Page 47

Yhdistyslaissa ei ole määräyksiä siitä, että hallituksen jäsenen tulisi olla yhdistyksen jäsen edes henkilöjäsenistä muodostuvissa yhdistyksissä. Siihen siis voidaan valita myös henkilö, joka ei ole yhdistyksen jäsen. Muista yhdistyksistä koostuvassa yhdistyksessä tämä on välttämätöntä, koska hallituksen jäsenen tulee olla ”luonnollinen henkilö”, siis ihminen. Liitoissa siis jäsenyhdistystä ei voida valita hallitukseen. Hallituksen koko voidaan säännöissä määrätä kiinteäksi (esimerkiksi niin, että hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä) tai liukuvaksi (esimerkiksi niin, että hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä). Jos koko on liukuva, säännöissä määrätään, että ennen hallituksen valintaa kokous päättää tulevan hallituksen koosta. Käytännössä paremmaksi on yleensä osoittautunut liukuva koko. Näin hallituksen jäsenten lukumäärää voidaan vaihdella muun muassa tiedossa olevan työmäärän ja sopivien ehdokkaiden määrän mukaan. Yleensä hallituksen toimikausi on vuoden tai kahden mittainen, suurissa liitoissa pitempikin. Jos toimikausi on enemmän kuin yhden vuoden, hyvä käytäntö on kirjata sääntöihin määräys, jonka mukaan vuosittain osa hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Jos esimerkiksi toimikausi on kahden vuoden mittainen, vuosittain on aina erovuorossa puolet jäsenistä. Jos säännöissä ei muuta määrätä, toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen. Usein sääntöihin kirjataan, että toimikausi alkaa kalenterivuoden vaihtuessa. Hallituksen jäsen voi erota luottamustehtävästään milloin hyvänsä ja mistä hyvänsä syystä. Käytännössä eroamiseen riittää ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle. Hallituksen jäsenen erottua, tultua erotetuksi tai esteelliseksi valitaan hänen tilalleen uusi jäsen hänen jäljellä olevaksi 47

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement