Page 74

Samaan tapaan käydään läpi kaikki tulosalueet. Ensin käsitellään järjestötoimintaan liittyvät asiat (esimerkiksi urheiluseurassa urheiluun liittyvät asiat, ammattijärjestössä edunvalvontaan liittyvät asiat) ja tämän jälkeen tukitoimintojen tulokset (esimerkiksi yhdistyksen oman hallinnon kehittäminen tai mittavan investoinnin vaatineen atk-projektin kuvaus). 4. Toiminnan kehittäminen −−sääntömuutokset −−organisaation muutokset −−ohjesääntöjen muutokset 5. Yhdistyksen päätöksenteko −−yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset −−tärkeimmät päätökset −−osallistujien lukumäärä −−yhdistyksen ylimääräiset kokoukset −−tärkeimmät päätökset −−osallistujien lukumäärä 6. Edustukset −−edustukset liitossa −−edustukset muualla 7. Sisäinen hallinto −−hallituksen jäsenet ja varajäsenet −−hallituksen kokoukset −−työryhmät ja toimikunnat −−yhdistyksen palkatut toimihenkilöt ja heidän tehtävänsä −−tilin- ja/tai toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä 8. Loppulause −−yleisarvio kuluneesta toimikaudesta −−tulevaisuuden näkymiä

74

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement