__MAIN_TEXT__

Page 1

ATLANTIS ISBN 978-91-7353-468-0

Atlantis

www.atlantisbok.se

– vardagslivet s skulptör

Aron Jerndahl

Det är inte konstigt om du inte hört namnet Aron Jerndahl förut. Han är i det närmaste helt bortglömd i den svenska konsthistorien, förutom då för den jugendaktiga och ofta avbildade tennskålen Bonddansen från 1903. Ändå var han under 1900-talets första årtionden en kändis i konstlivet. Aron Jerndahl ägde en häpnadsväckande teknisk talang liksom en uppdriven sensibilitet och formkänsla som ännu berör. Han var i en och samma person kyrkorenoverare, dekorationsmålare och konsthantverkare. Som skulptör blev han – uppvuxen i Möklinta socken – en djupt originell skildrare av framför allt bönder och bönders arbete. Men karriären blev bara alltför kort, då Jerndahl förstörde händerna under experiment med syrabad för att göra sina gipsskulpturer mer beständiga. Lennart Parknäs rekonstruerar i denna bok ett gripande konstnärsöde.

Lennart Parknäs

Målare och skulptör.

Aron Jerndahl – vardagslivets skulptör

Jappe Liljedahl Fotograf, formgivare, webdesigner. Har genom åren lärt sig och inspirerats av folk i sin omgivning. Det började med konst på folkhögskolan och gick sedan vidare mot illustration och foto på Beckmans reklamskola. Fotointresset tog över och han jobbade som professionell fotograf i tio år, med många intressanta uppdrag, en del av dem guld- och silveräggsbelönade. År 1992 kastade Jappe Liljedahl sig över datortekniken och provade på allt från illustration, formgivning, 3D, bildbearbetning till webproduktion. Den röda tråden i hans (yrkes)liv har varit bilden och det visuella, som aldrig slutar att fascinera.

Aron Jerndahl 1858-1936

Lennart Parknäs

Lennart Parknäs Psykolog, pedagog och kulturskribent. Ett långt liv som psykolog och pedagog ledde till ett intensivt arbete i Italien med icke-våldsgrupper och fredsgrupper, senare kombinerat med arbete med personlig och andlig utveckling. Hans bok Vägen till förändring, som skrevs för svenska alternativrörelser, översattes till italienska som Attivi per la pace . Vid sidan av yrkeslivet har Lennart Parknäs publicerat böcker och artiklar om sin norrbottniska bakgrund. Han bodde cirka 15 år i den västmanländska idyllen Möklinta där han stötte på Aron Jerndahl. Lennart Parknäs sitter i styrelsen för Aguélimuseet.

”Med denna bok får vi möjlighet att lära känna Aron Jerndahl, en konstnär vars tekniska mångkunnighet är lika häpnadsväckande som hans sensibilitet och formkänsla är djupt berörande. … Desto större anledning finns det att känna tacksamhet och beundran inför den forskargärning som Lennart Parknäs ägnat Aron Jerndahl och som resulterat i denna väl dokumenterade och vackra bok. Den svenska konstens historia kring förra sekelskiftet berikas med ett betydande konstnärskap.” Olle Granath i förordet

Atlantis


Aron Jerndahl


Aron Jerndahl Lennart Parknäs

Med fĂśrord av

Olle Granath Form och foto

Jappe Liljedahl

Atlantis


Projektet har erhållit ekonomiskt stöd från: Sven Ivar och Siri Linds fond vid Konstakademien Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser Berit Wallenbergs stiftelse Kungl. Patriotiska Sällskapet Sven och Dagmar Saléns stiftelse Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur Magnus Bergvalls stiftelse

Atlantis, Stockholm © Lennart Parknäs 2011 © Bokförlaget Atlantis 2011 Omslag: Liten bondpiga (“Slinkan”), Gips, 1902 Grafisk form: Jappe Liljedahl Fotograf – där icke annat anges – är Jappe Liljedahl Måtten har angivits som höjd × bredd i centimeter för målningar, vanligen endast höjd för skulpturer Tryck & binderi: Livonia Print, Riga, Lettland 2011 ISBN 978-91-7353-468-0


Innehåll Förord   8 Aron Jerndahl   11 Bondpojk i Möklinta   19 De hårda åren   23 Köpenhamn   29 En ambulerande tillvaro   38 Kyrkorenoveraren   46 Att välja väg   58 Skördeåren   70 Full fart i ateljén   96 Kritiken   100 En detektivhistoria i sonatform   106 Vad är det han gör?   112 Katastrofer   120 En plats i offentligheten   132 Kritiken svalnar?   146 Familjen   152 Trädgården i Tallbacken   158 Jerndahls tankevärld   162 Vad skall han göra nu då?   171 Aron Jerndahl möter Edward Jangö   188 Självbild och andras bilder   194 Skaparen   198 Efterord   200 Verkförteckning   202 Noter   222 Bibliografi   228 Litteraturförteckning   230 Personregister   234


Förord Den som passerar porten i muren in till Thielska galleriets trädgård möts av en eftertänksam odalman som lutar sig mot sin spade. Hans utstrålning signalerar till betraktaren att man från och med nu noga bör besinna vad man ger sig in på, ett utmärkt budskap till den som skall umgås med framstående konstverk en stund. Bronsgubben är en utmärkt visualisering av den berömda devisen över oraklet i Delfi: ”Känn dig själv.”

Det lider mot skymning. Brons. 190 × 125 × 121. Signerad: Aron Jerndahl 1902. OTTO MEYER Fud. Sthm.

8


Det är inte många besökare som vet namnet på skulptören, en gång uppburen, hyllad och utställd i både Sverige och utlandet, i dag tämligen bortglömd. Med denna bok får vi möjlighet att lära känna Aron Jerndahl, en konstnär vars tekniska mångkunnighet är lika häpnadsväckande som hans sensibilitet och formkänsla är djupt berörande. Åtskilliga fler än de som hört hans namn har sett och tilltalats av hans tennskål Bonddans som är en av den svenska jugendstilens ikoner, elegant och urban kan man tycka att den skiljer sig avsevärt från de känsligt uppfattade skulpturer av arbetstyngda kroppar som dominerar i hans verk. Detta visar på spännvidden i hans konstnärskap. Till detta skall läggas att han var en utsökt målare, något som framför allt kommer till uttryck i de sena årens enastående pasteller, bland andra interiörerna från Thielska som är något av det märkligaste som presterades i tidens måleri. Det är en tankeställare att ett konstnärskap som detta så fullständigt kan falla ur historien, i synnerhet som det rör sig om en person som ingalunda var isolerad och ensam i sin samtid; som boken visar hade han ett brett umgänge med samtida kollegor och författare. Desto större anledning finns det att känna tacksamhet och beundran inför den forskargärning som Lennart Parknäs ägnat Aron Jerndahl och som resulterat i denna väl dokumenterade och vackra bok. Den svenska konstens historia kring förra sekelskiftet berikas med ett betydande konstnärskap. Olle Granath

9


10


Aron Jerndahl – vem är det? På Roms magnifika Galleria Nazionale d’Arte Moderna visas under årsskiftet 2002/2003 en stor utställning om svensk konst och svenskt konsthantverk i början av 1900-talet. Titeln är Atmosfere del Nord. En detalj ur Fjæstads Vinterafton vid en älv pryder omslaget på katalogen. Alla våra stora är med. Målarna Zorn, Carl Larsson, Fjæstad, Nordström, Kreuger, prins Eugen, Wilhelmson och alla vi känner från Konstnärsförbundets blomstringsår. Konsthantverkare som Wallander, Ferdinand Boberg, Gate, Hald, Ollers. Alla, alla. Olja, glas, keramik, textil konst. Allt vi sett här hemma som representativt för dessa år. Och alla de kända namnen. De teman som går igenom hela utställningen är Konst åt alla och Jugend. Och plötsligt hoppar vi till när vi bläddrar i den stora, välillustrerade katalogen.

G. Fjæstad: Vinterafton vid en älv, © Foto Nationalmuseum, Stockholm.

11


12


Jugend så det brakar! Och svenskt! Och så läser vi:

ARON JERNDAHL (1858–1936) 48. Coppa con coperchio ”Danza contadina”, 1903

13


Alltså:

ARON JERNDAHL (1859–1936) 48. Tennskål med lock ”Bonddans”, 1903

Svepande jugendböljor i dansen, ett gammalt par och ett ungt virvlar förbi som handtag till skålen och överst tronar spelemannen som knopp till locket. Suveränt! Skålen dyker också upp under 2005–2006 på en utställning på Bröhanmuseet i Berlin, som specialiserat sig på jugend. Denna utställning har samma bredd som den italienska och en lika praktfull katalog. Jaha, skålen har vi kanske sett i andra sammanhang. Men vem i all världen är Aron Jerndahl? Ja, vi finner honom i Svenskt Konstnärslexikon. Men där är ju alla! Litteraturförteckningen i den italienska katalogen tar upp en skrift från 1903. Och en från vardera 1928, 1964 och 2001. I ingen av dem finner man en sammanhängande skildring av Jerndahls liv och konst. I Svenskt Konstnärslexikon skriver Tore Palmér en artikel om Jerndahl på cirka två spalter inklusive illustrationer. Levnadsteckningen är kortare än en spalt. Nio av hans verk är nämnda i texten, dock inget av dem med foto. Det är rätt magert. I svensk konsthistoria verkar Aron Jerndahl död – stendöd. Den här boken försöker rätta till den obalansen bland annat genom att vara en katalog över Jerndahls verk. Den är dock mycket osystematisk då Jerndahl var dålig på att signera och datera. Men alla i dag kända verk finns med, med få undantag (se Verkförteckning sidan 202).

14


15


Så! Bonddans – tennskål. Den gjorde Jerndahl 1903 och han hade då sedan något år etablerat sig framför allt som skulptör. Han var medlem av Konstnärsförbundet och syntes på deras utställningar under det första decenniet av 1900-talet. Museer köpte hans verk, Eva Bonniers konstfond bekostade två skulpturer i sandsten i en Stockholmsskola. Hans Det lider mot skymning sattes upp i brons i en park i centrala Köpenhamn. Han är god vän med den unge Grünewald och gör en statyett av honom. Anders Österling skriver en dikt till en av hans små statyetter. Prins Eugen intresserar sig för honom.1 Han är verkligen inne! Men han är över fyrtio år. Varifrån kom han? Hur var vägen hit?

16


Det äldsta tenngjuteriet i Stockholm i slutet av 1800-talet var Santessons. Verkmästaren på Santessons hette Fritjof Schreuder. Han lämnade firman 1896 och startade eget i kompanjonskap med Karl Olsson på Agnegatan 10 på Kungsholmen, den stadsdel i Stockholm där de flesta tennverkstäderna var belägna. Fritjof Schreuder dog 1941 men han hann se firmans nybyggda hus på dåvarande Huvudstavägen 51. Den var länge störst inom gjuteribranschen i ständig konkurrens med Bergmans. Schreuder & Olsson gjöt eller sålde i kommission Jerndahls Bonddans.

År 2005 började jag fråga mig vad som hade hänt med Schreuder & Olsson. Jag fick kontakt med Nils-Erik Schreuder. I februari 2005 besökte jag gjuteriet tillsammans med fotografen Jappe Liljedahl. Det visade sig att hela firman existerade intakt i de lokaler som man byggde 1940. Allt fanns kvar, formar, verktyg, delar av lagret, allt. Det blev sammanlagt 105 bilder. Vi hittade också delar av formen till Jerndahls Bonddans spridda lite varstans. Tillsammans sökte vi efter fler och lyckades nästan plocka ihop hela formen till Bonddans!

17


ATLANTIS ISBN 978-91-7353-468-0

Atlantis

www.atlantisbok.se

– vardagslivet s skulptör

Aron Jerndahl

Det är inte konstigt om du inte hört namnet Aron Jerndahl förut. Han är i det närmaste helt bortglömd i den svenska konsthistorien, förutom då för den jugendaktiga och ofta avbildade tennskålen Bonddansen från 1903. Ändå var han under 1900-talets första årtionden en kändis i konstlivet. Aron Jerndahl ägde en häpnadsväckande teknisk talang liksom en uppdriven sensibilitet och formkänsla som ännu berör. Han var i en och samma person kyrkorenoverare, dekorationsmålare och konsthantverkare. Som skulptör blev han – uppvuxen i Möklinta socken – en djupt originell skildrare av framför allt bönder och bönders arbete. Men karriären blev bara alltför kort, då Jerndahl förstörde händerna under experiment med syrabad för att göra sina gipsskulpturer mer beständiga. Lennart Parknäs rekonstruerar i denna bok ett gripande konstnärsöde.

Lennart Parknäs

Målare och skulptör.

Aron Jerndahl – vardagslivets skulptör

Jappe Liljedahl Fotograf, formgivare, webdesigner. Har genom åren lärt sig och inspirerats av folk i sin omgivning. Det började med konst på folkhögskolan och gick sedan vidare mot illustration och foto på Beckmans reklamskola. Fotointresset tog över och han jobbade som professionell fotograf i tio år, med många intressanta uppdrag, en del av dem guld- och silveräggsbelönade. År 1992 kastade Jappe Liljedahl sig över datortekniken och provade på allt från illustration, formgivning, 3D, bildbearbetning till webproduktion. Den röda tråden i hans (yrkes)liv har varit bilden och det visuella, som aldrig slutar att fascinera.

Aron Jerndahl 1858-1936

Lennart Parknäs

Lennart Parknäs Psykolog, pedagog och kulturskribent. Ett långt liv som psykolog och pedagog ledde till ett intensivt arbete i Italien med icke-våldsgrupper och fredsgrupper, senare kombinerat med arbete med personlig och andlig utveckling. Hans bok Vägen till förändring, som skrevs för svenska alternativrörelser, översattes till italienska som Attivi per la pace . Vid sidan av yrkeslivet har Lennart Parknäs publicerat böcker och artiklar om sin norrbottniska bakgrund. Han bodde cirka 15 år i den västmanländska idyllen Möklinta där han stötte på Aron Jerndahl. Lennart Parknäs sitter i styrelsen för Aguélimuseet.

”Med denna bok får vi möjlighet att lära känna Aron Jerndahl, en konstnär vars tekniska mångkunnighet är lika häpnadsväckande som hans sensibilitet och formkänsla är djupt berörande. … Desto större anledning finns det att känna tacksamhet och beundran inför den forskargärning som Lennart Parknäs ägnat Aron Jerndahl och som resulterat i denna väl dokumenterade och vackra bok. Den svenska konstens historia kring förra sekelskiftet berikas med ett betydande konstnärskap.” Olle Granath i förordet

Atlantis

Profile for Jappe Liljedahl

Aron Jerndal  

En bok om konstnären Aron Jerndal skriven av Lennart Parknäs

Aron Jerndal  

En bok om konstnären Aron Jerndal skriven av Lennart Parknäs

Advertisement