Page 129

4. Pääsääntöisesti asiaäänestyksessä päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Poikkeuksena on sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen ja omaisuuden pääosan luovutus, joihin vaaditaan ¾ määräenemmistö annetuista äänistä. Joskus säännöissä on vaikeutettu sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista siten, että asia on käsiteltävä kahdessa erillisessä kokouksessa. Jos siis äänestyksessä on enemmän kuin kaksi ehdotusta, joudutaan suorittamaan useita äänestyksiä ennen kuin jokin ehdotus saa hyväkseen yli puolet annetuista äänistä. Katso äänestysjärjestyksistä tarkemmin sivu 174–179. 5. Henkilövaalissa käytetään enemmistövaalitapaa. Esimerkiksi hallituksen puheenjohtajan vaalissa kenenkään ehdokkaan ei siis tarvitse saada yli puolta annetuista äänistä, ellei asiasta ole määrätty yhdistyksen säännöissä. Eniten ääniä saanut ehdokas tulee valituksi. Vaaleista katso tarkemmin s. 179–182 6. Jos äänet menevät äänestyksessä tasan, asiaäänestyksen ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaalissa taas arpa. *** Tasatuloksen sattuessa asiaäänestyksen ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta. Tämä tarkoittaa, että kokouksen puheenjohtajan ei ole pakko osallistua itse äänestykseen ja silti hänen kantansa tulee kokouksen päätökseksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että puheenjohtajan kanta voittaa siinä tapauksessa, että hänellä ei ole äänioikeutta. 129

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement