Page 1

Pleier føttene

Tore i vinden.

Nye spor

Kari Tjåland Sandvik har jobbet 20 år som fotterapeut.Til henne kan du komme enten du har problemer med føttene eller bare vil oppnå en følelse av velvære.

Tore Renberg er en av forfatterne som kommer til Ord i Vind i år. Han skal fortelle om sin nye bok "Kompani Orheim".

Spor 2008 er jærkommunenes kultursatsing i forbindelse med kulturhovedstadsåret 2008. Nå inviteres innbyggerne på idédugnad. Side 19

Side 18 og 19

Side 2

KONTORLOKALER Kontorlokaler sentralt på Forus (Sandnes/Stavanger) til leie. Ulike størrelser, passer for alle firma. Leie fra kr 450 pr. kvm. inkludert strøm og vakthold. Tilgang til konferanserom og kantine. Ring tlf. 952 14 337 for mer informasjon.

Månedsmagasin for Klepp, Time og Hå

Nr 8 - OKTOBER 2005

Det urbane Jæren Cappuccinoen er god, men har byene på Jæren mer å skilte med? TEMA side 5 til 14

FOLK & FE

Prøvekjører golf Med sitt flate landskap er Jæren som skapt for golf. Og flere golfbaner har sett dagens lys de siste årene. Jærbuens utsendte tok en prøve-

runde på banen til Jæren Golfklubb på Grødem. Side 22 og 23

100-vis av nye tepper er på vei, så hjelp oss å tømme butikken!

På klim et pa STO er og rti te RT UTV pper ALG !

Magnar Håland er stolt over det de har fått til i Varhaug idrettslag. Han har selv lang fartstid både som trener, tillitsvalg og utøver. Side 16 og 17

BRILLESERVICE

Jærveien 461, Kleppe v/ Braut Planteskule - Tlf. 51 48 40 04/ 90 680 686

-30%

Stolt idrettsleder

Kom til oss og få gratis service på brillene. Rens, vask og nye neseputer!

Priseksempeler: Klimer teppe str. 150x95 - Før 1490,-

Nå 1043,VELKOMMEN TIL FAMILIEOPTIKEREN

Et parti persiske tepper ca str. 214x135 - Før: 3900,-

Nå 2730,-

Optiker Elisabeth M. Paulsen

M44 - Tlf. 51 20 76 96


2

Setter føttene først Jærbuen er en fri og partipolitisk uavhengig månedsavis for Klepp,Time og Hå kommune. Distribueres gratis til husstander og bedrifter i et opplag på 16.500 eksemplarer. Ansvarlig utgiver: Regionaviser AS, Gamleveien 87, 4315 SANDNES. Telefon 51 96 12 48 - Fax 51 96 12 41 www.jaerbuen.no I redaksjonen: Tom Gaudland, Sjur O. Anda, Cecilie Dybdahl, Nina K. Opsahl, Heidi Elin Nupen og Tor Gunnar Tollaksen. Tipstelefon: 51 96 12 43. E-post: tips@regionaviser.no Annonseansvarlig: Vigdis Leversen (932 20 989) vl@regionaviser.no Norunn Kalvatn (975 95 499) nk@regionaviser.no Frank Robert Jacobsen (952 14 337) frj@regionaviser.no Neste utgave av avisen kommer 17. november 2005.

Ja, takk – begge deler! Det har i lengre tid vært hipt å påberope seg størst mulig grad av urbanitet – i mange forskjellige sammenhenger. ”Gøy på landet” har for mange blitt nedgradert til en kuriøs floskel. Men mister vi noe på veien om vi velger å fjerne oss fra den tradisjonelle ”jærkulturen?” Jærbuen mener at det er viktig å ta vare på landbruksprofilen som tross alt ligger i oss her ute. Men vi ser ingen konflikt i å si ja takk til begge deler. De positive sidene ved urbaniteten bør vi dyrke og sette pris på. Se på dem som viktige nyvinninger som kan øke livsgleden, drivkraften og optimismen. Vi trenger alle påfyll og inspirasjon, enten det er fra utlandet eller det nære omland. Vi vil allikevel oppfordre jærbuen til å være stolte av ”ruraliteten” sin! En tydelig landbruksprofil vil ikke være til hinder når man skal ta i mot impulser utenifra.Vi ser det tvert i mot som et stort pluss å ha en jærsk identitet som andre kan kjenne igjen. Derfor sier vi: Ja, takk – begge deler!

Kari Tjåland Sandvik lever av føtter.Til tross for at dårlige sko gir henne mye arbeid, vil hun helst se folk i godt, fotriktig skotøy. – Du kunne nok trenge en såle, sier Kari Tjåland Sandvik og studerer føttene mine i speilkassen. TEKST/FOTO: Jeg står på Sjur O. Anda en glasskasse med to vinklede speil under. De delene av føttene som har kontakt med bakken, klemmes mot glasset, mens fotbuen ser helt vanlig ut. Litt spesielt å se sine egne føtter mens de står på noe. For Tjåland Sandvik er det hverdag. I 20 år har hun drevet som fotterapeut, først i Gjesdal, og de siste ti årene i kjelleren på Klepp. – Jeg trives veldig godt, det er et sosialt yrke, hvor jeg får treffe mye forskjellige folk. Du vet, føtter er noe svært personlig og som fotterapeut kommer du veldig nær klientene. Du ikke bare snakker med dem, du tar også på dem. En del sier at de aldri vil komme til meg fordi de skjemmes for sine føtter, sier Tjåland Sandvik. Hun hadde tre kriterier da hun skulle velge yrke. Hun ville være selvstendig næringsdrivende, det skulle være en familievennlig virksomhet og det skulle være noen innen helse. – Jeg har fått oppfylt alle kriteriene, og er godt fornøyd. Eneste ulempen er vel at jeg må gjøre alt selv, og av og til kan jeg savne noen kolleger rundt meg, sier Tjåland Sandvik. Etter innledende runde på glasskassen, får jeg sette meg med føttene i et fotbad. Det er varmt og godt, og det er deilig etter en lang dag i samme sko. Tjåland Sandvik inspiserer skoene mine – et par flate halvhøye støvletter. De er greie å gå i, men jeg mistenker at de er langt fra fot-rette. Dommen fra eksperten er da også klar. Sett fra et fothelseperspektiv er det ikke noe særlig å gå mye i. – Her burde du absolutt ha et par såler, de er alt for flate inni, sier Tjåland Sandvik. Hun ser stadig at folk får problemer med helsen på grunn av dårlige sko. Det leder til dårlig holdning, du kan få torner, hard hud og nedgrodde negler samt mer alvorlige ting som feilstilling i tær og hæl. Dette kan i sin tur føre til smerter i kne, hæl og fotsåler. – En god sko skal verne foten og ivareta utvikling og funksjon. Det er også viktig å tenke bruksområde – hvilke aktiviteter du skal ut på. Dersom du har en jobb hvor du har på sko hele tiden, bør du absolutt være nøye med at de støtter godt under fotbuen, og at foten får brukes på den naturlige måten i skoen, sier Tjåland Sandvik, som selv går i et par Birkenstock hele dagen. Mine føtter er begynt å mykne opp og dagens fotekspert tar dem i hendene. Etter en innle-

Behandlingen avsluttes av en god massasje. Dette får i gang blodsirkulasjonen, og lindrer kalde føtter. I tillegg er det svært behagelig. Kari Tjåland Sandvik viser på plakaten hvordan føttene skal se ut, og noen av de vanligste problemene.

dende tørking kjenner hun på bevegelighet og ledd. – Snubler du ofte? Du er litt løs i ankelen, særlig innover, sier Tjåland Sandvik. Svaret er negativt, jeg holder meg som regel på føttene. Behandlingen fortsetter med inspeksjon og trimming av neglene, skraping av hard hud og fotmassasje. Kundene som kommer til klinikken på Klepp har varierte problemer. Noen har torner, andre inngrodde negler eller vorter. Særlig blant barn er det vanlig med vorter, som er et virus. Dette behandles enten ved at de svis vekk eller kjøles ned. Selv om mange har problemer med føttene, er det stadig flere som kommer for å forebygge problemer. I tillegg gir behandlingen en deilig følelse av velvære.

Rullesteinstrand på Jæren Foto: Tone Aarsland Øgreid

Føttene blir mye som barnerumper etter at Tjåland Sandvik er ferdig med dem. Vi nærmer oss slutten av behandlingen, men det beste gjenstår. Føttene smøres godt inn og masseres. Det er ikke bare spenninger i føttene og beina som forsvinner. Furene i pannen rettes ut og bringer en avslappende følelse ut i resten av kroppen.Tanken på å ta på de samme sokkene som jeg kom i er ikke tiltalende. Jeg vil også være så fotriktig som mulig.Tjåland Sandvik vet råd. På med et par nye sokker i alpakkaull. – Disse er veldig gode for føttene, isolerer godt, men slipper allikevel ut fuktigheten. Et par nye såler finner veien ned i min flate støveletter, og med lette steg går jeg til bilen.


3

C€ bZYaZb Vk Cdg\Zh hi³ghiZ kVgbZ`_ZYZ

KVgbZhVa\

;V\[da` [dgkZciZg Vi hig³beg^hZc k^a ³`Z i^a cnZ ]³nYZg YZccZ ]³hiZc# @Vch`_Z ^``Z h€ Yjbi € kjgYZgZ cn dkc4 =DH DHH ;>CC:G 9J K6GB: ;DG :C=K:G ADBB:7D@

Jc^` h^YZ\aVhh# BV`h^bVai ^cchnc i^a ^aYZc#

` 7Zh³dg dhh [ dYZ \ ÓZgZ jY W i^a

8dcijgV **%

&'*.%!"

Eg^hZc \_ZaYZg bZY hi³eZ" _Zgchidee

kZ^a# &)).%!"

=L6B (%

-..%!" ').%!"

=L6B (%/ 7gj`ZgkZcca^\ d\ Z[[Z`i^k dkc i^a hk²gi `dc`jggVchZ" Yn`i^\ eg^h#

9gZ^ZeaViZ i^a 8dcijgV C€ `Vc W€aZi hZZh dkZg Vai :c Zc`Za YgZ^^c\ gZiiZg kVgbZc d\ `dhZc Y^i Yj Zg ^ ³nZWa^``Zi

'*%%!"

Bdgh³ -&)'

CdgeZ^h Dg^dc

8dcijgV *&%

CdgeZ^hDg^dcZgZca^iZc! bZchk²giZ[[Z`i^kdkc# EZg[Z`i[dg`_³``Zc!]niiZ! ZaaZgb^cYgZdee]daYhgdb#

6AA: EG>H:G :G :M G£G! :I8#

=L6B +%

&*..*!" &%..%!" &&..%!" kZ^a# &,..*!"

BdYZgcZ! ZaZ\Vci YZh^\c bZY bn`Z a^c_Zg# 9Zc hidgZ \aVhhY³gZc \^g Zi ]Zga^\ ^cchnc i^a ÓVbbZcZ#

kZ^a# &').%!"

BZYh^chigVbbZd\[jc`h_dcZaaZYZh^\c k^aYZceVhhZ^Zi]k^a`Zihdb]Zahi]_Zb#

BJG7N<< ™ 7GNC: =€aVcYhkZ^Zc')! =€aVcYKZhi!)()%7gncZ Ia[#*&)-.++%!;Vm#*&)-.++&

uec^c\hi^YZg."&+&%"&) Idgh."&-

K^]Vg\dYZ`dciV`iZg e€bdciZg^c\^chiVaaVh_dc VkkVgbZ

;aZ`h^WZakZYdkcbZYhidgi WgZcc`VbbZghdb`VckVgbZ dee(%"&*%b'


4

-ANTRENGERIKKE Ă?VÂ?RESOMHÂ&#x2019;STEN PĂ?DENSTYNGSTE REGNDAGER

'Ă?HÂ&#x2019;STENI MÂ&#x2019;TEMEDETSMIL OGFLOTTHĂ?R

P G -ANDA

4ORSDA  

G

Du finner oss i Selevn. 4 Tlf. 51 42 00 51

Telefon: 51 42 77 50 Mobil: 900 10 599

Velkommen til utstilling i Voll Idrettshall

KL  KL  AVTALE

Vi skal bl.a ha stor presentasjon av 2006- mod. plenklippere 18. oktober kl.18 - 21,00 19. oktober kl.13 - 15.30

Neuson gravemaskiner - Weideman kompaktlastere - Lamborgini - nyhet!

importør

HĂ&#x2DC;ST SALG Nye varer kommer inn hver uke!

$ISTRIKTETSBESTE PRISERPĂ?FELGOGDEKK

/PPTILRABATT /PPTIL RABATT

Stort utvalg i møbler, speil, malerier, blomster, urner, maritime artikler, pynteting, osv. Smal Vitrine Globusbar Kun Kun

995,ord. 1695,-

1390,-

Stol + puff Kun

2400,-

Finnes i rød og brun

Malerier Kr

695,-

Middag/Kaffe service 20 deler NĂĽ

375,-

Staffeli

(YDRO4EXACO+VERNELAND 7OI)D[(PDLOUROIJ#FLQHW

Kr

695,-

NJĂ&#x2020;RHEIM ENGROS - Tlf. 51 43 53 68 7 km sør for Bryne mot NĂŚrbø V RV 44 Ă&#x2026;pent man - fre 11.00 - 18.00. Lør. 11.00 - 15.00


5

DET URB ANE JÆREN

Byen

på landet? I takt med samfunnsutviklingen og stadig bedre kommunikasjon blir forskjellene mellom by og land stadig utvisket. Hvor mye by er det blitt på Jæren?

■ Jakten på det urbane ■ Hva er en by? ■ Boligutbygging ■ Byutviklingskonferansen

TEMA: DET URBANE JÆREN LES MER PÅ DE NESTE SIDENE


6

DET URB ANE JÆREN

Jakten på det urbane Klubbgata i Stavanger. Selv om det er tidlig tirsdags formiddag er det mye folk i farten. Et par av byens løse fugler går fra parken ved Domkirken, opp mot polet på Nytorget. Kaféer tar i mot sine første gjester, mange sikrer seg en sen frokost. På bussholdeplassen venter folk på transport Allerede før vi kommer til Nærbø, finner vi det første tegnet på at det ikke bare er landlige ting som dominerer sentralbygda i Hå. Midt i sentrum, godt synlig fra veien inn mot tettstedet, stiger en byggekran opp. Kontrasten mot den lettskyede himmelen og jordbruksmarkene ved veien er stor. Leilighetskomplekset som settes opp ser moderne ut, og kunne sikkert godt vært satt opp i Stavanger. Nå drar utsikten oss mot meieriet og Felleskjøpet ned på urbanitetsfølelsen, men det er en god begynnelse for Nærbø.

Vi parkerer utenfor Amifsenteret, her ser vi ingen parkeringsvakter eller parkeringsautomater. I det hele er det ganske rolig, ikke så mye folk i farten. Inne på senteret treffer vi tre gutter som har friminutt. De gomler på hvert sitt halve horn. - Er Nærbø en by? Guttene ler, - selvfølgelig er Nærbø by. Ironien er klar. - Hva er en by, da? - Det må være mye butikker, er konklusjonen. Guttene er enige om det, og at en

til jobb. Stavanger er en liten by i europeisk sammenheng, allikevel er det urbane klart til stede. Spørsmålet vi stilte oss var hvor mye vi fant igjen av byen på Jærens tettsteder en formiddag i oktober. by må ha flere spisesteder, gjerne noen litt rimelige. - Hvor drar dere når dere vil til byen da? Guttene drar litt på det. Ikke Bryne, ikke Sandnes. Spørsmålet er TEKST/FOTO: om det er Stavanger Sjur O. Anda eller Kvadrat som er mest by i distriktet.Til slutt lander de på Stavanger.Til tross for at ungdommene må dra langt for å komme til

byen, kunne de ikke tenke seg å flytte nordover. Nærbø er et godt sted å bo selv om det ikke har så mye urbant å tilby. Bak Amfisenteret ligger det fremste bygdetegnet i sentrumsbildet. En nyslått mark med klare traktorspor. Fra den øvre parkeringen ser vi en gård. Det er ingen urbane kaféer å spore, sjansen for å få seg en Latte er heller liten. Gatekjøkkenet åpner ikke før halv tre. Ølutsalgets åpningstider får vi ikke sjekket.


7

Jæren I Bryne er det livligere. Mer folk i gatene, men fremdeles en litt søvnig stemning. Første tegnet på byens urbane ambisjoner merker vi da vi parkerer.Timeprisen er ikke avskrekkende, men det koster penger å sette fra seg bilen i Meierigaten. Parallellgaten til Storgaten har sett bedre tider. Det er flere tomme lokaler som skriker etter nye leietakere.Vel nede i handlegaten er aktiviteten høyere, men også her er det plass til flere butikker.Torget er tomt, bortsett fra et tog med barnehagebarn som krysser mens de stemmer i en lystig barnesang.Ved Kongo er det flere som har funnet seg en plass i det fine høstværet. En liten jente mater fuglene sammen med bestemor. Hvorvidt fuglemating er en urban syssel er usikkert, men koselig ser det ut. Det kunne like gjerne ha vært Breiavannet i Stavanger.

STORT BILDE TIL VENSTRE: På Kaffibaren serveres det flere ulike kaffeslag.Tonje Rostad har laget en perfekt cappuccino.

ØVERST TIL HØYRE: På Nærbø er byggekranen godt synlig på lang avstand. Også her vil folk bo i leilighet.

ØVERST, MIDTEN: Å mate fuglene en tirsdags formiddag fyller sentrum med liv.

NEDE TIL VENSTRE: Til tross for sentral beliggenhet klarer ikke Meierigaten på Bryne å trekke til seg butikker.

Klokka begynner å nærme seg tolv, for "byasar" innebærer det at koffeinsuget begynner å rive i kroppen. Hva er da bedre enn å ta en tur på Kaffibaren? Brynes mest urbane sted? I alle fall klokken tolv om formiddagen. Her er det moderne innredning, flere krukker med kaffebønner. For 45 kroner får du en presskanne med kaffe.Tonje Rostad serverer en cappuccino uten å nøle. Også neste store urbankafétest bestås. På veggen er det et stativ med ferske aviser og noen magasiner. Her går det an å sitte i timer, se på folk, få med de siste nyhetene, ta en matbit og drikke god kaffe. Dessverre har det historisk sett ikke gått så bra for stedet, og vi aner nok at også daglig leder Siri Thysse Vaaland kunne tenke seg flere gjester. - Før var det bedre i helgene, men nå er det ikke så mye folk som går ut lenger, sier Thysse Vaaland. Det er mye ungdom blant

gjestene, men denne formiddagen er det kun to voksne damer som sitter og diskuterer lavmælt, samt en mamma med baby som nytter Kaffibarens tjenester. Som sjef for Brynes mest urbane sted må hun vel ha en tanke om Bryne som by? - Jeg synes ikke vi bor i en by. Det er for lite, alle kjenner alle. Stavanger er byen i distriktet, sier Thysse Vaaland. Høye bygg, flere butikker og utesteder og fravær av rånetraktorer i Storgaten er ting Thysse Vaaland ser etter i en by. - Jeg liker at Bryne er en liten plass og trives slik som det er, sier kaffisjefen, som synes at det lett er slik at folk glemmer det som er bra med å bo på et mindre sted. Alt skal vokse og bli stort. M44 bidrar mye til byfølelsen i Bryne. Her er det gjennomtenkt og moderne arkitektur, og et moderne shoppingsenter

NEDE TIL VENSTRE: På Jærhagen er det ikke langt til landet. MIDTEN NEDE: Kleppekrossen har tung trafikkbelastning. Sammen med leilighetskomplekset som bygges er det krossens mest urbane innslag.

trekker folk. Men Felleskjøpets nærhet får en raskt tilbake til landet igjen. Klepp er et tradisjonelt tettsted. En svært trafikkert vei skjærer gjennom det mange betrakter som stedets eneste gate. Det mest urbane med Kleppekrossen er trafikkbelastningen. For "byasar" blir Jærhagen en lunge av stein og metall midt i alt det grønne.At det i tillegg finnes McDonalds her gjør at selv den mest avhengige urbanist får en følelse av by. Tilbake i Stavanger igjen. Det begynner å gå mot sen ettermiddag. Rushet er i gang. Butikkene er fulle av folk med shopping i blikket. I Domkirkeparken har fyllikene kommet godt ned i dagens flaske. Kaféer og restauranter sørver siddiser som ikke gidder å lage middagen selv i dag. Overalt er det folk, mye folk.


8

DET URB ANE JÆREN

- Brynes bystatus er viktig for innflyttere Byer som Bryne kan vise seg å være gull verdt når nyutdannede vender nesen hjemover etter endt utdannelse. Utdanningseksplosjonen skaper flytteprosesser. Ungdom flytter til byene og blir vant med bylivet. Når de etter endt utdannelse skal finne seg jobb og sted å bo, kan Bryne spille en viktig rolle når de nyutdannede fra Jæren vender hjem. Kjersti Melberg, by- og bygdeforsker ved Rogalandsforskning, tror at Brynes identitet som bygdeby kan være viktig når folk flytter tilbake til hjemtraktene. - Folk må ha jobb i nærheten av der de bor. Det skal være tjenester og tilbud som barnehager, skoler, kulturliv og lignende.Alt dette er med på å bestemme hvor folk flytter. Det har også mye å gjøre med trivselsfaktoren til barn og unge. Bygdebyer som Bryne, skaper slike tilbud som gjør at folk lettere flytter tilbake, tror Melberg. Mer enn cappuccino - Det som kjennetegner en by er at samfunnet er stort nok til å ha kjennetegn som en by. Folk må få det de trenger av varer og tjenester. Det skal være skoler, barnehager, sykehjem jobbmuligheter og en viss økonomisk aktivitet. En by er mer enn et sted som tilbyr cappuccino på et gatehjørne, sier Melberg. Trenden om at tettsteder ønsker å være byer, har de siste årene eksplodert i Norge. Det urbane er i skuddet som aldri før. Jo mer urbant, desto bedre, mener mange. Store byer ser ned på mindre byer. Byutviklingsprosjekter drives over en lav sko. Og de nye byene konkurrerer om folk og næringer. - På flyttemønstrene ser vi at folk blir mer og mer homogene. Når folk flytter til bygdene forventer de lignende tilbud som i byene. I Norge ser vi at det urbane bylivet teller, mens i Europa ser vi andre

tendenser. I flere land flytter folk ut av byene og ut på landet. Byene i Norge er ennå ikke så store at de virkelig negative sidene ved bylivet er kommet fram, mener Melberg.

TEKST/FOTO:

Tor Gunnar Tollaksen

Imagebygging Guri Mette Vestby, stedsforsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning, mener at bystatus er en viktig identitetsmarkering og viser hvilken retning et sted ønsker å bevege seg i. Hun understreker at når en bygd blir by, viser det en imagebygging, og gir et signal om hvordan stedet ønsker å bli oppfattet. - Når et lite sted velger bystatus stilles det forventninger til at stedet inneholder elementer som kjennetegner en by. For besøkende kan det bety at de blir skuffet når de besøker et lite sted med bystatus. De tenker kanskje at her var det dårlig med tilbud til en by å være. Mens når et sted ikke har bystatus, men har mange tilbud, kan opplevelsen være annerledes og mer positiv. Jeg forventer for eksempel at Bryne, som har bystatus, skal ha tilbud som jeg finner i andre byer, sier Vestby. Vekk fra bygdene Tradisjonelt er Jæren et sted hvor folk kan velge mellom kirkelige miljøer og idrettsmiljøer. På Jæren har Bryne en rekke aktiviteter som trekker folk bort fra de tradisjonelle bygdene. I årene framover tror Kjersti Melberg at folk kan flytte vekk fra bygdene og inn i de nye bygdebyene. Det betyr igjen at noen bygder kan forsvinne. - Bygder må i framtiden forvente å stå mer på egne ben enn hva tilfellet er i dag. Bygder kan ikke i like stor grad være avhengig av støtte fra staten, sier Melberg.

BYLIV I SKUDDET: Livet i byene tiltaler folk flest. - Folk velger plass å bo etter hva stedet tilbyr av jobb, varer og tjenester, sier Kjersti Melberg ved Rogalandsforskning.


9

(Œ34%.3.9(%4%2 )%)+ 5%2)/ 30)3%34 $ 34/,%2 "/2 + . *% 3+ +5.S ENTEPRI .ETTOH

 5% 30)3%34 34/,%2 2$ / " 0 3+! +5.S ENTEPRI .ETTOH

3EVÍRT KJEMPEUTVALG ISPISESTUER

*! -Œ",%2 3ANDNES %GERSUND 4ELEFON (AVANNASENTERETVISAVIS-EGA -AN FRED  ,’RDAG 

4ELEFON "UTIKKOGHOVEDLAGERPÌ4ENGS -AN FRED  4ORS  ,’RDAG 

RUSTIKA ER TILBAKE!

Åpent: 9 - 19 (9 - 15)

60 3 59 51 4

(*ÊÊ /Ê"Ê {Ê ,


10

DET URB ANE JÆREN

Bygging og bønder Jæren er ikkje lenger berre jord, stein og strand. Det har etter kvart blitt ganske så folksamt her. Byggeaktiviteten er stor om dagen, og fleire nye bustadprosjekt er under planlegging. Men bøndene er litt bekymra.

- Det er svært så hektisk her for tida, er svaret frå byggeteknisk avdeling i Klepp kommune. Her blir alle nye byggeprosjekt i kommunen sendt inn for gjennomgang og evenTEKST/ FOTO: tuell godkjenning. Fleire Nina Kalvatn godkjende byggeproOpsahl sjekt blir ramsa opp. Eitt av dei største er det planlagde bustadfeltet sør for Kleppe sentrum.

- Her skal det komme godt og vel 300 bustadeiningar i løpet av dei neste åra, fortel distriktssjef for Block Watne Jæren, Egil Garvik. Målsettinga er å starte opp med å bygge dei første husa tidleg neste år. Salet av bustadane startar i desember, og bustadfeltet har fått nemnet Kleppestemmen. Det som er spesielt med det planlagde bustadfeltet, er at det mellom anna skal byggast 21 seniorbustader. - Dette skal bli hus spesielt tilpassa eldre menneske. Det skal bli bustader der dei kan leve livet ut, utan å vere nøydde til å flytte på aldersheim. Dei vil bli på eitt eller

Størrelser mellom 410 og 662 m². Fritt valg av husleverandør. Priser mellom 275.000,- og 565.000,Tomtene selges til kjøpere som oppfyller kravene til å få kjøpe kommunal tomt. Byggeklar fra august 2006. Fjernvarmetilkopling. Breibåndtilknytning.

Kristen Helland Statsaut. Eiendomsmegler MNEF Jernbanegt. 6, Postboks 92, 4349 Bryne. Telefon 51 77 80 00. Telefaks 51 48 36 50 • www.terra-eiedomsmegling.no

to plan med heis. Og så vil det vere fellesrom med stove, kjøkken og hobbyrom, fortel Garvik ivrig. På feltet skal der òg byggast hus for dei som er i den andre enden av livet, såkalla etableringsbustader. - Det er desse og seniorbustadene vi skal starte med å bygge. Seinare vil det komme fleire einebustader, rekkehus og lavblokker på feltet, seier distriktssjefen.Vi skal òg lage plass til eit stort friområde på feltet, slik at det blir kort veg til naturopplevingar for bebuarane. Dei vil få ein fantastisk utsikt, hevdar han. Skeptiske bønder Der dei framtidige bebuarane på Kleppestemmen om nokre år kan nyte den fine utsikta, var det før dyrka mark. Mange bønder i området ville denne skulle stå urørt, og det var ikkje konfliktfritt då det planlagde bustadfeltet skulle godkjennast av lokalpolitikarane. Det blei til slutt eit ja til prosjektet, men mange bønder på Jæren ser med bekymring på den aktive bustadbygginga i distriktet. - Vi ynskjer ikkje at det skal byggast bustader på produktiv jord, og vi føler at respekten for grensene som er sette når det gjeld bustadutbygging på denne jorda er moderat i kommunane, seier Svein Helge Harbo i Rogaland Bondelag.Vi fryktar at dei vil prøve å forskyve grensene for å bygge fleire bustader. Nå finst det ein reguleringsplan som seier noko om kor ein kan bygge, men vi går inn for ei meir restriktiv jordvernelinje enn det denne planen legg opp til, understrekar han. Regulering Men sjølv om det for tida er hektisk på byggefronten på Jæren, kan ein ikkje sette opp nye hus når og kor som helst. Det finst som nemnt ein reguleringsplan. Fylkesdelsplanen for langsiktig byutvikling på Jæren gjeld for dei førti neste åra. Planen understrekar at landbruksjorda skal sparast, og opererer med klare grenser for kor ein kan og ikkje kan bygge. På lengre sikt skal utviding av nye bustadsområder skje austover mot Sandnes og Sviland. Alle dei tre jærkommunane Klepp,Time og Hå, har forplikta seg til å følgje planen. - Den legg opp til ein ny måte å tenke bustadbygging på, meiner leiar for lokal utvikling i Klepp kommune,Arild Berge Skjeveland. Nå bygger vi tettare enn før, både når det gjeld nye bustadfelt og betre utnytting av plassen på områder som allereie er utbygd. Dermed treng vi ikkje i like stor grad å ta i bruk nytt areal. Det er viktig å ikkje rasere det mest effektive landbruket i landet, understrekar Berge Skjeveland, som for øvrig er Senterpartimann. Samtlege av dei tre jærkommunene har starta, eller skal til å starte, på arbeidet med å utarbeide nye kommuneplanar for dei neste fire åra. Her blir det bestemt kor mykje nytt areal som skal brukast til bustadbygging.Alle forsikrar om at dei følgjar fylkesdelsplanen, og at lite ny produktiv jord skal ofrast til husbygging. Om bøndene ikkje slår seg til ro med det, får dei trøyst frå avtroppande landbruksminister Lars Sponheim. Han har uttalt at det er ei nasjonal målsetting at forbruket av dyrka mark til utbygging skal reduserast med femti prosent innan 2010. Dei første bustadane på Kleppestemmen skal etter planen stå ferdig i løpet av 2007. Dei framtidige bebuarane får i alle fall god jord til å plante blomar i.


11

DET URB ANE JÆREN

Egil Garvik i Block Watne viser stolt fram ein modell av det som skal bli bustadfeltet Kleppestemmen. Dei første bustadene skal etter planen stå ferdige i 2007.


12


13


14

DET URB ANE JÆREN

- Br yne skal være annerledes

Bykonferansen som går av stabelen 21. oktober, tar blant annet opp Brynes rolle som bærer av tradisjonell jærkultur, inspirert av moderne byliv. - Tema for Bykonferansen 2005 er nyskaping og kreativitet.Vi ønsker at Bryne skal være en annerledes by. En liten by med mye særpreg, sier Bjørn Moi, prosjektleder i Byutviklingsprosjektet.

Da Bryne fikk bystatus i 2001, var flere skeptiske til at det naturlige midtpunktet på Jæren plutselig skulle over i rollen som by. Mange mente nok at Bryne ikke skulle identifisere seg med storebrødrene, Sandnes og Stavanger, lengre nord.

rere, er stavangerordfører Leif Johan Sevland.

TEKST/FOTO:

Tor Gunnar Tollaksen

Ifølge Moi er skepsisen nå borte. Og det er mot nord, og Stavanger, leder Moi ser når Bryne skal vokse som by. Blant dem som kommer til konferansen for å inspi-

- Han er en av personene som kommer til konferansen for å gi spennende innspill. Stavanger har virkelig framhevet seg når det gjelder kultur og nyskaping, sier Moi, som tror Bryne har en del å lære på det området.

- For det første er vi èn av få byer som har en elv som renner gjennom byen. Dette må vi utnytte bedre i årene som kommer. Det andre viktige punktet er å utvikle byens kulturliv, og for det tredje spiller mat en stor rolle for Jæren og Bryne. Disse tre punktene blir viktige i det videre arbeidet for Byutviklingsprosjektet, sier Moi.

Bryne har de siste årene vært i en rivende utvikling. Spennende tider går byen også i møte de kommende årene. Og Moi understreker at byen kommer til å ta i bruk nærliggende virkemidler for å framstå som særegen.

Fem fordeler og ulemper ved å bo på landet eller i byen Fordeler i byen 1. Det er ikke langt til skjenkesteder og spisesteder. Et yrende folkeliv gjør det lett å få seg en hyggelig bytur. 2. Prisutviklingen på hus og eiendom gjør mange til millionærer. 3. Et godt utvalg i butikker gjør at du finner det du trenger når du vil ha det. 4. Et rikt kulturliv gjør at du kan nyte alt fra teater og revy til gallerier og kino. 5. Godt utbygd offentlig kommunikasjon.

Ulemper i byen 1. Nærheten til alkohol gjør at du drikker for mye, noe som går ut over både helse og økonomi. 2. Prisutviklingen på hus og eiendom gjør unge, nyetablerte til gjeldsslaver i millionklassen. 3. Mange butikker gjør at du handler for mer penger enn du har. 4. Et rikt kulturliv gjør at partneren stadig drar deg med ut, når du egentlig vil sitte i sofaen med fjernkontrollen. 5. Rushtrafikken og mange bussholdeplasser gjør veien til jobb lang.

Fordeler på landet 1. Frisk luft og nærhet til gode turområder. 2. Billige boliger. 3. Et godt oppvekstmiljø for barna. 4. Langt til nærmeste nabo. 5. Få butikker å handle i gjør at du sparer penger.

Ulemper på landet 1. Gjødsellukt og traktorer i veien. 2. Avstanden til jobb gjør at familien må ha to biler, noe som fort er dyrt. 3. Fulle rånere i Storgata. 4. Langt til nærmeste nabo. 5. Alle pengene du sparer på butikkene går til å handle på postordre.


15

Hvis du trenger: Krankjøring Containerutleie Bosscontainere Råvaregjenvinning Kjøp av metaller

T å ree d u , s å t å r e m e ! Ta kontakt 51 49 10 83 / 902 03 917 Faks: 51 49 27 10

Hårex Frisør v/ Prix Klepp st.

Tlf. 51 42 43 46 Me ønske Hege velkommen som nye frisør!

Man, tors og fred. 9 - 16 Tirs, Ons. 9 - 19 Lørd. 9 - 13 Bente

Hege

Gretha

Matkjelleren Mossige, 4340 Bryne

Ring: 952 49 490

Tlf. 51 48 05 50 Mob. 936 24 411

Vi leverer spesialdimensjonar og villmarkspanel! Lange lengdar og lekter

Koldtbord Smørbrød Kaker

kr 155,- pr pers. kr 18 pr stk. fra kr 250,-

Tre kalendere fra Rogaland BØKER FRA COMMENTUM FORLAG Tre vakre kalendere foreligger nå med motiver fra henholdsvis

Ikke bare bare bakebok

Jæren, Sandnes og Stavanger. Hver kalender inneholder tolv kalenderoppslag med et lokalt motiv.

Eddi Eidsvåg er på farten igjen! Denne gangen harsellerer han med doktorer og politikere, for ikke å snakke om gourmeter og forståsegpåere. Og det hele er krydret med 50 lekre bakeoppskrifter. Smak på “Cheese doodles”-brødet og nøttebrødet mens du humrer deg gjennom ei bok som ikke bare skal være en nytelse for sinnet, men også for ganen.

KALENDERDATA Antall sider: 13 Papir: 150 gr. gloss Format: 22 x 28 cm Alle foto: John Sirevåg

Utsalgspris i butikk:

kr

Antall sider: 140 Format: 21 x 22 cm Utsalgspris: 249,-

99,-

Muntre historier fra Statfjordfeltet

Kryssedulla Ei ekte sandnesisk bok skrevet av en sandnesisk forfatter og illustrert av en sandnesisk akvarellmaler. Historier som både er til å le og grine av. Helst le.

Livet i Nordsjøen - slik du aldri har hørt om det før! Forfatter Einar Torwig har lang fartstid i “oljå”, og har mange gode historier på lager. Antall sider: 84 Format: 15 x 19 cm Utsalgspris: 149,-

Antall sider: 100 Format: 15 x 19 cm Utsalgspris: 149,-

Den sjette mannen Journalist Nils Ek oppklarer et 70 år gammelt drap. Saken viser seg å være mer innviklet enn han på noen måte kunne forestille seg.

Gamleveien 87 - 4315 SANDNES Tlf. 51961250 Fax 51961251 www.commentum.no

Antall sider: 220 Format: 15 x 21 Utsalgspris: 298,-

Gamleveien 87 - 4315 SANDNES Tlf. 51961250 Fax 51961251 www.commentum.no

Bøkene finner du i bokhandelen!


16

Med mange baller i luft Magnar Håland ser uforskammet veltrent ut. Som daglig leder i Varhaug idrettslag (VIL) er han vel programforpliktet til å holde seg i form. 55åringen har mange tiårs fartstid i idretten, de aller fleste i bygda på Varhaug. - Vi går opp på loftet, der får vi mer fred, sier Magnar Håland da han tar imot Jærbuens utsendte. Med spenstige steg TEKST/FOTO: tar han trapSjur O. Anda pene opp en etasje. Kontoret er velbrukt, på grensen til å bli slitt. Fra en lampe over skrivebordet henger et bilde av ett av fem og et halvt barnebarn. Håland begynner med å flytte rundt på litt papirer som tydeligvis ikke ligger der de skal. - Jeg blir rastløs og føler meg uvel dersom jeg ikke får trimmet jevnlig, sier Håland.Annenhver dag vil han ut og bevege seg. Om sommeren er det sykkelen som gjelder, ellers liker han godt å jogge langs Nordsjøveien, nede ved havet. - Nå vet jeg ikke helt om jeg vil kalle det jogging, går nok mer mot hurtig gange etter hvert, sier Håland med et beskjedent smil. Idretten har vært sterkt tilstedeværende i hele Hålands liv. Som aktiv og trener har fotballen stått i sentrum. I arbeidet i VIL er det

breddeidrett og gode muligheter for mange ulike idretter som er det viktigste. Likevel var det kjekkest da han selv var aktiv. - Det var en unik og kjekk gjeng.Veldig miljøskapende, men nå kan det jo hende at det er jeg som blir litt sentimental når jeg mimrer, sier Håland. - Hva er ditt beste idrettsminne? Varhaugmannen drar på det og tar en liten tenkepause. - Det må være da vi kom til kvartfinalene i Norway Cup, sier Håland, som var der i egenskap av trener og far. I tillegg til engasjementet med verv, og nå som daglig leder, har han stadig vært trener. Da barna spilte var det for alderbestemte lag, men også Alaget i VIL og Eiger har han ledet. Som trener er han opptatt av å gi tydelige beskjeder, men de skal være veloverveide, og spore spillerne til å yte det de kan. - Det nytter ikke å fortelle noen hva de ikke skal gjøre. Det er mye bedre å si hva de skal gjøre. Trygghet er en forutsetning for gode prestasjoner, sier Håland, som blir svært engasjert på sidelinjen. - Jeg er glad jeg ikke har sett meg selv på tv. Er ganske sikker på at jeg hadde skjems, men jeg blir så engasjert, sier Håland og smiler. I tillegg til å ha praktisert som trener, har han også en C-trenerutdannelse.Trenerjobben har gitt ham mye. - Jeg har møtt mange ulike folk. Mange av dem har jeg et forhold til fremdeles, og det er kjekt når folk kommer og forteller at de husker da jeg hadde dem, sier Håland. Sin egen aktive karriere er hovedsakelig fra VIL, men i 1976 prøvde han seg i øverste divisjonen for Bryne. - Jeg ville ikke ha det uprøvd.

Arbeidsliv Magnar Håland har jobbet seg opp fra grunnen. Han har ingen formell utdanning å vise til, men har likevel hatt flere gode sjefsjobber. Han var distriktssjef i Block Wathne og var med på å bygge opp Norgesfrukt. - Idretten, og den oppfostringen jeg fikk der, har formet meg. Den ligger som bakgrunn for at jeg har fått det ganske bra til, sier Håland. Hvordan havnet han da som daglig leder i VIL? - Det var da klubben ble med på et såkalt KAIA-prosjekt, for å få arbeidsledige inn i jobb. Jeg ble ansatt som prosjektleder. Det var en veldig spennende tid, men det er jo slik at prosjekter som regel bare varer en viss tid, før de avsluttes, sier Håland. Nå har han ikke bare vært på Varhaug. I to år var han markedssjef i Bryne fotball. - Det er deilig ikke å måtte gå på kamp. Da var kampdagen den viktigste arbeidsdagen i uken, sier Håland. Nå går han bare når han vil. I år har det blitt fire kamper. - Har du noen gang angret på at du gikk fra gode sjefsjobber, over til VIL? - For meg er det uaktuelt å trege. Jeg har fokus fremover, ikke bakover. Når det er sagt, så holder jeg kontakt med bransjen, og ikke en gang jeg vet om jeg blir i VIL til jeg blir pensjonist, sier Håland, som understreker at idrettslaget heller ikke er en liten pølsebu. I fjor hadde de en omsetning på sju millioner, hvorav 1,4 av disse var sponsorinntekter. Annerledes Å drive et idrettslag har mange andre utfordringer enn du får i privat næringsliv. - Det er en spesiell bransje. Hele virksomheten er basert på

en masse frivillig innsats. Det er klart at du må håndtere og motivere de frivillige på en helt annen måte enn om du har ansatte, sier Håland. Det er også viktig å være tilgjengelig, og det blir en balansegang i forhold til fritid. - Jeg savner litt å kunne gå i fred og ro og se når Varhaug spiller fotball eller håndball, sier Håland, som er opptatt av at VIL ikke bare skal være et idrettslag, men også en viktig aktør på andre områder i bygda. - Vi er vel på mange måter den største kulturleverandøren på Varhaug, med alt fra store konserter til bingo, sier Håland. - Hva er dine beste egenskaper? - Nei, det vet jeg ikke, det må du spørre noen andre om. - Dine verste da? - Jeg kan være litt for rett på, og biter kanskje folk litt for fort av. Prøver å holde fokus til produktet er i mål, sier Håland, som innrømmer at han har temperament. - Dersom jeg ser urettferdigheter er nok lunta litt for kort. Når den travle 55-åringen har litt ledig tid vil han gjerne bruke den på familien. Samvær med de nærmeste er viktig. - Jeg liker godt å slappe av, nyte stillheten hjemme, gjerne sammen med barna. Når de har det bra, da har jeg det også bra, sier Håland. I tillegg er han med i en guttegjeng som har "forening" annenhver måned. I bunnen for Hålands innsats for VIL ligger, det en brennende patriotisme. - Jeg vil gjerne bidra til å gjøre Varhaug til et bedre sted å vokse opp. Da er det viktig å legge til rette for sport og aktivitet, sier Håland.

FA K TA

NAVN: Magnar Håland

SIVIL STATUS: Skilt, fire barn, nå samboer

ALDER: 55 år

YRKE: Daglig leder i Varhaug idrettslag


17

Pris fra

299.900 levert Holmane

ten

Leasing fra 1790 pr. mnd, forskudd 59.980, 36 mnd./60.000 km, priser eks mva.

2,7 l 165 hk diesel. Akselavstand 3 m Varebil med 2,25 m langt varerom. 4x4 m høy og lavserie Mercedes automat m TipTronic Leveres også som 7-seter

Pris fra

359.000 levert Holmane

Leasing fra 2057 pr. mnd, forskudd 71.800, 36 mnd./60.000 km, priser eks mva.

2,7 l 165 hk diesel. 4x4 m høy og lavserie Mercedes automat m TipTronic Klassens beste førerplass. Hengervekt 3,5 tonn Leveres også som 5 seter

Bilforretningen Eivind Holmane Holmane, 4364 Sirevåg, Tlf. 51 79 96 30 – Faks 51 79 96 40 www.holmanebil.no

Er du misfornøyd med håret...? ... prøv oss, vi bruker vår erfaring og kreativitet til å gjøre deg fornøyd.

Velkommen til oss vi, setter kvaliteten i høysetet! Dame og Herrefrisør Storgt. 27b, Inngang Damveien 4340 Bryne - Tlf. 51 48 21 21 Drop in eller timebestilling! Se vår hjemmeside: www.wivis.no

Wivi Dyrli Sivertsen Daglig leder

Magnar Håland hadde ett år som spiller i Bryne fotball. Som daglig leder i Varhaug idrettslag er det andre utfordringer som står i kø for den spreke 55-åringen.

Anne Lise Oddane Frisør svenn

Sissel Obrestad Frisør elev

Elin Malmin Frisør svenn

Marianne Kleppe Frisør elev

- fagkunnskap gir trygghet

Tove Gry Salte Frisør svenn


18

JOURNALISTEN ANBEFALER

"Sirkelens ende" Forfatter:Tom Egeland Utgitt av Aschehoug, 2004 Sirkelens ende ble markedsført som den norske varianten av suksessromanen DaVinci-koden, og

Aschehoug Forlag har neppe noen grunn til å være misfornøyd med salgstallene. Hovedpersonen i denne kriminalromanen er arkeologen (og albinoen) Bjørn Beltø, som irriterer mange av sine kolleger ved å gå sine egne veier både profesjonelt og privat. En

utgravning på Værne kloster i Østfold sender sjokkbølger inn i den vitenskapelige verden. I et relikvieskrin ligger et to tusen år gammelt manuskript som kaster nytt lys over kristendommens opprinnelse. Sterke krefter jobber for å dysse ned hele funnet, men

Bjørn Beltø er ikke mannen som gir opp så lett. Han kaster seg inn i jakten på skrinets hemmeligheter, og det hele utvikler seg til en annerledes spenningsroman der myter, historie og teologi veves sammen. Dette er en røverhistorie av dimensjoner, men ikke

desto mindre underholdende av den grunn.Tom Egeland skriver med sikker penn, og hovedpersonen fremstår med en stor porsjon selvironi, noe som bidrar til å gjøre boken lesverdig.

MITT BOKTIPS

Forfatterne Tore Renberg og Edmund Austigard kommer, det samme gjør Unni Lindell, Anne B. Ragde og Vigdis Hjort. De kommer for å glede Jærbuene med sine aller ferskeste ord, nypressa mellom bokpermene denne høsten. Høsten er en travel tid for forfattere. Tore Renberg fra Stavanger TEKST/ FOTO: har reist Thorbjörg Ísafold land og Kristjánsdóttir strand rundt den siste tiden, men gleder seg spesielt til å komme til Bryne. - Bryne er et lite sted, med usedvanlig bra ramme rundt litteraturformidlingen, det er få som kan måle seg med den standarden “Ord i vinden” har, sier Tore Renberg på telefonen fra Tromsø, og påpeker videre at litteraturfestivalen er med på å holde en lang lesetradisjon i live på Jæren. Han blir å treffe på Kaffebaren den 20. oktober, og leser der fra sin nye bok “Kompani Orheim“. Mange husker sikkert den forrige boken til Tore Renberg,“Mannen som elsket Yngve”, som kom ut i 2003. I “Kompani Orheim” går historien tilbake i tid, og handler om den tiden når hovedpersonene Jarle gikk på ungdomsskolen. Den skildrer hvordan farens alkoholmisbruk fører til at den lille familien på tre går i oppløsning. Tore Renberg ble født i Stavanger i 1972. Han debuterte i 1995 med kortprosaboken “Sovende floke”, som han fikk

Tarjei Vesaas debutantpris for. Han har skrevet flere bøker for både barn og voksne. En Årdalsbu Edmund Austigard debuterte i år med boken “Krinsereglane”. - Dette er helt nytt for meg, sier Austigard, og innrømmer at den store overraskelsen ligger i det å gå frå å skrive boken til å snakke om den. -Stoffet modnes i møte med publikum, og samtalen føre ofte til ny innsikt fra min side, sier han videre. - Det er spennende å høre hvordan leserne tolker fortellingen, og jeg er imponert over de forskjellige måtene folk opplever den på. "Krinsereglane" har høstet lovord fra anmeldere; burlesk, ambisiøs og mørk humor i fri utfoldelse. Ett rått forfattertalent med vilter og fortellende skrivestil. Den er skrevet på dialektfarget nynorsk, og fortellingen foregår i Årdal på 1920-tallet. Jeg- personen er den nest yngste av fire brødre i familien Bønarflott, og handlingen begynner i det den lille bygda Årdal får to kaffesorter å velge imellom. Edmund Austigard kommer til Kaffibaren den 20. oktober for å lese fra boken. Han er selv født og oppvokst i Årdal, men bor nå i Oslo hvor han er direktør i Forlagssentralen. Ord i vinden Dette er fjerde gangen litteraturfestivalen ”Ord i vinden” arrangeres på Bryne, og tradisjonen tro møter forfatterne publikum på Kaffibaren, Orre Libris og Thime Station. Tirsdag 18. oktober kommer Anne B. Ragde og Unni Lindell til Orre Libris og Thime Station. Onsdagen kan publikum glede seg til et møte med Vigdis Hjort på Thime Station, og torsdag den 20.oktober kommer som nevnt Tore Renberg og Edmund Austigard til Kaffibaren. Barne- og ungdomsskolene i Time får også forfatterbesøk. Atle Hansen kommer til barneskolene, og Tor Fretheim til ungdomsskolene

Utvalde arrangement: 9. oktober 9. oktober opna ei ny utstilling ved Hå gamle prestegard. Denne gongen er det kunstnarane Inger Bruun og Per Brown som stiller ut. Førstnemnde stiller med måleri, medan sistnemnde stiller med foto/video. Utstillinga kan du sjå til og med 2. november. 18. oktober No er det klart for litteraturdagar på Bryne. 18.- 20. oktober går Time bibliotek, Orre Libris,Thime Station og Kaffebaren saman om arrangementet ”Ord i vinden”. Under dagane vil du få høve til å

møte forfattarar på dei to utestadene, og det er lagt opp til både dialog og høgtlesing. Det kostar 100 kr per arrangement. Velkommen til hyggelege stunder! 15. oktober Familieforestilling med Muldvarpen i Storstova på Bryne klokka 17.00. Barneboksuksessen er omarbeidd av Riksteateret, og forteljinga dreier seg om moldvarpen klarer å finne ut kven som har bæsja på hovudet hans. Perfekt for alle over 3 år! Billettprisar: kr110 for born og honnør, kr135 for vaksne.

22. oktober Laurdag 22. oktober kjem Ove Rocketroll til Klepp bibliotek. Det vert humoristisk song og morosame påfunn. Rocketrollet vil lage ablegøyar for både store og små, og startar klokka 14.00. 1. november No startar nye Alphakurs i Bryne kyrkje. Kurset passar for unge og vaksne som er nysgjerrige på å få vite meir om den kristne trua, og for nye som ønsker fellesskap i kyrkjelyden. Kvar kveld inneheld undervisning, samtale og fellesskap rundt eit måltid mat.

Kurset vil gå på tysdagar kl 19.30 - 22.00. Det startar opp1. november, og har fem kurskveldar i november/desember og fem kveldar i januar/februar. I tillegg blir det ei helg i januar/februar. Kapellan Arne Berge er ansvarleg for undervisninga. For meir informasjon og påmelding:Ta kontakt med Time kyrkjekontor, tlf 51 77 03 77 eller kyrkjekontoret@time-kyrkja.no 5.november Laurdag 5. november kl 12.00 vert det musikalsk forteljarteater. «HUMMER & KANARI» presen-

terer «Den flinkeste høna» på biblioteket på Nærbø. 12. november Queen Bees kjem til Storstova på Bryne! Trioen består av Rita Eriksen,Anita Skorgan og Marianne Antonsen. Dei tre har alle markert seg med eigne solokarrierar, men har sunge saman sidan 1998. Queen Bees har tre av dei beste kvinnelege stemmene i Norge. Konserten startar klokka 20.00 og billettane kostar kr. 250. Du kan tinge billettar på telefon 51481410.


19

Kamskjell med co gnac

KOKKEN ANBEFALER

Kamskjell fungerer godt som en enkel men smakfull - forrett. Fløte og cognac fremhever smaken. Kokkens tips: Surr en stekt baconskive rundt kamskjellkjøttet!

Ord i vinden f or fjerde gang

Tore Renberg er en av flere forfattere du kan møte under litteraturfestivalen ”Ord i vinden”. Renberg leser høyt fra den siste boken sin, ”Kompani Orheim”, på Kaffibaren 20. oktober.

BRYLLUPSFOTOGRAFERING - Jeg fotograferer i bryllup, fra seremonien i kirken til kaffen er servert! - Betaling på timebasis - Ta kontakt for uforpliktende pristilbud

Tlf. 924 36 121

2 kamskjell 1 ss fløte 1 ss cognac limejuice paprikapulver salt og pepper etter smak Ta kjøttet ut av kamskjellet. Fres kjøttet i pannen.Tilsett

fløte, cognac, paprikapulver og limesaft, samt salt og pepper etter smak. La det koke i ett minutt. Serveres i skallet!

Retten er med andre ord spesialkomponert for å tilberedes ute i det fri! Bon apetit!

Denne oppskriften er hentet fra boken "Turmat på alle fat", av Bjørn Arve Larsen.

Skal sette kulturelle spor Enten du vil bygge sandslott, driver med maling eller har andre kulturelle ideer vil Spor 2008 gjerne høre dine ideer. Den interkommunale kultursatsingen skal gi jær-regionen et kulturelt løft. – Vi er veldig spente på hvor mye som kommer. Det hele er veldig nytt for oss også, sier Odd Byberg, som har TEKST: den fine tittelen Sjur O. Anda ”Trådtrekkjar”. Han er den som skal samle alle trådene og styre Spor 2008 prosjektet videre fra den spede start det er i nå. Kultursatsingen er et interkommunalt samarbeid mellom Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Det henger tett sammen med kulturhovedstadsåret 2008. – Fylket oppfordret jær-regionen til å gjøre noe i forbindelse med satsingen i Stavanger.Vi har tett kontakt med arrangørene i Stavanger, og det er fullt mulig at vi får noen midler derfra for noen av våre arrangement. Nå er det langt dit, og først må vi få inn alle gode forslag, sier Byberg. Det har gått ut en invitasjon til hele kulturlivet samt lag og foreninger i samarbeidskommunene til å komme med innspill på hva Spor 2008 skal fylles med. Mange forslag er allerede kommet men Byberg er sikker på at det kommer mange nye spennende ting. Kulturbegrepet Spor 2008 bruker skal kunne favne det meste innen kultur. – Vi vil ha fantasi og spennvidd, samarbeid mellom profesjonelle og amatører og mellom kulturkrefter på tvers av kommunegrensene, og oppfordrer folk til å komme med forslag, sier Byberg. Deler av programmet begynner å falle på plass. Blant annet skal Heine Grov og det jærske kjøkken presentere matkultur i alle kommunene. Spor – Vi vil at denne satsingen skal være et løft for hele kulturlivet i

Odd Byberg trekker i trådene for kulturen regionen, og sette varige spor etter seg, sier Byberg. Sju kroner per innbygger har hver kommune bidratt med til prosjektet. I tillegg kommer penger fra fylket og sponsorer, så organisasjonen har gode muligheter til å få til mye. Spørsmålet er bare hvorfor kommunene satser på dette? – Alle er opptatt av kultur i en eller annen form. Det er livsnerven i samfunnet, og noe alle burde være interesserte i, sier Byberg, og

understreker at Spor 2008 skal være noe som alle kan finne noe interessant i, og at mye er opp til innbyggerne selv, hva det blir. – Vi ønsker både tradisjonelle innslag og nytenkning. Det skal være høyt i taket på hva vi satser på, sier trådtrekkjaren.


20

KONTORLOKALER

Litteraturdagar på Bryne Tysdag 18. oktober:

Onsdag 19. oktober:

Torsdag 20. oktober:

Kontorlokaler sentralt på Forus (Sandnes/Stavanger) til leie. Ulike størrelser, passer for alle firma. Leie fra kr 450 pr. kvm. inkludert strøm og vakthold. Tilgang til konferanserom og kantine. Gamleveien 87. Ring tlf. 952 14 337 for mer informasjon.

Anne B. Ragde Unni Lindell

Vigdis Hjorth

Tore Renberg Edmund Austigard

Orre Libris . . . . . . .kl. 18.00 Thime Station . . . .kl. 20.30

Thime Station . . . .kl. 20.00

Kaffebaren . . . . . . .kl. 20.00

Atle Hansen kjem til barneskulane torsdag 20. og fredag 21. oktober Velkommen til litteraturopplevingar hos oss!

Orre Libris • Kaffebaren • Thime Station Tlf. 51 48 15 18

Tlf. 51 48 68 80

Tlf. 51 48 22 56

Forhåndssalg av billettar kr. 100,- hos Orre Libris, Kaffebaren og Thime Station NB! Vær ute i god tid! Begrenset antall plasser

Ord i vinden Litteraturdagar på Bryne 8.-20. oktober

2005

KURS I OKTOBER

Alt i boliggass!

På rett vei med

i Sandnes

Skolen med nettbaserte arbeidsoppgaver Modul 1.1 - Truck og kran Tirsdag 18. oktober - kl. 18.00

• Gasspeiser

Førerkort CE Mandag 25. oktober - kl.17.00

• Boliggass

Lastebilkran - Traverskran Tirsdag 25. oktober - kl.18.00

• Gasskjeler

Haakon VII`s gate, 4306 Sandnes. Tlf. 51 62 45 42

http://www.team.no

• Propantank

NLF - ATL - KOMPETANSESENTER - ROGALAND

• Propanflasker Ta turen innom vår butikk så kan vi vise vårt utvalg i gasspeiser.

Man-fre 8-16 Torsdag 8-18 Lørdag 10-14

Vi kan også tilby gassprodukter til f.eks. stuen, kjøkkenet, badet eller hagen.

Tlf. 51 60 80 10 Jærveien 106 - 4318 Sandnes

www.rpt.no

BRYNES HAGESENTER Kom og bli inspirert...

5 stk Calluna - Høstlyng kr 100,Tenk vår, plant høstløk nå! Åpent: Man-fred.: 9-17 Torsdag: 9-19 Lørdag: 9-15 Arne Garborgsvei 43 Tlf. 51 48 29 93- www.bogront.no

Tlf. 51 48 60 47 - Mob. 970 10 380 - Fax. 51 48 60 53

Vi leverer sand,singel,pukk,grus mm. Utleie av minigravere 1,5t. + div utstyr ring mobil: 909 44 444


21 www.modul.no

REKKEHUS OG LEILIGHTER Kvednadalen Klepp st. og Nærbø - Kvibakken En g

vå ls ge

Siste byggetrinn - Bostart

Nærbø, Kvibakken

Engelsvollve

gen Barneskole/barnehage

r

Kvednadalen

ge

an

av

St

Engelsvoll epp

e

EN

AN

RB

nsv e

gen

ne

y

Br Klepp stasjon

Frøylandsvatnet

8 leiligheter for den kresne! – fantastisk beliggenhet i Kvednadalen - Klepp st. Kun 8 leiligheter gir godt bomiljø

Parkett på gulv i stue, kjøkken og entre

Fantastisk beliggenhet med utsikt over Frøylandsvannet

Fliser på bad

Grenser til friområde, flott turterreng Gangavstand til togstasjonen

Gasspeis Garasje i lukket anlegg

Billigere å eie enn å leie fra kun 1.888,– pr. mnd. • Unik toppleilighet med stor takhøyde

Nøkkelferdig Priser fra kr. 1.350.000,Ekstremt gunstig finansiert p.g.a 80% husbank

• Velg mellom 1-, 2og 3 etasje • Alle med 2 soverom

Livsløpstandard med heis BRA fra 68m2 til 94m2

• Skille mellom leilighetene i betong En selveierbolig med god beliggenhet, det er en av de beste investeringer du som ungdom kan gjøre.

Salgsansvarlig: Bjørg Risanger, telefon: 51 77 19 09 / 976 11 908, E-post: bjorg.risanger@blockwatne.no

Kontaktperson: Magne Skårland, telefon: 51 77 19 04/915 73 157

Finansieringsplan: Lånetype Husbanken Banklån Egenkapital

Beløp 798.000,109.100,100.000,-

Rente % 2,5% 3,5%

Brutto/mnd. 1.663,780,-

Sum nøkkelferdig inkl. omk. 1.007.100,-

2.442,-

Stipulerte boutgifter første åtte år:

Finansieringsplan:

NYHET!

Tøffe rekkehus!

Lånetype Husbanken Banklån Egenkapital

Kvednadalen - Klepp st.

Kjøpesum

Inneholder bl.a.: 2 soverom og Tv-stue/3 soverom

Beløp 940.000,455.000,150.000,-

Rente % 2,5% 3,5%

1.518.000,- (nøkkelferdig)

Brutto/mnd. 1.958,2.639,4.597,-

skattereduksjon (28%) pr. mnd.

– 920,-

Netto låneutgifter

3.677,-

Flott beliggenhet ved Frøylandsvannet Barnevennlig Barnehage og skole på område

Renter og avdrag boliglån ifølge finanseringsplan butto pr.mnd. Netto gjennomsnittlig skattereduksjon pr. mnd.

2.442,– 555,-

Sum netto boutgifter pr.mnd. første 8 år

1.888,-

Andre boligtilbud på Jæren: Kvednadalen, Klepp st.: Kun to fantastiske eneboligtomter ledige – siste mulighet! Sandtjønnbakken, Bryne – kun tre ledige tomter! Kvibakken 5 - 7, Rosk - Nærbø: 12 bostart selveierleil. – kun 3 leil. igjen i første byggetrinn.

Gangavstand til togstasjon Nøkkelferdig fra kr. 1.518.000,– Salgsansvarlig: Bjørg Risanger, telefon: 51 77 19 09, mobil: 976 11 908, e-post: bjorg.risanger@blockwatne.no

www.blockwatne.no Block Watne AS Morenefaret 1, 4340 Bryne Telefon: 51 77 19 00

Våre selgere: Bjørg Risanger: Mobil: 976 11 908. E-post: bjorg.risanger@blockwatne.no Magne Skårland: Mobil: 915 73 157. E-post: magne.skarland@blockwatne.no Arna Grødem: Mobil: 951 91 746. E-post: arna.grodem@blockwatne.no

Rosk - Nærbø: Tomter for salg! 420 til 645 m2 Bryne Allè, Bryne: Vertikaldelte boliger


22

På jakt etter golfsvingen TEKST/FOTO:

Cecilie Dybdahl

Når den lille hvite ballen endelig løfter seg opp fra bakken og setter av gårde mot et sted langt borti det grønne, skjønner jeg hvordan det er mulig å bli hekta på golf.

Mens venstre og høyre lillefinger knuger hardt om hverandre, går det blanke 7er-jernet sakte, sakte opp i golfsvingen. Slow motion er tingen for en nybegynner. Fra himmelen over høyrehånda nærmer bevegelsen seg det farlig utsatte gresset. Jernet sneier matta og svingen fortsetter mot det blå. - Lenger opp, enda lenger! instruerer daglig leder i Jæren Golfklubb,

Jan Vingen. Han vil se jernet høyt til værs mens høyrefoten vrir seg galant opp fra underlaget. - Sånn ja! Bare et par tusen slag til, så skal du se at du har den! En god golfsving er ikke noe som kommer av seg selv. Populær sport Golfinteressen er stigende på Jæren. Bare i år har 225 nybegyn-

nere meldt seg på introduksjonskurs hos Jæren Golfklubb. Det er mer enn noen år tidligere. - I introduksjonskurset tar vi sikte på å gi full opplæring, med åtte timer praktisk trening pluss teorikurs, forteller Jan Vingen. Gjennom kurset blir deltakerne satt på ulike prøver, både fra golfens teoretiske verden og ute på banen. Når disse er gjennomført

får deltakeren sitt grønne kort. Da kan treningen for alvor begynne. Svikt i knærene Det er et stykke igjen før dagens prøvekanin kan vifte stolt med et grønt kort. Men så er det ikke gjort på en-to-tre å lære seg den gode teknikken heller. For det er teknikk alt faller ned på her ute på de endeløse, grønne savanner.

- Gi litt etter i knærne. Prøv å ikke holde jernet altfor hardt.Vri kroppen opp i svingen. Hold øynene på ballen! Golfmentor Vingen har mye han skulle ha sagt. Vi står på ”driving rangen”. Her er 16 små båser foran en drøyt to hundre meter lang gresslette med store, gule skilt som markerer lengde.Vingen slipper en ball foran

Vi tegner huset/hytta for deg! Ta kontakt for uforpliktene pristilbud Vi har og egen avdeling innen regulering/tekniske planer, samt søkerfunksjoner m.m. + avdeling for utførelse av arbeids-tegninger.

ARKITEKT- OG INGENIØRTJENESTER Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st.

Telefon: 51 78 79 80 Telefaks 51 78 79 50 www.byggplan.no

Vi utfører åpning av tette rør, rørinspeksjon, lekkasjesøking, rehabilitering av rør, supersuger (vått og tørt) og trasé-søking. Septiktanktømming. Døgnvakt.

Tlf. 51 79 17 80 - Vaktnr. 51 79 17 85


23

han tar et dypdykk ned i golfbagen. Et par sekund senere dukker han opp med en skikkelig tjukk klubb. En ny hvit karbonkule faller ned til bakken. Svisj! 50 meter, 100 meter, 150 meter – dunk! - Nja, det ble vel 170 meter, anslår Vingen med mysende øyne mens han pakker jernet fint inn i hetten sin igjen. Det er utrolig hva skikkelige materialer har å si.

jernet sitt og tar et par prøveskudd i lufta før all oppmerksomhet rettes mot den lille hvite. Svosj! 50 meter, 100 meter, 120 meters luftig svev ender i et dump. - Er det om å gjøre å slå ballen lengst mulig? - Nei, det handler vel mest om å greie og slå ballen like langt hver gang du bruker det samme jernet, sier Jan Vingen og smiler bredt idet

Folkesport På parkeringsplassen foran klubbhuset står én kraftig Rover blant en majoritet av mer beskjedne, eldre personbiler. Daglig leder står på at alle slags typer mennesker er medlem hos ham, og håper for alt i verden at folk ikke skal tro at de er nødt til å være rike for å begynne og spille golf. - Her ute er vi jærbuer og vil helst forbli det. Folk får komme som de er, sier han.

Et vanlig medlemskap koster 3.600 kroner året. I tillegg må man kjøpe en andel i klubben. Hvis en senere velger å slutte, får en selge andelen sin tilbake til klubben med ti prosents fratrekk i prisen. - I tillegg må du kjøpe et sett med køller. Som nybegynner trenger du ikke mer enn et halvsett med 6-7 forskjellige køller. Du vil ha mer enn nok med å holde kontroll på svingen din, humrer Vingen. Kvinner hører etter Dagens hurtigleksjon nærmer seg taktfast slutten idet den lille bøtta med baller begynner å bli tom. Instruktøren er fornøyd med progresjonen, og nikker oppmuntrende for hver ball som letter fra bakken. - Det var en ting jeg glemte å nevne. Mens du svinger jernet, skal du vri litt på håndleddet, sier han og tar over som autopilot for

Bilde over: BALLER: Jo mindre kontroll du har, jo flere baller er det best å ha på lur. Bilde under til venstre: ULIKE VALG: De forskjellige golfkøllene gir ulik slagkraft. Valget blir bestemt av hvor langt ballen skal slås. Bilde under til høyre: UTGANGSPOSISJON: Daglig leder av Jæren Golfklubb, Jan Vingen, har inntatt utgangposisjonen i øvingsfeltet. Snart skal ballen fare 120 meter avgårde.

jernet for å vise poenget. Pusten trekkes dypt inn, hoftene knekker lett og jernet og jeg går for skyene. Svosj! 50 meter, 50 og en halv meter, 51 meter. - Aah, kvinner hører alltid godt etter når jeg forklarer, klukker instruktøren fornøyd.

Kom og tren til distriktets laveste priser!!! Her finner du det aller meste; Helsestudio Spinning Bodypump Bodyattack STORT BILDE: Fra ryggen til Goleen kommer kongefølelsen frem. Hevet over hverdagens stress.

Kostholdveiledning Step Bodystep

Medlemmer adgang - 24 timer i døgnet Besøk oss i “de gamle IT lokalene” på Varhaug. Passer for alle! Tlf 911 36 745 - www.formtoppen.no


Kjøkken for den kresne

Vi lager drømmebadet til avtalt tid og pris

Langgata 15 - 4362 VIGRESTAD Telefon 51 43 73 01 - Telefax 51 43 78 89

Jærbuen nr 8-2005  

Månedsmagasin for Klepp, Time og Hå

Jærbuen nr 8-2005  

Månedsmagasin for Klepp, Time og Hå