Page 73

Toimintakertomuksen laadinnassa on hyvä noudattaa seuraavia periaatteita: −−toimintakertomuksen tulee olla helposti verrattavissa niin kertomusvuoden toimintasuunnitelmaan kuin tilinpäätökseenkin −−samasta asiasta puhutaan vain kerran −−asioiden käsittelyn laajuus on suhteessa niiden tärkeyteen −−asiat esitetään johdonmukaisesti ja johdonmukaisessa järjestyksessä −−tiedot on tarkistettava niin moneen kertaan, että ne varmasti ovat oikein *** Esimerkki toimintakertomuksen rakenteesta 1. Yleistä −−toiminnan yleistavoite −−katsaus yhdistyksen toimintaympäristön kehittymiseen −−katsaus yhdistyksen jäsenmäärään, toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen 2. Toimintasuunnitelman tärkein tulosalue −−tavoitteet −−aikaansaannokset −−tekemiset −−arvio onnistumisen/epäonnistumisen syistä 3. Toimintasuunnitelman toiseksi tärkein tulosalue −−tavoitteet −−aikaansaannokset −−tekemiset −−arvio onnistumisen/epäonnistumisen syistä

73

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement