Page 121

subjektiivista mittaria. Jos vaikkapa päämääränä on ollut yhdistyksen imagon parantaminen ja jakson lopussa yhteistyökumppanit ovat entistä tyytyväisempiä, imago on varmaankin parantunut. −−sopivia – niiden tulee johtaa perustehtävän toteutumiseen −−hyväksyttäviä – ainakin yhdistyksen aktiivien laajan enemmistön tulee hyväksyä päämäärät ja sitoutua niiden toteuttamiseen Seuraavan vuoden tavoitteet Päämääristä johdetaan tavoitteet seuraavalle vuodelle. Jokaista päämäärää kohti tavoitteita voi olla yksi tai useampia. Tavoitekaan ei vielä kerro, mitä tehdään. Se ilmaisee, mitä halutaan saada aikaan. Yhdistyksen tavoite ei siis voi olla kouluttaminen. Tavoitteena voi olla jäsenten ja/tai luottamushenkilöiden tietojen, taitojen tai asenteiden muuttaminen. Keinona tässä on sitten koulutus. Myös tavoitteen tulee olla haastava, saavutettavissa oleva, mitattavissa oleva, sopiva ja hyväksyttävä. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Vasta tämän jälkeen päästään pohtimaan keinoja. Keinot ovat toimenpiteitä, joilla päästään tavoitteeseen. Kutakin tavoitetta varten mietitään riittävä määrä keinoja. Määrä on riittävä, kun uskotaan, että keinot tehtyään yhdistys on saavuttanut tavoitteensa. Mitään sellaista, joka ei johda minkään tavoitteen saavuttamiseen, ei tehdä. Kun keinotkin on mietitty, kannattaa vielä käyttää tovi ja miettiä, onko suunnitelma realistinen. Kyetäänkö kaikki nämä keinot toteuttamaan käytössä olevilla resursseilla? 121

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement