Page 189

yleensä muun muassa yhdistysten kokoukset. Hallituksen, toimikuntien yms. kokouksissa järjestäytymistä ei yleensä ole tarpeen suorittaa mahdollista pöytäkirjan tarkastajien valintaa lukuun ottamatta. Yhdistyksen kokouksen osalta säännöissä saattaa olla määräys, mitä toimihenkilöitä on valittava. Jos näin on, puheenjohtaja kertoo, mitä säännöissä on määrätty. Sitten valitaan puheenjohtaja, seuraavaksi sihteeri, tämän jälkeen ääntenlaskijat ja lopuksi pöytäkirjan tarkastajat asian käsittelyn peruskaavan mukaan. Jos säännöissä asiasta ei puhuta mitään, puheenjohtaja tekee ehdotuksen tarvittavista toimihenkilöistä ja käsittelee asian lyhyen asian käsittelyn kaavan mukaisesti: ”Siirrytään esityslistan kohtaan kaksi: kokouksen järjestäytyminen. Ehdotan, että kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa. Hyväksyttäneen (-) + .” Tämän jälkeen valinnat asian käsittelyn peruskaavan mukaan: ”Valitaan ensin puheenjohtaja. Pyydän tekemään ehdotuksia.” Kun puheenjohtajan on valittu, suoritetaan seuraavaksi sihteerin vaali, sitten pöytäkirjan tarkastajat, sitten ääntenlaskijat. Näissä käytetään asian käsittelyn peruskaavaa. *** Puheenjohtaja voi myös kutsua kokoukselle sihteerin. Näin toimitaan esimerkiksi siinä tapauksessa, että paikalla on yhdistyksen päätoiminen toimihenkilö. Silloin puheenjohtaja käyttää lyhyttä asian käsittelyn kaavaa: ”Siirrytään seuraavaksi kokouksen sihteerin vaaliin. Kutsun sihteeriksi 189

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement