Page 150

3. Varmennukset, eli kokouksen puheenjohtajan omakätinen allekirjoitus ja yleensä myös sihteerin omakätinen allekirjoitus. Allekirjoitukset tulevat viimeisen pykälän jälkeen. Jotta pöytäkirjan sivut eivät aikojen kuluessa pääse vaihtumaan, on hyvä merkitä allekirjoitukset pöytäkirjan jokaiselle sivulle. 4. Tarkastuslausunto. Jos pöytäkirjan tarkastajat ovat tarkastaneet pöytäkirjan, lopuksi tulee vielä heidän lausuntonsa ja omakätiset allekirjoitukset. M AL LI

Kati Kiuru

Leena Lokki

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen päätösten mukaan laadituksi. Kiurula 14.04.2013

Sini Sorsa

Teuvo Tavi

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Hallituksen kokousten pöytäkirjoista laissa ei puhuta mitään. On kuitenkin selvää, että myös niistä laaditaan samanlainen pöytäkirja kuin yhdistyksen kokouksista. Pöytäkirja on virallinen asiakirja vasta kun se on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaan laadituksi. 150

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement