Page 1

Renser kloakken

Jærsk tapas

Ny avtale

Når vårt dobesøk er over tar Johan Varhaugs jobb til. Men selv synes han ikke arbeidet som driftsansvarlig ved renseanleggene er en drittjobb. Side 2-3

Heine Grov inviterte til matkurs med jærske råvarer. Resultatet ble tapas på Jærsk. Side 18

Bokbransjen er i endring. Ny bransjeavtale skal sørge for økt konkurranse. Det er spennende tider for bokhandlerne i distriktet. Side 12

KONTORLOKALER RIMELIG TIL LEIE Kontorlokaler sentralt på Forus (Sandnes/Stavanger) til leie. Ulike størrelser, passer for alle firma. Leie fra kr 450 pr. kvm. inkludert strøm og vakthold. Tilgang til konferanserom og kantine. Ring tlf. 952 14 337 for mer informasjon.

Månedsmagasin for Klepp, Time og Hå

Nr 4 - MAI 2005

Vinkos Italienske viner sto i sentrum da vinkubben Ergo bibamus hadde møte på Jæren hotell. Stort sett var de lokale entusiastene enige med ekspertenes dom. Side 16-17

FOLK & FE

“Et himmelrike av et bibliotek tatt i betraktning størrelsen på kommunen” er vår anmelders vurdering av Hå folkebibliotek. Greta Ravndal, Gro Elisabeth N. Reime og Ragnhild Eriksen Vaaland er stolte over jobben de gjør.

Et f antastisk bib liotek Hå folkebibliotek er helt klart Jærens beste. Med best utvalg, god oversikt, flere filialer og en vel gjennomtenkt virksomhet ga de oss

absolutt leselyst. Ler mer om litteratur i dette nummeret. Tema: LITTERATUR side 5 til 13

Stort utvalg av EKTE persiske tepper!

Et parti

Tepper 1x1,5m.

-30%

Denne edle kunst skaper en lun atmosfære i ditt hjem!

Åpent hver dag Jærveien 561 Kleppe Tlf. 51 48 40 04 www.persiatepper.no

Mannen bak industrieventyret Etter å ha skrive hovudoppgåve i plendyrking fann han ut at kompostert fjørfegjødsel var som balsam for sjuke plenar. Plenkrutt blei namnet på medisinen. Møt Arne Braut i portrettet Side 14-15

Med 25 års erfaring og brennende interesse for stein har vi det beste fundament for å lage fine murer. ● Utgraving av tomter ● Klargjøring for betongarbeid ● Grøfting og klargjøring for store og små bygg ● Belegnings- og kantestein ● Tilrettelegging og beplanting av hage ● Mix-mur med farger ● Bygging av molo - båthavn ● Bedriften har maskiner fra 4-25 tonn ● Lastebil med kroklift og løskasser NATURSTEINSPESIALISTEN AS TELEFON: 51 62 01 01/975 12 975 SKIPPERGT. 1, 4306 SANDNES www.natursteinspesialisten.no


2

Ingen drittj Jærbuen er en fri og partipolitisk uavhengig månedsavis for Klepp,Time og Hå kommune. Distribueres gratis i et opplag på 15.000 eksemplarer. Ansvarlig utgiver: Regionaviser AS, Gamleveien 87, 4315 SANDNES. Telefon 51 96 12 48 - Fax 51 96 12 41 www.jaerbuen.no I redaksjonen: Tom Gaudland, Sjur O. Anda, Hanne Buljo og Thorbjörg Ísafold Kristjánsdóttir. Tipstelefon: 51 96 12 43. E-post: tips@regionaviser.no Annonseansvarlig: Frank Robert Jacobsen (952 14 337) frj@regionaviser.no Vigdis Leversen (932 20 989) annonse@regionaviser.no Norunn Kalvatn (975 95 499) annonse@regionaviser.no Neste utgave av avisen kommer 23. juni 2005.

Tenk hvor du handler Bokbransjen utsettes nå for de samme krefter som de aller fleste andre næringer har levd med i alle tider. Innføringen av priskonkurranse tror vi er bra.Trass i at første forsøk er ganske forsiktig, tror vi at veien mot enda friere konkurranse i bokbransjen kommer. Signalene fra politisk hold er klare, og med den utviklingen som er i samfunnet, ville det være unaturlig å skjerme bøker. Etter flere besøk i Sverige, hvor konkurransen ble sluppet løs for noen år siden, ser vi at bøkene har blitt vesentlig billigere. Som bokelskere ser vi det som en anledning til å handle mer. Vi må nok finne oss i at de smalere titlene - og mindre bokhandlere - kan bli lidende under økt konkurranse. Her er det forbrukermakten som styrer, og dermed er det du som bokkjøper som avgjør hvem som skal lykkes. Nå er det ingen grunn til lenger å være bokklubbmedlem. Bøkene kommer i butikkene før du får dem i posten, og til samme pris.Velger du å handle i bokhandelen istedenfor hos klubben støtter du ditt lokale næringsliv, og får også treffe hyggelige folk som kan gi deg gode lesetips, som du ellers kanskje hadde gått

Johan Varhaug liker seg godt som driftsansvarlig ved renseanleggene. Med årvåkent blikk overvåker han renseprosessen fra begynnelse til slutt. Vårsola glitrer på vågen. Måkene skriker etter mat. En ungdom skynder seg hutrende mot togstaTEKST/ FOTO: sjonen. På Thorbjörg Ísafold den andre Kristjánsdóttir siden av havnen står bygningen som huser Sirevåg avløpsrenseanlegg, en grå betongkloss, delvis dekorert med blå fliser. Den passer som meislet inn i landskapet rundt. Viktig med kontroll Klokken nærmer seg halv åtte. Johan Varhaug, driftsansvarlig for renseanlegget, låser seg inn i bygget. Inne på kontoret skaffer han seg fort oversikt over situasjonen på anlegget. Kun den ene av de to silene sviver, det er ennå tidlig på morgenen. Situasjonen er normal.Alarmen gikk da han låste seg inn. Dagens samfunn må ha alarmer over alt.Til og med der hvor kloakken renses. Telefonen ringer. - Nei, jeg vet ikke hvorfor den gikk av, men nå er det i orden! I dag skal han ta prøver av avløpsvannet, både inn- og utgående. Et pålegg fra Fylkesmannen krever prøvetaking to ganger i måneden. Men først tar han en tur innom renseanleggene både på Vik og på Bore.Via data. Der er situasjonen også under kontroll. Silene er oppe i andre etasje. Der inne river det i nesen. Men ikke av sjenerende kloakklukt. Det er råtten rekeskallstank som trenger seg inn i neseborene. Renseanlegget tar imot kloakken fra blant annet Sirevåg og Ogna. i Sirevåg er det bedrif-

ter som driver med reker. Utslippet ledes ut i sjøen 300 meter fra land, 20 meter under overflaten. 50 prosent av alle partikler er renset ut. Overskuddsmassen graves ned på Sele. Besøkende Naturen viser seg på sitt aller beste når Johan Varhaug kjører fra Sirevåg til Vik. På en vårdag som denne liker han jobben sin ekstra godt. Det er på Vik biologiske anlegg i Klepp han har hovedbasen. Også der er bygningene tilpasset terrenget.Anlegget ligger ute på et jorde. Leplantingen rundt begynner å vokse til, og gi ly for vinden. I dag har han med seg besøk, en journalist fra Jærbuen fotfølger ham over alt. Han er vant med besøkende på anlegget. Både skoleklasser og grupper med pensjonister kommer for å se og lære. Ungene blir ofte forundret over det de ser og hører.

- Er det det som skjer når vi trekker i snora? De fleste lar være å reflektere over fortsettelsen når dobesøket er over, eller oppvasken er ferdig. Men det er da jobben til Johan Varhaug tar til. Han har vært ansatt hos Ivar siden 1986. Som driftsansvarlig fra 1998. Før pleide de å være to på jobb samtidig, men etter rasjonalisering for fire år siden ble antall stillinger redusert til kun en. Det kan bli litt stusselig til tider. Han setter seg foran dataen inne på kontoret. Skaffer seg oversikt over situasjonen både i Sirevåg og på Bore. Nå sviver begge silene i Sirevåg. Bedriftene har startet produksjonen. Biologisk renseanlegg På Vik lukter det ikke råtne reker. Her lukter det mold. Her renses det avløpsvann fra ca. 10.000 mennesker i Time og Klepp.Avløpsvannet går igjennom flere trinn. Først blir avløpsvannet pumpet opp og

Solnedgang ved Obrestad Havn. Foto: Marit Friestad

Vi er stadig på utkikk etter gode bilder til bruk i spalten “Månedens bilde”. Send oss ditt beste bilde! Foto sendes til tips@regionaviser.no

Send oss ditt beste bilde fra Jæren! Regionaviser AS, Gamleveien 87, 4315 SANDNES. Bilder som kommer på trykk honoreres med et termokrus og et eksemplar av kalenderen Jæren 2005.


3

ob b

sendt igjennom svære rister som samler de største bitene. Det avfallet kjøres til Sele og graves ned. Etter risterommet renner avløpsvannet gjennom både sandog fettfjerning før det ledes ut i luftebassengene utenfor, og den biologiske rensingen begynner. Fra

luftebassengene går vannet over i to sedimenteringsbasseng hvor vann og slam skilles. Det rensede vannet er nå så klart at det kan nesten brukes som drikkevann, men bare nesten. Det slippes ut i sjøen ved Viketangen, 400 meter fra land, omtrent 10 meter under

overflaten. Slammet blir kjørt til Sentralrenseanlegg Nord-Jæren i Mekjarvik hvor det blir tørka og pressa til Biopellets. Dermed er kloakken blitt omdannet til et jordforbedringsmiddel som kan føres tilbake til naturen. Uten sjenerende lukt.

LENGST TIL VENSTRE: Johan Varhaug ved sedimenteringsbassenget på Vik. TIL VENSTRE: .Massen som graves ned på Sele. ØVERST: Biopellets klare til bruk. OVER:Avløpsvannet på Vik før og etter rensing.

J ærens største utsalg i ampler

S tort utvalg i sommerblomster

Åpent: Hverdager: 10-18 Lørdag: 10-16 Søndag: 13-17

MONA MOI, 4364 SIREVÅG BLOMSTERUTSALG - GARTNERI

51 43 83 67 / 906 08 337


4

NYHET! BARON TERRASSEBEIS

388,Tlf. 51 43 33 11

Ny bolig? Vi tegner huset/hytta for deg! Ta kontakt for uforpliktende pristilbud

Vi har egen avdeling innen regulering/tekniske planer, samt søkerfunksjoner m.m. + avdeling for utførelse av arbeidstegninger. Butikkpris:

149,-

ARKITEKT- OG INGENIØRTJENESTER Øksnevad Næringspark 4353 Klepp st. Telefon: 51 78 79 80 Telefaks 51 78 79 50

www.byggplan.no

Butikkpris:

199,-

Butikkpris:

149,-

Butikkpris:

149,-

Butikkpris:

149,-

149,-

Butikkpris:

149,-

KONTORLOKALER Kontorlokaler sentralt på Forus (SandnesStavanger) til leie. Ulike størrelser, passer for alle firma. Leie fra kr 450 pr. kvm. inkludert strøm og vakthold.Tilgang til konferanserom og kantine. Gamleveien 87. Ring tlf. 952 14 337 for mer informasjon.

Butikkpris:

Selges i alle bokhandlere


5

LITTERATUR

Littera tur på Jæren Litteratur er en viktig del av kulturog åndslivet. Jæren har født og inspirert mange store diktere.Vi har sett nærmere på bokelskernes kår på Jæren... Tre store fra Jæren Jærens beste bibliotek Bransjen ruster til kamp Yrke: Forfatter

Foto: Tom Gaudland

■ ■ ■ ■

TEMA: LITTERATUR

LES MER PÅ DE FØLGENDE SIDENE


6

LITTERATUR

Jærbuen har gjort en sammenligning av Jær-kommunenes bibliotekstilbud. Hå folkebibliotek er helt klart distriktets beste, noe som ikke overrasker de ansatte. Målbevisst jobbing, visjonære bibliotekssjefer og politikere som forstår viktigheten av et godt tilbud, er nøkkelen til suksessen.

Jærens beste bib liotek I 1975 ble Magnar Flesland ansatt som bibliotekssjef i Hå kommune. Dette var en mann med visjoner, og som jobbet målrettet for å nå disse. Han fikk et anstendig budsjett, og kunne sette i gang arbeidet som ligger til grunn for dagens flotte TEKST/FOTO: bibliotekstilbud. Sjur O. Anda - Gjennom hele sin tid som bibliotekssjef jobbet han for å heve nivået.Vi som jobbet her klarte vel ikke helt å se hvordan han skulle lykkes med det han foresatte seg, men han hadde visjonene og evnen til å gjennomføre disse, sier Greta Ravndal. Hun har vært ved biblioteket i 25 år. - Vi har fått en unik posisjon. Biblioteket er ikke bare et sted hvor du låner bøker, det har blitt en ressurs for hele kommunen, både med gode møtelokaler og ansvar for utlån av teknisk utstyr til foreninger og lag.Administrasjonen bruker oss også bevisst. Vi er en del av folks bevissthet, sier Ravndal. Hun understreker at det skal være en lav terske for å bruke biblioteket, og at det er brukerne som skal være i sentrum. Kronen på kommunens satsing var byggingen av det nye bygget. Her fikk biblioteket stor plass å boltre seg på. - Vi skal være en møteplass for folk, med en masse ulike aktiviteter, sier Ravndal.

Trender - Et bibliotek må følge de trender som er i samfunnet. Selvfølgelig ikke helt ukritisk, men vi må være forberedt på å fornye oss, sier Ravndal. Allerede i begynnelsen av 80-tallet fikk de inn de første datamaskinene. Flere Commodore 64 ble kjøpt inn for utlån. Også video var biblioteket tidlig ute med, noe som de har utviklet videre nå, med DVD. - Vi forsøker å ha en tanke bak alt vi gjør. Når det gjelder film, tar vi bare inn barne- og ungdomsfilm. Skal vi ha dem for utlån, kan de ikke ha høyere aldersgrense enn 11 år, forteller Ravndal. Nå finnes det flere PC-er i biblioteket, der publikum kan surfe på internett og holde kontakten med resten av verden. - Vi har mange fra mottaket på Nærland som kommer hit. For dem er denne muligheten svært verdifull, sier Ravndal.

Særlig lese- og kollokvierommene kan det bli stor rift om.

Læring Ravndal ser at de må fortsette å være villige til å prøve nye ting. Noe som hun tror blir en utfordring fremover, er at folk stadig oftere endrer retning flere ganger i livet. - Dette med livslang læring, der er vi bare i startgropen. Her må vi også se hva vi trenger, hvilken vei det går, og hva vår rolle skal være, sier Ravndal.

Ravndal ser lyst på fremtiden, og tror det ligger til rette for å fortsette det gode arbeidet. - Vi har fått en unik posisjon i kommunen, og driver stort. Dette er dyrt, men politikerne opprettholder tilbudet allikevel. De ser nok at de får mye igjen.

Ny Zetor med laster

Biblioteket har en stor barneavdeling. Her er det både mye bøker og god plass. Ungene kan utfolde seg uten å forstyrre resten av virksomheten. Det finnes rom for å være barn. På slutten av 90-tallet sto barna for 50 til 60 prosent av utlånet. Dette er på vei ned. Å holde på de unge blir en utfordring fremover. - Utviklingen av nye medier gjør at det er mange som konkurrerer om ungenes oppmerksomhet.Vi forsøker å gjøre biblioteket så lett tilgjengelig som mulig, og prøver å legge til rette for de unge, forteller Ravndal. Noe som ble en suksess var da de satte opp en hylle med bøker som leses raskt. - Du vet, når ungene skulle lese 10 bøker i løpet av en periode, var det greit å finne noen som kunne leses fort, smiler den erfarne bibliotekaren.

Det beste valget for å komme i form!

Vi tilbyr en

Zetor Proxima 8441

I løpet av juni starter vi også på Varhaug

82hk, trac-lift 120 front-laster Zetor 8441 kr 247.200,Laster m/3. funksjon og demper (begrenset antall) kr 41.700,-

Tlf: 911 36 745 Sjekk ut vår nettside for mer info.

Vi har også brukte kompakttraktorer til salgs

Selevn. 4 - 4354 voll

Tlf: 51 42 00 51

importør


7

Jærbuens vurdering av bib liotekene

LITTERATUR

Både Klepp og Time gir gode tilbud til sine innbyggere, men Hå står i en særstilling, og har klart det beste biblioteket. Ved vurderingen har vi lagt vekt på rene fakta, om antall bøker, eventuelle satellitt bibliotek og størrelsen på barneavdelingen. I tillegg har vi den mer subjektive vurderingen, hvor vidt bibliotekene inspirerer til leselyst.

på biblioteket: 124 Antall aviser for lesing på biblioteket: 13 Ingen avdelinger utenom hovedbiblioteket. Det er mulig å søke på og reservere bøker via internett, bibliotekets hjemmeside Bibliotekets satsingsområder: Øke/Videreutvikle bibliotekets servicenivå Skape en god møteplass for folk Videreutvikle samarbeidet skole og bibliotek Arbeide for allsidige og kvalitetsmessig gode bibliotektilbud Jærbuens vurdering: Bra organisert, lett å finne frem i samlingen. Gode muligheter for å sette seg og lese. Helt klart de beste stolene. Bærer også litt preg av gamle lokaler. Romsligere enn Time, en god barneavdeling. Pluss for godt utvalg i lydbøker og mange tidsskrift og aviser. Her kan en fort bruke noen timer.

Time bibliotek Antall bøker totalt 57 109 Antall barnebøker 18 702 Antall video/DVD filmer 1 797 Antall musikk-CD-er 54 Antall lydbøker 1 493 Antall tidskrift for lesing på biblioteket 106 Antall aviser for lesing på biblioteket 7 Avdelinger utenom hovedbiblioteket? Nei Er det mulig å søke på og reservere bøker via internett? Ja Spesiellt satsingsområde:Tilbud til barn samt fotosamling/lokalsamling. Jærbuens vurdering: Fyller i og for seg mange behov, men preges av for liten plass, og gamle lokaler. Det er trangt, dårlig skiltet, vanskelig å finne frem til de bøkene en vil ha. Ingen plasser der det går å sette seg i en god stol for å kose seg med en bok.

Klepp bibliotek Antall bøker totalt: Antall barnebøker: Antall video/DVD: Antall musikk CDer: Antall lydbøker: Antall tidsskrifter for lesing

Hårex Frisør v/Prix Klepp St.

Tlf. 51 42 43 46 Åpent: Man. tirs. ons. 9-19, tors. fre 9-16. Lørd. 9-13

54 734 19 955 2 301 1 311 2 301

Hå bibliotek Antall bøker totalt 97 971 Antall barnebøker 35 686 Antall video/DVD filmer 2 455 Antall musikk-CD-er 1 177 Antall lydbøker 1.758 Antall tidskrift for lesing på biblioteket 25 Antall ulike aviser for lesing på biblioteket 9 Avdelinger utenom hovedbiblioteket? Ja, barnefilial på Høyland skole, kombinasjonsbibliotek på Varhaug skole og Vigrestad skole og barnehage.Vanlige filialer på Brusand og Sirevåg samt bibliotek for de innsatte i Åna fengsel. Er det mulig å søke på og reservere bøker via internett? Ja. Har biblioteket noe spesielt satsingsområde? Prøver å ha et så bredt tilbud som mulig innen de fleste felt. Jærbuens vurdering: Et himmelrike av et bibliotek tatt i betraktning størrelsen på kommunen. Her er det lett å finne frem, barneavdelingen er gigantisk, og utvalget av bøker er stort. Særlig pluss for den geniale sjangermerkingen, der for eksempel bøker med en revolver betyr spenning, mens et hjerte betyr kjærlighet. Mange steder der en kan sette seg i fred og ro. Kunne kanskje hatt noen lenestoler eller sofaer for å ytterligere å bidra til leselysten.


8

LITTERATUR

Innsyn i det jærsk De tre forfatterene Arne Garborg,Torvald Tu og Theodor Dahl har hver på sitt vis gitt innblikk i det jærske sinn, og den jærske naturen.

Theodor Dahl 1886

Arne Garborg 1851- 1924 Arne Garborg ble født på Garborg-garden i Time kommune 25.januar i 1851, som eldste sønn i en søskenflokk på ni. Foreldrene hans var Eivind Garborg og Ane Oline Raustad. TEKST/ FOTO: De ga ham navnet Thorbjörg Ísafold Aadne, som han selv Kristjánsdóttir forandret senere til Arne.Allerede som 4 åring lærte han å lese, og fra da av kunne han ikke la være å fordype seg i bøkenes verden. Som 6 åring begynte han på skolen og viste seg å være uvanlig begavet. Han skildrer selv hvordan han lå på kne foran den blå kisten til mora og smugleste alle de forbudte bøkene. Hvis faren kom uventa inn, kunne han fort lure boken opp i kisten og late som han leste i Bibelen. Faren, og hele livet til vesle Arne ble forandret da han var åtte år. Da ble faren omvent til den tunge pietistiske vekkelseskristendommen som spredde seg i området. Djevelangst, dommedagsfrykt, og sykelig skyldfølelse overfor Gud gjekk på forstanden løs hos faren. Alt ble snudd på hodet i hjemmet. Fra nå av var det bare gudsord og arbeid fra morgen til kveld. Ut i verden for å bli dikter Han sier selv i Knudaheibrev «I åra kringom konfirmasjonen samla draumane mine seg meir og meir om det som då var det gildaste i landet: Eg vilde vera diktar» Som 16 åring drog han på lærerseminaret på Holt i Tvedestrand. Han ville ut, bort fra Jæren og pliktene på farsgården.

Bort for å kunne følge drømmen. På seminaret, i februar 1870 fikk han beskjed om farens selvmord. Det fylte han med samvittighetskvaler som han aldri ble kvitt. Det at han hadde sagt fra seg farsgården så han som den direkte årsaken til farens selvmord. Det hjalp lite at det var også andre årsaker som lå bak farens handling, både indre og ytre faktorer som Arne kjente til. Skyldfølelsen ble hans faste følgesvenn. I 1887 giftet Arne Garborg seg med Hulda Bergersen. De fikk sønnen Arne O.F. Garborg. Ekteparet bodde på Kolbotn i i Østerdal fra 1887-1896. Fra 1898 hadde familien hjemmet sitt på Labråten i Asker. Men Jæren ropte høyere og høyere, og i 1899 kjøpte han tomt og bygde seg et sommerhus i Knudaheio. Dit kom han nesten hver sommer til han døde i 1924. En kunstner og intellektuell Han var en habil journalist, og startet med handskrevne blad allerede i 12 års alderen. Grunnla Seminaristen (Lærerstandens avis). Han startet Tvedestrands-posten. I Oslo startet han landsmålavisen Fedraheimen. Han var fast skribent i Dagbladet, Aftenbladet, VG og flere andre aviser. Både som journalist og forfatter var han opptatt av aktuelle hendelser når det gjaldt nasjonale, politiske og kulturelle spørsmål. Han brant for de temaene han skrev om. Han hadde evnen til å kombinere en kunstnerisk fornyelseskraft med en stor intellektuell kapasitet, og regnes som en sentral norsk intellektuell og skribent i den siste halvdelen av attenhundretallet. Han var den første moderne forfat-

teren som skrev på nynorsk. Hele hans forfatterskap er dypt forankret i hans personlige og private liv, norsk historie og den europeiske åndsutviklingen i samtiden. Han etterlot seg en stor produksjon. I tillegg til 16 skjønnlitterære bøker, etterlot han 1400 brev, 6 trykte dagbøker, en rekke oversettelser, omtrent 2000 artikler, essays og innlegg i aviser og tidsskrifter. Bibliografi Smaa-stubber av Alf Buestreng 1873 Henrik Ibsen's Keiser og Galilæer 1874 Jaabæk og Præstene 1874 Den ny-norske sprog- og Nationalbevægelse 1877 Ein Fritenkjar 1878 Bondestudentar 1883 Forteljingar og Sogar 1884 Mannfolk 1886 Uforsonlige 1888 Hjaa ho Mor 1890 Kolbotnbrev 1890 Trætte Mænd 1891 Fred 1892 Jonas Lie. En Udviklingshistorie 1893 Haugtussa 1895 Læraren 1896 Den burtkomne Faderen 1899 I Helheim 1901 Knudaheibrev 1904 Jesus Messias 1906 Heimkomin Son 1908 Dagbok 1905-1923 Oversettelser/gjendiktninger Odyssevskvædet, 1918 Ramakvædet 1922

Theodor Dahl ble født 4.november 1886 på Line i Time Kommune, men flyttet med mor si til Orstad i Klepp der han vokste opp. Han flyttet hjemmefra ganske ung, I 1415 års alderen reiste han først til Sandnes og senere til Stavanger hvor han bodde resten av sitt liv. I 1920 bygde han en hytte i Håbakken på Orstad. Der tilbrakte han mye tid. Han arbeidet både som kontorist og selger, før han begynte som journalist i 1907. Han giftet seg med Ingeborg Pedersen, og de fikk fire barn Humoristiske fortellinger I 1921 debuterte han med boken Lyngheifolk. Den jærske naturen og det jærske lynne spilte stor rolle i hele hans forfatterskap. «Dahl elska Jæren. Han kan som ingen annan gi ord til jærbuens kjærleik til jorda og naturen, og fanga det jærske drøset og den saftige, råkande humoren», skriver forfatteren Tor Obrestad om han. Bøkene Dahl skreiv er temmeleg ulike, både i form og innhald. Han er mest kjent for samlingene av humoristiske fortellinger med folkelig preg, som f.eks. «Humor fra hav til hei». Men Dahl skrev også tunge psykologiske romaner, slik som «Tre lys og to skjebner». Han skrev om det lyse Jæren, om god humor og lun drøs. Theodor Dahl skrev 14 bøker: Lyngheifolk - 1921.

Torvald Tu 1893 - 1955 Torvald Tu ble født i Tumarka i Klepp kommune, 22 juli i 1893. Foreldrene var Torger Ådneson og Anne Malena Rasmusdatter Borsok. Torvald Tu fortalte selv at så langt tilbake han kunne huske hadde han hatt lyst til å bli dikter. Det fantes ikke tvil i hans sinn. Dikter ville han bli. Som husmannsgutter flest måtte han ut og tjene til livets brød etter konfirmasjonen, men han greide allikevel å gå to år på Jæren folkehøgskole. Mens han var elev på folkehøgskolen skrev han både sitt første skuespill, og sin før-

ste diktsamling. 14 år gammel fikk han sitt første dikt på trykk i Stavanger Aftenblad. En hjemstavnsdikter Ifølge hovedoppgaven til Anne Håland “norsk forfatter på to bokstaver”er Torvald Tu ikke å regne som en ruvende forfatter i norsk litteratur, men snarere som en hjemstavnsdikter. Han henter motiver og stoff fra bygde- og bondemiljøet på jæren. Men i motsetning til andre hjemstavnsdiktere som brukte talemål og ikke dialekt, brukte Torvald Tu jærdialekten som sitt

kjennemerke. Han var en glad dikter, og en ektefødt jærbu i sin sjel, med stor sans for humoren i det folkelige lynne. Torvald Tu var en produktiv forfatter som skrev flere ulike sjangere. Han ga ut i alt 56 bøker, 4 romaner, 8 eventyrbøker,20 skuespill, 7 diktsamlinger og 12 bøker som i hovedsak inneholder stubbar, fortellinger og noveller. (Anne Håland,1994)


9

ke lynnet

Vi har flyttet i nye lokaler på Klepp. Kyrkjebakken 2 B. Berge Hattelandbygget

VI HAR OGSÅ SYKKELVERKSTED GIANT GRS ALUXX FS 19” (2.998,-) Nå kr.

1.990,-

Nå kr.

199,-

- 1946 Hanalandshanen - 1922 Manden på timpellete - 1923 Runestkrossen - 1927 Tre lys og to skjebner - 1932 Gullsteinen - 1933 En hest en prest og en morildmann - 1937 Jeg kranser min jord - 1938 Under Jærens himmel - 1942 Jæren i syn og minne - 1943 Jærsk lynne og humor - 1932 Humor fra hav til hei - 1944 Til deg du hei - 1944 Byen og menneskene - 1947

Merida Ministepper (399,-)

Heggøs Sykkelservice Kyrkjebakken 2 B Klepp, telefon 51 42 64 55

Distriktets beste priser på felg og dekk?

Opptil 40% rabatt VÅRTILBUD PÅ VASK! Ved levering av denne kupong på stasjonen får du et poleringsprogram for kun kr 199,-

best i test

Hydro Texaco Kverneland Tlf. 51 48 55 52. Fax 51 48 73 17. E-mail: rolf-g@c2i.net


10


11


12

LITTERATUR

Bokbransjen spent på nye konkurransevilkår Margrethe Orre ser frem til få like vilkår som bokklubbene. Den nye bokavtalen øker konkurransen, men vi er fremdeles langt fra et fritt marked. - Jeg synes det er veldig spennende, men tror nok fremst det vil gagne de store bokhandlerne i byene. Faren TEKST/FOTO: er at bygdeSjur O. Anda bokhandelen forsvinner, sier Margrethe Orre, daglig leder ved Orre libris på Bryne. Hun tror nøkkelen til å lykkes i det nye markedet er å tenke nytt. Første mai trådde den nye bokbransjeavtalen i kraft. Dette innebærer økte konkurransemuligheter i en bransje som tidligere har vært svært regulert. Nå blir markedet langt fra fritt. Bokhandlerne kan gi en rabatt på inntil 12,5 prosent på alle nye skjønnlitterære bøker, dette er den samme rabatten som bokklubbene har gitt tidligere. I tillegg blir det fri prissetting på alle bøker fra første mai året etter utgivelsen. Dette kan gi en flom av bøker i begynnelsen av året, slik at forfatterne får bøker med høy pris så lenge som mulig. Fra nyttår blir det også konkurranse på skolebøker. Da mister bokhandelen eneretten til salg av bøker til skolene. Dette tror Orre vil kunne ramme mange. - Mange skoler vil nok velge å bestille bøkene direkte fra forlaget, sier Orre. Regler - Jeg tror det kan være vanskelig for folk å forstå det nye systemet.

Etter den nye bokavtalen kan Margrethe Orre selge Da Vinciekoden til hvilken pris hun vil, mens Jan Guillou kan få 12,5 prosent rabatt. Jeg vet at jeg har nok problemer med å forklare det for mine ansatte. Reglene er ganske innviklede, sier Orre. Hun ser at det blir en del ekstraarbeid i kjølvannet av den nye avtalen. I libriskjede starter de med å gi 10 prosent rabatt på de 10 mest solgte titlene hver måned. Orre satser ikke på å bli noen billigbutikk. Hun er opptatt av å opprettholde et godt utvalg, og god service.

- Rabatten er jo ikke kjempestor, og vi skal jo tross alt leve av dette og ha sikre arbeidsplasser. Vi ser prissettingen litt an. Har jo gode returordninger dersom jeg ikke får solgt bøkene, sier Orre. Bokklubbene Margrethe Orre håper de vil ta litt markedsandeler fra bokklubbene. Nå er klubbenes største fortrinn borte.

Hvis du trenger: Krankjøring Containerutleie Bosscontainere Råvaregjenvinning Kjøp av metaller

Ta kontakt 51 49 10 83 / 902 03 917 Faks: 51 49 27 10

- Vi kan tilby bøkene til samme pris som bokklubbene, og får dem i tillegg tidligere.Vil du ha en bok fort, må du komme til oss, smiler Orre. Dersom de klarer å få folk i butikkene, istedenfor til klubbene er mye gjort. Da blir nok konkurransen tøffere innad på Bryne. I juni åpner Norli, da vil det totalt være fire bokhandlere i byen.

- Jeg ønsker alle som satser godt, men tror ikke det er marked for fire bokhandlere på Bryne. Da må vi ta mye fra klubbene. Folk må kjøpe mer bøker dersom alle skal overleve. Min jobb blir å sørge for at vi lykkes. Det er store utfordringer nå, så det gjelder å styre skuta rett, sier Orre.

Service og salg av melkeanlegg til kokurransedyktige priser SAC Melkeanlegg

Galaxy Melkerobot

Torggata, 4365 Nærbø, Tlf 51 43 66 70 mob 976 56 781, Fax 51 43 66 71 e-post: effectiv@tiscali.no Kontoret åpent hver fredag fra 08:00 - 15:00


13

LITTERATUR

- Jæren gir meg både inspirasjon og utfordring, sier forfatter Tor Obrestad.

En spesiell job b... Å være forfatter er ikke helt som andre jobber, selv om Tor Obrestad ser at det kan være mye likt. Hvordan forfatterlivet arter seg vil nok skille seg fra skribent til skribent. Det viktigste er å ha en spennende historie. - Jeg har en ganske organisert dag, svært lik en normal arbeidsdag. Det er faste tider. Med to barn blir det fort slik. Det skal hentes og bringes i barnehagen. Har egentlig allTEKST/FOTO: tid hatt en ganske norSjur O. Anda mal tilværelse, med faste tider, sier Tor Obrestad. Han vet at mange andre forfattere jobber best om natten. Å skrive krever disiplin. Når muligheten til å skrive er der bør den fattes med begge hendene.

- Jeg lærte mye av tiden som journalist. Det å jobbe mot en deadline, og å ha krav til tekstlengde satte disiplinen i system. Det var svært nyttig, sier Obrestad og kikker ut av vinduet. Han bor i Stavanger, fra stuevinduet har han flott utsikt mot Ryfylke og Gandsfjorden.Tross at det er lenge siden han har bodd på Jæren preges han fremdeles av oppveksten i Hå. - Jæren gir meg både inspirasjon og utfordring. Har alltid beholdt kontakten. Er nok preget både av landskapet, folket og bydemiljøet, sier Obrestad. Også i forfatterskapet viser hans herkomst igjen. I 1991 ga han ut en Garborgbiografi. - Garborg har betydd mye for meg, var en del av oppveksten min. Nå har jeg et mer ambivalent forhold til ham. Det er to sider ved en del av det han skrev. Garborg ble veldig sær mot slutten. En gammel knark rett og slett, sier Obrestad. Kielland har han derimot bare sympati for. Noveller Ved en gjennomlesing av Obrestads bibliografi går det klart frem at han setter stor pris på novelleformen. - Novellene er en konsentrert historie, og så går det å skrive dem i en glefs. En roman krever mye mer planlegging.

Samtidig ligger de korte historiene også nærmere diktformen. Ideer og inspirasjon hentes fra miljøet, i videste forstand. - Det kan være drømmer og feberfantasier, eller opplevelser. Studier av samfunnet kan også gi mye. Har for mye ideer, og for liten tid til å gjøre noe med dem, sier Obrestad, som er opptatt av å være i stadig utvikling. Dette har blant annet resultert i historiestudier. - For å utvikles som forfatter må en stadig omskoleres. Ny kunnskap må innhentes og forvaltes. Det nytter ikke å skrive det samme hele tiden, sier Obrestad. Å være i endring, og å prøve nye ting speiles også i forfatterskapet. Her finnes alt fra barnebøker til biografier og romaner. Også en del diktsamlinger har det blitt. Fire år Interessen for bøker og litteratur har han hatt lengre enn de fleste.Allerede som fireåring lærte han å lese av mormor og morfar på Byhaugen. Den svært unge Obrestad var sendt til byen for å bli frisk fra en lungebetennelse. Noe måtte de gamle finne på for å underholde.

- Da jeg begynte på skolen hadde jeg nok lest mer enn de fleste, småflirer Obrestad. I 1966 debuterte han selv som forfatter. Kontakten med det skrivende miljøet i Oslo hadde inspirert ham. - Jeg så hva de andre skrev, og var sikker på at jeg kunne gjøre det bedre enn de, så da var det bare å prøve. Les Et godt grunnlag for et eget forfatterskap ligger i å lese mye.Vordende forfattere kan ikke vite om det blir bra før de prøver. - Sett deg ned og skriv. Se om det blir en spennende historie. Alle har en egen måte å se på verden. Denne kunnskapen må ligge til grunn for det som skrives. Da kan det bli bra. Du må ha noe å si som er viktig for deg. Har du lest en del, får du en språklig ballast, sier Obrestad. Når det gjelder språklig ballast, bør Obrestad selv ha mengder. I 27 år var han konsulent for Gyldendal. Nå blir det ikke så mye lesing kun for fornøyelsen. - Det er mest målrettet lesing, relatert til det jeg selv skal skrive, men av og til koser jeg meg med noe annet. Hva det blir er veldig tilfeldig.

TEMA: LITTERATUR HAR DU TIPS TIL NYE TEMA? RING OSS PÅ 51961243


14

- Goe greie be gge v Han har spelt trommer for kongen og har hovedfag i plendyrking. Så fekk han ein glimrande ide om kva ein kunne gjere med møkka til titusen høner. Nå opplever han eit aldri så lite industrieventyr, og utfører kun eit trommestunt i raude strømpebukser. På veg frå Klepp til Bryne er det eit skilt som det er umuleg å ikkje sjå. Plenkrutt står det med TEKST/FOTO: gigantbokstaNina K. Opsahl var på tvers av eit heilt løetak. Ein blå plenkruttvarebil tar ein brå sving inn på gardsplassen. Og ut kjem Doktor Plenkrutt himself. Nyklippa og blond i håret. - Eg måtte til frisøren, eg kunne ikkje se ut slik som eg gjorde. Men det er ikkje håret eg først bit meg merke i med denne mannen. Noko nede med bakken dreg merksemda mi vekk frå den nye frisyren. Mannen framføre meg har ein blå og ein raud sko. Merkverdig. Det er mange fine plenar i Rogaland - Så lenge ein får eit godt resultat, så er det berre å drite i lukta. Tretti prosent av alt fjørfe i landet bur på Jæren. Og det dei legg igjen ifrå seg, har alltid vore eit stort problem for bøndene. For hønsegjødsel er kraftige saker, og må derfor spreiast utover store areal slik at den ikkje skal øydelegge jorda. Redningsmannen blei Arne Braut den yngre. Etter å ha skrive hovudoppgåve i plendyrking fann han ut at kompostert fjørfegjødsel var som balsam for sjuke plenar. Plenkrutt blei namnet på medisinen. Og på garden heime var det nok å ta av. Her bodde der titusen høner. - I plenkrutt finn du alle næringstoff som plenen treng. Det ligg eit utruleg stort potensiale i produktet. Braut er sikker i si sak. Men det har han ikkje alltid vore. Det gikk tregt med butik-

ken i starten. Braut selde ikkje nok, og mista til slutt nesten motet. Men så fatta ein journalist frå lokalavisa interesse for den unge mannen med det duftande produktet. Han skreiv ein artikkel om plenkruttet, og ballen starta å rulle. 200 sekkar med plenkrutt blei selt i 1994, ti år seinare var talet oppe i 80 000. - Livet er en haug med tilfeldigheiter, seier Braut og smiler. Ein illeluktande bransje - Plenkrutt har eit stort potensiale på landsbasis. Det er ein kjempeetterspørsel etter gjødselen.Arne Braut kunne snakka om plenkrutt i fleire døgn dersom ein ikkje hadde stansa han. Han fortel om korleis han har tenkt å utvida produksjonen, og starta med utsal på austlandet. - Men det er ein kynisk bransje, dette her. Braut blir alvorleg. - Etterkvart har dei store grossistane fått auga opp for det eg driv med, så det har blitt ein del møte om leveransar og pris. Men då ein stor aktør i bransjen kom med eit kontraktstilbod om femten kroner sekken for plenkrutten, vart Braut irritert. - Eg sa han kunne ta og stappa den kontrakten der du har det høgaste punktet ditt når du plukkar jordbær. Haha! Braut gliser. - Nei, ein skal ikkje slite ut dei som arbeider for ein. Det finst nok av blodsugande bedrifteigarar. Braut sin personalfilosofi er å vere kompis med dei som jobbar for han. Det er det som gir dei gode resultata, meiner han. - Det er gutta på golvet eg alltid har, likt og alltid vil like best. Det finst nok av pløsete sjefer. Og humor, det er utruleg viktig, understreker Braut. - Eg hadde vore hjelpelaus utan humor. Og så får eg høyre om eit litt spesielt julebord plenkruttgjengen hadde. - Eg ringte til Grand Hotell i Egersund og bestilte bord til oljeselskapet GG Consulting. Ein forkortelse for Gobbli Gobbli Consulting, haha. Eg fortalte dei at me nyleg hadde fått i land ein svær kontrakt og skulle feire skikkeleg. På førehand hadde eg snakka med ein kompis av meg som er ingeniør, og hadde lært dei oftast brukte ord og uttrykk desse folka bruker. På bussen til Egersund lærte eg dei vidare til dei andre. Og på julebordet var me alle ingeniører. Dei andre dro spøken så langt at eg til slutt blei flau, innrømmer lystløgnaren. Men når han er på jobb, lyg han nesten aldri. - Det er viktig å vere ekte med kundane. Eg kunne ikkje vore bilselgar for å seie det sånn. Nei då er det ærlegare å selje rein skit.

Det lokta, men det virka Doktor Plenkrutt sin draum er ei heilsides annonnse i VG der det kun skal stå med store bokstavar : Det lokta, men det virka. - Men ei slik annonnse må ein ut med over 200 000 kronar for. - Du har vel råd til det du? Har du ikkje tent nokre pengar på kruttet ditt? - Nja, Braut drar på kvar bokstav. - Det meste har gått tilbake til driften. I fjor tok han ut overskudd for første gang på den store sum av femti tusen kroner. - Det meste har gått til marknadsføring. Braut er hellig overbevist om plenkruttets vanvittige salspotensiale. Flesteparten av pengane han har tent, er gått til marknadsføring. Etter ikkje heilt fullførte studier i marknadsføring på DH i Stavanger, innså han verdien av å gjere produktet sitt godt kjend. Det er vanskeleg å ha unngått å ha lese ei plenkruttannonnse i lokalavisene, eller sett eit reklameinnslag for og med Braut og kruttet hans på TV Vest. - Ein skal ta ein liten kunde like alvorleg som ein stor. Eg legg vekt på å hjelpe kundane mine, å gi dei veiledning. Braut forklarar. - For eksempel ber eg dei ta med seg litt av plenen sin, slik at eg kan ta ei jordprøve av han. Så kan eg fortelje om kva som er gale. Og om plenen treng plenkrutt eller noko anna. - Om plenen ikkje trong plenkrutt, ville du sagt det då? - Ja, du skal ikkje tru at kunden er dummare enn du. Då har du drete på draget. Ar`e mødje nå Medan vi sit og snakkar, blir vi med eit avbrote av ei stemme som synest å komme frå ingenstans. Det er ringelyden til Braut sin mobiltelefon. - Andre enden. Ja..mhm. Resten av samtalen dreier seg om hønsegjødsel - Kva var det telefonen din sa da den ringte, lurar eg. - Å, haha, den sa Ar`e mødje nå? Ettersom eg ser ut som eit spørsmålsteikn, forklarar Braut at utrykket oversatt til meir forståeleg norsk, er eit jærsk uttrykk som tyder at det er mykje som skjer på ein gong. Eit utrrykk ein gjerne kan bruke når det er mykje som skjer og ein blir litt stressa. Braut har overtatt uttrykket frå ein tidlegare ansatt. - Eg traff ein gammal mann i banken for mange år sidan, som skjelte meg ut fordi plenkrutten min ikkje virka. Då sa eg til han at han skulle komme innom meg dagen etter og få ein palle med plenkrutt av meg. Men han kom aldri, så eg ringte heim til han. Det synte seg at han nettopp var blitt pensjonist, og bare gjekk heime og kjeda seg. Kom hit, så skal du få jobb, sa eg

FA K TA

Navn:

Aktuell:

Arne Braut jr.

Sel plenkrutt som aldri før og utfører overraskande trommestunt

Alder: 40

år

Sivilstatus:

born

Sambuar, 4

Yrke: Bonde

og klovn

då. Og så jobba han her hos meg i over 5 år. Heilt til han ein dag plutseleg fekk kreft og døydde. Det er to år sidan no. Mannen overfor meg blir blank i auga. Karen lev enno her i veggane. Det finst nokre menneske som du trykker heilt inn til hjarta ditt. Braut tørkar vekk ei tåre.Vi går over til å snakke om noko langt meir lystig. Trommestunt Hausten 1993 var det opprørsstemmning blant slagverkseksjonen i Klepp Hornmusikk. Korpset hadde nemleg bestemt seg for å innføre leieavgift for bruk av korpset sine instrument. Slagverkarane fann dette heilt urimeleg, då det ville vere heilt urealistisk for dei å eige alt utstyret sitt sjølv. Ei eiga protestrørsle blei stifta, og fekk det klingande namnet SAKMIL. Eller "Slagverkernes Aksjonskomite Mot Instrumentutleie". På neste øving stilte dei utelukkande med eigne instrument av varierande kvalitet, for å sleppe å betale avgifta. Etter mye rabalder blei den upopulære instrumenavgifta fjerna. - Sidan SAKMIL blei danna som ei protestgruppe, var det aldri meininga at gruppa skulle få noko langt liv. Braut smiler.

Men til Klepp Hornmusikk sin nyttårskonsert i 94 hadde slagverkarane øvd inn eit overraskingsstunt, som dei andre medlemmane ikkje visste om. Stuntet blei møtt med jubel, og førte raskt til nye sjølvstendige oppdrag. Namnet blei beholdt. SAKMIL har reist både i inn- og utland og underhalde med sine trommestunt. Kvar sommar er dei blant anna å sjå på Glamatfestivalen i Stavanger i sine karakteristiske raude strømpebukser - Kvifor raude strømpebukser? - Nei, bruken av dei var eigentleg berre ei impulshandling på eit oppdrag i 96, men dei ble så godt mottekne at dei seinare har blitt eit fast følgje. Det var som slagverkar i Garden at Arne Braut fekk opplæring i trommestunt. Eit trommestunt er kort forklart eit musikkstykke skrive for ei gruppe paradetrommer, der det visuelle er minst like viktig som sjølve musikken. Det mest iøyenfallande er stikkeløft og ulike triks med stikkene medan ein spelar. - Etterkvart har vi blanda inn meir og meir innslag av crazyhu-


15

veie

mor i stunta. Det blir mye hoing og skriking. Braut ler. - Det som er viktigast for meg, er ü fremma og spreie glede. Somme hoppar i fallskjerm, medan eg für eit kick av ü fü folk til ü le seg i hel. Goe greie begge veie SAKMIL medlemmane følgjer med i tida, og har oppretta eigne internett-sider. Her kan du blant anna lese SAKMIL-nyheitene. - Det er rykte og rauaraddel om folk og fe pü JÌren, fortel Braut. - Rauaraddel? - Ja, sladder, dü. Pü nettsidene finn du og ei eiga ordliste, med ein del sterke ord og uttrykk med tilhøyrande forklaringar. Som for eksempel utsegna "Goe greie begge veie". Ein vanleg kommentar i Arne braut sitt vokabular, og som kan tolkast ganske fritt. - Ordlista bestür av visdomsord som kjem frü lokale heltar, pluss ein del gamle jÌrske uttrykk, seier Braut. - Men mange av dei er ganske pü kanten.

- Hehe, ja me har fütt püpakning for det. Derfor er ordlista utstyrt med ein advarsel for sarte sjeler. Arne Braut gliser lurt. To smü jenter kjem inn i stua og fortell faren kva dei har gjort pü skulen.Arne Braut har vore produktiv, og har tilsaman fire jenter. - Eg har alltid blitt godt likt av ungar. Det er nok mange i den eldre garden som synest at eg er litt for gal, men ungane liker det. Dei er sü Ìrlege og direkte. "Du har damesko" seier dei til meg nür eg har pü meg treskoa. Sü har eg alltid eit par laustenner i lomma, og shower litt med dei. Da eg var liten, gadd aldri mennene ü snakke med oss ungar. Hvis du ikkje tar deg tid, sü har du tapt den dagen du er sjuk og ungane dine ikkje gidd ü komme. Eit par blü auge blir alvorlege. - Eg bestemte meg for at eg ikkje skulle vere sünn med mine ungar. Nü har eg fire jenter, og ser fram til ein god alderdom.Auga blir smilande igjen. - Det er slike smü ting, som for eksempel at ei av jentene har gjort noko kjekt pü skulen, som gjer meg glad, og som betyr mest for meg. For ei tid tilbake fann eg eit storspovereir med fire egg i utpü marka. Dü sette eg opp ein pinne ved reiret, og sa til dei andre at dei ikkje skulle pløye der. Eg tok med meg jentene bort for ü sjü pü egga. Og medan dei sat forsiktig pü huk ved reiret og sa "ü, sü fint", tenkte eg ; sü smütt og flott somme ting kan vere. Here, there and everywhere Arne braut sin helt heiter John Lennon. - Eg har alltid vore stor Beatlesfan, medgir han. Lennon var eit ikon. Han var lynande skarp, og han hadde og humor. Han valde ü seie tydeleg frü om det han sto for. Braut sjølv er ikkje alltid like direkte. - Eg har lÌrt meg til ü vere avmült i visse sammenhengar. Som for eksempel med kundane. Ein mü hugse pü at folk er forskjellige. Men det er eit par politikarar som han gjerne skulle sagt eit par alvordsord til. Han lanserer ein ny ide. - Det skulle vore arrangert ein ekte skittkastingskonkurranse for politikarar, der dei kunne kasta hønsegjødsel pü kvarandre. Sü kunne det vore nokre dommarar som avgjorde kven som var best. Til slutt kunne ein hatt ein paneldebatt om kvifor politikarane alltid er sü usaklege. Braut ler høgt. - Det er jo ein kongeide. Det hadde vore jekla festleg.Til slutt kunne ein spylt dei i dusjen. Haha. Intervjuet er slutt.Vi er pü veg ut for ü ta ein kikk inn i "Poddebuü",Arne Braut sitt kontor. - Eg fekk overbevist dama pü opplysninga om at ei poddebu var eit jÌrsk uttrykk for varelager, sü nü stür namnet pü gule sider. Han tar pü seg treskoa. Ein blü og ein raud. - Kvifor har du to ulike sko? - Hehe, vil du høyre den historia? Jo, det hadde seg slik at eg kjøpte meg nye raude tresko. Det er jo sü in med det nü. Men sü møtte eg ein dag ein gammal bekjent i butikken. Han süg pü dei raude skoa mine, og spurte om eg var blitt ein skap-homo. Etter det mütte eg nesten kjøpe meg eit par blüe tresko. Sü nü gür eg likesü greitt med ein av kvar. - Du tar med andre ord framleis vare pü den feminine sida i deg? - Hahaha , ja ein kan vel seie det slik.

MĂ˜BELKUPP UE 340 SPISEST 6 STOLER ORD+ SKAP+B KUN

,12990

UE SPISEST INDISK HELTRE N SOLID R KU 6 STOLE BORD +

5990,

UTVALG er, KJEMPE spisestuer, seksjonøbler... m er, ke heltre i salong ler, indis smümøb

JA MĂ˜BLER Sandnes

Egersund

Telefon: 51 60 18 00 Havannasenteret vis a vis Mega Man.- fred.: 10 -19 Lørdag: 10 -16

Telefon: 51 49 42 00 Butikk og hovedlager pü Tengs Man.- fred.: 9 -17. Tors: 9-18 Lørdag: 9 -13.30

KJĂ˜P I DAG BETAL OM 4 MĂ…NEDER

6%,+/--%.4), 6°246%2+34%$ 5!.3%44(6),+%4 "),-%2+%$5 +*ÂŒ2%2 0ERIODISK+JÂ’RETÂ’YKONTROLL $UKANFĂ‹UTFÂ’RTALTPĂ‹SAMMESTED

+LEPP !UTO ER MED I -ECA #AR 3ERVICE KJEDEN

OG I -ECA LIKER VI ALLE BILMERKER 6I UTFÂ’RER ALLE REPARASJONER OG SERVICER PĂ? DIN BIL MED HÂ’Y KOMPETANSE OG TIL EN KONKURRANSEDYKTIG PRIS 6I UTFÂ’RER REPARASJONER OG SERVICER IFÂ’LGE BIL PRODUSENTENS INSTRUKSJONER OG VI BRUKER GOD KJENTE RESERVEDELER $ERFOR GJELDER OGSĂ? NYBIL GARANTIEN ETTER BESÂ’KET HOS OSS

$EN  MAI Ă?PNER VI I HELT NYE mOTTE LOKALER

VIS A VIS &ELLESKJÂ’PET MED *Â?RHAGEN SOM NÂ?RMESTE NABO 6I VIL FRISTE MED EN HÂ’YTIDELIG Ă?PNING MED /RDFÂ’REREN +LEPP (ORNMUSIKK

OMVISNING OG AKTIVITETER 6IL DU VITE MER FÂ’LG MED I AVISEN .YĂ?PNING I HELT NYTT BYGG  MAI

+,%00!54/"),6%2+34!$!3 -Â UYHJHQ    .OHSSH  7HOHIRQ      7HOHIDNV    


16

KJØKKENSJEFEN ANBEFALER

Mariner t k yllingbr yst med ovnsbakte poteter Heine Grov ved Jæren hotell har bidratt med kjøkkensjefens matanbefaling i denne utgaven av Jærbuen: Marinert kyllingbryst med ovnsbakte poteter

Mengdene varierer du alt etter hvor mye mat du ønsker å lage.

rundt to timer. Stekes rundt ti minutter i varm ovn.

Forberedelser: Del kyllingbrystet i tre på langs.Tre dem på spyd (fremdeles på langs), og legg dem i marinaden i

Marinaden: Bland sammen olivenolje, soyasaus, finhakket chili, koriander, ingefær og knust

i ovn på 170 grader i 30 minutter.

pepper. Prøv deg litt frem for å finne din smak. Ovnsbakte poteter: Vaskede mandelpoteter skjæres i båter, og blandes med sjalottløk, hvitløk, urter, salt og pepper. Bakes

Menn, vin o g ma t Vinklubben Ergo Bibamus treffes en gang i måneden for vinsmaking, diskusjon og en god matbit. En glødende interesse for vin forener denne guttegjengen. Det klirrer i glass, men praten sitter ikke så løst. Det er full konsentrasjon rundt glassene, for TEKST/FOTO: kvelden fylt Sjur O. Anda av italiensk rødvin. Det noteres flittig på oversikten, her skal det karaktersettes. Beste vin skal kåres. Egentlig skulle en vinimportør presentere noe av sitt sortiment, men han ble forhindret. Kveldens rangering er også gjort i fagbladet "Vinforum". Medlemmene i den jærske vinklubben synes det blir spennende å se om resultatet blir likt, eller om de jærske smaksløkene skiller seg fra ekspertenes. Bare menn Vinklubben Ergo Bibamus ble startet i 1991. Etter mange år som reisende, hvor han lærte stadig mer om mat og vin, fant president Arve Edland ut at det var på tide med en vinklubb. Hensikten var å ha det trivelig rundt vinen, og å utvikle medlemmenes kunnskap om, og interesse for vin. Det er også et sterkt sosialt innslag. I utgangspunktet kan hvem som helst bli

medlem, men det er klare regler for hvordan rekrutteringen skjer. - Vi skal ha et bra miljø. Derfor kan kun folk som blir foreslått av et medlem bli med.Alle andre i klubben har også vetorett mot alle slike forslag, sier Arve Edland. Nå er de totalt 28 medlemmer, alle menn. De fleste av dem får nok finne seg i å kalles godt voksne. - Det er ingenting i vedtektene om at vi ikke kan ha kvinnelige medlemmer, men foreløpig er vi bare menn, sier president Arve Edland, som påpeker at de ikke ville starte en ektefelleklubb. På tur Annet hvert år er det på tide med en klubbtur. Det har vært mye Frankrike, og litt Italia. I år går turen til Bordeaux. Det er sjette gangen gjengen er på tur. I Bordeaux trives de særlig bra. Noen av medlemmene er medlem i et fransk vinbroderskap, og de har gode kontakter i det klassiske vindistriktet. - Turene er fantastisk kjekke, og vi har god oppslutning, sier Edland. Klubbens navn, Ergo Bibamus er latin, og betyr "La oss altså drikke". - Det har vært greit å ha dette navnet når vi har vært på tur. Både i Frankrike og Italia har de et annet forhold til latin, og de begriper hva det handler om. Det hadde ikke vært like lett med et norsk navn, sier Edland. Vinvalg På de fleste møtene gir vinvalget seg selv. Da er det en foreleser eller importør som presenterer en vin, og denne skal behørig smakes og vurderes. Enkelte møter, slik som denne kvelden, er det bare medlemmene som er til stede. Da bestemmer Edland, i samarbeid med sekretær Jan Erik Vold, hvilke lekkerheter som skal under ganen.

Kvelden går sin gang.Vinen helles i en vannskål etter hvert som de blir ferdige med de ulike glassene. Alkoholmisbruk, mener enkelte,

men her er det smaken som står i sentrum. Det blir en liten diskusjon rundt en av vinene. Smaken er det

ikke noe galt med, men noen synes de kjenner igjen en vårlig odør.

Utvalgte arrangementer: 16. juni Pilgrimsvandring langs Kongevegen ved havet. Søk stillheten, og gå i ditt eget tempo. For mer info kontakt Kyrkjekontoret tlf: 51770377. 19. mai Verdenspremiere på Starwars Ep.III kl.00.03 i Storstova på Bryne.Vær tidlig ute med å kjøpe billetter! - Den svenske trioen Triakel holder fullmånekonsert ved

Friluftshuset på Orre klokken 20.00. 23. mai "Pretty Girls".Allsidig trening og sosialt samvær for damer i 50 års alderen. Mandager i Nærbø idrettshall fra klokken 13.3015.00.Tilbudet er helt gratis, og påmelding trengs ikke. 25. mai Er du hjemmeværende forelder på

dagtid? Ta med barna dine og "Kom og leik" i Varhaughallen. Fysisk aktivitet for foreldre og barn på dagtid mellom klokken 09.30-11.15. 27. mai Hobbygruppe på Fredheim i regi av Klepp frivillighetssentral. Målgruppen er voksne damer som er glad i håndarbeid i sosialt lag. Gruppen treffes fredager fra klokken 10.30-13.00.

- Jærdagen går av stabelen på Bryne, og varer hele helgen. En moderne salgsmesse med underholdning og opplevelser. - Jærnåttå arrangeres for 14. år på rad, og levende musikk av alle slag blir å høre på Brynes utesteder. 28. mai Talentiaden "Scenen er din" på Bryne. Interesserte kan melde seg

på til Osmund Eide på tlf: 90 11 42 91. 29. mai Nærbøhallen holder "Åpen hall" for foreldre og barn hver søndag klokken 09.00-12.00. En fin mulighet for foreldre og barn til å leke og være i fysisk aktivitet sammen. - Lostur til Ognaheia.Ta på gode tursko og møt ved Ogna jernbanestasjon klokken 12.00.Turen vil ta om lag fem timer og går innom


17

"Sk yggemaneren"

MITT BOKTIPS

Endelig foreligger den på norsk, boken som ble kåret til "Beste barne-og ungdomsbok" og "Beste nykommer" av British Book Award. Dette er fantasyromanen som engelske aviser kalte "HOTTER than POT-

Forfatter: G.P.Taylor (Avenir Forlag, 2005).

TER" (Daily Mail) og "Biggest event in children`s fiction since Harry Potter" (The Times) En av hovedpersonene i boken, Obadiah Demurral, er sogneprest i 1700-tallets England. Men han er også en skyggemaner - en som snakker med de døde - og han styrer over landsbyene Peak og

Thorpe med jernhånd. Men Demurral er ikke fornøyd han ønsker å få kontroll over hele verden. Han skyr ingen midler for å få sin vilje gjennom, og nå har han planer om å skaffe seg et våpen som til og med skal få Gud og englene til å lyde.

Bokomtale av: Brikt Goa

Thomas og hans venn Kate dras ufrivillig inn i en åndeløst spennende kamp mellom det gode og det onde, der mystiske skapninger og uventede farer lurer i skogen og der ingenting lenger kan tas for gitt…

GP Taylor er gift trebarnsfar og sogneprest i Cloughton like ved Scarborough. Fra høsten 2004 arbeider han mer eller mindre som heltidsforfatter. Hans neste bok "Wormwood" kommer til høsten.

Skambankt sørger for rutinert punk.

Mye på både på dagen o g "nåttå"

NEDERST TIL VENSTRE: President Arve Edland leder avstemningen om hvilken vin som er den beste. LITE BILDE TIL HØYRE: Lukt er en viktig del av smaken. Lukter det penger mon tro? STORT BILDE: Man får bare smake. Ellers blir smaksløkene sløve.

- Lukter det ikke litt skit av denne? Utbruddet er spontant. Etter litt dividering mellom med-

Musehola, demningen, Homsevatnet og gruvene. 31. mai Mekkeklubben på Lye samles tirsdager og torsdager mellom klokken 17.00 og 21.00. 01. juni Sosialt samvær på Lye fritidsklubb onsdager fra klokken 19.00-22.00.

lemmene kommer en noe bondsk konklusjon. - Det lukta pengar.

22. juni Den irske legenden Andy Irwine gjester friluftshuset på Orre. Med sitt vakre strengespill og en stemme som går rett til hjertet skal han holde fullmånekonsert fra klokken 20.00. Forhåndssalg på telefon nummer: 51 42 98 60.

Jærdagene og "Jærnåttå" går av stabelen med start 27. mai. Det blir et bredt program som kan lokke både liten og stor. Musikkelskerne får også sitt. - Vi satser litt mer på et eldre publikum i år. Håper dette vil dra folk, sier underholdningsansvarlig Sverre Heskestad i Jærdagene. Et eksempel på denne satsingen er Harald Heide Steen jr. som kommer på søndagen. Han tar med seg de mest kjente figurene, så vi vil nok stifte bekjentskap både med russiske u-båtkapteiner og kanskje kommer Balle Clorin. For de mer hage- og blomsterinteresserte kommer Blomster-Finn. Han vil snakke om, og jobbe med blomster, samtidig som han sørger for litt underholdning. Ove Rocketroll er et populært innslag for de minste, og var en stor suksess i fjor. Hemmelig På lørdag klokken tre på ettermiddagen skal det også være en hemmelig artist. Heskestad

D`Sound underholder på Jæren hotell.

TEKST/FOTO:

lover at det blir en av stort format, men vil ikke si noe mer om hvem det er.

Sjur O. Anda

Som vanlig blir det markedsgate, mye underholding, god mat og en masse dyr. "Nåttå" Når natten har senket seg over byen, og de yngste har karret seg i seng, kan mor og far, eller storebror og storesøster trygt ta seg ut igjen. Det er en imponerende samling artister som gjester Bryne denne helgen. D`Sound kan oppleves på Jæren hotell lørdag. Her blir det

pop for alle penga. Lyden de refererer til er en fusjon av acid jazz, soul, funk, pop and drum'n'bass, mixet sammen til en distinkt sound som kan falle i manges smak. Danse kan du gjøre til Ållveltes. Dette populære brynebandet har stor rutine, og med full blåserekke bør trykket bli høyt nok. Bertine Zetlitz er en rutinert popdronning, og på mange måter dagenes høydepunkt. I vinter hadde hun stor suksess med singelen "Fake your beauty". Et morsomt innslag blir kleppguttene i "Skambankt". Punk, punk punk. Helt herlig.


18

På kurs med Heine Jærtapas sto på menyen da Heine Grov ved Jæren hotell arrangerte matkurs. De 19 fremmøtte fikk tilberede alt fra lammeboller til marinert scampi. Det hele ble toppet med ulike dressinger og sauser. – Alle råvarene er fra jæren, flirer Heien Grov og holder opp en pose med ferdigkjevlet vårrulldeig. Nei, ikke alle råvarene var produsert lokalt, men de fleste hovedingredienTEKST/FOTO: sene har sitt opphav i Sjur O. Anda distriktet. Poenget med kurset er å vise at tradisjonelle råvarer kan brukes på nye måter. Kveldens kokkeguru kaller det moderne jærmat. Etter en rask gruppeinndeling, og fordeling av arbeidsoppgaver – hver gruppe skal ha ansvar for en eller to retter – setter hobbykokkene i gang. Det er kun to menn med på kurset. Det er tydelig at kjøkkenet fremdeles er kvinnens domene. En av mennene forteller at det er andre gang han er på kurs. – Sist var for sikkert 50 år siden. Da var det matlagingskurs for menn. Det var en dame i Kannik som hadde det. De fleste som var med, var godt voksne, også meg, som nettopp var ferdig gymnasiast, ler mannen. Det klirrer i kjørler og kar. Spørsmålene hagler, Heine svarer og demonstrerer så godt han kan. – Skjær chilien med skinnsiden ned, da er det mye enklere, og alle kjernene skal ut, er beskjeden Roy Flataukan får. Han skal lage en sursøt chillisaus. – 12 store chillier til dette, er ikke det litt mye, spør Flataukan. – Det kan nok virke mye, men når chillien blandes med det sure og det søte, demper dette det sterke, forklarer Heine, før han forsvinner i en hvitløkssky. Noen damer trenger hjelp med en hvitløksmajones. Alle ingredienser er godt blandet, nå kommer det vanskelige. Oljen skal piskes inn. – Hell bitte litt om gangen, og pisk fort. Hvis du får for mye på en gang, er det lett at majonesen skiller seg. Heine tar vispen, mens Beate Kverneland Undheim forsiktig heller på olivenoljen. – Olivenoljen setter en del smak til majonesen, og den stivner dersom den settes i kjøleskapet. Dersom du vil ha en mer nøytral smak, som dessuten kan lagres kaldt, kan du bruke soyaolje isteden, sier Heine, mens han pisker. Å velge olivenolje er i seg en kunst. Utvalget er stort, og det er vanskelig å vite hva som er bra. Kveldens utgave er kjøpt av Fritz Røeds svigersønn i Liguria i Italia. Vårrull Etter hvert blir de fleste ferdige med sine oppgaver. Enkelte tar seg et glass vin, og begynner forberedelsene for selve måltidet. Bare ved et bord jobbes det på spreng. Mor og datter bretter vårrulldeigen så godt de kan. Bordene settes sammen. Det legges duk på langbordet, servietter brettes med stor effektivitet. Folk er sugne på å smake det de selv og andre har laget. – Mmm, dette var snadder, sier Roy Flataukan. Han er ikke helt fornøyd med chillisausen han laget. Den ble litt for flytende, men smaken var bra.Tallerkener fylles med lekkerheter. Praten sitter løst. En blir godt kjent gjennom å matlagingen.

STORT BILDE: Beate Kverneland Undheim får litt hjelp av kjøkkensjef Heien Grov med majonesen. TIL VENSTRE: Tone Stene Fredsvik blander mandelpotetene med store mengder olivenolje. MIDTEN: Roy Flataukan er fornøyd med smaken av chilisausen, men synes den ble litt tynn. TIL HØYRE: Etter en økt på kjøkken er det godt å forsyne seg av lekkerhetene, og sette seg til bords.


19

NYHET I EGERSUND

Me treng

TOMTER

JÆRMUSEET KVIA Skilta frå RV.44 v/Vigrekrossen.

Ta kontakt for uforpliktende vurdering av muligheter og pris

Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen!

Kanskje er tiden inne til å realisere drømmen om egen bobil? Med autorisert verksted tar vi selvsagt all service lokalt.

Vitensenterutstillingar Museumsgard

Varhaug, Tlf. 51 43 07 70 - fagkunnskap gir trygghet

Åpe: Måndag-Fredag: 10.00-15.00 Søndag: 12.00-17.00

Fardal Bil AS

Autorisert OPELOPEL og SUZUKI virksomhet Autorisert virksomhet 51 49 46 10 Eie, 4370 EGERSUND. Telefon 51 06 00 00

Møt VÅREN med NY frisyre!

www.jaermuseet.no

Sliping av betonggulv & overflatebehandling

Nytt av året!

Lakro 1000 og Lithurin(støvbinding) Åpningstider: Mandag: stengt Tirsdag: kl. 09.00-19.00 Onsdag: kl. 09.00-16.00

tlf. 38 35 13 87 - mob. 91 57 34 44 www.egelandgulvstop.com - sigbegel@frisurf.no Torsdag: kl. 09.00-19.00 Fredag: kl. 09.00-16.00 Lørdag: etter avtale

4353 Klepp st. Tel.: 51 42 32 93

FASTE, LAVE PRISER - og Norges tøffeste garantier!

Kvalitetsgaranti Holdbarhetsgaranti. Bleieskiftavtale. Finner du en vare som Vi gir deg hver 4. Libero på frukt og grønnsaker. går ut på dato i dag eller i bleiepakke du handler Dobbelt pris tilbake hvis du ikke er fornøyd. morgen får du varen gratis.* uten å betale for den. *Gjelder ikke brød- og bakervarer.

• KIWI Rosseland • KIWI Verdalen • KIWI Øksnevad

7-23 (9-20)


Kjøkken for den kresne

Vi lager drømmebadet til avtalt tid og pris

Langgata 15 - 4362 VIGRESTAD Telefon 51 43 73 01 - Telefax 51 43 78 89

Jærbuen nr 4-2005  

Månedsmagasin for Klepp, Time og Hå

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you