Page 128

3. Yhdistyksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, joka on ”vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tai yhdistyksen itsensä hyväksyttävä”. Vaikka laki ei suoranaisesti velvoitakaan, on selvää, että myös hallituksen kokouksissa tehdyistä päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Lisäksi lain mukaan seuraavat määräykset ovat voimassa, ellei yhdistyksen säännöissä ole muuta määrätty: 1. Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus. Säännöissä saattaa olla määräys, jonka perusteella äänioikeutta ei ole esimerkiksi jäsenellä, jonka jäsenmaksu on maksamatta määräajan. Usein sääntöjen määräyksellä äänioikeutta ei ole myöskään esimerkiksi kannatusjäsenellä. 2. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Sääntöjen määräyksellä tästäkin periaatteesta voidaan poiketa. Henkilöjäsenistä koostuvassa yhdistyksessä tästä on hyvin harvoin poikkeuksia. Sen sijaan muista yhdistyksistä koostuvissa yhdistyksissä (liitoissa) jäsenyhdistysten äänimäärä usein perustuu yhdistyksen kokoon. 3. Asiamies ei voi käyttää jäsenen äänioikeutta. Tämä tarkoittaa, että kukaan ei voi valtuuttaa ketään toista käyttämään äänioikeuttaan. Myöskään esimerkiksi alle 15-vuotiaan yhdistyksen jäsenenä olevan lapsen äänioikeutta eivät voi käyttää esimerkiksi hänen vanhempansa. Joskus sääntöjen määräyksellä on mahdollistettu valtakirjan käyttäminen. Joskus yhdellä jäsenellä olevien valtakirjojen enimmäismäärä on rajoitettu esimerkiksi kolmeen tai viiteen. Jos säännöissä tällaista rajoitusta ei ole, valtakirjoja voi olla kuinka paljon hyvänsä. 128

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement