Page 179

Jos kokouksessa ei tule vastaehdotuksia hallituksen tekemälle esitykselle, se voidaan hyväksyä yksimielisesti. Jos kannatettu vastaehdotus tulee vain yhteen kohtaan, asiasta äänestetään ja tässä hallituksen tekemän, sääntöjen muuttamista tarkoittavan ehdotuksen tulee saada äänistä säädetty määräenemmistö. Jos kannatettuja vastaehdotuksia on useita, ensin äänestetään siitä, mitä sääntöjen muuttamista tarkoittavaa ehdotusta enemmistö kannattaa ja lopuksi se laitetaan sääntömuutoksen hylkäämistä vastaan, ja tässä sääntömuutosta tarkoittavan ehdotuksen tulee saada hyväkseen säädetty määräenemmistö. Näin siis toimitaan siinäkin tapauksessa, että kukaan ei olisi esittänyt vanhojen sääntöjen pitämistä voimassa. Jos sääntöjä esitetään muutettavaksi useassa kohdassa, ensin sääntömuutos hyväksytään pykälä pykälältä enemmistöpäätöksin. Lopuksi laitetaan vastakkain näin saatu sääntömuutosehdotus ja sääntöjen pitäminen ennallaan. Taas sääntömuutoksen tulee saada hyväkseen määräenemmistö. *** Yhdistyksen kokouksessa oli käsiteltävänä asiana sääntömuutos, joka koski vain hallituksen kokoa. Voimassaolevien sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä (1+5). Pääehdotuksessa hallitus ehdotti hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärän nostamista kuuteen (1+6). Lisäksi kannatettujen muutosehdotusten mukaan hallituksen kooksi ehdotettiin seitsemää (1+7) ja kahdeksaa (1+8) jäsentä. Kukaan ei esittänyt hallituksen koon pitämistä ennallaan. Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä:

179

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement