Page 38

Jäsenen velvollisuudet Jäsenen velvollisuudet on epäsuorasti mainittu jo yllä. Hänen velvollisuutenaan on maksaa jäsenmaksu ja olla vahingoittamatta huomattavasti yhdistystä. Jäsenen velvollisuus on myös ilmoittaa omasta esteellisyydestään eli jääviydestään ja olla tekemättä päätösehdotusta ja osallistumasta äänestykseen asiassa, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi jäsenelle maksettavaa palkkiota tai kaupantekoa, jossa osapuolina ovat jäsen ja yhdistys. Lisäksi hänellä voi olla yhdistyksen sääntöihin kirjattuna muita velvollisuuksia. Ellei yhdistyksen säännöissä ole nimenomaan niin määrätty, hänellä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan luottamustehtäviä, käydä kokouksissa tai muutenkaan aktiivisesti osallistua yhdistyksen toimintaan. Hänellä ei myöskään ole velvollisuutta osallistua yhdistyksen tekemien sitoumusten täyttämiseen, esimerkiksi mahdollisten velkojen maksuun, jos yhdistyksen omat rahat eivät siihen riitä. Tilanne on tietysti toinen, jos jäsen on taannut yhdistyksen velan. Silloin kuitenkin on kyseessä hänen oma valintansa – jäsenyyden perusteella hänellä ei ole mitään velvollisuutta lähteä takaamaan yhdistyksen velkoja.

38

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement