Page 178

Voihan joukossa olla joku, joka ei halua yhdistyksen tekevän kevätretkeä mihinkään muualle kuin Korkeasaareen. Jos hylkäämisestä äänestettäisiin heti alussa, hän ehkä äänestäisi hylkäämisen puolesta peläten, että retken kohteeksi saattaa muuten tulla Suomenlinna, Seurasaari tai Elimyssalo. Kun hylkäämisestä äänestetään vasta viimeksi, jokainen tietää täsmällisesti, mikä on hylkäämisen vaihtoehto. *** Ennen äänestykseen ryhtymistä puheenjohtaja ehdottaa äänestysjärjestystä ja hyväksyttää ehdotuksensa kokouksella lyhyttä asian käsittelyn kaavaa käyttäen: ”Ehdotan seuraavaa äänestysjärjestystä. Ensimmäisessä äänestyksessä ovat vastakkain Jukan tekemä lykkäävä ehdotus ja se kanta, että asia ratkaistaan nyt. Jos lykkäävä ehdotus voittaa, äänestys päättyy. Toisessa äänestyksessä vastakkain ovat Tarjan tekemä muutosehdotus, jonka mukaan kevätretki tehdään Kuhmon Elimyssalolle ja Kaisan ehdotus, jonka mukaan retki tehdään Seurasaareen. Kolmannessa äänestyksessä vastakkain ovat edellisen voittaja ja Saaran tekemä ehdotus, jonka mukaan retken kohteena on Korkeasaari. Neljännessä äänestyksessä vastakkain ovat edellisen voittaja ja pääehdotus, jonka mukaan retki tehdään Suomenlinnaan. Viidennessä eli viimeisessä äänestyksessä vastakkain ovat edellisen äänestyksen voittaja ja Iitun ehdotus, jonka mukaan retkeä ei järjestetä lainkaan. Äänestysjärjestysehdotukseni hyväksyttäneen (-) +.” Sääntömuutoksesta äänestäminen Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan ¾ määräenemmistö annetuista äänistä, elleivät säännöt muuta määrää. 178

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement