Page 1

Pang på Storemyr

Musikk og folkefest

Nicole Benedickte Desirè Rusten drømmer om å bli prinsesse, og skyter med grovt kaliber for å lykkes. Side 22-23

Grisen hylte ikke under Jærdagene. Derimot lå det ei sugge og sov. Både folk og fe så ut til å trives.

Verneverdige antenner? I Vigreskogen på Nærbø har de i mange år sørget for kontakten mellom skip og land. Nå er spørsmålet antennene blir vernet.

Side 16-17

Side 11

KONTORLOKALER RIMELIG TIL LEIE Kontorlokaler sentralt på Forus (Sandnes/Stavanger) til leie. Ulike størrelser, passer for alle firma. Leie fra kr 450 pr. kvm. inkludert strøm og vakthold. Tilgang til konferanserom og kantine. Ring tlf. 952 14 337 for mer informasjon.

Månedsmagasin for Klepp, Time og Hå

Nr 5 - JUNI 2005

Utenfor det offentlige Homeøpatien vil stimulere kroppens egen selvhelbredende evne. Stadig flere er villig til å prøve andre alternativer når skolemedisinen ikke lykkes å helbrede. Side 2

FOLK & FE

Jærens livsnerve Horn på Klepp, antenner på Nærbø, tenner på Brusand og golf på Ogna var noen av de tingene vi fant da Jærbuen kjørte Riksvei 44 fra nord til sør. Gjennom hele det jærske landska-

pet fant vi små perler som fristet til videre utforskning. Også var det bilutsalg. Side 6-8

Løgnasen drar til byen Etter tyve år på Bryne velger Steinar Lyse å flytte tilbake til Stavanger. I portrettet forklarer han hvorfor. Side 20-21

VI TILBYR: G G G G G G G G

Sosiale kundekvelder Bursdager for alle Avslutninger Lukket selskap 100 sitteplasser Overtidsmat Bedriftsavtaler Alle rettigheter!

Brun kr

5990,-

komplett

uten lysestaker

Hvit kr

5490,-

komplett

u/blandebatteri

Bordbestilling: Tlf. 51 48 30 99, faks 51 48 43 27 Storgata 7, 4340 Bryne

Brunesveien 31 Sandnes v/Gamle Skjævelandsbrua Tlf. 920 29 436, faks 51 42 89 12 - www.jbrm.com


2

Et alterna tiv Jærbuen er en fri og partipolitisk uavhengig månedsavis for Klepp,Time og Hå kommune. Distribueres gratis i et opplag på 15.000 eksemplarer. Ansvarlig utgiver: Regionaviser AS, Gamleveien 87, 4315 SANDNES. Telefon 51 96 12 48 - Fax 51 96 12 41 www.jaerbuen.no I redaksjonen: Tom Gaudland, Sjur O. Anda, Hanne Buljo, Nina K. Opsahl, Tor Gunnar Tollaksen og Thorbjörg Ísafold Kristjánsdóttir. Tipstelefon: 51 96 12 43. E-post: tips@regionaviser.no Annonseansvarlig: Frank Robert Jacobsen (952 14 337) frj@regionaviser.no Vigdis Leversen (932 20 989) annonse@regionaviser.no Norunn Kalvatn (975 95 499) annonse@regionaviser.no Neste utgave av avisen kommer 16. august 2005.

Bedre standard på RV 44 Enten du skal nordover, til Stavanger og fjordlandskapet oppover langs norskekysten, eller sørover, til Egersund, Flekkefjord og Sørlandet, er riksvei 44 det naturlige valget for de fleste på Jæren. Med den befolkningsøkningen som spås i distriktet, vil veiens viktighet øke i takt med folketallet. Da må det tas grep for å bedre veistandarden. Litt blir gjort, omkjørselen rundt Klepp blir bra, men vi synes det burde skje mer. Bompengene vi betaler, mer eller mindre med glede, burde kunne sørge for en langt høyere standard på veistrekningen, med forbikjøringsfiler, og høyere hastighet. Det burde vært mulig å få til en vei fra Stavanger til Egersund hvor det stort sett var mulig å holde 90. Det er da vår visjon i alle fall.

Jæren Naturmedisin ligger vegg i vegg med puben og kinarestauranten på M44. De som finner veien ditt søker lindring for sine plager på en arena utenfor det offentlige helsetilbudet. - Liker du sur eller søt smak? Er du mest opplagt om kvelden eller på formiddagen? Blir plagene TEKST/ FOTO: dine påvirket Thorbjörg Ísafold av været? Kristjánsdóttir Grete Gaard homøopat og eier av Jæren Naturmedisin, spør om de utroligste ting når en kommer til første gangs konsultasjon. Helhet - De som kommer hit for første gang, kan bli forundret over alt jeg spør om, ofte om ting som for pasienten ikke synes å ha noen forbindelse med den plagen han søker hjelp for. Mange av spørsmålene dreier seg rundt hovedlidelsen, men det er viktig å få kartlagt andre plager også, for å kunne danne seg et så helhetlig bilde som mulig av personen, sier Grete Gaard - Homøopatien er en individuell behandlingsform som tar hensyn til hele mennesket. Dette betyr at to personer med samme sykdom vil kunne få to forskjellige medisiner. Derfor er det viktig med et dyptgående og grundig intervju for å kunne kartlegge hele mennesket. En og en halv time er vanlig første gangen, forklarer hun videre. - Et eksempel kan være to pasienter med tilsynelatende like symptomer på leddsmerter, men den ene opplever forverring i varme og ved bevegelse, mens den andre i kulde og ro. Symptomene er de samme, men krever ulik behandling tilpasset den enkelte, forteller Grete. Slangegift Homøopatien tar utgangspunkt i at likt helbreder likt. Det var den tyske legen og farmasøyten Samuel Hahnemann som først satte homøopatien i system. Han ble interessert etter å ha lest om hvordan malariamedisinen Kinin foruten å kunne kurere malaria, også kunne fremkalle malarialignende symptomer på friske mennesker. - Medisinene blir i hovedsak fremstilt av stoffer fra plante-, dyre- og mineralriket, og fås kjøpt på apoteket, forklarer Grete. - Jeg hadde en kvinnelig pasient for noen år siden. Hun fikk et middel som var basert på slangegift, og fikk en ustoppelig lyst til å stikke tungen ut og inn av munnen hele tiden, til slutt måtte mannen stoppe henne, forteller Grete leende, og beroliger med at slike reaksjoner er forbigående.

Grete Gaard homøopat på Bryne. - Som homøopat stiller jeg ikke diagnoser. Homøopatien tar sikte på å stimulere kroppens egen selvhelbredende evne, så vi er ikke avhengige av en diagnose for å kunne behandle vedkommende. Det er helhetsbildet som avgjør hvilken behandling som kreves. Men - ifølge de etiske retningslinjene til homøopatforbundet bør folk ha vært til lege for å få stilt en diagnose. Dette for å utelukke for eksempel livstruende sykdommer som krever en annen, og eventuelt mer akutt behandling, presiserer Grete.

- Norges første doktorgrad i homøopati kom i år. Den behandlet temaet luftveisinfeksjoner hos barn, og påviste at behandling hos homøopat gir gode resultater i forebyggende behandling, sier Grete. Godkjenning I motsetning til skolemedisinen finnes det ingen offentlig godkjenningsordning for homøopater. Det norske homøopaters landsforbund står for godkjenning av sine medlemmer. Kun homøopater med en grundig utdanning i både skolemedisinske og homøopatiske fag får bli medlemmer i NHL. Som følge av det er det kun medlemmer i NHL som har lov til å kalle seg Homøopat MNHL. - Jeg tok utdannelsen ved Norsk akademi for naturmedisin. Skolen er i Oslo og har en homøopatutdannelse som går over fem år, sier Grete, som begynte å praktisere umiddelbart etter endt utdannelse i 1992. - Jeg trives veldig godt som homøopat, og har aldri angret på yrkesvalget, sier Grete Gaard til slutt.

Utenfor - Homøopatien er ikke en del av det offentlige helsevesenet her i Norge, i motsetning til for eksempel Storbritannia hvor den har vært en del av det offentlige helsevesenet i snart femti år, sier Grete I de siste ti årene har det skjedd en endring i folks oppfatning av homøopati. Generelt er det en mye større åpning for alternative behandlingsformer i dagens samfunn, sier hun videre, og viser til rapporten fra Aarbakke-utvalget. - Stadig flere søker hjelp utenfor det ordinære helsetilbudet, og mange opplever at de får hjelp for sine plager. Jeg har pasienter fra alle befolkningsgrupper, og i alle aldrer, sier Grete. Det Me treng er kanskje en liten overvekt av kvinner, sier hun tankefullt, og noen sykTa kontakt for domsgrupper er mer vanlige enn andre. uforpliktende Hudproblemer, hodepivurdering av ne, revmatisme, psykiske lidelser, og astma og allergi muligheter og pris er gjengangere hele året. - Det har vært en del fokus i det siste på problemet med resistente bakterier. Der mener vi i homøopatien å ha et alternativ Varhaug, Tlf. 51 43 07 70 som fungerte, sier Grete og påpeker at - fagkunnskap gir Helsedepartementet har trygghet bedt Homøopatforbundet å redegjøre for hvilke alternativ de har i forhold til bakterieproblematikken.

TOMTER


3

TJÆRALIN-DAGER SPAR ETT STRØK! Setter du pris på mer fritid og færre utgifter? Tjæralin krever ingen grunning, kun to strøk maling/beis på nytt treverk. Mørk Sand 212

Hvit 210

HVORFOR TJÆRALIN?

Visste du at det viktigste du gjør før du beiser/maler, er å vaske treverket? Tenk deg at huset er bilen din. TA VARE PÅ HUSET DITT OGSÅ!!

G

beis og maling i ett! G G

Tjæralin Unirens 1-2-3

Kan legges rett på nytt treverk! Kan brukes ned til -15 C!

G

Inneholder tretjære og linolje! 70% tørrstoff, svært lite løsemidler!

G

Lukter godt og tørker sent!

G

vasker PS! Du før du n vel bile n? e d boner

OPPF Y EU-K LLER 2007 RAV /201 0

Alle overflater bør vaskes før de beises/males, fordi et forurenset underlag gir dårlig vedheft for beis/maling. Ved å vaske med Unirens 1-2-3 oppnås et rent og sikkert underlag. Med stadig økende forurensning er det også flere som i dag anbefaler å vaske huset med husvask en gang årlig, for å utsette beisens aldringsprosess. Unirens 1-2-3 er en effektiv husvask, soppvask og malingsfjerner. Produktet tynnes med vann avhengig av bruksmåte.

10 LTR. TJÆRALIN EDELHVIT (849,-) NÅ KUN

TREBESKYTTELSEN FOR HELE NORGE!

BÆR & VINN!

3

LTR.SPANN

10 1

På Tjæralindagene kan du vinne digitalkamera. Kom innom i løpet av disse dagene og få med deg en Tjæralin bærepose. Trekningen skjer i butikken 2. juli. Vi sees!

TJÆRALIN

LTR.SPANN

OG

3

TREOLJE

TJÆRALIN

LTR.SPANN

TJÆRALIN

Grunning, mellomstrøk og toppstrøk

Utvendig treimpregnering,

(198,-)

TREOLJE

(559,-)

598,-

NÅ KUN

TJÆRALIN (198,-/429,-)

PENSELSETT

(199,-)

149,398,-20% 149,-

NÅ KUN

RABATT

NÅ KUN

GRATIS 10 LTR.SP. TJÆRALIN TREOLJE 40 LTR. TJÆRALIN MALING/BEIS

V/KJØP AV

Trenger du en trygg og faglig veiledning?

Tilsvarende produkter på markedet

Våre konsulenter gir deg god service og kreative ideer. Ta turen innom Klepp Malerservice midt i Kleppekrossen v/ Seland Optikk.

vd. ndverksa å h r a h i Husk v r til å ta lermeste med ma r deg! jobben fo

Klepp Malerservice AS v/Malermester Geir Inge Bor sheim Jærveien 549, 4352 Kleppe Tlf. 51 42 56 56 Fax. 51 42 56 66 Mob. 992 44 563

Åpningstider: man-ons 9.00-16.30, tors-fre 9.00-19.00, lør 9.00 - 14.00


4

Vi er stadig på utkikk etter gode bilder til bruk i spalten “Månedens bilde”. Send oss ditt beste bilde! Foto sendes til tips@regionaviser.no eller Regionaviser AS, Gamleveien 87, 4315 SANDNES. Bilder som kommer på trykk honoreres med et termokrus og et eksemplar av kalenderen Jæren 2005. Melsvatnet. Foto: Julia Aarre

Vill du u bli forfatter?

NY KALENDER I SALG NÅ!

Høsten 2005 starter vi et skrivekurs for deg som ønsker å komme et skritt videre med dine ideer. I løpet av 15 kurskvelder gjennomgår vi manus, dialoger, form, fortellerteknikk, symbolbruk og klisjeer. Det blir også praktiske skriveøvelser, og deltakerne får møte etablerte forfattere.

Fotograf John Sirevåg presenterer 12 blinkskudd fra hele Stavanger. Kjente og kjære motiv som Møllebukta, Valbergtårnet, oljemuseet, Grasholmen og torget er noen av stedene som er avbildet i kalenderen. Pris i butikk:

Kurset er lagt opp praktisk og individuelt. Etter kurset vil de beste tekstene vurderes for utgivelse i en antologi på Commentum Forlag.

99,-

KALENDER MED 12 MOTIVER FRA STAVANGER

Mer informasjon finnes på www.commentum.no. Påmelding til tom@commentum.no, eller Kjersti Dybvig på telefon 976 68 768 innen 6. august 2005.

www.commentum.no

Format: 22 x 28 cm. Selges hos alle bokhandlere i Stavanger.

Oppstart: 16. august 2005 kl 19.00 Sted: Forlagshuset, Gamleveien 87, Forus Kursansvarlig: Kjersti Dybvig Pris kurs pluss manusvurdering (inntil 20 sider) kr 8000 / 6000 (stud.) Manusvurdering over 20 sider, kr 5 pr. side. Minimum åtte deltakere.

10 6

SO LG T SO LG T

Gamleveien 87 - 4315 SANDNES Tlf. 51 96 12 40 - Fax 51 96 12 41 www.commentum.no

"Kvålehagen"

12 11

8

9

Bryne

7

4

5

2 3 1

SO LG T

SO LG T

SO LG T

På en lun, fin tomt på Kvåle, skal vi oppføre 12 leiligheter og 8 rekkeboliger. Boligene er 3 og 4-roms og varierer i størrelse fra 74,3 - 114m². Boligene omkranser et felles opparbeidet tun med lekeplasser og sittegrupper.

www.pre-press.no

20

SO LG T

SO LG T

SO LG T

19

SO LG T

18 17

16

Parkett i stue, kjøkken og gang. Fliser på golv og vegger i bad. Carport og sportsbod.

e Tim ke kir

15 14

13

5

nd

Priser fra 1.350.000 - 1.780.000

Kvåle feltet

50 RV

ela

ern

Kv

Romslige leiligheter og rekkeboliger med høg standard og fast pris!

Barn

ehag

e

RV 505

Bryne

HUS FOR NORSKE FORHOLD 18 17

Jernbanegaten 9, 4340 Bryne Telefon 51 77 19 60


5

RIKSVEI 44

Langs 44 Av Dag Madland, ”Silo og Saft” (Tr ykket med tillatelse)

Dæ æ bondens arbeid pakte inni kvide plastik Graset æ brunt o g plastikken æ elastisk Der ligg e 444 ballar langs riksv ei 44 Dæ æ den jærske bonden o g den jærske industrien Så samen he ska pt den kvide ma gien Der ligg e 444 ballar langs riksv ei 44 444 ballar langs 44 På utsidå eksos, men innhaldet æ dæ mad i Na, na, na, na, na…. Saftå r enne ut av en øv efylte silo Dæ væg e 300 å 4 å 50tusen kilo F rå jor d æ du komen, til jor d skal du vær ta via fire store ma gar Du kan sei ka du vil o g at dei ikkje ser g odt ut Men rundballane æ kunås svar på junkf ood Hu tenkje dæ æ mest liga g odt så stut F rå loftå ser du Jær ens perlekjede o g ein liden traktor på v ei gjennom leet. Han plokka mæ seg perlene langs riksv ei 44 444 ballar langs 44 På utsidå eksos, men innhaldet æ dæ mad i Na, na, na ,na, na….

Riksv ei 44 er viktig, ikke bar e f or bonden. Jærbuen har tatt tur en, fra nor d til sør, o g det var ikke bar e høyballer vi fant…..

TEMA: Riksvei 44 LES MER PÅ DE FØLGENDE SIDENE


6

RIKSVEI 44

En lang dags f er Riksvei 44 er den jærske livsnerven. Som en hovedpulsåre gir den liv til hele Jæren. Bilene blir røde blodlegemer som frakter folk, fe og varer – de motoriserte transportbærerne frakter oksygenet som gir befolkningen både kroppslig og åndelig føde. Vi kjørte RV 44 fra Klepp til Ogna for å finne ting av interesse.Vi fant mer jo lenger sør vi kom.

TEKST/FOTO:

Sjur O. Anda

CD-spilleren er ladet med siste favorittplaten. ”System of a Down” skal trollbinde oss på veien sørover. Så snart vi passerer grensen mellom Sandnes og Klepp, møtes vi av et reklameskilt for bilbeltebruk. - Hmm, så fint, her er det en kommune med omtanke, tenker jeg i mitt stille sinn. - Æ é sulten, vi må ha nokka å spis, sier kollega Hanne. Jeg blir imponert over hennes rake kommunikasjon. Kvinner pleier vanligvis ikke være så direkte. Hint som ”lurer på om de har kaffe der?” går mannen hus forbi, han blir bare sittende og lure på hvor enfoldig kvinnen han har ved sin side egentlig er; det er da klart at de har kaffe på en veikro. Nok om kvinnelige og mannlige egenheter. Et par kilometer inne på Kleppsiden finner vi et skilt. Turistinfo om 900 meter.Vi svinger inn, og finner en masse campingvogner. Et skilt er gjemt bak en stor, brukt vogn, som i dag er på tilbud til 239 000 kroner. Det

virker som om skiltet har blitt glemt. Informasjonen er gammel, og så utvasket at det nesten er uleselig. Ikke noe godt førsteinntrykk for Klepp. Inn i bilen, full fart sørover.Vi passerer et bilutsalg. Mat mat Magen murrer, og Klepps skyline vokser stadig høyere, og gir løfter om sivilisasjon og spisesteder.Vi passerer et bilutsalg. Etter å ha kjørt gjennom nesten hele sentrum, og bare lagt merke til en Elvisfigur utenfor en speilbutikk, ender vi opp på Klepp konditori. Horn med rekesalt til meg og frokostbrød med ost og skinke til Hanne. Maten serveres på papirposer og skylles ned med lunket vann. Bordene ser ut som de står litt tilfeldig plassert. De passer ikke helt med lampene, som er montert med tanke på en annen møblering. Støy fra kjøleskap gjør at vi forter oss videre. Misforstå meg ikke, maten var god.

Maten er for øvrig det mest bestående minnet fra Klepp. Før vi aner det, er vi i Time, og kjører raskt forbi både golfbanen ved Bryne Kro og Hotell og M44.Vi passerer to bilutsalg. Stanser og fyller diesel. Inn i bilen. Hanne er lei av metal, og vi setter på P1. Engwall Pahr-Iversen har gjettelek. Vi slår fort av, og kjører videre i stillhet. Passerer et nytt skilt, og plutselig er vi i Hå. Er i grunnen litt skuffet over både Klepp og Bryne. Landet Det blir en ny følelse. Det virker som om pulsen går ned. Det blir lenger mellom husene. Solen titter frem, himmelen er høy. Her kan du kjøpe Kerrs pink rett fra bonden, et skilt viser veien til Kaffiholen – har du hørt et stiligere stedsnavn? Det skulle være Salte. En vei går ned til Orre. Hanne mener at det skal være en nudiststrand der, men det er kaldt, og kikkerten ligger hjemme, så vi kjører videre. Passerer et

Forbikjøringer må en ta mange av om en vil ta ruten langs Rv44.


7

RIKSVEI 44

rd mot Sirevåg bilutsalg. Etter en kort stopp blir vi blir enige om at Njærheim Engros fortjener en egen artikkel. Vi kjører forbi Nærbø, ser hvordan vinden har pinet og bøyd trærne. En mann står og fisker i elven. Lurer på om han får noe. Her er mulighetene mange dersom vi tør å bevege oss litt bort fra den brede vei. Hå gamle prestegård og Jærmuseet er blant jærske høydepunkt.Vi holder oss på den smale sti, og tar ingen lengre utflukter fra hovedveien. Skiltet til Ånestad gir en ufortjent frysning på ryggen. Jeg har ikke gjort noe galt, men tanken på fengselet gjør meg allikevel ille til mote. Skit Noen av jordene er mer brune enn grønne. Hønseskiten setter fart både i veksten og bilen.Vi blokkerer luftinntaket og gir litt ekstra gass. Må snart bremse. Det er brunt også på asfalten, og det ser glatt ut. En traktor med spreder kjører foran. På Varhaug sørger en bris fra sjøen for en fris-

kere odør. Havet ligger stille. En seilbåt i det fjerne gjør idyllen komplett. På en rasteplass treffer vi Hansjürg og Rita Aebi fra Sveits. Det er første gang ekteparet er i Norge. Bobilen skal gi opphold og transport i tre uker. Jæren ses på som en transportstrekning. - Vi har ikke noe forhold til dette området. Skal bare kjøre gjennom.Vi skal nordover og se fjordene, sier Hansjürg på en engelsk som er dårligere enn både Hannes og min egen. De er to av få utlendinger vi treffer på, men så er det ennå tidlig i juni. Den europeiske invasjonen ventes senere.

Hansjürg og Rita Aebi fra Sveits kjører langs Rv44 i sin bobil.

Mange i Hå har funnet ut at det er penger i gjestelag. Så snart du nærmer deg slutten av Jæren, er det stadige skilt. Her kan du ha store gjestebud. Mest kjent er nok Jærgarden Kvalbein. fortsetter neste side...

På Klepp blir ikke mottagelsen den beste. Bak en campingvogn fant vi gammel og sliten informasjon.

På Klepp fikk vi god mat av Ellen Therese Torland Hein, men lokalene kunne gjerne vært koseligere.


8

RIKSVEI 44

Brusand har, etter vår mening, Jærens flotteste strand.

Geografibytte Brusand er, i min oppfatning, Jærens fineste strand. Her er lyset unikt. Mange kunstnere har blitt inspirert av den flotte stranden. Sanddynene ved campingplassen ligger litt oppe i terrenget og gir en fantastisk utsikt. Campingplass er vel en sannhet med modifikasjoner. Det er noen plasser for forbifarende, men ellers er det mange med flotte terrasser og gigantiske fortelt. Her kan man bo nesten hele året, det er jeg sikker på. Nede på sletten langs havet står en rekke steiner, satt dit under krigen for å hindre en alliert landsstigning. Hitlertennene pirrer nysgjerrigheten. Her må mange ha jobbet mye for å sette opp Hitlers steiner som beskyttelse mot invasjon. Geografien bytter karakter. Med ett føles det nesten som å være på den svenske vestkysten. Knauser og skog. Mot havet ligger det strender med store steiner og svaberg. Det var lenge siden vi så et bilutsalg. På Ogna er det både leir og golf.At slike aktiviteter overlever på en slik plass, belønnes med en egen artikkel.

Fiskevær Vi ser ingen Tjetjeniere som vil slåss. Det er stille i Sirevåg. Hanne, med aner langt nordfra, får nesten hjemlengsel. - Her va det koselig. Æ like slike stea så dette, bare synd det er så stille. Her kunne de fådd til en masse ting, konkluderer jenta fra det kalde nord. Sirevåg dykkerklubb pirrer også. Kanskje sender vi nordlendingen en tur under overflaten i et senere nummer. Etter litt leting finner vi en parkeringsplass med severdighetsmerke. Her er informasjonen bedre enn i Klepp. Hitler lekte ikke bare tannlege på Jæren. I Sirevåg bygde han et imponerende festningsverk.Til tross for at vi er nysgjerrige, nøyer vi oss med parkeringsplassen.Vi vil ikke gå for langt fra hovedveien, viker ikke, og særlig ikke til fots. På parkeringsplassen er det spor etter svidd gummi. Her har nok den lokale ungdommen testet hestekreftene. Hanne og jeg ser på hverandre, snur bilen, og setter nesen nordover, overraskete over at riksveiens beste tilbud var i sør.

Campingen på Brusand minner mer om en hytteleir enn folk som tar boligen med seg rundt i landet.

På parkeringsplassen i Sirevåg har ungdommer satt sine merker. Brent gummi har alltid fascinert.

D Ø G N S E RVI C E

B I LG L A S S

Te l e f o n 5 1 4 8 0 2 11 - Te l e f a k s 5 1 4 8 0 1 3 8 Po s t b o k s 14 9 - 4 3 4 9 B r y n e

Hvis du trenger:

SIGBJØRN HØYLAND TRANSPORT & CONTAINERSERVICE Tlf. 51 43 53 72 - Mob. 959 75 250 sigbjhoy@frisurf.no

Krankjøring Containerutleie Bosscontainere Råvaregjenvinning Kjøp av metaller

Ta kontakt 51 49 10 83 / 902 03 917 Faks: 51 49 27 10


9

RIKSVEI 44

Hummer o g kanari I en sving langs riksveien ligger Njærheim Engros, stedet hvor folk kjører ekstra sakte forbi for å kikke inn gjennom vinduene. Fram til for fire år siden var det antikvitetsbutikk, og mange søndagsturer hadde sitt høydepunkt TEKST/FOTO: når mor fikk Tor Gunnar ta en tur innTollaksen om butikken for å finne gamle pyntegjenstander. I dag er det møbler og inventar som dominerer. Noe for mor og noe for far. En ting er i hvert fall sikkert. Folk kommer fra hele Vestlandet for å finne noe unikt som bare Njærheim Engros er i besittelse av. - Vi ønsker å skille oss ut fra andre butikker.Vi skal ikke være noen standard møbelbutikk, sier Kjetil Nærland som sammen med broren,Trond, har drevet Njærheim Engros i rundt fire år. Før det holdt de på med antikviteter i rundt ti år. Verden rundt Folk har utvilsomt fått sansen for møbelbutikken litt utenom det vanlige.Varer leveres til hele landet. Spesielt nå som sommeren omsider nærmer seg, vokser pågangen fra kundene. Hva skal det være? En rustning. Nytt barskap. En bensinpumpe som egentlig er et stativ til cd-er, eller den nye Harley Davidson-senga. Eller hva med litt kunst? Et oljemaleri. Fugler utskåret i teak, eller modellutgave av en gammel Volkswagen buss. - Hummer og kanari.Vi har noe for enhver smak, sier Trond og smiler. Brødrene reiser verden rundt på utkikk etter møbler og inventar de vet at ingen andre butikker har. Og akkurat reisingen, møtet med nye kulturer og andre folk, er i følge brødrene noe av det som er gøy med å drive møbelbutikk på Jæren. - Varer henter vi fra hele verden, og finner vi noe ekstra spesielt, havner det også hos oss. Særlig Kina og Indonesia er land vi finner mange ting i, sier Kjetil. Derfor kommer også folk tilbake til butikken. For å få seg en liten eksotisk reise i gjenstander fra hele verden. For noen år siden hadde butikken også søndagsåpent. Og da tok gjerne folk nistepakken ved bekken utenfor Njærheim Engros. Møbelkonkurrenter fra Bryne klaget og fikk satt en stopper for søndagssalget. Likevel klager ikke brødrene.

- Nei, vi er et midtpunkt på Jæren. Jeg tror nok at vi nyter godt av at bilister stopper opp for å strekke på beina utenfor butikken. Samtidig som vi klarer å holde relativt lave priser, vet folk hvor de finner oss, sier Kjetil. Palmer Kanskje stammer også palmetrærne på parkeringsplassen fra et av brødrenes utenlandstokt. Trærne strekker seg fem-seks meter mot himmelen, og det er ikke bare turister som spør seg hvordan trærne kan trives på værharde Jæren. - Ja nå venter vi bare på at frukten skal komme. Kokospalmer, vet du, de trives ikke så godt på Jæren, gliser Kjetil og dunker i plastikkstammen. - De fleste tror trærne er ekte. Da vi satte dem opp, ventet vi litt før vi hengte på bladene. Da bladene kom på, sa en nabo at det var et voldsomt tempo de palme-

OVER: Vareutvalget til Kjetil Nærland hos Njærheim Engros er rikt, men årgangsvin får du neppe kjøpt. MIDTEN: Noe for en hver smak. bladene vokste i. Jeg måtte bare si som sant var, at det var plenkruttet som sørget for den hurtige veksten, smiler Kjetil, som neppe har funnet på sitt siste show utenfor butikken.

NEDE TIL VENSTRE: Toppen av en gammeldags bensinpumpe som brukes som cd-stativ. NEDE TIL HØYRE: Siste nye for motorsykkelentusiaster. Den nye Harley Davidson-senga.


10

Charter fra Stavanger! ST

ER M M

Ø IH

O IS

G

O

G

N VI

O ! ST

Bestill idag!

810 67 700 www.solia.no tlf.:

R! TE

Ø H

- store ferienytelser

AZORENE

MADEIRA

Hotel Royal Garden

Tropical Leiligheter

SEPTEMBER 1 uke fra 2 uker fra

3495,4995,-

+

NOVEMBER 1 uke fra 2 uker fra

3995,4995,-

Alle priser gjelder billigste alternativ med utreise i september/november, per person når minst to reiser sammen.

Det beste valget for å komme i form! I løpet av juni starter vi også på Varhaug

Tlf: 911 36 745 Sjekk ut vår nettside for mer info. (permisjon)

Hårex Frisør v/Prix Klepp St.

Tlf. 51 42 43 46

LOKOMOTIV

Åpent: Man. tirs. ons. 9-19, tors. fre 9-16. Lørd. 9-13

med ”Sprøy, tsåpåtek krutt nska raskt grø tt.” slu

Kruttet er funne opp på ny! R

Fjernar grønske, lav og mose raskt, enkelt og 100% miljøvenleg Effektiv grønske- og mosefjerning på terrassar, gardsrom, murar, kledning, takpanner, skifer, gravsteinar, stoff, markiser, båtkalesjer, plast, tre, plenar m.m. Grønskekrutt er eit 100% økologisk produkt, og inneheld naturlege bakteriar som bryt ned grønske. Spray på i tørt vêr. Resten gjer seg sjølv. Spray på ein gong, og vanleg, tynn grønske er heilt vekk på ei veke (ved 12°C eller meir). Høgare temperatur aukar effekten.

150

5 liter kr (ord. 165,-) Nok til å fjerna 50 m2 vanleg grønske Braut Naturgjødsel AS, Jærvegen 481, 4352 Kleppe. Tlf. 51 42 32 20 / 958 49 999 Grønskekrutt får du hos nærmaste Plenkrutt forhandlar

R

www.plenkrutt.no

Ny cd i salg VSOP. Selges i platebutikker og på bensinstasjoner. Se vår nettside for mer info: www.silosaft.no


11

RIKSVEI 44

Gamle kjemper i Vigresko gen Dei er ti, og dei ragar langt over dei høgste tretoppane. Ein gong i tida var dei viktige for sjøfolk over heile verda. No er dei blitt arbeidsledige og går ei usikker framtid i møte. Nokre er glad i dei, og vil sikre dei ein verdig alderdom. Medan andre helst vil at dei forsvinn for godt. Køyrande på riksveg 44 frå Sandnes til Nærbø. Jorder og skog flimrar forbi. Så noko som bryt med det vante landskapet.Ti spir ragar over tretoppane og opp mot himmelen. Kva er det? I Vigreskogen på Nærbø står der ti digre master. Når ein står like TEKST/ FOTO: ved ei av dei, må ein legge hovudet Nina Kalvatn så langt bak ein klarer, for å kunne Opsahl sjå kor ho ender. Men det er kanskje ikkje så lurt å gå for nær. Eit fareskilt åtvarar om gjenstandar som kan dette ned. Mastene ser gamle og forlatne ut. Lenger inne i skogen står eit par brakkeliknande bygningar. Dei og mørke og fråflytta. Den einaste lyden ein høyrer, er fuglekvitter og fjern motordur frå bilane som susar forbi på riksvegen. Mastene står tause og gåtefulle med sine kjempeføtter planta på jorda og strekk hals mot skyene. - Er det ikkje ein gammal radiostasjon dei høyrer til? Jau, eg trur det. På ølutsalget i Nærbø sentrum er dama bak disken ganske sikker i si sak. - Men eg trur mastene er ute av funksjon nå.. - Å dei mastene der, det er gamle radiomaster. Egil Høiland på malarbutikken er einig med Anne Margrete på ølutsalget. - Det var via dei mastane det blei sendt ut radiosignal mellom båtane og fastlandet før i tida. Den gongen Norge var på topp som skipsnasjon, var det gjennom dei mastane signala blei sendt når ein var på sjøen og ville snakke med dei her heime. Det var vel Rogaland radio som dreiv dei. Men no er det ein del år sidan aktiviteten tok slutt der borte, trur Høiland. Historia Kjempene i Vigreskogen er gamle radiomaster. Eg tek ein telefon til Norsk Telemuseum si avdeling i Stavanger, og snakkar med Anne Sofie Grønn. - Jau då, dei gamle radiomastene på Nærbø var i si tid sendestasjonen for Rogaland Radio, stadfestar ho, og fortel vidare om den gongen mastene hadde ei viktig kommunikasjonsoppgåve. De ti mastene som alle når 50 meter over bakken, blei satt opp i 1959 og teke i bruk året etter. Desse mastene er kortbølgemaster, noko som betydde at dei kunne sende signal til skip på alle verdas hav og tilbake igjen.Ved hjelp av desse mastene kunne ein frå land ha dagleg kontakt med skip uansett kor dei var på jordkloden. Dei blei det viktigaste bindeleddet ein hadde mellom sjø og land. - Kva slags meldingar var det som blei sende? - Det var alt mogleg. Det var mest ulike telegram. Mange forretningsmeldingar frå rederia ut til båtane og omvendt. Men og mange private samtalar og telegram ifrå dei som var ute på havet, og til dei som venta heime. - Store delar av den internasjonale kommunikasjonen mellom sjø og land blei sendt gjennom dei ti mastene i Vigreskogen. Dette får eg vite av driftingeniør Norman Aarland ved Telenor Nordic Maritim Radio, som i dag driv Rogaland Radio.

På si mest aktive tid, på slutten av 1960 talet, blei det sendt tretti telegram i døgnet gjennom mastene til Rogaland Radio på Nærbø. Både til og frå norske og utanlandske båtar. Det var berre Singapore Radio som kunne måle seg med Rogaland Radio når det gjaldt trafikk på kortbølgesendarane. - På det meste jobba det ti mann døgnet rundt i Vigreskogen., og nesten 200 tilsette ved Rogaland Radio sin mottakerstasjon på Sandnes. Men i dag er der ingen teknikarar å sjå i Vigreskogen, og stasjonen på Sandnes er nedlagd. Utover på 1970talet begynte meir moderne kommunikasjon teknikk å ta over. Sist ut var satelittsambandet. I dag har så godt som alle skip ein eigen satelittelefon om bord. Dei ein gong så viktige kortbølgemastene er blitt overflødige. I fjor blei dei siste kortbølgesendingane i verda lagt ned. Mastene i Vigreskogen var arbeidsledige. I møte med ei usikker framtid Men kva no? Kva vil framtida bringe for dei ti store der inne i skogen? - Mastene i Vigreskogen? Nei, dei er ikkje i bruk i dag. Kva som vil skje med dei? Eg trur dei er verna. Men dette veit eg ikkje så mykje om.Vent litt er du snill. Overingeniør Einar Rosvold i Hå kommune sett meg over til kulturavdelinga i kommunen. Det står visst noko om mastene i kommunen sin verneplan for kulturminne. - Ja, mastene er foreslått freda av Riksantikvaren, kan kulturvernansvarleg i Hå kommune Eva Vatne fortelje . Men i kulturvernplanen står det også at ”Kommunen har stilt seg spørjande til vern av mastene i Vigrskogen” - Kvifor det? - Fordi vi legg vekt på dei mogligheitene Vigreskogen representerer for friluftsinteressene i distriktet. Og vi meiner at skogen hadde vore lettere tilgjengeleg for folk flest om mastene ikkje hadde vore der. Men, understreker Vatne, kommunen må ta omsyn til ei statleg fredning dersom den kjem. Hos Riksantikvaren opplyser dei at mastene i Vigreskogen er foreslått freda av Telenor, som eig dei i dag. Forslaget har vore ute på høyring, men slike saker tek visst lang tid blir eg fortald. Riksantikvaren er for tida i ein dialog med Telenor om mogleg fredning, og vil ta den endelege avgjerda ein eller annen gong i framtida. - Eg skal slåss for dei mastene! Antikvar David Brand ved Norsk Telemuseum i Oslo har eit nært forhold til radiomaster, og meiner mastene på Nærbø er eit viktig landemerke som det er nødvendig å ta vare på for ettertida. - Mastene er ein heilt spesiell del av telekommunikasjonen si utvikling, og det er veldig få av dei som står att. Derfor bør dei fredast. Brand har nå venta i to år på å få eit ja eller nei frå Riksantikvaren, og vonar at det kjem i år. Han innrømmer at om mastene blir freda, så vil det bli eit veldig dyrt restaureringsarbeid. Og kven som må betale den rekninga, er ennå usikkert. Så då står dei der framleis, dei ti der inne i skogen, tause og tunge. Enn så lenge.


12


13


14

RIKSVEI 44

Aktivitetssenteret Ogna Hans Berge Stokkeland fant fort ut at han ikke passet som bonde. Nå driver han Helgåleiren på familiens grunn på Ogna. Her har mange hatt det kjekt. - Det var nok et klokt valg, å ikke bli bonde. Det fikk jeg ikke til. Trives mye bedre med TEKST/FOTO: dette, jobbe Sjur O. Anda med folk og turisme, sier Hans Berge Stokkeland. Sjefen i Helgåleiren steller litt ute da vi treffer ham. Rydder litt i et bål som ryker, og sprayer ugresset rundt gårdsplassen. I åtte år har leiren vært i drift, de siste fem årene har det vært Stokkelands heltidsjobb. Nå er han ikke den første i familien som har prøvd seg som aktivitetssjef.Allerede for 15 år siden forsøkte faren å starte noe lignende, med turer langs sjøen. For alle Det finnes en rekke aktiviteter å velge på i Helgåleiren.Alt fra en tre dagers ekspedisjon, hvor deltakerne sover i telt, og som Stokkeland beskriver som en tur for viderekomne, til opplegg som går over en kveld, med litt leker og mat. Crazy fotballturnering er et annet høydepunkt. Her får deltakerne spille med en kjempestor og tung ball. Dommeren er helt gal, og kanskje kommer det både tv-team og kommentatorer.At

keeperen i tillegg må ha på seg et langt nebb gjør saken enda morsommere. Leiren har også sitt eget spøkelse, ”Emma”, som du kan få treffe. Kundene er mest bedrifter, og gjerne oljeselskap, men i tillegg har Stokkeland arrangert både bryllup og utdrikningslag. Også rundt jul er det travelt. Julebordene kan kombineres med juleverksted for voksne, en aktivitet som har vært svært populær. Dersom kundene ikke finner noe som passer på den rikholdige aktivitetsmenyen, kan de alltid få hjelp til å skreddersy et opplegg. Inspirasjon Stokkeland er opptatt av at leiren skal være i stadig utvikling, og finner inspirasjon på en rekke steder. En del av realityseriene, som Robinson har inspirert utviklingen, uten at Stokkeland kopierer. Det er viktig å finne sin egen vri. - Vi kommer på mye selv, har noen brainstormingsøkter med personalet av og til. Det pleier å bli utrolig morsomt, sier Stokkeland. Fremover blir det blant annet Helgåfestivalen 5. – 6. august. Da blir det masse musikk, og verdensrekordforsøk i å spille gitar. Flest mulig skal spille ”Smoke on the Water” samtidig. Stokkeland ruger også på andre planer, men de vil han holde for seg selv. - Du får vente å se, sier leirsjefen lurt, før han fortsetter jobben med rydde etter kvelden før.

Hans Berge Stokkeland er sjef i Helgåleiren. Han har hatt en rekke arrangement, men ser særlig frem mot Helgåfestivalen i august.

Den grønne overraskelsen Jærbuens utsendte ble usedvanlig positivt overrasket da turen langs riksvei 44 gikk mot sin slutt. En golfbane nå, som dessuten så svært så innbydende ut. For en innbitt golfer var det bare finne frem køllene, og se hva entusiastene i Ogna golfklubb hadde fått til. TEKST/FOTO: Dersom tekSjur O. Anda sten blir ulidelig for andre enn golffantaster, beklager jeg dette. Forventningen var egentlig på bunn da jeg svingte av riksveien. Hadde lest litt om banen i Norsk Golf, men hadde vel mest fått inntrykk av at det var en provisorisk bane. Det jeg fant, var noe helt

annet, selv om starten ble litt famlende. - Et løgnashål, er min første tanke om hull en på Ogna. Likt en slange slingrer det seg frem mellom berg og knauser, trær og busker. Det er helt umulig å spille uten å være kjent på stedet, køllevalget blir ren bingo. Hullet ligner ingen ting annet jeg har testet tidligere. Finishen, med tett og fin fairway og fine green- og bunkersområder varmer derimot et golfhjerte. Banen er ikke av de lengste, men har sine utfordringer allikevel. Utbygning og endring av hull fire og fem, gjorde at banen ikke fremsto på sitt beste, med en provisorisk green, og et teestead på fairway. Noe jeg likte, var derimot at det var andre teesteads på andre runden. Det vil si, at utslaget gikk mot samme green, men fra et annet sted. Dette ga en hyggelig avveksling, og gjorde hullene mer interessante. Hvis hull en var litt merkelig, er hull to en skikkelig perle. Fra et utslag høyt oppe, ser du ned mot en innbydende green. Det er ikke

Hull to var undertegnedes favoritthull under runden på Ogna golfkubb. så langt ned, men vinden vil nok gjøre dette hullet vanskelig nok. Noe som derimot ikke var så bra, var veien mellom hull seks og syv. Her går du langs drivingrangen, og

dersom folk ikke er oppmerksomme, vil det lett kunne skje ulykker her. Banen vil nok likevel være et ypperlig sted å begynne sin golfkarriere. Den er bred, og

ikke særlig lang, og vil nok tiltale nybegynnere mer enn elitegolfere. I tillegg til en hyggelig kosebane tilbyr Ogna golfklubb veldig gode treningsmuligheter.


15

BRUSAND CAMPING Kari & Sigmund Qvalbein - Kvalbein, 4363 Brusand. Tlf. 51 43 91 23, faks 51 43 91 41, mobil 909 91 976 post@brusand-camping.no - www.brusand-camping.no

Få en gyllen brunfarge på 20 sekunder! Nyhe Prøv vårt nye helautomatiske spraytan-kabinett! t! 100% ufarlig, UV-fri bruning Raskt og effektivt Virker på alle hudtyper Varighet ca. 1 uke Du er alene i kabinettet Kan kombineres med vanlig soling Ingen bivirkninger

STORBIL KURS På rett vei med

i Sandnes

Førerkort CE (Vogntog): Tirsdag 28.juni Kl. 1700 Modul 1.1 – Truck og kran: Tirsdag 16.august Info + grunnkurs – Tunge kjøretøy: Torsdag 18.08 Førerkort C (Lastebil) og D (Buss): Mandag 22.august

Telefon: 96 51 96 51

Se vårt øvrige kursprogram for høsten på internett Haakon VII ' s. Gate 1, 4306 Sandnes. Tlf. 51 62 45 42

http://www.team.no

Jærveien 507, Kleppe

VELKOMMEN SOM VÅR NESTE ELEV!

Kanonpriser

Monark 2005-mod. 21 gir, alu.ramme og dempegaffel. Str. 15,5 - 17 - 19 - 21”. Nå kun

1795,-

DBS MTB Imagine ITC 450

Merida Matts Viper 2005-mod. Med lyssett

2005-mod. Med lyssett

Nå kun

2495,-

Nå kun

-1200,24 gir Shimano Acera med alu-ramme og justerbar dempegaffel. Str. 16 - 18 - 20 - 22”. Veil. 3695,- inkl. lyssett.

2495,-

-1200,24 gir Shimano m/aluramme og justerbar dempegaffel og dobbelbunnede felger. Str. 17 - 19 - 21”. Veil. 3695,- inkl. lyssett.

Vi fører DBS, Monark, Merida, Specialized. Tilbudene gjelder ut uken.

Torsdag-fredag 9.00-19.00 Lørdag 09.00-15.00

Jernbaneveien 30 - 4306 Sandnes - Tlf 51 66 07 70 vis-á-vis Schance Olsen v/kaien Strandgt.


16

"Sirkusbarn" 632 sider, Gyldendal forlag Har du prøvd å lese Sataniske vers og mislyktes? John Irvings satire fra India minner litt om

av John Irving

Salman Rushdie. Men der Rushdie til tider kan være tung å komme gjennom, er Irvings fortelling både fortrollende og underholdene. Irving har i mange år vært min yndlingsforfatter. Med bøker som Siderhusreglene,

Hotell New Hampshire og Garps bokverden setter forfatteren historien i sentrum. I hans indiske fortelling får vi følge doktor Farrokh Daruwalla, som nå er kanadisk borger, bosatt i Toronto. Han vender stadig tilbake til

India, hvor han oppsøker sirkus for å ta blodprøver av dverger i et forsøk på å oppdage en genetisk markør i forbindelse med en dominerende egenskap hos dvergers barn. I tillegg spøker to gamle mord i bakgrunnen. Irving

gir en spennende og eksotisk beretning, som suger leseren videre. Hans beskrivelser av et eksotisk land er fargerike og troverdige. Sjur O.Anda

MITT BOKTIPS

F est f or f olk o g f e Fjordinger og festkledd politi, moskusender og magedans, kaniner og kjendiser. Jærdagene på Bryne hadde mye å by på. “Grisen står og hyler”. Noen få barn springer ivrige fra den ene attraksjonen til den TEKST/ FOTO: andre, men Thorbjörg Ísafold ellers er det Kristjánsdóttir ganske fredelig inne på tivoliområdet. Ungdommer i grønne refleksvester med påskriften “jeg gjør dugnad for laget mitt” sitter henslengte i de forskjellige bodene. De kommer fra Ålgård håndballklubb, og skal bruke dugnadspengene på utenlandstur. Det er bare hylingen fra Odd Nordstoga over høytaleranlegget som holder et høyt tempo denne søndagsformiddagen. To politibetjenter slentrer i sakte fart gjennom folkemengden. - Lensmannen i Time mener Jærdagene er en folkefest, og ordet fest tilsier festuniform, sier betjentene Lian og Roalkvam. - Dette har vært rolige dager, ingen spesielle hendelser som har krevd vår inngripen, kan de melde. Kun noen feilparkeringer så langt.

Mye som lokker Borte med inngangen pakker Cumhur Kiran opp varene sine, og setter dem på plass. - På grunn av den voldsomme vinden i går måtte jeg pakke ned alle varene. Telt og varer holdt på å blåse vekk, jeg måtte bare gi opp. Jeg håper det går bedre i dag, sier Chumur, som har kommet helt fra Sognefjord, og har kompis fra Stavanger med seg som hjelper i dag. Slagerne “Stand by your man”, og “tio tusen røda rosor” har funnet veien hit igjen i år. I lag med den endeløse rekken av skyggeluer, t-skjorter og smykker som vandrer fra sted til sted hele året rundt, med stoppested på Bryne tre dager hver vår. - You like this? En ivrig selger prøver å få en lang og rufsete tøyfugl til å pipe, men batteriene er blitt flate, og ungene mister interessen fort i denne jungelen av kaklende tilbudsbydere som lokker med varer ved hvert skritt de tar. “Harald Heide Steen kommer ti minutter tidligere enn det som er annonsert i programmet”. En mannsstemme maler videre over høyttaleranlegget om rikskjendisen som snart skal underholde Jærbuene. Inne i lokalet hvor kaninene holder til, har noen gassballongkaniner revet seg løs, og stanger nå opp i taket på søken etter smutthull ut i det fri. Formannen i Jæren og Sandnes kaninavlslag fisker rømlingene ned med en kjempelang pinne, og knytter dem fast på plassen igjen. Kaninene i burene langs veggen går ingen plass. De bare står der og ser søte ut.

Grisemor borte i hjørnet hyler ikke. Hun sover. De små grisungene tripper rundt i bingen på leting etter mat. En liten jente prøver iherdig å lokke den ene til å komme bort til henne for å få litt kos, uten hell. Dugnadsgjeng Like borte ved pariserhjulet står ambulansen.Alltid beredt i tilfelle noen skulle trenge assistanse på medisinfronten, - Kun et plaster har vi trengt å stå til tjeneste med så langt, sier Gaute Horpestad og Ingvar Undheim smilende. “Han prøvde å bite meg”. Det søte lille eselet er ikke så søtt allikevel. Hun som nesten ble bitt drar med seg venninnen over til geitene, og oversvømmer dem med klapp og kos. Ingen plaster påkrevd i dette tilfellet. Borte på scenen er det sjørøversangenes tid. En spe jentestemme synger om det søte sjørøverlivet på bølgen den blå. Kun foreldrene har funnet plass på publikumsbenken. De sitter der og stråler som to soler over podens innsats i underholdningsbransjen. Overalt treffer en på Ann Iren Serigstad og Einar Andrè Kro, utstyrt med plukkestang, gummihansker og søppelsekk. De er med i dugnadsgjengen fra Bryne Misjonskirke, som har ansvaret for alt renhold inne på området. - Vi to plukker søppel, og noen andre vasker doene, sier de , før de haster videre på søppeljakten. Det er nok å ta av. Snart nærmer det seg avslutningen. Men om et år er de der igjen, og Jærbuen gleder seg.

Utvalgte arrangementer: 25. juni Familiedag på Obrestad fyr fra klokken 14.00, med åpning av Trine Hovden sin utstilling”Observasjoner”. Det vil også bli mainstreamjazz utfor fyret, med den lokale gruppen Soul Food To Go.Ta med niste/grillmat. 26. juni Legg søndagsturen til Hå gamle prestegard. Fire kunstnere viser sine verk fram til 14. august. Magny Tjelta Jaatun - tegning tekstil, Fie von Krogh – smykker, Kjell Pahr Iversen – maleri og Bente Stokka – installasjon. - Friluftshuset på Orre inviterer

til sommerkonsert med Espen Hana klokken 19.00. 27. juni Åpent hus i fritdsklubbens lokaler i Loen mellom klokken 10.00 og 14.00. Her er det mye spennende utstyr og mange spennende aktiviteter for barna. Datarom, biljard, Playstation ansiktsmaling og kafe. Du kan høre på musikk eller spille spill. En trenger ikke melde seg på denne aktiviteten, det er bare å møte opp i Torlandsvegen. Det koster 30 kroner per gang. 30. juni Norsk Munnspillforum arrangerer et landsdekkende munnspillsemi-

nar på Jæren folkehøyskole. Arrangementet er med Sigmund Groven og varer til 3 juli. 3. juli Avslutningskonsert i Klepp Rådhus med under holdning fra bl.a. Sigmund Groven og Jæren Symfoniorkester. 14. juli Hå gamle prestegard inviterer til en ”klassisk crossover konsert”, av Steven Ackles og Thomas Stanghelle med klassiske sangere og musikere klokken 18.00. Programmet vil inneholde klassiske perler, gospelpregede låter og utdrag fra Thomas Stanghelles opera-musikal ”Some sunny

Night.Andre deltagere vil være mezzo-sopranen Turid Stanghelle, pianist Natasja Rybak og fiolinisten Aleksander Rybak. Kafeen er åpen fram til klokken 18.00. I pausen vil det bli salg av kaffe, te og småkaker. Billettpris er 150 kroner, og kan bestilles på Hå gamle prestegard eller kjøpes ved inngangen.

vers og en bønn før en begynner å gå. For nærmere opplysninger, kontakt Prost Anne-Sofie Haarr.

16. juli Pilgrimsvandring langs Kongevegen kl.10.00. En pilgrimsvandring er en indre vandring så vel som en ytre gåtur. En går både med føttene og med hjertet. Skru av mobiltelefonen og legg bort klokken for en liten stund. Det vil bli en liten andakt med et salme-

5. – 6. august. Helgåfestivalen går av stabelen på Ogna. Her blir det musikk, med blant annet Silo og Saft, Escapetor og Steamroller. I tillegg blir det et verdensrekordforsøk i antall gitarister som spiller ”Smok on the water” samtidig.

21. juli Fullmånekonsert ved Feistein fyr klokken 20.00. Denne gang er det Alf Cranner, ”Den norske visebølgen sin åndelige far” som skal stå for underholdningen.


17

Barbecuesaus Sommer er grillsesong, og mange har nok eksperimentert med ulike barbecuesauser. Dette er et forslag som nok mange kan like. Jærgardens BBQ-saus 2 dl vatn 1 stor løk

2 ss smør 1 ss chilipulver 4 ss brunt sukker 3 ss vineddik 4 ss worchestershire saus 1,5 dl ketchup 1 ts tabasco litt salt

Ha smøret i gryte, finhakk løken og fres den i smøret. Tilsett resten av ingrediensene og kok til sausen er passe tjukk.

ØVERST TIL VENSTRE: Søndagsmorgen. Chumur Kiran fra Sognefjord gjør butikken klar. NEDERST TIL VENSTRE: Søppelgjengen. Einar Arndrè Kro og Ann Iren Serigstad fra Bryne Misjonskirke sørger for rene omgivelser. OVER: Rolige morgentimer. OVER TIL HØYRE: Grisemor. Noen sover hvor som helst uten problemer. MIDTEN TIL HØYRE : Fiskelykke.Arild Gundersen, formann i Jæren og Sandnes kaninavlslag, fanger gassballongkaniner. NEDERST TIL HØYRE. Rolige tider. Gunnar Valsson fra Ålgård håndballklubb. NEDE TIL VENSTRE. Ordensmakten. Politibetjentene Lian og Roalkvam i finstasen. UNDER TIL VENSTRE. Ingen kø. Embla og Ragnhild kunne gå rett inn i ufo`en.


18

SOMMERSALGET FORTSETTER

Se vår store tilbudsavis

UE 340 SPISEST 6 STOLER + D R O B SKAP+ KUN

12990

,-

UE SPISEST INDISK TRE EL H D SOLI R KUN 6 STOLE BORD +

Distriktets beste priser på felg og dekk?

Opptil 40% rabatt Hydro Texaco Kverneland Tlf. 51 48 55 52. Fax 51 48 73 17. E-mail: rolf-g@c2i.net

5990,

-

UTVALG er, KJEMPE spisestuer, seksjonøbler... m er, ke heltre i salong ler, indis småmøb

JA MØBLER Sandnes

Egersund

Telefon: 51 60 18 00 Havannasenteret vis a vis Mega Man.- fred.: 10 -19 Lørdag: 10 -16

Telefon: 51 49 42 00 Butikk og hovedlager på Tengs Man.- fred.: 9 -17. Tors: 9-18 Lørdag: 9 -13.30

KJØP I DAG BETAL OM 4 MÅNEDER

SOMMERSALG Avalanche 3.0

Hurrikane Hybrid

GT Triple Triangle aluminium ramme G Shimano Alivio gir G WTB Velociraptor dekk G WTB sete G Dobbeltbunnede felger G Tektro IO mekaniske skivebremser (kun 3.0 disc) Skivebremser: G

G G G G G

G G G

Ramme: 5051 light Bremser: Shimano M420 Gaffel: 6061 light Krankhjul: Shimano T-303 Gir: 24, Shimano Alivio (bak), C-202 (front) Utveksling: 48/38/28 11/30 Dekk: Continental Country Ride Annet: Ritchey komponenter

4500 -,

3300 -,

(veil. 6000,-)

(veil. 4400,-)

Caserta sykkeltrøye

490 -,

fra kr

(veil. 699,-)

All

-30%

barnetraller

1995 -,

bekledning Alle lagerførte sykler

-25%

Meierigt. 21, Brynesenteret - tlf. 51 48 77 30, mob. 971 79 123, faks 51 48 77 29 E-post: post@rtsykkel.no - www.rtsykkel.no


19

Kjøkken for den kresne

Sommerkampanje

-20% Langgata 15 - 4362 VIGRESTAD Telefon 51 43 73 01 - Telefax 51 43 78 89


20

Humorens altmul Han hjelper Kristian Valen med den nye revyen, holder foredrag om hvordan humor er bra for næringslivet, og driver med booking av andre artister. For Steinar Lyse er det viktig å ha mange bein å stå på. Nå flytter han til Stavanger etter tyve år på Bryne. Jeg føler meg dum. Har akkurat ringt på hos Steinar Lyse i hjemmet på Bryne, da jeg oppdager at kamerabagen TEKST/FOTO: ligger hjemme. Sjur O. Anda - Har du et digitalt kamera? Blir mitt første spørsmål til komikeren. - Nei, det har jeg dessverre ikke. Er ikke så flink med tekniske ting, svarer Lyse. Hans forhold til PC-er og moderne teknikk er ikke det beste. - Jeg har en lei tendens til å slette alt når jeg trikser for mye med PCen, smiler Lyse. Men selv om han er langt fra en teknofrik, er han glad over de mulighetene den

nye teknikken gir. Internet gjør det enkelt å holde kontakten med oppdragsgivere, artister og arrangører. Mobiltelefonen gjør ham tilgjengelig stort sett over alt. Det meste kan styres fra hjemmekontoret. - Har vel egentlig aldri fri. Det er litt småfarlig å være på jobb hele tiden, men samtidig må jeg være tilgjengelig så lenge jeg jobber med booking. Artistene er jo avhengige av at jeg går å nå, sier Lyse. Det er en brun, ja nesten rød komiker som tar imot meg. En uke i huset i Spania har satt spor. Litt jobbing har det blitt, men å bytte ut nordavind og ti grader mot 27 grader, sol og god badetemperatur har gjort en frossen komikersjel godt. - Det er ferie på blå resept. Gjør underverk å være der nede. Helt fri har jeg ikke hatt, men stort sett har jeg fått slappe av, sier Lyse.

Stavanger. De har ikke lenger behov for et så stort hus. En leilighet på Vaulenmarka blir klar om et års tid. Området er ikke så langt unna der Steinar Lyse sprang på sine barnsben. I tillegg er det nær Viking stadion, hvor han er særdeles engasjert som speaker. Ikke alle bortesupportere har satt pris på hans måte å formidle kampens fremgang. Nå må ingen tro at det er mistrivsel som gjør at Lyse lengter tilbake til byen. - Vi har trivdes veldig bra. Her er det fritt og greit, med gode turområder, men jeg har hele min virksomhet rettet inn mot Stavanger. Der har jeg mine kollegaer. Har aldri hatt en plan om å bli jærbu, sier Lyse. Han er derimot imponert over det som har skjedd på Bryne

de siste fem årene, med leilighetsutbygging og utvikling generelt. - Leilighetene er svært populære. Det er nok mange som velger å flytte tilbake til Bryne når de kan få slike flotte bomuligheter, sier Lyse. - Er det Brynebyprosjektet som har gitt resultat? - Nei, jeg synes ikke det har blitt noen by. Det går ikke å gjøre et vedtak om at et sted skal være en by. Bryne er en forstad til storbyen Stavanger, og det er ikke negativt ment. Bryne har mange positive ting på sin side, det er en koselig perle, men argumentene for at Bryne skal være by, holder

Bryne Hvordan familien Lyse havnet på Bryne, har stavangermannen forklart mange ganger, og også brukt det i revysammenheng. - Svigerfar hadde et mål i livet, og det fikk vi, smiler Lyse. Målet er godt bebygd, med et stort hus, og velholdt hage. Inne er det ryddig og rent, men jeg får allikevel beskjed om at jeg ikke trenger ta av meg på beina. Etter 20 gode år på Bryne skal familien nå flytte inn til

Steinar Lyse setter gjerne opp et ”komikertryne” til ære for fotografen.

ikke. Nå har vi fått et fint handlesenter, og kulturpark, men dersom dette er nok, kan en like gjerne kalle Lura for by. En by er en smeltedigel, hvor folk med forskjellig bakgrunn og ideer gis rom. I brynebydiskusjonen har det ikke vært rom for kritiske røster. Det preger på mange måter livet på landet. Enten er du med oss, eller så er du mot oss. Det er ikke stuereint å mene andre ting, sier en engasjert Lyse, som egentlig synes det er helt uvesentlig hvorvidt tettstedet Bryne er en by eller ikke. Nå har han meldt seg ut av hele diskusjonen. Humor For noen år siden hadde Steinar Lyse en revy i Kristiansand. Da han kom på hotellet etter forestillingen, lå det en melding på svareren. Det var fra Kristian Valen, som hadde følgende å meddele: - Hei, det er Kristian Valen, jeg tenkte vi kunne gjøre noe sammen, og hvis du har lyst, er det greit, hvis ikke så driter vi i det. Lyse fant snart tonen med den unge komikeren, og fungerer som sparring-partner og støttekontakt. - Valen har en fantastisk sjarm, og en ærlighet og rettfremhet som er unik. Samtidig var han fri for alle oppfatninger om hva en revy skulle være.Alt er tillatt. Jeg kjente nok igjen meg selv i denne holdningen – har også alltid likt å gå utover rammene. Se på Valen-TV.Alle mener noe om de ulike tingene, men de fleste fant noe de likte. Det er for mye skreddersydd humor nå, nesten markedstilpasset, det har jeg blitt lei av, sier Lyse, som nå hjelper Valen med et nytt show som skal bli noe helt annerledes enn Fartøy Valen. - Finnes det noen typisk jærhumor? - Jærhumoren er som landsens humor generelt. Det er veldig liten grad av selvironi. Stort sett handler det om at byfolk er dumme. Man vil gjerne vise pekefingeren, noe som også viser seg i andre ting. Du må ikke komme her og komme her er en holdning som er utbredt, sier Lyse, som ikke er noen tilhenger av deler av den norske humoren. - Det letteste er å drite ut folk. Dette gir kun oppmerksomhet. Det blir for lettvint. Jeg liker bedre å pirke litt i ting. Folk må kunne le av seg selv. Jeg gjør dem gjerne litt småforbannede og fornærmede, sier Lyse. Norges bank Frilanskomikeren ler selv av ting som Team Antonsen, Espen Eckbo og den britiske komiserien ”Kontoret”. Også næringslivet får nyte godt av Lyses komiske talenter. Han har levert foredraget ”Slipp latteren løs, den er vår” til en rekke bedrifter. - Det er for lite humor og latter i næringslivet. Se på mennene i Norges bank, når de gir beskjed om at renta skal ned. Det er jo en gladmelding, og de ser ut som om de har fått kjeft av rektor, sier Lyse.


21

igmann

Traktorklippere Nr. 1 i kvalitet og pris

MTD traktorklippere for alle forhold

Modeller fra 12.500,-

Vigrestad Telefon: 51 79 12 00

Han er overbevist om at glade folk jobber bedre sammen. Det blir høyere i taket, og det blir lettere både å skryte av folk, og å kritisere. Nå holder han på med et nytt foredrag, om menn og kvinner. - Det er mye å le av der ute, og vi må kunne le av hverandre, sier Lyse. Jeg forlater Lyse i huset på Bryne, lar han fortsette med morgenrutinene, med avis og kaffe. Mandag er kontordag for humorens altmuligmann. Har fremdeles noe ugjort. Bildene må ordnes. Etter et par timer er jeg tilbake med fotoapparat. Gjennom hele

intervjuet har komikeren vært uventet normal. Folk forventer ikke bilder av en normal Steinar Lyse. - Hmm, har du noe komikertryne du kan vise? Lyse vrir to ganger på hodet, og plutselig ser han nøyaktig så åndsfattig ut som vi har sett ham mange ganger på scenen. Grimasene og blikket, alt sitter. Jeg blir nesten forbauset over den raske forandringen.Vi må skynde oss å ta bildene. Lyse har en avtale i byen, og må dra halv tolv. Han skal inn med en kranglevoren PC til reparasjon.

Alltid gode tilbud på sykler. Sjekk våre priser og utvalg!

FA K TA

Navn: Steinar Lyse Sivilstand: Gift, to barn Yrke: Humorist, foredragsholder og bookingmann. Alder: 50 + Vigrestad Telefon: 51 79 12 00


22

Med mål i sikt Høye smell. Rekyl. Ekko ljomer i fjellene. Kruttrøyk. Det går ikke stille for seg når Time Skytterlag har trening på Storemyr ved Melsvatnet. - Det gikk ikke så veldig godt i dag. Det var ikke mitt beste, men det var god trening, sier Nicole Benedickte Desirè Rusten, etter at hun har TEKST/FOTO: fått av seg skyteHanne Buljo drakten. 45 skudd har hun fyrt av i dag med sin grovkalibrede 6,5 millimeter rifle. Time Skytterlag ble grunnlagt i 1883, og har om lag 150 medlemmer. Hver tirsdag har de trening for ungdommer som har blitt så flinke at de klarer seg selv, og seniorer. I dette miljøet er sikkerhet noe som vektlegges tungt. - I dag er det gjerne filmindustrien som leverer holdninger og premisser for unge folks våpenkultur. Den synes vi er ganske så feilaktig. Her foregår den virkelige verden slik en riktig skal

forholde seg til den i bruk av våpen. Sikkerhetsreglene er absolutte og skal følges, sier ungdomsleder Terje Høyland. Begynte tidlig - Dette synes jeg er gøy! Det er ikke alltid jeg gjør det like bra, men en må jo begynne et sted, så blir det resultater ut av det, sier Nicole, som er bosatt på Lye. Hun har vært medlem i Time Skytterlag i tre år, og er en ivrig skytter. Sin første rifle fikk hun allerede som tiåring. - Jeg har alltid hatt interesse for det. Pappa har skutt fra jeg var liten, og jeg pleide å være med når han skjøt. Da satt jeg bak han og så på hvordan han gjorde det, sier sekstenåringen. Alle skytterne har tykke og fargerike klær. - Baneklærne er veldig tunge og varme, smiler Nicole, og trekker litt i skjorta. - ”Bunaden” vår blir vi jo litt mobbet for, smiler Høyland. Men utstyret er viktig for å oppnå et godt resultat. Med til utstyret hører også spesialsko, skyggelue og hørselvern. Det er ikke noen billig sport, og en topp rigget skytter bærer utstyr for 20-30 000 kroner.

Konsentrasjon - Det er veldig god trening av konsentrasjonen. Nå skyter jeg liggende og på kne. Jeg har også begynt å trene på å skyte stående. Det må jeg kunne, for til neste år blir jeg første klasse, sier Nicole, og forteller at skytterne begynner som aspiranter, blir rekrutter, eldre rekrutt, junior, for så å øke i gradene fra 1.-5. klasse. Ungjenta har konkurranseinstinkt, og reiser rundt på stevner. I fjor deltok hun på sitt første landsskytterstevne. - Når det gjelder kvaliteten på skytterne, er det ingen tvil om at jentene i skytterlaget er veldig gode, sier Høyland, men blir brått avbrutt av skøyeraktige protester fra noen av guttene. - Målet mitt er å bli prinsesse på landskytterstevnet, men det viktigste er å ha det gøy med det jeg gjør, sier Nicole. Skytterlaget høster gode premier på stevner rundt om i landet, og blir i media omtalt som Rogalands beste skytterlag. - Det er noe vi er veldig stolte av, sier Terje Høyland.

TIL HØYRE: Seksten år gamle Nicole Benedickte Desirè Rusten trener flittig på Time Skytterlags bane på Bryne. TIL VENSTRE: Det krever øvelse og konsentrasjon for å oppnå gode resultater. UNDER:


23

te

Ny bolig? Vi tegner huset/hytta for deg! Ta kontakt for uforpliktende pristilbud

Vi har og egen avdeling innen regulering/tekniske planer, samt søkerfunksjoner m.m. + avdeling for utførelse av arbeidstegninger.

Vi utfører åpning av tette rør, rørinspeksjon, lekkasjesøking, rehabilitering av rør, supersuger (vått og tørt) og trasé-søking. Septiktanktømming. Døgnvakt.

ARKITEKT- OG INGENIØRTJENESTER Øksnevad Næringspark 4353 Klepp st. Telefon: 51 78 79 80 Telefaks 51 78 79 50

www.byggplan.no

Tlf. 51 79 17 80 - Vaktnr. 51 79 17 85


Jærens største utvalg i ampler Vår og sommer - med løfte om sol og varme. Sitte dovent i solsteken omringet av frodige sommerblomster, vakre roser og friske, grønne busker. Det er deilig det... For at arbeidet du legger ned i hagen skal gi best mulig resultater, trenger du kvalitetsvarer. På Hølland Gård på Ogna finner du nå det beste av sommerblomster av beste kvalitet - til riktige priser. For at du skal kunne nyte sommeren siden... De gode opplevelsene får du i tillegg - helt gratis.

Åpent: Hverdager: 10-18 Lørdag: 10-16 Søndag: 13-17

MONA MOI, 4364 SIREVÅG

BLOMSTERUTSALG - GARTNERI

51 43 83 67 / 906 08 337

Jærbuen nr 5-2005  

Månedsmagasin for Klepp, Time og Hå

Jærbuen nr 5-2005  

Månedsmagasin for Klepp, Time og Hå

Advertisement