Page 162

Lyhyt kaava alkaa asian esittelyllä. Sen yhteydessä tehdään aina päätösehdotus. Sitten puheenjohtaja sanoo: ”Hyväksyttäneen”, ”vahvistettaneen” tms. Jos päätösehdotus ei jotakuta osanottajaa tyydytä, hän voi tässä kohdassa pyytää puheenvuoron ja tehdä oman ehdotuksensa. Jos puheenvuoroja ei pyydetä, puheenjohtaja odottaa hetkisen ja lyö sitten nuijan pöytään. Tämä nuijan kopautus sekä päättää keskustelun että vahvistaa ehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi. Olettakaamme esimerkiksi, että kokous on kestänyt pitkään ja puheenjohtaja on sitä mieltä, että pieni tauko on paikallaan. Hän voi käyttää esimerkiksi seuraavan neljästä osasta koostuvan puheenvuoron: 1. Asian esittelyosa. ”Olemme nyt istuneet tässä paikoillamme runsaat kaksi tuntia ja vielä on paljon asioita käsiteltävänä. Siksi olisi varmasti paikallaan pitää pieni tauko.” 2. Päätösehdotus ”Ehdotan, että kokous pitää 15 minuutin mittaisen tauon.” 3. Keskustelun avaus. ”Tämä hyväksyttäneen. (-)*”.

* (-) tarkoittaa lyhyttä, muutaman sekunnin mittaista taukoa 162

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement