Jaarboek 2003

Page 1ACTIIVEITEN in 2003 Datum

Aktiviteit

Plaats

12-jan-03

Proclamatie Jeugdstadsprins Wesley Rook

Cafe Schobben

Brunssum

26-jan-03

Recept. Jeugdprins Wesley Rook

9-feb-03

Optreden

Kerk

Brunssum

16-mrt-03

Uit eten oud papier ploeg

Rest. Hamacher

Gangelt

13-apr-03

Palmpasen

Bernardinuskapel

Heerlen

19-apr-03

Paasviering

Pools Huis

Brunssum

30-apr-03

Oranjefeesten en jaarmarkt

Oude Markt Waubach

Landgraaf

3-mei-03

3 mei viering

Pools Huis

Brunssum

10-mei-03

Gebrooker Mannenkoor

Amicitia

Hoensbroek

15-mei-03

Workshop basisschool door P. Mendel

b.s. Langeberg

Brunssum

17-mei-03

Workshop basisschool door P. Mendel

b.s. Titus Brandsma

Brunssum

22-jun-03

Jubileum 100 jaar St. Secilia

Fantastico 100

Bocholz

29-jun-03

Barbecue

de Kissel

Heerlen

12-jul-03

Seizoensafsluiting

21-sep-03

Kienen

Pools Huis

Brunssum

4-okt-03

jub. Dik de Liefde (CNV)

Pools Huis

Brunssum

31-okt-03

Huldigingsavond CNV

Burcht

Brunssum

23-nov-03

Spellenmiddag

Pools Huis

Brunssum

6-dec-03

Sinterklaasmiddag

Pools Huis

Brunssum

7-dec-03

Danswedstrijd

12-dec-03

Kerstconcert buurtvereniging Swier

Rest. Oud Brommelen

Swier

13-dec-03

Kerstconcert koor Zanglust

Casino

Brunssum

Brunssum

Uit eten oud papierploeg 16 maart 2003

Oud papier Op zondag 16 maart 2003 gaat de oud papierploeg weer uit eten.

Dit is het jaarlijkse etentje van de ploeg dit trouw heeft gezorgd dat het papier wordt opgehaald. Ook andere leden van Podlasie kunnen aan dit etentje deelnemen (zij betalen de kosten zelf). De leden van de oud papierploeg krijgen voor elke keer dat zij meelopen â‚Ź 2,30 bijdrage in de kosten van het eten. Degenen die 6 keer hebben meegelopen krijgen eten op kosten van de kas van Podlasie. Dit is een kleine tegemoetkoming in de tijd en energie die deze mensen steken in het ophalen van het papier. De begroting van Podlasie zou al lang niet meer sluitend zijn als we deze inkomstenpost zouden moeten missen. (zie het financiĂŤle verslag in de stukken van de ledenvergadering) Dit keer wordt gegeten in een leuk restaurantje in Gangelt op 16 maart a.s. om 18.00 uur. Als er mensen zijn die mee willen dan kunnen ze contact opnemen met Hein Polman. Doe dit wel snel, want we moeten reserveren voor een groep. Wil je ook een bijdrage leveren aan het ophalen van het papier en daarmee volgend jaar deel uit maken van de groep die gaat eten? Meld je aan bij iemand van de oud papierploeg. Je krijgt van tevoren wel een veiligheidsinstructie en je moet ouder zijn dan 18 jaar. Het oud papier is belangrijk voor de vereniging, want het levert extra geld op. De ploeg bestaat meestal uit dezelfde mensen. Misschien zijn er leden die ook eens de handen uit de mouwen willen steken. Meld je aan bij iemand van de papierploeg. Wie helpt? Vele handen maken licht werk!

2003-03-16 Oud papierploeg uit eten.doc


10 mei: Gebrooker Mannenkoor zaal Amicitia Hoensbroek


12 december Kerstconcert buurtver. Swier restaurant oud Brommelen Swier


Oud papier Op zondag 16 maart 2003 gaat de oud papierploeg weer uit eten. Dit is het jaarlijkse etentje van de ploeg dit trouw heeft gezorgd dat het papier wordt opgehaald. Ook andere leden van Podlasie kunnen aan dit etentje deelnemen (zij betalen de kosten zelf). De leden van de oud papierploeg krijgen voor elke keer dat zij meelopen € 2,30 bijdrage in de kosten van het eten. Degenen die 6 keer hebben meegelopen krijgen eten op kosten van de kas van Podlasie. Dit is een kleine tegemoetkoming in de tijd en energie die deze mensen steken in het ophalen van het papier. De begroting van Podlasie zou al lang niet meer sluitend zijn als we deze inkomstenpost zouden moeten missen. (zie het financiële verslag in de stukken van de ledenvergadering)

Nieuwsbrief – maart 2003

Dit keer wordt gegeten in een leuk restaurantje in Gangelt op 16 maart a.s. om 18.00 uur. Als er mensen zijn die mee willen dan kunnen ze contact opnemen met Hein Polman. Doe dit wel snel, want we moeten reserveren voor een groep.

Zondag 23 maart 2003

Wil je ook een bijdrage leveren aan het ophalen van het papier en daarmee volgend jaar deel uit maken van de groep die gaat eten? Meld je aan bij iemand van de oud papierploeg. Je krijgt van tevoren wel een veiligheidsinstructie en je moet ouder zijn dan 18 jaar.

Optreden van de kindergroepen tijdens het Lenteconcert van Zangkoor Zanglust, aanvang 10.30 uur in het Casino in Treebeek. Omkleden in de Burcht om 09.30 uur.

Het oud papier is belangrijk voor de vereniging, want het levert extra geld op. De ploeg bestaat meestal uit dezelfde mensen. Misschien zijn er leden die ook eens de handen uit de mouwen willen steken. Meld je aan bij iemand van de papierploeg. Wie helpt? Vele handen maken licht werk!

Ledenvergadering Podlasie, aanvang 10.30 uur in de Burcht te Brunssum.

Zondag 6 april 2003

Zondag 13 april 2003

Aanvraag voor een optreden in de kerk voor de werkgroep Samen op weg. De informatie over dit optreden volgt via de dansleiding van de kindergroepen.

Zaterdag 3 mei 2003

Optreden van de kindergroepen en het koor tijdens de 3e mei viering in het Poolse huis. Aanvang: 19.00 uur. Omkleden in de Burcht om 17.45 uur, zodat we om 18.45 uur in het Poolse Huis kunnen zijn.

Zaterdag 10 mei 2003

Optreden tijdens het concert van het Gebrooker Mannenkoor in Amaticia, Markt, Hoensbroek. Eigenlijk moeten hier senioren dansgroep en koor op het podium staan. Het kan zijn dat de kindergroepen gevraagd worden om de plaats van de senioren dansgroep in te nemen. Hiervoor moet nog overleg gevoerd worden met de organisatie en de ouders van de kindergroep. Het optreden is tussen 20.00 en 21.30 uur en duurt maximaal 30 minuten (bedoeling van de organisatie optreden om 20.30 uur). Omkleden in de Burcht om 18.45 uur, zodat we om 19.45 uur in Amaticia aanwezig kunnen zijn.

Workshop Basisschool 15 mei 2003 Op deze dag verzorgt Patricia Mendel een workshop voor de kinderen van deze school over de Poolse dans, cultuur en kostuums.


Repetities seniorengroep Niet iedereen zal op de hoogte zijn van het feit dat Monica de Jong de dansleiding van de seniorengroep per 1 maart 2003 heeft neergelegd. Iedereen vindt dit heel jammer, vooral omdat ze haar taak erg enthousiast heeft gedaan. Helaas zijn we er niet in geslaagd om haar op andere gedachten te brengen. Daardoor was het niet mogelijk om dit te voorkomen. Het bestuur doet alles wat in haar mogelijkheden ligt om nieuwe dansleiding voor de groep te vinden. Verder heeft ze geld op de begroting uitgetrokken om leden van de dansgroep in staat te stellen een cursus voor dansleiding in Polen te volgen. Deze cursus is gedurende 3 weken tijdens de zomervakantie. Wil je volledig gediplomeerd worden dan duurt de cursus 4 jaar. Hierover kun je wel meer dan 4 jaar doen, dus je hoeft niet elk jaar te gaan. Als er andere leden zijn die interesse hebben om aan deze cursus mee te doen dan dan kunnen ze meer informatie krijgen bij Marije Erken.

Nieuws vanuit het ZKPT en het Poolse Huis Op 1 maart a.s. organiseerde het ZKPT in het Poolse Huis een non-stopcarnavalsmiddag en avond. De entree is gratis. Vanaf ongeveer 15.00 uur (direct na de optocht) tot in de kleine uurtjes. De middag was vooral voor de jeugd en de avond voor de ouderen. De muziek werd door een discjockey verzorgd. Op tweede Paasdag 21 april 2003 zal ‘s middags een Poolse Paasviering plaatsvinden. Eerst zal er een Poolse mis zijn en daarna kan men in het Poolse Huis verder vieren.

Voor de korte termijn is Patricia Mendel in ieder geval bereid om per 15 maart de repetities op zich te nemen zodat de dansgroep in ieder geval kan oefenen. Die repetitie gaat dus in ieder geval door in De Burcht. We hopen spoedig met verdere berichten hierover te komen.

Evaluatie dirigent koor In september 2002 heeft Zdziasia Nowak het dirigeerstokje van René Rovers overgenomen. Zij is van Poolse afkomst en woont in Lanaken (België). Bij haar komst is afgesproken dat er na een half jaar een evaluatie plaats zou vinden om te kijken of we met elkaar door willen gaan. Die evaluatie heeft 19 februari j.l. plaatsgevonden. De leden van het koor hebben uitgesproken dat zij graag door willen gaan met haar. Positief is dat zij veel gemakkelijker kan aangeven met welke emotie een lied gezongen moet worden. Ook de vertaling van de tekst van een lied is hierbij van belang. Er zijn ook kritische kanttekeningen gemaakt bij het functioneren van het koor op dit moment. Zo is de discipline soms ver te zoeken. Er wordt vaak door elkaar heen gepraat en te weinig aandacht gegeven aan de instructies van de dirigente. Iedereen wil vertellen hoe iets wel of niet moet. Afgesproken is dat het koor hier iets aan gaat doen. Het koor steekt de hand in eigen boezem en zal zelf hierop letten. Verder mag de dirigente best strenger optreden. Als het aan het koor ligt blijft Zdzisia het koor dirigeren, maar het financiële aspect ligt bij het bestuur en de ledenvergadering.

Verder is het ZKPT van plan een activiteitencommissie op te richten om activiteiten in het Poolse Huis te organiseren. Meer informatie over de activiteiten van het ZKPT kun je krijgen bij Dick de Liefde. Zie de onderstaande lijst van telefoonnummers.

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Optredens:

Karl Wedick Dick de Liefde Math Bex Marije Erken

Afmelden voor de repetities: koor Marije Erken senioren

Hein Polman

kinderen

Patricia Elias

(045) (045) (045) (046)

522 521 525 442

00 48 88 81

72 12 35 22

(046) 442 81 22 (06) 21 27 12 46 (045) 523 18 45 (06) 44 04 07 68 (06) 12 15 88 45

Postbanknummer Podlasie 62 93 041 t.n.v. penningmeester Podlasie Willibrordusstraat 13, 6444 VH Brunssum


wordtgêzorgd datdit ookgefinancierd wordt.Erzijn gedaanom iemandte vinden eenaantalsuggesties voorde seniorengroep. Hiermee zijn we actiefaan oesrag. Verderwerdeneen aantaljubilarissen gehuldigd: FransPierik(toennogin Nieuw-Zeeland) kijgt een penvoorzijn5 jarigjubileum. Asiaen RenéMendel krijgenhetspeldje voorhet10jarigjubileum. De afscheidnemende bestuursleden kreqeneen àÉênrio ,.n^êh^.laá

Hetbestuur.

Foto's gezocht voor de kroniek

Stadsjeugdprins WesleyI bedankt de kinderen van Podlasie llt Wesley I, in 2003stadsjeugdprÍns vanBrunssum bedank vanPodlasie allekinderen voordemooie optredens tudensmijnprocÍamatie en rcceptie. Ik vondhetgeweldig datdekinderen ookzijnmeegegaanÍn deoptocht. Ik zoujuÍÍielieverin kostuum gezien, hebben maarwieweetdevolgende keerl Kinderen bedankt!Stadsjeugdprins Wesley I

Te lefoonnummersPodla sie VoorzitteÍ: KarlWedick Secretaris: Dickde Liefde Penningmeesteri lt4athBex Optredensr MarijeErken

(045)52200 72 (045)52f 4812 (045)52588 35 (046)442 8122

Afmeldenvoorde rcpetities:

senioren kinderen

I Tl II ^ nlll rrl

I tA lltrtl

f- t at ttta-lr

,

I

lt lt tl rLtt J

lt/íeuwsbrief - apdl 2OO3

Omonzekronlek compleet te makenzijnweopzoek naarfoto'svandevolgende optredens enactiviteÈ ten: 22 september2002ioptreden kindergroepen in (Voerendaal) de kerkin Kunrade 13 oktober2002:optreden kindergroepen tijdens de muziekdag vande Femuza in d'r BrikkeOave. 30 november2002rfoto'svandeSinterklaasvieringin hetPoolse Huis. Graaginleveren bijAsiaMendeÍ of geefzeaaneen vandebestuursleden dangevenwezedoor. Ookalsu in detoekomst leukefoto'shebtvaneen optreden of eenadiviteitdanhouden wij onsgraag aanDevolen, Asialvlendel tel,5273375zorgtvooÍde kroniek.

koor

I'liwwsb

(046)4428122 (06)21 27 1246 HeinPolman (045)5231845 (06)44 040768 Patricia Mendel (06)12 158845 lvlarije Erken

Postbanknummer Podlasie6293 041t.n.v. penningmeester Podlasie Willlbrordusstraat 13, 6,{44VHBrunssum

Agenda Zondag13 april 2003 Optreden in de Bernadinuskapel, Akerstraat 97ain Heerlen om 11.00uurt.g.v.Palmpasen. Dekindergroepen dansen enzinqen daartjjdensde H. Mis. Omkleden om9,45uurin de Burcht, we moetenom 10.30uurin Heerlen zÍjn.

Zaterdag 3 mei 2003 OptÍeden vande kindergroepen en hetkootijdensde 3emeivieringin hetPoolse huis. Aanvang: 19.00uur.Omkleden in de Burchtom 17,45uur,zodatweom 18.45uurin hetPoolse Huis kunnen zijn.

TweedePaasdag21 april 2003 HetZKPTorganiseert eenPaawiering in hetPoolse Huis.Om16.00uuris er eenPoolse Misin de H. in Brunssum Geestkerk Noord(zang:Wesoly Tulasz) Nade misis er om 17.30uureenkoffietafel in het Poolse Huisvooriedereen.

Woensdag30 april 2003

Optreden vandekindergroepen tijdensdejaarmarkt in Waubach op deOudel4arK.Tijdoptreden: 15.20 en 16,20uur.Omkleden in de Burchtom 14.00uur.

Zaterdag10 mei 2003 Opbeden tijdenshetconcert vanhetGebrooker I4annenkoor in Amaticia, lvlarkt, Hoeosbroek. vandesenioren Optreden dansgroep en hetkoor. HetopÍedenis tussen20.00en 21.30uu.. Totaal2 x 20minuten vooren nade pauze. Omkleden in de Burchtom 18.45uurWeom 19.45 uurin ZaalAmaticiaopde f4arktin Hoensbroek zijn. aanwezig

WorkshopBasisschool15 mei 2003 Opdezedagverzorgt Patricia Mendel eenworkhop voorde kindercn vandezeschooloverde Poolse dans,cultuurenkostuums,


Zaterdag22 juni 2003 gekomen Eris eenverzoek om metde kindergroepen op te tredentudens de optochtvanhetFanfastico 100 in Bocholt.Ditis het100jarigjubileum vanFanfare Hetis debedoeling St.Cecil,a. datwegeenonderdeel zijnvandeoptocht, maarvoordestoetaankomt optredenvoorde hoofdtribune, daarna volgtnogeen tweedeoptreden. Ditkanin de loopvandestoetziin (alser eengatvalt)of achteraf. Graagopde repetitie doorgeven of uw kinddeelkannemen.

Zondag29 juni 2OO3 Barbecue van Podlasie op het terÍeinvan de scouting in Heerlen(op de KÍssel).Dit wasook St. Willibrordus de plaatsvan de barbecuein 2002.ln de volgende nieuwsbrief vindtu eenaanmeldingsformulier hiervoor met de overigeinformatie.

zondag24 augustus2003 Aangevraagd is eenoptreden vanPodlasie tijdenshet in kasteel Wijnandsrade. 31eAntieken FolkloÍefestival nognietafgelopen zijn omdatdeschoo'vakanbes gevraagd moeter bij degroepen wordenofdit mogevan11en 12aprilvande lijk is.Graagin derepetitie senioren dansgroep ende kindergroepen vragenof dit 14aprilmoetenweeeninschathaalbaar is.lYaandag er in zit.Optreden tustinggevenof de mogelijkheid sen11.00 uuren16.00 uur,

Zondag21 september2003 Naarallewaarschijnlijkheid is er op dezezondag een gezellige Huis.Gevraagd Kienmiddag in hetPoolse wordtof iedereen eenprijsjewil gevenvoordeze middag. Hetis de bedoeÍing datheteenspeelse kienzijn middag wordtwaarbijnietde prijzenbelangrijk maardegezelligheid. Meerinformatie volgt.

zondag23 november2OO3

Uit de ledenvergaderingvan 23 maaÉ 2003 ledenvergadering op 23 Ttdensde goedbezochte voorledenvan maartis besloten om de contributie naar€ 5,-, 18jaarenouderte verhogen Decontributie is daarmee alsvolgtvastgestêld: ê?Kinderen Vm 13jaar Kinderen van14Vm 17jaar C4,senioren van18jaaren ouder€ 5,vrii. Vanafhetderdekindis decontributje jaar en ouder De contribuueverhoging voor 78 gaat in per I mei 2OO3.Wilt u s.v.p. op tijd zorgen dat de automatische oveÊchrijvingen zijn aangepasL In dezevergadering zijn ook de nodigebestuursingevuld functies opnieuw of herkozen. Hetbestuur zieter nualsvolgtuit: KarlWedicltvoozitter Dickde Liefde.secretaris MathBe&penningmeester leiding Patricia Mendel, bestuurslid artistieke MaÍijeErken,bestuursÍid optredens kostuums Carlal.4agerÍnans, bestuurslid IrenePieriltbeduurslid acties/activiteiten Rebecca l4eulenberg, bestuurslid PublicRelations bestuurslid algemene taken Patrick de Ruiter, In de vergadering is ook gepraatover het zoeken naarextramogelijkheden om het begrotingstekort van Podlasie te dekken.Hiervoorvragenwij de medewerking van alle leden.Hebje ideeënvoor voor actiesof activiteiten diegeldkunnenopleveren bij een Podlasie danvragenwij om diein te leveren Patiickde Ruiterzalhiermee vande besluursleden. aande slaggaan.Dit betekent dat eenbeÍoepop ledengedaanzal wordenom dezeactiestot een goedeindete brengen.

vanPodlasie vooriedereen in hetPoolSpellenmiddag Meer seHuis.Houdezedatumvastvrij inje agenda. informatie volgt.

Wij zijn beniêuwd naarju ie suggesties!

Kerstconcerten vrijdag12 december2003 zaterdag13 december2003

Podlasie is nog in het bezitvan 180 CD's.In de is afgesproken om dezeactiefte ledenvergadering gaanverkopen in de komende tijd, Deprijsnu vastgesteld op€5,-. Patricia Mendel zaldit coórdineren. Wilje meehelpen md verkopen tijdenseenactiviteit of optedenmeld je danevenbij haar.

voortweekerstconHetkoorvanPodlasie is gevraagd Heteersteis opvrijdagavond certenin ditweekend. in Swiervoordebuurtin Restaurdnt OudBrommelen 13december in het vereniging Swierenopzaterdag Zanglust. Casino in Treebeek, Organisatie: zangkoor Verdereinformatie volgt.

gepraatoverde wensom als Verderis uitgebreid professioneler vereniging te gaanwerken.Dit betekentdatinstructeurs c,q.dirigentmetdiploma's dan wel een goedeopleiding de voorkeurhebben.Dit betekent datweadiefop zoekzijnnaareeninstrucen de kindergroeteurvoorde senioren dansgroep zal hebben conseouenties Den.Dat dit financiële onderkend, maarals werddoorde ledenvergadering je op eengoedemaniermetje vereniging wilt omgaanmoetje hieraanwerken.Ookhet volgenvan en er cursulsen dooreigenledenwordttoegejuicht


Foto's gezocht voor de kroniek Omonzekroniek compleet te makenzijnweopzoek naarfoto'svandevolgende optredens en activiteiten: 13 oktober2002:optreden kindergroepen tijdens de muziekdag vande Femuza in d'r BrikkeOave. 30 november2002:foto'svandeSinterklaasvieringin hetPoolse Huis. Graaginleveren b0Asíalvlendel of geefzeaaneen vande bestuursleden dangevenwezedoor. Ookalsu in detoekomst leukefoto'shebtvaneen optreden of eenactiviteit danhouden wij onsgraag aanoevoten. AsiaMendeÍ tel.5273375zorgtvoordekroniek.

Te lefoonnummersPodlas íe Vootzitter: KarlWedick Secretaris: DickdeLiefde PenningmeesteÍ l"lathBex Optredens: MarueErken

(045)5220072 (045)52148 12 (045)5258835 (046)442BI 22

Afmelden voorderepetities: koor l4arijeErken senioren kinderen

(046)442BI22 (06)21 27 1246 HeinPolman (045)5231845 (06)44 0407 68 Patricia l4endel (06)12158845

PeslèaGki?ilar1'!êrPe"iirÊie 62 93 041-t.n.'J

pen.ingmeester Podlasie Willibrordusstraat 13, 64,+4 VH Brunssum

Nieuws I

n ll^tfi

vnflt2ltv

a

,

arttttt

tttttl

t\at

tLtt t

Nieuwsbríef - meí 2OO3

Agenda zondag29juni 2003 Barbecue vanPodlasie op hetterÍeinvandescouting (opde Kissel). in HeeÍlen St.Wllibrordus Zievoor pagina2 vandezenieuwsbrieD. informatie

Seizoensafsluiting 12 juli 2003 Deseizoensafsluiting voordevakantie voorde kindergroepen is opzaterdag 12jull a.s.Iqeerinformavolgttijdensde repetjtie, tie hierover

---Z=@g!re*"re kantie Pcd lesie De laatstê rcpetitÍe voor de zometrakantiei koor dinsdag Bjuli dansgroep vrijdagll juli kindergroepenzaterdag 12juli De eerste repetitie na de vakantie: koor dinsdag 2 september vrijdag5 september dansgroep kindergroepenzaterdag6september

aondag21 september2003 Kienmiddag in het PoolseHuis,Hetis de GezellÍge bedoelingdat het eenspeelsekienmiddag wordt waarbijnietde prijzenbelangrik zijn maarde gezelligheid,l4eerinformatiestaatop pagina3.

zondag23 november2003 Spellenmiddag vanPodlasie vooriedereen in het Poolse Huis.Houdezedatumvastvruinje agenda. volgtnadevakantie. l.4eer informatie

Kerstconcerten vrijdag 12 december2OO3

zaterdag13 december2003

is gevraagd HetkoorvanPodlasie voortweekerstconceÍten in ditweekend. Heteersteis opvrijdagin Swiervoor avondin Restaurant OudBrommeÍen de buurtvereniging Swierenopzaterdag 13decemberin hetCasino in Treebeek. Organisatie: zangkoor zanglust. Verdere informatie volgt.


Berbecue 29 juni 2OO3

Contributiein 2003

Decomrnissje Actiesen Actjvitejten organiseert ook Citjaarlveereenbarbecue. Dezeis gepandoo ,,ondag 29juli 2003.Beginvan de barbecue is omstreeks14.00u!r.

Eventer hêrinnering. Tijdensde ledenvergadering is de contributievoor ledenvan 18 jaar en ouderverhoogd.Niet iedereenheeft er tot nu toe rekening mee gehouden, dus in mei zijn er mensendie te weinigbetaad hebben.Eenvriendeiijkvezoek van de penningmeester en de contributieinner om dit in juni aante passenen het verschilbij te belalen.

We rlogel \.!eergebrLr k Ínàkenvàr hel lere r vdn de Scouting St. Willibrordus, Crutserveldweg, Heerlen.(op de Kissel)

nÁ .^nfrih

In verbandmet eenaantalspelendat georganiseerd wordtop het grotespeeveldvragenwij de ouders ge-nèk(e:lke (evert.reel or de ki'lde-en oLde)(le ren aante doenwaarinzij viesínogenworden.l4isschienis een resêrvet-shirtnietoverbodig,

fiê ic ^"

àlc v^ ^t.

Kinderen Vm 13jaar Kinderen van 14tltí 17 Jaat € 4,Senioren van18jaaren ouder €5,Vanafhet derdekindis de contributie vrij. Alvastbedanktvooriedersmedewerking. [4athBex,penningmeester HeinPolman,coftributieinner

Alternatiefkienenop zondag 21 septemberin het PoolsHuis. Er wordtin de werkgroepacties/activiteiten a enkele jaren gepraatover eên gezelligekienmiddag.Nu komt het er dan echtvan. Op zondag21 septernber w:llenwe i- hel Poolse Huiseenkienrniddag orgdriseÍe1rrT.drriel oÍr oe prijl(.i,, rdàrunl degczLrigheid. Wevrageneenejgenbijdrage . € 1,50(t/m 6 jaar); . € 4,00voor leden(vanaf7 jaar) . € 6,50voor niet-lêden Laatdit aanWillieHarmsen wetendoorhet bedrag aan hemte gevensamenmet het onderstaande inschrijftormu ler. Doe dit vààr 15 iuni a.s,

.ál"L Li. mêá u,^r.lên

De lossekaartenkosten€ 0,25 en een serie kost

Invulstrook: (inleveren bij WilieHarmsen) Ja,wUkomenop zondag29juninaarde Barbecue. Naam: ...................,.

x € 4,00

jongerdan7 jaar Kinderen Nietleden

óF hêê

meebrengen. Graagzêlfde kiendopjes

IrenePierik CommÍssie Actiesen Activiteiten

Aantaledenouderdan 6 jaar

Het Poose Huisis vanaf 13.30uuTopef en om 14.00uurbêginthetkienen. Iedereendie meewil kienenwordt gevraagdom een of meer prijsjesmee te brêngen(liefst ínooi ingêpakt). Het is niet de bedoelingdat je hiervoorveei geldgaatuitgeven.Iedereenheeftnogwel ietsin de kaststaanof liggendat hij of zij niet meergebruikt. Alshetmaargoeden heelis dankaniemandanders

x € 6,50

Om dezeactiviteitdoorte kunnenlatengaanhebben we ongeveer30 deenemersnodig.Jongen oud zijn welkom,ook niet-leden(opa's,oma's,tantes etc. iêdereenis welkom). Geef even aan iemand van dê acties/ acuviteitengroep door as je interessehebt. Nê de vakantievolgt een nieuwsbrief met een aanmeldstrookje. (Irene Pierik,Nelly De werkgroepacties/activiteiten oe -ie'de,Pererl,4agerna_s, WillieHa'rase_, Re_é Mendel,Rebeccalvle!lenberg, Betty Essersen Anke Jaskêr)


,1*=frít*"*

Nieuwsbief

taflo Podt, Nleuwsbief - se?tember 2 OO3

Agenda Repetitiesseniorengroep Dooreenbiljartconcours in hetweekend van12t/m ._-4 septenber en 19t/m 2l september oefentdesenÍordansgÍoep op 12€n 19september in deAulavan hetArcusCollege in Brunssum. Derepetitie vanvrii dag17oktober(ïentoonstelling Parkietenclub) komi te veryallen enop 24oktoberiser eengenerale repetitiein de Burcht.

Zondag 21 september 2OO3 Gezellige Kienmiddag in hetPoolse Huis.l.4eeÍ infor matieop bladztde 2 vand€zenieuwsbrief.

Zaterdag4 oldober 2003 Optreden in hetPoolse Huisvoorde seniorengroep en hetkoor.I\4eer informatie volgtvia l\4arije. Omkleden vanaf19.15uurin deBuÍcht-

Vrijdag 31 oktobêr 2OO3 Optreden in de Burchtvoordejubilarissen vanhet dooÍ het koor en de senioÍengroep. Omkleden \--.NV om 19.00u$ in de bestuurskamer. Aanvang avond: 20.00uur.Optreden Podlasie 20.10uur,daarnahuF digingjubilarissen, dan2eoptreden Podlasie.

Zondag 23 novembeÍ 2003 Spellenmiddag vanPodlasie vooriedereen in het poolseHuis.Houdezedatumvastvfij inje agenda. I4eerinformatje volgtin devolgende nieuwsbrieí

Kerstconcerten vrudag 12 en zaterdag 13 december 2OO3 HetkoorvanPodlasie veftorgttweekerstconcerten. Heteersteisop vrtdagavond in Restaurant Oud Brommelen in Swiervoorde buurtvereniging Swier, Hettr,eedeisop áterdag1Jdecember In l-etCasino in Treebeek. Wezingendaarookeennummer samenmetdeJeugdfanfare uit Landgrêêfo.l.v. RenéRovers. Organisatie: zangkoor Zanglust. Verdere informatie oveíomkleden envertrekvolqt,


Kienmiddagop 21 september op dezezondagmiddag organiseeíde werkgroep Actiesen acdviteiteneen gezelligemiddagwaarbij het kienenvoorde lol is en niet echt om te winnen. iedeíeendie meewil kienenwordt gevraagdom #n of meerprjjsjes(leuk ingepakt)meete brengen.Het is niei de bedoelingdatje hier veelgeldvoor uit gaatgeven.le hebtvast nog wel jets in de kastof in een la datje niet gebruiktof dêtje niet ieukvindt. Eenanderis hier misschienheelbhj mee.Pakdeze drngeneuk In en brengle meer, Verdermoetje zelfzorgenvoor kiendopjes. Lossekaaten kosten€ 0,25 en een seriekost € 1,50. Aanvang:14.00uur. Zaalopen om 13.30 Iedereenis welkom,dus brenggerustook de buurje o-a en ànderege/elligemensenmee, vrou!,v, vragen?Bei IrenePierik:04F526 88 22. I,4eer

Repetities Het.. Allegroepen vanPodlasie zunweerbegonnen. metvollegroepen, alleenmaarleukomte repeteren Dus danhebje genoegmensen om meete dansên. laatjeweerzienopde repetitíe: dinsdag van19.45tot 22.00uur Seniorengróep vrijdagvan20.30tot 22.30uur vàn11.00iot 13.00uur Kindergroep zaterdag gezichten zijnaltijdwelkoÍn, duskijkeens Nieuwe rondenvraagrnensen om te komenkiken,

Dansleidingseniorengroep de long-Krinninger LeÍugis Wisrer jJlliedar l\4on.cd alsdansleiding bij de seniorengroep? ZUkomt tot de zome-vakantie esgeven,ook gààl /ij ààn de slag met enkeleparenom een solo aan te leren.Welkom teruqen veelsuccesbt je werk.

Contributie en CD-verkoop Denkenjullie nog aan de contributie?Senioren€ 5, kinderen€ 3 en van 14 t/m 17 jaàr € 4. Verderhe"'benwe noosteedscD's te kooDvoor€ 5.

Te /efoonnummercPodlasíe KarlWedick Voorzrtter: Secrelarjs: Dickde Liefde l.4athBex Penningmeester: optredens: ÍvlarijeÊrken

(045) 522 0A12 (045) 521 48 12 (045) 525 88 35 (o46) 442 8122

Afmeldenvoor de repetities:

koor sen;oren kindercn

(046)44281 22 (06)21 27 1246 HeinPolman (045)5231845 (06)44 04 07 68 l\4endel(06)12 1583 45 Patricia I\4arije Erken

Postbanknummer Podlasie62 93 041t.n.v. penningmegster 13, Podlasie Willibrordusstraat 944 VHBrunssum


Wistu dat ,,, Patrickbezigis met eenwebsilevoor Podàsieen dat hj besth!lp kangebruiken. Wlemeldtzich?

ilieuws

'll,s

I4athin de vo gendeledenvergadering zijn Dennlngn'reesterschap neerlegten dat we dusop zoekzjn faar eennleuwepenningmeêster. IrenePierikhet ook rLlstiger êanwi gaandoenen we duseen bestuurs id actiesen activlteiten zoeKen, Dedansgroep weervan p an is een helezondag gaaf te oefefenop het repertoire.Iqaardat dan wel alledansefsaanwezigmoetenzijn,vvilenwe daarmeeletsbereiken. Deoud-papie'ploeg d L_aèr àl heelvee pèpeheeftopgehaad voorde vereniglng en dat dat hee beangrijkis voorde kas. papier Wevan vorigjaar overhet opgehaalde nogeen eltfa bedraghebbengekregenorndatde 0ape-p-iisgesreqen wasen datdot 'noo neegenon]eni5, Dedamesvan de kost!umcommissie a lebeide kl.dinghol."en hebbe-opger-inoel darre ederee_vragenor à leslerrg lF -argór of /ene_ waarje hetvandaan haalt. Jo f4usz,êênvan onzetenoren,gelukklguit het ziekenhuis is en nu ln de Lucêsklifiek isvoorrevólidaf e. Wewelsel hFT var ha-1e be(ersLhdp en hopenhemsnelweergezofdterugte zien. De kindergroepen weereen paarjongetjesin hun middenhebbenornte dansên. Hetsfei naarheteindvan2003gaàten datwe plannenmakenvoor20041

Te lefoonnummersPodlasíe (04s)s220072 VoorzitteÍ KarlWedlck Dickde Liefde (045)52148 12 Secretarisr (04s)s2sBB3s Pefningmeester: IYathBex nó|fênên< Màriiê FFLên (046)442 8t 22 Afmeldenvoorde repetities: MarijeErken koor

(046)442 81 22 (06) 21 27 12 46

(04s)s23184s

senioren

HeinPolman

kinderen

(06)44 04 07 68 Patricial4êndel (06)12 1588 45

Postbanknummer Podlasie62 93 041t.n.v. penningmeester Podlasie Postbus 64, 6440AB BrunssLlm,

N/euwsbief - n ovember 2 OO3

Agenda Zondag23 november2003 Gezellige Speenmddagin hetPoolse Huis.Dewerkreet als laatsregezagroepA,lie" en Activiteite_ TerliJleêctivrrer voor2003eenspee_rniddèg op gezetvoorale ledenvan Podlasie het programma en hunaanhang. Opb adzijde 2 vindtje alleinformatie.

Zaterdag6 december2003 komtSinterklaas naarhetPoolse Huis,Hij komt voordekLeintjes van11.00 tot 12.30uurenvan 14.00-16.00 uurvoorde9rotekinderen methun surpriseÍriddag. Verdere informatle volgtvlade leÈ dlngvandekindergroepen.

zondag7 december2003 Danswedstrud is Begië.Onzekifderenwilengraag aaneen wedstrijdmeedoen om te latenziendat zê goedkunnendansen. op zondag 7 dêcember is zo'n r België.[4ee rfornatie rs aargedanswedstrijd v'aagde'l de k _de'engaanaaad e wedstrlddeelnemen.WUwensenze vee succeslWllt u meeom hen aante moedigen? VraagPatriciaom informatie.

Kerstconcerten vrijdag 12 december 2003 verzorgt tweekerstconcerten. FletkoorvanPodlasie in Restêurant Fet eersteis opvrijdagavond Oud in Swiervoordebuurtvereniging Swier. Bfomrnelen

zaterdag13 december2003 in Hettweedeconcert is opzaterdag 13decembêr hetCasino in Treebeek. Wezingendaarookeen uit Landgraaf nummer samenmetdeJeugdfanfare Organisatier zangkoor Zanglust. o, .v.RenéRovers. Verdere informatie overomkleden envertrekvolqt.

zondag1 augustus2004 Eris eenaanvraag vooreenoptreden opzondag1 Ambachten tijdens de.laarmarkt voor Oude augustus 'n ErighàJsea. Ondàrdevakanties laatbeg'1nen en