Page 109

*** Toiminnantarkastajista tuli määräys yhdistyslakiin vuoden 2010 aikana. Sitä ennen oli olemassa vain tilintarkastajia, eikä heille ollut määrätty muodollisia pätevyysvaatimuksia. Periaatteessa kuka hyvänsä siis voitiin valita tilintarkastajaksi. Vuoteen 2010 saakka myös kaikkien yhdistysten säännöissä puhuttiin vain tilintarkastajan valinnasta, koska toiminnantarkastus ei ollut mahdollinen. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että monen pienen yhdistyksen sääntöjen mukaan sen on valittava itselleen tilintarkastaja. Jos kuitenkin säännöt on merkitty rekisteriin ennen lain muutosta 01.09.2010, yhdistys voi sääntöjen määräyksestä riippumatta valita itselleen toiminnantarkastajan, mikäli se yhdistyksen koon huomioon ottaen muuten on mahdollista. Tämän takia siis sääntöjä ei ole tarpeen muuttaa. Riippumatta siitä, että säännöissä puhutaan toiminnantarkastajan valinnasta, yhdistyksen on valittava itselleen tilintarkastaja, jos se kooltaan ylittää laissa mainitut rajat. *** Vaikka toiminnantarkastajalla ei ole muodollisia pätevyysvaatimuksia, ketä hyvänsä tehtävään ei voi valita. Lain mukaan toiminnantarkastajalla tulee olla sellainen oikeudellisten ja taloudellisten asioiden tuntemus, joka on tarpeen tehtävän suorittamiseksi. Sekä tilin- että toiminnantarkastajan tulee olla riippumaton yhdistyksestä ja sen vastuuhenkilöistä. Toiminnantarkastajaksi ei siis voida valita esimerkiksi:

109

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement