Page 35

olla yhdistyksiä, tämä vähemmistö on säännöissä vapaasti määrättävissä. Jos hallitus ei vaatimuksen esittämisestä huolimatta kutsu kokousta koolle, kuka tahansa vaatimuksen allekirjoittajista voi ilmoittaa asiasta aluehallintovirastolle, jonka tulee oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhdistyksen kustannuksella. Jos hallitus ei kutsu koolle sääntömääräistä kokousta, kuka tahansa jäsen saa koollekutsumisoikeuden hakemuksesta aluehallintovirastolta. Jos yhdistyksen kokous on tehnyt moitteenvaraisen tai mitättömän päätöksen, yhdistystä vastaan voidaan nostaa moitekanne. Moitteenvarainen on päätös, joka on lain tai sääntöjen vastainen tai se on syntynyt väärässä järjestyksessä (esimerkiksi epäämällä joltakulta jäseneltä oikeus käyttää puheenvuoroja tai tehdä ehdotuksia). Mitätön päätös puolestaan vähentää jäsenelle vakuutettua erityistä etua, loukkaa jäsenten yhdenvertaisuutta tai loukkaa sivullisen oikeutta. Päätös ei kuitenkaan ole mitätön, jos sillä muutetaan vaalin toimittamistapaa, toimielimen kokoonpanoa, jäsenen maksuvelvollisuutta tai jäsenen äänimäärää, vaikka se loukkaisikin jäsenen yhdenvertaisuutta tai hänelle vakuutettua erityistä etua. Oikeus moitekanteen nostoon on hallituksella, hallituksen jäsenellä sekä yhdistyksen jäsenellä, joka ei ole kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen syntyyn. Tämä tarkoittaa että jäsen: −−ei ole ollut kokouksessa paikalla, tai −−on ollut kokouksessa, mutta ei ole kokouksessa osallistunut asian käsittelyyn ja tämä on merkitty pöytäkirjaan, tai −−on osallistunut asian käsittelyyn ja jättänyt päätöksen jälkeen eriävän mielipiteensä tai vastalauseensa. 35

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement