Page 1

S

STAGE VERSLAG Jarl Jay Hulleman


V

VOOR WOORD Welkom bij mijn stage verslag! Mijn naam is Jarl Jay Hulleman. Ik zit in mijn laatste jaar van het Cibap en ik volg de opleiding: Media vormgeving. Van februari tot juni heb ik stage gelopen bij het bedrijf Wemessage.

Wemessage is een online marketing bureau. Het bedrijf is gevestigd in Deventer.

Dit verslag is bedoeld voor mensen die geĂŻnteresseerd zijn in het bedrijf om ook hier stage te lopen in de toekomst en ook voor mensen die dit graag willen lezen. Ik hoop dat dit verslag je aanspreekt en veel lees plezier!


INHOUDS OPGAVE Het bedrijf

Blz.

3-4

Van briefing naar oplevering

Blz.

5-6

Het project .1

Blz. 7-8 Blz. 9- 9 Blz. 9 - 10 Blz. 11 - 12 Blz. 13 - 14

Werken met Sketch De oude website Eerste ontwerp Definitief ontwerp

Het project .2

Blz. Blz. Blz.

17 - 18 19 - 20 21 - 22

Leerdoelen en Reflectie

Blz.

23 - 25

Conclusie

Blz. 23 - 26

Eerste ontwerp Definitief


H

HET BEDRIJF Wemessage is een online web- en marketing

Wemessage levert meerdere producten en

bureau dat bekent staat om zijn resultaat

diensten. Aangezien zij een online web- en

gerichte instelling. Zij helpen ondernemers door

marketing bureau zijn leveren ze webistes/

hun onderscheidend te maken tegenover hun

shops, apps en online marketing camapgnes.

concurrenten.

Na bijna 3 jaar in dit pand te zitten hebben ze veel

Het bedrijf is ongeveer 4 jaar geleden ontstaan.

klanten kunnen krijgen. De grootste klanten zijn:

Serkan en Murat hadden een visie om samen

Slimstock, Dibo/Dartwinkel, Rensink en DJM.

een bedrijf te starten. Zij zijn gestart in een klein pandje in Deventer en na ongeveer een

De klanten hebben ze natuurlijk niet met z’n

jaar, door veel omzet te hebben gemaakt, zijn ze

tweeën kunnen regelen. Dit is gedaan door

verhuisd naar een groter pand in Deventer. Het

een super goed team en stagiaires. Momenteel

pand is best bekent in Deventer: L’arc en Ciel.

werken er 9 mensen en lopen er 3 mensen stage inclusief ik.

3


Wemessage Werknemers/Stagiaires

4


B

VAN BRIEFING NAAR OPLEVERING Wemessage heeft veel klanten waar ze ook veel

huisstijl heeft dan zijn de vormgevers vrij om

voor doen. Hiermee bedoel ik dat ze veel aan-

hun skills te gebruiken voor de nieuwe web-

passingen hebben in een website of dat de klant

site. De website wordt in het begin niet hele-

meer naar voren wilt komen op internet met een

maal vormgegeven. Het concept wordt eerst

onlinecampagne. Het is altijd wel verschillend.

bepaald door een aantal vormgegeven pagina’s.

De klant benaderd ons of wij benaderen de klant

Wanneer dat klaar is dan wordt het werk

als hun website niet helemaal in orde is of een

opgeslagen gepresenteerd aan de klant. Wan-

upgrade nodig heeft. Wanneer het is besloten

neer de klant het goedkeurt dan kunnen we

met de klant, wordt er actie ondernomen.

verder gaan met het vormgeven van de website.

Het begint bij één van de eigenaren: Serkan,

Nadat de website helemaal klaar is met de

Murat of Janta. Eén van hun schrijft een

vormgeving, wordt het concept gestuurd naar

offerte voor de klant. Daarna wordt de brief-

de programmeur van het bedrijf: Naberd. Hij

ing geschreven. De briefing wordt geschreven

gaat uiteindelijk de website programmeren en

door Renaldo of Ibrahim. Zij laten zien wat er

online zetten. De website komt niet gelijk online.

in de website moet komen en hoe de website

De website wordt eerst offline getest.

ingedeeld wordt. Als de briefing klaar is wordt die doorgestuurd naar de vormgevers die dan

Ondertussen wordt de content bepaald die we

de website gaan vormgeven. Het licht puur aan

altijd laten controleren door de klant of de klant

de klant of de klant een oude website heeft of

levert de content aan het bedrijf. De content

niet. Als de klant geen oude website of een

wordt bepaald door Renaldo en/of Ibrahim.

5


Het kan altijd nog wel even duren voordat

De Alt tag zit bij de afbeeldingen van de

de website helemaal online staat. In bijna alle

website. Een afbeelding heeft een naam en als

gevallen wordt er een deadline besproken,

de afbeelding wordt toegevoegd aan een web-

wanneer de website online komt. De content

site dan kun je er ook een Alt tag aan geven.

moet helemaal optimaal zijn en verder wordt er

Hierbij is het verstandig dat de afbeelding

streng gecontroleerd op de SEO.

een goede Alt tag naam krijgt, zodat die snel gevonden kan worden als iemand zoekt op

SEO is een Engelse afkorting van het hele

Google bij de afbeeldingen.

woord: Search Engine Optimization. In het Nederlands noemen we het zoekwoorden

Wanneer dat allemaal gecontroleerd is en de

optimalisatie. SEO wil dus zeggen dat je online

website verder goed getest is, is het tijd om de

op het web goed vindbaar bent en blijft. Vooral

website online te zetten.

belangrijk voor Google. Vrijwel iedereen zoekt via Google. Elk bedrijf wilt bovenaan de zoek

Nadat de website online is gezet kan er

resultaten staan, wanneer iemand zoekt op

altijd nog wat gebeuren, waardoor er weer

de naam van het bedrijf. Dit is de één van de

wat gesleuteld moet worden aan de website.

redenen dat een klant bij Wemessage komt.

De klant kan ook bijvoorbeeld nieuwe foto’s gemaakt hebben die hij dan in zijn website

Degene die over de SEO gaat is Ibrahim en de

wilt hebben. Daarvoor heeft Wemessage het

stagiair Thom. SEO is niet heel moeilijk dus als

programma Wordpress. Met Wordpress kun-

beiden het druk hebben, kunnen ze de SEO

nen de klanten ook zelf hun eigen website a

overlaten aan andere stagiaires of werknemers.

anpassen. Dit geeft de klant meer zekerheid.

Wemessage heeft een eigen Dashboard waar alles bijgehouden wordt van wie wat heeft gedaan voor zoveel uren. In de Dashboard wordt dus ook de SEO onderhouden. Wat lostaat hiervan maar ook mee te maken heeft is de vindbaarheid met de Alt tag.

6


P

HET PROJECT .1 Het project deel 1 wat ik je nu ga laten zien is het grote project dat ik mocht maken voor een bestaande klant van Wemessage: HG-Transport.

Aantal jaar geleden hadden ze al een website voor hun gemaakt. Maar nu wilde ze mee met de trend en wilde HG-Transport een nieuwe website design door Wemessage laten ontwerpen. Ik kreeg de gelegenheid om een nieuwe webdesign te maken.

Naast de website mocht ik ook een visite kaartje maken.

7


WEBDESIGN 8


W WERKEN MET SKETCH In mijn periode als student maakte ik alle

Door te oefenen kreeg ik eerst een kleine

webdesigns met het programma Photoshop. Ik

opdracht om een klein concept te maken voor

vond dit best wel makkelijk en zo heb ik het ook

een nieuwe pagina voor de Wemessage site. Ze

geleerd op school. Toen ik stage ging lopen bij

wilden de Cases pagina veranderen. Dat leek

Wemessage veranderde dat en leerde ik in een

hun een goede mogelijkheid voor mij om het

nieuw programma werken.

programma te leren kennen.

Bij Wemessage werken ze met het programma:

Door een leuk concept gemaakt te hebben kon

Sketch. Ik was hier vrijwel onbekend mee, dus

ik beginnen aan de HG-Transport website.

mijn praktijkbegeleider heeft me goed begeleid. Na wat oefenen had ik het al snel onder de

knie. Ik kan snel leren en het makkelijke was dat

het programma een beetje leek op Photoshop, maar toch op een andere manier werkt.

Zelf vind ik het veel fijner werken en het is mijn vervanger voor Photoshop.

9


DE OUDE WEBSITE Voor dat ik echt begon aan de website, heb ik

Na de schetsen klaar te hebben ben ik digitaal

natuurlijk wel eerst onderzoek gedaan naar de

aan de slag gegaan.

oude site. Ik kreeg namelijk de opdracht dat ik een aantal huisstijl elementen moest behoud-

De huisstijl elementen die ik moest behouden

en. Daarnaast heb ik inspiratie op internet ge-

waren de kleuren: zwart, donkergrijs, geel en

zocht, zodat ik een idee of beeld kreeg voor het

wit. Verder moest ik de buttons overnemen.

maken van de website. Na ongeveer een uurtje onderzoek te hebben gedaan, was ik klaar om mijn ideeĂŤn uit te schetsen.

Dit is de oude website van HG Transport

10


E

EERSTE ONTWERP

11


Zoals je ziet heb ik de huisstijl kleuren van de

Zelf heb ik een leerdoel dat ik meer detail in

oude website gebruikt en die in een andere stijl

een website ontwerp moet, waardoor de een-

gezet.

heid van een ontwerp veel meer gaat kloppen. Daarom heb ik gekozen voor een vrachtwagen

Doormiddel van de briefing, die gemaakt is door

icoon die ik subtiel heb verwerkt.

Ibrahim en Renaldo, heb ik de site ingedeeld. Dit ontwerp heb ik laten zien aan Engin, de Hierbij heb ik gekozen voor een rustige sfeer.

ontwerper van Wemessage, en hij had nog

Het was ook de wens van de klant om de web-

een paar puntjes waar ik aan kon werken. Hij

site een rustige kijk had. Dus ik heb naar de

vond de titels saai verwerkt en vond het niet

klant geluisterd en het toegepast in het ont-

heel overzichtelijk. Hij vond wel dat ik het mooi

werp.

rustig heb gehouden en het detail icoontje leuk verwerkt had.

Verder stond er in de briefing dat er duidelijke “call to actions� in de site moesten komen en vanwege de rustige sfeer heb ik het best simpel maar duidelijk gehouden wat ook veel aandacht kan trekken.

12


D

DEFINITIEF ONTWERP

13


Na wat aanpassingen gedaan te hebben zijn we op

Gelukkig was de klant zeer tevreden. Toen kon ik

het definitieve ontwerp gekomen van de website

me focussen op de hele website en ook de mobiele

HG Transport.

versie.

Er zijn een aantal huisstijl elementen aangepast

Het ontwerp was na dat de hele website klaar was

zoals de gele kleur, navigatie positie en bij bijna elke

gestuurd naar de programmeur. Tot op heden is de

titel is er een pijl toegevoegd dat weer aansluit op de

programmeur er nog mee bezig.

huisstijl van het logo. De website was klaar en het kon gepresenteerd worden aan de klant.

14


P

HET PROJECT .2 Het project deel 2 wat ik je nu ga laten zien is het andere maar kleinere deel dat bij het project hoort: HG Transport visitekaartje. Het bedrijf was het zat om steeds dezelfde visitekaartjes te gebruiken en zij waren toe aan een nieuw ontwerp voor de visitekaartjes.

Helaas heb ik niet de mogelijkheid gekregen om hun oude visitekaartje in handen te krijgen.

17


VISITEKAARTJE 18


E

EERSTE ONTWERP

19


Met het ontwerp van het visitekaartje mocht

Na dat ik dit ontwerp af had, had ik het naar

ik heel vrij zijn, maar ik moest natuurlijk wel

HG Transport toegestuurd. Ze hadden ernaar

de huisstijl elementen aan bod laten komen.

gekeken en hadden nog wat puntjes waar ik

Verder moest ik het overzichtelijk maken en zij

aan moest werken.

wilden een duidelijk overzicht van de contact gegevens.

Ze vonden de voorkant wel leuk, maar ze wilden wat anders wat met de trend mee ging.

Aangezien het bedrijf trots is op hun vrachtwa-

Dit hadden ze namelijk al vaker gezien bij hun

gens had ik gekozen voor een voorkant met de

concurrenten of andere bedrijven.

vrachtwagens. De achterkant wilden ze de zwarte balk weg Met de achterkant heb ik een beetje gespeeld.

hebben en de icoontjes ook.

HG Transport vond het element met het getekende vrachtwagentje een leuke toevoeging in

Verder wilden ze dat ik een element terug haal

hun website. Dus dat element heb ik ook ge-

vanuit de site. Dus ik ben gelijk aan de slag

bruikt in het visitekaartje.

gegaan en een ander ontwerp gemaakt.

De icoontjes zijn de eigenschappen van het bedrijf zelf die ook op hun website staan.

20


D

DEFINITIEF ONTWERP


Met dit ontwerp heb ik het element van het logo

Het eerste ontwerp was zonder schaduw toen ik

meer naar voren gehaald. De icoontjes vonden ze

het heb laten zien aan de klant. Daarna heb ik de

heel strak en het lettertype vonden ze er perfect bij

schaduw toegevoegd en ze waren helemaal tevreden

passen.

met het ontwerp.

22


L

LEERDOELEN & REFLECTIE Een goed concept neerzetten voor een webdesign.

Dit verslag heeft als hoofdopdracht een webdesign voor de klant HG Transport. Hier heb ik een mooi

S: Voor mijn stage is afgelopen heb ik een mooi con-

concept neer kunnen zetten. Wemessage en de klant

cept neergezet voor een klant.

waren beiden heel blij met het resultaat en ze waren

M: Het is meetbaar aangezien je de website kunt

ook van plan om het te laten programmeren en het

checken op het internet.

online te zetten.

A: Het is acceptabel want we krijgen veel opdrachten binnen van bekende en onbekende klanten.

Ik heb hier zelf veel van geleerd. Ik kreeg veel feed-

R: Het is realistisch want ik design bijna elke dag,

back dat me heeft geholpen tot het brengen van dit

soms bestaand en soms compleet nieuw.

mooie resultaat.

T: De komende maand ga ik er mee aan de slag, want er is een website dat ik opnieuw mag designen.

23


Leren omgaan met de kleine details in de designs

Dit leerdoel is meer en deels gekoppeld aan het

die vaak sterk naar voren komen.

eerste leerdoel. Dus ik kon 2 leerdoelen in 1 project stoppen. Eigenlijk is er een 3e, maar daar kom ik later

S: Ik wil leren omgaan hoe je kleine elementen sterk

op terug.

naar voor kunt laten halen.

In dit project heb ik goed nagedacht over de kleine

M: Wanneer ik een leuk project krijg, kunnen we zo

elementen die sterk naar voren komen in het design.

controleren.

Ik heb veel hulp gekregen, waardoor het me ook is

A: Het is acceptabel, want we krijgen veel leuke

gelukt om de kleine elementen sterk naar voren te

opdrachten binnen.

laten komen in het design van HG Transport.

R: Het is haalbaar, want ik heb de middelen om er mee te werken. T: Elke keer wanneer ik een project heb, kan ik ermee oefenen.

Leren werken met Wordpress en leren wat je er

Als je webdesign leuk vindt om te doen dan is Word-

allemaal mee kunt doen.

press een belangrijk programma om mee te kunnen werken. Doormiddel van Wordpress kunnen klanten

S: Ik wil graag leren hoe Wordpress werkt en hoe je

makkelijk hun eigen website onderhouden zoals tekst

er mee omgaat en het uiteindelijk zelf kunnen.

aanpassen en eventuele foto’s toevoegen.

M: Het is meetbaar, want de aanpassingen die ik

Met de kennis van Wemessage heb ik genoeg in-

maar in Wordpress zie je automatisch op de website.

formatie gekregen om in ieder geval Wordpress te

A: Het is acceptabel, want er worden veel websites

kunnen onderhouden. Dit is voor de toekomst wel

onderhouden bij Wemessage.

handig als ik een web bedrijf wil beginnen.

R: Het is realistisch, want hiervoor heb ik alleen inloggegevens nodig en uitleg. T: Zodra ik tijd vrij krijg om met Wordpress te werken kan ik in ieder geval al de basis.

24


M Mijn werkoverzicht en omgeving makkelijker

In de eerste maand heb ik gebruik gemaakt van het

kunnen plannen.

programma Todoist. Dit programma was makkelijk om te gebruiken. Het was simpel, want je hoefde in

S: Ik wil mijn werkoverzicht makkelijker kunnen plan-

principe alleen een taak in te voeren, een deadline te

nen, zodat het makkelijk is om te werken.

zetten en je was klaar. Als je de taak voor de deadline

M: Er zijn mogelijkheden om een app te gebruiken

klaar had dan kon je de taak afvinken.

om je werk bij te houden en te plannen.

Ik vond dit heel fijn en ik had het de rest van de stage

A: Het is acceptabel, want als ik kan plannen met een

gebruikt. Wanneer ik een taak kreeg dan vulde ik het

app dan is dat ook handiger voor de toekomst.

gelijk in in Todoist en zo had ik een heel mooi en

R: Het is haalbaar, want de app is een kwestie van

makkelijk overzicht voor mezelf. Ik kon ook invullen

installeren en gebruiken.

hoeveel uur ik daar mee bezig kon zijn wat ook heel

T: Wanneer ik werk te doen heb dan plan ik het gelijk

fijn was en nog steeds is.

in en met de app is dat makkelijk.

Leren omgaan met werkdruk.

De laatste 2 maanden waren zeer stressvol. Er was dus sprake van veel werkdruk. Er moesten bijvoor-

S: Ik wil goed met werkdruk om kunnen gaan, waar-

beeld websites gevuld worden met foto’s en tekst en

door ik beter kan presteren op stage.

eventuele aanpassingen in de website zelf.

M: Het is meetbaar door te controleren hoe ik prest-

Er was 1 moment waar de werkdruk heel hoog lag,

eer onder werkdruk.

want we liepen tegen heel veel problemen op. Er

A: Aangezien Wemessage veel klanten heeft, zal er

waren bijvoorbeeld foto’s toegevoegd waardoor er

vast veel werkdruk zijn om een keer mee te maken.

veel verschoven werd in de website zelf wat er niet

R: Dit leerdoel is moeilijk te beoordelen of het haal-

meer mooi uit zag. Dit had ik gelukkig opgelost en

baar is of niet. Het is puur voor mijzelf.

ook nog voor de deadline.

T: Ik werk eraan wanneer er werkdruk is.

25


CONCLUSIE Ten eerste was deze stage een zeer leervolle stage. Ik kwam bij deze stage, omdat ik meer wilde leren over webdesign en dat heb ik gedaan. Met alle ups en downs bleven we altijd lachen en doorwerken. Er waren veel positieve dingen als negatieve dingen, maar daar konden we allemaal wel mee omgaan. De pauzes waren ook altijd gezellig. De eerste maanden lekker gedart en de laatste maand intensief pingpong gespeeld. De stage heb ik met een ruime voldoende afgerond. Ik wil graag iedereen bedanken die bij Wemessage werkt en/of stageloopt. Bedankt voor de leuke en leerzame tijd.

26


Cibap

Vakschool voor verbeelding

Stageverslag Wemessage  
Stageverslag Wemessage  
Advertisement