Page 161

ASIAN KÄSITTELYN LYHYT KAAVA

Kaikki kokouksessa esille tulevat asiat käsitellään joko asian käsittelyn lyhyen kaavan tai asian käsittely peruskaavan mukaan. Lyhyttä kaavaa käytetään muun muassa kokouksen alkutoimissa ja asian käsittelyn peruskaavan sisällä tehtävissä päätöksissä. Myös työjärjestyspuheenvuorossa esitetty asia ja puheenjohtajan omat kokouksen tekniseen kulkuun liittyvät ehdotukset voidaan käsitellä lyhyen kaavan mukaan. Kokouksen alkutoimia ovat: −−päätösvaltaisuuden toteaminen −−kokouksen sihteerin kutsuminen −−osanottajien toteaminen −−ilmoitusasiat Asian käsittelyn peruskaavan sisällä tehtäviin päätöksiin palataan tuonnempana. Työjärjestyspuheenvuorossa ehdotettu asia käsitellään joko asian käsittelyn peruskaavan mukaisesti tai lyhyen kaavan mukaisesti. Puheenjohtajan omia kokouksen tekniseen kulkuun liittyviä ehdotuksia ovat esimerkiksi ehdotus tauon pitämisestä ja kokouksen puheenvuorojen rajoittamisesta. 161

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement