Page 78

1.3 Kalustoluettelot 1.4 Kirjastoluettelo 2. Pöytäkirjat 2.1 Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset 2.2 Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset 2.3 Yhdistyksen hallituksen kokoukset liitteineen 2.4 Yhdistyksen työryhmien, valiokuntien yms. kokoukset

10 vuotta 10 vuotta

Pysyvästi Pysyvästi Pysyvästi Pysyvästi

3. Kirjeistö 3.1 Yhdistykselle saapuneet, toimenpiteisiin johtaneet kirjeet ja niihin annetut vastaukset Pysyvästi 3.2 Eri asioihin pyydetyt kannanotot ja lausunnot ja niihin annetut vastaukset Pysyvästi 3.3 Tiedoksi tulleet asiakirjat (esimerkiksi liitolta tulleet tiedotteet, yleiskirjeet yms.) Liittokokouskausi 4. Tiliasiakirjat 4.1 Talousarviot 4.2 Tilinpäätösasiakirjat (tase, tase-erittely tuloslaskelma ja tilintarkastuskertomus)

78

Pysyvästi

Pysyvästi (Kirjanpitolain mukaan 10 vuotta)

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement