Page 13

avustusta, avustuksen saamisen ehtona voi olla edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja ehkä jäsenluettelonkin esittäminen. Yhdistys voi kuitenkin päättää olla anomatta avustusta – tällöin viranomaisella ei ole oikeutta vaatia nähtäväkseen sen asiakirjoja. Samoin yhdistys aina luopuu jossakin määrin omasta itsemääräämis­ oikeudestaan, jos se liittyy jäseneksi johonkin toiseen yhdistykseen. Siinä tapauksessa muun muassa se joutuu yleensä ainakin maksamaan jäsenmaksua tälle toiselle yhdistykselle. Yhdistys voidaan laissa määrätyin tiukoin edellytyksin lakkauttaa. Lakkauttaminen tarkoittaa, että oikeus kieltää yhdistystä jatkamasta toimintaansa. Aloitteen lakkauttamiseen voi tehdä sisäasiainministeriö, virallinen syyttäjä tai yhdistyksen jäsen. Yhdistys voidaan lakkauttaa, jos: −−se toimii olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja, −−se toimii olennaisesti vastoin sen säännöissä määrättyä tarkoitusta, tai −−se toimii ampumayhdistyksenä ilman asianomaista lupaa −−sen hallituksen puheenjohtajan asuinpaikka ei ole Suomessa, jollei patentti- ja rekisterihallitus ole antanut lupaa poiketa tästä Lakkauttamisen sijasta yhdistykselle voidaan antaa varoitus, ellei yleinen etu vaadi sen lakkauttamista. Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys Yhdistys voi olla rekisteriin merkitty tai rekisteröimätön. Yhdistys voi aina itse valita hakeeko se rekisteriin merkintää vai pysyykö se rekisteriin merkitsemättömänä. 13

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement