom na rozszerzanie swych ofert oraz dostosowanie potencjału twórczego i produkcyjnego do wysokich wymagań współczesnego rynku. Łączą w ten sposób doświadczenie i fachowość wykonania wyrobów z najnowszą technologią i nowoczesnymi metodami zarządzania. Obok stale rozwijającego się potencjału przemysłowego w powiecie, ważną rolę odgrywa rolnictwo. Dostarcza ono na rynek wszystkie podstawowe produkty, stanowiąc Strona 8


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM jednocześnie dobre zaplecze dla przemysłu spożywczego i przetwórstwa rolniczego. W sektorze tym wiodącą pozycję zajmują przedsiębiorstwa produkujące naturalne komponenty i dodatki do żywności, naturalne owocowe i warzywne specjały dla międzynarodowych koncernów, firmy specjalizujące się w imporcie i eksporcie ryb, zakłady przetwórstwa mięsnego dostarczające na rynek wiele gatunków wędlin oraz zajmujące się rozbiorem i przetwórstwem mięsa wołowego i wieprzowego. Również chłodnie składowe, które oferują usługi w zakresie domrażania i składowania towarów oraz świadczące kompleksową

obsługę

i

ekspedycję

eksportowo-importową

mięsa

i jego przetworów. Ponadto zakłady produkujące koncentraty paszowe dla zwierząt. Przedstawiony

obraz

przedsiębiorczości

powiatu

jarocińskiego

ilustruje

najistotniejsze cechy, walory i rozmiary potencjału gospodarczego. Powiat jarociński to region szybko rozwijający się, o dużym potencjale dalszego dynamicznego rozwoju. Dobrze na przyszłość rokuje korzystny układ infrastruktury komunikacyjnej. Stanowi doskonałe miejsce etapowe dla inwestorów zagranicznych w kontaktach gospodarczych ze Wschodem. Powiat ma do zaoferowania wiele obszarów działalności gospodarczej gwarantujących sukces. Analizując ostatnie lata można stwierdzić, iż aktywność podmiotów gospodarczych na terenie powiatu jarocińskiego utrzymuje się na ustabilizowanym poziomie. Niewielkie wahania ilości podmiotów in plus zauważyć można natomiast w przypadku organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji itp. Najwięcej firm - bo ponad 96% z wszystkich zarejestrowanych, działających, należy do sektora prywatnego. Wśród tych firm przeważa działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne i opiera się na drobnym handlu, usługach i produkcji. Na terenach wiejskich systematycznie wzrasta liczba firm działających w sferze rolniczej. Działalność małych i średnich przedsiębiorstw jest wspierana przez instytucje okołobiznesowe. Na terenie powiatu jarocińskiego użytki rolne stanowią ponad 71% powierzchni ogólnej, z których prawie 90% to grunty orne, lesistość wynosi 18,6%. Dogodne ukształtowanie rzeźby terenu stwarza korzystne warunki dla prowadzenia gospodarki rolnej. Najwyższym wyróżnikiem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej odznaczają się grunty gminy Kotlin, a następnie w kolejności pozostałych gmin: Jarocin, Jaraczewo i Żerków. Rolnictwo powiatu to w znaczącej części indywidualne gospodarstwa rodzinne oraz różne formy zagospodarowania gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przejętych po zlikwidowanych

państwowych

gospodarstwach

rolnych Strona 9


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM w Raszewach (gm. Żerków) i w Rusku (gm. Jaraczewo), a także Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne i ostatnio coraz prężniej się rozwijające Grupy Producentów Rolnych. Produkcja roślinna to w głównej mierze uprawa zbóż oraz w mniejszym zakresie ziemniaków, buraków, rzepaku, i innych roślin. Uprawy sadowniczo-ogrodnicze stanowią nieznaczny udział w ogólnym areale użytków rolnych. Produkcja zwierzęca odznacza się stosunkowo i

bydle,

wysoką a

intensywnością,

cechuje

stały

wzrost

szczególnie

w

jednostkowych

trzodzie

chlewnej

wskaźników

wynikający

z systematycznie wdrażanego postępu technologicznego. Przyszłościowym kierunkiem działalności gospodarczej na terenach wiejskich może być agroturystyka, ze szczególnym wykorzystaniem naturalnych warunków geograficznoprzyrodniczych doliny Warty (z dopływami: Prosną i Lutynią) zamkniętej od południa wzgórzami morenowmi, tworzącej Żerkowsko-Czeszewski Park na terenie gminy Żerków

EDUKACJA

1 stycznia 1999 roku weszła w życie reforma administracyjna w Polsce. Spowodowała ona powstanie nowego szczebla administracji samorządowej jakim jest powiat. Samorząd powiatowy przejął prowadzenie szkolnictwa specjalnego, szkół ponadpodstawowych

i

placówek

oświatowych.

W

konsekwencji

kompetencje

i odpowiedzialność za sukcesywne przygotowanie podstaw do wdrożenia reformy edukacji na

szczeblu

nauczania

ponadgimnazjalnego,

wymuszają

prowadzenie

wnikliwego

monitoringu działań przygotowawczych do zmian w zakresie strukturalnym, kadrowym i inwestycyjnym. Na terenie powiatu jarocińskiego działają następujące szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie, Zespół Szkół PrzyrodniczoBiznesowych w Tarcach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. Kształcą one w takich zawodach jak: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik geodeta, kucharz małej gastronomii, stolarz, technik hotelarstwa, technik elektronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, malarz tapeciarz, elektromechanik, rzeźnik – wędliniarz, operator obrabiarek, sprzedawca, mechanik pojazdów, elektryk, cukiernik, murarz, fryzjer, ślusarz, kucharz, tapicer, technik organizacji reklamy, technik weterynarii, technik logistyk (i spedycji), technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik analityk, technik Strona 10


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM organizacji usług gastronomicznych (catering), technik ochrony środowiska, technik agrobiznesu. Swoje siedziby mają tutaj również uczelnie wyższe: Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, która kształci w kierunkach: administracja gospodarcza i elektroniczna, bezpieczeństwo wewnętrzne. Stacja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu. Od lipca 2002 roku działa w Jarocinie Filia Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia stwarza możliwości rozwijania zainteresowań utalentowanej muzycznie młodzieży i dzieci. Ponadto

na

terenie

powiatu

funkcjonuje

Młodzieżowy

Ośrodek

Szkolno-

Wychowawczy w Cerekwicy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie oraz Dom Dziecka w Górze.

KULTURA I SPORT

Największą ilością instytucji kulturalnych poszczycić się może gmina Jarocin. Obok Ośrodka Kultury w Jarocinie znaleźć można Muzeum Regionalne, Państwową Szkołę Muzyczną

I

Stopnia.

Działa

również

Jarocińskie

Towarzystwo

Muzyczne

oraz

Stowarzyszenie Jarocin XXI. Na terenie gminy funkcjonuje również Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy – organizator Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Bardzo ważnym i znanym nie tylko w Polsce, ale i za granicami kraju, animatorem kultury jest istniejący już od ponad 100 lat Chór im. K. T. Barwickiego. Tradycje śpiewacze podtrzymują także chóry: „Resonantes” i „Cantum Concinum”. Nie można zapominać o zespołach ludowych: Zespół Folklorystyczny „Snutki” z Potarzycy, Zespół Folklorystyczny

„Goliniacy”,

Zespół

Śpiewaczy

„Ciświczanie”,

Zespół

Śpiewaczy

„Potarzyczanki”, Zespół Śpiewaczy „ Dąbrowianki”. Dużą rolę w szerzeniu kultury poprzez propagowanie czytelnictwa odgrywa Biblioteka Publiczna Miasta i gminy Jarocin pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej. Na terenie powiatu jarocińskiego

wyróżnia

się

również

działalność

Gminnego

Ośrodka

Kultury

w Jaraczewie, organizatora wielu ciekawych imprez, takich jak np. Przegląd Piosenki Dziecięcej, Młodzieżowej i Przedszkolnej, Rajd Samochodowy „Ludowiec”, Gminny Cross Rowerowy. Na terenie gminy Jaraczewo działa także Zespół Pieśni i Tańca „Noskowiacy”. W gminie Żerków od 2007r. funkcjonuje Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Strona 11


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM Centrum Turystyczne przejmujący działalność po Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Przy ośrodku działa Orkiestra Dęta Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego. Żerków poszczycić się może także chórem „Lutnia” p.w. św. Cecylii. Perłą regionu jest Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie, filia Muzeum Narodowego w Poznaniu. Ponadto w Żerkowie istnieje także Zespół Taneczny, Dziecięcy Zespół Wokalny i Klub Seniora. Gmina Kotlin,

choć

nie

posiada

ośrodka

kultury,

równie

mocno

przyczynia

się

do

rozpropagowywania kultury w powiecie. Bez wątpienia na uwagę i wyróżnienie zasługuje Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych. W Kotlinie istnieje również Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia, przy której działają trzy zespoły akordeonowe. Tradycje śpiewacze podtrzymuje chór Arion. Powiat Jarociński posiada bogatą bazę kulturalną. Prężnie działają też Bractwa Kurkowe: w Mieszkowie, Jarocinie, Żerkowie i Wojciechowie oraz lokalne media „Gazeta Jarocińska” oraz „Życie Jarocina”.

LUDNOŚĆ

Demograficznie powiat jarociński można zaliczyć do średnich pod względem liczby ludności. Sytuację demograficzną powiatu na tle województwa wielkopolskiego obrazuje poniższa tabela. Tabela1: Sytuacja demograficzna powiatu jarocińskiego na tle województwa wielkopolskiego, stan w końcu 2010 roku, źródło: GUS.

Województwo

Powiat jarociński

wielkopolskie

Udział % powiatu w województwie

Mężczyźni

1 658 759

70 973

4,3%

Kobiety

1 760 667

34 606

2,0%

ogółem

3 419 426

36 367

1,1%

Tabela 2: Ludność w powiecie jarocińskim z rozbiciem na gminy, stan w końcu roku 2010, źródło: GUS.

Mężczyźni Gmina Jaraczewo Gmina Jarocin Gmina Kotlin

Kobiety

Ogółem

4 075

4 286

8 361

21 698

23 194

44 892

3 558

3 610

7 168 Strona 12


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM Gmina Żerków Powiat Jarociński

5 275

5 277

10 552

34 606

36 367

70 973

Powyższa tabela obrazuje, iż 62,7% ludności powiatu mieszka w gminie Jarocin, w gminie Żerków 15,2%, w gminie Jaraczewo 11,8%, a w gminie Kotlin 10,3 %.

Tabela 3: Struktura ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym na terenie powiatu jarocińskiego i województwa wielkopolskiego, stan w końcu roku 2010, źródło; GUS.

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17lat) Ludność w wieku produkcyjnym (Mężczyźni 18-64, Kobiety 18-59lat) Ludność w wieku poprodukcyjnym (Mężczyźni powyżej 65lat, Kobiety powyżej 60 lat Ogółem

Powiat

Województwo

jarociński

wielkopolskie

17 994

676 889

43 727

2 218 442

9 252

524 095

70 973

3 419 426

Analizując sytuację demograficzną w powiecie jarocińskim można zaobserwować, iż średnio na terenie powiatu 61,6% ludności to ludność w wieku produkcyjnym. Drugą grupę pod względem liczebności stanowi populacja w wieku przedprodukcyjnym, czyli dzieci i młodzież. Stanowią oni 25,4% ogólnej liczby mieszkańców powiatu. Najmniejszą liczebnie grupę stanowi ludność w wieku poprodukcyjnym.

Strona 13


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM

71000 70950 70900 70850 70800 70750 70700 70650 70600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Wykres 1 : Prognoza ludności w powiecie jarocińskim na lata 2010-2020, źródło: GUS

Prognozy ludności powstały w oparciu o założenia dotyczące płodności, umieralności i migracji. Z przedstawionych danych wynika iż od roku 2011 liczba ludności będzie rosła aż do roku 2015, następnie będzie notowany spadek ludności.

BEZROBOCIE

W wyniku ustaleń Okrągłego Stołu i po wyborach parlamentarnych w 1989 roku rząd i społeczeństwo przystąpiły do realizacji radykalnej reformy polskiej gospodarki. Od czasu zakończenia II wojny światowej była to gospodarka planowana centralnie. Należało zatem odejść od niej, tworząc i wdrażając w życie program ekonomiczny właściwy gospodarce rynkowej. Przemiany ustroju gospodarczego wywołują szereg procesów społecznych, które wywierają różnorodny wpływ na polski rynek pracy. Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk o negatywnych skutkach jest bezrobocie. Wielkość bezrobocia mierzy się procentowo stosunkiem ludzi bezrobotnych do liczby ludzi stanowiących siłę roboczą (siła robocza to zarówno ludzie pracujący jak i szukający pracy). Bezrobocie nasila się, gdy w okresie transformacji zakłady upadają, przekształcają się i wskutek tego ludzie tracą zatrudnienie. Zjawisko bezrobocia jest wyjątkowo niekorzystne. Czas, w którym bezrobotni mogliby wyprodukować jakieś dobra lub świadczyć usługi, jest bezpowrotnie społecznie Strona 14


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM stracony. Państwo wypłaca z budżetu znaczne w skali kraju kwoty na zasiłki dla bezrobotnych. Tym samym redukuje inne wydatki na cele socjalne, np. ogranicza wydatki na oświatę, utrzymywanie urządzeń użyteczności publicznej, na działalność szpitali, domów dziecka. Społeczne skutki bezrobocia to jedna z najważniejszych kwestii społecznych współczesnej Polski. Fakt, że bezrobotni są najczęściej członkami rodzin wieloosobowych, posiadających dzieci oznacza, że krąg osób doświadczających bezpośrednich i pośrednich skutków jest bardzo szeroki. Bezrobocie powoduje przede wszystkim degradację ekonomiczną osób i rodzin nim dotkniętych. Gwałtowny spadek dochodów rodzin prowadzi do przymusowego oszczędzania poprzez ograniczanie, a nawet rezygnację z zaspokajania niektórych potrzeb; zmusza do korzystania z finansowej i rzeczowej pomocy zewnętrznej (głównie rodzin i ośrodków pomocy społecznej), zaciągania pożyczek, zalegania z opłatami za czynsz itp. Najdotkliwiej ekonomiczne skutki bezrobocia odczuwają rodziny wielodzietne i niepełne, w których utrata pracy głównego żywiciela oznacza niemal natychmiastowe pogorszenie i tak na ogół trudniejszych od przeciętnych warunków życia. Trudności w realizacji ekonomicznej funkcji rodziny zagrażają realizacji jej funkcji opiekuńczo wychowawczej. Trudności w opłacaniu pozarodzinnych form opieki nad dziećmi lub rezygnacja z usług placówek oświatowych i edukacyjnych, a także z zorganizowanych form wypoczynku i rekreacji, wpływa na sytuację dzieci w rodzinach osób bezrobotnych. Skutki bezrobocia dorosłych nie tylko zmieniają bieżącą sytuację dzieci, ale mogą zaważyć również na ich przyszłych losach w związku z ograniczonymi możliwościami realizacji planów edukacyjnych. Brak perspektyw zatrudnienia oraz możliwości dodatkowego zarobkowania (zwłaszcza w małych miejscowościach) powoduje degradację pozycji społecznej bezrobotnych. Długotrwała bezczynność zawodowa wywiera negatywny wpływ na ich samopoczucie i stan zdrowia, sprzyja frustracji, budzi obawy o los własny i najbliższych, rodzi poczucie braku chęci do życia. Kategorią szczególnie zagrożoną skutkami bezrobocia jest młodzież – głównie absolwenci. Bezrobocie wśród młodzieży przede wszystkim zniekształca proces aktywizacji młodzieży. Opóźnia, a często uniemożliwia ekonomiczne i społeczne usamodzielnienie się młodzieży,

prowadzi

do

deprawacji

materialnej

typu

ubytkowego

i typu aspiracyjnego oraz znacznych zakłóceń w sferze psychologicznej. Bezrobocie, zwłaszcza długotrwałe, powoduje dewaluację kwalifikacji zawodowych, obniża aspiracje edukacyjne, osłabia wolę pracy i zdolność do podejmowania wysiłku w celu pozyskania Strona 15


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM zarobkowego źródła utrzymania. Sprzyja frustracji, wywołuje apatię lub agresję, rodzi obojętność i osłabia poczucie więzi rodzinnych i społecznych, hamuje rozwój osobowości. Bezczynność w

młodzieży

zawodowa zachowania

i

nieuregulowany

dewiacyjne

i

tryb

patologiczne,

wyzwalają

życia które

znajdują

ujście

w alkoholiźmie, nikotyniźmie, narkomanii i przestępstwach kryminalnych. Bezrobocie może być także przyczyną tworzenia się subkultur młodzieżowych jako formy ucieczki od rzeczywistości. Trudny start w dorosłe życie skłania bardziej przedsiębiorczą młodzież do szukania ratunku w emigracji zarobkowej, która oznacza czasową, a niekiedy trwałą utratę młodych kadr najbardziej cennego kapitału, tak bardzo potrzebnego krajowi. Generalnie trzeba stwierdzić, że bezrobocie pozostawia trwałe ślady w życiu jednostek i rodzin, a generując nową biedę i rozszerzając sferę ubóstwa w istotny sposób, wpływa na poziom życia i rozwój całego społeczeństwa. Reasumując głównymi przyczynami bezrobocia w Polsce są więc; - likwidacja niektórych gałęzi przemysłu np. górnictwa - zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi ograniczanie produkcji - brak informacji o miejscach pracy - trudności mieszkaniowe przeniesienie zakładu do innego rejonu - niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenie pracowników - zmiany technologii . Istnieją jednak poważne problemy z zebraniem rzetelnych

danych

dotyczących

rozmiaru

bezrobocia

w

Polsce

z uwagi na fakt, iż: osoby pracujące nielegalnie mogą rejestrować się jako bezrobotne celem osiągnięcia korzyści z systemu pomocy społecznej. Osoby zdolne do pracy, którym niesłusznie przyznano zasiłki z tytułu niezdolności do pracy nie pracują choć są zdolne do pracy, nie znajdują się jednak w statystykach bezrobocia. Według niektórych szacunków jest to w Polsce bardzo powszechne zjawisko. W gospodarce centralnie planowanej, a rzadziej w rynkowej, zatrudnienie jest niewspółmiernie duże do potrzeb firmy. Jest to tzw. bezrobocie ukryte. Osoby te można byłoby zwolnić nie powodując większych strat w gospodarce, nie figurują one jednak w statystykach bezrobocia. Bezrobocie wywołane jest przez różne przyczyny, które powodują występowanie różnych rodzajów (typów) bezrobocia. Do przyczyn bezrobocia można zaliczyć przerwy w zatrudnieniu z powodu zmiany miejsca pracy, poszukiwanie lepszej pracy, wyższych dochodów czy przekwalifikowanie się, a także dobrowolne powstrzymywanie się od pracy, sezonowość niektórych zajęć itp. Bezrobocie wywołane przez tego typu przyczyny możemy określić jako frykcyjne (płynne, przejściowe). Bezrobocie frykcyjne ma w zasadzie charakter dobrowolny, tzn. decyzje o zmianie pracodawcy podejmują sami pracownicy, a czas Strona 16


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM poszukiwania przez nich innego zajęcia jest stosunkowo krótki. Bezrobocie frykcyjne jest konieczne. Jest ono trwałym elementem rozwijającej się gospodarki, a jego umiarkowany poziom (3 – 5% ogółu ludności aktywnej zawodowo) może spełniać pozytywną rolę jako czynnik elastyczności rynku pracy, hamowania nadmiernego wzrostu płac z umacnianiem dyscypliny pracy. Trwalsze i bardziej dotkliwe jest bezrobocie zwane strukturalnym, wiąże się ono ze strukturą gospodarki, która nie stwarza możliwości zatrudnienia wszystkich osób poszukujących pracy. Z bezrobociem strukturalnym związane jest, tzw. bezrobocie technologiczne. Postęp techniczny i zmiany zapotrzebowania na różne produkty powodują, że niekiedy całe grupy zatrudnionych tracą pracę i zasilają szeregi bezrobotnych. Ze względu

na

wiek

lub

charakter

kwalifikacji

nie

mogą

znaleźć

pracy

w innych dziedzinach. Może ono także wynikać z ogólnego niedorozwoju gospodarczego i niemożliwości stworzenia niezbędnej liczby stanowisk pracy dla wszystkich chętnych i zdolnych do pracy. Bezrobocie strukturalne ma charakter masowy i długotrwały, jego zmniejszenie wymaga tworzenia nowych miejsc pracy przez inwestowanie, lepsze wykorzystanie potencjału wytwórczego itp. Bezrobocie strukturalne może przekształcić się w bezrobocie strukturalno-patologiczne oznaczające profesjonalizację zjawiska przez utrwalenie wśród bezrobotnych postaw beznadziejności i rezygnacji z poszukiwania stałej pracy

oraz

pogłębianie

się

niechęci

pracodawców

do

zatrudnienia

długotrwale

bezrobotnych. Innym rodzajem jest bezrobocie koniunkturalne. Związane jest z ogólną recesją, czyli spadkiem produkcji i zmniejszonym popytem na towary i usługi. Ten rodzaj bezrobocia ma charakter przejściowy, ponieważ wraz z ożywieniem gospodarczym, któremu towarzyszy wzrost popytu na pracę – maleje; oczywiście w okresie kryzysu ekonomicznego – bezrobocie wzrasta. Na kształtowanie się rynku pracy wpływa również bezrobocie sezonowe (okresowe). Spowodowane jest periodyczną zmiennością warunków klimatycznych oraz cyklów produkcyjnych

w

niektórych

dziedzinach

działalności

gospodarczej,

głównie

w rolnictwie, cukrownictwie, budownictwie, a także turystyce. Sezonowy charakter ma także bezrobocie absolwentów, których wejście na rynek pracy dokonuje się stopniowo i jest związane z terminem zakończenia nauki w szkołach. W Polsce wszystkie wymienione rodzaje bezrobocia występują łącznie. Jednakże każdy rodzaj bezrobocia ma inny wymiar społeczny. Bezrobocie przejściowe, a nawet krótkotrwałe strukturalne, nie jest groźne. Natomiast kilkunastoprocentowe bezrobocie Strona 17


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM strukturalne i koniunkturalne jest bardzo niebezpieczne dla poszczególnych osób, jak również całego społeczeństwa i państwa. Powoduje ono narastanie stanów frustracyjnych i skłonności do wybuchów niezadowolenia społecznego W

celu

przeciwdziałania

bezrobociu,

jego

konsekwencjom

ekonomicznym

i społecznym, państwo stara się łagodzić skutki bezrobocia, stosując różne formy pomocy. Od początku okresu transformacji głównym elementem przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków stały się programy rynku pracy. W strukturze tych programów wyróżniono:

programy pasywne (osłonowe) obejmujące

zasiłki dla bezrobotnych, programy aktywne (aktywizujące bezrobotnych) obejmujące min.: szkolenia i przekwalifikowania, prace interwencyjne i roboty publiczne, dotacje dla bezrobotnych, staże, prace społecznie użyteczne. Realizację programów rynku pracy powierzono ministrowi pracy i polityki społecznej oraz wojewódzkim i powiatowym urzędom pracy.

POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA

W powiecie jarocińskim występuje znacznie większe bezrobocie w porównaniu do krajowego jak i wojewódzkiego. W sierpniu 2011 roku stopa bezrobocia w powiecie jarocińskim wynosiła 12,2 %. Porównując do roku 2006 stopa bezrobocia spadła o 7,3 %, natomiast w porównaniu do roku 2008 wzrosła o 2,2 %. Wysoki poziom bezrobocia w roku 2006, jak i niski poziom w 2008 można było zaobserwować w całym województwie wielkopolskim jak i w całej Polsce. 25 20 15 10

19,5 14,8 11,7

5

13,7 11,4 8

14,2 12,1

10 9,5

9,2

6,4

14,9 12,3 9,2

12,2 11,6 8,5

0 2006

2007 Polska

2008

2009

Woj. Wielkopolskie

2010

2011

Powiat jarociński

Wykres 2: Stopa bezrobocia dla Polski, województwa Wielkopolskiego, powiatu jarocińskiego w latach 2006-2011, stan w końcu roku, z wyjątkiem roku 2011- stan w końcu sierpnia, Źródło: GUS.

Strona 18


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM Stopa bezrobocia w powiecie jarocińskim na koniec sierpnia 2011 roku wynosiła 12,2 %, porównując do pozostałych powiatów z województwa wielkopolskiego, powiat jarociński znalazł się na 19 miejscu, 10 powiatów posiadało wyższą stopę bezrobocia. Tabela 4: Stopa bezrobocia w powiatach województwa wielkopolskiego stan w końcu sierpnia 2011, źródło: GUS

Powiaty Jarociński

VIII/2011 12,2

Kaliski

7,7

Kępiński

5,6

Krotoszyński

10,0

Ostrowski

9,7

Ostrzeszowski

9,0

Pleszewski

11,1

Gnieźnieński

12,3

Kolski

13,3

Koniński

15,8

Słupecki

15,4

Turecki

11,4

Wrzesiński

13,1

Gostyński

11,0

Grodziski

9,4

Kościański

8,0

Leszczyński

8,3

Międzychodzki

6,1

Nowotomyski

5,7

Rawicki

10,1

Wolsztyński

5,5

Chodzieski

15,8

Czarnkowsko-Trzcianecki Pilski

13,3

Wągrowiecki

18,3

Złotowski

18,1

Obornicki

9,9

Poznański

3,5

10,5

Szamotulski

10,7

Średzki

13,5

Śremski

7,9

Strona 19


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM Problemami na lokalnym rynku pracy są: utrzymujące się wysokie bezrobocie, wysoki odsetek bezrobotnych stanowią osoby młode, osoby po 45 roku życia, długotrwale pozostające bez pracy, osoby posiadające niski poziom kwalifikacji, wykształcenia. Dane statystyczne z ostatnich lat pokazują, że bezrobocie na terenie powiatu jarocińskiego ma tendencje wzrostową, dopiero od miesiąca stycznia 2011 roku poziom bezrobocia zaczyna spadać. W końcu września 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie było zarejestrowanych 3145 osób bezrobotnych.

Liczba bezrobotnych była większa niż na

koniec 2008 roku o 574 osoby.

4500

3732

4000 3500 3000

4010 3145

2571

2500 2000 1500 1000 500 0 2008

2009

2010

2011

Wykres 3: Liczba bezrobotnych w powiecie jarocińskim w latach 2008-2011, dane według stanu w końcu roku, z wyjątkiem roku 2011-dane w końcu września 2011, źródło: PUP Jarocin.

Analizując strukturę bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2011 roku najwyższy poziom bezrobocie osiągnęło w styczniu i wynosiło 4392 osoby, od tego miesiąca można było zauważyć tendencje spadkową aż do dziś. Wysoki poziom liczby zarejestrowanych zaobserwować można w okresie zimowym, powodem były głównie zwolnieniami z przyczyn ekonomicznych zakładu (nie objętych zwolnieniami grupowymi) w zawodach, których wykonywanie ma charakter sezonowy, tj. pracownik ogólnobudowlany, murarz, itp.

Strona 20


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM

4600 4400 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Wykres 4: Liczba bezrobotnych w powiecie jarocińskim w poszczególnych miesiącach roku 2011, dane według stanu w końcu miesiąca, źródło: PUP Jarocin.

Jedną z grup znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie jarocińskim jest grupa osób z niskim poziomem kwalifikacji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bez wykształcenia średniego, a także osób bez kwalifikacji zawodowych i osób bez doświadczenia zawodowego. Kolejną grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne, osoby młode do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia, kobiety, oraz osoby zamieszkujące na wsi. Analizując strukturę bezrobocia z uwzględnieniem osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy można zauważyć, iż w roku 2009 największy udział stanowiły osoby bez wykształcenia średniego tj. 53,5%, najmniejszy odsetek stanowiły osoby niepełnosprawne tj. 4,5%, pozostałe kategorie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w roku 2009 kształtowały się na poziomie 20-30%. Analogiczna sytuacja wystąpiła w roku 2010 i we wrześniu 2011 większość z badanych kategorii formowała się na poziomie 20-30%. Odsetek osób niepełnosprawnych wyniósł odpowiednio 4,9% i 5,6%, natomiast osób bez wykształcenia

średniego

52%

w

roku

2010

i

48,4%

we wrześniu 2011.

Strona 21


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM

2500

2088 1996 2000

1649 1521 1504

1500

1280 1000

972 868

1251

1214

804

682 912

837

500

605

733

852 188

552

168

175

0

do 25 r. ż

długotrwale pow. 50 r. ż. bez kwalifik. bez dośw. 2009

2010

bez wykszt.

niepełn.

2011

Wykres 5: Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy w latach 2009-2011, dane według stanu w końcu grudnia, z wyjątkiem roku 2011- dane w końcu września, źródło: PUP Jarocin

Z dalszej analizy danych oraz na podstawie przeprowadzonych wywiadów wynika, że większość osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie posiada przestarzałe umiejętności zawodowe, a co gorsze nie posiada jasnego wyobrażenia swojej przyszłej drogi zawodowej i ma niskie poczucie własnej wartości oraz pasywny stosunek do poszukiwania pracy. Trudna sytuacja zarówno kobiet jak i mężczyzn w znalezieniu się na rynku pracy wiąże się także z brakiem doświadczenia zawodowego i stażu pracy. Wśród bezrobotnych zauważa się także niski poziom przedsiębiorczości wynikający bardzo często z braku przygotowania do prowadzenia własnej firmy, obaw przed bankructwem, braku pieniędzy, oraz nieznajomości rynku.

Na istotne problemy na rynku pracy napotykają także osoby młode.

Bezrobotni

w powiecie jarocińskim to w 29% osoby w wieku do 24 lat, w 28,5% osoby w wieku 25-34 lat. Mniejszy udział stanowiły osoby w wieku 35-44 lat (18%), 45-54 lat (16,3%). Osoby po 55 roku życia stanowiły 8,2%.

Strona 22


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM

1000

912 897

900 800 700

566

600 500

602

649

513

400

378

300 200

257

295 93

100 0

18-24

25-34

35-44 OGÓŁEM

45-54

55-59

50 0 60-64

KOBIETY

Wykres 6: Struktura wieku osób bezrobotnych powiatu jarocińskiego, stan w końcu września 2011, Źródło: PUP Jarocin

Przeprowadzone rozmowy doradców zawodowych z bezrobotnymi pokazały, że wśród czynników determinujących start zawodowy osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie oprócz wielu czynników ekonomicznych, strukturalnych podstawowe znaczenie mają kwalifikacje, które wyznaczają poziom wykształcenia i tryb kończonej szkoły a w konsekwencji wyuczony zawód. Kwalifikacje te bardzo często są niedostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy, a co gorsze widoczny jest brak motywacji do podnoszenia raz zdobytych kwalifikacji czy też przekwalifikowania się tych osób na potrzeby rynku pracy. Bezrobotni z powiatu jarocińskiego najczęściej legitymują się wykształceniem zasadniczym zawodowym – 31,4% oraz policealnym i średnim zawodowym – 30,1%. Najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym tj. 10,8 %.

Strona 23


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM

1200

988

946

1000 800 600

533 341

337

661

554

400 200

250 295

257

0 wyższe

policealne i śr. Zaw

średnie ogólnokszt.

OGÓŁEM

zasad. Zawod.

gimnazjalne i poniżej

KOBIETY

Wykres 7: Struktura poziomu wykształcenia osób bezrobotnych w powiecie jarocińskim, stan w końcu września 2011, Źródło: PUP Jarocin.

Według danych z końca września 2011 roku wśród bezrobotnych przeważają osoby zamieszkałe na wsi. W powiecie jarocińskim ich udział stanowi 58,6 %, natomiast tereny miejskie zamieszkuje 41,4% ogółu bezrobotnych

MIASTO; 1301

WIEŚ; 1844

Wykres 8: Udział osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych, stan na koniec września 2011, Źródło: PUP Jarocin

Strona 24


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM Osoby bezrobotne w grupie wiekowej powyżej 45 roku życia podobnie jak ludzie młodzi są zagrożone brakiem dostępu do korzystnej lokalizacji na rynku pracy. Co prawda argumenty przesądzające o upośledzeniu szans w tym zakresie mają inny charakter. Dla ludzi dysponującym znacznym doświadczeniem zawodowym główną barierę stanowi brak nowoczesnego, wymaganego na rynku pracy wykształcenia oraz brak pożądanych rynkowo kwalifikacji. Te rodzaje deficytów wspomaga specyficzne dla starszej generacji nastawienie na

poszukiwanie

pracy

najczęściej

zgodnej

z posiadanymi kwalifikacjami, przy jednoczesnym dystansowaniu się od zajęć innego rodzaju oferowanych aktualnie na rynku pracy. Ze względu na bariery mentalne 45 latkom i ludziom starszym trudniej jest podjąć decyzję o przekwalifikowaniu a w efekcie podjąć starania mające na celu zdobycie nowego zawodu bądź nowych kwalifikacji służących zwiększeniu swej atrakcyjności na rynku pracy. Bezrobotni w grupie wiekowej powyżej 45 roku życia, z powiatu jarocińskiego najczęściej legitymują się wykształceniem zasadniczym zawodowym – 36,6% oraz policealnym i średnim zawodowym – 26,4%. Najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym tj. 2,9 %.

250

202 200

164

146 150 100 50 0

16

24

82

75

15

6 wyższe

75

policealne i śr. Zaw

średnie ogólnokszt.

OGÓŁEM

zasad. Zawod.

gimnazjalne i poniżej

KOBIETY

Wykres 9: Struktura poziomu wykształcenia osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia, stan w końcu września 2011, Źródło: PUP Jarocin.

Strona 25


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM Zgodnie z przeprowadzona analizą lokalnego rynku pracy, osoby bezrobotne w wieku 45/50 + są w największym stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym. To właśnie te osoby mają największe problemy ze znalezieniem pracy. Brak pracy przedkłada się na alienację, zwiększone ryzyko wykluczenia społecznego i znalezienia się na marginesie społeczeństwa. Liczba osób bezrobotnych w grupie wiekowej 45/50+ w roku 2009 wynosiła 918 osób ( tj. 24,6% ogółu bezrobotnych), w tym 423 kobiety, w końcu grudnia 2010r. 977 osób, ( tj. 24,4% ogółu bezrobotnych) z tego kobiety stanowiły 435 osób, natomiast we wrześniu 2011r. liczba ta wynosiła 770 osób, w tym 388 kobiet (24,5% w stosunku do ogółu). Osoby reprezentujące opisywaną kategorię wiekową, najgorzej ze wszystkich bezrobotnych radzą sobie z sytuacją, w której się znalazły. Powoduje to, że łatwiej i szybciej niż inne grupy bezrobotnych pozostają na marginesie. To właśnie wśród osób powyżej 45/50 + odizolowanie i zagrożenie wykluczeniem jest największe. Osoby te, mają też bardziej utrudniony powrót na rynek pracy. W końcu 2009r. liczba długotrwale bezrobotnych wynosiła 247 osób, w tym 120 kobiet, zaś w grudniu 2010r. liczba ta wzrosła do 336 osób, w tym 154 kobiety. Osoby bezrobotne w wieku 45/50+ pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy w końcu września 2011r. stanowiły 205 osób, w tym 80 kobiet

250

229

219 200

200

201 185

179

150

127 141

100

73

86

76

68

135

127

120 99

106

76

50

0 do 1

od 1 do 3

od 3 do 6 2009

od 6 do 12 2010

od 12 do 24

pow. 24

2011

Wykres 10: Osoby bezrobotne powyżej 45 roku życia z podziałem na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach), stan w końcu roku, z wyjątkiem roku 2011 stan w końcu września, źródło: PUP Jarocin

Wyniki analizy pokazały, że jedną z przyczyn długotrwałego bezrobocia grupy docelowej jest mała aktywność tych osób w poszukiwaniu pracy oraz przestarzałe Strona 26


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM i niedostosowane do wymagań rynku pracy kwalifikacje zawodowe a także niejednokrotnie ich brak. Wśród kolejnych wymienia się niski poziom samoakceptacji, złe przyzwyczajenia, niską znajomość metod poszukiwania pracy..

BILANS BEZROBOCIA

W 2010 roku do rejestru bezrobotnych napłynęło 6759 osób. Zanotowano więcej rejestracji niż w poszczególnych latach 2006-2009. W 2009 roku z rejestru wyłączono 6481 osób, czyli najmniej z analizowanych lat.

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006

2007

2008

NAPŁYW

2009

2010

ODPŁYW

Wykres 11: Napływ i odpływ bezrobotnych w ewidencji bezrobotnych w latach 2006-2010. Źródło: PUP Jarocin.

Z rozliczenia odpływu osób z ewidencji bezrobotnych wynika, że przyczyną wykreślenia było najczęściej podjęcie pracy niesubsydiowanej – 39% odpływu oraz niepotwierdzenie gotowości podjęcia zatrudnienia – 21%, rozpoczęcie stażu, szkolenia – 21%, podjęcie pracy subsydiowanej 9%. Łącznie około 6% odpływu stanowiły wykreślenia z ewidencji

z

odpowiedniego

powodu

odmowy

zatrudnienia,

bez

uzasadnionej

innej

pracy

przyczyny

przyjęcia

zarobkowej,

propozycji

uczestnictwa

w programach rynku pracy oraz dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego.

Strona 27


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM dobrowolna rezygnacja ze statusu inne przyczyny bezrobotnego 5% 3%

niepotwierdzenie gotowości podjęcia zatrudnienia 21%

podjęcia pracy niesubsyddiowan e 39%

odmowa bez uzasadnionej przyczyny 3% rozpoczęcie szkolenia, stażu 21%

podjęcia pracy subsydiowanej 9%

Wykres 12: Odpływ (wyłączenia) z ewidencji bezrobotnych w 2010 roku według przyczyn, Źródło: PUP Jarocin

Odpływ z ewidencji bezrobotnych na skutek rozpoczęcia udziału w aktywnych programach rynku pracy najczęściej związany był ze stażami u pracodawców. W 2010 roku zaktywizowano tak 966 osób – wyraźnie więcej niż w latach wcześniejszych. Bezrobotni często byli kierowani na szkolenia w 2010 roku 386 osób. Uwagę zwraca fakt, że w 2010 roku przyznano więcej niż w poszczególnych ubiegłych latach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej tj. 230 jak również refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy tj. 146.

Strona 28


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM

419

630

STAŻ

966

254 293 386

SZKOLENIE

129 192 230

DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DDZIAŁ. GOSP.

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

90 82 146

PRACE INTERWENCYJNE

170 105 83 37 39 57

ROBOTY PUBLICZNE

0

200

400

2010

600

800

2009

1000

1200

2008

Wykres 13: Wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych związane z aktywizacją zawodową w latach 2008-2010, Źródło: PUP Jarocin.

Tabela: Wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych związane z aktywizacją zawodową w latach 2008-2010 z uwzględnieniem liczby kobiet, Źródło: PUP Jarocin.

2008

2009

2010

O

K

O

K

O

K

STAŻ

419

312

630

461

966

699

SZKOLENIE

254

116

293

111

386

164

DOTACJA

129

47

192

71

230

95

90

24

82

35

146

44

170

88

105

57

83

33

37

8

39

8

57

12

REFUNDACJA PRACE INTERWENCYJNE ROBOTY PUBLICZNE

Strona 29


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY W obecnym czasie na rynku pracy coraz wyraźniej dają się zauważyć różnorodne zmiany dotyczące struktury zawodowej. Powstają nowe zawody, na które zapotrzebowanie wzrasta nieustannie i które cieszą się rosnącą popularnością, natomiast inne odchodzą w niepamięć. Zawody, które dziś są powszechne, jeszcze kilka lat temu w ogóle nie istniały. Jednak pojawianie się nowych zawodów powoduje zanikanie tradycyjnych, które stają się zbędne. Mimo że wiele zawodów zostało zepchniętych w przeszłość, to z drugiej strony pojawiają się nowe możliwości pracy dla tych osób, które wcześniej nie mogły na nią liczyć. Poniższa

lista

zawodów

i

specjalności,

z

uwzględnieniem

kwalifikacji

i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu

jarocińskiego,

została

opracowana

zgodnie

z

wytycznymi

zawartymi

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów

i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177

Poz.1193),

z

zgodnie

Klasyfikacją

zawodów

i

specjalności

Ministra

Pracy

i Polityki Społecznej oraz z wykorzystaniem: 1. strategii rozwoju regionalnego w zakresie zatrudnienia, 2. wyników badań popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe, 3. wyników analiz i prognoz rynku pracy i badań popytu na pracę, w tym monitoringu zwodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie jarocińskim, 4. wyników analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców krajowych oraz informacji o wolnych miejscach zamieszczanych w prasie i Internecie, 5. zgłoszeń pracodawców, organizacji pracodawców i organizacji związkowych, 6. wyników analizy skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych przez PUP w Jarocinie w 2010 roku.

Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2007 – 2013.

Na Strategię Rozwoju Powiatu Jarocińskiego składają się z następujące elementy: diagnoza stanu obecnego obejmująca przegląd najważniejszych elementów struktury społeczno-gospodarczej powiatu. Szczególny nacisk położono na sytuację demograficzną i społeczną, stan infrastruktury technicznej, w szczególności sprawy infrastruktury gospodarki wodno - ściekowej, infrastruktury drogowej, stan infrastruktury społecznej, w szczególności Strona 30


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM bazy materialnej oświaty i wychowania, zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury oraz sportu i rekreacji, sytuacji gospodarczej. Bilans strategiczny Powiatu Jarocińskiego, uwzględnia osiągnięcia przyjętych wcześniej celów strategicznych. Określenie potencjału rozwojowego, wizję rozwoju, określenie celów strategii rozwoju, koordynacja

strategii

z

innymi

dokumentami

strategicznymi,

określenie

zasad

monitorowania i aktualizacji strategii. W oparciu o metodykę wyznaczone zostały kierunki rozwoju Powiatu. Przygotowana Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego obejmuje perspektywę do roku 2013.

Badanie przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych na terenie powiatu jarocińskiego, Pracownia Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku, Jarocin, listopad 2008r.

W badaniu, oprócz celów poznawczych pozwalających stwierdzić, jaki jest stan przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych, postawiono także cele instrumentalne. Założeniem było znalezienie metod poprawienia relacji miedzy urzędem pracy a pracodawcami, jak również określenie, na jakie zawody, kwalifikacje i usługi szkoleniowe istnieje oraz będzie istniało zapotrzebowanie w ciągu najbliższych lat. Badania wykazały, iż ponad jedna trzecia badanych firm odczuwa braki kadrowe. Duży z

odsetek

brakiem

pracodawców

odpowiednio

wskazuje,

przygotowanych

ma

znacznie

pracowników

większe

liniowych,

problemy fizycznych

i produkcyjnych niż kadry kierowniczej. Pracodawcy oczekują od pracowników liniowych, fizycznych i produkcyjnych szybkości wdrażania się w nowe obowiązki, dobrej organizacji pracy, samodzielnością. Oczekiwania pracodawców wobec pracowników stanowią istotną wiedzę dla podażowego rynku pracy oraz instytucji, które są odpowiedzialne za adekwatne do potrzeb i oczekiwań przygotowanie potencjalnych pracowników. Ważnym sygnałem dla tegoż rynku są informacje, że pracodawcy wyżej oceniają praktyczne umiejętności, od wiedzy osób przyjętych do pracy, oraz mają wyższe wymagania odnośnie stażu pracy wobec pracowników umysłowych niż fizycznych. Badania pozwoliły również uzyskać wiedzę o stanie przewidywanych oczekiwań pracodawców

odnośnie

pożądanych

usług

szkoleniowych.

Pracodawcy

wyrazili

zainteresowanie szkoleniami/kursami „produkcji i kontroli jakości”, „szkolenia BHP i PPOŻ’, „operator wózków jezdniowych” Strona 31


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie jarocińskim. Według rankingu ofert pracy w specjalnościach zgłoszonych w I półroczu 2011 r. najwięcej możliwości podjęcia pracy było w zawodach: •

technik administracji - 15 ofert pracy,

technik prac biurowych - 30 ofert pracy,

robotnik gospodarczy - 44 oferty pracy,

sprzedawca – 42 oferty pracy,

ślusarz – 18 ofert pracy.

kierowca samochodu ciężarowego – 17 ofert pracy,

sprzątaczka biurowa – 20 ofert pracy, Analiza ofert pracy zgłoszonych do urzędu wykazała, że nie pokrywają one

zapotrzebowania wynikającego z napływu do bezrobocia. Największy niedobór ofert pracy dotyczył

zawodów,

bezrobotnych,

które

np.

zajmują liczba

pierwsze ofert

lokaty pracy

w

rankingu

dla

zarejestrowanych

sprzedawców

jest

niższa od liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w tym zawodzie. Podobna sytuacja jest z ofertami pracy dla krawców i techników ekonomistów. W I półroczu 2011r . pracodawcy najczęściej poszukiwali do pracy bezrobotnych z następujących grup zawodowych: •

robotnicy budowlani i pokrewni, z czego najwięcej ofert pracy dotyczyło tynkarzy i pokrewnych, dekarzy oraz monterzy izolacji

pracownicy usług osobistych –z czego najwięcej ofert pracy dotyczyło gospodarzy budynków, sprzątaczek oraz kucharzy

robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni - z czego najwięcej ofert pracy dot. ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni ,oraz ślusarze i pokrewni

sprzedawcy i pokrewni – z czego najwięcej ofert pracy dotyczyło sprzedawcy sklepowi(ekspedienci)

kierowca kat C, C+E

Strona 32


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM W I półroczu 2011r . pracodawcy najczęściej poszukiwali do pracy bezrobotnych z następującymi specjalnościami, umiejętnościami czy uprawnieniami: •

obsługa kasy fiskalnej

umiejętność docieplania budynków

prawo jazdy

obsługa komputera

umiejętności spawalnicze wraz z uprawnieniami

umiejętność naprawy samochodów

umiejętności elektryczne, uprawnienia do 1 KV

obsługa wózka widłowego W I półroczu 2011r. najwięcej ofert pracy wpłynęło z sekcji:

„Przetwórstwo przemysłowe” - 126 ofert pracy,

„Budownictwo” - 89 ofert pracy,

„Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne” - 55 ofert pracy,

„Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle” - 82 oferty pracy,

„Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” - 53 oferty pracy. Zawody deficytowe według danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy

w Jarocinie na dzień 30.06.2011 r. to: •

pozostali nauczyciele szkół podstawowych ,

nauczyciel przedszkola,

wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych

technik architekt,

opiekunka dziecięca,

referent (asystent) bankowości,

technik administracji,

technik prac biurowych,

pozostali pracownicy obsługi biurowej,

sekretarka, Strona 33


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM •

robotnik gospodarczy,

dekarz,

monter instalacji i urządzeń sanitarnych,

malarz lakiernik wyrobów metalowych,

frezer,

operator maszyn do obróbki skrawaniem,

operator obrabiarek sterowanych numerycznie,

szlifierz metali,

elektryk,

pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektrycznych,

kierowca samochodu ciężarowego,

sprzątaczka biurowa,

woźny,

pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej nie sklasyfikowani. Zawody nadwyżkowe według danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w

Jarocinie na dzień 30.06.2011r. to: •

specjalista ochrony środowiska,

logistyk,

inżynier mechanik-maszyny i urządzenia przemysłowe,

pielęgniarka,

fizjoterapeuta,

nauczyciel wychowania fizycznego,

specjalista do spraw finansów,

specjalista

do

spraw

organizacji

usług

gastronomicznych,

hotelarskich

i

turystycznych, •

specjalista do spraw marketingu i handlu,

technik budownictwa,

księgowy,

przedstawiciel handlowy,

asystent osoby niepełnosprawnej,

technik informatyk,

technik obsługi turystycznej, Strona 34


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM •

asystent do spraw księgowości,

magazynier,

ekspedient pocztowy,

kucharz,

kucharz małej gastronomi,

kelner,

barman,

fryzjer,

kosmetyczka,

sprzedawca,

technik handlowiec,

pozostali opiekunowie dziecięcy,

pozostali pracownicy ochrony osób i mienia,

ogrodnik terenów zieleni,

rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby,

murarz,

stolarz budowlany,

posadzkarz,

monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody,

malarz-tapeciarz,

malarz budowlany,

lakiernik samochodowy,

spawacz ręczny gazowy,

blacharz samochodowy,

monter konstrukcji stalowych,

ślusarz,

tokarz w metalu,

mechanik pojazdów samochodowych,

mechanik samochodów osobowych,

mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali,

mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych,

elektromonter instalacji elektrycznych,

elektromechanik pojazdów samochodowych,

elektromonter(elektryk) zakładowy, Strona 35


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM •

rzeźnik – wędliniarz,

cukiernik,

stolarz,

stolarz meblowy,

krawiec,

szwaczka,

kierowca ciągnika rolniczego,

operator sprzętu ciężkiego,

kierowca-operator wózków jezdniowych,

robotnik budowlany,

robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym,

robotnik magazynowy,

pomoc kuchenna.

Tabela 6: Wykaz osób bezrobotnych zarejestrowanych w końcu I półrocza 2011 roku i specjalności.

według zawodów

Lp.

Nazwa zawodu i specjalności (kod)

1

Sprzedawca (522301)

353

2

Krawiec (753105)

120

3

Technik ekonomista (331403)

119

4

Stolarz meblowy (752208)

77

5

Specjalista administracji publicznej (242217)

76

6

Kucharz (512001)

68

7

Technik rolnik (314207)

66

8

Ślusarz (722204)

58

9

Technik technologii drewna (311922)

58

10

56

12

Technik handlowiec (522305) Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej produkcji na własne potrzeby (633001) Technik mechanik (311504)

13

Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (932911)

51

14

Szwaczka (753303)

45

11

Liczba osób

56 51

Strona 36


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM 15

Kucharz małej gastronomii (512002)

44

16

Fryzjer (514101)

43

17

Robotnik gospodarczy (515303)

40

18

Piekarz (751204)

37

19

Technik technologii odzieży (311924)

36

20

Stolarz (752205)

33

21

31

22

Pozostali pracownicy przy pracach prostych w przemyśle (932990) Murarz (711202)

30

23

Robotnik budowlany (931301)

29

24

Rolnik (613003)

29

25

Kelner 513101

27

26

Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 723307

26

27

Technik żywienia i gospodarstwa domowego 322002

25

28

Mechanik samochodów osobowych 723105

23

29

Malarz-tapeciarz 713101

22

30

Sprzątaczka biurowa 911207

22

31

Pakowacz 932101

21

32

Technik prac biurowych 411004

21

33

Malarz budowlany 713102

20

34

Pedagog 235107

20

35

Technik administracji 334306

18

36

Robotnik magazynowy 933304

18

37

Elektromonter (elektryk) zakładowy 741207

17

38

Blacharz samochodowy 721306

17

39

Cukiernik 751201

16

40

Ekonomista 263102

16

41

Technik elektronik 311408

15

42

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

15

43

Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 541390

15 Strona 37


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM 44

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

14

45

Rzeźnik-wędliniarz 751105

13

46

Tapicer 753402

12

47

Asystent do spraw księgowości 431101

11

48

Specjalista do spraw marketingu i handlu 243106

10

49

Technik elektryk 311303

10

50

Kierowca samochodu ciężarowego 833203

10

51

Technik hodowca zwierząt 314204

10

Analiza ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców krajowych oraz informacji o wolnych miejscach zamieszczanych w prasie i Internecie.

W 2010 roku zgłoszono do Urzędu 1113 ofert pracy. W dyspozycji Urzędu było mniej ofert niż w ubiegłych latach. W porównaniu do roku 2009 liczba ta zmniejszyła się o 97 ofert, natomiast porównując do roku 2006 do urzędu wpłynęło o 1667 mniej ofert.

3000

2780 2786

2500 2000

1880 1210

1500

1113

1000 500 0

2006

2007

2008

2009

2010

Wykres : Liczba ofert pracy zgłoszonych do Urzędu w latach 2006-2010, źródło: PUP Jarocin

Strona 38


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM W 2010 roku najwięcej ofert pracy było dla sprzedawców (7,8% ogółu ofert pracy), kolejno technik prac biurowych (5,4%), robotnik gospodarczy (5%), sprzątaczka biurowa (2,6%) technik administracji (2,4%). sprzedawca

87

technik prac biurowych

60

robotnik gospodarczych

56

sprzątaczka biurowa

29

technik administracji

27

stolarz

26

technik technologii żywności

20

robotnik budowlany

17

sekretarka

17

magazynier

17 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Wykres: Struktura ofert pracy zgłoszonych do Urzędu w 2010 roku, według zawodów na które istniało zapotrzebowanie, źródło: PUP.

Oferty pracy, które były w dyspozycji Urzędu w roku 2010, pochodziły najczęściej z pięciu sekcji gospodarki: −

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 16,4%,

Przetwórstwo przemysłowe – 13,8 %,

Budownictwo – 11%.

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 10,6 %

Edukacja – 10,3 %

(łącznie około 62% ogółu ofert)

Strona 39


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM 183 283

154 38 42 58 122 115 118 Handel Budownictwo Edukacja Działalność finansowa Pozostałe

Przetwórstwo Administracjs Usługi gastronomiczne Administrowanie

Wykres: Struktura ofert pracy zgłoszonych do Urzędu w 2010 roku według sekcji PKD podmiotu zgłaszającego (PKD 2007). Źródło: PUP.

Z danych wynika, że w 2010 roku na jedną ofertę pracy przypadało średnio 3,3 rejestrujących się bezrobotnych.

Strona 40


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM Wykaz ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w I kwartale 2011 roku.

Nazwa zawodu i specjalności Lp.

1

(na podstawie Klasyfikacji zawodów i specjalności MPiPS)

Robotnik gospodarczy 515303

Opis kwalifikacji i umiejętności

- wykonywanie prac porządkowych oraz pomocowych w zakresie obsługi technicznej

Liczba wolnych miejsc

44

- dbałość o codzienny porządek i czystość - dokonywanie napraw usterek wynikających z codziennej eksploatacji urządzeń i sprzętów użytkowanych, - znajomość i przestrzeganie regulaminu pracy. - wykonywanie drobnych prac remontowo malarskich, - utrzymywanie w czystości terenu wokół zakładu pracy, - konserwacja maszyn, - organizacja stanowiska pracy, - stosowanie przepisów bhp i p.poż.. - prace konserwacyjne sprzętu, - dbanie o porządek na obiekcie, - pielęgnacja drzew i krzewów.

2

Sprzedawca 522301

- organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty;

42

- przygotowywanie produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie;

Strona 41


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM - informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów; - pomoc nabywcy przy wyborze produktu; - sprawna realizacja zamówień składanych przez nabywców (demonstrowanie, ważenie, mierzenie, paczkowanie); - inkasowanie należności za sprzedane produkty;

3

Technik prac biurowych 411004

- zakładanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji akt osobowych pracowników,

30

- prowadzenie rejestrów dotyczących urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich, badań okresowych, rozliczenia diet, - prowadzenie rejestru wydruków związanych z obsługą pracowników; - prowadzenie listy adresowej, pocztowej i telefonicznej; - przyjmowanie korespondencji: zapisywanie, rozdzielanie jej na poszczególne komórki w przedsiębiorstwie i pojedyncze osoby; - prowadzenie dokumentacji prawnej i dokumentacji spraw kancelaryjno-biurowych przedsiębiorstwa; - kupowanie materiałów, druków, sprzętu biurowego; - kompletowanie, kontrolowanie i porządkowanie aktów prawnych i dokumentów przedsiębiorstwa; - obsługiwanie urządzeń techniki biurowej, takich jak: maszyny do pisania, kserokopiarki; - organizowanie prac związanych z konserwacją sprzętu, urządzeń lub pomieszczeń.

Strona 42


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM 3

Sprzątaczka biurowa 911207

- sprzątanie pomieszczeń biurowych,

20

- zamiatanie podłóg, - mycie podłóg, - mycie mebli, - odkurzanie mebli, - sprzątanie obejścia wokół budynku. - mycie podłóg, ścian, schodów, korytarzy, - odkurzanie dywanów, - sprzątanie łazienki, - zamiatanie i mycie klatki schodowej, - przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., - utrzymywanie w czystości sprzętów, okien, drzwi, lamperii, - opróżnianie koszy na śmieci, - podlewanie kwiatów, - zapewnienie porządku i czystości w miejscach powierzonych, - mycie okien,

4

Ślusarz 722204

- przyjmowanie do naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków, zamków, ogrodzeń metalowych;

18

- ustalanie przyczyn wad i niesprawności podstawowych podzespołów i części sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków itp.; - czyszczenie i mycie urządzeń przed wykonaniem napraw; - demontaż urządzeń na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych;

Strona 43


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM - weryfikacja uszkodzonych zespołów i części; - dorabianie, dopasowywanie i wymienianie uszkodzonych części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia, szlifowania;- sprawdzanie poprawności działania urządzeń po naprawie; antykorozyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;

5

Kierowca samochodu ciężarowego 833203

- sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przed jazdą, tj. prawidłowości działania kierunkowskazów, sygnału dźwiękowego, oświetlenia, stanu ogumienia, a w przypadku ciągnika połączenia jego z przyczepą , maszyną rolniczą lub leśną;

17

- dbanie o bezpieczeństwo własne oraz pozostałych użytkowników drogi przez przestrzeganie "Prawa o ruchu drogowym"; - usuwanie usterek powstałych w czasie jazdy, np. wymianę uszkodzonego koła, przepalonej żarówki czy paska klinowego; - prowadzenie dokumentacji jazdy, zgłaszanie dyspozytorowi zauważonych usterek, jeśli kierowca nie jest właścicielem pojazdu; - utrzymywanie pojazdu w takim stanie technicznym, aby korzystanie z niego nie zakłócało spokoju publicznego przez nadmierny hałas oraz nie powodowało nadmiernego wydzielania szkodliwych substancji;

6

Technik administracji 334306

- stosowanie przepisów prawa i podstawowych pojęć ekonomicznych, norm obyczajowych i etycznych, elementów psychologii społecznej i socjologii; -

15

przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych, właściwych dla urzędu oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z

Strona 44


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM obowiązującymi przepisami; - wskazywanie ścieżki postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej; - rozpoznawanie problemów interesantów oraz rozwiązywanie ich zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi; - stosowanie zasad obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach oraz przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie dokumentów; - prowadzenie korespondencji, redagowanie pism urzędowych, sporządzanie sprawozdań wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń techniki i łączności biurowej; 7

Robotnik budowlany 931301

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych,

13

- murowanie, - tynkowanie, - nakładanie posadzek, - malowanie, - wykonywanie robót wykończeniowych. - montaż i demontaż rusztowań, - naprawa i rozbiórka murowanych obiektów budowlanych, - wstawianie stolarki okiennej, - ocieplanie budynków i innych obiektów, - tynkowanie obiektów, - malowanie obiektów.

8

Szwaczka 753303

- zapoznawanie się z dyspozycją produkcyjną oraz dokumentacją technologiczną wzorca odzieży w części dotyczącej sposobu szycia;

10

- włączanie i wyłączanie maszyny szwalniczej, zakładanie igieł, przewlekanie nitek przez Strona 45


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM elementy podające, kontrolowanie i regulowanie parametrów ściegu; - wykonywanie czynności określonych podziałem pracy: wykonywanie szwów łączących elementy wyrobów, wykonywanie różnego rodzaju kieszeni, szycie drobnych elementów, wszywanie i naszywanie elementów, zdobień, suwaków, pikowanie, haftowanie, odszywanie, l lamowanie, stębnowanie krawędzi, podwijanie lub podszywanie, wykonywanie dziurek, przyszywanie guzików itp.; kontrolowanie wykonanych połączeń nitkowych; - wykonywanie różnych czynności ręcznych, wynikających z technologicznego procesu szycia odzieży: fastrygowanie, obrzucanie i podszywanie krawędzi, przyszywanie zdobień, przyszywanie i mocowanie różnego rodzaju zapięć, cięcie, wciąganie i zszywanie gumy itp.; 9

Tynkarz 712303

- analizowanie rysunków i planów robót tynkarskich w celu ustalenia zakresu i kolejności robót, rodzajów potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn;

10

- przygotowywanie różnych podłoży pod wykonanie tynku; - przygotowywanie zapraw tynkarskich; - wykonywanie tynków jednowarstwowych wyrównywanych pędzlem, kielnią lub packą bezpośrednio po narzuceniu; - wykonywanie tynków doborowych na ścianach i sufitach; - mocowanie płyt suchego tynku gipsowego; - wykonywanie tynków ozdobnych: rowkowych, dociskanych, kraterowanych, kroplowanych itp.; 10

Monter izolacji budowlanych 712401

- analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie zakresu i rodzaju robót izolacyjnych, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn;

10

- ocenianie jakości materiałów izolacyjnych; - izolowanie rurociągów sznurami; izolowanie rurociągów matami i płytami z wełny Strona 46


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM mineralnej w oplocie z siatki stalowej; - wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych w budynkach; - wykonywanie izolacji cieplnych w budynkach; - wykonywanie izolacji przeciwdźwiękowych w budynkach; - wykonywanie izolacji przeciwdrganiowych na fundamentach pod maszyny (np. pompy, hydrofory). 11

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

- pisanie na edytorze tekstu lub maszynie do pisania;

10

- operowanie przetwornikami słowa lub urządzeniami do wprowadzania danych;

411090 - obsługiwanie maszyn obliczeniowych księgowych i innych urządzeń biurowych; -

wykonywanie obowiązków sekretarskich;

- zapisywanie i przetwarzanie danych numerycznych dotyczących księgowości, statystyki, ubezpieczeń, finansów i innych dziedzin; - prowadzenie zapisów dotyczących działalności operacyjnej i koordynacyjnej, jak synchronizacja transportu pasażerskiego i towarowego; - wypełnianie dokumentów, przyjmowanie i nadawanie korespondencji; korygowanie materiałów do druku; wykonywanie szerokiego zakresu ogólnych prac biurowych. 12

Kucharz

- obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw;

9

512001 - pobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnych; - zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych; - ocena surowców, półproduktów i wyrobów gotowych i właściwe gospodarowanie nimi;

Strona 47


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM - obróbka wstępna surowców (ręczna, mechaniczna, termiczna); - posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń; - wykańczanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wyrobów kulinarnych; - przygotowywanie potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe; - utrzymywanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie i polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego), a także porządkowanie pomieszczeń produkcyjnych po zakończeniu pracy;

13

Murarz 711202

- analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku; -

tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską;

-

ocenianie przydatności materiałów wykonania robót murarskich;

-

przygotowywanie zapraw murarskich;

-

obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich;

-

wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;

-

wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi;

-

murowanie kominów;

-

wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;

-

osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz

7

do

Strona 48


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM elementów ślusarki budowlanej; - montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich 14

Woźny 962906

- naprawa sprzętów, zamków w drzwiach,

7

- utrzymanie i konserwacja narzędzi i urządzeń do pilęgnacji zieleni, - koszenie trawy, porządkowanie terenu wokół budynku, - malowanie ogrodzenia, - sprawdzanie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych pod kątem bezpieczeństwa, - dbałość o utrzymanie porządku na swoim stanowisku pracy. - zamiatanie powierzchni, - przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., - konserwacja mebli,

15

Przedstawiciel handlowy 332203

- organizowanie sieci sprzedaży lub akwizycja osobista;

6

- utrzymanie kontaktów handlowych z potencjalnymi odbiorcami, handlem hurtowym, detalicznym, dealerami, przedsiębiorstwami, biurami itp.; - dbałość o dostępność wyrobów na rynku (u dostawców), ich ekspozycję, kulturę sprzedaży i obsługę posprzedażną; - szkolenie personelu firm współpracujących w zakresie wiedzy o produkcie, sposobie i kulturze sprzedaży; - doradzanie potencjalnym klientom zakupu określonego modelu, rodzaju produktu lub rozwiązania technicznego; - rozpowszechnianie wśród potencjalnych odbiorców materiałów informacyjnych,

Strona 49


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM katalogów, opisów technicznych itp.; - organizowanie lub zlecanie akcji reklamowych produktów firmy; - monitorowanie na bieżąco rynku; - pilotowanie dostaw do klientów;

16

Sekretarka

- przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji;

6

412001 - przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji; - obsługa telefonów, teleksów i telefaksów; - przedkładanie pism i korespondencji do aprobaty kierownictwa; - przygotowywanie korespondencji do wysyłki - maszynopisanie, obsługa komputera i posługiwanie się różnymi edytorami tekstu; - odbiór poczty elektronicznej; - obsługa kserokopiarki; - prowadzenie grafiku konferencji i spotkań kierownictwa.

17

Stolarz 752205

- rozpoznawania gatunków drewna oraz właściwy dobór drewna i materiałów drewnopochodnych do wykonania różnych wyrobów;

6

- ocena brakarska gatunków drewna i wartości technicznej drewna oraz materiałów drewnopochodnych; -

trasowanie i ręczna obróbka; przerzynanie, struganie dłutowanie, wiercenie klejenie, okleinowanie, montowanie, wykańczanie;

- właściwy dobór narzędzi stolarskich do wykonania prac stolarskich i umiejętność posługiwania się tymi narzędziami; - obsługa i właściwe przygotowanie do pracy Strona 50


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM podstawowych obrabiarek drewna; piły tarczowe i taśmowe, strugarki, frezarki, wiertarki i inne; - stosowanie w ramach wykonywanej pracy przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej środków ochrony osobistej. 18

Magazynier 432103

- przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji;

6

- wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych; - rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą; - prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; - przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań; - prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi; - uczestnictwo w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków/ nadwyżek ilościowych;

19

Przedstawiciel handlowy 332203

- organizowanie sieci sprzedaży lub akwizycja osobista;

6

- utrzymanie kontaktów handlowych z potencjalnymi odbiorcami, handlem hurtowym, detalicznym, dealerami, przedsiębiorstwami, biurami itp.; - dbałość o dostępność wyrobów na rynku (u dostawców), ich ekspozycję, kulturę sprzedaży i obsługę posprzedażną; - szkolenie personelu firm współpracujących w zakresie wiedzy o produkcie, sposobie i Strona 51


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM kulturze sprzedaży; - doradzanie potencjalnym klientom zakupu określonego modelu, rodzaju produktu lub rozwiązania technicznego; - rozpowszechnianie wśród potencjalnych odbiorców materiałów informacyjnych, katalogów, opisów technicznych itp.; - organizowanie lub zlecanie akcji reklamowych produktów firmy; - monitorowanie na bieżąco rynku; - pilotowanie dostaw do klientów;

WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

Szybko rozwijająca się gospodarka rynkowa wymaga od potencjalnych kandydatów do zatrudnienia posiadania coraz wyższych i bardziej specjalistycznych kwalifikacji zawodowych. i

Wysoki

specjalistycznymi

odsetek

emigracji

kwalifikacjami

zarobkowej

(spawacze,

wśród

operatorzy

osób

z

obrabiarek

wyższymi

sterowanych

numerycznie, kierowcy ciągników siodłowych, kierowcy wózków jezdniowych, etc.) spowodował,

że

wśród

zarejestrowanych

osób bezrobotnych niewiele

jest

osób

legitymujących się specjalistycznymi kwalifikacjami zawodowymi. Dlatego też bardzo ważnym zadaniem pozostającym w gestii powiatowych urzędów pracy jest dostosowanie kwalifikacji zarejestrowanych osób bezrobotnych do wymogów rynku pracy. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych ma posłużyć określeniu różnicy (luk kompetencyjnych) pomiędzy wymaganiami stawionymi pracownikom przez przyszłych pracodawców na danych stanowiskach a poziomem, na którym oceniani bezrobotni aktualnie się znajdują. Diagnoza potrzeb szkoleniowych jest więc dokumentem stanowiący analizę aktualnej sytuacji rynku pracy oraz perspektyw jego rozwoju w latach najbliższych pod kątem opracowania listy zawodów i specjalności na które będzie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Przeprowadzenie diagnozy pozwoli na opracowanie Planu Szkoleń dla osób Strona 52


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie. Szkolenia zaplanowane do realizacji podniosą kwalifikacje zarejestrowanych bezrobotnych dostosowując je do wymogów rynku pracy przez co zwiększą szanse osób na znalezienie zatrudnienia.

Z informacji uzyskanych od pośredników specjalisty ds. rozwoju zawodowego, doradców zawodowych wynika, iż zawody w jakich najczęściej chcą pracować osoby bezrobotne to: • Pracownik fizyczny • Sprzedawca • Robotnik budowlany • Pakowacz • Pracownik magazynowy • Pracownik biurowy • Kierowca kat. B • Pomoc kuchenna Tematyka szkoleń zgłaszana najczęściej przez osoby bezrobotne: •

Opiekunki

Kasjer handlowy

Szkolenia językowe

Wózki widłowe

Uprawnienia spawalnicze

Prawo jazdy

Florystyka

Fryzjerstwo

Kosmetyka

Obsługa komputera

Palacz

Kursy księgowe

Strona 53


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM Tematyka zajęć, w ramach porad grupowych, która cieszyła się największym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych: •

Planowanie kariery zawodowej – odkrywanie własnych umiejętności i możliwości

Autoprezentacja jako poprawna komunikacja interpersonalna

Co to jest poczucie własnej wartości

Zarządzanie stresem

Własna firma – czy Ja się do tego nadaję

Znam swoje mocne strony – bilans umiejętności

Rozmowa kwalifikacyjna – jak się przygotować

Liczba wniosków na szkolenia jakie wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie w okresie 01.01.2011 – 30.09.2011:

Lp.

Nazwa szkolenia

Liczba wniosków

SZKOLENIA INDYWIDUALNE 1

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

15

2

Prawo jazdy Kat. C

10

3

Prawo jazdy Kat. CE

5

4

Kurs fryzjerski

4

5

Kurs dla drwali – operator pilarek

4

6

Prawo jazdy kat. B

4

7

Operator koparko – ładowarki

3

8

Spawacz metodą MAG i TIG

3

9

Prawo jazdy Kat. D

3

10

Przeszkolenie pielęgniarki po 5 letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

2

11

Operator wózka jezdniowego

2

12

Kurs dokształcający kierowców ADR

2

13

Kurs kosmetyczny

2

14

Szkolenie okresowe

2

15

Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacji energetycznej E (eksploatacja do 1 KV)

1

Strona 54


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM 16

Operator koparki jednonaczyniowej

1

17

Certyfikowany audytor ISO

1

SZKOLENIA GRUPOWE 1

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

95

2

Pomoc kuchenna

95

3

Kasjer handlowy

87

4

Spawacz metodą MAG

39

5

Operator wózka jezdniowego

18

6

Szkolenie okresowe

16

7

Kurs przedsiębiorczości

12

PODSUMOWANIE

Sfera gospodarcza powiatu jarocińskiego jest bogata i różnorodna. Można jednak zauważyć pewne trendy, w której przeważają branże: odzieżowa, budowlana, rolnospożywcza, elektromaszynowa oraz drzewno-meblarska. Powiat jarociński charakteryzują również zasoby wykwalifikowanej siły roboczej i korzystna struktura ludności, gdzie ponad 50% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym. W gospodarce powiatu jarocińskiego ważną pozycję zajmuje przemysł. Stanowi on źródło utrzymania dla około 30% ogółu pracujących Analizując ostatnie lata można stwierdzić, iż aktywność podmiotów gospodarczych na terenie powiatu jarocińskiego utrzymuje się na ustabilizowanym poziomie. Niewielkie wahania ilości podmiotów in plus zauważyć można natomiast w przypadku organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji itp. Analizując strukturę bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2011 roku najwyższy poziom bezrobocie osiągnęło w styczniu i wynosiło 4392 osoby, od tego miesiąca można było zauważyć tendencje spadkową aż do dziś. Wysoki poziom liczby zarejestrowanych zaobserwować można w okresie zimowym, powodem są głównie zwolnienia z przyczyn ekonomicznych zakładu (nie objętych zwolnieniami grupowymi) w zawodach, których wykonywanie ma charakter sezonowy, tj. pracownik ogólnobudowlany, murarz, itp.

Strona 55


ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE JAROCIŃSKIM Jedną z grup znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie jarocińskim jest grupa osób z niskim poziomem kwalifikacji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bez wykształcenia średniego, a także osób bez kwalifikacji zawodowych i osób bez doświadczenia zawodowego. Kolejną grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne, osoby młode do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia, kobiety, oraz osoby zamieszkujące na wsi. Z dalszej analizy danych oraz na podstawie przeprowadzonych wywiadów wynika, że większość osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie posiada przestarzałe umiejętności zawodowe, a co gorsze nie posiada jasnego wyobrażenia swojej przyszłej drogi zawodowej i ma niskie poczucie własnej wartości oraz pasywny stosunek do poszukiwania pracy. Trudna sytuacja zarówno kobiet jak i mężczyzn w znalezieniu się na rynku pracy wiąże się także z brakiem doświadczenia zawodowego i stażu pracy.

Strona 56

/Analiza-sy  

http://jarocin.pup.info.pl/getattachment/Informacje-o-rynkach-pracy/Opracowania-i-raporty/Analiza-sytuacji-na-rynku-pracy,-diagnozowanie-zap...

/Analiza-sy  

http://jarocin.pup.info.pl/getattachment/Informacje-o-rynkach-pracy/Opracowania-i-raporty/Analiza-sytuacji-na-rynku-pracy,-diagnozowanie-zap...

Advertisement