Page 1


1

Postadres: Postbus 196 2670 AD Naaldwijk www.olympus70.nl

Bezoekadres: De hoge bomen 3a 2671 NZ Naaldwijk 0174-621115

Banknummer RABO 343631504 tnv Olympus’70

Naaldwijk

Voorzitter: Secretariaat: Penningmeester: Facilitaire zaken T.C. wegatletiek Wedstrijdzaken T.C. baanatletiek

Tonni van de Marel Trudie van den Berg René Kick Vacature Anneke Starrenburg Ron van Kampen Martin Tetteroo

0174-622779 0174-630327 0174-421062

Ledenadministratie

Thea van den Berg

0174-885049

Wedstrijdsecretariaat (inschrijven wedstrijden): Corrie Huisman

ledenadministratie@olympus70.nl Afmelden voor 1 november

0174-622454

Advertenties en sponsoring

0174-412616

RABO 1575 93 835 t.n.v. Atletiekver. Olympus’70 sponsorcie@olympus70.nl

Marcel van Riel

0174-630383 0174-310995 0174-670911

voorzitter@olympus70.nl secretariaat@olympus70.nl penningmeester@olympus70.nl fz@olympus70.nl tc-wegatletiek@olympus70.nl wz@olympus70.nl tc-baanatletiek@olympus70.nl

Intergreen athletic house: De hoge bomen 3a, 2671 NZ Naaldwijk Trainers baanatletiek: Algemene coördinatoren vacature Sen/ Juni ABCD Niko Zuidema Pupillen 0613319668 Groepscoördinatoren vacature Sen / Jun A Peter van der Wel Jun B vacature Jun C Amy Stolk Jun D Niko Zuidema Pupillen A Wilja Goudriaan Pup B, C, Mini

0612563362 0648562013 0613319668 0174382388

Specialisatietrainers Senioren / Junioren ABC Peter van der Wel Sprint 0612563362 Wijnand Bladt Mila-kort 0174246626 Arthur van Dijk Mila-lang 0624797845 Niko Zuidema Horden 0613319668 Hans Kemper Verspringen 0618083328 Patrick van Dop Hoogspringen 0622375447 Marco Bronswijk Werpen 0174418824 Crosstrainers Arthur van Dijk Patrick van Dop

Sen / Jun ABC 0624797845 Juni D / Pup A 0622375447

Overige Trainers Junioren BCD en pupillen Raymond Mulder Henk van Herk Hidde Stoffer Lianne van der Lugt Raymon Toussaint Sjors van der Spek Tim Hoogenboom Jelmer de Boer trainer krachthonk Jaap Alleblas krachtsport@olympus70.nl

Trainers wegatletiek:

Peter Duyndam (coördinator) Astrid Barendse Peter van Dalen Ernst Krul Rob van Noordt Cilia Moerenhout Anja Zuidgeest Paul Schoenmaker Aad Gankema Philip Koelemij Rinus Huis Bert Greve Kees van der Zanden Anja Zuidgeest Theo van Vliet Ron Veldhoen

0174-628181 0174-641681 0174-630266 070-3299483 0174-387088 0174-515423 06 43821182 0174-297727 0174-421290 0174-630838 0174-620328 0174-242948 0174-244539 06-53540487 06-51140494

Wedstrijdkleding Zier Running Naaldwijk Wedstrijdorganisatie (WOC) woc@olympus70.nl John Duivenvoorden 0174-416318 Nico vd Sande 0174-626186 Cock Middelburg 0174-517391 Jeugd wedstrijdinformatie: C/BA en mini pupillen: Niko Zuidema ABCD junioren: Patrick van Dop

06-13319668 06-22375447

Jeugdcommissie aanspreekpunt Ellen Hillebrand 0621875851

0174-240444

Fysiotherapie: Wijnand Bladt

kantinebeheer@saw.nu

Doorgeven uitslagen wedstr. (pers) Richard Vroom 0174-621207 Vincent Grimbergen 0174-621881 Ereleden: Ton Kortekaas Chiel Rodenburg Leden van verdienste: Peter Kortekaas Cees Jorissen Peter Fieret Paul Michiels Barend Bos Peter Duijndam

Jan van Dijk Peter van Dijk Martin van Vliet Gerard Kortekaas Jan Scholtes Leen van Daalen René Daemen

Vertrouwenscontactpersonen sociale veiligheid: Saskia Verstraate 070-3316486 ( moeder van Linda, Niels en Iris Penning ) Elma vd Hoeven 0174-417794 Wim Hanemaaijer 0174-510034

CLUBBLAD: Olympus 70 koerier redactie Paul Michiels 0174-414052 Nachtegaallaan 5; 2691 CP ’s-Gravenzande pnfmibe@caiw.nl Richard Vroom 0174-621207 Gerberalaan 1; 2671 KA Naaldwijk vroom@kabelfoon.nl bezorging Gerard Kortekaas Mr de Fremerystraat 52; 2691 ZK ’s Gravenzande

0174-412584

inleveradres kopij: bij de redactieleden en redactie@olympus70.nl

Sportief wandelen: Centia Tieleman Anja Zuidgeest Mia van Schie Marian Willemsen

Kantinebeheer: Hermine van der Marel

0174-246626

Het afmelden als lid van Olympus ’70 moet gebeuren vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. Dit kunt u schriftelijk doen bij de secretaris.


2

43-ste jaargang nr 3

maart/april 2012

INHOUDSOVERZICHT 3 4 4 5 6

Bestuurspraatje; Tonni van der Marel Ledennieuws: nieuwe leden, verjaardagen Activiteitenkalender Leren hardlopen? Start running; Anneke Starrenburg. Jaarplan 2012.

7

DE NIEUWSJAGERS

Dubbelslag Olympus ’70 bij Westlandse Sportprijzen – Westlands record op horden vorR Niko Mike en Ellen winnen de helft van de halve – Marlies en Carla winnen in Leiden - Gankema en Wubben steunpilaren voor Haagse Ambtenaren - Peter Duyndam benoemd yot lid van verdienste – Clubgenoten vooraan op korte afstanden CPC - Westlands record voor Carla op 15 km - Mike Barsaiyan solo naar overwinning in Naaldwijk - 30e titel voor Carla.

10 Gezin boven alles; werk niet het belangrijkste; interview met Maarten de Jong; Aad Gankema. 12 Limericks; Aad Gankema. 13

JEUGDHOEK

21 22 24

Reünie (oud) hardlopers op 1 juli 2012; Peter Kortekaas. Tiende Jan Knippenberg Memorial; de langste strandrace ter wereld; Peter Kamermans. Programma en chronologisch overzicht 1e en 2e Wubben-Bauer instuif.

25 33 33

UITSLAGEN; Paul Michiels Clubrecords; Paul Michiels Ranglijsten indoorseizoen 2011-2012; Paul Michiels

Nevenprogramma NK Meerkamp – Feestavond - 2e pupillen indoorwedstrijd Olympus ’70 Sprintwedstrijden junioren D - Indoor Dordrecht (Patrick) - Finale dag HCC 2011-2012 - Ivar van Ruijven springt clubrecord - Pupillenwedstrijd Zoetermeer - Arcade jeugdloop – Openingswedstrijd - CB-Kamp - Interview met een jeugdlid (Jasmijn van den Bos). Kom lopen met Ernst en Bobbie.

INLEVEREN KOPIJ De uiterste inleverdatum voor het volgende clubblad is woensdag 9 mei. Dit betekent dat de verdeling van de papieren uitgave begint omstreeks 17 mei. De daaropvolgende inleverdata zijn (onder voorbehoud) voorzien voor 6 juni en 4 juli. Nogmaals een zeer dringend verzoek geen pdf documenten als kopij in te leveren. .


3

Bestuurspraatje Met het plotselinge mooie weer van de afgelopen weken is het zomerseizoen kracht geopend en zijn we de winter meteen vergeten. Tijdens onze traditionele openingswedstrijd op zondag 25 maart was Marjan Olieslager nog wel in de hal te vinden voor de hordentraining van de atletiekunie, maar dat was dan ook wel de laatste keer van het seizoen. Bij de openingswedstrijd zag de baan weer rood van onze atleten en konden al vele persoonlijke records worden opgetekend. Meteen een indicatie dat de voorbereiding afgelopen winter goed is geweest. Tijdens de openingswedstrijd heeft het team van Willie een informatieochtend gehouden om ouders en leden die vrijwilligerswerk willen gaan doen van extra informatie te voorzien. Een 45 tal maakten daarvan gebruik om bijgepraat te worden op de o.a. de jury, kantine, administratieve en EHBO functies. Tijdens de belactie zijn circa 450 leden en ouders van jeugdleden gebeld en niet zonder resultaat. Ruim 150 leden/ouders hebben positief gereageerd en aangegeven zich voor de vereniging te willen inzetten. Dat is een geweldig resultaat waar ik vooraf alleen maar van had kunnen dromen. Willie en het belteam bedankt voor jullie inzet om tot dit mooie resultaat te komen. Denk nu niet dat alle vacatures hiermee zijn ingevuld, want op dit moment kunnen we constateren dat de meer uitdagende functies nog niet meteen zijn ingevuld. Maar we beschikken wel over een flink aantal namen om een groot aantal vrijwilligerstaken te gaan invullen. Dat is wat Willie met zijn team vanaf nu gaat doen, matchen van de vrijwilligers op de verschillende vacatures en taken. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de voorzitters van de bestaande commissies. We gaan vanaf nu iedereen die zich heeft opgegeven nog benaderen voor het maken concretere afspraken. De resultaten daarvan worden gepubliceerd op onze website www.olympus70.nl/willie en in de Koerier. De atletiekunie heeft zich de kritiek vanuit de verenigingen op het trainersopleidingsprogramma ter harte genomen. De cursussen en exameneisen zijn aangepast, zodat er nu een meer op de praktijk gericht programma is ontstaan. Het is nu ook mogelijk dat de vereniging, gebruik makend van het opleidingsmateriaal van de atletiekunie, zelf een cursus assistent looptrainer kan verzorgen. Dat gaan we bij Olympus ’70 meteen in de praktijk brengen. Anneke Starrenburg zal vanaf donderdag 12 april de cursus geven. Dus wil je lekker dicht bij huis de cursus assistent-looptrainer volgen of wil je er eerst meer informatie over ontvangen, meld je dan bij Anneke (tc-wegatletiek@olympus70.nl). Tot op heden heeft zich al een vijftal cursisten gemeld. Zaterdag 31 maart wordt de 25ste editie van het Lopersproject bij Olympus ’70 afgesloten. We hebben kunnen vaststellen dat het project bij Joep Oudesluijs in goede handen is. Ter verkrijging van extra feedback zal hij ook nog een elektronische enquête houden onder deelnemers. Voor beginnende hardlopers die het project hebben gemist of zaterdags moeten werken, starten we een beginnersgroep vanuit Olympus ’70. Het traject start donderdag 12 april en duurt 12 weken. De kosten bedragen € 45,-. Er wordt getraind richting de 5km bij Oranjeloop en Kadeloop. Aanvang 19.30 uur, verzamelen in de kantine van Olympus ’70. Extra informatie is wederom bij Anneke Starrenburg te verkrijgen. Goede vrijdag (6 april) is de kantine het domein van de ultralopers, dan start namelijk de Jan Knippenberg Memorial vanaf onze accommodatie. Na een kleine lus richting Maassluis vertrekken de deelnemers richting Hoek van Holland om daar over het strand naar Den Helder te lopen. Onze eigen Rut Zoutman is een van de deelnemers. De start van de officiële wedstrijd over 100 mijl is om 22.00 uur. Voorafgaand aan de start zal onze lange afstandloper van het eerste uur Henk Bronswijk om 20.00 uur een lezing verzorgen. Kom dus luisteren en wees getuige van de start van een uniek evenement. Ook na de start is er in het clubgebouw nog ruimte en tijd voor een hapje en drankje. Na al dit lange afstand geweld wil ik jullie er ook op attenderen dat donderdag 26 april de 1e Wubben Bauer zomeravondwedstrijd op het programma staat en wel met elektronische tijdwaarneming. Zie op de website voor het nummers en het chrono.

Tonni van der Marel


Heulweg 54B 2295 KH Kwintsheul 0174 – 293661 Info.peugeot@duindam.nl


4

LEDENNIEUWS Nieuwe leden: Joke Boekestijn Mariëlle van Os Yannick Rolvink

Verjaardagen:

De Lier s-Gravenzande Naaldwijk

april: 1 Koos Fransen 2 Hans van Gemert 3 Cor van Leeuwen 3 John Hendriks 4 Wim van Weele 4 Ronald Hoogenboom 4 Anne Luijten 5 Cilia Moerenhout 5 John van Ruyven 5 Piet van Schie 6 Hidde Stoffer 6 Ryan Boon 7 Claudia van Schie 7 Luca Verlaan 8 Fep van der Ende 8 Denise Debets 8 Peter van Dalen 8 Pleuny Boers 9 Kevin Philipsen 9 William van Vliet 10 Dirk Valstar 10 Thijs Olsthoorn 10 Johan van Velden 10 Richard Schalke 11 Nick van Zanten 12 Annette Valentin 14 Ronald Treurniet 14 Debby Huis 15 Esther Spaans 15 Toke Zwinkels-Bosman 16 Johan Koelewijn 17 Hilde Kortekaas-Vollebregt 18 Hilair Zwinkels 18 Anouck Lonis

19 19 21 21 22 22 24 24 25 25 26 27 27 29 29 29 29 30 30 mei 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4

Vera Olsthoorn De Lier Benjamin Bronswijk Naaldwijk Helmholt Wateringen Olivier Nass Riny van Zeijl Marlies Duijvestijn-Bouman Benjamin Bronswijk Iris Penning Marloes Enthoven Jan Krouwer Jozien Jung Adrie Verbruggen Ingrid Verbraeken Ine Zuyderwijk Rene Daemen Peter Kamermans Peter Vedder Sergio Fazzi Kees van 't Wout Anna Lusthof Greet Debets Paul van der Helm Theo van der Valk Stef van Kempen Gerard van den Berg Juliëtte Zwinkels Pieter Dekker Adriaan de Schipper Tijmen Groen Roland Dheere Ruby van Rooijen Fred Wessteijn Lisa van der Marel Ivar van Ruijven Koen Zuyderwijk Hans van den Berg Sabeth van der Voort

5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 17

Peter Voogd Jan Zuidema Jelle Zwinkels Simonis Jeanette Lankhuijzen Yannick Rolvink Ank Meijer Marja van der Burg-Zoutman André Pellikaan Max Groen Karen de Koning Lotte Hoogkamer Mart Hillebrand Isa van Weele Anneke Nadorp Mirjam van Heijningen Ernst Krul Cédric Demol Sebastiaan van der Ende Niko Zuidema Wilko Zuidema Erik Boekestijn Janneke Enthoven Tres Duijndam Bente Verhulst Nanda de Jong Jose Stolze-van Vliet André Stougje Dennis van Zwieten Elma van der Hoeven Niels Hoogenboom Max Veraar Thomas Kamermans Martien Mol

ACTIVITEITENKALENDER Zat Don Zat Don Don Vrij Zat Zat Don Vrij Zat

21-04-2012 26-04-2012 12-05-2012 17-05-2012 24-05-2012 01-06-2012 09-06-2012 09-06-2012 14-06-2012 22-06-2012 23-06-2012

1e wedstrijd pupillencompetitie 1ste Wubben Bauer donderdagavondwedstrijd (ET) 2e wedstrijd pupillencompetitie Golden tenloop 2de Wubben Bauer donderdagavondwedstrijd + 10km Omloop Ter Heijde 3e wedstrijd pupillencompetitie VTM-telecomloop 3de Wubben Bauer donderdagavondwedstrijd (ET) Santen & Gasille Oranjeloop 3de ronde competitiewedstrijd C/D junioren (ET)

AV ‘40 Baan Olympus ‘70 Delft Baan Ter Heijde AV Sparta Maasdijk Baan Kwintsheul Baan


5 Zon Zat Zat Zon Don Don Zat Zat Zon Zat Zon Zon Woe Zon Zon Zon

24-06-2012 07-07-2012 11-08-2012 26-08-2012 06-09-2012 20-09-2012 22-09-2012 29-09-2012 07-10-2012 27-10-2012 11-11-2012 09-12-2012 26-12-2012 06-01-2013 13-01-2013 17-02-2013

Competitiewedstrijd Senioren 3e wedstrijd dames/heren (ET) Baan Kadeloop Schipluiden Bradelierloop De Lier C/D Junioren Instuif (ET) Baan 4de Wubben Bauer donderdagavondwedstrijd (ET) Baan 5de Wubben Bauer donderdagavondwedstrijd (ET) (optioneel) Baan 4e wedstrijd pupillencompetitie Haag Atletiek Rijk Zwaanloop ‘s-Gravenzande Clubdag (ET) Baan Halve Marathon van Monster Monster Indoor pupillenwedstrijd Intergreen athletic house Indoor C/D Junioren meerkamp Intergreen athletic house Kerstloop Baan en omgeving HVC ‘10 – Olympus ’70 Nieuwjaarsloop Hoek van Holland Indoor sprintwedstrijd (alle categorieën) Intergreen athletic house Indoor pupillenwedstrijd Intergreen athletic house

Leren hardlopen? Start running! Niet denken maar doen. De Westlandse atletiekvereniging Olympus ’70 start binnenkort weer met een project voor enthousiaste mensen die willen beginnen met hardlopen. Al lang zitten twijfelen? Dan is dit nu de kans! Vanaf 12 april wekelijks op donderdagavond vanaf 19.30 uur onder deskundige leiding trainen, om zo met een rustige opbouw gezond en verantwoord te leren hardlopen. Het streven is om aan het eind van de cursus een half uur achtereen te kunnen hardlopen. Door in groepsverband te trainen werkt het stimulerend en heeft het ook een sterk sociaal karakter. Het is wel de bedoeling dat er door de week zelf ook getraind wordt om zo een optimaal effect van de loopcursus te verkrijgen. Hiervoor wordt een schema aangereikt. Locatie: Olympus ’70, sportpark Hoge Bomen te Naaldwijk Datum: 12 april tot 7 juli (kadeloop) Kosten: 45 euro Informatie: tc-wegatletiek@olympus70.nl Anneke Starrenburg


6

Jaarplan 2012 Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur de onderwerpen uit het jaarplan kort gepresenteerd. Ter informatie zijn de punten hieronder opgenomen. Baanatletiek

Verbetering in de structuur van de training en werken met een jaarschema. Door middel van clinics en gerichte opleiding de competenties van de trainers op peil houden. Gerichte stimulering wedstrijddeelname, o.a. door gezamenlijk wedstrijdbezoek.

Wegatletiek

Vanuit de groepencultuur toch een hechtere groep wegatleten maken door: • gezamenlijke trainingsschema's op te stellen voor de verschillende niveaus • gezamenlijk naar bepaalde wedstrijden trainen en daaraan gezamenlijk deelnemen. Verenigingsbreed stimuleren van wedstrijddeelname, passend bij de doelgroep.

Vrijwilligers

Wervingsimpuls voor vrijwilligers + ontwikkelen vrijwilligersbeleid vanuit het traject Willie.

Ledenwerving

Acties gericht op basisschoolleerlingen: • Organiseren indoor sprint kampioenschap voor basisscholieren van groep 6, 7 en 8. • Organiseren scholierenatletiekkampioenschappen. • De jaarlijkse opendag voor de baanatletiek blijft gehandhaafd. Onderzoeken of een andere versie van KING of een nieuw financieel pakket, eventueel geïntegreerd met de ledenadministratie tot de mogelijkheden behoort.

Financiën Administratie

Aansluiten bij de door de Atletiekunie te kiezen verenigingsadministratie.

PR & communicatie

Stimuleren digitale verspreiding van de Koerier, met als meerwaarde ‘veel sneller in de digitale brievenbus’. Ontwikkelen nieuwe website volgens de laatste stand der techniek, met meer interactieve mogelijkheden. Grotere bekendheid geven aan en betrokkenheid bij onze informatiekanalen (Maandblad de Koerier, Site, Prikbord). Vanuit bestuur beter communiceren over besluiten en afspraken. Verbeteren communicatie tussen bestuur en trainers en tussen trainers onderling. Meer regelmaat aanbrengen in de Trainersnieuwsbrief vanuit het bestuur. Met de trainers in gesprek over de trainingsvergaderingen, zodat de opkomst omhoog gaat en de effectiviteit wordt verbeterd.

Sponsoring

Wedstrijden

Voor het verstevigen van de relatie met de sponsoren zijn de volgende acties denkbaar: • Netwerkbijeenkomst voor alle sponsoren • Paar keer per jaar nieuwsbrief met verenigingsactiviteiten • Specifieke sportieve activiteiten Proces van plaatsten van de uitslagen op de website stroomlijnen. Voorziening maken zodat de uitslagen op de TV-schermen in de kantine getoond kunnen worden. Na evaluatie aanscherpen van de procedures, zo nodig verbeteren van de techniek van uitslagenverwerking wegwedstrijden. Realiseren van een technische voorziening om de uitslagen direct op de website wedstrijdorganisatie te kunnen tonen.


7

DE NIEUWSJAGERS De vorige editie sloten we af met de wens of de zon maar wilde gaan schijnen. En zo geschiedde. Heerlijk zo’n lentezonnetje. Ik zou zeggen: niets meer aan doen, heb je er het langste plezier van. Eens even kijken wat er allemaal gebeurd is de afgelopen periode.

DUBBELSLAG OLYMPUS ’70 BIJ WESTLANDSE SPORTPRIJZEN

We beginnen op donderdagavond 16 februari in het nieuwe Velocomplex in Wateringen. Daar werden de sportprijzen van de gemeente Westland uitgereikt. Twee van de vier sportprijzen over 2011 zijn terechtgekomen in de kring van Olympus ’70. Onze estafetteteams werden sportploeg van het jaar! (en dat in het hol van de leeuw, Velo was medekandidaat voor deze titel). Carla Ophorst werd uitgeroepen tot Sportvrouw van het jaar 2011. Zij was overigens ook de allereerste sportvrouw van het jaar van de gemeente Westland, in het eerste jaar na de fusie van de toenmalige gemeenten De Lier, 's-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen. Het was bijna op de kop af zes jaar geleden dat Carla tot Westlands 'Sportvrouw van het jaar 2005' werd gekroond.

WESTLANDS RECORD OP HORDEN VOOR NIKO

In het weekend van 25 en 26 februari togen de Nieuwsjagers weer naar Apeldoorn voor de Nederlandse kampioenschappen indooratletiek. Hordeloper Niko Zuidema stelde zijn Westlands record op de 60 meter horden scherper. Niko liet in het Omnisport-centrum de chronometers stoppen na 8.74 seconden. Dit was 0.08 seconden sneller dan zijn toptijd van vorige maand uit Amsterdam. Eerder op de dag nam Lianne van der Lugt deel aan de 400 meter. Lianne debuteerde op deze afstand indoor en kwam tot een respectabele 59.26. Met meer ervaring gaat ze zeker verder komen. Amy Stolk deed mee aan de heringevoerde 200 meter. Dit als proef opgezette onderdeel werd twee maal gelopen omdat de laanindeling van grote invloed kan zijn op de tijden. In haar eerste 200 meter rende de Naaldwijkse naar een nieuw PR van 26.39. Haar tweede 200 meter later in de middag was nog een fractie sneller: 26.35.

MIKE EN ELLEN WINNEN DE HELFT VAN DE HALVE

In de Midden-Delfland Halve Marathon op zaterdag 3 maart gingen clubgenoten er met de eerste plaatsen vandoor op het extra nummer, de loop over 10,5 kilometer. Mike Barsaiyan rende solo naar de finish in 34.03. Sjoerd van Marrewijk werd tweede, in 35.23. Bij de vrouwen verraste Ellen Grimbergen vooral zichzelf, door na een jaar van tobben te zegevieren in haar eerste echte wedstrijd: 46.47. Ook nog lang niet op haar normale niveau is Corina Voorn uit Den Hoorn, die als tweede over de streep kwam, na 49.41. Michel de Maat werd de glorieuze winnaar van de negende editie van de Midden-Delfland Halve Marathon. De inmiddels 50-jarige Vlaardinger finishte in 1.13.34 en was daarmee zelfs 12 seconden sneller dan toen hij in 2005 op 43-jarige leeftijd deze wedstrijd won. Een andere parallel met genoemd jaar is, dat de toen als tweede binnenkomende Ron van den Berg uit Maassluis ook nu tweede werd. Was het verschil destijds slechts 5 seconden, nu moest Van den Berg 1 minuut en 16 seconden toegeven op De Maat. Maarten de Jong was in 1.19.11 de eerste namens Olympus ’70. Bij de vrouwen zegevierde Marieke Bourquin-Boekestijn. De Maassluise hardloopster is daarmee de eerste vrouw die de Midden-Delfland Halve Marathon voor de tweede maal op haar naam heeft geschreven, want in de eerste acht edities ging er nimmer een loopster op herhaling. Bourquin, die in 2006 had gewonnen in 1.25.30, liet nu 1.26.05 afdrukken. Zij had daarmee 5 minuten en 21 seconden voorsprong op onze Naaldwijkse clubgenote Yvonne van den Berg. Maarten de Jong wint zilver in het ACS Halve Marathon circuit De Midden-Delfland Halve Marathon 2012 vormde tevens de finaleloop van de het allereerste Allround Computer Service Halve Marathon Circuit, dat ook de halve marathons van Monster, Vlaardingen en Maassluis omvatte. In dit circuit worden de drie beste prestaties per atleet bekeken, waarbij oudere atleten relatief meer punten scoren dan jongeren.


8 Deze formule gaf als uitkomst, dat Michel de Maat winnaar bij de mannen werd, met een andere 50-plusser, onze Maarten de Jong, als tweede en 45-plusser Gerard de Lange uit Maassluis als derde. Bij de vrouwen werd de Monsterse Francis Schinkel (45-plus) klassementswinnares, met Marieke Bourquin (seniore) als tweede en de Vlaardingse Monique Leentvaar (40-plus) als derde. Volgend jaar wordt het circuit uitgebreid tot vijf halve marathons in de winterperiode, want dan komt de Westlandse Arcade Halve Marathon er ook nog bij.

MARLIES EN CARLA WINNEN IN LEIDEN De vijfde wedstrijd in het lopende Zorg en Zekerheidcircuit, de Hardloopwinkel Roadrunnersloop in Leiden, heeft voor Olympus ’70 twee hoofdprijzen opgeleverd. Op de langste afstand van de dag rende Carla Ophorst, naar de overwinning. Carla had 58.24 nodig voor de 15 km. Hiermee bleef zij de als tweede gefinishte Anneke Lam meer dan vier minuten voor. Marlies Jongerius won in een regelmatige race de 10 km. Marlies liep met haar tijd van 38.41 de concurrentie op ruim een minuut.

GANKEMA EN WUBBEN STEUNPILAREN VOOR HAAGSE AMBTENAREN Olympus ’70 atleten Aad Gankema en Cees Wubben hebben bij de NK veldloop voor ambtenaren, respectievelijk een gouden en een bronzen medaille veroverd in de categorie mannen 60+. Aad Gankema deed dit op de 6 km. Hij bleef met zijn tijd van 27.09 de concurrentie 20 seconden voor. Cees Wubben (Naaldwijk) pakte het brons op de 12 km met een tijd van 53.10. Gankema en Wubben kwamen uit voor de gemeente ’s-Gravenhage. Mede door de resultaten van de Westlanders, werd Den Haag, net als vorig jaar, weer gekroond tot snelste gemeente. Aan de wedstrijden in Heemskerk namen ruim 3700 ambtenaren uit het gehele land deel.

PETER DUYNDAM BENOEMD TOT LID VAN VERDIENSTE Tijdens de goedbezochte algemene ledenvergadering op vrijdagavond 9 maart werd Peter Duyndam benoemd tot Lid van Verdienste. Peter is al een fors aantal jaren nauw betrokken bij tal van grote en kleinere projecten onder de vlag van Olympus ’70. Tevens werden de bekende jaarlijkse verenigingsprijzen uitgereikt. Het mag daarbij geen verrassing heten, dat de Bob Keus Prestatieprijs werd toegekend aan de atlete van Olympus ’70 die onlangs uitgeroepen werd tot Westlands Sportvrouw van het jaar 2011: Carla Ophorst. Vervolgens kwamen de drie genomineerden voor de Aanmoedigingsprijs aan bod: Julia de Koning, Niels Penning en Anne Luijten. Na een publieksquiz door presentator Patrick van Dop, werd onthuld wie de Aanmoedigingsprijs in ontvangst mocht nemen en dat werd Niels Penning. De waarderingsprijs viel ten deel aan Len Keus, de moeder van Bob, die al meer dan 25 jaar op allerlei fronten vrijwilligerswerk bij de vereniging voor haar rekening neemt. Verder is het voorzitterschap van Tonni van der Marel verlengd, maar was eveneens aftredend bestuurslid Peter van Dijk niet herkiesbaar. Laatstgenoemde blijft evenwel secretaris van de Stichting Atletieksupport Westland.

CLUBGENOTEN VOORAAN OP KORTE AFSTANDEN CPC De 38e editie van de CPC Loop van 11 maart in Den Haag heeft voor onze vereniging een handvol podiumplaatsen opgeleverd. Anne Luijten werd onbedreigd winnares op de vijf kilometer. Zij liep een tijd van 17.41. Als derde finishte Ingrid le Comte , die de chronometer liet stoppen na 18.42. Jonkie Nanda de Jong finishte in een tijd van 19.55, buiten het podium maar wel in de top van het vrouwenklassement (vijfde plaats). Eveneens vermeldenswaardig was de prestatie van de ook al zeer jonge Linda van Steeg. Zij rende naar een tijd van 20.38. Op de 10 km finishte Mike Barsaiyan als tweede achter Ilion-atleet Jesse van Burg. Mike moest Van Burg na ongeveer vier kilometer laten lopen, maar verloor hem nooit uit het zicht. De eindtijd van Mike, 31.49, was een verbetering van zijn PR met drie seconden. Sjoerd van Marrewijk liep een goed opgebouwde race.


9 Sjoerd kwam halverwege rond de achtste plaats door. Zijn eindtijd van 33.43 was goed voor de vierde plaats, in dezelfde tijd als de nummer 3. Op de halve marathon werd Lierenaar Ben Groenewegen derde in zijn categorie mannen, 55+. Ben klokte aan de meet een tijd van 1.22.33. Maarten de Jong, vader van Nanda, werd derde bij de mannen 50+ met een tijd van 1.18.32.

WESTLANDS RECORD VOOR CARLA OP 15 KM Carla Ophorst heeft in Reeuwijk haar eigen club- en Westlands record bij de vrouwen 50+ op de 15 km verbeterd. De Honselse atlete rende bij de 60e editie van deze loop naar een tijd van 58.04. Mede door een snelle laatste kilometer van 3.40 verbeterde Ophorst het record wat zij vorig jaar in Maasdijk liep met vijf seconden. Haar tijd was tevens goed voor de overall winst bij de dames. Clubgenote Carin van der Ende (’s-Gravenzande) won de wedstrijd bij de vrouwen 45+. Van der Ende stopte de chrono’s na 1.09.24. Bij de jeugdloop mochten de Honselse broers Veraar op het podium plaats nemen. Pim Veraar was het snelst op de 2400 meter. Hij passeerde na 8.51 de finish. Max Veraar werd derde op de 1100 meter met een tijd van 4.13.

MIKE BARSAIYAN SOLO NAAR OVERWINNING IN NAALDWIJK Mike Barsaiyan heeft zaterdagmiddag 24 maart de Arcade Halve Marathon gewonnen. Onze 24-jarige clubgenoot uit 's-Gravenzande kwam na een grotendeels solo gelopen race in 1.10.02 over streep op het Wilhelminaplein in Naaldwijk. Tweede werd Vlaardinger Michel de Maat in 1.13.22. Bij de vrouwen bleef Carla Ophorst aan de kant. De reden was, dat zij op zondag zou gaan deelnemen aan de NK Halve Marathon in het Limburgse Venlo. Nu won de Rotterdamse Tineke van den Berg in 1.22.44, met op de tweede plaats Marieke Bourquin-Boekestijn uit Maassluis. Bij de 55-plusser kwam Ben Groenewegen als eerste binnen, in 1.24.47 en bij de 60-plussers kwam Cees Wubben bovenaan, in de finishtijd van 1.29.15. Bij de vrouwen 45-plus won Angeli de Koning (Thof Running), voor onze Anita Kleyweg. Thomas Poesiat, de winnaar van de Arcade Halve Marathon in 2011, ging van start op de 5 kilometer en won deze afgetekend, in 14.31. De tweede plaats was voor Menno Zuidema (15.33) en als derde finishte Sjoerd van Marrewijk (15.35). Bij de vrouwen won Anne Luijten voor de derde achtereenvolgende keer. Zij kwam na 17.44 over de streep. Tweede werd Lorraine Ravestein (18.18). Op de 10 kilometer won Stanislas Talonisa (Sparta) in 34.03. Maurice van Veldhooven finishte in 35.06 als tweede. Bij de vrouwen won de Duitse Silke Schmidt in 36.26, met op de tweede plaats Marlies Jongerius in 39.00. De jeugdloop leverde een dubbelslag voor Olympus ’70 op. Pim Veraar uit Honselersdijk was de snelste jongen, in 4.29, maar in dezelfde tijd rende ook Iris Penning als rapste meisje over de streep. Achter Iris legden Emma Dekker en zusje Sara beslag op respectievelijk de tweede en de derde plaats.

30e TITEL VOOR CARLA Carla Ophorst behaalde op zondag 25 maart in Venlo bij de NK halve marathon haar dertigste nationale titel. Carla was in haar leeftijdscategorie, vrouwen 50-plus, niet bij te houden. Zij voltooide de ruim 21 km in een tijd van 1.23.27. De eerste concurrente in haar categorie volgde op bijna zes minuten. Een elektronisch probleem met de finishregistratie leek nog even roet in het eten te gooien. Carla werd als “niet gefinisht” genoteerd. Na veel praten werd zij uiteindelijk toch als winnaar uitgeroepen. Helaas voor Carla wel na de officiële prijsuitreiking. Maar desondanks: eind goed, al goed. Met deze episode van de Nieuwsjagers hebben we de winter afgesloten en zijn we vrolijk de lente in gedoken. Benieuwd wat de volgende maand weer brengt, en dan heb ik het niet over het weer.

De Nieuwsjagers


10

Gezin boven alles, werk niet het belangrijkste Naam: Maarten de Jong Geboortedatum: 4 februari 1961 Geboorteplaats: ‘s-Gravenzande Burgerlijke Staat: gehuwd met Elvira, 4 kinderen: Nienke, Nanda, Marit en Melle Beroep: kweker Vorige sport(en): voetbal Loopt hard sinds: 1985 Favoriete afstand(en): cross Persoonlijke records: 5 km: 15:40; 10 km. 32:01; 15 km.49:05; halve mar.1:09:04; marathon 2:36:50 Clubrecordhouder m50 plus 5 km 16:44; 3000 meter steeple 11:07 en 25 km 1:34:41. Maarten de Jong is sinds 1999 kweker. Aan de Maasdijk in ’s-Gravenzande heeft hij zijn bedrijf. Hij heeft er een tuin van 7000 vierkante meter. Volgens Maarten is het echt een éénmanszaakje. Hij teelt vaste planten, dahlia’s en herfstasters. Voor dat hij in 1999 zelfstandig kweker werd had hij andere beroepen. Zo was hij, net als andere snelle lopers van Olympus’70 van die tijd - Eric Teunissen en George Edelman postbode. Ook heeft hij een tijd een politieuniform aan gehad en was hij gemeenteinspecteur. Maarten komt uit een tuindersgezin en het was dan ook niet zo gek dat hij “in de tuin” ging werken. Zijn vriend Niek Lievaart had werk voor hem en zo was hij al gauw in dat wereldje thuis. Maar na een tijdje wilde hij wel wat anders en heeft dat dan ook geprobeerd. Toen hij Elvira had leren kennen gingen zij hun droom verwezenlijken. Dat was een boerderijtje. Daar de grondprijs in het Westland veel te hoog was en in Drenthe juist heel laag werd er in Drenthe iets gekocht. De Westlander Maarten de Jong ging verhuizen naar het Noorden. Na twee dagen had hij al heimwee. Maar Elvira had daar een contract bij de marechaussee en ze bleven uiteindelijk vier jaar in Drenthe. Ze hebben er het beste van gemaakt in die periode. Door het hardlopen kreeg hij ook contact met de lokale bevolking. Er was een loopgroep voor recreanten en in korte tijd was er door zijn invloed een serieuzere groep bij ontstaan. Dat groepje werd gesponsord door een toeleveringsbedrijf van tuinbouwartikelen want het waren voornamelijk tuinders die in dat groepje liepen. Maar na vier jaar verkocht hij zijn tuin en kon in het Westland zijn huidige tuin kopen. Inmiddels is het gezin uitgebreid en zijn ze met zijn zessen. Naast Elvira zijn er drie dochters en één zoontje gekomen. De Drenthe periode is qua werk dan wel afgesloten maar een paar keer per jaar gaan ze er nog wel naar toe. De band is wel gebleven. Hardlopen loopt als een rode draad door zijn (en haar) leven. Elvira was als tiener ook al als hardloopster bekend in het Westland. Dat was Maarten niet ontgaan en op een dag had hij de stoute schoenen aangetrokken (in plaats van zijn hardloopschoenen) en sindsdien gingen zij samen sportend door het leven. Geen wonder dat die genen bij de kinderen ook aanwezig zijn. “Elvira traint nog steeds veel en goed maar loopt wat minder wedstrijden dan ik. Onze vier kinderen zitten allemaal op Olympus’70 en die hebben echt die hardlooptik van ons meegekregen. We gaan ook vaak met zijn allen naar loopjes toe. Gewoon een dagje uit”. Maarten is inmiddels 51 jaar en loopt verschillende clubrecords van die leeftijdscategorie uit de boeken. Maar niet alleen bij zijn leeftijdscategorie is hij snel. Hij loopt vooraan in het veld mee. Verbaast het jou niet dat je nog zo voorin meeloopt? “Nee, ik train eigenlijk weer wat meer omdat ik wat meer tijd heb gekregen omdat de kinderen wat groter zijn geworden en dat maakt het een stuk makkelijker”. Wat doe je ervoor,


11 hoeveel train je dan? “Ik train iedere dag wel een stukje maar ik heb echt een pluk de dag schema. Ik train zoals ik me voel. Ik maak weken van 100 km maar ook van 60 km. In iedere training doe ik tempowerk en dan moet je denken aan 15 x 200 m of 10 x 400 m of 6 x 1 km. En 1 x per week een 25 km.” Train je alleen of train je juist vaak met anderen? “Ik train wekelijks bij de Duijndam-groep op dinsdagavond, 1 x in de week met Mart Solleveld en in de winter 2 x in de week met Eric Teunissen.” Die laatste twee is wat verrassend voor velen want Eric Teunissen is niet meer zo vaak bij hardloopwedstrijden te zien maar meer bij het toerfietsen. Maar hij loopt dus nog wel regelmatig? “Ja, laatst ben ik nog met hem naar Frankrijk geweest en hebben daar een wedstrijd gelopen. Dan gaat het echt nog fanatiek om te winnen en hebben we allebei in de prijzen gelopen.” Trainen met Mart Solleveld is ook verrassend. “Ik ken Mart al jaren en samen trainen we één keer in de week samen. Dat hij geen lid meer is van Olympus’70 maakt niet uit voor onze wekelijkse trainingen. Hij traint nu onder leiding van Lex van Eck”. Is dat werk met een tuin vol met plantjes te combineren met trainen en gezin? “De combinatie trainen, werken en gezin is een kwestie van goed organiseren. Als ik het druk heb dan begin ik gewoon wat eerder om toch lekker gewoon een uurtje te kunnen lopen en een dag heeft 24 uur toch en met hardlopen is het zo dat arbeid loont.” Het “geheim” dat Maarten zo ontzettend fit is zit ‘m niet in bepaalde drankjes of pilletjes. Het gezin De Jong eet gezond: altijd verse groenten én Maarten zorgt dat hij altijd wel 8 uur slaapt. Goed de rust nemen dus. En altijd positief denken. In balans zijn zoals dat heet. Het trainen is nooit dwangmatig maar gewoon uit plezier. Naast je eigen trainingen ben je ook als trainer betrokken bij het lopersproject van Poeldijk en Ter Heijde, met name voor de hele marathongroep. Zijn dat oude bekenden of zijn er ook nieuwe hardlopers bij? “Bij de marathongroep zitten meest wel oude bekenden en maar weinig nieuwe talenten, helaas. De meesten “doen” Rotterdam dit jaar en volgend jaar gaan we weer naar een buitenlandse marathon. In het verleden waren dat Rome, Praag en Berlijn. Mooie plaatsen en goed georganiseerde marathons”. Maarten’s voetbalperiode speelde zich af in Maasdijk. Bij de roodzwarten speelde hij bij de jeugd en de senioren. Na de zomervakantie kreeg je als eerste training bij Maasdijk altijd een Coopertest daar was hij uiteraard vooraan te vinden. Als verdediger (back of voorstopper) was hij moeilijk te passeren en regelmatig kwam hij als vleugelverdediger naar voren. In de selectie speelde hij nog net met en na de periode van een succesvolle lichting van de Maasdijk. Namen als Rien Romers, Aad de Zeeuw, Bram van der Hout, Jan van der Hout, Niek en Leo Lievaart en Arend van Staalduinen. Voetbalkenners uit de Westlandse regio zullen met weemoed aan die periode terugdenken. Vooral de thuiswedstrijden aan de Maasdijk waren beregezellig na afloop, hoe kan het ook als je wint? Na een doelpunt werd er altijd een stukje van het liedje Wunderbar gedraaid. Rien Mostert, de secretaris en microfonist, liet dan altijd weten wie er had gescoord. “Oude voetbalmaatjes van vroeger kom ik nog wel regelmatig tegen en dan praten we even bij natuurlijk”. Maar hoe gezellig het ook was, Maarten is met voetballen gestopt en in 1985 aan het hardlopen geslagen. Op 24-jarige leeftijd gestopt met voetballen. Van de ene op de andere dag. Hij kwam in contact met een aantal gerenomeerde lopers zoals Henk Bronswijk en Jacques Valentijn. Later kwam hij in de selectie bij Ted Bruggeling, dat was in de periode 1995-1998. Een tip van Jacques Valentijn was bijvoorbeeld het uitlopen na een wedstrijd: 20-25 minuten op gras. En een dag van te voren zorgen dat je genoeg drinkt, water wel te verstaan. Want je bent met je sport bezig als je jezelf serieus wil nemen en wil presteren dan drink je weinig tot geen alcohol. Ook af en toe een massage is niet verkeerd. Maarten heeft het geluk dat Elvira een cursus sportmassage heeft gevolgd. Dus af en toe worden de benen na een wedstrijd verlost van de afvalstoffen. Ook het drinken voor het afvoeren helpt daarbij. Heel blijven is voor sporters en met name hardlopers heel belangrijk. Binnenkort, op 31 maart en 1 april, is er Kom in de Kas. Is dat ook jouw gebied waar dat dit keer wordt gehouden? Heb je er iets mee? “Het is altijd wel een groot succes wat betreft bezoekersaantallen. Maar ik heb er niets mee. Ik ben niet zo’n persoon die het alleen maar over de tuin kan hebben. Het is het minst belangrijke in mijn leven”. Dat is een bijzondere uitspraak Maarten… “Ja, het gezin en het sporten zijn voor mij belangrijker, dan is het werken maar ondergeschikt”. Toch heb je kwaliteit in je kas staan en wilt goede prijzen. “Natuurlijk, ik heb kennis opgedaan en me ontwikkelt op dat gebied en van de opbrengst moet je leven, maar het gezin staat voorop!” Wat vind je van het complex van Olympus’70, de hal, de kleedkamers en baan enz.? Gebruik je wel eens het “Het Olympus’70 complex is gewoon uniek. Dat zie je toch nergens in het land. Ik kom zelf nooit in het krachthonk omdat ik thuis heel veel oefeningetjes doe, maar ik zou het als trainer wel aanraden.”


12 Bij Olympus´70 hebben we nog trainers nodig. Je hebt trainerservaring genoeg en loopervaring te over . Kunnen we jou binnenkort bij het trainerscorps verwelkomen? “Dat wordt teveel. Zo´n lopersproject is te overzien maar met een jong gezin en een tuin is dat op dit moment nog te vroeg. Ik sluit het op termijn niet uit.” Het warenhuis staat vol met plantjes en zoon Melle loopt met ons mee het bedrijf in. Duizenden plantjes staan er en met een zekere regelmaat zullen de plantjes worden weggehaald en naar de veiling worden gebracht, want er moet wel brood plank komen. Het enthousiasme van Melle is groot over de plantjes maar ook over zijn prestaties met atletiek en sinds kort ook over voetballen. Ja, jongens hebben toch vaak iets met voetballen en sinds kort voetbalt hij bij F.C. ´s-Gravenzande. We houden de resultaten van de drie dochters ook in de gaten want zij zijn ook succesvol. Over de resultaten van Maarten de Jong kan het best op het prikbord van de Olympus´70-site worden gekeken en in de regionale kranten.

Aad Gankema

Heeft u hulp nodig bij uw administratie ? bel of mail:

Karen de Koning Administratieve Dienstverlening

Voor zowel bedrijven als voor de particulier! e-mail: karen14@caiway.nl

Telefoon: 06 – 22 18 11 10 LIMERICKS

Op het strand

Een wegatleet trainde op het strand langs het water op het harde zand want op het trainingsschema stond: trainen op zachte ondergrond. maar wat bleek? bij het strandpaviljoen was hij vaste klant...

Aad Gankema

Verkeerde kant van de weg

Een lopersgroep uit Alkmaar zag tijdens het trainen geen gevaar toch liepen ze aan de verkeerde kant en dachten daar is toch niets mee aan de hand? maar de automobilist maakte wel een grof gebaar....


13

JEUGDHOEK Nevenprogramma NK Meerkamp Tijdens het NK meerkamp in Apeldoorn ruimte voor D en C junioren om mee te doen met een nevenprogramma wat bestond uit een vierkamp. Eva Tetteroo had zich hiervoor opgegeven en ging dus vier weken na de C-spelen weer op weg richting het Omnisportcentrum. De dag begon met de 60mh; hier hikt ze al een tijdje erg dicht tegen een tijd onder de tien seconden aan. Helaas lukte het ook nu niet met een tijd van 10.05 seconden. Maar die tijd komt echt wel! Haar tweede onderdeel ging erg goed, ze werd in een veld van 16 deelnemers derde met een afstand van 9.28 bij het kogelstoten. Het hoogspringen verliep teleurstellend, ze sprong de 1.40m drie keer af door haar “dikke dijbenen”. Haar pr met het hoogspringen staat op 1.52m In de tussenstand van de meerkamp stond ze na drie onderdelen nog wel bij de top 8 waardoor ze in de snelste serie op de afsluitende 600m mocht starten. Met een tijd van 1:52.00 finishte ze als vijfde en schoof ze in het eindklassement door naar de zesde plaats. Verder heeft ze natuurlijk heel de dag kunnen zien hoe de beste meerkampers van Nederland presteerde, ze droomt er natuurlijk van hier zelf ook ooit aan mee te doen!

Feestavond Op vrijdag 17 februari werden de pupillen beloond voor hun inzet bij de “Grote clubactie”. Deze actie had een hoop geld opgeleverd, wat besteed wordt aan nieuwe materialen. De pupillen werden om 18:00 uur verwacht en ze kregen gelijk een bord patat onder hun neus geschoven; beter kan een avond niet beginnen. Nadat alle patatjes op waren werd op het grote scherm in de kantine de film aangezet. De film ging over een aantal pinguïns en aan het gelach te horen had iedereen het naar zijn zin. Om half 10 werd iedereen weer opgehaald na een geslaagde avond. Pupillen bedankt en natuurlijk ook de jeugdcommissie bedankt!

2e pupillen indoorwedstrijd Olympus ‘70

Op 19 februari was de tweede pupillen indoorwedstrijd in het Intergreen athletic house waar voor Olympus ’70 zesendertig pupillen aan de start stonden. De A-pupillen begonnen in de middag nadat de B, C en mini pupillen met hun diploma in de hand en soms medaille om de nek vertrokken. De jongens A1 beten de spits af met de zestig meter sprint. De eerste serie was volledig gevuld met drie mannen in het rood. Jonathan kwam als eerste over de streep, maar de finishlijn lag iets verder dan hij dacht. Zijn naaste belagers Ticho en Merlijn kon hij nog wel voorblijven, maar de tijd viel een beetje tegen. In de volgende serie werden wel twee pr’s gescoord door Dano en Max. Bij het kogelstoten bleek Dano over de grootste spierballen te beschikken, hij bleef Jonathan die een pr stootte net ver met 5.15m. Ticho verdiende een eervolle vermelding met een stoot van meer dan een meter verder dan de vorige keer (ik vraag mij stiekem af wat hij gegeten had de dag ervoor) Het laatste onderdeel was het speerwerpen. Dit hadden de jongens nog nooit gedaan, maar natuurlijk wel geoefend. Jammer dat de wedstrijdcommissaris besloot om alle speren die met de achterkant eerst op de grond kwamen af te keuren in tegenstelling tot vorig jaar. Dit maakte het extra moeilijk vooral voor de kinderen van andere verenigingen die nog nooit een speer in hun hand hadden gehouden. Oefening baart echter wel kunst en Jonathan bracht dit onderdeel er het beste vanaf. Met een worp ruim over de vijftien meter bleef hij Dano net voor; ook Max kwam nog over de tien meter. Nadat de punten opgeteld waren mocht Jonathan aan het einde van de dag de bronzen medaille om laten hangen, ware het niet dat hij al vertrokken was. Dano was er gelukkig nog wel en mocht op de hoogste trede klimmen! De meisjes A1 begonnen ook met de sprint; hier was Sara de snelste van allemaal en met een tijd van 9.57 nestelt zij zich in de Ranglijsten Aller Tijden (RAT) van Olympus ’70. Ook Britt verbeterde haar pr op dit onderdeel. Met het kogelstoten was het weer Britt die een pr behaalde, dit keer kwam ook Angela nog nooit verder dan haar 5.22m van vandaag. Bij het speerwerpen wat ook deze groep nog nooit gedaan had bleek maar weer dat het voordeel van een thuiswedstrijd ook in afstand wordt uitbetaald. Sara en Angela gooiden de concurrentie op achterstand door beide over de elf meter te gooien. Fenna had wat betreft pr’s niet helemaal haar dag, natuurlijk heeft ze wel weer een leuke wedstrijd meegedaan en kreeg zij de speer wel netjes met een boogje door de lucht gegooid! Esmee en Sanne ontliepen elkaar vandaag niet veel, bij de sprint zat er tussen beiden zes honderdste van een seconde en bij de speer was het zes centimeter. Hopelijk


14 zijn de meiden niet dol op spinazie, want dan vliegt de kogel volgende keer nog verder en belandt hij op de hoogspringmat die nu hinderlijk in de kogelsector lag. Sara mocht door haar prestaties de gouden medaille ophalen, ook Angela belande op het podium met een mooie derde plaats. Bo was bij de jongens pupillen A2 de smaakmaker voor Olympus ’70, hij was goed voor twee pr’s en eindigde als hoogste van de Olympus ’70 deelnemers. Zijn pr’s behaalde hij overigens op de sprint en het verspringen. Martijn was onder het toeziende oog van zijn vriendin goed voor een evenaring van zijn pr op de sprint en Lukas verbeterde zich met één centimeter bij het kogelstoten. Ook Jasper kon tevreden terug kijken op het kogelstoten, zijn vader wat minder want die was €2,- armer. Michiel mocht als eerste zijn diploma ophalen, hij deed voor het eerst mee met een indoorwedstrijd en hopelijk volgen er nog vele. Ook Nick deed voor het eerst binnen mee en was met drie onderdelen al goed voor meer dan duizend punten in het eindklassement. Mart had vorig jaar voor het laatst een indoorwedstrijd gedaan, zijn prestaties vielen hem wat tegen, maar met alle drie de onderdelen was hij beter dan het jaar ervoor. Niet slecht gedaan dus! Jacco kwam op de sprint helaas één honderdste tekort om zijn pr te evenaren en Wout die in 2010 nog drie meter precies stootte met de kogel, liet deze vandaag pas na 5.77 m landen. Marit, Michelle en Gwen stonden op de startlijst bij de meisjes pupillen A2. Helaas moest Marit ziek afmelden. Hun eerste onderdeel was het kogelstoten waar Michelle een pr haalde door 5.06m te stoten, maar waar Gwen haar kogel veertig centimeter verder kreeg. De sprint was een pr voor Gwen. Hier miste Michelle haar sprintmaatje Marit, die normaal bijna tegelijk over de streep komt. Als laatste gingen de twee verspringen, ik denk dat beiden afgeleid waren door het springvlak dat zich ineens achter de verspringbalk bevond. Normaal wordt er voor de balk afgezet in het witte vlak. Beide meiden kwamen nu niet precies uit en kwamen niet tot een nieuw pr.

Sprintwedstrijden junioren D Veel D-junioren diezelfde zondag deelgenomen aan de 2x60m sprint. Maar liefst 8 jongens en 6 meiden deden uiterst hun best om een PR te behalen op de 60m. Op deze dag hebben zelfs 4 D-junioren hun eerste zuurstok weten te scoren! (Na het deelnemen aan 6 wedstrijden verdienen de D-junioren een zuurstok) Er zijn veel PR’s behaald en het was een zeer leuke wedstrijd!

Indoor Dordrecht (Patrick) Op zondag 26 februari 2012 deden een 8-tal CB-junioren mee aan een indoorwedstrijd bij AV Parthenon in Dordrecht. De meesten hadden zich voor alle onderdelen ingeschreven. Dat bleek wat veel van het goede te zijn, omdat de organisatie ook nog ½ finales en finales had bedacht op de sprintonderdelen. Bij de meisjes B deden Nanda Schotel en Naomi Kortekaas mee. Op de sprint kwam Nanda in de buurt van haar PR. Ze liet de klok stilstaan op 9,49 s. Naomi verbeterde wel haar PR en kwam uit op 10,50 s. Bij het verspringen bleek dat Nanda zeer goed geoefend had. Al in haar eerste sprong kwam de tot 3,95 m. Daarna verbeterde ze gelijk haar PR op hoogspringen door het gat in de lucht dat ze sprong van blijdschap. De tweede sprong was ook nog in de 3-negentig. Helaas zat die 4 meter er net niet in. Maar dat komt de volgende keer wel. Naomi deed het goed op kogel. Met 6,93 m haalde ze ook daar een PR. De jongens B waren met drie personen vertegenwoordigd. Ivar de Kok, Kevin Philipsen en Jessy van Lier begonnen met hoog. Ivar en Kevin haalden 1,60 m en Jessy kwam tot 1,55 m. Tussendoor werd er een 60 m gedaan. Hierbij was Kevin de snelste met 8,05 s, gevolgd door Jessy met 8,12 en Ivar sloot de rij met 8,39. Dit betekende dat Kevin en Jessy de finale mochten lopen. Daarin verbeterde Kevin zich wel naar 8,00 s en Jessy verbeterde zich niet. Door het drukke programma zagen Ivar en Jessy af van de 60 m horden. Kevin deed het wel en liep een verdienstelijke 3-pas. Hij finishte in 10,14 s. Kennelijk door de vermoeidheid lukte het hem niet meer om dit in de finale nog te verbeteren. Ook bij kogel bleek Kevin de sterkste van de drie te zijn. Hij kwam tot 10,39 m, daar waar Ivar de kogel op 8,81 m neer liet komen. De meisjes C waren vertegenwoordigd door Jonna Vroom, Eva Tetteroo en Julia de Koning. Deze laatste had wat problemen met de inschrijving. Op enigerlei wijze stond ze niet aangemeld. Gelukkig kon ze wel


15 meedoen. Zij het op de 60 m en hoog op naam van Isabelle Schrage en op de 60 m horden op naam van Lianne van Krieken. Op de 60 m had Eva een hele goede start. Daardoor liep ze naar een nieuw PR van 8,84 s. Jonna zat er dicht achter en finishte in 8,87. Julia zat er ook dichtbij en liep naar 8,91. Voor de eerste twee betekende dit een ½ finale. Dat was wel het eindpunt. Zowel Eva als Jonna verbeterden zich niet meer. Op kogel stootte Eva naar een evenaring van haar PR met 9,59 m. Op hoog ging het bij Eva beter dan de vorige keer. Nu bleef de lat tot 1,45 m liggen en werd de 1,50 m te hoog. Julia redde deze hoogte nog wel. 1,50 m was haar beste hoogspring prestatie. Bij het verspringen sprongen zowel Jonna als Eva naar een PR. Jonna deed dat met 4,27 m en Eva verbreedde de glimlach op haar gezicht toen ze er achter kwam dat ze 4,80 m gesprongen had. Ook de andere sprongen waren prima. Tot slot de horden. Jonna had wat last van haar hamstrings en ging daarom niet zo lekker over de horden. Dit resulteerde in een tijd van 11,01. Eva ging goed in de series, maar nog niet top. Ze kwam uit op 10,09. Julia was net even sneller met 10,05. Alle drie mochten door naar de ½ finale. Daar ging het met Jonna niet beter door haar blessure. Julia was ook de scherpte kwijtgeraakt en kwam tot 10,23. Eva liep echter een sterke race en dook voor het eerst onder de 10 s indoor. De klok bleef staan op 9,94 s => nog bredere glimlach. In de finale kwam Julia tot 10,24 en liep Eva nogmaals ruim onder de 10 s met 9,99 x. Al met al weer een geslaagde dat met een leuke deelname van Olympus ‘70 en heel veel PR’s.

Finale dag HCC 2011-2012 Vandaag was Delft, bij atletiekvereniging AV’40, het toneel voor de vierde en laatste HCC wedstrijd van het seizoen 2011-2012. Na de wedstrijden van vandaag zou bekend zijn wie de nieuwe cross kampioenen van de regio haaglanden zouden zijn. Om mee te dingen in het klassement moest er aan minimaal drie van de vier wedstrijden meegedaan worden. Er werd natuurlijk ook nog gestreden om zo’n hoog mogelijke positie in de wedstrijd van vandaag te halen. Bij de meisjes pupillen C leek er lang een één, twee, drietje in de maak. Op het laatste moment werd Ellemijn Blok echter ingehaald. Frederiek Dekker en Sanna de Koning bleven wel voor en werden respectievelijk één en twee. Melle de Jong (Jongen pupil C) werd in een hele snelle race, waarbij de rest van het veld op ruim een halve ronde werd gezet, tweede. Sara Dekker en Angela de Vries, beiden meisje pupil A1, konden allebei nog bovenaan in het klassement eindigen. Daarvoor moest er wel gewonnen worden vandaag. Sara bleek het sterkst en kwam als eerste over de streep, Angela werd vandaag derde. Bij de jongens pupillen A2 kon de overwinning in het eindklassement, na drie eerdere overwinningen, Cédric Demol niet meer ontgaan. Toch bleef hij ook vandaag strijden en bracht zijn klassement extra glans door ook de laatste wedstrijd te winnen. Voor Iris Penning (meisjes junior D1) gold hetzelfde als voor Cédric, ook zij gaf haar eindzege extra glans door ook vandaag de vier ronde van ongeveer 500m het snelste af te leggen. Emma Dekker streed samen met Nienke de Ruiter bij de meisjes junioren D2 om de tweede plaats in het klassement. Nienke liet er geen gras over groeien en kwam na één ronde ruim voor Emma door. Emma liet zich echter niet gek maken en zette haar achterstand in de resterende drie ronde om in een voorsprong. Emma werd dus tweede gevolgd door Nienke op de derde plaats Bij de jongens D1 had Dennis Zwinkels zijn zinnen gezet op een podiumplaats in het klassement. Hij beet zich vast in zijn tegenstanders en behaalde zijn beste prestatie in deze vier crossen. Als tweede ging Dennis over streep en zo behaalde hij zijn vooraf gestelde doel. De meisjes junioren B en C gingen gezamenlijk van start. Nanda de Jong kon door een overwinning bij de junioren C een gezamenlijke eerste plaats afdwingen. Al snel liep Nanda aan kop en won de wedstrijd nog voor de junioren B. Bij de junioren B was zus Nienke de sterkste gevolgd door Hanna van der Marel op de tweede plaats.


16 In het eindklassement werden de volgende prestaties behaald: • 1e plaats Frederiek Dekker Meisjes pupillen C • 2e plaats Sanna de Koning Meisjes pupillen C • 2e plaats Melle de Jong Jongens pupillen C • 1e plaats Sara Dekker Meisjes pupillen A1 • 3e plaats Angela de Vries Meisjes pupillen A1 • 1e plaats Cédric Demol Jongens pupillen A2 • 1e plaats Iris Penning Meisjes junioren D1 • 3e plaats Dennis Zwinkels Jongens junioren D1 • 2e plaats Emma Dekker Meisjes junioren D2 • 3e plaats Nienke de Ruiter Meisjes junioren D2 • 1e plaats Nanda de Jong Meisjes junioren C • 1e plaats Nienke de Jong Meisjes junioren B • 3e plaats Hanna van der Marel Meisjes junioren B In het verenigingsklassement, dat vorig jaar nog gewonnen werd, eindigde Olympus ’70 dit jaar als derde. Voor de laatste wedstrijd moesten er tien punten goedgemaakt worden op AV’40. Uiteindelijk kwam de Westlandse atletiekvereniging vijf punten te kort.

Ivar van Ruijven springt clubrecord Bij pupillenwedstrijden in Zoetermeer is Ivar van Ruijven boven zichzelf uitgestegen. De jongen pupil C van Olympus ’70 liet bij het hoogspringen de lat liggen tot en met de hoogte van 1.02m. Het oude record uit 2007 wat op naam stond van Guido Persoon stond op één meter precies. De blonde krullenbol uit De Lier sprong voor het eerst hoog in wedstrijdverband, het moeilijke atletiek onderdeel staat voor C-pupillen niet vaak op het programma. Ivar wist mede door zijn hoogspring prestatie het klassement, wat ook nog uit het verspringen bestond, vandaag te winnen in zijn categorie.

Pupillenwedstrijd Zoetermeer Tijdens deze in Zoetermeer gehouden pupillenwedstrijden werden door de A pupillen de volgende prestaties behaald: Bij de jongens Pupillen A1 was er voor Olympus ’70 één deelnemer. Ticho wist bij het hoogspringen zijn indoor pr met zeven centimeter te verhogen tot 82cm, bij het verspringen kwam hij tot 2.48m. met de 4x60m pendelestafette die vandaag op het programma stond liep Ticho zo hard als hij kon in een combiteam met een atleet van Ilion, PAC en Almere. De jongens pupillen A2 waren zo als de categorie ook aangeeft met zijn tweeën. Bo en Jacco begonnen met het verspringen, waar beide een indoor pr sprongen. Bo kwam in zijn laatste poging tot 3.74m, Jacco kwam tot 3.42m, het tweede onderdeel wat op het programma stond was het hoogspringen. Jacco kwam binnen nog niet hoger dan één meter precies, deze keer kwam hij tot 1.07m ook buiten sprong hij nog nooit zo hoog. Bo kwam vandaag tot 1.12m, dit was wel een indoor pr, maar buiten sprong hij al eens 1.15m. Tijdens de estafette zaten beiden in hetzelfde team (combiploeg blauw). Helaas ging de wissel tussen Bo en Jacco niet helemaal goed, Bo ging toch goed door tot de finish. Er waren evenveel meisjes als jongens van Olympus ’70. Alle drie de meiden waren pupil A1. Angela, Britt en Fenna begonnen met het verspringen, waar Angela een mooi pr sprong van 3.66m. Fenna kwam ook over de drie meter, en Britt sprong ook verder dan vorig jaar. Het hoogspringen was ook voor Angela een succes: zij sprong over 1.02m en wanneer ze de volgende keer ook op een hogere hoogte durft te springen zit er zeker meer in. Britt sprong net geen meter, maar met een oud pr van 0.76m was dat erg knap. Fenna heeft beloofd nog meer te gaan oefenen om buiten nog hoger te gaan springen. Met de pendelestafette zaten alle drie de meiden in het zelfde team ingedeeld samen met Kim van AV’40. De combiploeg rood zoals het team genoemd werd bracht het stokje met mooie wissels snel over de finish.


17

Arcade jeugdloop De jeugdloop leverde een dubbelslag voor Olympus ‘70 op. Pim Veraar uit Honselersdijk was de snelste jongen, in 4.29, maar in dezelfde tijd rende ook Iris Penning als rapste meisje over de streep. Achter Iris legden Emma Dekker en zusje Sara beslag op respectievelijk de tweede en de derde plaats.

Openingswedstrijd Junioren D Voor de D-junioren was het vandaag een topdag! Naast het lekkere weer heeft iedereen ook uitstekend zijn/haar best gedaan. Bijna iedereen heeft wel één PR behaald op deze dag, een aantal zelfs drie PR’s. Dit betekent veel goeds voor de aankomende competitiewedstrijden! We hebben er nu al zin in. Sommige kids hadden vandaag nog wel last van hun benen, want ja… die vinden het ook wel leuk om een 5km op de arcade te lopen! Maar twee wedstrijden in één weekend is toch wel veel. Winnaars op deze dag (jongens): Marlon op de horden Quinten met ver, kogel en 150m Guido met hoog en 600m Milan met speer Pim op de 1000m Winnaars van deze dag (meiden): Emma op horden, hoog en 600m Nienke op speer Sophie met ver, 150m en kogel Iris op de 600m Iedereen super goed gedaan, veel PR’s behaald. Maar deze PR’s zullen niet lang blijven staan. We gaan ze aan gort lopen, springen en werpen op de volgende wedstrijden dit seizoen! We beginnen maar net..

Pupillen Tijdens de openingswedstrijd van het baanseizoen hebben de pupillen hun kunsten vertoond. Heel de winter is er hard getraind om de pr’s te verpulveren. Aan het weer kon het niet liggen behalve dan de tegenwind op de sprint. De jongens pupillen A1 deden voor het eerst een 60m sprint buiten dus een nieuwe toptijd was er voor alle vijf de jongens. Dano steeg boven zichzelf uit met het verspringen, hij sprong ruim over de drie en een halve meter. Ook Jonathan en Max kwamen over de drie meter grens. Op het kogelstoten was tijdens de regenachtige dagen goed getraind binnen in de hal en dat betekende voor alle vijf een pr. Vooral Ticho en Merlijn waren erg sterk, zij kwamen meer dan een meter en bijna een meter verder dan hun oude pr. De duizend meter was een mooie strijd met drie jongens onder de vier minuten, Dano wist als eerste over de streep te komen. Ook de meisjes A1 hadden buiten in de zon nog nooit een 60m sprint gelopen, met de tegenwind ging het hun overigens goed af. Bij het verspringen was het Sara die precies vier meter wist te springen, Angela zat haar wel op de hielen met een sprong van 3.85m. Britt moest helaas met een blessure afhaken. Bij het kogelstoten verbaasde Fenna zichzelf met een stoot van 4.60m. Sanne en Vera deden voor het eerst een buitenwedstrijd en zeker niet onverdienstelijk. Bij de jongens pupillen A2 was er een mooie strijd met 12 jongens. Lloyd bleek uiteindelijk de beste te zijn over de drie onderdelen (sprint, verspringen en kogelstoten). Dit had hij vooral te danken aan zijn kogelstoot van 7.90m. Bo werd 2e en sprong het verst. De sprint werd gewonnen door de nummer 3 Cédric die ook de 1000m won met vlak achter hem Wout. Nick bleek talent te hebben voor de langste afstand hij eindigde daarop als 3de. Mart was ook goed op dreef met een pr bij het verspringen en het kogelstoten net als Ruben, Rob, Lukas, Jacco en Huub. Martijn miste het verspringen maar bij het kogelstoten kwam hij voor het eerst over de vijf meter.


18 Marit was de beste van de meisjes pupillen A2 zij won alle onderdelen inclusief de 1000m. Gwen kwam met drie pr’s tot een tweede plaats, op de 1000m had ze bijna een tijd met alleen maar vieren erin, ze kwam uit op 4:44.04. Sophie probeerde zoveel mogelijk af te ronden, haar kogel lande na precies vijf meter, met het verspringen kwam ze net één centimeter te kort voor drie meter rond. Michelle deed voor het eerst verspringen in de buitenlucht en wat voor een sprong. Alle deelnemers gingen naar huis met een mooi diploma en een bijgekleurde huidskleur.

CB-Kamp In het weekend van 16, 17 en 18 maart gingen 24 CB junioren en 6 trainers op kamp richting Schaijk. Om vijf uur vertrok de rode Olympus ’70 bus met Eric Philipsen achter het stuur. Terwijl de CB junioren dachten dat ze bij het kamphuis werden afgezet, parkeerde Eric de bus midden in het donkere bos. Vanaf hier moesten de junioren de weg naar het kamphuis zien te vinden. Eenmaal aangekomen werden al gauw de huisjes ingericht tot weekend hok en werd er gestart met het walkie talkie spel. In ieder huisje hing een walkie-talkie waardoor de junioren een opdracht te horen kregen. De groep die dit als eerste of beste uitvoerde won. Opdrachten als eieren kapot slaan die met een panty over je hoofd vast zat en met prei kapot geslagen moest worden werden afgewisseld met zo snel mogelijk een rondje rennen op een signaal en het raden van liedjes. Na het spel duurde de avond nog lang, voor een aantal junioren tenminste. De volgende ochtend was voor hen extra vroeg: om 7 uur stond de wekker en begonnen we met een warming-up en een estafette om het meer. Daarna was iedereen wel toe aan een ontbijtje. Het zonnetje begon lekker te schijnen en er werden sportspelen gespeeld (ultimate frisbee, castibal en lijnbal). Later werd verteld dat dit eigenlijk “Wie is de Mol” was. In iedere groep zat namelijk een mol die ervoor moest zorgen dat zijn/ haar team het spel verloor. Al gauw werden er schuldigen aangewezen die meestal echt de mol waren, maar soms ook niet. In de namiddag werden de gebrachte mountainbikes getest; deze bleken de dag ervoor nieuw uit de verpakking gehaald te zijn! De atleten moesten met hun team een zware bike run bike afleggen, een leuk fiets rondje werd afgewisseld met een ronde hardlopen om het meer. Tijdens dit onderdeel werd er ook een beroep gedaan op de trainers; door vele krampverschijnselen van de junioren of andere pijntjes hebben alle trainers hun steentje bij moeten dragen bij een team. Dit ging de trainers natuurlijk ook niet in de koude kleren zitten. Gelukkig kon iedereen op eigen benen bij het kamphuis komen. Nadat de verdiende frietjes naar binnen waren gewerkt en de kramp uit de kuiten was gemasseerd door Lianne kon de bonte avond beginnen. Er werden weer teams gemaakt die soms tegen elkaar moesten strijden op bepaalde onderdelen zoals knijper zoeken, basketballen, pennen oppakken met een spaghetti in je mond of het overbrengen van M&M’s. Ook kreeg elke groep een aantal letters op zijn/ haar buik om hier zo snel mogelijk woorden van te maken. Tijdens het laatste spel moesten de trainers in de juiste volgorde gezet worden met als vraag bijvoorbeeld wie het zwaarst was, of wie het beste kan speerwerpen. De junioren hebben zo hun trainers weer wat beter leren kennen. Deze avond werd het wat eerder stil behalve een klein groepje dat tot diep in de nacht aan het weerwolven was. De laatste ochtend werd eerst ontbeten voordat er begonnen werd met rennen. De atleten moesten in het dorp op zoek naar foto’s en deze met hun eigen camera namaken. Als finale van het kamp werd in de middag de speedminton-biatlon gedaan. Er moest een ronde gerend worden en daarna een shuttle in het vak geslagen. Wanneer dit niet lukte moest er een strafronde gerend worden. Lukte het wel dan kon de shuttle gelijk doorgegeven worden aan je teamgenoot.


19 Het hele kamp werd er in teams gestreden en wanneer er gestreden word is er ook altijd een winnaar. De winnaars van het CB kamp van 2012 zijn Bente en Ivar geworden: zij wisten de onderdelen het beste te doen van alle CB junioren gefeliciteerd!! De maandag zijn veel junioren niet naar school geweest omdat ze het weekend ontzettend hun best hebben gedaan, of veel te weinig geslapen…

Interview met een jeugdlid: Jasmijn van den Bos is 8 jaar en traint dus bij de pupillen B op maandag en woensdag. Haar trainers zijn Wilja, Jelmer, Tim en Sjors. Jasmijn woont in ’s-Gravenzande en zit nu een half jaar op atletiek. Op haar school, cbs de Kameleon, is ze niet de enige die op atletiek zit. Jasmijn is op atletiek gegaan omdat ze het op tv heel leuk vond en hardlopen vindt ze ook erg leuk. Naast atletiek doet ze ook nog aan schaatsen en waveboarden. Alle trainers zijn volgens Jasmijn leuk, en de onderdelen sprint en verspringen vindt ze het leukst. Ze heeft al één keer aan een wedstrijd meegedaan en dat betekent dus dat ze drie pr’s behaalde voor sprint, kogelstoten en verspringen. Waarschijnlijk had ze voor die wedstrijd macaroni op, want dat eet ze het liefst. Het leukste dat Jasmijn bij Olympus ’70 heeft meegemaakt was het sneeuwballen gooien na de training. Jasmijn heeft nog wel een vraag voor haar trainers: Zij vraagt zich af wat zij zo leuk vinden aan het training geven., Het antwoord luidde als volgt: Wij vinden het leuk om kinderen vooruit te zien gaan op de verschillende onderdelen; wanneer een kind een nieuw pr haalt zijn wij daar super trots op! En dat maakt het training geven erg leuk! Nog wat korte vragen voor Jasmijn: Kort/ lang => KORT Warm/ koud =>WARM Winnen/ PR =>WINNEN Snel/ langzaam=> SNEL Hard/ zacht gekookt ei =>HARD Taal/ rekenen =>REKENEN Vakantie/ trainen=> VAKANTIE

Kom lopen met Ernst en Bobbie ! De organisatie van de Omloop Ter Heijde doet er veel aan om kinderen in beweging te krijgen. Met bijna 200 kinderen aan de start in 2011 lukt dat al aardig. Met leuke herinneringen, mooie prijzen voor de eerste 3 jongens en meisjes en een gratis loterij met fraaie prijzen, probeert de organisatie zoveel mogelijk kinderen voor een avondje hardlopen te interesseren. Dit jaar, op vrijdag 1 juni, wordt meedoen aan de jeugdlopen van de Omloop Ter Heijde extra leuk. Het bekende TV-duo Ernst en Bobbie komt die avond namelijk naar Ter Heijde! Ze gaan de startschoten lossen, de prijzen uitreiken en optreden. Daarna zullen ze aanwezig blijven, handtekeningen uitdelen en met kinderen op de foto gaan. De Omloop Ter Heijde wordt (natuurlijk) door Olympus 70 georganiseerd (samen met de dorpsvereniging). Het zou daarom bijzonder leuk zijn (en eigenlijk vanzelfsprekend) als alle jeugdleden onder de 13 jaar op 1 juni samen met Ernst en Bobbie gaan meedoen aan één van de jeugdlopen. We zien jullie (jeugdleden en trainers) dan graag in Ter Heijde. Tot dan! De organisatie (www.omloopterheijde.nl)


20


21

REUNIE (oud) hardlopers ZONDAG 1 JULI as. 12.00 uur Clubhuis Olympus 70. Beste (oud)hardlopers Na ongeveer 30 jaar leek het Martien van Vliet en ondergetekende het toch maar eens tijd worden voor een re端nie van de oude hap. We hebben tenslotte lang geleden vele kilometers met elkaar doorgebracht en dat niet alleen, maar ook veel plezier met elkaar gehad. Er zijn er ook in de afgelopen jaren ons enkele ontvallen, daar denken we zeker ook wel aan. En daardoor is het zeker eens een goed moment om elkaar weer eens te zien en wat bij te praten met alle sterke verhalen van dien. Natuurlijk is het niet zo gemakkelijk om iedereen op bijgaande lijst zomaar even een mailtje te sturen maar wie weet kunnen we door een sneeuwbaleffect iedereen wel traceren. Wij vragen dan ook als je iemand weet of ziet, of nog contact mee hebt dan graag die info naar mij of Martien sturen. Een e-mail adres is ideaal, maar een adres mag uiteraard ook of een telefoonnummer. Wij hopen op een snelle reactie en aanmelding, uiteraard met partners. Een programma volgt. Tot snel namens Martien en mij

Peter Kortekaas. 06 24881269

Lopers waarvan we al een adres hebben en die al gecontacteerd zijn: Piet van der Wel; Fred Koreman; Ton Kortekaasl; Gerard Kortekaas; Hans van Adrichem; Paul Michiels; Jan van Holsteijn; Rob Lefeber; Wim van Holsteijn; Jan Scholtes; Henk Bronswijk; Tine Bronswijk; Roel Vermeer; Gerard van Ruijven; Jan van Heest; Richard van der Kruik; Jan Scheffers; Aad Koorneef; Wim Lepolder; Arie Boers; Leo van Koppen; Ben Wissenburg; Peter Nottet; Peter van Dijk; Peter Kortekaas; Martien van Vliet; Jan vd Sman; Jacques Valentin; Henk Koehorst; Vincent Terlaak; Martien v Marrewijk; Cor v Leeuwen; Jan Zuurmond; Leo den Brabande; Cor Bouhuizen; Marian Hoogerhoud; Bert Hoogerhoud; Pam Smid; Herwig Pauwels; Roland Dheere; Theo Kruyskamp; Peter vd Valk; Aad Gankema; Walter Woppereis. Van volgende lopers zoeken we nog een e-mail adres of telefoon nummer, of adres: Ed Wols; Henk Bodewes; Henk Baptiste; Floor Krullaars; Gerard van Holstein(Zuiderwijk); Aad v Dijk Wim Stolk; Aad Flaton; Piet Schoordijk; Henk van Vliet; Jose Figaroa; Ineke Wols; Louis vd Horst; William van Schie; Cees Valstar; Arthur Koreman; Piet schoordijk; Jan vd Voort; Frans vd Wel; Ine Valentin; Jan Berendse; Herman Kromhout; Maarten de Jong; Eric Theunissen Zij zijn ons helaas ontvallen: Henk van der Knaap; Cees Jorissen; Koos Verkade; Jaap Kouwenhoven; Henk Groenewegen; Henk Heijnen Piet Vroeg.


22

Tiende Jan Knippenberg Memorial, de langste strandrace ter wereld Op vrijdag 6 april staat alweer de tiende Jan Knippenberg Memorial (JKM) op het programma. Deze bijzondere strandloop – over 100 Engelse mijlen (161 km) – is vernoemd naar ultraloper en schrijver Jan Knippenberg die in 1995 overleed aan longkanker. Tot zijn belangrijkste wapenfeiten behoren zijn 1600 kilometer solorun naar Stockholm en zijn eindeloze voettocht van 400 km rond het IJsselmeer binnen de 44 uur. Jan noemde dit destijds toepasselijk ‘een blokje om’. Knippenberg is ook grondlegger van ‘De Zestig van Texel’, de ultraklassieker (over 120 en 60 km) op het eiland Texel. Sinds 1998 vormt de JKM een duo met Texel: de eerste met de Pasen in de even en de ander met de Pasen in de oneven jaren. Naast het lopen schreef Jan columns in Runner’s World en zette hij zijn loopfilosofie op papier in ‘De Mens Als Duurloper’ (1987). Sindsdien een standaardwerk in de Nederlandse sportliteratuur over de geschiedenis van de loopsport.

Drie onderdelen

De JKM bestaat uit drie onderdelen: de 100 mijl solo, de 50 mijl solo en de estafette. De 100 mijl solo en estafette starten bij Olympus ’70 in Naaldwijk op Goede Vrijdag 6 april om 22.00 uur. De 50 mijl start bij de Timmerfabriek aan de Kromhoutstraat in IJmuiden op paaszaterdag 7 april om 08.30 uur. De finish is bij Tennisclub Topspin in Den Helder. Niet voor niets wordt de JKM de langste strandrace ter wereld genoemd. De JKM is verder alleen mogelijk door de inzet van lokale atletiekverenigingen en ultraliefhebbers langs de gehele Hollandse kust. Zij zijn het die zorgen voor het bemannen van de verzorgingsposten. Ook is er de Reddingsbrigade die zorgt voor hulp bij het opvangen van uitvallers én dan zijn er nog de vele fietsende begeleiders, verkeersregelaars en andere vrijwilligers tijdens de trajecten over de verharde wegen, zoals rond de hoogovens. De deelnemers en de organisatie zijn iedereen zéér dankbaar voor al deze hulp.

Internationaal deelnemersveld

Zowel de 100 als de 50 mijl zijn officiële wedstrijden van de Atletiekunie. Elke loper kon zich inschrijven voor de 50 mijl maar aanmelding voor de 100 mijl is in principe alleen mogelijk als lopers (m/v) eerder een 100 km wedstrijd binnen 9.30 hebben afgelegd vanwege de scherpe looplimiet van 20 uur voor de 161 km. Er staan straks zo’n 25 lopers (waaronder 3 vrouwen) in Naaldwijk aan de start, waaronder Belgen, Duitsers en Britten. Het startveld van de 50 mijl (80,5 km) gaat zeker 50 lopers omvatten.

Oud-toppers team Marti ten Kate

De meest trouwe deelnemer aan de JKM is weer van de partij bij de estafette: het team van leerlingen van OSG De Hogeberg uit Den Burg, de school waar Knippenberg tot aan zijn dood geschiedenisles gaf. Bijna altijd waren de leerlingen als eerste aan de finish maar bij deze tiende keer krijgt het schoolteam zware concurrentie. Heel speciaal voor de de editie van 2012 is namelijk de deelname van het estafetteteam van oud-toppers onder leiding van de vroegere marathontopper Marti ten Kate. Hij heeft om zich heen een bont gezelschap van lopers verzameld die met hem door de nacht naar Den Helder willen lopen (Jos Koniuszek, zoon Mikel Knippenberg, Titus Mulder, Michel de Maat, Vivian Ruijters, Erik Hopman, Peter Witkam, Joop Keizer, Erwin van Diemen en Jacques Valentin). Hardlopende psychiater Bram Bakker heeft ook laten weten graag van de partij te zijn. Ook oud-bondcoach Wim Verhoorn fietst mee van Naaldwijk naar Hoek van Holland. De lopers en estafetteteams worden op zaterdag 7 april tussen 11.00 en 18.00 uur verwacht aan de finish in Den Helder. De eindtijd van de winnaar van de 100 mijl zal tussen de 15 en 16 uur liggen (finish na 13:00) en de eerste van de 50 mijl finisht naar verwachting na 6 uur (rond 14:30).

Programma op vrijdag 6 april bij Olympus’70

Vanaf 19:00 uur zal de kantine geopend zijn en verwelkomen we de deelnemers en hun begeleiders. Om 20:00 uur zal onze eigen Henk Bronswijk een lezing geven over ultralopen en in het bijzonder over het lopen van de 100 kilometer waarop hij specialist en clubrecordhouder is. Om 21:15 uur zullen alle deelnemers aan het publiek worden voorgesteld. Om 22:00 uur gaan de lopers onder begeleiding van fietsers van Olympus ’70 op pad om via een route van 21,5 naar de Rechtestraat in hoek van Holland te lopen om van daar Den Helder te vertrekken. Tot aan de haven van Scheveningen zullen de deelnemers drie door Olympus’70 bemande verzorgingsposten op hun route vinden. Iedereen is van harte welkom de aanloop en strart van dit spektakel mee te maken. Tot vrijdag 6 april!!

Peter Kamermans


23


24

Wubben/Bauer Assurantiën instuif 2012 Chronologisch overzicht 26 April 2012

Inschrijving sluit 30 minuten voor aanvang van het onderdeel. Namens de wedstrijdorganisatie een prettige wedstrijd toegewenst.

Loop Instuif met Electronische Tijdwaarneming (ET) 100 meter 1e serie : 19:15 uur 1000 meter 1e serie : 19:30 uur 2e serie : 19:40 uur 200 meter 1e serie : 19:50 uur 5000 meter 1e serie : 20:00 uur 2e serie : 20:20 uur 3e serie : 20:45 uur 4e serie : 21:10 uur 5e serie : 21:40 uur Serie-indeling naar tijdopgave

Spring instuif

Programma : Hoog- en Verspringen Aanvangstijden : Hoogspringen 19:30 uur; Verspringen 20:30 uur Categorieën : Sen. Vet. Jun A en B Er zijn bij Ver 4 pogingen per deelnemer/ster (afhankelijk van deelname)

Werp instuif

Programma : Discuswerpen en Kogelstoten Aanvangstijden : Discus 19:30 uur; kogel 20:30 uur Categorieën : Sen. Vet. Jun A en B Aantal pogingen : 4 per deelnemer/ster (afhankelijk van deelname)

Chronologisch overzicht 24 Mei 2012 Wubben/Bauer Assurantiën Instuif

3000 meter 1e serie : 19:15 uur 2e serie : 19:35 uur 3e serie : 19:55 uur 4e serie : 20:15 uur 5e serie : 20:35 uur 10000 meter 1e serie : 20:55 uur (afhankelijk van het aantal series 3000 meter kan de 10 km iets eerder beginnen) Serie-indeling naar tijdopgave

Spring Instuif

Programma : Hinkstap- en Verspringen Aanvangstijden : Ver 19:30 uur; Hinkstapspringen 20:30 uur Categorieën : Sen. Vet. Jun A en B Er zijn bij Hinkstap 4 pogingen per deelnemer/ster (afhankelijk van deelname)

Werp instuif

Programma : Speerwerpen en Kogelstoten Aanvangstijden : Speer 19:30 uur; kogel 20:30 uur Categorieën : Sen. Vet. Jun A en B Aantal pogingen : 4 per deelnemer/ster (afhankelijk van deelname) Inschrijving sluit 30 minuten voor aanvang van het onderdeel.


Specialisten in geschreven communicatie.

Tekst- en vertaalbureau

Wij schrijven, vertalen en corrigeren teksten voor ondernemers en particulieren.

Naast Sportmassages en Sensitherapie

brochures

correcties

interviews/artikelen

nieuwsbrieven

Twitter en Facebook

vertalingen: Engels, Duits, Frans en Spaans

websites

biedt George Edelman u een scala aan behandelmethodes aan om uw welzijn Te bevorderen

Leden van atletiekvereniging Olympus ’70 ontvangen 10% korting op alle massages George Edelman

info@tekstbureauwestland.nl

Tel: 06 12 85 85 35

www.tekstbureauwestland.nl

e-mail: gedelman@caiway.nl

+31 (0)6 24 87 69 35

WWW.WELZIJNSPRAKTIJKEDELMAN.COM

Snack – bar

DE HOGENHOUCK Anjerlaan 36 – 2671 KJ Naaldwijk Tel. 0174 – 62 67 37 SATÉ, KARBONADE, KIP, SALADES, BEREHAP, ENZ (prima HAMBURGERS)

Kom eens langs!


25

BAANWEDSTRIJDEN

3 4 5

Zoetermeer 3-3-2012

1000m

heren discus (11)

9. Marco Bronswijk 33,70 ( clubrecord m45 ) 2. Marco Bronswijk 38,05 ( clubrecord heren, m35, m40 en m45 )

kogelslingeren (4)

Naaldwijk 25-3-2012 Jongens pupillen C 1 Melle de Jong 2 3 4 5 6

40m ver bal ptn 7.62 3.50 15.88 1099 ( ver: 3e aller tijden ) 7.84 2.97 15.50 947 8.23 2.66 10.48 732 8.50 2.43 10.58 646 9.01 2.31 12.49 585 9.25 2.14 8.53 443

Ivar van Ruijven Kaj Poleij Bram Louter Luca Verlaan Liam Brederoo 600m

1 Melle de Jong 2 Ivar van Ruijven 3 Bram Louter 4 Luca Verlaan 5 Liam Brederoo 6 Kaj Poleij

Meisjes pupillen C 1 Frederiek Dekker 2 Ellemijn Blok 3 Isis Tinneveld 4 Sanne de Koning 5 Tessa Molenaar 6 Sanne van der Pijl 7 Lotte Olsthoorn 8 Anna Lusthof 600m

Max Veraar Merlijn Verlaan Ticho de Waard

1 2 3 4 5 6 7 8

40m 7.47 7.62 7.51 7.92 8.73 8.47 8.58 8.30

2.12.74 2.16.21 2.27.00 2.41.60 2.42.82 3.17.70 ver 3.14 2.99 2.69 2.62 2.65 2.58 2.39 2.39

Frederiek Dekker Lotte Olsthoorn, Ellemijn Blok Sanne de Koning, Isis Tinneveld Sanne van der Pijl Anna Lusthof Tessa Molenaar

2.16.27 2.29.23 2.30.67 2.31.56 2.32.43 2.32.93 2.35.03 2.36.28

Dano van Calsteren Jonathan Vreugdenhil Max Veraar Merlijn Verlaan Ticho de Waard

Jongens pupillen A2 1 Lloyd Bol 2 Bo Herrewijnen 3 CĂŠdric Demol 4 Mart Hillebrand 5 Lukas van Vliet 6 Jacco Aalbregt 7 Huub van Gaalen 8 Rob Hagebeek 9 Wouter Gubbels 10 Nick van Zanten 11 Ruben de Voogd 12 Martijn Vahl 1000m

bal ptn 17.20 1077 13.99 966 9.03 835 11.13 787 14.66 729 11.88 705 14.48 695 11.89 693

1 2 3 4 5

11.21 3.06 11.93 2.91 13.26 2.57

60m 10.63 10.66 9.86 10.87 10.42 10.27 10.90 11.22 11.03 11.04 11.55 10.71

1 CĂŠdric Demol 2 Wouter Gubbels 3 Nick van Zanten 4 Bo Herrewijnen 5 Lloyd Bol 6 Mart Hillebrand 7 Huub van Gaalen 8 Martijn Vahl 9 Jacco Aalbregt 10 Rob Hagebeek 11 Lukas van Vliet

Meisjes pupillen A1 1 Sara Dekker 2 Angela de Vries 3 Fenna van Ruijven 4 Vera Olsthoorn 5 Britt van Dien 6 Sanne Zwinkels

60m 9.65 10.13 10.86 12.10 11.80 12.31

1000m

1 2 3 4 5

Jongens pupillen B 1 Duncan van Bueren 2 Darian Gasovic 1000m

ver 2.77 2.54

1 Duncan van Bueren 2 Darian Gasovic

Meisjes pupillen B 1 Jasmijn van den Bos 2 Sacha van Heijningen 1000m

40m 8.07 8.05

40m 7.72 8.24

vers 3.15 2.86

1 Jasmijn van den Bos 2 Sacha van Heijningen

Jongens pupillen A1 1 Dano van Calsteren 2 Jonathan Vreugdenhil

60m ver 10.26 3.56 10.78 3.11

bal ptn 24.15 991 16.49 841 4.26.37 4.35.89 bal ptn 20.69 1082 17.58 890 4.27.18 4.42.80 kogel 5.69 5.10

Meisjes pupillen A2 1 Marit de Jong 2 Gwendolijn Rowland 3 Sophie Hoen 4 Michelle van Spelden 1000m

Jongens D 150m ptn 1256 1055

ver 3.45 3.62 3.34 3.51 3.52 3.41 3.49 3.06 2.96 3.14 3.03 dns

1 2 3 4

962 856 654

3.51.21 3.52.79 3.56.92 4.43.84 5.38.61 kogel 7.90 7.33 5.85 7.47 5.65 5.58 5.48 5.99 5.54 4.54 4.72 5.01

ptn 1311 1309 1283 1267 1222 1217 1140 1046 1022 988 918 718

3.41.23 3.50.01 4.02.99 4.07.82 4.15.50 4.19.38 4.19.99 4.20.54 4.21.16 4.23.74 4.29.84 vers 4.00 3.85 3.07 2.75 dns 2.41

kogel 5.86 4.98 4.60 4.23 5.15 2.73

Sara Dekker Angela de Vries Fenna van Ruijven Vera Olsthoorn Sanne Zwinkels 60m 10.41 10.70 11.80 11.81

1 2 3 4

4.70 4.79 4.72

ver 3.69 3.42 2.99 2.80

3.37.09 3.55.13 4.29.68 4.34.02 4.36.73 kogel 5.40 5.12 5.00 4.37

Marit de Jong Sophie Hoen Gwendolijn Rowland Michelle van Spelden

Quinten de Brabande Milan Vermeulen Guido Persoon Tom Dogger

ptn 1449 1286 1001 766 595 554

22.91 23.57 24.01 24.02

ptn 1241 1128 901 818 4.11.37 4.26.57 4.44.04 5.24.10 -1.7 -2.1 -2.1 -3.0


26

600m 1000m

80mh ver

hoog

kogel

speer

Meisjes junioren D 150m

600m 1000m 60mh ver

hoog

kogel

5 Pim Veraar 6 Dennis Zwinkles 7 Tim Verhulst 8 Rick van der Waal 9 Bas van Zijderveld 1 Guido Persoon 2 Tom Dogger 1 Pim Veraar 2 Dennis Zwinkles 3 Tim Verhulst 4 Bas van Zijderveld 1 Marlon van Crugten, 2 Rick van der Waal 3 Ruben Vreugdenhil 1 Quinteb de Brabander 2 Marlon van Crugten 3 Guido Persoon 4 Dennis Zwinkles 5 Milan Vermeulen 6 Tim Verhulst, 7 Pim Veraar 8 Rick van der Waal 9 Bas van Zijderveld, 10 Ruben Vreugdenhil 1 Guido Persoon 2 Rick van der Waal 3 Marlon van Crugten 4 Quinten de Brabander 5 Milan Vermeulen 6 Tim Verhulst 7 Tom Dogger 8 Ruben Vreugdenhil 1 Quinten de Brabander 2 Rick van der Waal 3 Daevy Boon 4 Dennis Zwinkles 1 Milan Vermeulen 2 Marlon van Crugten 3 Pim Veraar 4 Ruben Vreugdenhil 5 Daevy Boon 6 Bas van Zijderveld

24.03 -3.0 24.73 -2.1 24.83 -3.0 25.30 -2.1 26.21 -1.3 2.03.50 2.08.36 3.28.26 3.49.25 3.59.34 4.02.15 16.34 -0.3 18.29 -0.3 26.17 -0.3 4.00 3.87 3.73 3.64 3.56 3.36 3.24 3.17 3.13 2.97 1.40 1.30 1.30 1.25 1.25 1.20 1.15 1.10 7.05 6.66 6.32 4.51 24.09 21.68 18.38 15.88 14.83 13.31

1 Sophie Koedood 2 Emma Dekker 3 Anne-Fleur Blok 4 Tessa Olsthoorn 5 Rosanne Feitsma 1 Emma Dekker 1 Iris Penning 2 Nienke de Ruiter 3 Tessa Olsthoorn 1 Emma Dekker 2 Danique de Brabander 3 Anne-Fleur Blok 1 Sophie Koedood 2 Anne-Fleur Blok 3 Iris Penning 4 Danique de Brabander 5 Sem de Bruin 6 Tessa Olsthoorn 7 Angela van Elleswijk 1 Emma Dekker 2 Nienke de Ruiter 3 Anne-Fleur Blok 4 Rosanne Feitsma 1 Sophie Koedood 2 Emma Dekker 3 Nienke de Ruiter

23.24 -3.0 23.41 -2.1 24.58 -3.0 25.46 -1.3 25.67 -1.3 1.58.28 3.28.93 3.37.51 4.01.21 12.55 13.32 13.43 4.22 3.55 3.54 3.50 3.19 3.14 3.04 1.30 1.25 1.25 1.15 9.12 8.28 7.68

speer Jongens C 150m 600m 1000m ver hoog Meisjes junioren C 150m

600m

1000m 80mh ver

hoog kogel

speer

Jongens B 150m

110mh ver hoog

4 5 6 7 8 9 1 2

Rosanne Feitsma Danique de Brabander Olsthoorn, Tessa Sem de Bruin Iris Penning Angela van Elleswijk Nienke de Ruiter Sophie Koedood

7.47 7.25 7.15 7.03 6.01 5.88 21.23 19.42

1 2 3 1 1 1 2 1

Daan Valstar Sibren Langelaan Sander Persoon Sander Persoonr Daan Valstar Sander Persoon Sibren Langelaan Sibren Langelaan

21.85 -1.7 22.38 -1.5 23.35 -1.5 2.05.74 3.21.69 3.42 3.37 1.30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3

Eveline van Marrewijk Julia de Koning Jonna Vroom Renee de Wilde Aline Philipsen Isabelle Schrage Ruby van Rooijen Puk Hoogkamer Suzanne de Jong Eveline van Marrewijk Jonna Vroom Isabelle Schrage Suzanne de Jong Puk Hoogkamer Linda van Steeg Eva Tetteroo Eveline van Marrewijk Puk Hoogkamer Julia de Koning Eveline van Marrewijk Jonna Vroom Renee de Wilde Suzanne de Jong Puk Hoogkamer Linda van Steeg Naomy Uffelen Ruby van Rooijen Jessica van Wingerden Eva Tetteroo Isabelle Schrage Karina Voois Bo Kemmere Naomy Uffelen KarimaVoois Eva Tetteroo Bo Kemmere

21.49 -1.7 21.58 -1.7 21.64 -1.7 21.78 -0.2 21.98 -0.2 23.09 -1.5 23.24 -1.5 23.93 -1.5 24.84 -1.3 1.55.90 1.57.34 2.01.90 2.08.48 2.09.96 3.33.30 13.42 -1.5 14.40 -1.5 17.17 -1.5 4.34 4.27 4.03 3.75 3.60 3.47 3.45 3.17 1.40 1.40 9.86 9.24 9.14 7.64 6.31 29.16 26.81 24.58

1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 1 2

Kevin Philipsen Jelmer de Boer Jessy van Lier Tim Hoogenboom Jeremy Bronswijk Ivar de Kok Tim Hoogenboom Jelmer de Boer Jeremy Bronswijk Ivo Kerklaan Tim Hoogenboom Kevin Philipsen

19.37 19.83 19.98 20.34 20.35 20.51 22.25

-0.7 -0.2 -1.7 -0.2 -0.7 -0.2 -1.3 5.43 4.91 4.72 1.70 1.60


27

kogel speer

Meisjes B 150m 600m 100mh ver hoog kogel Meisjes A 150m ver kogel speer heren 150m

600m 110mh ver

kogel speer

dames 150m

600m 1000m 100h ver kogel speer

Mannen Masters kogel speer

3 4 5 1 2 3 1 2 3 4

Ivar de Kok Jessy van Lier Ivo Kerklaan Kevin Philipsen Jeremy Bronswijk Ivar de Kok Kevin Philipsen Tim Hoogenboom Ivar de Kok Ivo Kerklaan

1.60 1.50 1.45 10.86 10.78 8.97 40.23 37.20 34.14 31.35

1 2 1 1 1 2 1 1

Nanda Schotel Naomi Kortekaas Hanna van der Marel Hanna Marel Nanda Schotel Naomi Kortekaas Hanna van der Marel Naomi Kortekaas

24.15 -2.1 26.87 -1.3 1.49.91 18.19 -1.0 3.86 3.00 1.40 6.55

1 2 1 1 2 1

Sabeth van der Voort Katja Grimbergen Sabeth van der Voort Katja Grimbergen Sabeth van der Voortr Katja Grimbergen

21.05 -0.2 25.26 -1.3 4.55 6.85 6.18 21.18

1 Bram van Ruijven 2 Thomas Kamermans 3 Pieter Bas vd Berg. 4 Peter van der Wel 5 Ryan Boon, Ryan 6 Thijs Olsthoorn, Thijs 1 Niko Zuidema 2 Peter van der Wel 1. Niko Zuidema 1 Bram van Ruijven 2 Mark Hendriksk 3 Thomas Kamermans 4 Thijs Olsthoorn 1 Ryan Boon 1 Ryan Boon 2 Mark Hendriks 3 Thijs Olsthoorn 4 Thomas Kamermans

18.03 (-0.2) 18.64 (-0.2) 19.16 (-0.2) 19.58 (-0.7) 19.63 (-0.2) 20.82 (-0.7) 1.23.97 1.38.85 16.06 (-1,3) 6.60 6.03 4.96 4.93 10.45 50.14 43.20 33.74 33.39

1 2 3 4 1 2 1 1 1 1 1 2 3

19.95 (-0,7) 20.04 (-0,7) 21.17 (-0,2) 23.78 (-1,5) 1.37.03 1.37.90 2.53.57 16.91 (-1,0) 3.73 9.18 32.68 28.04 16.86

Amy Stolk, Amy Yvonne de Jong Joni Stolki Esther Dekker Lianne van der Lugt Inga Michejenko Judy Middelburg Stolk, Amy Esther Dekker Joni Stolk Joni Stolk Amy Stolk Esther Dekker

1 Marco Bronswijk 11.19 ( clubrecord m45 ) 1 Marco Bronswijk 39.41 ( clubrecord m45 )

INDOORWEDSTRIJDEN Apeldoorn 18-2-2012 meisjes C 4-kamp (16) 6. Eva Tetteroo

60h kogel hoog 600m ptn 10.15 9,28 1,35 1.52.00 2109

Naaldwijk 19-2-2012 Meisjes pupC mini (6) 1. Ellemijn Blok (is mpC ) 2. Sanne de Koning

40m Ver Bal ptn 7.40 2.94 13.21 986 ( ver: 3e aller tijden mpC ) 7.94 2.40 9.94 717

Jongens pupillen C (10) 2. Melle de Jong 4 Ivar van Ruijven 7. Kaj Poleij 8. Bram Louter 9. Luca Verlaan 10. Liam Brederoo

40m Ver Bal ptn 7.47 3.18 14.64 1044 ( ver: 2e aller tijden jpC ) 7.83 2.83 14.22 900 7.80 2.48 10.69 772 8.74 2.41 10.92 613 8.80 2.33 9.69 565 9.54 1.98 7.69 356

Meisjes pupillen C (9) 3. Isis Tinneveld 4. Tessa Molenaar 5. Sanne van der Pijl 5. Lotte Olsthoorn

40m 7.34 8.57 8.34 8.59

Ver 2.50 2.24 2.20 2.06

Bal ptn 12.70 901 12.19 628 10.40 621 12.69 598

Meisjes pupillen B (12) 5. Jasmijn van den Bos 8. Sacha van Heijningen

40m 7.70 8.10

Ver 2.73 2.72

Kogel ptn 4.34 970 3.71 850

Jongens pupillen A1 (7) 1. Dano van Calsteren 3. Jonathan Vreugdenhil 5. Max Veraar 6. Merlijn Verlaan 7, Ticho de Waard

60m 10.49 10.87 11.30 11.80 13.45

Kogel 5.15 5.08 4.48 4.21 4.62

Speer ptn 15.49 1007 15.77 956 10.51 768 8.37 648 7.87 506

Jongens pupillen A2 (21) 8. Bo Herrewijnen 12. Lukas van Vliet 14.Mart Hillebrand 15.Jacco Aalbregt 16.Wout Gubbels 17.Martijn Vahl 18.Nick van Zanten 19.Jasper Wubben 20.Michiel Peters

60m 10.34 10.07 10.53 10.12 10.82 10.47 10.39 11.47 11.08

Ver 3.59 3.37 3.36 3.19 3.08 3.20 2.96 2.89 2.84

Kogel 6.75 5.87 6.67 5.30 5.70 4.46 4.30 5.49 4.12

Meisjes pupillen A1 (13) 1. Sara Dekker 3. Angela de Vries 9. Britt van Dien 10. Fenna van Ruijven 12. Sanne Zwinkels 13. EsmĂŠe Peek

60m 9.57 10.22 11.21 11.12 12.69 12.75

Kogel Speer ptn 5.84 11.39 1122 5.22 11.55 983 4.99 8.31 769 3.76 6.81 657 3.22 5.26 402 2.66 5.20 345

Meisjes pupillen A2 (11) 8. Gwendolijn Rowland 11. Michelle van Spelden

60m Ver 10.79 3.04 10.87 2.36

Jongens junioren D 60m 1e loop

1 Quinten de Brabander 2 Milan Vermeulen 3 Tom Dogger 4 Pim Veraar 5 Dennis Zwinkles

ptn 1314 1257 1237 1177 1083 1070 1022 951 893

Kogel ptn 5.46 1064 5.06 890 9.11 9.36 9.55 9.82 10.10


28

60m 2e loop

Meisjes junioren D 60m 1e loop

60m 2e loop

Meisjes junioren C 60m 1e loop 60m 2e loop Meisjes junioren B 60m 1e loop 60m

2e

loop

6 Bas van Zijderveld 7 Sven van der Voort 8 Ruben Vreugdenhil 1 Milan Vermeulen 2 Quinten de Brabander 3 Tom Dogger 4 Dennis Zwinkles 5 Pim Veraar 6 Bas van Zijderveld 7 Sven van der Voort 8 Ruben Vreugdenhil

10.12 10.47 10.53 9.23 9.25 9.58 9.88 10.01 10.06 10.63 10.85

1 Emma Dekker 2 Sophie Koedood 3 Anne-Fleur Blok 4 Nienke deRuiter 5 Danique de Brabander 6 Tessa Olsthoorn 1.Emma Dekker 2.Sophie Koedood 3 Anne-Fleur Blok 4 Nienke de Ruiter 5 Tessa Olsthoorn 6 Danique de Brabander

9.19 9.28 9.62 9.76 10.45 10.72 9.44 9.45 9.79 9.81 10.57 10.59

1 Aline Philipsen 1 Aline Philipsen

8.81 8.99

1 Nanda Schotel 2 Naomi Kortekaas 1 Nanda Schotel 2 Naomi Kortekaas

9.43 10.67 9.73 10.67

dames 200m reeks A s3 (5) 5. Amy Stolk reeks B s3 (4) 4. Amy Stolk

heren 60h s2 (7)

26.39 26.35 ( 2e aller tijden ) 3. Lianne van der Lugt 59.26 6. Niko Zuidema

8.74 ( clubrecord )

Dordrecht 26-2-2012 meisjes C 60m ser (30) hf (16) 60h ser (25) hf (11) fin (6) ver (22) hoog (23) kogel (19) meisjes B 60m (3)

jongens B 60m ser (8)

15. Eva Tetteroo 17. Jonna Vroom 19. Julia de Koning 15. Eva Tetteroo 16. Jonna Vroom 6. Eva Tetteroo 12. Jonna Vroom 3. Eva Tetteroo 11. Jonna Vroom 4. Eva Tetteroo 4. Eva Tetteroo 10. Jonna Vroom 2. Julia de Koning 6. Eva Tetteroo 2. Eva Tetteroo

8,84 8.87 8.91 8.91 9.03 10.09 11.01 9.94 11.20 9.99 4,80 4,27 1,50 1,45 9,59

2. Nanda Schotel

9.49

10.50 3,95 6,93

4. Kevin Philipsen 5. Jessy van Lier 7. Ivar de Kok 3. Kevin Philipsen 5. Jessy van Lier 2. Kevin Philisen 8. Kevin Philipsen 9. Ivar de Kok 10. Jessy van Lier 5 Ivar de Kok Kevin Philipsen 7. Jessy van Lier 2. Kevin Philisen 4. Ivar de Kok 6. Jessy van Lier

fin (4) 60h (2) ver (10) hoog (9) kogel (9)

8.05 8.12 8.39 8.00 8.23 11.29 4,79 4,63 4,26 1,60 1,60 1,55 10,39 8,81 6,67

Zoetermeer 3-3-2012 meisjes C2 sprintdriekamp (20) 7.Jonna Vroom 10. Eva Tetteroo 11. Aline Philipsen

40m 6.35 6.37 6.38

ver (12)

Apeldoorn 25-2-2012: NK indoor senioren

400m s2 (6)

3. Naomi Kortekaas 4. Naomi Kortekaas 4. Naomi Kortekaas

ver (4) kogel (4)

50m 7.63 7.75 7.84

3. Eva Tetteroo 5. Jonna Vroom 3. Eva Tetteroo 7. Aline Philipsen

kogel (8)

60m 8.98 9.16 9.09

ptn 1737 1670 1662 4,52 4,33 9,77 8,06

Zoetermeer 10-3-2012 jongens pupillen C (11) 1. Ivar van Ruyven 10. Liam Brederoo

ver hoog ptn 2,89 1,02 653 2,03 0,62 188

meisjes pupillen C (7) 7. Tessa Molenaar

ver hoog ptn 2,45 0,62 188

jongens pupillen B (19) 14. Duncan van Bueren

ver hoog ptn 2,86 0,87 537

jongens pupillen A1 (23) 22. Ticho de Waard

ver hoog ptn 2,48 0,82 424

jongens pupillen A2 (23) 9. Bo Herrewijn 14. Jacco Aalbregt

ver hoog ptn 3,74 1,12 896 3,42 1,07 796

meisjes pupillen A1 (19) 10. Angela de Vries 16. Britt van Dien 17. Fenna van Ruyven

ver hoog 3,66 1,02 2,78 0,97 3,03 0,87

ptn 807 594 571

CROSSEN Delft 4-3-2012: Haagse crosscompetitie IV jongens pup.C meisjes pup,C

2 1 2 4 5 6

Melle de Jong Frederiek Dekker Sanne de Koning Ellemijn Blok Anna Lusthof Isis Tinneveld

4.13.3 4.27.3 4.30.7 4.49.2 4.57.3 5.01.6


29

jongens pup.A1 ` meisjes pup.A1 meisjes pup.A2 jongens pup.A2 meisjes D1 meijes D2 jongens D1 jongens D2 meisjes C

jongens C meisjes B

7 Sanne van der Pijl 8 Lotte Olsthoorn 11 Tessa Molenaar 4 Max Veraar 6 Dano van Calsteren 1 Sara Dekker 12 Vera Olsthoorn 9 Marit de Jong 13 Michelle van Spelden 1 Cédric Demol 5 Wout Gubbels 7 Jasper Wubben 1 Iris Penning 6 Tessa Olsthoorn 7 Anne-Fleur Blok 2 Emma Dekker 3 Nienke de Ruiter 2 Dennis Zwinkels 10 Tim Verhulst 4 Pim Veraar 1 Nanda de Jong 4 Linda van Steeg 6 Eva Tetteroo 7 Jonna Vroom 8 Eveline van Marrewijk 4 Daan Valstar 1 Nienke de Jong 2 Hannah van der Marel

5.04.5 5.07.6 5.16.1 4.11.4 4.20.4 3.52.40 4.58.03 3.34.9 5.20.7 3.53.1 4.05.4 4.17.9 8.18.7 9.21.1 9.23.2 8.23.0 8.26.6 8.04.4 9.53.1 8.04.5 7.59.4 8.22.7 8.41.0 8.55.0 8.55.7 12.08.6 8.28.7 9.48.1

Eindstanden Haagse crosscompetitie: meisjes pup.C

meisjes pup A1

meisjes pup A2 meisjes D1

meisjes D2

meisjes C

meisjes B jongens pup C

jongens pup A1

1 Frederiek Dekker 2 Sanne de Koning 4 Ellemijn Blok 6 Isis Tinneveld 7 Anna Lusthof 8 Lotte Olsthoorn 11 Sanne van der Pijl 15 Tessa Molenaar 1 Sara Dekker 3 Angela de Vries 13 Fenna van Ruijven 17 Esmée Peek 18 Britt van Dien 9 Marit de Jong 13 Michelle van Spelden 1 Iris Penning 8 Anne-Fleur Blok 9 Tessa Olsthoorn 12 Rosanna Feitsma 2 Emma Dekker 3 Nienke de Ruiter 10 Emma Pellegrom 12 Kayleigh Hardy 2 Nanda de Jong 4 Linda van Steeg 6 Jonna Vroom 7 Eva Tetteroo 10 Eveline van Marrewijk 14 Aline Philipsen 17 Suzanne de Jong 1 Nienke de Jong 3 Hannah van der Marel 5 Bente Verhulst 2 Melle de Jong 4 Ivar van Ruijven 9 Luca Verlaan 11 Kaj Poleij 12 Liam Brederoo 5 Robby Bax 9 Dano van Calsteren

39 30 26 19 15 13 10 3 37 31 6 1 0 10 3 39 17 12 4 33 29 6 1 37 24 17 16 8 5 3 37 31 0 35 24 10 5 4 21 16

jongens pup A2 jongens D1 jongens D2 jongens C jongens B

11 14 19 1 8 9 3 10 5 7 10 5 5 8

Max Veraar Jonathan Vreugdenhil Merlijn Verlaan Cédric Demol Wout Gubbels Jasper Wubben Dennis Zwinkels Tim Verhulst Pim Veraar Guido Persoon Ruben Vreugdenhil Daan Valstar Kevin Philipsen Ivar de Kok

13 5 2 39 10 10 28 8 22 17 0 24 9 0

Heemskerk 7-3-2012: NK ambtenaren 12 km 45+

9. Cees Wubben 48. Ronald Hoogenboom 117. Maarten Jung 22. Aad Gankema

6 km 45+

53.10 58.27 62.31 27.09

53.08 3e m60 58.22 19e m45 62.14 28e m55 27.08 1e m60

Boekarest 24-3-2012; 8 km Ilona Lievaart

31.53.08

WEGWEDSTRIJDEN Hoek van Holland 12-2-2012 20 km heren 10 km dames 5 km dames

1. Mike Barsaiyan 3. Maarten de Jong 1. Nienke de Jong 1. Nanda de Jong

1.12.44 1.18.52 45.48 22.48

Vlaardingen 18-2-2012 30 km 25 km 20 km 15 km

7. Ronald Hoogenboom 15. Gerard van den Berg 16. Leonard Bloem 17. Cock Barendse 9. Jan Noordam 11. Kees van den Bos Jan van den Wijnboom

2.20.36 2.09.14 2.10.47 2.11.00 1.39.59 1.40.44 1.34.12

Vinkeveen 19-2-2012: halve marathon m45 (42)

5. Eric Philipsen

1.27.59

Schipluiden 3-3-2-12: halve marathon 1 6 8 12 14 27 30 32 34 43 46 49 63 66 69 78 79

Michel de Maat (Fortuna) Maarten de Jong Arco Poot Marcel Flinterman Ben Groenewegen Rob van Noordt Paul Jansen Cees Wubben René Keijzer Ronald Ton Eric Philipsen Yvonne van den Berg Mark van Dijk Rene Daemen Ronald Hoogenboom Cees Duijndam Gert Bakkenes

1:13:34 1:19:11 1:21:14 1:23:35 1:24:05 1:27:08 1:27:33 1:27:55 1:28:38 1:30:49 1:31:12 1:31:26 1:33:36 1:33:54 1:34:35 1:36:34 1:36:53

d


30 80 90 91 95 96 101 105 114 115 125 127 139 144 147 156 157 158 161 164 168 183 191 192 193 194 198 204 211 212 232

Jose Stolze Jan Noordam Nico Hagman Joke Immerzeel Hilair Zwinkels Gerard v.d. Berg Philip Koelemij Wim Hoogerbrugge Ruud Dudink Piet de Jong Corry de Haan John Potters Anja Hegge Anja Boks Leonard Bloem Cock Barendse Niek v.d. Boer Rene van Zeijl Gert v.d. Schee Evert van Zanten Kees van den Bos Tres Duijndam Andre Pellikaan Toke van Ruijven Anthoinette Kamermans Ernie van den Dop George Steentjes Saar van Dijk Aad van Noordt Jan van de Wijnboom

1:37:34 1:38:27 1:38:28 1:39:43 1:39:44 1:40:34 1:41:02 1:42:25 1:42:25 1:43:32 1:43:36 1:45:24 1:46:28 1:46:48 1:47:23 1:47:26 1:47:40 1:47:54 1:48:05 1:49:24 1:52:24 1:53:55 1:53:56 1:53:56 1:53:56 1:55:27 1:58:05 1:59:20 1:59:20 2:15:19

Mike Barsaiyan Sjoerd van Marrewijk Jan van der Meer Wim de Jong Ellen Grimbergen Alex Bruckner Gerard v.d. Stok Jan de Jong

34:03 35:23 39:02 43:58 46:47 49:42 55:20 62:38

d d

d d d

d d d d d

10 km 1 2 5 7 11 15 35 61

d

289 383 401 447 564 734 762 861 866 893 1100 1275 1346 1590 1692 1732 1744 1832 2093 2105 2394 3211 3388 3888 4084 4330 4960 5234 5237 5282 5683 5943 5996 6532 6556 6689 6989 6995

Arco Poot 1:23:44 Eric Philipsen 1:26:39 Renë Keijzer 1:26:59 1:27:44 Edwin van den Berg Arthur Heerkens 1:29:44 Ronald Hoogenboom 1:32:10 Aad van der Knaap 1:32:27 Anita Kleijweg 1:33:58 Jan Blok 1:34:02 Aad Gankema 1:34:15 Hans Paardekooper 1:36:31 Hilair Zwinkels 1:38:07 Sieto de Vreeze 1:38:43 Wietske vd Lans-Vreugdenh 1:40:45 Wim Erkens 1:41:40 Maarten Jung 1:42:00 René Kick 1:42:06 Martin Buitelaar 1:42:49 Niek van den Boer 1:44:37 Ruud Dudink 1:44:42 Cock Barendse 1:46:32 Eva ter Laak 1:51:16 Sander van Assen 1:52:17 Ronad van Delden 1:55.04 Peter van der Sande 1:56:08 Wijnand Ybema 1:57:36 Jan Vellekoop 2:00:52 Aad van Noordt 2:02:24 José Balvert van der Gees 2:02:25 Debby van Deursen 2:02:39 Rianne Ammerlaan 2:05:22 Wim van Kester 2:07:03 Ine Zuijderwijk 2:07:24 Annemiek Jacobs 2:11:52 Karin de Graaf 2:12:01 Bart van Zijderveld 2:13:12 George van Rest 2:16:26 Jan van den Wijnboom 2.16.31

Den Haag CPC 11-03-2012 halve marathon (7693)

5 km (2232)

dames 15 km dames 10 km

1. Carla Ophorst 1. Marlied Jongerius

58.24 38.41

Alphen a.d.Rijn 4-3-2012 heren dames

8. Thomas Poesiat 1.02.14 ( 3e aller tijden ) 4. Lindsay Poesiat 1.15.50 ( 3e aller tijden )

Ameid 10-3-2012: 5 EM d45

3. Carin van der Ende

35.54

Dordrecht 11-3-2011 5 km mannen:

156 208 220 247

14. George Steentjes

Maarten de Jong Bart van der Kruk Jan van der Meer Ben Groenewegen

1:18:32 1:20:38 1:21:21 1:22:33

26.27

1:18:28 1:20:35 1:21:13 1:22:28

3 m50 14 m45 3 m55

42 76 60 77 99 21 5 123 11 43 191 201 24 70 74 76

m45 m35 m40 m45 m45 m55 d45 m45 m50 m55 m40 m40 d40 m55 m55 m55

37 38 203 138

m60 m60 m50 d

607 211 586 665 152 100 302 21 156 24 171 173 932 387

m40 m55 m45 m45 d40 d45 d d55 m60 d55 d45 d45 m40 m55 BR

10 km (7397) 2 4 14 148 312 314 811 826 1303 2432 2890 3008 3640 3830 3899 4012 4611 4635 4649 4664 5860 6832 6854

Leiden 4-3-2012

1:23:39 1:26:30 1:26:52 1:27:37 1:29:35 1:31:58 1:32:19 1:33:31 1:33:53 1:34:15 1:35:30 1:37:39 1:38:43 1:40:44 1:41:17 1:41:56 1:42:06 1:42:27 1:44:16 1:44:22 1:45:33 1:51:11 1:50:37 1:54:50 1:52:15 1:53:42 1:57:00 1:59:24 1:59:25 1:58:47 2:02:26 2:03:12 2:03:33 2:08:52 2:08:09 2:09:20 2:12:34 2.13.48

17 19 23 31 40

Mike Barsaiyan 31:49 Sjoerd van Marrewijk 33:42 Erwin Sparreboom 35:06 Bob Keus 42:40 Ad van der Voort 45:05 Elvera de de Jong 45:08 Jeanette Lankhuijzen 49:12 Andreas Markus 49:16 Jan Zwartveld 51:25 Silvia van Luijk 55:50 Rob Spaans 57:26 Camilla Bruijn-Bakker 57:54 Margreth de Brabander 59:46 Christel Groenewegen-Tett 60:20 Willeke van Kester 60:32 Anita Schregardus 60:49 Irene Barendse 62:47 Helene Zwartveld-Mostert 62:51 Ernst Krul 62:52 Rob van Dam 62:55 Daphne Vijverberg 67:12 Joop van Calsteren 72:23 Willem van Reeuwijk 72:37

Anne Luijten Richard van der Knaap Ingrid le Comte Ronald Veraar Nanda de Jong

17:41 17:56 18:42 19:21 19:55

31:48 33:41 35:06 42:39 44:36 45:02 48:32 49:11 50:15 55:07 57:01 57:14 58:52 59:40 59:11 59:25 61:23 61:00 60:24 59:27 63:35 70:57 78:49

17:41 17:56 18:42 19.10 19:55

25 d 80 d 463 d 656 d 937 d 1024 d 1050 d 1107 d 1415 d 1426 d 2135 d 4083 d 4092 d

1 d 3 d 5 d


VERZEKERING HYPOTHEEK PENSIOEN Zwartendijk 25A, 2681 LN Monster - T (0174) 61 26 70 www.wubbenbauer.nl


31 49 51 1056 3055

Marjolein van Marrewijk Linda van Steeg Karin Valstar Ernst Krul

20:32 20:38 30.32 37.23

20:31 20:37 33.56 40.48

7 d 8 d 473 d

Scheveningen-Zandvoort 11-3-2012: marathon (99) 5. Rob van Noordt

3.19.04

Reeuwijk 17-3-2012 15 km d45 15 km d50

1. Carin van der Ende 1. Carla Ophorst

5 km jongens 2400m jongens 1000m

9. Ronald Veraar 1. Pim Veraar 3. Max Veraar

69.24 69.20 58.04 58.03 ( Clubrecord ) 19.34 19.32 8.51 4.13

ranglijst aller tijden 15 km dames 50+ 58.04 Carla Ophorst 64.09 Anneke Starrenburg 66.54 Petra v Marrewijk 69.09 Nel van Leewen 70.31 Jose Stolze

2012 2008 2007 1991 2010

Naaldwijk 24-3-2012 halve marathon 1 14 26 29 36 40 44 54 55 57 72 73 74 77 80 85 91 101 108 118 119 121 124 125 130 136 137 138 139 142 146 147 148 150 155 156 164 169 170 181 190

Mike Barsaiyan Jan van der Meer Ben Groenewegen Bart v.d. Kruk Marcel Flinterman René Keijzer Wim Wubben Cees Wubben Arjen van Velden Eric Philipsen Henk Vollebregt Arthur Heerkens Piet 't Hart Ronald Ton Gert Bakkenes Bert Vreugdenhil René Daemen Anita Kleijweg Bert Zwinkels Jan Brabander Jan Noordam Wim Erkens Aad van Schie Cees Duijndam Mark van Dijk Maarten Jung Sjef Vogels Rob van Noordt Marielle ter Laak Hilair Zwinkels Edwin van den Berg Ronald Hoogenboom Leo Valstar Aad van der Knaap Joke Immerzeel Nico Hagman Jose Stolze John Potters Corry de Haan Paul Hofstede Ralph Hofstede

bruto 1:10:01 1:20:40 1:24:46 1:25:17 1:26:24 1:27:12 1:27:28 1:29:14 1:29:23 1:29:29 1:31:55 1:32:13 1:32:23 1:32:55 1:33:09 1:33:45 1:34:34 1:35:41 1:36:36 1:37:38 1:37:38 1:38:07 1:38:27 1:38:27 1:38:53 1:39:24 1:39:26 1.39.26 1:39:33 1:39:51 1:39:58 1:40:00 1:40:08 1:40:40 1:41:13 1:41:16 1:41:49 1:42:15 1:42:21 1:43:00 1:44:16

netto 1:10:01 1:20:39 1:24:45 1:25:15 1:26:23 1:27:11 1:27:27 1:29:10 1:29:21 1:29:28 1:31:52 1:32:08 1:32:15 1:32:54 1:33:05 1:33:43 1:34:31 1:35:35 1.36.26 1.37.17 1.37.33 1.37.59 1.38.24 1.38.26 1.38.34 1.39.19 1.39.20 1.39.25 1.39.11 1.39.40 1.39.48 1.39.48 1.40.07 1.40.28 1.41.07 1.41.02 1.41.44 1.42.04 1.42.15 1.42.55 1.44.05

pl. in kat 3 1

m45 m55

7 5 3 1 12 13 16 17 12 19 13 15 18 2 8 26 9 11 13 12 25 14 15 28 5 18 19 29 15 16 5 31 6 34 7 38

m45 m35 m55 m60 m45 m45 m45 m45 m50 m45 m50 m50 m50 d45 m55 m50 m55 m55 m55 m55 m45 m55 m35 m45 d m40 m40 m45 m55 m55 d45 m45 d45 m45 d45 m45

194 195 198 199 203 205 209 213 217 231 232 237 239 253 254 255 256 258 261 266 268 269 272 273 277 286 315 316 317 331 359 363 375 376 378 386 395 396 399 406 411 413

Marc van Heijningen Piet de Jong Diana Gram Gerard van den Berg Leon Toussaint Kees van den Bos Ruud Dudink Aad van de Laar Cock Barendse Wim Hooglbruggl Kim van Herk Kees de Kok Leonard Bloem Alex Bruckner Anja Hegge Niek v.d. Boer Peter v.d. Sande Rene van Zeijl Michèl van der Knaap Frieda van Zijl Els Flinterman Miranda Kaslander Theo Pronk Monique Zwinkels Anthoinette Kamermans Kees van Paassen George Steentjes Wijnand Ybema Peter Rietbroek Aad van der Voort Arie Middelburg Amanda Meeuwisse Jan Vellekoop Wolter -Jan van der Sar Leo van Zijl Rianne Ammerlaan Bart van Zijderveld Saar van Dijk Annemiek Jacobs Astrid Barendse Vincent Emmerink Jan van de Wijnboom

1:44:28 1:44:31 1:44:44 1:44:45 1:44:53 1:44:59 1:45:05 1:45:21 1:45:49 1:46:57 1:46:57 1:47:32 1:47:35 1.49:01 1:49:02 1:49:05 1:49:19 1:49:29 1:49:32 1:50:19 1:50:42 1.50.46 1:51:34 1:51:43 1:52:18 1:53:01 1.56.00 1:56:25 1:56:33 1:57:45 2:00.10 2:00:55 2:02:28 2:02:34 2:03:12 2:05:29 2:07:42 2:07:42 2:08:30 2:11:27 2:13:27 2:19:32

1.44.10 1.44.28 1.44.26 1.44.27 1.44,44 1.44.47 1.45.01 1.45.01 1.45.39 1.46.17 1.46.46 1.47.11 1.46.59 1.48.47 1.48.44 1.48.55 1.48.59 1.49.15 1.49.00 1.50.06 1.50.29 1.50.24 1.51.10 1.51.26 1.52.13 1.52.54 1.55.52 1.55.53 1.56.15 1.57.16 1.59.40 2.00.26 2.01.55 2.02.04 2.02.43 2.04.58 2.07.07 2.07.09 2.08.03 2.10.59 2.12.55 2:18:52

41

m45 m60 d45 m55 m45 m50 m60 m55 m50 m40 d m60 m50 m45 d45 m60 m55 m45 m50 d45 d d m45 d45 d45 m55 m50 m45 m40 m55 m60 d m45 m50 m50 d45 m40 d d45 d m55 m60

8 20 44 36 7 21 38 28 13 9 42 52 10 10 29 54 45 11 19 20 55 12 13 31 66 38 38 18 28 76 51 53 21 48 35 23 38 47 26

10 km 2 12 13 18 23 25 35 37 53 63 66 70 73 76 91 96 99 101 103 110 113 129 130 148 151 154

Maurice van Veldhooven Marlies Jongerius Michel Boer Bart Duijvesteijn Bas Vreugdenhil Wim de Jong Aad Gankema Wilco Huysman Aad van Ruijven Hans Kemper Ellen Grimbergen Martin Buitelaar Daan Vreugdenhil Hans van den Berg Marco v.d. Lans Wim van Weele Patrick van Dop Joep van den Enden Johan Koelewijn Patrick van Dijk Sandra Voois Hermine van der Marel Andreas Markus Stef van Kempen Peter van Dijk Ed Rietvelt

0:35:06 0:39:00 0:39:36 0:40:38 0:42:01 0:42:04 0:42:59 0:43:06 0:44:07 0:45:20 0:45:25 0:45:58 0:45:57 0:46:13 0:47:10 0:47:24 0:48:11 0:48:06 0:48:14 0:48:47 0:48:56 0:49:20 0:49:22 0:50:26 0:50:47 0:51:08

0:35:06 0:38:59 0:39:31 0:40:35 0:41:53 0:42:00 0:42:58 0:43:01 0:44:04 0:45:16 0:45:24 0:45:53 0:45:54 0:45:55 0:47:01 0:47:23 0:47:47 0:47:54 0:47:57 0:48:32 0:48:35 0:49:13 0:49:18 0:50:12 0:50:40 0:50:50

d

d

d d


32 156 160 161 162 164 170 182 189 191 194 195 197 201 203 204 207 210 212 213 214 216 220 223 230 232 235 240 245 249 259 260 263 272 277 279 290 291 298 303 306 308 314 329 332 341 358 360 386 394 396 416 422 428 432

John Bouwmeester Ton Middendorp Andre Pellikaan Tres Duijndam Pieter v.d. Voort Harm Prins Jacqueline Molenaar Sven Treurniet Marcel van Leeuwen William van Vliet Leen van Dam Rinie van Marrewijk Fred Wessteijn Wim Hanemaaijer Paul v.d. Voort Harry van der Voort Gerard v.d. Stok Peter Grootscholten Rinus Huis Joop van Calsteren Lai Kwan Lam Peter Vedder Antina van Heijningen Leonie Regeer Tineke Baron-zuiderwijk Paul Zwinkels Erwin Ydema George Post George van Rest Eva ter Laak Silvia van Luijk Leo Noordam Rita Van den Ende Debby van Deursen Adwin Koenen Camilla Bruijn-Bakker Janny Toussaint Chiel Rodenburg Ruud van der Sar Pieter Boekestijn Hans Bakker Joep Oudesluijs Paul van Schie Jaap Huisman Ine Zuijderwijk Guus Jansen Margret van Marrewijk Lex Dam Cent Wageveld Carolien Willenborg Elise van Donk Jos Koppert Susanne Zwinkels Marlies Kanis

0:51:11 0:51:24 0:51:35 0:51:12 0:51:24 0:51:34 0:51:58 0:52:18 0:52:19 0:52:23 0:52:43 0:52:31 0:52:36 0:52:33 0:52:47 0:52:52 0:52:46 0:53:22 0:53:09 0:52:52 0:52:59 0:53:27 0:53:51 0:53:45 0:53:52 0:54:00 0:54:43 0:54:27 0:54:39 0:54:50 0:54:53 0:55:01 0:55:21 0:55:38 0:55:46 0:55:58 0:55:52 0:56:00 0:57:01 0:56:29 0:56:36 0:57:00 0:57:38 0:57:55 0:58:14 0:59:20 0:59:14 1:00:35 1:00:50 1:01:01 1:01:59 1:02:21 1:03:17 1:03:59

0:50:54 0:51:01 0:51:02 0:51:06 0:51:07 0:51:25 0:51:51 0:52:00 0:52:00 0:52:05 0:52:07 0:52:15 0:52:25 0:52:26 0:52:29 0:52:34 0:52:38 0:52:41 0:52:42 0:52:44 0:52:51 0:53:08 0:53:13 0:53:30 0:53:39 0:53:45 0:54:02 0:54:18 0:54:24 0:54:40 0:54:40 0:54:46 0:55:05 0:55:12 0:55:17 0:55:34 0:55:37 0:55:53 0:56:22 0:56:26 0:56:28 0:56:37 0:57:10 0:57:25 0:57:39 0:58:32 0:58:39 1:00:06 1:00:22 1:00:37 1:01:41 1:02:04 1:02:45 1:03:28

20 21 22 26 27 29 32 33 36 37 38 40 43 44 46 48 50 60 65 70 72 74 75 76 81 82 83 88 89 92 101 120 122 131 132 145 166 174 177 188 189 194 201 204 205 208 211 222 225 237 240 244 246 273 282 284 289

d d

d d d d

d d d d d d

d d d d d d

5 km 1 3 6 7 9 14 18 19

Thomas Poesiat Sjoerd van Marrewijk Erwin Sparreboom Anne Luijten Richard v.d. Knaap Ingrid le Comte Bart Huisman Robbert Tinneveld

14:31 15:35 17:31 17:44 18:00 18:46 19:25 19:26

14:30 15:34 17:30 17:43 17:59 18:44 19:22 19:23

Tim Hoogenboom 19:30 Niels Hoogenboom 19:41 Nanda de Jong 19:44 Ramon van Westen 20:19 Daan Valstar 20:21 Marjolein van Marrewijk 20:34 Nienke de Jong 21:01 Gert van Seters 21:18 Arjan Zevenbergen 21:23 Harm-Jan van Klaveren 21:29 Wietske v.d. Lans-vreugdenhil21:28 Mariska Duijvestijn 21:36 Stefan van der Goes 22:24 Wim v.d. Knaap 22:13 Lourens Groenewoud 22:10 CĂŠdric Demol 22:25 Wout van Gubbels 22:30 John van Ruyven 22:57 Patrick van Seters 23:10 Cor van Leeuwen 23:49 Yvonne de Jong 23:49 Guido Persoon 23:58 Ruben Vreugdenhil 24:04 Jan Zwartveld 24:32 Sander Persoon 24:38 Gerard van Klaveren 24:34 Eveline van Marrewijk 24:34 Bas Vreugdenhil 24:55 Martine Vreugdenhil-Kemmers24:57 Jordi Wageveld 25:09 Gonnie Vreugdenhil 25:36 Bert Greve 26:13 Robin Lucardie 26:13 Judith Heemskerk 26:46 Ilse van Dijk 26:52 Marcel Volkering 27:37 Dano van Calsteren 28:40 Henk Vreugdenhil 28:59 Edwin v.d. Wilk 29:03 Karen de Koning 29:35 Martin Koerse 29:32 Natalie Blomsma 29:48 Patrick van Koppen 30:06 Helene Zwartveld 30:16 Petra Damen van Dalen 29:59 Jeannette Eskes 30:12 Wilma v/d voort 30:15 Danielle Koornneef 31:05 Nikki van Herk 31:10 Paul van Schaik 31:45 Willy van Wingerden 31:57 Jessica Poortvliet 32:22 Rianne de Jong 32:54 Toke Zwinkels 34:40 Annemieke Morel Van Mourik 37:43 Petra van der Ende 38:05 Jan van Dijk 42:00

19:28 19:38 19:42 20:16 20:19 20:32 21:00 21:14 21:19 21:24 21:26 21:34 22:00 22:01 22:05 22:10 22:15 22:46 23:06 23:35 23:44 23:47 23:52 24:03 24:27 24:29 24:33 24:45 24:47 25:01 25:24 26:01 26:03 26:38 26:40 27:25 28:30 28:45 28:50 29:19 29:20 29:32 29:42 29:48 29:48 29:56 30:09 30:44 30:55 31:27 31:32 32:03 32:25 34:22 37:18 37:37 41:32

d d d

d d

d

d d d d d

d d d d d d d d d d d d d d

Venlo 25-3-2012: halve marathon (5450) d d

180. Carla Ophorst

1.23.27 1.23.24 1e d50 ( Ned. kampioene d50 )


Compressiekousen zijn een nieuw fenomeen in Nederland.

Wie ze draagt heeft geen last meer van stijve kuiten na een training, minder last van de achillespezen en pijn aan het scheenbeen. De compressie onde rsteunt de kuitspierpomp Dit ondersteunt de circulatie in het micromilieu; voedingsstoffen en zuurstof worden beter aangevoerd, afvalstoffen en koolzuurgas worden beter afgevoerd. Het herstel wordt hierdoor bevorderd. • Bij onderbeenpro blemen zoals bijvoorbeeld ontsteking van het scheenbeenvlies (shinsplints) en verkrampingen van de kuit werken de kousen curatief én preventief. • Bij kuitrupturen worden de wondranden goed aaneengesloten gehouden, waardoor er minder kans is op littekenvorming. We rkingsprincipe De compressiekous heeft een afnemende drukgradiënt vanaf de enkel tot de knie. De gedoseerde compressie en weerstand van de kous hebben een positief effect op de spierpompwerking van de kuit. Deze wordt ondersteund en de bloedstroom vanuit het haarvatennetwerk richting hart wordt geoptimaliseerd. Om het herstel te bevorderen wordt aanbevolen de kousen ook na de training of wedstrijd nog geruime tijd aan te houden. Maatwerk Voor een optimale druk van de compressiekous is het bepalen van de juiste maat noodzakelijk. De voet en het onderbeen worden hiervoor op een aantal precies gedefinieerde punten opgemeten. Dit is belangrijk voor een juiste compressiewerking.

De eerste gebruikers waren vooral topatleten. Zij reageerden zonde r uitzondering positief op de werking van de kousen. Deze ervaringen worden inmiddels ook door vele recreanten en joggers gedeeld.

Intersport Biesheuvel the place where running starts.


33

CLUBRECORDS jongens pup C

hoogspringen indoor

IVAR VAN RUYVEN

1,02

heren

kogelslingeren MARCO BRONSWIJK m45 38,05 60 meter horden indoor NIKO ZUIDEMA 8.74

Zoetermeer 03-03-2012 Apeldoorn 25-02-2012

mannen 35+

kogelslingeren

MARCO BRONSWIJK m45 38,05

Zoetermeer 03-03-2012

mannen 40+

kogelslingeren

MARCO BRONSWIJK m45 38,05

Zoetermeer 03-03-2012

mannen 45+

kogelstoten speerwerpen kogelslingeren

MARCO BROSNWIJK MARCO BRONSWIJK MARCO BRONSWIJK

Naaldwijk 25-03-2012 Naaldwijk 25-03-2012 Zoetermeer 03-03-2012

11,19 39,41 38,05

Zoetermeer 10-03-2012

WEGWEDSTRIJDEN dames 50+

15 km

CARLA OPHORST

58.04

Reeuwijk

17-08-2012

RANGLIJSTEN INDOORSEIZOEN 2011-2012 meisjes pupillen C m = mini 40 meter 7.34 Isis Tinneveld 7.40 Ellemijn Blok 7.75 Frederieke Dekker 7.94 Sanna de Koning 8.34 Sanne van der Pijl 8.57 Tessa Molenaar 8.59 Lotte Olsthoorn verspringen 2,94 Ellemijn Blok 2,91 Frederieke Dekker 2,50 Isis Tinneveld 2,45 Tessa Molenaar 2,43 Sanna de Koning 2,34 Sanne van der Pijl 2,06 Lotte Olsthoorn hoogspringen 0,67 Tessa Molenaar balwerpen 13.77 Frederieke Dekker 13,21 Ellemijn Blok 12,70 Isis Tinneveld 12,69 Lotte Olsthoorn 12,19 Tessa Molenaar 10,40 Sanne van der Pijl 9,94 Sanna de Koning

meisjes pupillen B 40 meter 7.70 Jasmijn v d Bos 8.10 Sacha v Heijningen verspringen 2,73 Jasmijn v d Bos 2,72 Sacha v Heijningen

kogelstoten 2 kg 4,34 Jasmijn v d Bos 3,71 Sacha v Heijningen

meisjes pupillen A 60 meter 9.57 Sara Dekker 10.15 Angela de Vries 10.32 Marit de Jong 10.32 Michelle v.Spelden 10.79 Gwendolijn Rowland 10.84 Fenna van Ruijven 11.21 Britt van Dien 11.35 Dewi Scholten 12.42 Esmée Peek 12.69 Sanna Zwinkels verspringen 3,66 Angela de Vries 3,50 Sara Dekker 3,33 Marit de Jong 3,04 Gwendolijn Rowland 3,03 Fenna van Ruijven 2,79 Britt van Dien 2,69 Dewi Scholten 2,57 Michelle v.Spelden 1,90 Esmée v.Spelden hoogspringen 1,02 Angela de Vries 1,00 Michelle v.Spelden 0,97 Britt van Dien 0,90 Marit de Jong 0,87 Fenna van Ruyven kogelstoten 2 kg 5,97 Sara Dekker 5,51 Marit de Jong 5,46 Gwendolijn Rowland

5,22 5,06 4,99 4,07 3,95 3,22 2,77

Angela de Vries Michelle v.Spelden Britt van Dien Dewi Scholten Fenna van Ruijven Sanne Zwinkels Esmée Peek

speerwerpen 11,55 Angela de Vries 9,57 Sara Dekker 8,31 Britt van Dien 6,81 Fenna van Ruyven 5,26 Sanne Zwinkels 5,20 Esmée Peek

meisjes D 60 meter 9.28 Sophie Koedood 9.19 Emma Dekker 9.62 Anne-Fleur Blok 9.72 Iris Penning 9.76 Nienke de Ruiter 10.05 Angela van Elleswijk 10.24 Emma Pellegrom 10.34 Dan. de Brabander 10.50 Tessa Olsthoorn 60 meter horden 11.98 Emma Dekker 13.45 Sophie Koedood verspringen 3,55 Sophie Koedood 3,35 Anne-Fleur Blok 3,20 Emma Dekker 3,10 Nienke de Ruiter 3,10 Danique de Brabander 3,06 Angela van Elleswijk 2,77 Emma Pellegrom

hoogspringen 1,25 Anne-Fleur Blok 1,25 Emma Dekker 1,20 Nienke de Ruiter 1,05 Da.de Brabander 0,95 Tessa Olsthoorn kogelstoten 2 kg 8,61 Emma Dekker 8,04 Sophie Koedood 7,34 Nienke de Ruiter 6,87 Danique de Brabander 6,52 Tessa Olsthoorn 6,29 Anne-Fleur Blok 5,89 Iris Penning 5,06 Emma Pellegrom 5,03 Angela van Elleswijk

meisjes C 50 meter 7.63 Jonna Vroom 7.75 Eva Tetteroo 7.84 Aline Philipsen 60 meter 8.73 Julia de Koning 8.80 Eveline v.Marrewijk 8.81 Aline Philipsen 8.84 Eva Tetteroo 8.87 Jonna Vroom 8.91 Julia de Koning 9.25 Isabelle Schrage 9.81 Puk Hoogkamer 10.00 Britt Barendse 10.19 Suzanne de Jong 10.48 Naomy Uffelen 600 meter 1.52.00 Eva Tetteroo


34 60 meter horden 9.94 Eva Tetteroo 10.16 Julia de Koning 10.51 Eveline v.Marrewijk 11.01 Jonna Vroom 12.55 Pul Hoogkamer verspringen 4,80 Eva Tetteroo 4,40 Eveline v.Marrewijk 4,33 Jonna Vroom 3,61 Britt Barendse 3,45 Julia de Koning 3,44 Isabelle Schrage 3,42 Suzanne de Jong 3,30 Puk Hoogkamer 3,10 Naomy Uffelen hoogspringen 1,50 Julia de Koning 1,45 Eva Tetteroo kogelstoten 3 kg 9,77 Eva Tetteroo 9,09 Isabelle Schrage 8,06 Aline Philipsen 7,58 Julia de Koning 6,92 Eveline v.Marrewijk 5,61 Britt Barendse 5,31 Naomy Uffelen 5,23 Puk Hoogkamer 4,86 Suzanne de Jong

meisjes B 60 meter 9.43 Nanda Schotel 10.50 Naomi Kortekaas verspringen 3,95 Naomi Kortekaas kogelstoten 6,93 Naomi Kortekaas

meisjes A 1500 meter 4.41.68 Anne Luijten 3000 meter 10.05.11 Anne Luijten

Dames 200 meter 26.35 Amy Stolk 400 meter 59.26 Lianne van der Lugt

jongens pupillen C m = mini 40 meter 7.47 Melle de Jong 7.79 Ivar van Ruijven 7.80 Kaj Poleij

8.50 8.80 9.54

Bram Louter Luca Verlaan Liam Brederoo

verspringen 3,18 Melle de Jong 2,89 Ivar van Ruijven 2,49 Bram Louter 2,48 Kaj Poleij 2,33 Luca Verlaan 2,03 Liam Brederoo hoogspringen 1,02 Ivar van Ruyven 0,62 Liam Brederoo balwerpen 15,35 Ivar van Ruijven 14,64 Melle de Jong 12,05 Bram Louter 10,69 Kaj Poleij 9,69 Luca Verlaan 8,14 Liam Brederoo

jongens pupillen B 40 meter 8.18 Duncan van Bueren verspringen 2,86 Duncan van Bueren hoogspringen 0,87 Duncan van Bueren kogelstoten 2 kg 5,27 Duncan van Bueren

jongens pupillen A 60 meter 9.99 Lukas van Vliet 10.11 Jacco Aalbregt 10.34 Bo Herrewijnen 10.39 Nick van Zanten 10.43 Robby Bax 10.47 Martijn Vahl 10.49 Dano van Calsteren 10.53 Mart Hillebrand 10.61 Jonath. Vreugdenhil 10.61 Lloyd Bol 10.82 Wout Gubbels 11.08 Michiel Peters 11.28 Jasper Wubben 11.40 Merlijn Verlaan 11.30 Max Veraar 13.45 Ticho de Waard verspringen 3,74 Bo Herrewijnen 3,47 Lloyd Bol 3,42 Jacco Aalbregt 3,41 Lukas van Vliet 3,36 Mart Hillebrand 3,30 Martijn Vahl 3,11 Jonath.Vreugdenhil

3,08 3,00 2,98 2,97 2,96 2,88 2,85 2,84 2,48

Wout Gubbels Jasper Wubben Dano van Calsteren Robby Bax Nick van Zanten Max Veraar Merlijn Verlaan Michiel Peters Ticho de Waard

hoogspringen 1,15 Martin Vahl 1,12 Bo Herreewijn 1,07 Jacco Aalbregt kogelstoten 2 kg 7,04 Bo Herrewijnen 6,67 Mart Hillebrand 6,32 Lloyd Bol 5,87 Lukas van Vliet 5,70 Wout Gubbels 5,49 Jasper Wubben 5,41 Jacco Aalbregt 5,35 Merlijn Verlaan 5,15 Dano van Calsteren 5,08 Jonath. Vreugdenhil 5,03 Martijn Vahl 4,62 Ticho de Waard 4,49 Max Veraar 4,30 Nick van Zanten 4,15 Robby Bax 4,12 Michiel Peters speerwerpen 15,77 Jonathan Vreugdenhil 15,49 Dano van Calsteren 10,51 Max Veraar 8,37 Merlijn Verlaan 7,87 Ticho de Waard

jongens D 60 meter 9.11 Quinten d.Brabander 9.18 Sander Hoogervorst 9.23 Milan Vermeulen 9.55 Tom Dogger 9.61 Guido Persoon 9.69 Dennis Zwinkels 9.82 Pim Veraar 10.06 Bas van Zijderveld 10.14 Rick van der Waal 10.21 Tim Verhulst 10.47 Sven van der Voort 10.53 Ruben Vreugdenhil 60 meter horden 12.24 Milan Vermeulen 12.48 Rick van der Waal 12.51 Guido Persoon 12.82 Quinten d.Brabander 13.83 Ruben Vreugdenhil verspringen 3,92 Quinten de Brabander

3,69 3,60 3,43 3,43 3,33 3,33 3,25 3,06 3,05

Dennis Zwinkels Tim Verhulst Guido Persoon Rick van der Waal Milan Vermeulen Sander Hoogervorst Pim Veraar Ruben Vreugdenhil Bas van Zijderveld

hoogspringen 1,30 Quinten de Brabander 1,15 Rick van der Waal 1,05 Sander Hoogervorst 1,05 Dennis Zwinkels kogelstoten 3 kg 6,61 Milan Vermeulen 6,53 Quint. de Brabander 6,44 Guido Persoon 5,94 Rick van der Waal 5,66 Sander Hoogervorst 5,51 Tim Verhulst 5,38 Pim Veraar 5,24 Ruben Vreugdenhil 5,23 Dennis Zwinkels 4,28 Bas van Zijderveld

jongens C 60 meter 9.62 Dave den Harder verspringen 3,64 Dave den Harder hoogspringen kogelstoten 4 kg 5,57 Dave den Harder

jongens B 60 meter 8.00 Kevin Philipsen 8.12 Jessy van Lier 8.39 Ivar de Kok 60 meter horden 11.29 Kevin Philipsen verspringen 4,79 Kevin Philipsen 4,63 Ivar de Kok 4,26 Jessy van Lier kogelstoten 10,39 Kevin Philipsen 8,81 Ivar de Kok 6,67 Jessy van Lier

Heren 60 meter horden 8.74 Niko Zuidema


koerier maart 2012  
koerier maart 2012  

atletieknieuws uit het Westland

Advertisement