Demontáž klíčenky usb

Page 1

Jetikož tady nikde není žádný ucetený návod jak tento typ imobitizéru odpojit, rozhodl jsem po tom co jsem ho úspěšněodpojit (samozdřejmě bych to nedokázal bez tidí tady na foru § }, že by se pro zbytek uživatetŮ, kteným už také tento imo dostuhuje nebo je prostě otravuje strkat tam pořád ten obdetník #, mohl hodit návod jak imo vyřadit z provozu. Záktadem je sundání přístrojové desky. Tu drži pět šroubůviz obr. dáte po odšroubování je desku nutné trochu vypáčit. Nic hrozného.

Z desky odpojíte všechny kabety. Nejhu e jde asi dostat náhon rychtoměru. Nevím bohužet jak to je u desek v otáčkoměrem. Já ho tam nemám, takže nevím jak ten

je tam p ipojen.

Poté co sundáte p ístrojovku se Vám ukáže spínacísk ínka. Samotná jednotka imobitizéru je na pravo pod kas{íkem. Ta nás ale totik zajímat nebude. Z jednotky lmo jde celkem 10 kabetrj. viz. obrázek Jednotka lmo

čtečkalmo l, í \j,

ukostr+ni na volantov* tyči

Napajeni

1. Ptochy největší kabtík do čtečkyimo. Dalších9 kabet jde ke spínacísk íňce.

\---'**


2. a 3. jdou kotem skříňky dát podet svazku kabetů k telným předním dveřím. Zde je třeba tehčísitou odstranit práh, který vede kotem dveří. Je pouze zacvaknut. Není třeba šroubovat. Nevybírame ho ovšem ce[ý, ale jen lehce odchytujeme, abychom se dostali ke šroubu pod ním, který držíptast vedoucí od prahu k patubní desce. Tento ptast odstraníme a pod ním bychom měti najít dva kabety z jednotky imo. Jeden je spojený v mém připadě s červeným drátem vedoucím ze svazku drátŮ. Druhý černý drát je připojen do konektoru na místo kde byt původně připojen červený drát. Dráty rozpojíme, černý drát vyškubneme ( nevím jestti se to dá i jinak) a zapojíme červený drát do konektoru místo černého. 4. je ukostřena na volantové tyči 5. napojená někde na zdroj energie.V mém případě na červený kabtík vedouci do spínačky 6. zapojený do spínacískřínky na jeden konektor 7. a8. zapojeny do jednoho konektoru na spínačce 9. zapojeny na původníčerný drát 10. jeden černý z jednotky imo napojený na dva žtuté Dráty 6. až 10. odpojíme a původní dráty tedy žtutéa černý napojíme do spínací skríňky nastedujícim způsobem

Červeny - 30ka na spínačce{7 vadiče} mět by byt zapojen Žtuty - 50ka na spínačce{2 vodiče) Černy - 15ka na spínačce{1 vodič } l6ka na spínačce{2 vodiče} rnět by byt zapojen

Bít

Měto by se vám poda it nastartovat bez ktíčenky.Pokud vám auto startuje bez ktíČe nebo vám jede vše jako v pozici 1 ktíče,máte jeden z kabtiku napojen na P a máte to špatně' i . PoXuC na poloze 1 startér toči a na poloze 2 točía p itom chytne motor, ate po puštěníktíčku,kten, se vrátí na potohu 1 motor zhasne, ale startér se točídát, máte kabtíky obráceně H ( mrjj p ípad #')

A poznámka na závér. Každ imobitizér mrjže b t zapojen jinak a v jiném místě. A[e tento zprisob jako jsem to mět já nebo jyrgen je asi nejběŽnějŠí.Jinak kabety 4 až10 jsou většinou někde za spínacísk íňkou.


b

íi šf

ť.

lJ

}*+,.

1,

*frLra}.**

ď

,&" !

l

* *

irx

i ! t i

*fi

*li

li

*

l*

í}

{}j

š|

I

t

l

&

{ *

,{

lí*

aa

a

,,

i

{

]

,

;,

',':i

lil.

4

ij

ry

l]

il

*

í t.

Ě .

T

Ť ,L

6a

|!

'i

iž Eí lt a,;

š íi 1žšíťi :z EI aE ii;1, Ei ; í g 'iE iii; i aÉ,žlÉilí1i zt il;;r :lž7

t

a 4

á '\ ts

* <} til

xllt

l: aa, l -t

-

3

*g

lr*

d

fir >it

rrE

,H H6 xe t| j*

ž,!; 1 1 É: *,ra 1,1t i ,i,'' ;.EE

zj 6c,

, F* 7.E eE 4.1

:,

r!,

Éie

í,

aa

gžri IĚIilžá

'

=7 l,-

-l* n, +l

a3

8

'uži;

9

,i

ž":E

1

H8

á

=E 31

LJ,J

&

oÉ Fa

',ťl x

4: Ě -

í\}JĚ

O:r !E;

3

a

'j

a

* Ěí ;E ; r9

ě

..

žy

žitšilii,ilžlžii (rr

liE1 l?llrlzi

,č *

7

u;í

rr

i,z

E ž, áU Ély

Éž

í+

4,ž

iB

Er áě í 1á

jÝ ,?é

Ě

x

*

qJ-

h{l

l

t\ ,4,

,

|iF,,?-

ili

íž7 {-".r1

,'

l

lj,ii

,ť1

ll

l

ja len dodám mal som presne tento typ immo avšak jeden zásadn montážny rozdiel nemal som prerušen vodič nad ťarryim prahom dverí, ate asi 20cm od poistkovej skrinky prerušenli čierny vodič z konektoru AA (mystím z pozicie 10 ate neviem určite) medzi tento rozcvaknutli vodič boti vtožené dva vodiČe z jednotky imobitizeru. Ostatné vodiče boti zapojené tak ako je v popise vyššie.A d'akujem za návod konečne štartujem o niečo pohodtnejšie.