Jaarboek 2004

Page 1















'...

'\.q'... '.. P,

?-a .-'\

.re

s


..*

)t

.,rl

fr"r I l


q

à

ê1

.

.\l

!











Nieuwsbrief – februari 2004

Zaterdag 21 februari

carnavalsmiddag in het Poolse Huis aanvang 15.00 uur

Zondag 7 maart extra repetitie

van 12.45 tot 1700 uur in het Poolse Huis voor de senioren.

Zaterdag 13 maart

optreden met gehandicapten in de Burcht van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Zondag 21 maart

Jaarvergadering om 10.30 uur in de Burcht. Er zijn 2 vacatures vrij nl. bestuurlid algemene taken en acties en activiteiten. Wie interesse heeft kan zich opgeven.

Zaterdag 3 april

Optreden kindergroepen voor de Zonnebloem in Waubach, gemeenschapshuis An der Put. Optreden tussen 15.00 uur en 17.00 uur (2 X 30 minuten). Omkleden in de Burcht om 14.00 uur. Meer informatie volgt in de repetitie. Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Optredens:

Karl Wedick Dick de Liefde Math Bex Marije Erken

Afmelden voor de repetities: koor Marije Erken senioren

Hein Polman

kinderen

Patricia Elias

(045) (045) (045) (046)

522 521 525 442

00 48 88 81

72 12 35 22

(046) 442 81 22 (06) 21 27 12 46 (045) 523 18 45 (06) 44 04 07 68 (06) 12 15 88 45

Postbanknummer Podlasie 62 93 041 t.n.v. penningmeester Podlasie Willibrordusstraat 13, 6444 VH Brunssum

Zondag 18 april

De kindergroepen van Podlasie doen mee aan het SVV Euregiokampioenschap in Landgraaf. Meer informatie over tijden etc. volgt.

Zaterdag 3 mei

Optreden van de kindergroepen en het koor tijdens de 3e mei viering in het Poolse huis. Aanvang: 19.00 uur. Omkleden in de Burcht om 17.45 uur, zodat we om 18.45 uur in het Poolse Huis kunnen zijn.

Zaterdag 8 mei

Optreden in het Poolse Huis van de diverse groepen van Podlasie. Meer informatie volgt.


Junioren Danswedstrijd op 7 december België ’s Morgens vroeg ons bed uit met veel plezier op naar onze eerste wedstrijd. We gingen met een paar auto’s naar België we waren er, eerst naar de kleedkamer en dan naar de zaal er was veel publiek. Eerst de peuters, eventjes pauze iets eten en drinken en spelen een paar dansmarietjes en dan de middeltjes, weer pauze. Je moest ongeveer 2 uurtjes wachten, toen hebben we veel rond gelopen. Toen de grote, de prijsuitreiking was eventjes daarna we hebben lang moeten wachten maar wel 2 eerste plaatsen. Iedereen had onder tussen de beker vast gehouden, daarna we zijn ons om gaan kleden en in gaan pakken en zijn weer naar Nederland gegaan. Op naar de kampioenschappen waar we aan mee mogen doen Bedankt dat jullie dit geregeld hebben Patricia, Monica, Karin en Koosie, onze manager.

Jaarvergadering Zondag 21 maart om 10.30 uur in de Burcht. Er zijn 2 vacatures: bestuurlid algemene taken bestuurslid acties en activiteiten Wie interesse heeft, kan zich opgeven bij de secretaris, Dick de Liefde of een van de huidige bestuurleden. Doe dit dan tijdig. We hopen dat u allen aanwezig kunt zijn, dus noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt.

Oud papier Op zaterdag 20 maart 2004 gaat de oud papierploeg weer uit eten. Dit is het jaarlijkse etentje van de ploeg dit trouw heeft gezorgd dat het papier wordt opgehaald. Ook andere leden van Podlasie kunnen aan dit etentje deelnemen (zij betalen de kosten zelf). De leden van de oud papierploeg krijgen voor elke keer dat zij meelopen € 2,30 bijdrage in de kosten van het eten. Degenen die 6 keer hebben meegelopen krijgen eten op kosten van de kas van Podlasie. Dit is een kleine tegemoetkoming in de tijd en energie die deze mensen steken in het ophalen van het papier. De begroting van Podlasie zou al lang niet meer sluitend zijn als we deze inkomstenpost zouden moeten missen. (zie het financiële verslag in de stukken van de ledenvergadering) Deze mannen, die iedere maand voor Podlasie het oud papier ophalen, hebben in 2004 62740 kg. verzameld en daarmee voor Podlasie meer dan € 2500,— verdiend, Het etentje wordt deze keer in het Rembrandthuis in Brunssum, Gregoriuslaan (vroeger gemeenschapshuis de De Kepper) gehouden, dus als er mensen zijn die mee willen dan kunnen ze contact opnemen met Hein Polman. Doe dit wel snel, want we moeten reserveren voor een groep.

Wil je ook een bijdrage leveren aan het ophalen van het papier en daarmee volgend jaar deel uit maken van de groep die gaat eten? Meld je aan bij iemand van de oud papierploeg. Je krijgt van tevoren wel een veiligheidsinstructie en je moet ouder zijn dan 18 j aar . Het oud papier is belangrijk voor de vereniging, want het levert extra geld op. De ploeg bestaat meestal uit dezelfde mensen. Misschien zijn er leden die ook eens de handen uit de mouwen willen steken. Meld je aan bij iemand van de papierploeg. Wie helpt? Vele handen maken licht werk!


Aan alle leden en belangstellenden die willen meewerken aan de Parade in 2004, Beste mensen, Het gaat langzamerhand al aardig op de zomervakantie aan en de Parade 2004 staat al weer bijna voor de deur. Om nu het rooster voor deze dagen te kunnen maken hebben we van iedereen de tijden nodig waarop hij/zij beschikbaar is. We maken dan een basisrooster dat iedereen ter inzage krijgt. Veranderingen zijn altijd mogelijk maar in overleg. We gaan de werkzaamheden rondom de Parade aannemen voor een vast budget. Net als vorige keren is er voor de medewerkers een vergoeding beschikbaar, we moeten nog contact opnemen met de belasting hoe we dit het beste kunnen regelen. Verder bericht hierover volgt. Iedereen wordt gevraagd om daarom zo goed mogelijk aan te geven wanneer hij/zij beschikbaar is. We verrichten zowel werkzaamheden t.b.v. het Paviljoen als het Openluchttheater. Waarschijnlijk zal het Paviljoen nauwelijks voorstellingen hebben, maar wel het verbroederingsfeest. Wel is het Paviljoen opvang bij regen van het Open Lucht Theater. Zoals andere jaren komt er ook weer een rooster zodat je van te voren weet wanneer je dienst hebt. Vanuit de Parade zal gezorgd worden voor herkenbaarheid van de medewerkers in ieder geval in de vorm van badges. De Parade moet evenals andere jaren een leuk feest worden, dit betekent dat medewerkers terughoudend moeten reageren op politiek gevoelige uitspraken. Als je niet weet wat je met iets aan moet verwijs dan terug naar de zaal– c.q. locatiemanager die dienst heeft. Hij/zij zorgt voor ruggespraak met het bestuur van de Parade. Wil je meewerken vul dan het bijgaande invulformulier in. Er komt een bijeenkomst om met iedereen alles door te praten. We hebben binnenkort een 2e bespreking met de organisatie en zullen dan de informatie doorspelen.

Nieuwsbrief – Mei 2004

Zaterdag 8 mei

Optreden van de kindergroepen, seniorengroep en het koor tijdens de 3e mei viering in het Poolse huis. Aanvang: 19.30 uur. Omkleden in de Burcht om 18.30 uur, zodat we om 19.15 uur in het Poolse Huis kunnen zijn.

Zaterdag 15 mei

Optreden kindergroepen in Winkelcentrum Op de Kamp in Langraaf voor een organisatie die zich inzet voor vakantie van Poolse kinderen. Verdere informatie volgt.

Zondag 27 juni

Optreden tijdens het Multiculturele festival Manus van Alles in Maastricht. Er is daar van alles te doen. Het is de bedoeling dat we ons in Maastricht omkleden zodat voor en na het optreden ieder de gelegenheid heeft om rond te kijken. Alle dansgroepen met ondersteuning van het koor, overige informatie volgt nog. Geef even door aan de dansleiding of we op je kunnen rekenen. Dit soort optredens zijn erg belangrijk om andere optredens aan te trekken.

Wij rekenen op veel medewerkers en een leuk feest. Namens het bestuur van Podalsie, Karl Wedick Marije Erken

kindergroepen Podlasie in Landgraaf april 2004


Foto’s van de winnaars van de danswedstrijd van afgelopen 7 december te BelgiÍ.

Ledenvergadering d.d. 21 maart 2004 Het bestuur betreurt het dat deze ledenvergadering maar matig bezocht werd door de leden van Podlasie. Er hebben enkele wisselingen plaatsgevonden binnen het bestuur. Hieronder de nieuwe samenstelling : Karl Wedick voorzitter Math Bex penningmeester Dick de Liefde secretaris Marije Erken optredens Carla Magermans kostuums Patrick de Ruiter PR Dirk Elias acties/activiteiten Angela Matlega algemene taken Patricia Mendel artistieke leiding verder niet-bestuurslid, maar wel actief werker: Hein Polman contributie Nieuwe bestuursleden zijn: Angela Matlega en Dirk Elias. Herkozen zijn Math Bex, Carla Magermans, Marije Erken (voor 1 jaar). Irene Pierik heeft, na dank van de voorzitter, het bestuur verlaten.

Repetitietijden: Hou je eraan !!!!!

Paasvering 10 april van de kindergroepen.

Kom aub op tijd, zodat men op tijd kan beginnen en geen repetitietijd verloren gaat zodat men beter aan het repertoire kan werken. Hieronder nogmaals de tijden:

De paasviering die op zaterdag 10 april werd gehouden voor de kindergroepen was weer heel gezellig en zeer geslaagd mede doordat de paashaas een bezoek bracht.

Kindergroepen: Op zaterdag in het Pools Huis Omkleden om 10.45 uur Start om 11.00 uur , einde 12.30 uur. Seniorengroep: Vrijdagavond in de Burcht van 20.30 uur tot 22.00 uur.

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Optredens:

Koor: Dinsdagavond in de Burcht. van 20.30 uur tot 22.00 uur

Afmelden voor de repetities: koor Dick de Liefde

En als je verhinderd bent, meld je af bij de artistieke leiding of bij de contactpersoon van de groep. Telefoonnummers zie elders in dit blad.

senioren kinderen

Karl Wedick Dick de Liefde Math Bex Marije Erken

Hein Polman of Patricia Mendel

(045) (045) (045) (046)

522 521 525 442

00 48 88 81

72 12 35 22

(045) 521 48 12 (06) 28 51 99 45 (045) 523 18 45 (06) 44 04 07 68 (06) 12 15 88 45

Postbanknummer Podlasie 62 93 041 t.n.v. penningmeester Podlasie Willibrordusstraat 13, 6444 VH Brunssum


Johan Elzinga heeft tijdens zijn vakantie in Alkmaar plotseling een hartinfarct gekregen. Hij ligt intussen al weer bijna 2 weken in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij is gedotterd en er zullen nog wat andere onderzoeken plaatsvinden om de verdere behandeling vast te stellen. Wij wensen Johan heel veel sterkte en hopen hem weer snel terug te zien in Brunssum. Vanuit Limburg heel veel sterkte gewenst.

Nieuwsbrief – juni 2004

Bestuur en leden van Podlasie.

Zondag 11 juli

Het seizoen van Podlasie wordt afgesloten met een knal gezellige barbecue. Deze vindt dit jaar plaats in de tuin van John Kuiken, Mgr. Mannenstraat 59 in Merkelbeek. Aanvang 14.00 uur. Kosten € 3,50 voor leden en € 5,- voor niet-leden. Je kunt je opgeven bij Dirk Elias (045-5274575), Irene Pierik (045-5268822) of Patricia Mendel (0612158845). Omdat er geen repetities meer zijn kun je betalen op de dag van de barbecue. Wil je meedoen? Meld je aan voor 5 juli a.s.!

16 juli t/m 23 juli Parade 2004

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Optredens:

Karl Wedick Dick de Liefde Math Bex Marije Erken

Afmelden voor de repetities: koor Dick de Liefde senioren kinderen

Hein Polman of Patricia Mendel

(045) 522 00 72 (045) 521 48 12 (045) 525 88 35 (046) 442 81 22 (06) 21 27 12 46 (045) 521 48 12 (06) 28 51 99 45 (045) 523 18 45 (06) 44 04 07 68 (06) 12 15 88 45

Postbanknummer Podlasie 62 93 041 t.n.v. penningmeester Podlasie, Postbus 64, 6440 AB Brunssum

Podlasie werkt zoals altijd weer mee om de Internationale Folkloristische Parade in Brunssum weer tot een schitterend feest te maken. We zullen werken in het Openluchttheater tijdens de voorstellingen, de kaartcontrole van de Brunnahal en de Rumpenerhal ondersteunen, het Paviljoen poetsen en een aantal mensen helpen bij de kassa en de kaartcontrole van de optocht. Wil je ook meewerken? Meld je aan bij Karl Wedick (045-5220072) of Marije Erken (0464428122 of 06-21271246) Vele handen maken licht werk en je kunt je hart ophalen aan de vele wervelende optredens die er tijdens deze Parade zijn. Zie verder bladzijde 3 van deze nieuwsbrief.

Zondag 26 september 2004

Deze middag organiseert de werkgroep Acties/activiteiten weer een gezellig middag met alternatief kienen in het Poolse Huis. Deze middag is ook toegankelijk voor niet-leden van Podlasie. Na de vakantie volgt meer informatie, zet deze middag in je agenda.

Zaterdag 16 oktober 2004

Op deze zaterdag viert de Poolse Dansgroep Sarna uit Utrecht haar jubileum. Dit is in Nijmegen of in Oss. Alle Poolse groepen uit Nederland en België zijn van plan om te komen. Op deze dag zal elke groep iets van het repertoire laten zien. Verder is er 2 uur ingeruimd voor een dansinstructie. Er is een koffietafel en een buffet. Het feest wordt afgesloten met een bal. We gaan er met een bus naartoe.


Parade 2004

Weekend 12 - 13 november 2004 In de weekend bestaat het ZKPT 75 jaar. Dit wordt gevierd met een grootse avond in d’r Brikke Oave waarbij alle Brunssumse Poolse groepen optreden en ook de Poolse dansgroep met orkest Rostocze. De volgende avond vieren we het feest met alle Polen in het Poolse Huis. Meer informatie volgt na de vakantie. Schrijf het in je kalender!

Zondag 12 december

Gezellige Kerstviering in het Poolse Huis om gezamenlijk het oud jaar goed af te sluiten. Heb je leuke ideeĂŤn voor het programma vertel het aan de werkgroep. Meer informatie hiervoor volgt van de werkgroep.

Podlasie heeft een overeenkomst met het bestuur van de Parade om de volgende werkzaamheden te verrichten: - het verzorgen van de gang van zaken rondom de optredens en controle tijdens de voorstellingen in het openluchttheater. - het poetsen van het paviljoen iedere morgen. - controle bij de entree van de Rumpenerhal en de Brunnahal. De Parade is een manier om de kas van Podlasie een beetje te spekken, dus als je zelf of als je nog mensen ken die als vrijwilliger mee willen helpen, die kunnen zich alsnog wil aanmelden bij Marije Erken of Karl Wedick. Verder zoekt de Parade ook nog mensen voor de kassa en controle op de dag van de optocht. Hiervoor zijn veel mensen nodig die tussen 9.00 uur ‘s morgens en 17.00 uur beschikbaar zijn . Op maandag 11 juli is er om 19.00 uur een vergadering in de Burcht om de roosters te bespreken. Veel leden hebben zich al gemeld om mee te helpen en het is elke keer nog een fijne tijd geweest. Dus doe mee en meld je aan!

Vakantie 2004

Repetities

Wij wensen iedereen een prettige en zonnige vakantie en hopen iedereen na de vakantie weer gezond en fit weer terug te zien bij de activiteiten, repetities en optredens.

Hou je eraan !!!!!

De repetities na de vakantie beginnen weer:

Kom alsjeblieft op tijd, zodat de repetitie op tijd kan beginnen en geen kostbarerepetitietijd verloren gaat. Zo krijgen we een beter repertoire en een fijne sfeer!

Koor:

dinsdag 7 september 2004

Kindergroep

Senioren: vrijdag 10 september 2004

Elke zaterdag in het Pools Huis. Omkleden om 10.45 uur De repetitie begint om 11 uur , einde om 12.30 uur.

Kinderen: zaterdag 11 september 2004

Seniorengroep Elke vrijdagavond in de Burcht van 20.30 uur tot 22.00 uur.

Koor Elke dinsdagavond in de Burcht van 20.30 uur tot 22.00 uur

Als je verhinderd bent meld je dan op tijd af bij de artistieke leiding of het aangegeven bestuurslid. Telefoonnummers zie elders in deze nieuwsbrief. Bedenk daarbij dat we alleen een goed repertoire kunnen opbouwen als iedereen zich hiervoor inzet.


Nieuwsbrief – september 2004

Zaterdag 25 september

viert het koor Malwa haar 10 jarig bestaan in het Poolse Huis in Brunssum progamma: Receptie 19.00 – 20.00 uur Bal 20.00 - sluiten

Zondag 26 September

alternatief kienen in het Poolse Huis. Aanvang 14.00 uur zaal open 13.30 uur. Voor verdere informatie zie elders in nieuwsbrief.

Zaterdag 2 oktober

Jaarlijkse feesravond van Tow. Jednosc p.o. Św. Wojciecha”. Aanvang 20.00 uur in het Poolse Huis.

Zaterdag 16 oktober

0ptreden senioren dansgroep en koor in Nijmegen tijdens het 15 jaar bestaan van de Pools Folkloristische Dansgroep Sarna. We gaan hier gezamenlijk Voor programma: zie elders in nieuwsbrief

12 en 13 november Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Optredens:

Karl Wedick Dick de Liefde Math Bex Marije Erken

Afmelden voor de repetities: koor Dick de Liefde senioren kinderen

Hein Polman of Patricia Mendel

(045) (045) (045) (046)

522 521 525 442

00 48 88 81

72 12 35 22

(045) 521 48 12 (06) 28 51 99 45 (045) 523 18 45 (06) 44 04 07 68 (06) 12 15 88 45

Postbanknummer Podlasie 62 93 041 t.n.v. penningmeester Podlasie Willibrordusstraat 13, 6444 VH Brunssum

75 jarig jubileum van ZKPT met een feestavond in d’r Brikke Oave met een optreden van de Poolse koren en de dansgroepen van Podlasie en Syrena. Op Zaterdag 13 november is er een feestavond in het Poolse Huis. Meer informatie volgt zodra dit beschikbaar is.

Zondag 12 december

Gezellige Kerstviering van Podlasie in het Poolse Huis. Informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.


Kienmiddag op zondag 26 september

15 jaar bestaan van Sarna

Op deze zondagmiddag organiseert de werkgroep Acties en Activiteiten van Podlasie een gezellige middag waarbij het kienen voor de lol is en niet echt om te winnen. Iedereen die mee wil kienen wordt gevraagd om één of meer prijsjes (leuk ingepakt) mee te brengen. Het is niet de bedoeling dat je hiervoor veel geld uit gaat geven. Je hebt vast wel iets in de kast of in een la dat je niet gebruikt of dat je niet leuk vindt. Een ander is hier misschien wel blij mee. Pak deze dingen leuk in en breng ze mee. Verder moet je zelf zorgen voor kiendopjes. Het afroepen van de nummers gebeurd langzaam zodat ook kinderen het kunnen volgen. Losse kaarten kosten € 0,25 en een serie kost € 1,50. Plaats: Pools Huis, Schinvelderstraat 19 A, Brunssum.Aanvang 14.00 uur Zaal open 13.30.

Podlasie heeft een uitnodiging gekregen van de Pools Folkloristische Dansgroep Sarna. Deze viert op zaterdag 16 oktober haar 15 jaar bestaan in Nijmegen. Het is de bedoeling dat Podlasie op deze dag twee optredens van 15 minuten verzorgd. De andere Poolse groepen treden daar ook op. Het programma op deze dag ziet er als volgt uit:

Iedereen is welkom, dus breng gerust ook de buurvrouw, je oma en andere gezellige mensen mee. In de pauze is er gratis koffie en cake. Meer vragen? Bel dan: Dirk Elias, tel: 045-5274575 Irene Pierik, tel: 045-5268822 Nelly de Liefde tel: 045-5214812

11.30 zaal open 12.00 receptie / koffietafel 13.00 dansinstructie 15.00 omkleden 16.15 voorstelling 19.00 buffet 20.00 Bal. Adres: Boerman’s Zalencentrum Akkerlaan 46, Nijmegen. Het is de bedoeling dat we gezamenlijk met de bus hier na toe gaan, informatie over de vertrektijd krijgt men nog te horen.

De vakantie is weer voorbij, dus is iedereen weer hellemaal uitgerust en fit! We hopen dat jullie allemaal weer volop aanwezig zult zijn op de repetities. Hier nogmaals de repetitie tijden:

Hou je eraan !!!!! Kom aub op tijd, zodat we op tijd kunnen beginnen en geen repetitietijd verloren gaat zodat we beter aan het reportoire kunnen werken. Hieronder nogmaals de tijden:

Kindergroep Zaterdag in het Poolse Huis. Omkleden om 10.45 uur Repetie start om 11.00 uur. Einde 12.30 uur.

Seniorengroep Vrijdag in de Burcht van 20.30 uur tot 22.00 uur.

Koor

Uit KARTKI

Kwartaalblad van de stichting Nederland -Polen. Voor diegene die interesse heeft, volgen hier enkele tips:

Dinsdag in de Burcht van 20.30 uur tot 22.00 uur

Kartki heeft een nieuwe webstek geopend nl. http: //kartki.janzingit.nl

Ben je verhinderd meld je af bij artistieke leiding of aangewezen bestuurslid.

28 september optreden in Kerkrade door Staatsopera van Bydgoszcz met La Traviata 3 november optreden in Roermond door De Opera van Krakau met Norma.


Nieuwsbrief – september 2004

Woensdag 17 november

Optreden kindergroep in Huize Louise te Brunssum. Aanvang 14.30 uur , omkleden om 13.30 uur in De Burcht.

Zaterdag 4 december

Jaarlijkse Sinterklaasviering van de kindergroepen in het Poolse Huis van 11.00 uur tot 15.00 uur

Zondag 12 december

Gezellige Kerstviering in het Poolse Huis. Voor meer informatie zie elders in nieuwsbrief. Kerstconcert koor nog geen datum bekend. Het is de bedoeling dat het koor nog een optreden met Poolse kerstliedjes geeft. Alleen de datum is nog niet rond. Meer bericht volgt.

Woensdag 26 januari

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Optredens:

Karl Wedick Dick de Liefde Math Bex Marije Erken

Afmelden voor de repetities: koor Dick de Liefde senioren kinderen

Hein Polman of Patricia Mendel

(045) 522 00 72 (045) 521 48 12 (045) 525 88 35 (046) 442 81 22 (06) 21 27 12 46 (045) 521 48 12 (06) 403 23 753 (045) 523 18 45 (06) 44 04 07 68 (06) 12 15 88 45

Postbanknummer Podlasie 62 93 041 t.n.v. penningmeester Podlasie, Postbus 64, 6440 AB Brunssum

Optreden voor de Internationale vrouwenclub in Cadier en Keer. Wij hebben gehoord dat het helemaal uitverkocht is dus dat belooft veel publiek. Optredenvoor de senioren dansgroep en het koor. Aanvang 20.00 uur. Plaats en vertrek worden in januari bekend gemaakt. Duur van het optreden 2 x 20 tot 25 minuten.


Kerstviering op zondag 12 december.

Hier nogmaals de repetitie tijden:

Houd u eraan !!!!! Kom aub op tijd, zodat men op tijd kan beginnen en geen repetitietijd verloren gaat zodat men beter aan het reportair kan werken. Hieronder nogmaals de tijden: Kindergroep. Zaterdag’s in het Pools Huis. Omkleden om 10.45 uur Start om 11.uur , eind 12.30 uur. Seniorengroep. Vrijdag avond in de Burcht. Van 20.30 uur tot 22.00 uur. Koor. Dinsdagavond in de Burcht. Van 20.30 uur tot 22.00 uur En als je verhinderd bent, meld je dan af bij de artistieke leiding, Patricia Mendel of de contactpersoon van het koor Dick de Liefde.

… Jaar Lid / …………………… niet lid €………

l i d

… … . . …………………… … Jaar Lid / niet lid €……...

Of vul het op de volgende pagina afgebeelde inschrijfformulier in, en lever dit zo spoedig mogelijk in bij een van de bovenstaande personen.

Naam: …………………… …Jaar Lid / niet

Op deze zondagmiddag organiseert de werkgroep Acties en Activiteiten van Podlasie een zeer gezellige Kerstviering. Plaats: Poolse Huis, Schinvelderstraat 19 A, Brunssum. Aanvang 15.00 uur Kosten : tot 6 jaar € 1,vanaf 7 jaar € 3,- ( leden) niet leden € 6,Iedereen is welkom, dus breng gerust ook de buurvrouw, je oma en andere gezellige mensen mee. Meer vragen? Bel dan: Dirk Elias, tel: 045-5274575 Irene Pierik, tel: 045-5268822 Nelly de Liefde tel: 045-5214812

Inschrijfformulier Kerstviering