Page 43

jäsen- tai liittoäänestyksessä. Jäsenet voivat vaatia myös ylimääräisen kokouksen pitämistä. Henkilöjäsenistä muodostuvissa yhdistyksissä se on pidettävä, kun 1/10 jäsenistä (ellei säännöissä ole määrätty muuta vähemmistöä) sitä hallitukselta vaatii. Jos yhdistys muodostuu muista yhdistyksistä, kokous on pidettävä, kun 1/10 jäsenyhdistyksistä, tai säännöissä määrätty muu vähemmistö, sitä vaatii. Kokouksessa päätökset tehdään demokraattisesti siten, että äänivaltaiset jäsenet käyttävät siinä äänioikeutta ja yleensä enemmistön kanta tulee kokouksen päätökseksi. Henkilöjäsenistä muodostuvissa yhdistyksissä kullakin jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni, ellei säännöissä ole muuta määrätty. Säännöissä äänioikeus voidaan evätä määrätyltä jäsenryhmältä (esimerkiksi kannatusjäsenet), tai määrätyiltä jäseniltä (esimerkiksi kuluvan vuoden jäsenmaksuaan maksamattomilta). Mahdollista, joskin hyvin harvinaista on sekin, että esimerkiksi perustajajäsenillä on kaksi ääntä ja muilla yksi ääni. Jos yhdistyksen säännöissä on niin määrätty, yhdistyksen kokouksessa tapahtuvaan päätöksentekoon voi osallistua muullakin tavalla kuin olemalla kokouksessa läsnä. Silloin siis jäsen voi osallistua kokouksessa tehtäviin äänestyksiin myös postitse ennen kokousta tai sen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Laissa käytetään nimenomaan termiä ”tekninen apuväline”. Tätä nykyä se voi käsittää esimerkiksi video- tai tietokoneyhteyden – tulevaisuudessa ehkä muutakin. Jos yhdistys muodostuu muista yhdistyksistä, yhdistyksen kokousta kutsutaan yleensä liittokokoukseksi tai edustajakokoukseksi. Siinä jäsenyhdistysten äänimäärä vaihtelee yleensä jäsenyhdistyksen koon mukaan. Tästäkin tulee säännöissä olla tarkat määräykset. Kokouksessa tulee noudattaa laissa määrättyjä 43

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement