Page 88

tehtävään määräämä laskun hyväksyjä toteaa, että lasku liittyy yhdistyksen toimintaan. Yleensä laskujen hyväksyminen on hallituksen puheenjohtajan tehtävänä. Puheenjohtajan omat matka-, palkkio- ja edustuslaskut hyväksyy joku muu: hallitus kokouksessaan tai esimerkiksi varapuheenjohtaja. Jos yhdistyksen toiminta on hyvin vähäistä, voidaan jokainen lasku tuoda myös hallituksen kokouksen hyväksyttäväksi. Ennen kirjanpitäjälle toimittamista lasku myös tiliöidään. Tämä tarkoittaa, että siihen merkitään, mille kirjanpidossa käytetylle tilille se kirjataan. Tämän jälkeen lasku toimitetaan sille henkilölle, jonka tehtävänä yhdistyksessä on laskujen varsinainen maksaminen. Lasku maksetaan ja sitten se tallennetaan. Hyvä käytäntö on laittaa tositemappiin päällimmäiseksi pankista saatu tiliote ja sen alle oikeaan järjestykseen ne tositteet joiden maksamisen tämä tiliote osoittaa. Lopuksi kirjanpitäjä vielä kirjaa tapahtuman yhdistyksen kirjanpitoon. Aina tositetta ei ole. Jos esimerkiksi yhdistyksen tapahtuman yhteydessä on järjestetty pienmuotoiset arpajaiset, jäsenille ei varmaankaan ole kirjoitettu kuittia ostetusta arvasta. Tällöin arpajaisten järjestelyistä vastannut jäsen tekee asiasta oman tositteen ja varmentaa sen omalla allekirjoituksellaan. Kirjanpito Kirjanpidon tehtävänä on antaa luotettava kuva tuottojen ja kustannusten syntymisestä, toiminnan tuloksesta ja yhdistyksen taloudellisesta asemasta. Jokaisella rekisteriin merkityllä yhdistyksellä tulee olla oma kirjanpitonsa. Ei siis ole mahdollista, että kaksi läheisessä yhteistyössä olevaa yhdistystä yhdistävät kirjanpitonsa. 88

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement