Inforočenka 2013 -2014

Page 1


Ples Města Bystřice n.P. 2013


OBSAH Důležitá telefonní čísla Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem - podatelna, starosta, místostarosta, tajemník Odbor správní a školství Odbor správy majetku a inves c Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor bytového hospodářství Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem Školy a školská zařízení Zdravotnictví Úřady a ins tuce, bezpečnost, hasiči, služby Notářství, advokátní kanceláře Ostatní správní úřady Finance a pojištění Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí Kultura a volný čas Sportovní a zájmové organizace Obce, školy, pošty ve správním obvodu Bystřice nad Pern. Informace pro krizové situace Vaše poznámky

2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 23 30 31 34 41 44

Obsah

1


DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Tísňová volání Policie Hasiči Záchranná služba LSPP Nemocnice NEMOCNICE recepce - informace

112 158 150 155 566 615 444 566 801 203, 111

Krizová centra Linka bezpečí - pomoc dětem Rodičovská linka Linka vzkaz domů (8.00 - 22.00 hod.) Internetová linka bezpečí Senior telefon - krizová a por. linka (nonstop) Linka důvěry pro seniory (Po - Ne 8:00 - 20:00) Národní linka prevence AIDS (Po - Pá 13:00 - 18:00) Poradna AIDS Nádorová linka (Po - Pá 8:00 - 15:00) Občanská poradna (na poliklinice) Centrum pro zdrav. pos žené PERSEFONA (Pomoc ohrož. dom. násilí) Nadosah - centrum prevence DONA linka (Pomoc ohrož. dom. násilí) Bezpečnostní služba LARN

116 111 840 111 234 800 111 113 pomoc@linkabezpeci.cz 800 157 157 800 200 007 800 144 444 567 574 733 800 222 322 566 688 227 566 625 703 737 834 345 566 550 128 251 511 313 737 241 962

Havarijní služby motoristům „Žlutý anděl“ (ÚAMK) ABA NONSTOP Global assistance

1230 1240 1220

Údržba bytového fondu města V pracovní době Mimo pracovní dobu Technické služby města

566 550 913 606 902 133 566 552 595

2

Důležitá telefonní čísla


MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 590 311, fax: 566 590 347 e-mail: posta@bystricenp.cz, datová schránka: b3mbs36 internetové stránky: www.bystricenp.cz turis cké informace: www.info.bystricenp.cz Úřední hodiny: Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00 Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00

KONTAKTY A STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Starosta Ing. Karel Pačiska telefon: 566 590 313, mobil: 604 600 895, e-mail: karel.paciska@bystricenp.cz Místostarosta Mgr. Josef Vojta telefon: 566 590 321, mobil: 737 564 984, e-mail: josef.vojta@bystricenp.cz Tajemník městského úřadu JUDr. Eva Špatková telefon: 566 590 332, e-mail: eva.spatkova@bystricenp.cz

ODBOR SPRÁVNÍ A ŠKOLSTVÍ Mgr. Radek Vojta vedoucí odboru vnitřní, vnější předpisy, s žnos , právo na informace, veškerá agenda odboru telefon: 566 590 363, e-mail: radek.vojta@bystricenp.cz

ÚSEK SEKRETARIÁTU STAROSTY Alena Brázdová - centr. podatelna, telefonní ústředna, městský rozhlas, ztráty a nálezy, posudky bezúhonnos telefon: 566 590 311 e-mail: alena.brazdova@bystricenp.cz

Kateřina Turová - centr. podatelna, telefonní ústředna, městský rozhlas, ztráty a nálezy, posudky bezúhonnos telefon: 566 590 311 e-mail: katerina.turova@bystricenp.cz

ÚSEK VNITŘNÍ SPRÁVY Jana Slezáková - zástupce vedoucího odboru - mzdy, BOZP, vnitřní správa telefon: 566 590 319 e-mail: jana.slezakova@bystricenp.cz

Bc. Leona Podsedníková - agenda přestupků KPP, pohledávky, požární ochrana, obecně prospěšné práce telefon: 566 590 364 e-mail: leona.podsednikova@bystricenp.cz

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor správní a školství

3


ODDĚLENÍ SPRÁVNÍ Hana Holá - vedoucí oddělení - evidence obyvatel, matrika, občanské průkazy, cestovní doklady telefon: 566 590 334 e-mail: hana.hola@bystricenp.cz Olga Tvarůžková - občanské průkazy, cestovní doklady telefon: 566 590 312 e-mail: olga.tvaruzkova@bystricenp.cz

Lenka Mar ncová - matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady telefon: 566 590 393 e-mail: lenka.mar ncova@bystricenp.cz Bc. Marcela Mar nková - evidence obyvatel, matrika, občanské průkazy, cestovní doklady, základní registry telefon: 566 590 393 e-mail: marcela.mar nkova@bystricenp.cz

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ Ing. Blanka Svobodová - vedoucí oddělení - mateřské školy, základní školy, kultura a sport - památková péče telefon: 566 590 355 e-mail: blanka.svobodova@bystricenp.cz

Darina Burianová - základní školy, mateřské školy, DDM, ZUŠ telefon: 566 590 356 e-mail: darina.burianova@bystricenp.cz

ÚSEK TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Janka Soukopová - turis cké informační centrum - redakce měsíčníku Bystřicko - inzerce měsíčníku Bystřicko telefon: 566 590 369 e-mail: info@bystricenp.cz Mgr. Barbora Vašková - turis cké informační centrum - redakce měsíčníku Bystřicko

telefon: 566 590 387 e-mail: info@bystricenp.cz Ing. Hynek Jurman - turis cké informační centrum - redakce měsíčníku Bystřicko telefon: 566 590 388 e-mail: info@bystricenp.cz

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC Ing. Aleš Sitař vedoucí odboru telefon: 566 590 320, e-mail: ales.sitar@bystricenp.cz Ing. Ivan Buchta - pozemky a věci s nimi související, nájemní smlouvy, zimní údržba, čištění města - pojištění majetku telefon: 566 590 333 e-mail: ivan.buchta@bystricenp.cz

Ing. Miloš Šibor - komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, městský rozhlas - péče o zeleň telefon: 566 590 349 e-mail: milos.sibor@bystricenp.cz

David Starý - inves ce telefon: 566 590 327 e-mail: david.stary@bystricenp.cz

Alena Prudká - dotace, stavební akce - městský mobiliář, dětská hřiště telefon: 566 590 322 e-mail: alena.prudka@bystricenp.cz

4

Odbor správy majetku a inves c


ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Drahomíra Lukšová vedoucí odboru telefon: 566 590 342, e-mail: drahomira.luksova@bystricenp.cz Zdeňka Bartoňková - sociální poradenství - sociální teénní pracovník

telefon: 566 590 341 e-mail: zdenka.bartonkova@bystricenp.cz

ÚSEK SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Zora Daňková - náhradní rodinná péče - péče o dě vyžadující zvýšenou pozornost - kurátor pro mládež - sociální poradenství telefon: 566 590 353 e-mail: zora.dankova@bystricenp.cz

Anna Dokulilová - opatrovnictví a poručnictví - péče o dě vyžadující zvýšenou pozornost - sociální poradenství telefon: 566 590 352 e-mail: anna.dokulilova@bystricenp.cz

Anna Metzenauerová - opatrovnictví a poručnictví - péče o dě vyžadující zvýšenou pozornost - sociální poradenství telefon: 566 590 351 e-mail: anna.metzenauerova@bystricenp.cz

Biatlon 2013 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

5


ODBOR FINANCÍ A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Ing. Jana Jurošová vedoucí odboru telefon: 566 590 315, e-mail: jana.jurosova@bystricenp.cz

ÚSEK FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Věra Hanzlíková - vedoucí účtárny telefon: 566 590 318 e-mail: vera.hanzlikova@bystricenp.cz

Ing. Marie Slámová - účetní, účetní DPH telefon: 566 590 370 e-mail: marie.slamova@bystricenp.cz

Libuše Matušková - účetní, úhrady faktur, bezhotovostní plat. styk telefon: 566 590 317 e-mail: libuse.matuskova@bystricenp.cz

Soňa Jandová - pokladna, výběr poplatků za odpady, psy, pronájem hřbitovních míst telefon: 566 590 350 e-mail: sona.jandova@bystricenp.cz

Miluše Kadlecová - pokladna, výběr poplatků za odpady, psy, pronájem hřbitovních míst telefon: 566 590 316 e-mail: miluse.kadlecova@bystricenp.cz

Kamila Frišhansová - účetní DPH, fakturace, ekonomická činnost města telefon: 566 590 345 e-mail: kamila.frishansova@bystricenp.cz

POKLADNA

Po, St Ut, Čt Pá

6

Odbor financí

Provozní doba 7:00 – 11:30 7:00 – 11:30 7:00 – 11:30

12:00 – 17:00 12:00 – 14:30 12:00 – 14:00


ODDĚLENÍ OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Ing. Marie Hanáková - vedoucí oddělení, živnostenská kontrola - ochrana spotřebitele, živnostenský rejstřík, centrální registrační místo, registrace FO, PO a zemědělských podnikatelů, povolování lunaparků a veřejné produkce, tombola, vidimace, legalizace - Czech POINT telefon: 566 590 337 e-mail: marie.hanakova@bystricenp.cz

Ing. Zdenka Janíková - živnostenský rejstřík, centrální registrační místo, registrace FO, PO a zemědělských podnikatelů, povolování cirkusů a veř. produkce, tombola, správa tržních míst, ochrana spotřebitele, ubytovací a rekreační poplatky, vidimace, legalizace, živnostenská kontrola - Czech POINT telefon: 566 590 359 e-mail: zdenka.janikova@bystricenp.cz

Ilona Hovorková - živnostenský rejstřík, centrální registrační místo, registrace FO, PO a zemědělských podnikatelů, povolování cirkusů a veřejné produkce, tombola, správa tržních míst, ochrana spotřebitele, ubytovací a rekreační poplatky, vidimace, legalizace, živnostenská kontrola - Czech POINT telefon: 566 590 338 e-mail: ilona.hovorkova@bystricenp.cz

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Bc. Jiří Daniel - vedoucí odboru přestupky, SME - stanice měření emisí, námitky pro bodům, zdravotní a odborná způsobilost k řízení MV telefon: 566 590 305, e-mail: jiri.daniel@bystricenp.cz Věra Skalníková - registr řidičů, ŘP, osvědčení profesní způsobilos řidičů, výpisy ŘP, bodový systém, sekretariát odboru, přestupky telefon: 566 590 361, 566 590 308 (přepážka) e-mail: vera.skalnikova@bystricenp.cz

Mgr. Karel Jirčík - registr řidičů, ŘP, osvědčení profesní způsobilos řidičů, výpisy ŘP, zkušební komisař, registrace autoškol telefon: 566 590 360, 566 590 308 (přepážka) e-mail: karel.jircik@bystricenp.cz

Marek Krásenský - registr vozidel, výpisy z RV telefon: 566 590 306 e-mail: marek.krasensky@bystricenp.cz

Jiří Nykodým - silniční hospodářství, MHD, taxi telefon: 566 590 326 e-mail: jiri.nykodym@bystricenp.cz

Eduard Sláma - registr vozidel, technik – technická způsobilost telefon: 566 590 310, 566 590 309 (přepážka) e-mail: eduard.slama@bystricenp.cz Odbor obecního živnostenského úřadu, odbor dopravy a silničního hospodářství

7


ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Fran šek Klimeš vedoucí odboru vodní hospodářství, odpadové hospodářství, s žnos , právo na informace telefon: 566 590 300, e-mail: fran sek.klimes@bystricenp.cz Jaroslava Slezáková - podatelna odboru, ochrana přírody a krajiny, lovecké lístky, přestupkové řízení, včelařství telefon: 566 590 301 e-mail: jaroslava.slezakova@bystricenp.cz Ing. Václav Mičín - zástupce vedoucího odboru - vodní hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, rybářské lístky telefon: 566 590 325 e-mail: vaclav.micin@bystricenp.cz Ing. Věra Petrová - vodní hospodářství, vodovody a kanalizace, ochrana přírody a krajiny telefon: 566 590 302 e-mail: vera.petrova@bystricenp.cz

Pálení čarodějnic 2013

8

Odbor životního prostředí

Ing. Slavomil Kabelka - státní správa lesů, myslivost, lovecké lístky telefon: 566 590 304 e-mail: slavomil.kabelka@bystricenp.cz Ing. Pavel Morava - odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, krizové řízení telefon: 566 590 303 e-mail: pavel.morava@bystricenp.cz


ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Ing. Tomáš Straka vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu telefon: 566 590 348, e-mail: tomas.straka@bystricenp.cz Dana Padrtková - sekretariát odboru - Program obnovy venkova Vysočiny telefon: 566 590 324 e-mail: dana.padrtkova@bystricenp.cz Eva Šestáková - zástupce vedoucího odboru - stavební technik pro: Bor, Borovec, Bratrušín, Brťoví, Bystřici nad Pernštejnem, Býšovec, Čtyři Dvory, Dolní Čepí, Domanínek, Dvořiště, Horní Čepí, Chlébské, Kobylnice, Koroužné, Kovářovou, Lískovec, Moravecké Pavlovice, Olešničku, Prose n, Sejřek, Skoro ce, Smrček, Střítež, Štěpánov nad Svratkou, Švařec, Ujčov, Vrtěžíř telefon: 566 590 328 e-mail: eva.sestakova@bystricenp.cz

Jiří Binder - stavební technik pro: Bohuňov, Bolešín, Dalečín, Divišov, Domanín, Hluboké, Hrdou Ves, Chlum, Janovičky, Karasín, Korouhvici, Kozlov, Lesoňovice, Lhotu, Lísek, Malé Tresné, Nyklovice, Písečné, Pivonice, Polom, Rovečné, Rovné, Strachujov, Sulkovec, Ubušínek, Unčín, Velké Janovice, Velké Tresné, Veselí, Věs n, Věs nek, Vír, Vítochov, Vojtěchov, Ždánice telefon: 566 590 329 e-mail: jiri.binder@bystricenp.cz Ing. Stanislava Juračková - stavební technik pro: Albrech ce, Blažejovice, Blažkov, Branišov, Bukov, Dolní Rozsíčku, Dolní Rožínku, Habří, Horní Rozsíčku, Horní Rožínku, Jabloňov, Jemnici, Josefov, Kundra ce, Meziboří, Milasín, Mitrov, Moravecké Janovice, Olešínky, Pernštejnské Janovice, Radkov, Rodkov, Rozsochy, Rožnou, Strážek, Věchnov, Věžnou, Voje n, Zlatkov, Zvoli telefon: 566 590 323 e-mail: stanislava.jurackova@bystricenp.cz

Pálení čarodějnic 2013 Odbor územního plánování a stavebního řádu

9


ODBOR BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Věra Vančová vedoucí odboru telefon: 566 590 372, e-mail: vera.vancova@bystricenp.cz Ing. Vladimíra Peňázová - předpis nájemného telefon: 566 590 373 e-mail: vladimira.penazova@bystricenp.cz

Lenka Vojtová - předpis nájemného telefon: 566 590 374 e-mail: lenka.vojtova@bystricenp.cz

Ján Petrík - vedoucí údržby bytového fondu telefon: 566 550 913, 605 230 543

Pohotovost mimo pracovní dobu: 606 902 133

Bystřický kos třas 2013

10

Odbor bytového hospodářství


ZASTUPITELSTVO MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM Funkce

Příjmení, jméno

Bydliště

Strana

starosta

Ing. Pačiska Karel

Zahradní 567, Bystřice nad Pernšt.

ČSSD

místostarosta

Mgr. Vojta Josef

Beranka 1329, Bystřice nad Pernšt.

SRBR

člen RM

Mgr. Alois Bouček

Bočkova 244, Bystřice nad Pernšt.

KSČM

člen RM

MUDr. Lukša Pavel

Starý Dvůr 1734, Bystřice nad Pernšt.

ČSSD

člen RM

Mgr. Vlasta Moncmanová Topolová 555, Bystřice nad Pernšt.

ČSSD

člen RM

Mgr. Novák Miroslav

Zahradní 750, Bystřice nad Pernšt.

SRBR

člen RM

MUDr. Ptáček Aleš

Tyršova 355, Bystřice nad Pernšt.

VPB

zastupitel

PhDr. Cisár Vladimír

Zahradní 276, Bystřice nad Pernšt.

ČSSD

zastupitel

MVDr. Dvořák Petr

Bratrská 310, Bystřice nad Pernšt.

SNK ED

zastupitel

Mgr. Alexandra Gabrielová

Černý vršek 843, Bystřice nad Pernšt.

ČSSD

zastupitel

Hanzlík Petr

Lipová 901, Bystřice nad Pernšt.

ČSSD

zastupitel

Ing. Bohumil Kotlán

Větrná 717, Bystřice nad Pernšt.

KSČM

zastupitel

Macháček Petr

Topolová 532, Bystřice nad Pernšt.

ODS

zastupitel

MUDr. Mar nek Petr

Ant. Štourače 688, Bystřice nad Pernšt.

SRBR

zastupitel

Ing. Mašík Zdeněk

K Domanínku 1715, Bystřice nad Pernšt.

SNK ED

zastupitel

Ing. Nemrah Hicham

Černý vršek 796, Bystřice nad Pernšt.

SRBR

zastupitel

Ing. Ondra Emil

Za Rybníčkem 1726, Bystřice nad Pernšt.

ČSSD

zastupitel

Pečinková Hanička

Jívová 872, Bystřice nad Pernšt.

VPB

zastupitel

akad. mal. Rossí Karel

Pod Kaštany 243, Bystřice nad Pernšt.

KDU-ČSL

zastupitel

MUDr. Sáblíková Miluše

Za Rybníčkem 1717, Bystřice nad Pernšt.

KDU-ČSL

zastupitel

Skarolek Leopold

Okružní 973, Bystřice nad Pernšt.

ČSSD

zastupitel

Tulis Antonín

Voldán 989, Bystřice nad Pernšt.

KSČM

zastupitel

Ing. Vetešník Zdeněk

Voldán 988, Bystřice nad Pernšt.

ODS

Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem

11


ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Základní škola T.G. Masaryka Tyršova 409, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 552 549 e-mail: reditel@zstgmbystrice.cz internet: www.zstgmbystrice.cz Ředitel: Mgr. Jaroslav Sláma Základní škola Bystřice nad Pernštejnem - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Tyršova 106, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 552 032 e-mail: ivetaostryzova@seznam.cz internet: www.zsbystrice.w1.cz Ředitel: Mgr. Iveta Ostrýžová Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615 Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 550 401 e-mail: zsbys@iol.cz internet: www.zsbystrice.cz Ředitel: Mgr. Mar n Horák Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Nádražní 760, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 552 920 e-mail: reditel@gybnp.cz internet: www.gybnp.cz Ředitel: PaedDr. Milan Hanák

Základní umělecká škola Bystřice Penštejnem, příspěvková organizace Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 550 210 e-mail: zus.bnp@quick.cz internet: www.zusbnp.cz Ředitelka: Mgr. Eva Bagarová

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 550 917 e-mail: szesbys@szesby.cz internet: www.szesby.cz Ředitel: Mgr. Miroslav Novák DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace Masarykovo nám. 68 telefon: 566 552 700 e-mail: ddmbynp@seznam.cz internet: www.ddmbystrice.webnode.cz Ředitel: Ing. Karel Krondráf SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 550 057 e-mail: skolni.stravovani@seznam.cz internet: www.skoly.scolarest.cz Vedoucí: Lenka Luňáková

Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace Okružní 753, Bystřice nad Pernštejnem, telefon: 566 550 073 e-mail: moncmanova.skolka@bystricenp.cz, internet: www.skolka-bystricenp.cz Ředitelka: Mgr. Vlasta Moncmanová Je právním subjektem zahrnujícím 3 součás : Mateřská škola –„Pohádka“ Nádražní 421, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 550 586 e-mail: ms.pohadka@centrum.cz Vedoucí učitelka: Marie Kolbábková Mateřská škola – „Korálky“ Zahradní 622, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 552 186

12

Školy a školská zařízení

nad

e-mail: ms.koralky@seznam.cz Vedoucí učitelka: Ilona Hájková Mateřská škola – „Čtyřlístek“ Okružní 753, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 550 073 e-mail: moncmanova.skolka@bystricenp.cz Zástupce ředitelky: Jaroslava Š páková


ZDRAVOTNICTVÍ Poliklinika města Bystřice nad Pernštejnem Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 688 211, 246 e-mail: reditel@polby.cz, www.poliklinikabnp.cz Ředitelka: Ing. Jaroslava Chalupová

POHOTOVOST ZAJIŠŤUJE NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ TELEFON: 566 615 444 ZUBNÍ pohotovost Úrazová nemocnice Brno TELEFON: 545 538 421, 545 538 111

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA TELEFON 155 PEDIATRIE MUDr. Milada Dernerová telefon: 566 688 259 Po 7:00 - 12:00 12:00 - 15:00 pro zvané Út 7:00 - 10:00 11:00 - 14:30 poradna St 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 Čt 7:00 - 10:00 11:00 - 14:00 preven vní prohlídky a pro zvané Pá 7:00 - 12:00 12:00 - 13:00 pro zvané

MUDr. Miluše Sáblíková telefon: 566 688 258 Po 7:00 - 14:00 prev. prohlídky Út 7:00 - 10:00 11:00 - 15:00 Strážek, Moravec St 7:00 - 11:00 11:00 - 14:00 poradna Čt 7:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Pá 7:00 - 7:30 8:30 - 12:00 Strážek

MUDr. Marie Kroupová telefon: 566 688 260 Po 7:00 - 8:30 Út 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00 St 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00 poradna Čt 8:00 - 9:30 12:00 - 14:00 pro zvané Pá 7:00 - 13:00

MUDr. Ján Kozár telefon: 566 688 261 Po 7:00 - 11:30 Út 7:00 - 11:30 Čt 7:00 - 11:30 Pá 7:00 - 11:30

12:00 - 17:00 pro zvané 12:00 - 15:00 poradna 12:00 - 14:00 pro zvané 12:30 - 13:00

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ MUDr. Dagmar Petrová telefon: 566 688 215 Po, St 7:00 - 13:00 Út 7:00 - 10:00 13:00 - 18:00 Čt 7:00 - 9:00 12:00 - 15:00 Pá 7:00 - 11:30 MUDr. Tomáš Trávníček telefon: 566 688 226 Po 7:00 - 9:30 Út 7:00 - 13:00 St 13:00 - 17:00 Čt 7:00 - 13:00 Pá 9:30 - 13:00

13:00 - 18:00

MUDr. Aleš Ptáček telefon: 566 688 217 Po 7:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Út 7:00 - 13:00 St 7:00 - 10:00 13:00 - 18:00 Čt 7:00 - 13:00 Pá 7:00 - 12:00 MUDr. Pavel Kudláček telefon: 566 688 247 Po 7:00 - 10:30 Út 7:00 - 11:00 St 7:00 - 12:00 12:00 - 13:00 pro zvané Čt 13:00 - 18:00 12:00 - 13:00 pro zvané Pá 7:00 - 12:00

MUDr. Oldřich Sáblík telefon: 566 688 216, 604 377 507 Po, St 7:00 - 13:00 Út 7:00 - 9:00 11:00 - 15:00 Čt 7:00 - 10:00 13:00 - 18:00 Pá 7:00 - 12:00 Zdravotnictví

13


ZUBNÍ LÉKAŘI MUDr. Milena Vránová telefon: 566 688 234 Po 7:00 - 11:30 12:15 - 14:15 Út, St 7:00 - 11:30 12:15 - 16:30 Čt 7:00 - 11:30 12:15 - 14:45 Pá 7:00 - 10:30 MUDr. Dušan Borek telefon: 566 688 235 Po 7:00 - 11:30 12:15 - 16:15 Út, St 7:00 - 11:30 12:15 - 15:00 Čt 7:00 - 11:30 12:15 - 14:15 Pá 7:00 - 11:30

MUDr. Olga Čumplová telefon: 566 688 232 Po, St 7:00 - 11:30 12:30 - 16:00 Út, Čt 7:00 - 11:30 12:30 - 14:30 Pá 7:00 - 11:00 MUDr. Milada Trojáková telefon: 566 688 231 Po, St 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 Út, Čt 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00 Pá 8:00 - 10:00

ZUBNÍ LÉKAŘI, Zahradní 271 MUDr. Ros slav Kozák telefon: 566 552 332 Po 6:30 - 12:00 12:30 - 16:00 Út 6:30 - 12:00 13:00 - 16:00 St, Pá 6:30 - 12:00 pátek jen lichý Čt 6:30 - 12:00 13:00 - 14:00

MUDr. Marie Kozáková telefon: 566 552 332 Po 6:30 - 12:00 12:30 - 14:00 Út 6:30 - 12:00 13:00 - 16:00 St 6:30 - 12:00 13:00 - 16:00 Čt 6:30 - 12:00

AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ ALERGOLOGIE – MUDr. Zdeňka Ježová – dě a dorost telefon: 566 688 237 Po 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00 jen sudé Čt 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00 Jen pro předem objednané ALERGOLOGIE – MUDr. Renata Svobodová – dospělí telefon: 566 688 237 St 7:00 - 8:00 adm. práce 8:00 - 13:00 objednaní, akut. případy 13:30 - 18:00 objednaní, adm. práce NEUROLOGIE, DĚTSKÁ NEUROLOGIE A REHABILITACE – MUDr. Petr Mar nek Soudní znalecké posudky z oboru telefon: 720 427 006 e-mail: petr.mar nek@centrum.cz Po 8:30 - 12:00 13:00 - 15:00 Út, Čt 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Pá 8:00 - 13:00 obj. vyšetření dě LÉČEBNÁ REHABILITACE Mgr. Radek Nedoma, Nedvědice č. 321 telefon: 566 565 005, 603 761 000 Po - Pá 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30

14

Zdravotnictví

REHABILITACE – Jarmila Veselá telefon: 566 688 254 Po – Čt 6:30 - 12:00 12:30 - 15:30 Pá 6:30 - 15:00 Oční – MUDr. Zdeňka Macháčková telefon: 566 688 222 Út, St, Pá 7:30 - 14:00 PSYCHIATRIE - MUDr. Patrick Šatný telefon: 566 688 230 Po 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30 jen sudé-objednaní St 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00 Čt 7:00 - 12:00 12:30 - 16:00 Pá 8:30 - 12:00 12:30 - 14:00 REVMATOLOGIE – MUDr. Markéta Bačkovská telefon: 566 688 288 Út 7:00 - 8:00 - krevní odběry 8:00 - 13:00 - objednaní a akutní př. 13:30 - 18:00 - objednaní, provozní záležitos , administra va


REHABILITACE – MUDr. Eva Pavlosková telefon: 566 688 230 Út 7:45 - 14:00 REHABILITACE – Jarmila Veselá telefon: 566 688 254 Po - Čt 6:30 - 12:00 12:30 - 15:30 Pá 6:30 - 15:00 GYNEKOLOGIE – MUDr. Soňa Petrová telefon: 566 550 018 Po 7:00 - 8:00 akutní po že bez objednání 8:00 - 14:30 objednané pac. St 7:00 - 8:00 akutní po že bez objednání 8:00 - 15:00 objednané pac. Čt 10:30 - 16:00 objednané pac. Pá 7:00 - 14:00 poradna pro těhotné ORTOPEDIE – MUDr. Miroslav Prudký telefon: 566 520 152 Po, St, Čt 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00 odpoledne jen pro objednané Pá 7:00 - 12:00 12:30 - 17:00 dě , odpoledne jen pro objednané Út operační den CHIRURGIE – MUDr. Jan Hradecký MUDr. Fran šek Tonar telefon: 566 688 213 Po, St, Pá 7:00 - 13:30 14:00 - 15:00 pro zvané UROLOGIE – MUDr. Miloš Kutal telefon: 566 688 213 Út 8:00 - 13:30 Čt od 13:00 jen pro objednané INTERNA A DIABETOLOGIE – MUDr. Pavel Lukša telefon: 566 550 031 volat a objednávat 12:00 - 14:00 Po, St, Pá 8:00 -12:00 12:30 - 13:00 objednaní pacien 13:00 - 14:00 adm. činnost, telefonické konzultace Út, Čt 8:30 - 12:30 diabetologická poradna 13:00 - 14:00 administra vní činnost Interna – zdravotní sestra Po - Pá 7:00 - 14:30

BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ telefon: 566 688 210 Po – Čt 6:30 - 15:00 Pá 6:30 - 14:00 PRIVÁTNÍ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Mgr. Jitka Bukáčková telefon: 605 261 011 e-mail: bukackovaj@ scali.cz Příční 81, Bystřice nad Pernšt. Po - Pá dle objednání KRČNÍ, NOSNÍ, UŠNÍ – MUDr. Mar n Holek telefon: 739 940 140 Po 7:30 - 13:00 Čt 7:30 - 13:00 ULTRAZVUK – vyšetření srdce telefon: 566 688 230 MUDr. Jaroslav Lukášek – dospělí Po 16:00 - 17:30 MUDr. Pavel Vacovský – dě Po 8:30 - 15:30 jen liché KOŽNÍ – MUDr. Marie Dvořáčková telefon: 566 688 233 Po, St 7:45 - 15:30 Út, Pá 7:45 - 11:00 Čt 7:45 - 12:30 LOGOPEDIE telefon: 566 688 249 - objednat předem Mgr. Markéta Šimková Čt 13:00 - 17:30 (jen pro objednané) Mgr. Olga Pavlíková Po 8:00 - 17:00 (jen pro objednané) RTG telefon: 566 688 221 Rentgen Ultrazvuk Po – Čt 7:00 - 14:45 Po - St 7:00 - 14:45 Pá 7:00 - 13:45 Pá 7:00 - 13:45 REHABILITACE DOLNÍ ROŽÍNKA budova DPS, Dolní Rožínka 117 telefon: 566 593 892 dle objednávek Zdravotnictví

15


LÉKÁRNY, OČNÍ OPTIKA, ZDRAVOTNÍ POMŮCKY Lékárna Arnica Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 550 373 Po-Pá 7:30 - 17:00 Zdravotnická obuv a doplňky budova polikliniky telefon: 725 136 804, 566 688 219 Po - Pá 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30 Lékárna U Kapličky Novoměstská 853, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 551 039 Po – Pá 7:30 – 17:00

Oční op ka Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem Po - St, Pá 7:30 - 16:00 Čt 7:30 - 15:00 telefon: 566 688 241 Oční op ka OSTROVID Masarykovo nám. 5, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 775 562 492, 720 262 497 EMKO - zdravotní a rehabilitační pomůcky Antonína Štourače 278 Bystřice nad Pernštejnem telefon: 605 387 687, 604 174 031

Lékárna U Sv. Vavřince Masarykovo nám. 2, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 552 474 Po – Pá 7:30 - 17:00 So 7:30 - 11:30

VETERINÁRNÍ LÉKAŘI MVDr. Petr Dvořák, Bratrská 310, telefon: 566 552 298, 602 113 841, Po - Pá 14:00 - 16:30 MVDr. Jaroslav Matoušek, Beranka 1307, telefon: 566 550 926 MVDr. Přemysl Vrbík, Luční 450, telefon: 739 661 331

Majález 2013

16

Zdravotnictví


Úřady a ins tuce Bezpečnost POLICIE ČR – OBVODNÍ ODDĚLENÍ Nádražní 159 telefon/fax: 566 551 333, 158 112 - Krajské operační stř. Jihlava Vedoucí oddělení: npor. Mgr. David Pecina Výjezdový mobil: 725 292 330

LARN BRNO s. r. o. Nádražní 1403 telefon: 737 241 962 - smluvní SOS linka, sňové volání v ohrožení - odchyt toulavých zvířat

Hasiči Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo náměs 9 telefon: 950 292 111, 150, 112

e-mail: bystrice@hasici-vysocina.cz 112 - Krajské operační stř. Jihlava

Služby Bystřická tepelná s.r.o. Ředitel: Stanislav Loukota Sídlo: Hornická č.p. 746, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 552 711, 603 182 814 e-mail: teplobystrice@seznam.cz GEODEZIE, sdružení Masarykovo nám. 15, Bystřice nad Pernštejnem telefon/fax: 566 550 203 mobil: 728 079 115 e-mail: info@geodeziebystrice.cz internet: www.geodezie-bystrice.cz Zdeněk Kolář - 728 079 115 Petr Chudoba - 723 885 645 Jaroslav Maršálek - 775 658 678

TS města a. s. (Technické služby) Ředitel: Ing. Roman Kekrt Sídlo: K Ochozi 666, Bystřice nad Pernštejnem Sběrný dvůr Po, St, Pá 9:00 - 17:00 Út 7:00 - 14:00 So 8:00 - 12:00 telefon: 566 552 595, 566 551 500 e-mail: info@ts-bystrice.cz internet: www.ts-bystrice.cz Lesní společenství obcí s.r.o. Jednatel: Petr Juračka, Zdeněk Šudoma sídlo: Karasín 3 telefon: 566 552 243, 603 822 490 internet: www.lsokarasin.cz e-mail: lsobystrice@ scali.cz

Folk country náměs čko 2013 Úřady a in tuce, bezpečnost, hasiči, služby

17


E-ON Česká republika, a. s. Vra slavovo nám. 118, Nové Město na Moravě telefon: 566 655 711 PORUCHY: 800 225 577 nonstop: 800 225 577 zákaznická linka: 840 111 333 internet: e-on.cz Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě Kazatelská stanice Bystřice nad Pernštejnem Nová čtvrť 504 telefon: 739 244 846 - M. Slámová www.archa.kvalitne.cz Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Dr. Drože 1686/26, Žďár nad Sázavou telefon: 566 502 450 e-mail: lubos.sikula@uzsvm.cz

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště Telč Detašované pracoviště Žďár n. S., Ing. arch. Silvie Jagošová - odb. garant Bystřice telefon: 725 727 076 e-mail: jagosova@telc.npu.cz Vodárenská akciová společnost a. s. K Valše 621 telefon: 566 550 608 Dispečink: 566 651 159, 724 102 777 (24 hodin) Čis rna odpadních vod: 566 552 556 Pohotovostní služba: 566 651 159 Pohřební služba – Macháček Masarykovo nám. 54 Vedoucí: Petr Macháček telefon: 566 552 957 Provozní hodiny: Po - Pá 8:00 - 14:00 telefon (stálá služba): 602 524 188, 602 567 009

Farní úřad církve římskokatolické Farská 283, Bystřice nad Pernštejnem P. Mgr. MUDr. Karel Rozehnal telefon: 566 551 555 internet: www.fabys.mtw.cz

Notářství JUDr. Hana Hornyšová Sídlo: Žďár n.S., Dolní 1 Masarykovo nam. 15, Bystřice nad Pernšt. telefon: 566 621 187 (první a tře čtvrtek v měsíci) e-mail: judr.hornysova@atlas.cz

Advokátní kancelář JUDr. Dagmar Křesťanová Novoměstská 32, Bystřice nad Pernšt. mobil: 731 471 113 e-mail: krestanova@cmail.cz Pá 9:00 - 14:00 (po domluvě kdykoliv) Mgr. Karel Borkovec Novoměstská 32, Bystřice nad Pernšt. mobil: 732 915 212 e-mail: karel.borkovec@centrum.cz JUDr. Dobromila Alexová Masarykovo nám. 55, Bystřice nad Pernšt. telefon/fax: 566 552 164, 602 565 740 e-mail: dobromila@alexova.cz Úřední hodiny: Po, St 9:00 - 12:00 12:30 - 16:00

18

Notářství, advokátní kanceláře

Mgr. Pavel Svoboda Masarykovo nám. 9, Bystřice nad Pernšt. telefon: 737 958 521 Úřední hodiny: Po, St, Pá 8:00 - 13:00 e-mail: svobopa1@seznam.cz JUDr. Pavel Barinka Příční 747, Bystřice nad Pernšt. mobil: 602 459 346 e-mail: barinka@svi.cz Úřední hodiny: Pá 8:00 - 15:00 (po domluvě kdykoliv)


Ostatní správní úřady Úřad práce, krajská pobočka v Jihlavě kontaktní pracoviště Bystřice n. P. Tyršova 408 telefon: 950 177 206, 208, 210-214, 216-217, 221-223 Vedoucí: Ing. Vojtěch Starý tel: 950 177 210 e-mail: vojtech.stary@zr.mpsv.cz Evidence uchazečů o zaměstnání, zprostředkování zaměstnání, výplata podpory v nezaměstnanos Úřední hodiny: Po, St 8:00 - 17:00 12:00 - 13:00 přestávka Út, Čt 8:00 - 11:00 Pá 8:00 - 11:00 - není úřední den jen evidence nově příchozích Odbor nepojistných sociálních dávek v Bystřici nad. Pernšt. pracoviště: ul. Tyršova 408 telefon: 950 177 221 Vyřizování dávek státní sociální podpory: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné, dávka hmotné nouze a dávka zdravotně pos ženým. Úřední hodiny: Po, St Út, Čt

8:00 - 17:00 8:00 - 13:00

Okresní správa sociálního zabezpečení Husova 7, Žďár nad Sázavou telefon: 566 691 111 Důchodové pojištění, nemocenské pojištění, pojištění na sociální zabezpečení, posuzování zdravotního stavu. e-podatelna: posta.zr@cssz.cz Pracovní doba: Po, St 8:00 - 17:00 úřední den Út, Čt 8:00 - 14:00 Pá 8:00 - 13:00 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Územní pracoviště v Bystřici nad Pernšt. Ředitel: Ing. Alois Ňuksa Masarykovo náměs 15 telefon: 566 591 311, fax: 566 591 398 Úřední hodiny: Po, St 8:00 - 17:00 Pokladna Po, St 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00 Katastrální úřad pro Vysočinu Katastrální pracoviště Bystřice nad Pernštejnem Ředitel: Bc. Jiří Janoušek Masarykovo náměs 15 telefon: 566 590 511 fax: 566 590 528 e-mail: kp.bystricenadpernst@cuzk.cz internet: www.cuzk.cz Provozní doba - podatelna: Po, St 8:00 - 17:00 úřední den Út, Čt, Pá 8:00 - 14:00

Otvírání studánek 2013 Ostatní správní úřady

19


Finance, pojištění, banky Všeobecná zdravotní pojišťovna Poliklinika, Zahradní 580, Bystřice n. P. telefon: 566 688 257, 952 235 723 St 8:00 - 11:15 12:00 - 16:00 St 8:00 - 11:15 12:00 - 14:00 ČSOB Pojišťovna, a.s. Masarykovo nám. 60 Ing. Slávka Samková Po, St 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30 Út, Čt 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30 Pá 8:00 - 14:00 telefon: 731 570 889 e-mail: slavka.samkova@obchod.csobpoj.cz internet: www.csobpoj.cz Koopera va pojišťovna a.s., VIG Masarykovo nám. 298 Jindřich Verner e-mail: jverner@koop.cz telefon: 566 551 606 Po - Pá 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00 Česká pojišťovna a.s. Masarykovo nám. 15 Josef Kučera telefon: 566 552 954, 603 847 473 Úřední hodiny: Po, Čt 8:00 - 11:30 12:30 - 15:30 St 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00 Pá 8:00 - 12:00

Den dě 2013

20

Finance a pojištění

Pojišťovací služby - Lenka Dostálová zastoupení společnos PETRAST a.s. Masarykovo nám. 31 telefon: 777 723 763 Úřední hodiny: Po - Pá 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 e-mail: dostalova@petrast.cz Českomoravská stavební spořitelna Masarykovo nám. 11 Jarmila Lahodná: 777 336 664 Jana Strašilová: 724 221 684 Marie Šiborová: 724 228 869 Libor Pokorný: 605 186 082 (dle. tel. dohody) Úřední hodiny: Po - Pá 8:00 - 16:00 Českomoravská stavební spořitelna Finance Albatros, s.r.o. finanční poradenství Masarykovo nám. 9, (1 patro) Miloš Hájek telefon: 602 872 869 e-mail: mhajek@financealbatros.cz www.financealbatros.cz


Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Masarykovo náměs 50 (Pasáž Mazourek) Mgr. Andrea Smuszová telefon: 737 558 028 Úřední hodiny: Út 13:00 - 16:30 Pá 9:30 - 15:00 Česká pošta, s.p., pošta Bystřice n. P. Masarykovo nám. 105 telefon: 566 551 051, 566 552 017 Úřední hodiny: Po - Pá 8:00 - 17:00 So 8:00 - 10:00 Zákaznická linka: 840 111 244 Česká spořitelna a. s. Masarykovo nám. 298 telefon: 956 742 280 fax: 224 640 141 e-mail: 8614.201@csas.cz Úřední hodiny: Po 8:30 - 12:30 13:30 - 17:00 Út 8:30 - 12:30 13:30 - 16:00 St 8:30 - 12:30 13:30 - 17:00 Čt 8:30 - 12:30 zavřeno Pá 8:30 - 12:30 13:30 - 16:00 Ge Money Bank, a. s. Masarykovo nám. 60 telefon: 566 502 241, 242, 243, 244 fax: 566 502 249 Úřední hodiny: Po - Pá 8:30 - 12:00 13:00 - 16:30 Komerční banka a. s. Masarykovo nám. 15 telefon: 955 585 400, 955 511 111 - centrála Úřední hodiny: Po, St 8:30 - 12:00 13:00 - 17:00 Út, Čt, Pá 8:30 - 12:00 13:00 - 16:30 Finance Albatros, s.r.o. Masarykovo nám. 50 (Pasáž Mazourek) telefon: 566 521 922, 775 930 194, 776 118 046 Úřední hodiny: Po, St 7:00 - 17:00 Út, Čt, Pá 7:00 - 14:30 e-mail: shoudek@financealbatros.cz e-mail: ihoudkova@financealbatros.cz www.financealbatros.cz

Lion Finance s.r.o. Masarykovo nám. 18 Úřední hodiny: Po, St 8:30 - 11:30 12:30 - 16:00 Út, Čt 8:30 - 11:30 12:30 - 14:00 Pá 8:30 - 11:30 telefon: 561 116 455, 608 777 874, 608 830 374 e-mail: bednarova@lionfinance.cz e-mail: bednar@lionfinance.cz www.lionfinance.cz Partners Finanční poradenství Masarykovo nám. 11 Marek Ondrášek telefon: 604 721 806 e-mail: marek.ondrasek@partners.cz www.partners.cz Fin centrum Finanční poradenství Miloš Šibor Masarykovo nám. 11 telefon: 566 552 829, 602 706 922 Po - Pá 8:00 - 16:00 e-mail: sibor@fincentrum.com Zdeněk Poul telefon: 602 535 719 Po, Čt 8:00 - 16:00 Realitní kancelář JUKO v.o.s. pobočka Bystřice nad Pernšt. Masarykovo nám. 50 Ing. Jana Juráková telefon: 603 156 800 Úřední hodiny: Po, St, Pá 8:00 - 13:00 (po tel. dohodě) e-mail: ingjurakova@atlas.cz Residence Reality telefon: 734 602 600 e-mail: info@residencereality.cz www.residencereality.cz M&M Reality telefon: 773 111 070, Jan Janíček e-mail: info@residencereality.cz www.mmreality.cz Úřední hodiny: St, Pá 9:00 - 11:00 Út, Čt 15:00 - 17:00

Finance a pojištění

21


Křest vlaku Bystřičan 2013


SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Bystřici n. P. a okolí Sociální služby pro seniory a zdravotně pos žené Charitní pečovatelská služba Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem e-mail: chps.bystrice@charita.cz www.zdar.charita.cz Provozní doba: Po - Pá 7:00 - 15:30, 16:00 - 20:00, So a Ne 8:00 - 13:00 Vedoucí: Miroslav Prudký telefon vedoucí: 566 551 766, 777 155 374, email: miroslav.prudky@charita.cz telefon pečovatelky, pedikůra: 566 552 437 telefon do auta pečovatelky: 737 529 356, 739 389 194 telefon na půjčovnu kompenzačních pomůcek: 736 607 510 Poskytované služby: zajištění chodu domácnos (nákupy, úklid, praní a žehlení prádla), zajištění osobní hygieny, koupel na pečovatelské službě, koupel v domácnos , pedikúra, příprava a podání stravy, donáška obědů, zajištění a podání léků, dohled nad uživateli služeb, pomoc při oblékání, ak vizační programy a půjčování kompenzačních pomůcek pro seniory.

Domácí péče – Home care Příční 81, Bystřice nad Pernštejnem, telefon: 605 261 011, e-mail: bukackovaj@ scali.cz Kontaktní osoba: Mgr. Bukáčková Jitka Hornická 940, Bystřice nad Pernštejnem, telefon: 605 260 637 Kontaktní osoba: Šiborová Irena Provozní doba: Po - Ne 6:30 - 18:00 Popis služby: zdravotní služby dle ordinace ošetřujícího lékaře (převazy, píchání inzulínu, rehabilitační cvičení….)

Dům s pečovatelskou službou (DPS) Dolní Rožínka Dolní Rožínka 117, telefon: 566 567 408, e-mail: dpsdr@ scali.cz Kontaktní osoba: Ing. Juklová Hana Provozní doba: Po - Pá 6:00 -14:00 So - Ne služba na telefonu, rozvoz obědů: 10:30 - 11:30 Popis služby: pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, jednoduché ošetřovatelské úkony, práce spojené s udržováním domácnos , pomoc při praní a údržbě prádla, donáška obědů, doprovod k jednání na úřadech a k lékaři, doprava pro potřeby obyvatele DPS, drobné i větší nákupy.

Charitní domov Moravec Moravec 53, telefon: 566 673 716, fax: 566 673 041, e-mail: chdomov@charitamoravec.cz internet: www.ckch.cz Vedoucí domova: Ing. Vladimír Jindra Provozní doba: celoročně Popis služby: Charitní domov je určen všem seniorům, kteří jsou pro svůj věk či snížení soběstačnos závislí na pomoci druhé osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí

23


Pečovatelská služba obce Vír Vír 178, telefon: 566 575 121 e-mail: ou@virvudolisvratky.cz, www.virvudolisvratky.cz Kontaktní osoba: Mgr. Stalmach Ladislav Zdena Kadlecová, tel: 737 379 981 Popis služby: zajišťování obědů, nákupů, úklidu, praní prádla, pedikúry, koupání, podávání léků, celodenní péče.

Domov pro seniory Mitrov Mitrov 1, telefon: 566 591 813, e-mail: dd.mitrov@cbox.cz, www.domovmitrov.cz Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Oldřich Brož Provozní doba: celoročně Popis služby: pobytové služby (ubytování, stravování, úklid, praní prádla), zdravotnické a rehabilitační služby, sociální služby.

Včela - centrum akvizačních služeb pro seniory Dům s pečovatelskou službou, Hornická 643, Bystřice n. P., telefon: 566 551 766, 566 552 437 mobil: 777 155 374, e-mail: chps.bystrice@charita.cz, www.zdar.charita.cz Provozní doba: Po 8:30 - 12:00 Út, Čt 8:30 - 12:00 13:00 - 15:30 Pá 8:30 - 12:00 Popis služby: cvičení, zájmové ak vity – výtvarné práce, zpěv, besedy, zájezdy, návštěvy kulturních akcí.

Klub v 9 – Klub pro podporu duševního zdraví Hornická 643, Dům s pečovatelskou službou Bystřice n. P., telefon: 566 629 319, 777 755 469, 777 756 409, 777 756 410, e-mail: klubv9.zdar@charita.cz, www.zdar.charita.cz Kontaktní osoba: Bc. Ivana Ptáčková Provozní doba: Po 12:00 - 16:00 St 9:00 - 13:00 Popis služby: služba je určena lidem s duševním onemocněním, jde o poradenství, informační servis, doprovod při vyřizování běžných záležitos , pomoc v krizových situacích, klubové ak vity – výtvarné práce, návštěva kulturních a sportovních programů.

Osobní asistence Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernšt., telefon: 566 531 158, 733 755 870 e-mail: oa.velmez@charita.cz, internet: www.zdar.charita.cz Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Pavlíčková Kontaktní doba pro veřejnost v Bystřici nad Pernštejnem je na základě telefonické domluvy. Popis služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnos , vzdělávací a akvizační činnos , zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos

Klub důchodců II. Hornická 643, Dům s pečovatelskou službou Bystřice n. P. telefon: 566 590 342 Kluby jsou určeny všem seniorům Bystřice n. P. a okolí.

24

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí


Organizace zdravotně pos žených Svaz tělesně pos žených v ČR Místní organizace Bystřice n. P., telefon: 566 552 672 Předseda organizace: Kubíková Magda, Okružní 976, Bystřice n. P. Poradenství pro ZTP: Po a Pá 8:00 - 11:00 (v klubu důchodců na DPS) Svaz pos žených civilizačními chorobami v ČR Základní organizace Bystřice nad Pernštejnem telefon: 608 445 698, 731 520 678 Předsedkyně organizace: Kozlová Alena, Hornická 643, Bystřice n. P.

Klub stomiků ILCO Vysočina, Bystřice nad Pernšt. telefon: 731 409 625 e-mail: majkailco@seznam.cz Předseda organizace: Dvořáková Marie, Dvořiště 1032, Bystřice n. P. Klub USMĚVÁČCI telefon: 776 216 008 Soňa Dudková, Višňová 878, Bystřice n. P. Klub KAMARÁD klub volnočasových ak vit telefon: 732 539 730 Renata Uhrincová

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace Žďár n. Sáz., Klub Bystřice n. P. telefon: 604 790 362 Předseda organizace: Pavel Jindra Nádražní 479, Bystřice n. P. telefon: 734 330 525

Služby pro rodiny s dětmi Kopre na – Centrum pro rodiče s dětmi Hornická 643, Dům s pečovatelskou službou Bystřice n. P. telefon: 731 130 776 e-mail: kopre na.bystrice@charita.cz www.zdar.charita.cz Kontaktní osoba: Provozní doba:

Gabriela Vítková, tel: 731 130 776 Zdenka Šrámková, tel: 732 126 905 Po: 14:00 - 18:00 St: 8:30 - 13:00 14:00 - 18:00 Čt: 8:30 - 13:00 14:00 - 18:00

Popis služby: Centrum zajišťuje a umožňuje účastnit se vzdělávacích kurzů a seminářů, zajišťuje péči o dítě v době účas rodiče na jiné ak vitě v rámci zařízení (např. přednášky, výuka anglič ny….), zajišťuje volnočasové ak vity pro trávení času rodičů s dětmi, zprostředkovává kontakt rodičů se společenským prostředím a zamezuje sociální a společenské izolaci rodičů. Pedagogicko-psychologická poradna Nádražní 643, Bystřice n. P. telefon: 736 607 671, 566 622 387 (poradna ve Žďáru n.S.) e-mail: poradna@ppp-zr.cz, internet: www.ppp-zr.cz Popis služby: psychologické a speciálně pedagogické poradenství, psychologické a psychoterapeu cké vedení, logopedická péče. Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí

25


Nadosah - centrum prevence Masarykovo náměs 299, Bystřice nad Pernšt. telefon: 566 550 128, 739 389 232 e-mail: nadosah-prevence.bystrice@charita.cz www.zdar.charita.cz, www.nadosah-cp.cz Po, St, Čt 8:00 - 13:00 Popis služby: realizace interak vních programů primární prevence a adaptačních kurzů.

Nadosah - nízkoprahové zařízení pro dě a mládež Masarykovo náměs 299, Bystřice n. P. telefon: 566 550 128, 777 755 437 e-mail: nadosah-nzdm.bystrice@charita.cz www.zdar.charita.cz, www.nadosah-nzdm.cz

Provozní doba - nízkoprahové zařízení pro dě a mládež: nízkoprahový klub Po, St, Čt Pá terénní práce Út

14:00 - 19:00 9:00 - 11:00 16:00 - 19:00

Popis služby: Nízkoprahový klub - je zaměřen na neorganizované dě ve věku od 12 do 20 let, nabízí standardní ak vity (stolní fotbal, tenis, šipky, poslech hudby, PC), klubové ak vity, sportovní ak vity, pobytové akce, výlety. Sociální služby - poradenství, krizová a situační intervence, informační a sociální servis, zprostředkování doprovodné péče. Preven vní programy - jsou dlouhodobé a jsou zaměřeny na primární a sekundární prevenci sociálně nežádoucích jevů. Jsou určeny žákům základních, středních škol a učilišť. Jsou zaměřeny na vybudování zdravé a sebevědomé osobnos , schopné odolat rizikům a nástrahám složitého období dospívání. Zahájeny jsou adaptačním kurzem, pak navazují téma cké bloky nácvik sociálních dovednos . Sociálně ak vizační služby pro rodiny s dětmi Zahradní 580, Poliklinika Bystřice n. P. telefon: 739 957 800 e-mail: sas@sdruzeninovemesto.cz www.sdruzeninovemesto.cz Kontaktní osoba: Provozní doba:

Mgr. David Vykydal St 9:00 - 11:00 (kancelář) 11:30 - 14:00 (konzultace v rodinách)

Popis služby: Jedná se o bezplatnou, ak vní podporu a pomoc rodinám v případě, že nedokáží sami překonat dlouhodobou sociální krizi. Služba směřuje k tomu, aby nebyl ohrožen vývoj dě . Služba je poskytována na základě dobrovolnos rodiny. Služba je poskytována terénně, ale i ambulantně.

Sociální služby pro ohrožené skupiny obyvatel Terapeu cká komunita Sejřek Sejřek 13, 592 62 Nedvědice telefon: 566 566 039 e-mail: tksejrek@kolping.cz www.tksejrek.kolping.cz Kontaktní osoba: Sobotka Jan Provozní doba: celoročně Popis služby: komplexní dlouhodobá pobytová péče pro osoby ohrožené závislos a osoby s duševním onemocněním, zahrnuje psychoterapii, sociální práci, pracovní terapii, prevenci relapsu, arteterapii, rodinnou terapii.

26

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí


Sociální poradenství, dobrovolnictví Občanská poradna Zahradní 580, Poliklinika města Bystřice n. P. telefon: 566 688 227 e-mail: op@sdruzeninovemesto.cz, www.sdruzeninovemesto.cz , www.obcanske-poradny.cz Kontaktní osoba: Ivana Chudárková Provozní doba: Út 8:30 - 12:00 12:30-14:30 (odpoledne pro objednané) Čt 8:30 - 12:00 12:30-17:00 Popis služby: bezplatné služby v těchto oblastech, sociální dávky a pomoc, nemocenské a důchodové pojištění, pracovně právní problema ka, bydlení, rodina, mezilidské vztahy majetkové záležitos , finanční problema ka, zdravotnictví, školství, ochrana spotřebitele, ekologie, právní ochrana, trestní právo, problema ka EU, veřejná správa, lidská práva. Kambala - dobrovolnické centrum Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernšt. telefon: 777 755 444, e-mail: dc.zdar@charita.cz web: www.zdar.charita.cz, www.kambala.zdarsko.cz Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Mahlová Provozní doba: nepravidelná, dle domluvy Popis sluřby: pomoc v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou, ostatní pomoc (dobrovolníci pomáhají s organizováním Tříkrálové sbírky, při jednorázových charitních akcích, při živelných pohromách)

Navazující sociální služby mimo Bystřici n. P. Sdružení Nové Město na Moravě o.s. Drobného 301, Nové Město na Moravě telefon: 566 615 217, 566 617 941 e-mail: sdruzeni@sdruzeninovemesto.cz, reditelka@sdruzeninovemesto.cz internet: www.sdruzeninovemesto.cz Kontaktní osoba: Mgr. Ruth Šormová Poskytované služby: EZOP - nízkoprahové zařízení pro dě a mládež, raná péče, občanská poradna, osobní asistence, sociálně ak vizační služby pro rodiny s dětmi Popis služby: Sociální služby vycházející z konkrétních potřeb občanů místní komunity, a to prostřednictvím nezávislé, nestranné a diskrétní pomoci, jsou poskytovány terénně i ambulantně.

Sdružení Nové Město na Moravě o.s. - Raná péče Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě telefon: 566 617 9, 739 035 430, internet: www.sdruzeninovemesto.cz/ranapece.php e-mail: ranapece@sdruzeninovemesto.cz Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Ptáčková Popis služby: bezplatná terénní sociální služba pro rodiny pečující o dě se zdravotním pos žením, dě narozené předčasně či dě s nerovnoměrným vývojem od narození do sedmi let věku Služba může být poskytována i budoucím maminkám, u nichž je zvýšené riziko narození dítěte se zdravotním pos žením. Dojíždíme do rodin - služba je poskytována v domácnos uživatele žijícího na území regionu Žďár nad Sázavou.

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí

27


Novoměstské sociální služby Žďárská 68, Nové Město na Moravě telefon: 566 652 805 e-mail: janu.h@nss.nmnm.cz, internet: www.nss.nmnm.cz Kontaktní osoba: Ing. Hana Janů Provozní doba: v terénu 7:00 - 15:00 v domácnostech klientů nepřetržitě Popis služby: pečovatelská služba

Centrum Zdislava Radnická 350, Nové Město na Moravě telefon: 566 615 194 e-mail: zdislava@nmnm.cz internet: www.zdislava.nmnm.cz Kontaktní osoba: Balabánová Danuše Provozní doba: Po - Pá 7:00 - 15:30 Popis služby: Centrum zajišťuje služby mentálně, tělesně a kombinovaně handicapovaným dětem (od 4 let) a dospělým, pomoc rodinám s handicapovaným členem rodiny, rozvoj zájmové a pracovní činnos handicapovaných, zajišťování výchovy k soběstačnos , integrace do společnos , zajišťování všestranného rozvoje klienta pomocí vhodných terapií, svoz klientů.

Domov pro matky (otce) s dětmi Jiřího z Poděbrad 15, Žďár nad Sázavou telefon: 566 620 008 e-mail: mirmachkova@centrum.cz internet: www.os-jecminek.cz Kontaktní osoba: Mgr. Machková Mirka Provozní doba: nepřetržitý provoz Popis služby: Pomoc rodičům s dětmi překonat krizové období, krátkodobé ubytování, poradenství, vzdělávací a volnočasové ak vity. Služba je určena těhotným ženám, matkám, otcům v živé životní situaci, obětem domácího násilí.

Spektrum - kontaktní nízkoprahové centrum Žižkova 8, Žďár nad Sázavou telefon: 566 620 098, 608 816 721 internet: www.spektrum.kolping.cz, e-mail: spektrum@kolping.cz Kontaktní osoba: Mgr. Josef Soukal Popis služby: Poskytuje služby jedincům v nepříznivé sociální situaci, kteří jsou ohroženi zneužíváním návykových látek - poradenství (i pro blízké osoby), krizovou intervenci, pomoc při jednání s úřady, zprostředkování ambulantní péče, zprostředkování detoxikace a krátkodobé léčebné péče, vitamínový program, výměnný program sterilních injekčních stříkaček, vyšetření na přítomnost viru HIV a žloutenky typu B a C, testy na zjištění přítomnos drog v organismu z moči, preven vní programy na školách.

28

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí


Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina Horní 22, Zďár nad Sázavou telefon: 566 621 404 internet: www.psychocentrum.cz, e-mail: rodina.poradna.zr@cmail.cz Kontaktní osoba: PhDr. Ivana Šimková Popis služby: Poskytuje psychosociální služby formou poradenství a psychoterapie.

Azylová ubytovna pro muže

Hospicové hnu Vysočina

Brodská 33, Žďár nad Sázavou telefon: 566 624 720 e-mail: azyl.zdarns@seznam.cz internet: socsluzby.sa net.cz Kontaktní osoba: Mgr. Karel Veselý

Žďárská 610, Nové Město na Moravě telefon: 566 615 198 internet: www.hhv.cz, e-mail: info@hhv.cz Kontaktní osoba: Ing. Petr Havlíček Popis služby: Pomoc umírajícím a jejich rodinám, půjčovna zdravotních pomůcek

Centrum pro zdravotně pos žené Komenského 1, Žďár nad Sázavou telefon: 566 625 703 e-mail: czp.zdar@volny.cz internet: zdravotnepos zeni-vysocina.cz Kontaktní osoba: Květoslava Růžičková

Nezmaři 2013

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí

29


KULTURA A VOLNÝ ČAS MĚSTSKÁ KNIHOVNA Masarykovo náměs 9 telefon: 566 590 376 mobil: 723 521 892 e-mail: knihovna@bystricenp.cz internet: www.knihovna.bystricenp.cz Vedoucí: Jitka Cisárová Otevřeno: Oddělení pro dospělé: Po, Čt 8:00 - 12:00 Út zavřeno St 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00 Čt 8:00 - 12:00 Pá 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00 Oddělení pro dě : Po, St, Čt 12:30 - 16:00 Internetová studovna: Po, St, Čt 9:00 - 12:00 12:30 - 16:00 Út, Pá 9:00 - 12:00 MĚSTSKÉ MUZEUM Masarykovo náměs 1 593 01 Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 552 180, 566 590 365,66 e-mail: muzeum.bystricko@ scali.cz internet: www.muzeumbystricko.cz Vedoucí: PhDr. Vladimír Cisár otevřeno 1. 5. - 30. 9. Út - Pá 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00 So - Ne 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00 mimo sezónu 1. 10. - 30. 4. Út - Pá 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00 vstupné: plné 30 Kč, poloviční 15 Kč MALÉ MUZEUM MALÝCH MOTOCYKLŮ telefon: 603 506 442, 566 552 789 e-mail: prosecky.tatra@worldonline.cz internet: www.malirstvi.jihlavsko.com Po - Pá 9:00 - 11:30 12:30 - 16:00 So, Ne po telefonické domluvě ROZHLEDNA KARASÍN telefon: 605 259 392 e-mail: jedlicka.libor@seznam.cz internet: www.karasin.cz Bufet je otevřen pouze za příznivého počasí (10:00 - 17:00). Rozhledna je otevřena denně 8:00 - 20:00.

30

Kultura a volný čas

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Masarykovo náměs 1 telefon: 566 590 387, 88 e-mail: info@bystricenp.cz internet: www.info.bystricenp.cz Otevřeno: říjen - duben květen - září Po - Pá 8:00 - 16:00 8:00 - 17:00 So zavřeno 9:00 - 16:00 Ne zavřeno 9:00 - 16:00 EDEN CENTRUM Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernšt. telefon: 566 590 321 e-mail: josef.vojta@bystricenp.cz internet: www.edencentre.cz REDAKCE MĚSÍČNÍKU BYSTŘICKO Vydává Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem Redakce: Odbor správní a školství MěÚ Bystřice n. P., Turis cké informační centrum, Masarykovo náměs 1 telefon: 566 590 387-88, inzerce: 566 590 369 e-mail: info@bystricenp.cz KULTURNÍ DŮM Luční 764 telefon: 566 552 626 e-mail: info@kdbystricenp.cz www.kdbystricenp.cz Ředitel: Věra Hanáková HRAD PERNŠTEJN telefon: 566 566 101, 264 internet: www.hrad-pernstejn.cz Duben a říjen So, Ne, svátky 9:00 - 15:00 Květen, červen, září denně mimo Po 9:00 - 16:00 Červenec, srpen denně mimo Po 9:00 - 17:00 Před návštěvou hradu je vhodná prohlídka webových stránek s aktuálními informacemi o provozu. WESTERN – ŠIKLŮV MLÝN Zvole 49 telefon: 566 567 400, 602 750 130 e-mail: info@western.cz internet: www.sikland.cz


SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE Areál Sportu a kultury s.r.o. hala telefon: 566 551 098, 566 551 927, fax.: 566 551 928 ubytovna telefon: 566 551 930, 774 087 093 KD: 566 552 626 Ředitel: Ing. Zdeněk Mašík Provozuje koupaliště, víceúčelovou sportovní halu, turis ckou ubytovnu a hřiště v Domaníně a kulturní dům e-mail: areal.sportu@ scali.cz, info@arealsportu.cz internet: www.arealsportu.cz

ASK Bystřice n. P. Masarykovo nám. 46, Bystřice nad Pernštejnem sportovní organizace - florbal Ondřej Dvořák - předseda telefon: 777 152 444, 728 168 173 e-mail: askbynp@email.cz, www.askbystricenp.cz

Tělocvičná jednota SOKOL Bystřice n. P. Tyršova 403 Starostka: Lernbecherová Lenka (605116980) Tel. kancelář 566 552 583 od 9.00do 11.30 hod. e-mail sokol.bystrice@iol.cz www.zupahavlickova.cz ZJ Sokol Bystřice n.P. cvičí v sokolské všestrannos : předškolní dě - pá - od 16.30 - 17.30 hod ženy prostřední po - 18.30 - 19.30 hod. a čt - 18.00-19.00 ženy nejstarší čt. 17.00 - 18.00 hod. muži po 17.00 - 18.30 hod. pá 19.30 - 20.30 hod. 9 oddílů: badminton, basketbal, házená, kulturis ka, nohejbal, stolní tenis, šerm, volejbal, lední hokej

Sportovně střelecký klub Ota Musil - předseda, telefon: 731 470 822 Masarykovo náměs 46 Internet: www.ssk-bystrice.kx.cz

Orel Jednota Dr. Veselého 358 e-mail: jednotaorelbystricenp@quick.cz internet: www.zupametodejova.cz Karel Smejkal - starosta, telefon: 605 471 684 Sonja Vetešková - sekretář, telefon: 607 938 429 Orel je občanské sdružení - organizuje a provozuje sportovní a tělovýchovné akce širokého zaměření, duchovní, kulturní a sociálně výchovné ak vity. Sportovní klub Josef Soukop - předseda Černý vršek 796 telefon: 605 258 059 e-mail: skbynp@seznam.cz Provozuje soutěžní kopanou všech věkových kategorií (muži, dorost, starší a mladší žáci, přípravka).

Tenisový klub Bystřice nad Pernšt. Ing. Zdeněk Mašík - předseda, Rovinky 1715 Provozuje tenisové kurty a tenisovou halu. telefon: 739 095 699

ASPV Rytmus MUDr. Milada Dernerová - předsedkyně Rovinky 1700, Bystřice nad Pernšt. telefon: 566 688 259 Oddíl kondiční gymnas ky pro ženy Cyklis cký spolek Bystřice Miloš Kalina - předseda Pod Kaštany 39, Bystřice nad Pernšt. telefon: 603 830 197 AVZO TSČ ČR ZO Bystřice n. P. elektronika, střelectví, kynologie Tomáš Makovský Masarykovo nám. 46, Bystřice n. Pernšt. telefon: 566 550 988, 724 314 457 e-mail: aniretak@ scali.cz HO LEZCI Z VYSOČINY horolezectví, sportovní lezení, VHT Miloslav Vrána, telefon: 777 940 430 Nádražní 906, Bystřice nad Pernštejnem e-mail: havran@lezcizvysociny.net internet: www.lezcizvysociny.net SDH - Sbor dobrovolných hasičů Velitel SDH - Josef Roman Masarykovo náměs 9 telefon: 776 233 070 e-mail: sdh-bystricenp@seznam.cz peparoman@seznam.cz internet: www.sdhbystrice.tym.cz Sportovní a zájmové organizace

31


Jízdárna EDEN Hana Bernovská, telefon: 603 444 598 e-mail: terha1@seznam.cz Výchova a výcvik mladých jezdců, vyjížďky do přírody i pro úplné začátečníky JUNÁK- svaz skautů a skautek ČR Předmět činnos : mimoškolní výchovná a vzdělávací činnost Vedoucí střediska: Václav Koenig e-mail: koenigvaclav@seznam.cz telefon: 732 512 036 Adresa: Skautská klubovna, Lužánky, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem internet: www.klen.mysteria.cz Základní kynologická organizace 540 Předseda: Tomáš Makovský Kulturní 471, Bystřice nad Pernšt. telefon: 724 314 457 e-mail: aniretak17@seznam.cz SK Musher´s club Bystřicko Lenka Vetešníková - předsedkyně, Dalečín 12 Závody psích spřežení TERA klub Dana Došlíková - starostka Chov exo ckých a terarijních zvířat Sídl. II. 943 59301, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 736 541 102, 739 479 719 Jiskra Vír, oddíl atle ky Zdeněk Šudoma, 592 66 Vír 185 telefon: 566 575 155, 603 102 472 e-mail: zdenek.sudoma@centrum.cz Letecký klub Bystřice nad Pernštejnem Ing. Josef Novotný telefon: 603 582 659 e-mail: 603582659@seznam.cz Český svaz chovatelů předseda: Jaroslav Kobza telefon: 737 474 651 Český zahrádkářský svaz, zákl. organizace č.1 Pod Horou Předseda: Jiří Kekrt telefon: 737 961 178

32

Sportovní a zájmové organizace

Český zahrádkářský svaz, zákl. organizace č.2 Domanínek Předseda: Josef Vojta telefon: 737 564 984 Ry ři Země zubra Rudolf Zubalík telefon: 736 647 758, e-mail: ry rzubr@seznam.cz Historický šerm 25. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Bystřice nad Pernštejnem zast. velitelem Mgr. Pavlem Svobodou Spojovací 937, Bystřice nad Pernšt. telefon: 737 958 521 e-mail: svobopa1@seznam.cz internet: www.rrvysocina.cz Misijní skupina Křesťanské společenství Bystřice nad Perštejnem zast. vedoucím Mgr. Pavlem Svobodou Spojovací 937, Bystřice nad Pernšt. telefon: 737 958 521 e-mail: svobopa1@seznam.cz Veterán TATRA klub Bystřice nad Pernštejnem Předseda klubu: Fran šek Prosecký telefon: 566 552 789 mobil: 603 506 442 e-mail: prosecky.tatra@worldonline.cz internet: www.malirstvi.jihlavsko.com Aerobic Team Jitky Exlové o.s. telefon: 736 773 621 e-mail: exlova@ scali.cz internet: www.aerobik-je.estranky.cz DANCE STYLE, o.s. aerobic a street dance pro všechny Petra Nováková, telefon: 604 651 340 internet: www.dstyle.webnode.cz e-mail: dstyle-bnp@seznam.cz AKCENTRUM Bystřice n.P. (u sportovní haly) telefon: 774 719 402, 603 141 400 e-mail: info@akcentrum.cz internet: www.akcentrum.cz


Dětská soutěž Nositelé tradic


Obce ve správním obvodu Města Bystřice nad Pernštejnem BLAŽKOV Adresa: Blažkov 68, 592 51 telefon: 734 576 864 internet: www.blazkov.cz e-mail: obec@blazkov.cz Starostka: Mgr. Petra Ta čková Místostarosta: Jiří Tomášek Úřední hodiny: Po 16:00 - 18:00 BOHUŇOV Adresa: Bohuňov 50, 593 01 telefon: 566 550 562 e-mail: ou.bohunov@ scali.cz internet: www.bohunov.cz Starosta: Bc. Petr Váša Místostarosta: Milan Sláma Úřední hodiny: St 15:30 - 18:00 BUKOV Adresa: Bukov 88, 592 51 telefon: 566 567 711 e-mail: obec.bukov@worldonline.cz internet: www.bukov.cz Starosta: Jiří Vrbka Místostarosta: Stanislav Kříž Úřední hodiny: Čt 18:00 - 19:00 BÝŠOVEC Adresa: Býšovec 20, 593 01 telefon: 566 553 349, 724 181 892 e-mail: obec.bysovec@seznam.cz internet: www.bysovec.cz Starosta: Josef Lukas Místostarosta: Jiří Mar nek Úřední hodiny: dle potřeby DALEČÍN Adresa: Dalečín 30, 592 41 telefon: 566 573 121 fax: 566 573 121 e-mail: oudalecin@wo.cz internet: www.dalecin.cz Starosta: Ing. Pavel Kadlec 603 487 566 Místostarostka: Věra Šťastná Úřední hodiny: Po a St 7:30 - 11:30 12:00 - 16:00 Pošta Dalečín Otevírací doba: Po - Pá 7:30 - 9:30 13:00 - 15:30

34

Obce ve správním obvodu

telefon: 566 573 120 Základní škola 1. - 5. ročník Dalečín 107, 592 41 Ředitelka: Mgr. Marcela Kotoučková telefon: 566 573 135, 739 490 938 e-mail: zs.dalecin@seznam.cz Mateřská škola Dalečín 107, 592 41 Vedoucí uč.: Marie Horová telefon: 566 573 171 DOLNÍ ROŽÍNKA Adresa: Dolní Rožínka 3, 592 51 telefon: 566 567 133, 724 181 903 internet: www.dolni-rozinka.cz e-mail: obec@dolni-rozinka.cz Starosta: Zdeněk Horák Místostarosta: Karel Andrejs Úřední hodiny: Po a St 7:00 - 11:30 12:00 - 16:00 Út, Čt, Pá 7:00 - 11:30 12:00 - 14:00 Matrika úřední hodiny: Po a St 7:00 - 10:00 13:00 - 16:00 telefon: 566 567 135 e-mail: matrika@dolni-rozinka.cz Pošta Dolní Rožínka Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 12:00 13:00 - 15:45 telefon: 566 567 210 Knihovna: Út 12:30 - 15:00 Čt 14:00 - 16:00 Základní škola 1. - 9. ročník Dolní Rožínka 1, 592 51 Ředitel: Mgr. Vladimír Makovský telefon: 775 561 738, 775 561 735 internet: www.zsdr.cz e-mail: skola@zsdr.cz Mateřská škola Dolní Rožínka 136, 592 51 Vedoucí uč.: Ivana Joklová telefon: 775 561 733 e-mail: skolka@zsdr.cz HORNÍ ROŽÍNKA Adresa: Horní Rožínka 1, 592 51


telefon: 566 567 267, 739 034 453 e-mail: starosta@hornirozinka.cz internet: www.hornirozinka.cz Starosta: Ing. Luboš Vetešník Místostarosta: Jiří Škorpík Úřední hodiny: dle potřeby CHLUM-KOROUHVICE Adresa: Korouhvice 22, 592 65 telefon: 566 575 123, 774 575 123 e-mail: chlumkorouhvice@seznam.cz internet: www.chlum-korouhvice.wz.cz Starosta: Fran šek Šauer Místostarosta: Petr Jančík Úřední hodiny: dle potřeby KOROUŽNÉ Adresa: Koroužné 33, 593 01 telefon: 724 183 510 e-mail: starosta@korouzne.cz, obec@korouzne.cz internet: www.korouzne.cz Starosta: Ing. Fran šek Dospíšil Místostarosta: Mgr. Josef Homolka, Vlad. Ostrý Úřední hodiny: St 18:00 - 19:00 (zimní čas) 19:00 - 20:00 (letní čas) LÍSEK Adresa: Lísek 80, 592 45 telefon: 566 551 426, 724 565 197 starosta: 724 161 035 e-mail: obeclisek@ scali.cz internet: www.lisek.cz Starosta: Ing. Fran šek Cacek Místostarosta: Josef Zich Úřední hodiny: St 17:00 - 20:00 Pošta Lísek Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 10:00 14:00 - 15:30 telefon: 566 551 428 Základní škola 1. - 3. ročník Lísek 80, 592 45 Ředitelka: Mgr. Jiřina Kabrdová telefon: 566 551 846 e-mail: zs.lisek@seznam.cz Mateřská škola Lísek 90, 592 45 Ředitelka: Irena Svobodová telefon: 566 551 410 e-mail: ms.lisek@seznam.cz MILASÍN Adresa: Milasín 17, 592 51

telefon: 724 181 889 e-mail: obecmilasin@ scali.cz internet: www.obecmilasin.cz Starostka: Marie Dvořáková Místostarosta: Fran šek Šustal Úřední hodiny: Po 19:00 - 20:00 (zimní čas) Po 20:00 - 21:00 (letní čas) MORAVECKÉ PAVLOVICE Adresa: Moravecké Pavlovice, 592 62 telefon: 732 919 562 e-mail: moraveckepavlovice@email.cz Starosta: Josef Havránek Místostarostka: Marie Buchtová Úřední hodiny: dle potřeby NYKLOVICE Adresa: Nyklovice 42, 592 64 telefon: 724 181 900 e-mail: nyklovice@raz-dva.cz internet: www.nyklovice.wgz.cz Starosta: Ing. Jiří Heger Místostarosta: Vladimír Ocásek Úřední hodiny: Pá 17:00 - 18:00 PÍSEČNÉ Adresa: Písečné 25, 593 01 telefon: 566 573 224, 603 525 447 e-mail: obec.pisecne@worldonline.cz obec.pisecne@ scali.cz internet: www.obec-pisecne.cz Starosta: Ing. Drahomír Rous CSc. Místostarostka: Marie Kobzová Úřední hodiny: Čt 15:00 - 17:00 Pá 18:00 - 19:00 Základní škola 1. - 5. ročník Písečné 30, 593 01 telefon: 566 573 226 e-mail: zs.pisecne@ scali.cz Mateřská škola Písečné 30, 593 01 telefon: 566 573 226 PROSETÍN Adresa: Prose n 34, 592 64 Prose n telefon: 516 463 323, 606 021 636 e-mail: obecni.urad@prose n.cz internet: www.prose n.cz, www.prose n.info Starosta: Ing. Jiří Drbušek, starosta@prose n.cz Místostarosta: Josef Kolář e-mail: mistostarosta@prose n.cz Úřední hodiny: Po, St 14:00 - 18:00 Obce ve správním obvodu

35


telefon:

Út, Čt, Pá 7:30 - 11:30 So 18:30 - 19:30 Pošta Prose n Otevírací doba: Po - Pá 7:30 - 9:30 15:00 - 16:00 telefon: 516 463 261 Základní škola 1. - 5. ročník Prose n 70, 592 64 Ředitel: Mgr. Ilona Lukášková telefon: 516 463 325 e-mail: zs.prose n@seznam.cz internet: www.zsprose n.cz Mateřská škola Prose n 70, 592 64 Vedoucí uč.: Jitka Štarhová telefon: 516 463 325 RADKOV Adresa: Radkov 74, 592 53 telefon, fax: 566 567 342, 736 244 008 e-mail: ou.radkov@seznam.cz internet: www.radkov.wu.cz Starostka: Ludmila Habánová Místostarosta: Karel Voneš Úřední hodiny: Po 17:00 - 19:00 RODKOV Adresa: Rodkov 2, 592 51 telefon: 566 550 909, 728 747 666 e-mail: obecrodkov@seznam.cz Starosta: Pavel Smolík Místostarostka: Miluška Hájková Úřední hodiny: Po 17:00 - 18:00 (z.č.) 19:00 - 20:00 (l.č.) ROVEČNÉ Adresa: Rovečné 82, 592 65 telefon: 566 574 130 e-mail: ourovecne@wo.cz starostarovecne@wo.cz matrikarovecne@ scali.cz internet: www.rovecne.cz Starosta: Leoš Petr Místostarostka: Ing. Eva Janoušková Úřední hodiny obec (obec a matrika): Po, St 7:30 - 17:00 Út, Čt 7:30 - 15:00 Pá 7:30 –13:30 Pošta Rovečné Otevírací doba: Po - Pá 12:30 - 15:00

36

15:30 - 16:00

Obce ve správním obvodu

566 574 119

Základní škola 1. - 5. ročník Rovečné 181, 592 65 Ředitel: Mgr. Josef Dvořák telefon: 566 574 126, 721 874 902 e-mail: zs.rovecne@iol.cz Mateřská škola Rovečné 181, 592 65 telefon: 566 574 108 ROZSOCHY Adresa: Rozsochy 146, 592 57 telefon: 566 576 224 e-mail: obec@rozsochy.cz starosta@rozsochy.cz internet: www.rozsochy.cz Starosta: Augus n Holý Místostarosta: doc. Ing. Jaroslav Juračka PhD. Josef Smolka Úřední hodiny: Po, St 6:30 - 11:00 12:00 - 17:00 Knihovna: St 15:00 - 17:00 So 14:00 - 16:00 internet: www.rozsochy.knihovna.info Pošta Rozsochy Otevírací doba: Po 7:00 - 9:30 13:00 - 16:30 Út - Pá 7:00 - 9:30 13:00 - 15:00 telefon: 566 576 210 Základní škola 1. - 5. ročník Rozsochy 64, 592 57 Ředitel: Mgr. Jarmila Dvořáková telefon: 566 576 228, 731 563 329 e-mail: zsrozsochy@seznam.cz Mateřská škola Rozsochy 146, 592 57 Ředitelka: Věra Suchá telefon: 566 576 212, 776 329 555 e-mail: agentura.sucha@seznam.cz ROŽNÁ Adresa: telefon: e-mail:

Rožná 8, 592 52 566 567 227, 566 567 983 ou.rozna@seznam.cz podatelna.rozna@seznam.cz internet: www.rozna.cz Starosta: Libor Pokorný Místostarosta: Jiří Šustal Úřední hodiny: Po, St 7:00 - 11:30 12:00 - 16:30


Pošta Rožná Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 10:00 14:00 - 15:30 telefon: 566 567 110 Základní škola 1. - 5. ročník Rožná 151, 592 52 Ředitelka: Mgr. Jana Romanová telefon: 739 626 027 e-mail: zsrozna@ scali.cz internet: www.zsrozna.cz Mateřská škola Rožná 151, 592 52 Vedoucí uč.: Alena Houdková telefon: 733 712 318 SEJŘEK Adresa: Sejřek 35, 592 62 telefon: 566 566 956, 775 578 090 e-mail: obec@sejrek-bor.cz internet: www.sejrek-bor.cz Starosta: Jiří Mazour Místostarosta: Jiří Švanda ml. Úřední hodiny: Ne 9:00 - 11:00 SKOROTICE Adresa: Chlébské 27, 592 62 telefon: 566 566 828, 603 208 538 e-mail: skoro ce@volny.cz internet: www.obecskoro ce.eud.cz Starosta: Ing. Roman Knop Místostarostka: Jana Dvořáčková Úřední hodiny: Út 17:00 - 18:00 STRACHUJOV Adresa: Strachujov 6, 592 42 telefon, fax: 566 562 646, 736 641 344 e-mail: obec@strachujov.cz internet: www.strachujov.cz Starosta: Ivan Podsedník Místostarosta: Jiří Vojta Úřední hodiny: Po, St 16:00 - 18:00 STRÁŽEK Adresa: Strážek 13, 592 53 telefon,fax: 566 567 321, 737 847 867 internet: www.mestysstrazek.cz e-mail: obecstrazek@iol.cz Starosta: Vlas mil Tvarůžek Místostarosta: Jiří Plička Úřední hodiny (obec i matrika): Po, St 7:00 - 17:00 (pol. přest. 11:30 -12:00) matrika: strazek@c-box.cz Pošta Strážek

Otevírací doba: Po - Pá 7:30 - 9:30 14:30 - 15:30 telefon: 566 567 309 Základní škola 1. - 9 ročník Strážek 27, 592 53 Ředitelka: Mgr. Hana Bučková telefon: 566 567 331, 731 107 933 e-mail: zs.strazek@seznam.cz Mateřská škola Strážek 27, 592 53 telefon: 733 520 641 STŘÍTEŽ Adresa: Střítež 34, 592 51 telefon: 565 555 195, 602 536 209 e-mail: ou@stritez.cz internet: www.stritez.cz Starosta: Radek Štourač Místostarosta: Vladimír Hajný Úřední hodiny: každé 1. úterý v měsíci 17:30 20:30; každou 1. neděli v měsíci 10:30 - 11:30 SULKOVEC Adresa: Sulkovec 50, 592 65 telefon: 566 574 110, 602 560 768 e-mail: obec.sulkovec@seznam.cz m.budig@wo.cz internet: www.sulkovec.cz Starosta: Mgr. Michal Budig Místostarosta: Věra Bělehradová Ing. Petr Tomášek Úřední hodiny: St 17:00 - 18:00 ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Adresa: Štěpánov n. S. 23, 592 63 telefon: 566 560 532, 566 560 016 fax: 566 560 015 e-mail: obec@stepanovnadsvratkou.cz internet: www.stepanovnadsvratkou.cz Starostka: PaedDr. Šárka Kunčíková Místostarostka: Mgr. Míla Chalupníková Úřední hodiny: Po, St 7:00 - 11:30 12:00 - 16:30 Pošta Štěpánov Otevírací doba: Po, Út, Čt, Pá 8:30 - 11:00 St 7:30 - 10:00 telefon: 566 560 520

14:00 - 16:00 14:00 - 16:00

Základní škola 1. - 9. ročník Štěpánov 159, 592 63 Ředitel: Mgr. Jiří Dufek Obce ve správním obvodu

37


telefon: 566 560 535, 731 490 458 e-mail: zs.stepanov@seznam.cz internet: www.zsstepanovns.cz Mateřská škola Štěpánov 159, 592 63 Vedoucí uč.: Marie Skokanová telefon: 566 560 529 e-mail: ms-stepanov@seznam.cz

VELKÉ TRESNÉ Adresa: Velké Tresné 1, 592 65 telefon: 725 101 205 e-mail: velke.tresne@gmail.com internet: www.velketresne.ic.cz Starosta: Ing. Jiří Petr Místostarostka: Erika Cacková Úřední hodiny: dle potřeby

UBUŠÍNEK Adresa: Ubušínek 41, 592 65 telefon: 606 769 050 e-mail: obec.ubusinek@quick.cz internet: www.ubusinek.cz Starosta: Vlas mil Husák Místostarosta: Ing. Jan Uhlíř Úřední hodiny: St 17:00 – 19:00

VĚCHNOV Adresa: Věchnov 73, 593 01 telefon: 566 552 128, 604 310 696 e-mail: obec.vechnov@worldonline.cz internet: www.obecvechnov.webzdarma.cz Starosta: Fran šek Fendrych ml. Místostarosta: Ing. Ludvík Veselý Úřední hodiny: St 17:00 - 20:00 (z.č.); 18:00 - 21:00 (l.č.) Mateřská škola Věchnov 73, 593 01 Ředitelka: Štěpánka Štěpánková telefon: 566 550 678, 723 515 044 e-mail: x.step@seznam.cz

UJČOV Adresa: Ujčov 19, 592 62 telefon: 566 566 394 e-mail: obec.ujcov@seznam.cz internet: www.ujcov.cz Starosta: Vladislav Mitáš Místostarosta: Zdeněk Loukota Úřední hodiny: Po, Čt 7:00 - 16:30 UNČÍN Adresa: Unčín 24, 592 42 telefon: 566 573 139, 724 187 369 e-mail: obec.uncin@seznam.cz internet: www.obec-uncin.cz Starostka: Vlasta Grohová Místostarosta: Jaroslav Jílek Úřední hodiny: St 16:00 - 18:00 Základní škola 1. - 5. ročník Unčín 51, 592 42 Ředitel: Mgr. Pavel Šimon telefon: 566 573 218 e-mail: zsuncin@seznam.cz Mateřská škola Unčín 51, 592 42 telefon: 566 573 218 VELKÉ JANOVICE Adresa: Velké Janovice 47, 593 01 telefon: 566 573 419, 732 133 125 e-mail: velke.janovice@ scali.cz internet: www.velkejanovice.cz Starosta: Jiří Sklenář Místostarosta: Tomáš Bárta Úř. hod.: St 19:00 - 21:00(l.č.); 17:00 - 19:00(z.č.)

38

Obce ve správním obvodu

VĚSTÍN Adresa: Věs n 26, 592 65 telefon: 566 575 137 e-mail: obec.ves n@seznam.cz internet: www.obecves n.cz Starosta: Petr Janoušek Místostarosta: Milan Hamerský Úřední hodiny: Po 8:00 - 13:00, St 10:00 - 15:00 VĚŽNÁ Adresa: Věžná 85, 593 01 telefon: 566 567 318, 723 217 746 e-mail: obecvezna@seznam.cz internet: www.obecvezna.cz Starostka: Jana Vrbková Místostarosta: Jiří Veselý Mgr. Blanka Dvořáková Úřední hodiny: Po 8:00 - 12:00 St 8:00 - 12:00 a 17:00 - 19:00 VÍR Adresa: Vír 178, 592 66 telefon, fax: 566 575 121 e-mail: ou@virvudolisvratky.cz internet: www.virvudolisvratky.cz Starosta: Mgr. Ladislav Stalmach, 605 502 650 Místostarostka: Jarmila Havlová Úřední hodiny: Po, St 7:00 - 17:00


Út 7:00 - 15:00 Čt 7:00 - 14:30 Pá 7:00 - 14:00 Vagón bowling telefon: 777 479 159 internet: www.vagonbowling.cz Knihovna Po 12:00 - 18:00 Pošta Vír Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 10:30 12:00 - 15:00 telefon: 566 575 120 Základní škola 1. - 5. ročník Vír 58, 592 66 Ředitelka: Mgr. Petra Zánová telefon: 566 575 195, 739 465 344 e-mail: zanope@seznam.cz Mateřská škola Vír 58, 592 66 Vedoucí uč.: Eva Ostrá telefon: 566 575 043

internet: www.obec-zdanice.wz.cz e-mail: obec.zdanice@seznam.cz Starosta: Fran šek Skalník Místostarosta: Fran šek Janů Úřední hodiny: Po 17:00 - 18:00 MIKROREGION BYSTŘICKO Adresa: Příční 405 telefon: 566 590 399 mobil: 731 575 342 e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz internet: www.bystricko.cz MAS Zubří země, o.p.s. Adresa: Příční 405 telefon: 566 590 399 e-mail: zubri.zeme@centrum.cz internet: www.zubrizeme.cz

ZVOLE Adresa: telefon: e-mail:

Zvole 107, 592 56 566 567 165, 773 987 891 obeczvole@ scali.cz starostazvole@seznam.cz internet: www.zvolenadpernštejnem.cz Starosta: Mojmír Starý Místostarosta: Ing. Jan Vítek Úřední hodiny: Po, St 7:00 - 11:30 12:00 – 16:30 Pošta Zvole Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 9:00

13:00 - 15:00

Základní škola 1. - 5. ročník Zvole 84, 592 56 Ředitelka: Mgr. Helena Vítová telefon: 777 787 587 e-mail: zszvole@centrum.cz Mateřská škola Olešínky Olešínky 41, 592 51 Ředitelka: Věra Matoušková telefon: 566 567 251, 604 275 402 e-mail: ms.olesinky@seznam.cz telefon: 566 567 120 ŽDÁNICE Adresa: Ždánice 60, 593 01 telefon: 566 552 452, 739 074 746 Obce ve správním obvodu

39


Seznam mobilních obslužných míst pošty Bystřice nad Pernštejnem Bohuňov Bolešín Bratrušín Brťoví Býšovec Čtyři Dvory Divišov Domanín Dvořiště Jabloňov Janovičky Josefov Karasín Kobylnice Koroužné Kozlov Lesoňovice Pernštejnské Janovice Písečné Pivonice Rovné Švařec Věchnov Velké Janovice Věžná Vítochov Vojtěchov Vrtěžíř Zlatkov Ždánice

10:45 11:05 7:40 9:35 8:40 8:55 9:35 11:30 12:30 11:10 11:05 9:30 11:30 12:50 10:10 12:10 12:25 10:15 10:55 13:05 9:55 9:55 8:00 10:10 10:50 11:10 10:10 11:20 9:10 12:10

obchod u Jednoty kulturní dům na návsi autobusová zastávka kulturní dům u schránky č. 38 u Jednoty u schránky č. 16 na mostě u schránky č. 41 č.p. 39 u schránky č. 22 č.p. 1 u Jednoty u schránky č. 29 autobusová zastávka u schránky č. 26 kulturní dům autobusová zastávka u obchodu autobusová zastávka u Jednoty u Jednoty u Jednoty u Jednoty u schránky č. 39 u schránky č. 30, Vrtěžíř náves u Jednoty u Jednoty

Seznam mobilních obslužných míst pošty Dolní Rožínka Blažkov Branišov Bukov Dolní Rozsíčka Horní Rozsíčka Horní Rožínka Milasín Olešínky Rodkov Střitež Voje n

40

9:50 11:05 8:50 9:30 9:20 11:50 8:30 10:40 12:50 8:35 12:20

na návsi na návsi u kostela u schránky č. 9, Dolní Rozsíčka na návsi u schránky č. 8, Horní Rozsíčka u čekárny na návsi na návsi na návsi u Obecního úřadu u Obecního úřadu na návsi

Obce ve správním obvodu - pošty


Krizové situace Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci • zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice • pokud jste původcem, nebo jste zjis l mimořádnou událost, volejte na některé z sňových čísel – 150 (HZS), 155 (ZZS), 158 (Policie), 112 ( sňová linka) • sňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu) • varujte ostatní ohrožené osoby • chraňte sebe a podle možnos a schopnos pomozte chránit i další osoby • poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy

Concentus Moraviae 2013

Informace pro krizové situace

41