Page 130

Joskus hankalaksi ennakoiduissa kokouksissa puheenjohtajaksi valitaan ulkopuolinen asiantuntija, joka ei ole yhdistyksen jäsen. Tällöin hänellä ei ole kokouksessa äänioikeutta, mutta lain mukaan hänen kantansa ratkaisee siinäkin tapauksessa, että äänet menevät äänestyksessä tasan. Todettuaan tasatuloksen puheenjohtaja toteaa: ”Kantani on, että ehdotus A on parempi, joten siitä tulee kokouksen päätös.” *** Lain määräämien menettelytapojen lisäksi kokouksissa on syytä noudattaa hyvän kokouskäytännön mukaisia tapoja. Näitä ovat muun muassa: −−Puheenvuorot pyydetään kokouksen puheenjohtajalta. Tämä koskee myös kannatuspuheenvuoroja. Hyvään käytäntöön ei kuulu huutaa hyvän ehdotuksen jälkeen: ”Kannatetaan!” −−Puheenvuoroa ryhdytään käyttämään vasta, kun ­kokouksen puheenjohtaja antaa siihen luvan. −−Pääsääntöisesti puheenvuorot jaetaan pyytämisjärjestyksessä. Poikkeuksena ovat työjärjestyspuheenvuoro, vastauspuheenvuoro ja repliikki. Ne annetaan heti puheenvuoron pyytämisen jälkeen – ei kuitenkaan keskeyttäen mahdollisesti jo käynnissä olevaa ­puheenvuoroa. Puheenvuorolajeista katso tarkemmin s. 131. −−Haluttaessa käyttää etuoikeutettu puheenvuoro, ilmoitetaan puheenvuorolaji jo sitä pyydettäessä: ”Puheenjohtaja, työjärjestykseen!” −−Puheenvuoro aloitetaan sanomalla: Puheenjohtaja tai 130

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement