Page 82

LUOTTAMUSHENKILÖN VASTUU

Kenenkään ei ole pakko ottaa vastaan mitään luottamustehtävää missään yhdistyksessä. Ehdokkuudesta voi aina kieltäytyä eikä siihen lain mukaan vaadita edes mitään perusteluja. Ketään ei saa myöskään valita tietämättään mihinkään luottamustehtävään. Jos näin kuitenkin tapahtuu, valittu voi asiasta kuultuaan ilmoittaa hallituksen puheenjohtajalle, että ei ota tehtävää vastaan. Yhdistyksen luottamushenkilön vastuu on ankara eikä sitä voi kiertää vetoamalla muihin kiireisiin tai asiantuntemattomuuteen. Vastuu koostuu kolmesta erilaisesta osasta: 1. Tarkoituksenmukaisuusvastuu. Kun luottamushenkilö valitaan, häneen luotetaan. Jos luottamus syystä tai toisesta loppuu, luottamushenkilö voidaan erottaa toimestaan milloin tahansa. Erottamiseen ei siis vaadita esimerkiksi väärinkäytöstä, ei edes tehtävien laiminlyöntiä. Riittää, että jäsenten luottamus on mennyt. Erottamisesta päättää sama toimielin, joka valitsi luottamushenkilön. Hallituksen jäsenen, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan erottamisesta on lain mukaan mainittava kokouskutsussa. Hallituksen tai sen yksittäisen jäsenen ja tilin- tai toiminnantarkastajan erottaa siis 82

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement