Page 1

KONWERSJA I TŁUMACZENIE TEKSTU W FORMACIE PDF 1. Pobrać i zainstalować darmową wersję demo programu ABBYY PDF Transformer 3.0 http://www.finereader.pl/produkty/przetwarzanie-dokumentow/abbyy-pdftransformer-pro Uwaga! Wersja demonstracyjna umożliwia wykonanie 50 próbnych konwersji i działa przez 15 dni. 2. Uruchomić program ABBYY PDF Transformer 3.0 i otworzyć w nim dokument do konwersji.

3. Wybrać język tekstu źródłowego (w przypadku pracy z tekstami wielojęzycznymi, program umożliwia wybór kilku języków).


4. Wybrać docelowy format pliku docelowego (MS Word).

5. Skonfigurować program w taki sposób, by podczas konwersji zachować układ oryginału i ilustracje (opcje zaawansowane).

6. Klikając na POKAŻ OBSZARY, automatycznie oznaczyć obszary w dokumencie PDF (program rozpoznaje trzy typy obiektów: pola tekstowe, obrazy i tabele).


Każdy z trzech rodzajów obszarów ma przypisany inny kolor: zielony – pola tekstowe, niebieski – tabele, czerwony – obrazy.


7. Zwrócić uwagę, że niektóre z obszarów mogą zostać błędnie oznaczone przez program – bardzo często ma to miejsce, gdy jeden obszar składa się z obrazu i tekstu. W takim przypadku należy poprawić ręcznie obszary rozpoznane przez program lub oznaczać obszary bez uprzedniego automatycznego rozpoznania przez program (rysunek poniżej przedstawia błędne rozpoznanie obszarów przez program)

W podanym przykładzie należy usunąć błędne obszary, klikając na nie myszką i wciskając klawisz DELETE.

Po usunięciu błędnych obszarów, należy oba okna programu oznaczyć jako obraz.


Może się zdarzyć, że niektóre obszary dokumentu zostaną pominięte podczas automatycznego rozpoznawania dokumentu. Aby dokument został skonwertowany poprawnie, należy manualnie oznaczyć brakujące elementy.

8. Obszary można również oznaczyć manualnie przy użyciu poniższych funkcji: a) narysuj obszar tekstowy – służy do oznaczania tekstu

b) na prezentowanym tekście, brak nie występują tabele, jednak w przypadku tekstów z tabelami, mamy opcję rysowania obszaru tabeli – służy do oznaczania tabel oraz tekstu ułożonego w kolumnach i wierszach


Przydatne mogą być również funkcje dodatkowe oznaczania tabel • dodaj separator pionowy – służy do podziału tekstu na kolumny • dodaj separator poziomy – podział tekstu na komórki

• pokaż strukturę tabeli – automatyczny podział tekstu na kolumny i wiersze

• usuń separator – umożliwia usunięcie zbędnego podziału tekstu

• scal komórki – służy do łączenia komórek

• podziel komórki – służy do dzielenia tekstu na pojedyncze komórki


c) narysuj obszar obrazu – służy do oznaczania obrazów oraz elementów graficznych, które po konwersji w całości zostaną przeniesione na plik docelowy

9. Po właściwym oznaczeniu wszystkich obszarów, należy wybrać nazwę pliku docelowego oraz jego miejsce zapisu.

10. Sokonwertować przygotowany do przetworzenia plik.

11. Po konwersji otworzyć plik w programie Word. Jeśli efekt konwersji jest zadowalający można dokonać końcowej obróbki skonwertowanego pliku (np. rozmieszczając pola tekstowe i graficzne, zmieniając wielkość i rodzaj czcionek, poprawiając pisownię etc.). Jeśli efekt jest niezadowalający, należy powtórzyć kroki 2-10 przy innych ustawieniach obszarów konwersji. W celach szkoleniowych warto eksperymentować. Na przykład bardzo dobre wyniki daje wykonanie dwóch konwersji przy oznaczeniu obszarów tekstowych i graficznych (otrzymane 2 pliki można połączyć w programie Word).


12. Utworzyć nowy projekt oraz zaimportować skonwertowany tekst do programu Déjà Vu. 13. Wykonać ręczne tłumaczenie tekstu. Każdy segment należy akceptować kombinacją klawiszy Ctrl i ↓. Wykonując tłum aczeni e i ws zystki e operacje w Déjà Vu, starać się w jak największy m stopni u wykorzystywać skróty klawiaturowe, gdyż korzystanie z mys zk i spowalnia pracę! 14. Sprawdzić czy wszystkie segmenty zostały przetłumaczone i zaakceptowane (zmieniając filtrowanie segmentów z All Rows na All Empty Rows, a następnie All Unfinished Rows) 15. Po wykonaniu tłumaczenia sprawdzić pisownię (Tools/Spelling)*, a następnie uruchomić narzędzia Check Terminology, Check Embedded Codes, Check Missing Spaces w menu QA. Dokonać ewentualnych poprawek. *Opcja działa w przypadku właściwej instalacji słowników językowych w pakiecie Office.

16. Przesłać projekt do pamięci tłumaczeń (Project/Send Project to Translation Memory). 17. Wyeksportować projekt do dokumentu tekstowego z ilustracjami (File/Export/ Translated Project). 18. Otworzyć przetłumaczony tekst w programie MS Word, dokonać ostatecznych poprawek (układ, formatowanie, czcionka itp.) i zapisać plik w formacie rtf albo doc. 19. Dokonać konwersji przetłumaczonego dokumentu do formatu PDF w programie ABBYY PDF Transformer (za pomocą polecenia „Utwórz dokument PDF” w menu „Start > Programy > ABBYY PDF Transformer 3.0”).

Pytania kontrolne 1. Co to jest OCR i w jakim celu jest stosowany przez tłumaczy? 2. Czym różnią się dokumenty PDF, RTF, DOC i TXT ? 3. Dlaczego jakość wydruku źródła będzie lepsza niż jakość wydruku tłumaczenia, skoro oba dokumenty zapisane są w tym samym formacie PDF? 4. Dlaczego ważne jest wskazanie języka źródłowego dokumentu przed jego konwersją w programie ABBYY PDF Transformer?

Instrukcja  

Instrukcja przekonwertowania i tłumaczenia tekstu w formacie PDF

Instrukcja  

Instrukcja przekonwertowania i tłumaczenia tekstu w formacie PDF

Advertisement