Page 108

TILIN- JA TOIMINNANTARKASTUS

Tilintarkastajalla tarkoitetaan ammattitilintarkastajaa, joka on suorittanut KHT- tai HTM-tutkinnon. KHT on keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja HTM puolestaan on paikallisen kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Toiminnantarkastajalla tarkoitetaan maallikkoa, jolla ei ole tilintarkastajan pätevyyttä. Yhdistyksessä on valittava tilintarkastaja, jos yhdistys täyttää vähintään kaksi seuraavista ehdoista: −−yhdistyksen taseen loppusumma on yli 100 000 euroa −−yhdistyksen vuosivaihto on yli 200 000 euroa −−yhdistyksessä on työssä keskimäärin vähintään kolme henkilöä. Tämä lasketaan niin sanoittuina henkilötyövuosina. Esimerkiksi vuoden aikana kolme neljän kuukauden ajaksi palkattua projektityöntekijää tekevät yhteensä yhden henkilötyövuoden. Jos korkeintaan yksi näistä ehdoista täyttyy, yhdistykseen voidaan valita toiminnantarkastaja. Poikkeuksena voi olla esimerkiksi rahoittajan vaatimus tilintarkastajan valinnasta. Sitä ei tietenkään ole pakko noudattaa, mutta silloin yhdistys ottaa riskin rahoituksen menettämisestä. 108

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Yhdistyksen ABC - opas suomalaiseen yhdistystoimintaan - Kari Loimu, Järjestöhautomo  

Yhdistyksen ABC on helppolukuinen ja kattava opas suomalaisesta yhdistystoiminnasta. Teoksen on julkaisssut Suomen Pakolaisavun Järjestöhaut...

Advertisement