Page 1

1


2


3 Postadres: Postbus 196 2670 AD *aaldwijk www.olympus70.nl

Bezoekadres: De hoge bomen 3a 2671 *Z *aaldwijk 0174-621115

Banknummer RABO 343631504 tnv Olympus’70

*aaldwijk

Voorzitter: Secretariaat: Penningmeester: Facilitaire zaken T.C. wegatletiek Wedstrijdzaken T.C. baanatletiek

Tonni van de Marel Trudie van den Berg John Potters Peter van Dijk Anneke Starrenburg Ron van Kampen Martin Tetteroo

0174-622779 0174-630327 0174-640766 0174-631948 0174-630383 0174-310995 0174-670911

voorzitter@olympus70.nl secretariaat@olympus70.nl penningmeester@olympus70.nl fz@olympus70.nl tc-wegatletiek@olympus70.nl wz@olympus70.nl tc-baanatletiek@olympus70.nl

Ledenadministratie

Thea van den Berg

0174-885049

ledenadministratie@olympus70.nl Afmelden voor 1 november

0174-622454

gironummer 7521739 t.n.v. Atletiekver. Olympus’70 sponsorcie@olympus70.nl

Wedstrijdsecretariaat (inschrijven wedstrijden): Corrie Huisman Beelstraat 13 2672 AA *aaldwijk Advertenties en sponsoring Marcel van Riel

0174-412616

Intergreen athletic house: De hoge bomen 3a, 2671 *Z *aaldwijk

Trainers baanatletiek: Algemene coördinatoren Patrick van Dop Sen/ Juni ABCD 0622375447 Niko Zuidema Pupillen 0613319668 Groepscoördinatoren Patrick van Dop Sen / Jun A Peter van der Wel Jun BC Joni Stolk Jun D Niko Zuidema Pupillen A Wilja Goudriaan Pup B, C, Mini

0622375447 0612563362 0648562013 0613319668 0174382388

Specialisatietrainers Senioren / Junioren ABC Raymond Mulder Sprint 0623582092 Wijnand Bladt Mila-kort 0174246626 Arthur van Dijk Mila-lang 0624797845 Dennis Noordzij Mila-lang Hans Kemper Verspringen 0618083328 Patrick van Dop Hoogspringen 0622375447 Sjaak Hurkmans Horden Marco Bronswijk Werpen 0174418824 Crosstrainers Arthur van Dijk Patrick van Dop

Sen / Jun ABC 0624797845 Juni D / Pup A 0622375447

Overige Trainers Junioren BCD en pupillen Amy Stolk Bram van Ruijven Elaine van der Borg Henk van Herk Hidde Stoffer Janneke Enthoven Lianne van der Lugt Mark Hendriks Niels Hoogenboom Raymon Toussaint

0174-515423 0174-421972 0174-297727 0174-421290 0174-421620 0174-630838 0174-620328 0174-640035 0174-242948 0174-244539 0174-414062

trainer krachthonk Jaap Alleblas krachtsport@olympus70.nl

Sportief wandelen: Ada van der Harst Centia Tieleman

06-53668101 0174-240444

Wedstrijdkleding Runningpoint Vlaardingen Michel de Maat Wedstrijdorganisatie (WOC) woc@olympus70.nl John Duivenvoorden 0174-416318 Nico vd Sande 0174-626186 Cock Middelburg 0174-517391 Jeugd wedstrijdinformatie: C/BA en mini pupillen: Niko Zuidema

06-13319668

ABCD junioren: Patrick van Dop

0174-382312

Jeugdcommissie aanspreekpunt Ellen Hillebrand 0621875851

Trainers wegatletiek: Peter Duyndam (coördinator) Astrid Barendse Peter van Dalen Ernst Krul Rob van Noordt

Cilia Moerenhout Leo Struijk Paul Schoenmaker Aad Gankema Jan de Jong Philip Koelemij Rinus Huis Nico van den Berg Bert Greve Kees van der Zanden Piet de Jong

0174-628181 0174-641681 0174-630266 070-3299483 0174-387088

Fysiotherapie: Wijnand Bladt Kantinebeheer: Elma van der Hoeven

0174-246626

Doorgeven uitslagen wedstr. (pers) Richard Vroom 0174-621207 Vincent Grimbergen 0174-621881 Ereleden: Ton Kortekaas Chiel Rodenburg

Jan van Dijk Peter van Dijk

Leden van verdienste: Peter Kortekaas Cees Jorissen Peter Fieret Paul Michiels Barend Bos

Martin van Vliet Gerard Kortekaas Jan Scholtes Leen van Daalen René Daemen

Vertrouwenscontactpersonen sociale veiligheid: Saskia Verstraate 070-3316486 ( moeder van Linda, Niels en Iris Penning ) Elma vd Hoeven 0174-417794 Wim Hanemaaijer 0174-510034

CLUBBLAD: Olympus 70 koerier redactie Paul Michiels 0174-414052 Nachtegaallaan 5; 2691 CP ’s-Gravenzande pnfmibe@caiw.nl Richard Vroom 0174-621207 Gerberalaan 1; 2671 KA Naaldwijk vroom@kabelfoon.nl bezorging Gerard Kortekaas Mr de Fremerystraat 52; 2691 ZK ’s Gravenzande

0174-412584

inleveradres kopij: bij de redactieleden en redactie@olympus70.nl

verhuur@saw.nu

Het afmelden als lid van Olympus ’70 moet gebeuren vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. Dit kunt u schriftelijk doen bij de secretaris.


4

41-ste jaargang nr 6

juni/juli 2010

INHOUDSOVERZICHT 5 5 6 5 5 10

Bestuurspraatje; Tonni van der Marel Activiteitenkalender Ledennieuws; nieuwe leden, verjaardagen Spinningmarathon op 30 oktober in Intergreen Athletic House Facilitaire zaken; Peter van Dijk Ga mee naar de Memorial Van Damme; Marcel van Riel.

15

DE NIEUWSJAGERS Bronswerk houdt naam hoog bij NK’s - Willem Willemsen naar de derde plaats in Den Haag FBK games: narre omstandigheden - Ingrid en Mart snel in benauwde Maasdijk - Meer competitielol in Den Haag dan in Lisse - Tweede avondwedstrijd – Grandioos afscheid Bob Keus in Leiden - Mart en Erwin zeer sterk in Kwintsheul.

16 17 20 24

Cursus jurylid algemeen. Genieten dat je iets mag en niets moet; interview met Anneke Starrenburg; Aad Gankema De hardloopvierdaagse Apeldoorn; Kees van Paassen. “Het Sven Kramer gevoel” in Klazinaveen.

25

35 35 36

JEUGDHOEK Tweede wedstrijd in pupillencompetitie - Tweede competitiewedstrijd van C/D’s - Kwartet MD’s kiest avondje Haarlem - Voor het BCD-circuit naar Sparta Voorburg - Derde wedstrijd in pupillencompetitie - B-competitie in Zoetermeer – Open Westlandse kampioenschappen – Gebiedsfinale laatste station voor C-meisjes – Meisjes D knokken zich naar landelijke finale; Richard. Interview met een jeugdlid: Bianca van Wingerden En toen hing de kantine ineens vol met slingers. Statiegeldactie in de maand september

36

C/D-juniorenwedstrijd met elektronische tijdwaarneming op zondag 29 augustus.

36 42

UITSLAGEN; Paul Michiels. Clubrecords; Paul Michiels.

INLEVEREN KOPIJ De uiterste inleverdatum voor het volgende clubblad is woensdag 18 augustus . Dit betekent dat de bezorging begint omstreeks 26 augustus. We wensen iedereen een mooie en sportieve vakantie toe.


5

BESTUURSPRAATJE De spannende tijd voor de middelbare scholieren ligt net achter ons. Ook bij Olympus ’70 doen we aan examens en hebben we geslaagden. Vincent Grimbergen is officieel geslaagd als microfonist, Hans van den Berg als trainer loopgroepen niveau 2 en Rinus Huis als trainer Loopgroepen niveau 3. Vanuit het bestuur allen van harte gefeliciteerd. Onder voorbehoud stond op zaterdag 2 oktober onze jaarlijkse Ekiden gepland. Onder voorbehoud omdat de Zuidelijke randweg het parcours doorsnijdt, zodat bij aanvang van de werkzaamheden de wedstrijd niet door zou kunnen gaan. Een serieus alternatief parcours is namelijk niet voorhanden. Ook onder voorbehoud omdat het aantal deelnemende ploegen elk jaar verder terugloopt. In overleg met het organisatiecomité heeft het bestuur onlangs besloten geen Ekiden te organiseren. Toch jammer om zo’n evenement af te lasten, want het was altijd erg gezellig rond de baan. De belangrijkste reden om er toch van af te zien is de te beperkte belangstelling voor het fenomeen Ekiden marathon, waardoor het aantal vrijwilligers dat op de been gebracht moet worden niet meer in verhouding staat tot het aantal deelnemers. Het lijkt ons daarom beter om onze energie in kanrijkere activiteiten te stoppen. Daarom George Post, Leo van der Knaap, Alphons Dashorst en Eric van Heijningen hartstikke bedankt voor de organisatie van de Ekiden de afgelopen jaren.

Zo’n kansrijkere activiteit is naar ons idee de Spinningmarathon die op zaterdag 30 oktober wordt georganiseerd in het Intergreen athletic house. Zie ook de flyer elders in dit clubblad. Met deze Spinningmarathon hebben, we naast het sportieve gedeelte, als doel geld verwerven voor fase 3 van onze indooraccommodatie. Fase 3 staat voor de kunststoftoplaag rechts achterin de hal en realisatie van de mogelijkheid voor hoog- en polsstokhoogspringen. Topsport is niet voor eeuwig, dat weten we allemaal. Bob Keus heeft op zaterdag 12 juni tijdens de Gouden Spike in Leiden deelgenomen aan zijn laatste grote wedstrijd. Tijdens zijn 400m memoreerde de speaker zijn carrière en prestaties, daarmee werd het - ook qua tijd (48,79) - een waardig afscheid. Familie Zuidema had speciaal een oude spike omgetoverd tot een heuse gouden spike, die hem na afloop werd overhandigd. Bob gaat niet helemaal stoppen. Hij blijft nog trainen en zal zeker nog wel eens een wedstrijdje lopen, maar zijn topsportcarrière is hiermee wel beëindigd. Net als veel van jullie ga ik op vakantie en zie ook een soort van break ontstaan in het zomerwedstrijdprogramma. Iedereen die op pad gaat wil ik graag een sportieve en vooral fijne vakantie toewensen.

Tonni van der Marel

ACTIVITEITENKALENDER Zat 03-07-2010 Zat 07-08-2010 Zon 29-08-2010 Don 16-09-2010

Zon Zat Zon Zat Zat Zat Zon

19-09-2010 25-09-2010 10-10-2010 30-10-2010 13-11-2010 26-12-2010 02-01-2011

Kadeloop Bradelierloop C/D junioren instuifwedstrijd met E.T. 4e Enthoven-Elektra loopcompetitie met E.T. 4e Wubben-Bauer springinstuif 4e Kroes werpinstuif KNAU: promotie/degradatiewedstrijd 1e/2e divisie Rijk Zwaanloop Clubkampioenschappen baan Spinning marathon Venéco Run Halve Marathon Kerstloop HVC ‘10 – Olympus ’70 Nieuwjaarsloop

Schipluiden De Lier Baan

Baan Baan ‘s-Gravenzande Baan Intergreen Athletic House Monster Baan en omgeving Hoek van Holland


6

LEDENNIEUWS *ieuwe leden: Ineke Olsthoorn Isis van der Zalm Jesse Verhoeve Rick van der Waal

Naaldwijk Naaldwijk s'Gravenzande Naaldwijk

Lonneke van der Lans Daniël Verhoeve Marlon van Crugten Serene Boon

Rijswijk s'Gravenzande Den Haag Maassluis

Verjaardagen: juli: 2 Jacqueline Molenaar 2 Cora Jongenotter 2 Marianne van Ruyven 3 Aad Olsthoorn 3 Aad Flaton 3 Daan Valstar 4 Doeke de Jong 4 Mick Willemsen 4 Ed Gram 4 Ina van den Berg 4 Jelmer de Boer 5 Bianca Ydema 6 George Post 6 Jonna Vroom 7 Richard Lagerweij 7 Janneke Buitelaar 7 Jan Meenderink 8 Petra Scheffers 8 Faye van Bergenhenegouwen 9 Anne-Lotte Redel 10 Ralph den Hartogh 10 Wim Erkens 11 Léon Vrij 13 Arthur Heerkens 13 Jan Brabander 13 Pauline v d Boogaard-Ros 13 Leander de Kok 13 Ingrid le Comte 14 Jan de Jong 14 Floor Mauritz 14 Leny de Vos 15 Eric Philipsen 15 Ton Middendorp 15 Floor Wubben 16 Tineke Zuiderwijk 16 Hans Stijger 16 Anja Kleynendorst 17 Camilla Bruijn-Bakker 18 Patricia Huisman-Hersbach 19 Merlijn Verlaan 19 Piet van den Berg 19 Bernardina Slootweg-vd Nol 20 Eveline van Marrewijk 20 Marcel van Leeuwen

21 Jeroen Molenaar 22 Corrie Huisman-Pieterse 23 Paul van der Voort 23 Joep van den Enden 23 Meina Bakker- Blom 23 Miranda Kaslander 23 Marijke Valstar 24 Lex Kluiters 26 Eva Tetteroo 27 Frank Penning 27 Koos Bruinen 28 Gerard Kortekaas 28 Rob van Leeuwen 29 Jeremy Bronswijk 29 Leen van Dam 29 Angela van Elleswijk 29 Sophie t Hoen 30 Patrick van Koppen augustus: 1 Ton Broch 1 Andreas Markus 1 Dennis Zwinkles 2 Ed van der Borg 3 Nico Hagman 3 Britt van Dien 3 Gert Bakkenes 4 Aad van der Knaap 4 Miranda van Koppen 5 Aad van Zanten 5 Richard de Back 5 Rina Duynisveld-Langelaan 5 Michel van der Goes 6 Corina van der Stok 7 Albert Kling 7 Wim van der Knaap 7 René Kick 8 Sophie Koedood 8 Ruud Dudink 8 Herman Koning 8 Elly van Straalen-Noordam 8 Edwin van der Wilk 9 Paul Hofstede 10 Coby van Eendenburg 11 Nico van den Berg 11 Monique van Bergen

12 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 21 22 22 23 24 24 24 24 25 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 31 31 31

Ruben Vreugdenhil Irene Barendse-Verschuren Esther Hooimeijer Raymond Mulder Sieto de Vreeze Hans van Haaster Martijn Vahl William van der Zalm Nikki van Herk Miranda Verheyen Marco van der Lans Leo Olsthoorn Sjaak Hurkmans Gert van der Schee Anita van den Bos Daniëlle van Steekelenburg Martin Kooymans Thomas Cavallazo Yvonne van den Berg Leny Hendriks Juliette Dehue Bob Keus Ronald van Delden Wilma Voskamp Marcel Hoogenraad Arie van der Houwen Jane Kuijpers Nel Kester-Touw Wouter Pieters Stijn Hoogenboom Margreth de Brabander Peter van der Wel Wouter Gubbels Centia Tieleman Rick van Wingerden Sibren Langelaan Willem Nak Martin van Veelen Cindy Koene Tamara van Santen Gonnie Vreugdenhil-vd Bos Barend Bos Joep Oudesluijs Paul de Kaper


7


8


9

Stichting Atletieksupport Westland organiseert in samenwerking met Olympus ’70 op

zaterdag 30 oktober 2010 van 17:00 tot 20:00 uur in het

intergreen athletic house

Spinningmarathon Bovendien van 14:00 - 15:00 uur spinningmarathon voor de jeugd De nieuwe hal van Olympus ’70 zal op deze dag worden omgetoverd in een waar spinningparadijs. De spinningmarathon vindt plaats in drie blokken van één uur met voor elk uur een ervaren spinninginstructeur. En verder: • Na afloop is er voor de deelnemers een maaltijd • Douche en kleed gelegenheid • Spinningfietsen met SPD-pedalen Doel: Inrichting van het intergreen athletic house

Dus reserveer nu alvast in je agenda: 30 oktober 2010 Informatie is te krijgen bij: spinning@olympus70.nl Chiel Rodenburg, Marcel van Riel, George Post, Aad van der Voort, Bert Zwinkels en Lex Boers

FACILITAIRE ZAKEN Achtergelaten voorwerpen! We vergeten allemaal wel eens wat, maar de afgelopen 10 weken blijven er wel veel spullen hangen op de kapstok. In de laatste bestuursvergadering hebben we hierover nieuwe afspraken gemaakt. Onze rode kliko’s gaan we gebruiken als verzamelplaats voor “gevonden voorwerpen”. Elke maand komt een nieuwe container te staan in de Intergreen athletic house. Niet opgehaalde spullen worden nog 1 maand bewaard, daarna wordt het weggegeven; verkocht of vernietigd. Samengevat:

1. barmedewerker of beheerder stopt de achtergebleven spullen in de kliko “deze maand”; 2. Elke nieuwe maand wordt een nieuwe kliko geplaatst; 3. Na 1 maand “bewaring” worden de spullen afgevoerd.

Kom op de fiets Voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten is bij de oversteek naar RKVV Westlandia door gemeente Westland nieuwe markering aangebracht. Voor bezoekers die nog twijfelen: Parkeren is ook hier niet toegestaan. Gemeente gaat extra controleren en politie komt zo nodig verbaliseren.


10 Parkeren alleen in de parkeervakken. Wees sociaal en parkeer niet bij onze directe buren. Gebruik de parkeerplaatsen bij het zwembad en bij RKVV Westlandia. Veel beter is “kom op de fiets”. We hebben prima fietsenrekken geregeld waar de voorvork stevig in kan worden geplaatst. Wordt vervolgd 23 juni 2010

Peter van Dijk, fz@olympus70.nl Bestuurslid Facilitaire Zaken

Ga mee naar de Memorial Van Damme Ook dit jaar willen we jullie uitnodigen om op vrijdag 27 augustus 2010 met Olympus ’70 naar het Belgacom Memorial Van Damme atletiekgala in Brussel te gaan. Deze internationale atletiekwedstrijd is onderdeel van de “IAAF Diamond League”, een serie van 14 topmeetings, verspreid over Azië, Amerika en Europa. De Memorial Van Damme heeft zijn paradepaardje te pakken, Usain Bolt zal in Brussel de 100 meter lopen. Samen met Asafa Powell en Tyson Gay wordt dat een wedstrijd om naar uit te kijken. Daarnaast zullen veel topatleten en zeker ook Wereld- en Olympische kampioenen tijdens deze wedstrijden in actie komen. Op 27 augustus zijn in Brussel de finales van de IAAF Diamond League wedstrijden en wordt de prijzenpot verdeeld. De sfeer, de entourage in het Koning Boudewijnstadion en de vele topatleten die in Brussel aan de start verschijnen staan garant voor een geweldig mooie atletiekavond. Olympus ’70 bemachtigde 40 toegangskaartjes voor dit unieke atletiekevenement en zal op vrijdagmiddag 27 augustus met een bus naar Brussel rijden. Het programma ziet er als volgt uit: 12:30 Verzamelen op Olympus ’70 (parkeren bij het Zwembad) 13:00 Vertrek met bus richting Brussel 16:00 Bijkomen van de reis met een drankje 16.45 Aan tafel 18:00 Vertrek naar stadion 18:45 Aankomst in stadion 23:00 Vertrek naar huis We maken de reis per touringcar. Voor een drankje en een diner wordt gezorgd. Gezien de totale kosten van deze activiteit vragen we een eigen bijdrage van 100 euro per persoon, dit is inclusief reis, een drankje, diner en natuurlijk de toegangskaart. U kunt zich aanmelden via e-mail: sponsorcie@olympus70.nl. Ook vrienden, partners en collega’s zijn welkom. Bedenk wel dat het aantal plaatsen beperkt is. Toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst via de e-mail. Voor meer informatie kunt u mailen naar bovengenoemd adres of via de telefoon: 0613812634. Namens de sponsorcommissie

Marcel van Riel


11

Heulweg 54B 2295 KH Kwintsheul 0174 – 293661 info.peugeot@duindam.nl


12


13

DE NIEUWSJAGERS Eindelijk zomer! De laatste weken voordat wij deze rubriek afronden (op 23 juni) wilde het niet echt met het weer. Eigenlijk horen we rond deze tijd van het jaar alweer een aardig kleurtje te hebben opgepikt, nu valt dat nog lang niet mee. Enfin, de weersvooruitzichten voor de komende dagen zijn goed, het "ederlands elftal doet (op het moment dat wij dit schrijven) op het WK nog mee, dus we kunnen met een gerust hart gaan beginnen aan de laatste aflevering voor de zomerstop van De "ieuwsjagers.

Bij het kogelslingeren (7,26 kg) kwam Marco tot een beste prestatie van 34.09 meter, goed voor het brons.

Eveneens op zondag 30 mei schijnt er een illegale zwemwedstrijd georganiseerd te zijn in Hengelo. Onder erbarmelijke omstandigheden (regen, regen, en nog meer regen) mocht Marjolein van Marrewijk aantreden op de 800 meter Marjolein werd met een tijd van 2.16.72 zevende in haar serie; de winnares liep trouwens ook een tijd boven de 2 minuten en 10 seconden. De organisatie heeft Ada Kok benaderd als nieuwe naamgeefster voor deze wedstrijden. De grote delegatie Olympus ’70supporters had enkele dagen nodig om op te drogen.

Bij het gewichtwerpen (15,88 kg) kwam Marco in zijn voorlaatste poging tot 11.08 meter. Ook deze prestatie was goed voor nationaal brons.

I*GRID E* MART S*EL I* BE*AUWD MAASDIJK

Die 11.08 meter betekent een mooie verbetering van het Westlands record vanaf de categorie senioren. Het stond ‘uiteraard’ al op naam van Marco, en wel met 9.97 meter (26 april 2009, Eindhoven).

Ingrid le Comte en Mart Solleveld waren de opvallendste Olympus ’70-atleten op zaterdag 5 juni tijdens de hardloopwedstrijden in Maasdijk.

BRO*SWERK HOUDT *AAM HOOG BIJ *K’S We trappen af (om maar in voetbaltermen te blijven) in Eindhoven. Marco Bronswijk heeft daar op 29 mei deelgenomen aan de NK’s kogelslingeren en gewichtwerpen voor masters. Hij pakte in de leeftijdscategorie mannen 40-plus twee medailles.

Zondag 30 mei nam Marco in zijn leeftijdscategorie deel aan de NK Werpvijfkamp voor Masters. Hij behaalde daarbij een persoonlijk puntenrecord van 2.668, het oude stond sinds eind april vorig jaar op 2.498. Het nieuwe record brengt hem in de nationale top tien aller tijden bij de mannen 40plus. Marco boekte de volgende prestaties (tussen haakjes de afstanden tijdens de NK in 2009, die hem eveneens de bronzen medaille in het totaalklassement opleverden): * * * * *

kogelslingeren kogelstoten discuswerpen speerwerpen gewichtwerpen

34.60 11.09 31.08 41.65 9.62

(33.03) (10.93) (29.37) (41.47) (9.97)

WILLEM WILLEMSE* *AAR DERDE PLAATS I* DE* HAAG Opvallend weinig Olympus ’70-inbreng bij de The Hague Royal Ten van zondag 30 mei. Willem Willemsen wist als een van de weinige clubgenoten de weg naar Den Haag wel te vinden en werd derde bij de mannen 55+ met een tijd van 40.30.

FBK GAMES: BARRE OMSTA*DIGHEDE*

In de Kester & Partners 5 km-loop was Ingrid erop gebrand om de zege naar zich toe te trekken. Zij was immers de afgelopen twee jaar winnares in ‘de Maasdijk’ geweest, maar de laatste tijd wil die dekselse Nienke de Jong haar nog weleens te snel af zijn. Ingrid, een nieuwbakken ’sGravenzandse, liep een sterke wedstrijd en was een van de weinigen die sneller liep dan verleden jaar. Won Ingrid toen in 19.57, nu werd voor haar 19.36 geklokt. Nienke finishte in 20.12 (vorig jaar 20.08). De VTM Telecomloop over 15 kilometer werd gedomineerd door snelle Marokkanen, met daarachter de winnaar van verleden jaar, Rotterdammer Patrick Kwist. Noureddine Htaibi, die zaterdagochtend om half drie op Schiphol was geland en vervolgens weinig had kunnen slapen, won in 46.33. Achter Said Hayek, Patrick Kwist en Said Kanfaoui kwam Mart Solleveld als vijfde over de streep. Mart liep in deze warmte een soevereine wedstrijd en bleef met 51.45 slechts 1 seconde boven zijn persoonlijk record op deze afstand. Achter de Marokkaanse Laila Filla kwam Carla Ophorst als eerste Nederlandse over de streep, in 1.02.35. Bij de Beekenkamp Jeugdloop heerste Piet van den Berg. Als gevolg van enig gebrek aan parcourskennis begon Piet, die met flinke voorsprong op Kees de Koning liep, aan een derde ronde bij


14 het Maasdijkse ‘Malieveld’. Maar een doorgewinterde toeschouwer ving Piet op en dirigeerde hem terug naar de finishsluis. De tijd van Piet (12) die later nog een mooi hardloopjack zou winnen in de verloting - was desondanks 3.45, met Kees (12) als tweede in 3.55 en Pim Veraar (10) als derde, in 4.09. Bij de meisjes heerst Nanda de Jong (3.58). De eveneens 12-jarige Eveline van Marrewijk finishte in 4.10 als tweede en de 10jarige Emma Dekker in 4.31 als derde.

MEER COMPETITIELOL I* DE* HAAG DA* I* LISSE Op zondag 6 juni waren er de laatste reguliere competitiewedstrijden van het seizoen. De dames mochten naar Lisse om hun vierde plaats, welke recht zou geven op promotiewedstrijden, te verdedigen. Helaas werd het team geplaagd door blessures en ander onheil, waardoor dit op voorhand al als mission impossible kon worden bestempeld. Claudia van Schie mocht als eerste aantreden bij het kogelslingeren. Claudia had nog nooit zo’n ding vast gehad, en kwam toch tot een respectabele 15.93 meter. Voor het eerst aan de bak bij de senioren: Anne Lotte Redel op het hinkstapspringen. Deze B-juniore hield zich goed staande in dit elite veld met een afstand van 9.21. Ramona Thoen revancheerde zich op de 400 meter horden voor haar diskwalificatie eerder op de dag op de 100 meter horden. Ramona finishte in 61.27, en liep de concurrentie op ruime achterstand. Judy Middelburg liet een nette 3.000 meter zien: 10.44.37. Marjolein van Marrewijk was niet tevreden over haar eigen 800 meter: 2.18.31. Het kwartet Ramona Thoen, Lianne van der Lugt, Marjolein van Marrewijk en Judy Middelburg liet wel een mooie 4 maal 400 meter estafette zien. De dames scoorden de derde tijd van de dag, 4.05.02. Al met al kon dit ons damesteam niet redden van de degradatiezone. Uiteindelijke bleven we hangen op de negende plaats, wat inhoudt dat we in september gaan proberen om onze plaats in de eerste divisie te handhaven (Laatste nieuws: dat gebeurt op zondag 19 september op ons complex in sportpark De Hoge Bomen!) Bij de heren stond er niet zo veel meer op het spel. Degradatie zat er niet in en ook promotie was niet meer mogelijk. Eigenlijk ging het deze dag maar om één ding: wie wint de Zweedse estafette aan het eind van de dag, Olympus ’70 of de organiserende vereniging Sparta? Voor het echter zover was nog enkele opmerkelijke prestaties gezien: Bob Keus werd wederom tweede op de 400 meter in een tijd van 49.50. Niko Zuidema won in zijn serie, mede dankzij ‘rode lap’ Bas van Wilgen, en boekte een PR van 50.94 sec.

In een mooie race zagen we op de 800 meter Wilko Zuidema zijn naaste belager, Roy Hoornweg net voor blijven. Wilko liep 1.57.02. In de Zweedse estafette tijdens de eerste competitiewedstrijd wonnen de mannen van Olympus ’70 met het kleinst mogelijke verschil van hun Spartaanse medestrijders: 0,01 seconde. De eerste loper voor Olympus ’70 was Wilko Zuidema. Wilko liep een perfect ingedeelde 400 meter en liet zich niet gek maken door de zeer rap gestarte Spartaan. Wilko passeerde op het laatste rechte eind de Haagse tegenstand en wisselde op Bob Keus. Aanvankelijk leek het erop dat ook Bob de man van het Zuiderpark makkelijk voor kon blijven, maar deze Hagenees kwam nog lelijk terug en wisselde bijna gelijk met Bob. Echter de wissel van Bob op Niko Zuidema leverde weer de nodige voorsprong op. Niko kon zijn tegenstander voor de bocht opvangen, zodat deze jongen heerlijk de extra meters naast hem moest lopen. De wissel van Niko op Raymon Toussaint was er een uit het boekje. De directe tegenstander van Raymon, de in het Westland niet geheel onbekende Rogier van de Berg had na de wissel weer een meter of vier aan de Spartabroek hangen. Rogier kwam wel heel hard terug en Raymon moest alle zeilen bijzetten om deze aanval af te slaan. Op de finish durfde niemand te zeggen wie de lijn als eerste passeerde, het rode gevaar uit het Westland of het geel-zwart van Sparta. Uiteindelijk kregen de teams allebei dezelfde tijd, echter de winst was voor Olympus ’70. De uitslagen worden bij e.t. altijd verwerkt tot honderdsten van een seconde. Echter de registratie gaat tot één duizendste van een seconde. Dit was dus het verschil tussen Olympus ’70 en Sparta. De tijd is alleen voor de statistieken: 1.59.82.

TWEEDE AVO*DWEDSTRIJD Dan was er op donderdag 10 juni de tweede wedstrijd uit de reeks avondwedstrijden. Ondanks het matige weer in het begin van de avond, zag de organisatie toch een redelijke opkomst. Op de 100 meter zagen we Raymon Toussaint weer een prima tijd lopen. Raymon liet de chronometer stoppen na 11,8 seconden. De 800 meter was een prooi voor Haag-atleet Tony Mauritz. Hij bleef als enige onder de twee minuten en liet 1.56.1 noteren. De tweede serie werd gewonnen door Mark Hendriks met een tijd van 2.06.5. Op de langste afstand van de avond was Mart Solleveld niet bij de houden. Mart liep solo naar een tijd van 16.19.6. Ook opvallend was het presteren van ons gastlid Lindsay van Marrewijk. Zij hield zich prima staande in de snelste serie en finishte in 16.48.0, een verbetering van haar PR met meer dan een volle minuut.


15 De 3.000 meter steeple bracht twee Olympus ’70 leden in de baan. Rini van Marrewijk, licht geblesseerd, bleef 12 seconden boven zijn clubrecord voor mannen 45+ en liet 12.36.8 noteren. Voor Cees Wubben kunnen we wel een record noteren! Cees liep en sprong naar een tijd van 13.32.2. Dit nadat hij eerder op de avond al een vijf kilometer had gelopen in een niet mis te verstane tijd van 19.19.1. Ook vermeldenswaardig: de categorie waar Cees normaal in loopt, de masters 60+, lopen normaal geen 3.000 meter steeple maar slechts 2.000 meter. Rekenen we de tijd van Cees terug naar 2 km, zou hij op de derde plaats binnenkomen op de nationale ranglijst aller tijden van zijn categorie. Dus Cees: volgend jaar naar de NK Masters (met nog tal van oudere jongeren van onze vereniging die daar best medaillekansen hebben! We moeten snel een masterplan gaan maken). Bij het speerwerpen vinden we Ryan Boon en Rolf Koenen terug op de plaatsen 1 en 2 van het eindklassement van deze avond. Ryan kwam tot 47.19 meter en Rolf wierp 41.48. Niet als eerste en tweede, maar wel als beste Olympus ’70atleten bij het discuswerpen: opnieuw Ryan en Rolf. De afstanden: 33,82 en 32,96.

GRA*DIOOS AFSCHEID BOB KEUS I* LEIDE* Het zat er al een tijdje aan te komen ,maar pas enkele dagen voor 12 juni werd het duidelijk dat het evenement de Gouden Spike in Leiden, de laatste wedstrijd zou worden voor Bob Keus als topatleet. En dat het een topper was mag duidelijk zijn: De 400 meter heeft Bob (34) viermaal een nationale titel opgeleverd. In 2001 werd hij zowel indoor als outdoor Nederlands kampioen en deze dubbelslag herhaalde hij vijf jaar later. Dat huzarenstukje leverde hem de uitverkiezing tot Westlands Sportman van het jaar 2006 op. Ook internationaal mocht hij enkele malen Nederland vertegenwoordigen. Wat dacht u van dit lijstje? Europacup Budapest in Hongarije in 2001. Universiade - Olympische Spelen voor studenten in Beijing in China in 2001. Europacup Sevilla in Spanje in 2002. Europacup Leiria in Portugal in 2005. Europacup Thessaloniki in Griekenland in 2006. In Leiden vestigde speaker Rien Stout, alle aandacht op de “atleet van Olympus ’70”. Tijdens zijn allerlaatste ronde memoreerde Stout de lange succesvolle carrière van Bob. Onder applaus van het in ruime mate aanwezige publiek rende Bob naar zijn snelste tijd van dit seizoen: 48.79. Na af-

loop kreeg hij van zijn trainingsgenoten “de Oude Spike” uitgereikt. Een mooi afscheid van een prachtige atleet! Uiteraard was Bob niet de enige Olympus ’70 atleet in Leiden. Eerder op de dag zagen we Ramona Thoen in actie op de 400 meter horden. De race en de tijd konden Ramona in ieder geval niet bekoren: 62.79. Niko Zuidema mocht eveneens aantreden op de 400 meter horden. Maar ook Niko was niet echt tevreden: 55.92. Marjolein van Marrewijk liep een nette tijd op haar 800 meter, 2.12.92. Deze race vertrok met Ramona als haas. Helaas moesten Lianne van der Lugt en Wilko Zuidema afmelden met blessures!

MART E* ERWI* ZEER STERK I* KWI*TSHEUL Mart Solleveld en Erwin Sparreboom hebben veel indruk gemaakt tijdens de Oranjeloop in Kwintsheul op vrijdag 18 juni. Mart Solleveld moest weliswaar de overwinning op de 10 kilometer laten aan Jeroen Bonnes (Sparta), maar onze clubgenoot, die veel kopwerk had gedaan, kwam slechts 6 seconden na de winnaar over de streep, in een fraai nieuw persoonlijk record van 32.20. Tweede clubgenoot op die afstand werd de eveneens in topvorm verkerende 45plusser Maarten de Jong, die in 34.33 over de streep kwam. Carla Ophorst won bij de vrouwen, in de tijd van 38.29. Op de 5 kilometer versloeg Erwin Sparreboom, inmiddels hoog in de 35-plus, de winnaar van verleden jaar, Sjoerd van Marrewijk, in een rechtstreeks duel. Erwin finishte op deze afstand in een nieuw persoonlijk record van 16.01. (Terwijl wij de allerlaatste hand leggen aan deze aflevering, komt via de mail het bericht binnen, dat Erwin’s Colinda op 22 juni is bevallen van een dochter. Zij heet Esmeralda, kwam om 16.07 ter wereld en woog op dat moment 3.560 gram. Esmeralda is nu al een snelle jongedame, want Colinda was uitgerekend rond 2 juli). Terug naar de Oranjeloop. Kort achter Erwin finishte Sjoerd, die met 16.04 een seconde sneller was dan zijn winnende tijd in 2009. Ook bij de vrouwen was er voor ons een dubbelslag op de 5 km, want achter winnares Ilona Lievaart (19.35) kwam Ingrid le Comte (19.48) als tweede over de streep. De Oranjeloop was ook dit jaar weer het decor voor de clubkampioenschappen van Olympus ’70. Hier de winnaars en winnaressen: Mannen senioren: Mart Solleveld


16 Mannen 40+: Jan van Hoeven Mannen 45+: Maarten de Jong Mannen 50+: Wim Wubben Mannen 55+: Willem Willemsen Mannen 60+: Cees Wubben. Vrouwen senioren: Ellen Grimbergen Vrouwen 50+: Carla Ophorst

Dat was dan de laatste aflevering van voor de vakantie. Als u weg gaat deze zomer, veel plezier en geniet er van. Als u thuis blijft, komen we u misschien nog hier en daar tegen. In de volgende aflevering in ieder geval de NK op de baan in Amsterdam en de Kadeloop van Schipluiden. De *ieuwsjagers

CURSUS JURYLID ALGEMEEN OP 11 EN 18 SEPTEMBER 2010 Ieder jaar wordt door Olympus ’70 een groot aantal weg-, baan- en crosswedstrijden georganiseerd. Daarnaast doen de groepen van Olympus ‘70 ook mee met wedstrijden in andere plaatsen, bv competitiewedstrijden, estafettewedstrijden enz. Dit alles is alleen mogelijk door de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers op de verschillende disciplines zoals bijv. chronoloog maken, startnummers in orde maken, attributen klaarzetten, resultaten in de computer verwerken, etc. Een discipline die nog niet is genoemd maar waar we niet zonder kunnen is het jureren. We hebben een groot aantal leden en ouders die reeds tot ons jurycorps behoren. Maar dit aantal moet uitgebreid worden! Wij zoeken sportieve enthousiaste mensen die een steentje willen bijdragen aan de vereniging Olympus ’70 als jurylid. Misschien is het jureren leuk te combineren met het begeleiden van de jeugdatleten (uw kind) naar wedstrijden? Is dat iets voor U? De cursus jurylid algemeen is de basiscursus van het opleidingsmodel voor baan- en indooratletiek. Voor het deelnemen aan deze cursus is geen vooropleiding vereist. De cursus heeft tot doel om belangstellenden met enige kennis van atletiek en affiniteit met het jurywerk op te leiden tot algemeen jurylid, teneinde aan de vraag van voldoende jurykader op verenigingsniveau te voldoen. Opzet: De cursusstof omvat de taken van een jurylid, organisatie van de Atletiekunie, de onderdelen lopen, springen en werpen, en praktijk. De nieuwe opzet van de cursus bestaat uit twee zaterdagen (11 en 18 september van 10:00 – 16:00 uur). 80% van de cursus wordt in de praktijk uitgevoerd. De diverse onderwerpen binnen het jureren worden dan ook op de atletiekbaan of in een indoorhal behandeld. Circa 3 weken voor aanvang van de cursus ontvangt u het reglementenboekje waarmee u zich kunt inlezen c.q. voorbereiden. Het is echt een leuke cursus voor ouders van jeugdatleten of geïnteresseerden in atletiek, maar ook voor jeugdigen vanaf 16 jaar. Aan het eind van de tweede zaterdag is er een schriftelijke toets. De cursus is voor u geheel gratis. U kunt zich nu online inschrijven voor deze jurycursus. Ga naar http://www.atletiek.nl/index.php?page=119 En klik op Aanmelden achter 11-09-2010 Cursus Jurylid algemeen Naaldwijk. Als u wilt, dat de aanmelding voor u verzorgd wordt, neem dan contact op met Ron van Kampen. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-22 798 609 of via e-mail: wz@olympus70.nl. Kortom: willen we het aantal wedstrijden op pijl houden (bijv. openingswedstrijd, pupillencompetitie, clubkampioenschap) dan is het nodig dat we hiermee geholpen worden. Dus schroom niet en meld u aan. Met een geringe inspanning (2 zaterdagen cursus) krijgt u een goed inzicht de atletieksport en met een paar keer per jaar jureren zorgt u ervoor dat voor uw kind ook wedstrijden georganiseerd kunnen blijven worden. We hopen dat u zich aanmeldt voor de jury-cursus!


17

“Genieten dat je iets mag en niets moet” Loperspaspoort Naam: Geboortedatum: Burgerlijke Staat: Loopt hard sinds: Favoriete afstanden: Geeft training aan: Persoonlijke records:

Anneke Starrenburg

24 maart 1958 Gehuwd, 3 kinderen 1996 crossen startersgroep en projecten Poeldijk en Ter Heijde en aan trainers 5 km 19:52; 10 km 40:24; 15 km 65:03; 10 EM 67:43; 21,1 km 1:32:32; 30 km 2:34:06 marathon: 3:32:18. Functies binnen de club: Bestuurslid wegatletiek, trainerscoördinator van het lopersproject.

Deze maand schuif ik eens aan bij een vrouwelijk bestuurslid. De immer opgewekte Anneke Starrenburg. De laatste jaren is zij bij hardloopwedstrijden steeds nadrukkelijk aanwezig. In de uitslagen is zij steevast bij de eerste vrouwen te vinden, en zeker in haar leeftijdscategorie mag zij vaak op het hoogste podiumtrede plaats nemen en de bloemen in ontvangst nemen. We hebben afgesproken – hoe kan het anders – in de Intergreen athletic house, het nieuwe onderkomen van Olympus’70. Het is rustig: de lopersgroepen zijn de weg op en de baanatleten zijn bijna klaar met de training. wel iets anders is heeft het wel raakvlakken: dat het verzorgend is. “In het laatste jaar van onze studie leerden wij elkaar kennen, in een sporthal in Groningen waar hij handbalde en ik basketbalde. De liefde voor de sport en besturen hebben we beide al is het in een andere tak. Raakvlakken zijn er altijd en we doen er ook zeker ook ons voordeel mee dat we gebruik maken van elkaars expertise”.

Je bent sinds een paar jaar bestuurslid van de vereniging. De wegatletiek valt onder jouw verantwoording. Wat houdt dat werk in? “Trainers hebben een verantwoordelijkheid naar de deelnemers toe. Als bestuur bepalen wij daarbij regels waardoor er zo veilig en plezierig mogelijk getraind kan worden. Middels bijeenkomsten en clinics proberen we de trainers daarbij zo optimaal mogelijk te begeleiden”. Je bent sinds 1996 aan het hardlopen. Heb je ook aan andere sporten gedaan of doe je nu nog naast het hardlopen aan andere sporten? “Ja, ik heb van alles gedaan zoals dansen, basketbal en tennis en ik heb veel geschaatst”. Binnen de vereniging ben je bekend als de fysiotherapeute. Je echtgenoot is tandarts, hoewel dat

Ook haar echtgenoot is bestuurslid van een sportclub, de handbalvereniging Hellas aan de Laan van Poot in Den Haag. Zoon Ubbo speelt daar en traint zelfs mee in het Nederlands handbalteam voor jongeren. Misschien dat daar ook wel de werkzaamheden voor het steunpunt van jongere sporters van gekomen is. Een organisatie die zorgt dat jonge sporttalenten de combinatie sport en studie kunnen maken door gebruik te maken van bepaalde faciliteiten. In de praktijk kwamen nogal eens sporters van Olympus’70 die van een blessure afgeholpen moesten worden. Dat zullen leuke gesprekken geweest zijn. Door je kennis en ervaring die zelf hebt opgedaan met het lopen kun je de mensen nog eerder op hun gemak stellen, lijkt me. Het vertrouwen is gauw gewonnen als je iemand voor je hebt die weet waar ze over praat omdat je merkt dat zij zelf sport en weet wat het is om even niet te kunnen sporten, als dat zo belangrijk voor je is. “Het belangrijkste is dat men begrijpt wat de blessure inhoudt en wat de risico’s zijn bij het niet opvolgen van het revalidatieprogramma zoals voorgesteld. Ik heb altijd getracht de mensen niet stil


18 te zetten maar ze een actief alternatief oefenprogramma aan te bieden welke ook bij die persoon past. En inderdaad begrip is altijd prettig”. Vanuit die vakkennis was het wel leuk om bij Olympus’70 aan te sluiten. Voor een atletiekclub is het heel handig om één of meerdere fysiotherapeuten binnen de vereniging te hebben. Hoe ben je daartoe destijds gekomen? “Ik ben door een patiënt van mijn man gevraagd als fysio bij het project in Poeldijk. Ik dacht toen van: als ik een paar schoenen koop dan ga ik eens mee lopen. Misschien is dat wel leuk. Ik had een knie-operatie gehad en de orthopeed zei dat het niks meer werd met die knie. Met een rustige opbouw dacht ik dat door mijn beenspieren sterker te maken dat voor die knie ook beter zou zijn. Daarna ben ik lid geworden omdat ik het lopen erg leuk en gezellig vond. Tegenslag Helaas heb je je praktijk moeten opgeven. Door een blessure aan je hand, het belangrijkste voor een therapeute, noopte je tot stoppen. Hoe is die blessure gekomen en wat is er misgegaan dat het zulke consequenties had? “Ja. Ik ben voorover gevallen en daarbij lelijk op mijn hand terecht gekomen waardoor pezen en banden van mijn rechter duim zijn afgescheurd. Daarbij kreeg ik nog dystrofie*, wat zeer pijnlijk iets is en mijn gehele nek-arm-hand regio niet meer goed functioneert. Ik heb binnen twee jaar 4 operaties gehad waarbij al het mogelijke geprobeerd is om mijn hand weer zo goed mogelijk te laten functioneren maar werken als fysiotherapeut zit er niet meer in”. Korte uitleg van de interviewer: Dystrofie is een aandoening, waarbij aan een arm of een been ernstige pijnklachten, functieverlies en een blauw/paarse verkleuring van de huid optreedt. Meestal voelt het betreffende lichaamsdeel koud aan, echter soms is het warm en is er ter plaatse transpiratie. De aandoening wordt ook wel posttraumatische dystrofie, sympathische reflexdystrofie of Sudeckse dystrofie genoemd. In de Engelse litteratuur wordt de ziekte Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD) genoemd. Als de dystrofie in ernstige mate toeslaat kan een getroffen lichaamsdeel bijna niet meer bewogen worden en extreem pijnlijk zijn. De aandoening heeft dan invaliditeit tot gevolg. Ter plaatse is een ernstige verstoring van de doorbloeding en de stofwisseling ontstaan. De verschijnselen ontstaan meestal na een kneuzing, verstuiking, botbreuk of operatie. Vaak zien we dat de verschijnselen ontstaan enige tijd na de behandeling. Soms valt het ontstaan van de dystrofie samen met een periode van zware stress waardoor de patiënt zowel lichamelijk als geestelijk uit zijn/haar even-

wicht was. Ook bestaat bij enkele patiënten het vermoeden dat een te strak verband of te strak gips de dystrofie heeft veroorzaakt. Soms is er geen duidelijke oorzaak. De medische wetenschap heeft tot heden geen duidelijke verklaring voor dystrofie kunnen vinden.

Dat moet geen prettige periode zijn geweest. Maar door een positieve kijk op het leven is Anneke er goed uitgekomen. Al heeft ze om nog wel eens pijn aan de hand en heeft ze met pijn in hart haar geliefde werk moeten los laten. Met haar kennis kan ze zich nog op vele manieren nuttig maken voor de maatschappij. Als de hand wat rustiger is kan ze misschien nog eens terug naar Kenia waar ze al veel geweest is en waar verschillende projecten lopen waar ze binding mee heeft. Zo heeft haar schoonvader een ziekenhuisvleugel laten bouwen middels Wim van den Burg uit ’s Gravenzande. Kennis en kunde is altijd overdraagbaar. Je bent een gedreven persoon als het gaat om kennisoverdracht en organiseren. Het training geven aan een groep nieuwe lopers, die weinig of geen loopervaring heeft, vindt jij heel leuk. Wat vindt jij daar leuk aan? “Het is een misvatting dat éénieder die een paar schoenen aantrekt dan denkt dat hij of zij kan hardlopen. Eerst moet gekeken worden of het echt bij je past en of je er aan toe bent om deze uitdaging aan te gaan. Dat vereist kennis van zaken en veel geduld. Als het dan mensen lukt om vanuit niets na circa 4 maanden een half uur achtereen te kunnen lopen en ze dat nog leuk vinden ook, dan heb ik mijn doel bereikt. Zo stromen er ook weer nieuwe leden de vereniging binnen wat ik als bestuurslid natuurlijk ook erg prettig vind. Bovendien: door belangeloos training te geven sponsor ik op deze manier de clubkas ook nog eens”. Je bent gediplomeerd, geeft training en bent bestuurslid. Waarom moet iemand die wil hardlopen bij Olympus’70 komen trainen? “Allereerst… niemand MOET iets! Je mag bij Olympus’70 komen trainen omdat daar een team van deskundige trainers vanuit een gezonde vereniging met een prachtige accommodatie verantwoorde, gezellige en veilige trainingen verzorgen op verschillende niveaus”. Gezelligheid en clubgevoel Sinds de nieuwe accommodatie er is, is er op de laatste vrijdag van de maand een sportcafé. Wat houdt dat in en wie mogen er meedoen? “Het sportcafé is in het leven geroepen om op vrijdagavond gezellig met elkaar wat te drinken; al dan niet vooraf gegaan door een training. We


19 hebben zo’n mooie ontmoetingsruimte en het woord zegt het al: het is de bedoeling dat we elkaar daar ook meer ontmoeten. Vaak gaan na de training door de week de mensen op tijd naar huis en nu is de mogelijkheid om onder het genot van een drankje elkaar te spreken. Het is dus niet noodzakelijk eerst te trainen, en het is voor iedereen toegankelijk”. Hoe kunnen we als club groeien en waar is de meeste groei nodig? “Door uit te stralen dat we een gezonde en actieve vereniging zijn met vele mogelijkheden kunnen we leden winnen. Vanuit de wegatletiek zit er een groot gat in de leeftijdscategorie 20-40 jaar. Dat is een categorie die het vreselijk druk heeft met carrière en kinderen, en een gigantisch aanbod aan vrije tijd besteding”.

Eigen sportieve prestaties De tijden van PR’s moesten wij voor je opzoeken in het statistisch jaarboek dat Paul Michiels jaarlijks verzorgd. Daar hou jij je niet zo mee bezig. Je loopt regelmatig wedstrijden omdat dat leuk vindt. De wedstrijdkleding van een groep lopers van een bedrijf. Wat is dat voor een groep? “Ik loop in het pak van Haze Accountancy, gevestigd in De Lier. Dit is het bedrijf van Wim Hanemaayer die zelf ook een actief Olympus’70 atleet is en die een grote groep atleten van Olympus’70 in dit pak heeft gestoken. We moeten wel als verplichting deelnemen aan een groot aantal Westlandse wedstrijden om in dit pak te mogen lopen, waardoor deze Olympus atleten dus actieve wedstrijdlopers zijn”. Je bent een tijdje clubrecordhoudster geweest op een aantal afstanden in de leeftijdscategorie 50 plus. Dat was zeker wel leuk? Carla Ophorst heeft inmiddels al die records in handen. Of ben je nog ergens de snelste op een afstand? “Nee dat lijkt me sterk. Ik houd het zelf niet bij maar weet wel dat Carla veel harder loopt. Mis-

schien het record aan de bar hangen: dat zal ik ongetwijfeld van haar winnen”. Ze lacht om die laatste opmerking want Anneke heeft een instelling dat ze MAG sporten en is niet dwangmatig bezig. Als ze een dag niet heeft gelopen heeft ze daar geen “schuldgevoel” over. Rust is ook heel belangrijk. Haar trainingen zijn niet zo strak volgens een schema. Ze traint hoe het uitkomt met haar gezinsagenda, zodat de overige gezinsleden er nauwelijks last van hebben. Wandelen met de hond, en wat pilates en ook de spinfiets zorgen voor een gevarieerd en relaxed bewegingsprogramma.. Tijdens de trainingen zoekt ze ook de variatie. Geen lange stukken. Het liefst loopt Anneke crossjes omdat daar gevarieerde ondergrond is en korte stukjes met bochten zijn. Lange stukken lopen vindt zij saai. De puinduincross in februari is één van haar favoriete wedstrijden. Na al die activiteiten probeer ik nog voorzichtig of Anneke nog meer hobby’s heeft. Verrassend genoeg krijg ik niet het antwoord dat ieder zou verwachten dat daar geen tijd voor is. Anneke is zeer creatief en handvaardig. Het maken van kinderkleding op de naaimachine en het zijde schilderen en lezen maar daarnaast ook koken. Anneke heeft een opleiding gevolgd orthomoleculaire* geneeskunde. Alles wat voeding kan doen voor je lichaam. “Ik eet zo dicht mogelijk bij de natuur en zo biologisch mogelijk. Dus weinig pakjes en zakjes; maar pure ingrediënten. Ik eet bewust maar niet gefrustreerd” * Het vrij zijn van kunstmatige smaakstoffen, kleurstoffen en conserveringsmiddelen. Zij kenmerken zich door zuiverheid, een constante kwaliteit, optimale samenstellingen en een uitstekende prijskwaliteit verhouding. Uitgebreide en strenge kwaliteitscontroles zorgen voor producten van hoge kwaliteit.

Ten slotte de vraag hoe een training door haar gegeven er uit ziet: “Eerst lekker inlopen met een praatje hoe het gaat. Zijn er lichamelijke klachten; dan neem ik die mee in het oefenprogramma en leg het aan allen uit. Lopen moet wel verantwoord zijn. De warming-up en altijd loopscholing met uitleg waarvoor; het is als voorbereiding op de kern die komen gaat. Na afloop een cooling-down met ruimte voor speciale oefeningen en aanhoren hoe de training gegaan is”. Na deze uitleg van een training krijg ik er weer zin om te lopen.

Aad Gankema


20


21


22

De Hardloopvierdaagse Apeldoorn Anja, Kees, Diana, Gerard

Bij vierdaagse denk je niet direct aan hardlopen, maar het bestaat toch echt. In het Pinksterweekend organiseerde “AV Veluwe” uit Apeldoorn de hardloop4daagse voor de negende keer. Deelnemers konden kiezen uit 60 of 100 km hardlopen, af te leggen in vier dagen. Op zoek naar nieuwe uitdagingen besloten Gerard van den Berg, Diana Gram, Anja Hegge en Kees van Paassen om voor de 100 km, bestaande uit zes etappes, in te schrijven. 21 mei vertrokken we ondanks wat blessureleed, toch met zijn vieren naar de Heideheuvel, een Landal park op ongeveer 10 km van de startlokatie. Wij kozen ervoor om er een echte vakantie van te maken met een bed onder ons vermoeide lichaam. Dit in tegenstelling tot de meeste deelnemers, die hun tent rond de atletiekbaan in Apeldoorn opzetten. Bij het bekijken van de etappes werd al snel duidelijk waarom we op de Veluwe waren. Veel bos en heide, weinig vlak, veel onverhard, grindpaden en los zand . Alle etappes hadden pittige klimmetjes en lange stukken vals plat. Op naar sportpark het Orderbos voor de start van de eerste etappe. Er waren 88 inschrijvingen voor de 100km en 165 voor de 60 km. Ook liepen er een aantal estafetteteams mee. De organisatie, bestaande uit ongeveer 100 mensen had alles piekfijn in orde. 21 mei, Etappe 1, Hoog Soeren, 16,41 km start om 19.30 uur Lekker ontspannen uitlopen was het motto en voor Kees was het een test of zijn benen het aan zouden kunnen na een flinke periode achillespeesleed. Het was een prachtige etappe met veel afwisseling die ons alle vier prima beviel. Dit smaakte naar meer, en dat zouden we krijgen ook. 22 mei, Etappe 2, ´t Leesten, 20,5 km start om 11.00 uur.

De uitslagen van etappe 1 werden uitgedeeld. Gerard was onze best geklasseerde als 55e De etappe viel toch wat zwaarder dan die van vrijdag. Tot km 15 forse kuitenbijters en veel vals plat, daarna vrij stijl omlaag. Kees liet de fotograaf alvast wat extra foto´s maken omdat hij voelde dat dit misschien zijn laatste etappe zou kunnen worden en ook Anja, die wat te weinig getraint had, kreeg het wat moeilijker. Gerard en Diana liepen goed ondanks de temperatuur van 23 graden. 22 mei, Etappe 3, Loenermark, 14,56 km start om 19 uur. Diana die veel blaren onder haar voeten had, verscheen goed ingetaped aan de start en Gerard en Anja waren er na een spierontspannende middagwandeling ook weer klaar voor.Kees besloot in een opwelling toch maar weer te starten, ondanks zijn gevoelige achillespezen. Zijn vrouw was die dag supporter, dus dan wil je iets laten zien, toch? Een prachtige etappe met veel hoogteverschillen over de Zilversche Heide en langs de schaapskooi. Gerard had nog energie om onze supporters te omhelzen, Diana moest knokken, Anja raakte door haar energie heen en Kees liep na de finish alsof hij de hele dag had paardgereden. 23 mei, Etappe 4, Park Berg en Bos, 8,4 km tijdloop. Start vanaf 10 uur. Diana werd 1e in de categorie V35 na het uitvalllen van de vorige nummer 1 en had er een uitdaging bij. Kees is s àvonds in de auto naar huis gestapt en heeft alles eruit gehaald wat mogelijk was.


23 Anja was weer enigszins hersteld en Gerard wilde deze tijdloop nog een keer vlammen met 5 min. per km. Iedere 30 seconden startte er een loper op de “Royal Mile” bij de ingang van de Apeheul. Het parcours liep door bos met veel klimmen tot de 5 km. Daarna werd er in hoofdzaak gedaald met nog een steile klim langs rodondendrons vlak voor het eind. Het was geen lange etappe, maar door het heuvelachtige parcours behoorlijk vermoeiend. Diana hield haar 1e positie, Gerard liep exact 5 minuten per km (zonder horloge) en Anja liep 10 minuten sneller dan in de uitslag stond. ( is later hersteld) 23 mei, Etappe 5, Hoog Buurlo, 19,12 km. Start om 17 uur. De mooiste etappe, heide, bos en zandverstuiving. Start bij de schaapskooi van Hoog Buurlo, (hoog dus). De laatste 10 km louter zandpaden met een klim naar de finish. Diana, die deze keer Gerard inhaalde zodat ze samen finishten, wist haar 1e positie verder uit te bouwen. Het zware parcours en de vermoeidheid begonnen meer hun tol te eisen. Anja die deze etappe haar zwager als haas had, wist een kwartiertje later dan de andere twee te finishen. 24 mei, Etappe 6, Asselsche Heide, 21,24 km. Start om 11 uur. De laatste etappe, je kent dat wel, al moet je hem kruipend volbrengen, je zult het halen. Voeten weer ingetaped, stramme spieren weer een beetje opgerekt en het moet maar . Dit was toch niet het echte vakantiegevoel?

Diana Gram 1e

Voor diegenen die de Asselronde ooit hebben gelopen, het is voor een deel dezelfde, maar andersom gelopen. De eerste 9 km continu omhoog en als het later omlaag gaat, lijkt het ook nog omhoog te gaan, zo moe ben je. Het laatste stuk hard omlaag over een gevaarlijk ongelijk pad. De finish kruipt dichterbij, Gerard stoot nog een voet stevig tegen een steen en Diana’s voeten branden nog erger dan de voorgaande dagen. Anja heeft uitgevonden dat stevig doorwandelen af en toe een bruikbaar alternatief is. De finish, meer dan 100 km gelopen in vier dagen. Het vraagt wel wat van je, maar dat je het hebt gehaald geeft toch een enorme voldoening. Zwaar was het ook. Dat bleek wel uit het grote aantal uitvallers. Van de 88 inschrijvers zijn er slechts 70 gefinished. Totale afstand 100,1 km Gerard werd zeer verdienstelijk 16e bij de M50 en 48e in het totaal klassement in 8.58.05uur. Diana behaalde de eerste prijs bij de V35 en werd 54e in het totaal klassement in 9.15.00uur. Anja werd 6e bij de V45 en 64e in het eindklassement in 10.11.51uur. Kees, 82e in de einduitslag, heeft ruim 51 km gelopen en daarvan genoten. Het was een geweldige ervaring en een aanrader voor wie eens een echte werkvakantie zoekt. Voor info: www.hardloop4daagse.nl

Kees van Paassen

Laatste etappe van Gerard vd Berg


24

Vierde etappe Diana Gram

Anja Hegge bij de 1e etappe

3e en laatste etappe van Kees van Paassen

“Het Sven Kramer gevoel” in Klazinaveen Na een korte voorbereiding voor de Drente Marathon was het zaterdag 29 mei zover. Het is een gezellige dorpsmarathon; de inschrijving vindt plaats in de plaatselijke voetbalkantine van Klazienaveen. De families Grimbergen en van Bommel zijn ook weer van de partij. In de kantine spreek ik nog een ‘topper’ van een Keniaan. Zij waren met een groepje lopers twee weken in Nederland om enkele wedstrijden te lopen. Rustig wandelend naar de start, het startvak in en het schot wordt gelost. Iedereen ging er als een haas vandoor; rustig aan, dacht ik bij me zelf. Ik kom met twee mannen te lopen. Een praatje over hoeveel kleine rondjes in het dorp gelopen moeten worden voordat er begonnen wordt aan de “grote” ronden. Ik wist van vorig jaar dat het twee kleine ronden en vier grote ronden waren. Na de tweede kleine ronde stuurde de organisatie ons voor een derde kleine ronde. Het gezicht van de organisatie klopte niet met zijn woorden en ik dacht: het zal wel goed zijn. Na de derde kleine ronde vertelde Rob ons dat we 1,5 km te veel hadden gelopen. Toen dacht ik eerst: wat maakt dat uit op een marathon!!! En later kreeg ik toch het “Sven Kramer gevoel” over me. Je hebt tenslotte ruim de tijd om erover na te denken tijdens het lopen. Of het nu een “foute” wissel is of een extra rondje het blijft ook voor de organisatie niet leuk.

Toch maar met volle moed verder lopen en met de mannen al pratend het bos in, genieten van de mooie natuur. Op een gegeven moment moesten we opzij; er kwamen ‘toppers’ aan. Ik vroeg me af of we allemaal geen ‘toppers’ waren op dat moment? De mensen zaten langs de kant van de weg met overheerlijk ruikende barbecues en koele drankjes. Kinderen met sponzen en water. Muziek langs het parcours; één groot feest. Halverwege het parcours laten de mannen me in de steek en moet ik alleen verder. Onderweg, tegenwind sprak ik nog een fietser aan en die reed al pratend rustig voor me. Heerlijk! De laatste ronde springt mijn haas “Rob” het parcours op en begint te praten. Helaas voor hem kon ik geen Boe of Ba meer zeggen. Die anderhalve kilometer ging ineens meetellen; zo nuchter ik in het begin hierover dacht, was dit ineens verdwenen. De laatste meters in het dorp geven je vleugels en uiteindelijk finishte ik na 43,5 km in 3 uur, 40 minuten en 54 seconden. Moe maar voldaan en een pluim voor alle vrijwilligers onderweg gingen we retour naar het Westland. Olympus leden jullie kunnen best een (halve) marathon of 10 kilometer lopen in Klazinaveen. De sfeer en de omgeving zijn er optimaal. Zie voor meer info www.drenthemarathon.nl

Astrid Barendse


25

JEUGDHOEK TWEEDE WEDSTRIJD I* PUPILLE*COMPETITIE Op zaterdag 29 mei werd de tweede wedstrijd van de pupillencompetitie in de regio Haaglanden gehouden. Trainer Niko Zuidema bericht: “Met alweer mooi weer, zoals bij elke pupillencompetitie, begonnen de jongste pupillen om 10:00 uur met hun onderdelen op het sportpark De Hoge Bomen. De mini’s begonnen bij het balwerpen, en van Olympus ‘70 was er één jongen. Emiel was daar nog niet helemaal warm, maar bij het versprongen brak hij wel zijn pr, 6cm verder dan de vorige keer, en nu al 1.80m ver. Bij de jongens pupillen C was er het driedubbele aantal deelnemers in vergelijking met de mini’s, Dano, Merlijn en Max verdedigden het rood. Merlijn deed voor het eerst dit jaar mee met een wedstrijd, en verbeterde gelijk al zijn bestaande pr’s uit 2009. Dano sprong weer over de finish met de 40m, waar hij gelijk een pr neer zette. Bij het balwerpen maakte hij ook een sprongetje maar dan van vreugde, want hij gooide de bal over de 16m, en dat zonder aanloop. Max was ook goed bezig bij het balwerpen, en ook hij zonder aanloop. Ook bij het verspringen haalde hij een pr met 2.72m. Met de sprint komt Max steeds dichter bij de 8sec grens, het scheelde nog maar één tiende. De jongens pupillen B waren weer de grootste groep van vandaag, en daarom was deze groep ook in tweeën gesplitst. Kogelstoten hadden deze jongens nog nooit gedaan, dat leverde dus heel wat beste prestaties op. Mart was vandaag de beste van de 10 Olympus ’70-mannen. Hij eindigde als 4de in het klassement vandaag, vooral zijn sprint was erg goed (hij behaalde een pr). Guus was op de sprint de snelste met 7.17 sec. Jacco, Jasper, Jelle, Lars, Martijn, Michiel en Wout hadden op de sprint ook een pr. Dit kwam misschien omdat er een flink windje mee was. Jasper won de 1000m en dook bijna onder de 4min, Ruben haalde twee seconden van zijn pr af en kwam tot 4:39.67. Om 13 uur begonnen de jongens pupillen A, gesplitst in de eerste- en de tweedejaars. De eerstejaars begonnen bij het hoogspringen, waar Dennis en Quinten aan de slag gingen. Dennis had al eens 0.95m gesprongen, maar dat was indoor, nu lukte hem hetzelfde maar dan buiten! Quinten ging nog even verder en moest 1.10m springen voor een pr. In de eerste poging ging het nog mis, maar in de tweede poging lukte het hem, en dus voor hem ook een glimlach op het gezicht. Bij de sprint was het Dennis die een pr haalde, volgende keer gaat het hem wel lukken onder de 10sec te lopen.

De tweedejaars begonnen met het verspringen, Malik spong er daar bovenuit. Met een sprong van 3.98 was hij het minst verwijderd van de 4m. Ook Tim deed het erg goed. Hij sprong een pr, maar haalde net geen 3m. Op de sprint maakten Milan, Leon en Malik het erg spannend, het verschil tussen alle mannen was maar 0.01 sec. Malik was de winnaar, en Leon en Milan kregen dezelfde tijd achter hun naam. Net als de andere drie, kwam ook Pim nog onder de 10sec. Bas, Bart, Guido en Ruben stegen bij de sprint ook boven zichzelf uit door een pr te halen. Leon bleek de sterkste van Olympus ’70 te zijn, hij kreeg de kogel het verst, Ook hier maakten Milan en Malik het weer erg spannend. Ruben haalde een dik pr, maar dat kwam door de gelukshond. Overigens hadden de meeste jongens spinazie gegeten, denk ik, want bijna allemaal hadden ze een pr. De 1000m zoals altijd het laatste onderdeel was weer een mooi gezicht. Malik ging gelijk op kop en nam Leon en een jongen van Haag Atletiek mee. De drie maakten er een echte strijd van met Malik en Leon op plek twee en drie. Voor beide mannen was het ook gelijk een pr, net zoals voor Tim in een andere serie. Bij de pupillen mini’s moest Tamara van Santen zich helaas afmelden, omdat ze een paar weken geleden haar sleutelbeen heeft gebroken. Wel heb ik haar langs de kant gezien om iedereen aan te moedigen. Hopelijk kan je volgende wedstrijd weer mee doen. Haar plaats werd nu overgenomen door Tessa Molenaar. Dat deed ze zeer goed , want zij behaalde op alle onderdelen een persoonlijk record. De 2 meter grens is in zicht bij het verspringen, en sprinten onder de 10 sec moet ook kunnen lukken (nu 10.00 sec). Bij het sprinten stond een heerlijk windje in de rug, en werden dan ook vele pr’s gelopen. Zo ook door pupillen C Angela en Rebecca. Angela ging van 7.60 naar 7.34 sec en Rebecca 7.56 naar 7.42. Ook voor beide dames een nieuw record bij het balwerpen. Mede dankzij een sprong die bijna uit de bak was ( 3.43 meter!) wist Angela de dagoverwinning te pakken, met Rebecca op den 3e plaats. Hannah van Velzen moest het vandaag al weer in haar eentje opnemen tegen haar tegenstandsters van Haag Atletiek, AV’40 en AV Sparta. Met allemaal net geen pr’s heeft ze ook vandaag weer goed haar best gedaan. Voor het eerst de kogel gestoten naar een afstand van 3.67m 100% deelname bij de meisjes pupillen A1. Dat het er maar 3 zijn, vertellen we er gewoon niet bij. Daar was een pr voor Anne-Fleur met 15.44m te


26 noteren. Danique en Iris hadden een onderlinge wedstrijd wie het verst kon werpen. Dat werd nipt gewonnen door Iris, die tot haar eigen verbazing 22.13m wierp. Danique haalde 21.93m. Het 2e onderdeel was de sprint. Daar verbeterde Danique haar pr met 0.04sec, Iris had ook een pr maar bleef net nog boven de 10 sec steken. Anne-Fleur dook er voor het eerst onder en liep 9.92 Vervolgens het hoogspringen. Daar werden ijsjes beloofd door de trainers wanneer ze géén pr zouden behalen. Je zag dat de keuze toch wel moeilijk was in het begin om voor een pr of ijsje te kiezen. Maar uiteindelijk kozen ze alle drie toch voor een pr. Danique en Iris gingen van 0.86 en 0.85m beide 10cm omhoog en haalden de 0.95m De 1.00m is in zicht! Anne-Fleur bleef maar doorspringen met een pr van 1.01m (geen 1.10m maar echt 1.01m) Zelfs 1.10 ging makkelijk, toen 1.15. Die bleef ook liggen! Dan maar de lat op 1.17m. Gehaald! Lat naar 1.20, het zal toch niet? Ja wel, ook die bleef liggen. Pas bij 1.22m werd de lat 2x afgesprongen. Wat een geweldig pr. Dan nog 6 meiden A2 te gaan. Haalden veel pupillen eerder op de dag een pr op de sprint, bij de A2’s alleen door Nienke en Emma. Nienke haalde bijna 2-tiende van een sec van haar oude toptijd af, nu 10.55. Emma deed het met het kleinst mogelijke verschil en was 1 honderdste sneller 9.93sec. Bij het kogelstoten een pr voor Floor 4.87; nog wat boterhammen extra eten en 5 meter moet ook lukken. Voor Sem een pr 5.69m haar 2e stoot was nog veel beter, alleen nam ze het “stoot je zelf maar uit de ring” iets te letterlijk. Met 6.67m stootte Emma verder dan ooit. Angela miste vandaag net wat snelheid bij het stoten, maar haalde toch nog 3.90m. Sophie had 1 geweldige uithaal, dat kan ze nog vaker, maar 1 keer per wedstrijd is ook genoeg. 65cm verder dan ooit bracht haar naar 7.28m. Bij het verspringen bleef Floor net onder de 3m steken: 2.96m. Angela haalde de 3m wel. Nienke zorgde voor punten voor het puntenklassement +1cm 3.13m, dat lukte ook Sem 3.28 (+9cm). Sophie sprong juist 1cm minder ver dan vorige keer 3.64m. Emma maakte de grootste sprong: +28 cm en naar 3.75m. Bij de 1000m was helaas voor niemand een pr weggelegd. Op vertoon van het startnummer konden alle atleten en trainers nog een zakje snoep krijgen en konden alle deelnemers op tijd naar huis voor de regen. Sommige vrijwilligers waren in de regen nog aan de slag om alles op te ruimen, daarvoor natuurlijk dank.” Tot zover, Niko.

TWEEDE COMPETITIEWEDSTRIJD VA* C/D’S Op zaterdag 29 mei ging een grote groep DCjunioren naar Leiden Atletiek voor de tweede voor-

ronde van de competitie, berichtte Patrick van Dop na afloop op ons internetprikbord. “Omdat ik al mijn aandacht nodig had om de mD’s naar superprestaties te leiden, heb ik niet heel veel van de andere groepen meegekregen. Daarom beperk ik mij in dit verslag tot de mD’s. We hadden twee teams: één in de 1e divisie en één in de 2e divisie. Het eerste team stond er erg goed voor; landelijk op de 6e plaats. Maar daarvoor is wel een plaats bij de top-4 in onze regio vereist om die finale te halen. En dat staan we op dit moment nog niet. In de eerste voorronde was Leiden Atletiek nog zo’n 300 punten beter dan wij. Deze keer gingen we bekijken of we in de buurt konden blijven van de organiserende vereniging. De estafette bestond dit keer uit de loopsters Eva, Aline, Eveline en Renee. Met drie goede wissels werd er een solide estafette neergezet. Volgende keer is hopelijk Julia er ook weer bij, waardoor we mogelijk nog sneller kunnen zijn In het team van de 2e divisie ging het tot de 3e wissel ook goed. Helaas viel toen het stokje op de grond. Maar doordat Suzanne zo slim was om het stokje snel op te pakken en alsnog aan Jane door te geven, was deze estafette uiteindelijk wel geldig en hoefden we niet over te lopen. Inmiddels was het verspringen ook begonnen. Eva verbeterde haar outdoor-PR naar 4,24 m. Debora haalde exact 4,00 m. In team 2 kwam Suzanne tot op 2 cm van haar PR met een afstand van 3,30 m. Op de 60 mH was Isabelle de vervangster voor Julia. Op de trainingen ging ze al steeds beter en vloeiender over de hekjes heen. Dit bleek ook in de wedstrijd. Ze haalde een flinke hap van haar PR af en kwam tot een tijd van 12,59. In het tweede team was Puk bij het inlopen door haar enkel heengegaan. Het werd twijfelachtig of ze de 60 mH wel zou redden. Maar ze verbeet de pijn en als een echte bikkel snelde ze zowaar toch naar een PR toe. Daarna waren er wel even een paar traantjes en deed de EHBO wat ijs op haar enkel, maar de blijdschap van haar PR vergoedde toch wel genoeg. Bij het discuswerpen hoorden we opeens een grote juichkreet uit de ring komen en vervolgens zagen we een dansende Eva in de ring staan. De speaker dacht dat een meisje van CAV Energie zeer goed geworpen had. Maar het was toch echt Eva die uithaalde met een PR van 24,57 m. Op de 1.000 meter was het bijna een en al PR’s. Nanda liep net iets sneller dan de vorige keer naar een tijd van 3.22,08. Jessica verbeterde zich met een seconde naar 3.43 en Suzanne volgde het voorbeeld door 3.56 te lopen. Dus ook hier weer drie stralende gezichten.


27 Het speerwerpen en het hoogspringen waren tegelijkertijd. Gelukkig voor Aline lag het erg dicht bij elkaar, zodat ze op beide onderdelen tegelijk bezig kon zijn. Op hoog evenaarde ze haar PR van 1,30 m en lukte het bijna om 1,35 te springen. Die hoogte haalde Ruby wel. Hierdoor won ze weer de zusterstrijd. Het onderdeel hoog werd gewonnen door Julia met een hoogte van 1,45 m. Gelukkig had ze niet veel last meer van haar blessure. Tenminste er was niets van te zien. Het onderdeel speer werd gewonnen door Karina met een afstand van 26,94 m. In team 2 wierp Bo erg goed met een afstand van 16,44 m. Karina won ook het onderdeel kogelstoten in een nieuw PR van 10,64 m. Ook Julia stootte een PR van 9,13 m en was daar uiteraard zeer blij mee. Tot slot de 60 m. Met een lichte tegenwind liepen Eveline en Renee bijna onder de 9 s. Ze kwamen tot respectievelijk 9,01 en 9,03. De volgende keer met een lichte meewind, gaan ze allebei onder die 9 seconden lopen. Nadat alle punten bij elkaar opgeteld waren, bleek dat we deze keer op maar 88 punten achter Leiden Atletiek waren geëindigd. En dat was wel het team dat na de eerste voorronde op de 2e plaats landelijk stond. Uit de uitslagen in de andere poules bleek dat we meer punten gescoord hadden dan Ilion. Maar het zit heel dicht bij elkaar en gaat dus heel erg spannend worden. De Gebiedsfinale is op zaterdag 19 juni. Dan moeten we er voor zorgen dat we helemaal in topvorm zijn. De trainers gaan de beste opstelling bedenken en met die opstelling gaan we knallen in Lisse waar de gebiedsfinale wordt gehouden.” Aldus Patrick.

KWARTET MD’S KIEST AVO*DJE HAARLEM Vrijdagmiddag 4 juni vertrokken 4 MD-2 naar Haarlem voor een wedstrijd bij KAV Holland. Martin Tetteroo doet verslag: “Zoals al meerdere clubgenoten de laatste tijd ondervonden hebben, is het vaak een groot probleem als je voor een avondwedstrijd de locatie via ‘snelwegen’ moet proberen te bereiken. Dit keer was het de A4 waar vanaf halverwege de middag meerdere rijbanen waren afgesloten. Via allerlei sluipwegen lukte het Paula (moeder van Isabelle) om exact op het aanvangstijdstip Eva, Isabelle, Jonna en Julia bij het speerwerpen af te leveren (na een reistijd van ruim 2 uur). Martin was direct uit zijn werk (in Amstelveen) naar Haarlem gereden en had de startnummers al opgehaald en bij de jury gevraagd of de meiden aan het einde van de startlijst geplaatst

konden worden. Snel werd voor de eerste echte worp nog een warming-up gedaan. Voor Jonna was het de eerste keer dat ze in wedstrijdverband het onderdeel speerwerpen deed. Dit ging niet onverdienstelijk, direct ruim boven de 10 meter nl. 12.50m. Isabelle verbeterde zich iedere worp. De verste en tevens een nieuw PR landde na 17.81m. Julia had ivm haar blessure opdracht om heel rustig aan te doen. Zij wierp met 15.76m iets onder haar PR. Eva had wat last van een onwillige rugspier maar was toch content met het resultaat 24,96m. Onder het genot van een heerlijke zomeravondzon maakte de meiden zich op voor de 60m sprint. Julia zou aan dit explosieve onderdeel niet meedoen. Jonna verbeterde haar PR en liep 9.0. Eva liep ook 9.0 maar dit was net boven haar besttijd. Isabelle had met 9.6 een evenaring en sprokkelde dus ook weer een puntje mee voor het puntenklassement. Vervolgens met zijn allen de warming-up voor het slotnummer, de 600m. Met de meiden de PR’s doorgenomen (die soms nog stonden uit de tijd dat ze pupil C waren) en gevraagd wat ze vanavond dachten te kunnen/willen lopen. Hierop werden de tussentijden afgestemd en dit is prima uitgevoerd. Isabelle had een iets te snelle start en finishte in 2.09.0 (net boven haar PR). Jonna liep een goede vlakke race en verbeterde haar (5 jaar oude) PR met ongeveer 10 seconden, 2.07.8. Julia mocht niet voluit gaan en dat is (voor haar) heel moeilijk. Na 500m rustig te hebben gelopen en nog heel veel energie over hebbende, kon ze het toch niet laten om even aan te zetten en te finishen in 2.01.0. Door dat laatste stuk had ze wel wat last van haar hamstring, maar het is een goed teken dat ze nog heel veel over had. Hopelijk ben je snel helemaal hersteld en kun je weer voluit meedoen. Eva had op school al 2 keer de leraar lichamelijk oefening verbaasd door o.a. op de sportdag met 1min57 alle eersteklassers achter zich te laten en dat wilde ze nu ook in een officiële wedstrijd laten zien. Voortvarend ging ze van start en het zag er goed uit. De laatste 100m waren erg zwaar maar toch finishte ze in 1min55.4 wat een verbetering van ruim 4 seconden was. Inmiddels was het 21.00 uur en met een welverdiende tussenstop bij de Mac zijn we huiswaarts gegaan. Meiden, het was weer gezellig. De komende 2 weken staan in het teken van de voorbereiding op de gebiedsfinale op 19 juni in Lisse. Daar zullen ze gaan strijden voor een plek in de landelijke finale. De verwachting is dat het zeer spannend wordt. De eerdere resultaten waren prima. Veel succes allemaal. Sportieve groet, Martin”


28

VOOR HET BCD-CIRCUIT *AAR SPARTA VOORBURG Vrijdagavond 11 juni bracht de tweede wedstrijd in het BCD-circuit, dit keer bij Sparta Voorburg. Trainer Niko Zuidema blikt terug: “Voor wie daar nog nooit geweest is (dit was ook mijn eerste keer), raad ik aan goed de routebeschrijving te lezen. Ik wist even niet waar ik beland was, totdat ik ineens de baan zag liggen. Een nieuwe 4-laans rondbaan met een indrukwekkende kantine, die gedeeld word met de naastgelegen cricketvereniging. De wind heeft in het open gebied wel vrij spel, maar als die in de rug staat, zal daar niemand over klagen! Waar nog wel aan gewerkt kan worden is de koffieverzorging, die was volgens onze voorzitter bij ons nog beter! ;-) Over naar de deelnemers en prestaties: Totaal stonden er negen Olympus ’70-atleten ingeschreven, en als er dan twee afmelden houd je er zeven over. Julia en Isabelle begonnen bij de MD2 met de sprint. Julia net terug van een blessure liep alweer knap onder de negen seconden, maar omdat ze zelf dacht dat ze vals weg was, hield ze even in. Ze was ook wel vals, maar zolang er geen twee keer geschoten wordt, moet je altijd doorlopen. Isabelle had een goede start, maar kwam net niet onder de tien seconden. Later bij het speerwerpen kwam Isabelle ook niet aan haar PR, maar volgende week hoeft ze pas te pieken met de gebiedsfinale! Julia sloeg het speerwerpen over, maar deed wel mee met het hoogspringen. In de aanloop zat weer een huppeltje wat er eigenlijk uit moest. Het was weer even wennen en dat bleek op de 1.25m die ze pas in haar derde poging haalde. De 1.30m haalde ze als enige, alleen had het jurylid dit even niet door en wilde na de 1.30m dus stoppen. “We zijn klaar”, klonk het naar haar medejuryleden. Gelukkig kwamen ze er op tijd achter, dat Julia nog in de strijd was en konden we verder. Door alle tumult werd er alleen vergeten dat de lat dan ook omhoog moest, en dus sprong Julia nog een keer over 1.30m. Hierna ging het heel makkelijk en haalde ze uiteindelijk 1.43m, een PR bewaart ze voor volgende week tijdens de gebiedsfinale! Bente begon samen met Hanna bij het kogelstoten, en stootte de kogel naar een PR over de zeven meter. Daarna kon ze gelijk naar de 80m sprint. Hanna ging samen met Winnie door naar het verspringen. Het jurylid haalde de pion weg, wat betekende dat Hanna mocht springen, maar na twee passen gedaan te hebben bedacht ze zich en stopte. Ze had haar trui nog aan en die moest eigenlijk wel uit. Zonder trui sprong ze net geen vier meter, net als Winnie. Alle meiden liepen ook nog een 150 meter. Vooral Hanna had een sterk laatste stuk, waardoor ze als

eerste in haar serie finishte. Hanna deed ook nog een 800m wat haar eerste ooit was. Vooraf maakte iedereen zich al een beetje druk hoe dat nou moest: 100m in banen en dan naar binnen bij de vlaggetjes. Uiteindelijk werd er wel in lanen gestart, maar leverde dat voor Hanna geen probleem op, zij startte namelijk in baan één. Door de spannende eindsprint, die eindigde in 2min46, finishte ze wel in baan twee. Ivar kwam vandaag voor het speerwerpen en wilde dertig meter gooien. Dit lukte hem helaas net niet. Ook Jelmer was present vandaag, hij deed een 100m, 150m en verspringen. Waar hij bij de 100m een goed laatste stuk had, ging hij op de 150m juist stuk op dat stuk. Bij het verspringen kwam hij wel over de vier meter. De terug weg heb ik ook weer in één keer gevonden, maar tijdens de volgende wedstrijd hier moet ik de routebeschrijving weer goed bestuderen.” Met de groeten van Niko, die dus wat meer tomtommetjes moet gaan eten.

DERDE WEDSTRIJD I* PUPILLE*COMPETITIE Bij Sparta in het Zuiderpark werd op zaterfdag 12 juni de derde wedstrijd van de pupillencompetitie gehouden. Trainer Raymon over de C’tjes en de mini’s: “We beginnen met de 40m. Iedereen had het nummer achterop gedaan en bij Tamara hielp dat enorm. Ze liep 8,56 seconde. Zeker niet slecht. Ook voor Liam en Emiel ging het goed. Ze kwamen uit op 10,50 en 11,40 sec. Britt had een geweldige tijd. Ze was heel snel: 8.26 sec. Rebecca had er geloof ik zin in en liep net iets sneller dan Angela. Rebecca liep 7.63 sec en Angela (ook helemaal super): 7.65 sec. Max was bliksemsnel: 8.41 sec. Merlijn was ook heel snel: 8.40 sec. Dat scheelt 0.01 sec! Bij het verspringen moest iedereen goed inspringen om ver te kunnen springen. Dat hielp bij Liam enorm. Hij sprong 1.78 meter. Emiel sprong 1.41m. Bij Tamara ging het heel erg goed. Ze kwam als enige mini van Olympus over de 2m. en sprong 2.44 m. Angela sprong helemaal super. Over de 3m! 3.19 meter. Britt deed het heel goed: 2.11m. Rebecca stond er helemaal klaar voor en ze sprong heel ver: 2.93 meter, volgende keer 3m. Bij Max ging het heel erg goed: 2.86 meter. Merlijn sprong 2.75 meter. Balwerpen

Dit is een lastig onderdeel voor iedereen, maar het ging goed. Tamara wierp 7.92 meter ver. Voor Li-


29 am ging het ook goed: 11.42 m. Emiel wierp 4.78 meter en die heeft goed z’n best gedaan. Rebecca wierp heel ver: 18.71 meter. Britt deed het ook zeker niet slecht 10.17 m. en Angela wierp ook heel goed 13.21 m. Max wierp heel ver 13.41 meter. Merlijn wierp 8.92 m. Als laatste was de 600m. aan de beurt. Iedereen heeft hem heel goed gelopen. Tamara had 2.40.7 minuten. Liam liep 3.20.3 minuten en Emiel 3.30.0 minuten. Zo ook voor de pupillen C. Zij liepen een toptijd. Britt liep heel goed: 2.40.1. Rebecca liep 2.40.9 en Angela had 2.21.4. Merlijn liep 2.42.7 en Max 2.30.1. Iedereen heeft het heel goed gedaan en we hebben veel nieuwe pr’s!” Pupillen B Over de Pupillen B schrijft Raymon: “Bij de 40m. stond Christoph met spanning aan de start. Hij liep heel goed: 8.14 sec. Wout deed het heel goed met dit weer: 8.09. Lars had 8.24 sec. Martijn liep supersnel: 7.68 had hij. Jasper had er zin in en liep 8.58 sec. Cédric was heel goed. Hij liep 7.26 seconde. Jacco liep heel snel. Hij liep 7.38 seconde. Guus deed heel goed z’n best. Z’n snelle tijd was 7.38 sec. Michiel 8.46 sec. Hoogspringen is een lastig onderdeel. Christoph en Jacco sprongen 0.90 meter. Wout en Cédric sprongen 0.80 meter en Michiel had een sprong van 0.85 meter. Lars en Guus hadden er zin in en sprongen 95 cm. Martijn en Jasper deden het helemaal super. Zij sprongen 1 hele meter! Balwerpen ging ook heel super. Sjors had iets bedacht. Als je op iemand van de jury wierp in het veld, kreeg je een ijsje. Dat leverde mooie resultaten. Zo ook voor Wout. Hij wierp 14.07 meter. Lars deed het niet slecht. 14.49 meter. Christoph had 11.50 meter. Martijn deed het helemaal super: 18.84 meter. Jasper had er zin in en wierp 15.84 meter ver. Michiel kwam tot 11.62 meter. Guus had een verre gooi: 22.36 meter. Jacco wierp 16.90 meter en Cédric 16.77 meter. Als laatste de vermoeiende 1000m. Dit is wel wat anders dan de 600 meter die iedereen gewend was. Michiel liep 4.41.0. Guus was heel goed. Hij liep maar liefst 4.18.8 minuten. Jacco liep 4.33.3. Bij Cédric ging het heel goed. Hij was als eerste binnen in zijn serie met een tijd van 3.56.1. Martijn had het heel zwaar. Een steek in z’n zij maakte het heel moeilijk. Maar hij had de moed erin en liep hem helemaal uit. 5.23.4 minuten. Heel goed van Martijn! Jasper liep 4.09.9. Lars liep 4.42.1 en Wout 4.14.3. Christoph liep de 1000 in 4.36.4.” Aldus Raymon.

Er was namens ook één meisje bij de Pupillen B: Hannah. Zij had 8.28 op de 40 meter, sprong 90 cm hoog, kwam bij het balwerpen tot 14.04 meter en kwam to 4.48.67 op de kilometer. Lianne vertelt hoe het ging bij de A-pupillen. “Door tegenwind op de sprintbanen vielen er weinig pr’s bij de kortste afstanden. Bij de mpupA1 waren weer alle 3 de dames in strijd. Met voor Anne-Fleur en Iris een pr bij het verspringen. Scheelde het eerst 3cm tussen beide dames, nu nog steeds. En nog steeds in het voordeel van Iris. (Anne-Fleur van 3.34 naar 3.57 Iris van 3.37 naar 3.60m). Weer een mooie overwinning van Iris op de 1000m. Anne-Fleur die in de buurt van haar pr kwam op de lange afstand. En Danique zat met al haar onderdelen net boven haar pr. Volgende keer weer beter. Dennis en Quinten hielden de eer hoog bij de jpupA1. Met nog steeds een mooie tijd voor Quinten op de 60m sprint ondanks de tegenwind, 9.87. Voor Dennis een zeer ruime verbetering bij het kogelstoten van 3.72 naar 5 meter precies. En ook nu lagen de tijden van de 1000 weer heel dicht bij elkaar. 4.07.0 voor Dennis en een halve sec sneller voor Quinten met 4.06.5 Het hoogspringen bij de meisjes pup A2 leverde 2 prestaties net onder pr-niveau, 2 pr’s en een evenaring op. Angela haalde voor het eerst 1.00m Floor verbeterde haar pr naar 1.05m Ook Sophie liet de lat op 1.05 liggen, maar voor haar was dit een verbetering. Geen pr voor Emma deze dag, maar wel een 3e plaats op de 1000m in een goede tijd van 3.46.3. Floor had afgelopen woensdag geoefend met het balwerpen, toen ging het nog iets beter, maar zaterdag was het wel genoeg voor een pr 13.33m! Sophie tekende vandaag voor 2 pr’s naast het hoogspringen verbeterde ze haar tijd op de 1000m met 3 sec en kwam na 4.16.5 over de streep. Nienke deed ook erg goed haar best, maar het lukte net niet om pr’s te scoren. Met maar 0.6sec achter op haar beste tijd van de 1000m lukte dat wel bijna. Ook met de andere 3 onderdelen bleef ze in de buurt. Volgende wedstrijd gaan we weer knallen! Maar liefst 8 jongens A2 deden er zaterdag mee. Vooral het hoogspringen ging bij de meeste erg goed. Evenaring voor Joren 1.00m, 1.05m voor Malik, die helaas weer last van zijn knie kreeg. Ook 1.05m sprong Ruben. Guido, Leon en Milan bleven maar doorspringen. Guido evenaarde net niet zijn pr, maar 1.20m is ook heel hoog. Milan sprong met zeer goede techniek naar 1.25! Leon (met een iets mindere techniek, maar wel enorm veel sprongkracht) liet de lat zelfs op 1.30 liggen. 1.35 was net iets te hoog. Bij het balwerpen wierp Bart de bal ruim 3m verder dan ooit, nu 14.85 Ook een pr voor Guido


30 29.18m, alweer een pr voor Leon 31.1. Pim krijgt het steeds beter door met 13.18 Op de 1000m waren er pr’s te noteren voor Joren 4.13.7, Malik in een ijzersterke race naar 3.27.2 Het was weer een mooie dag, met goed weer. Dit keer niet zo veel pr’s als anders, maar dat wordt volgende keer helemaal goed gemaakt, hebben de atleten beloofd”,aldus Lianne.

B-COMPETITIE I* ZOETERMEER Op zondag 13 juni werd in Zoetermeer met zoveel mogelijk B- en C-atleten deelgenomen met 4 teams aan de tweede ronde van de B-competitie. De teams waren alle nogal gehavend aan de strijd begonnen en vandaag stond dan ook vooral in het teken meedoen en kijken wat je voor jouzelf (en in de estafette voor jouw team) uit het vuur kunt slepen. Bas en Jelmer vochten een strijd met verspringen uit, waarbij dit voor beide de warming-up was voor de looponderdelen later in het programma. Ondertussen en inmiddels waren de discussies door de lucht aan het vliegen, Rolf en Jesse poogden hun goede prestaties van afgelopen donderdag een vervolg te geven. Dat lukte prachtig met een aantal heel steady series! Ronald en Leo waren inmiddels druk bezig met hun juryprogramma van vandaag, waarvoor opnieuw dank! De 100mH van Hanna en Nadine was inmiddels gelopen, maar na afloop bleek overlopen nodig vanwege een tijdstechnisch mankement... de dames besloten uiteindelijk na wat wikken en wegen toch te gaan voor het bewijs dat Hanna een snelle race liep, die helaas dus niet geklokt werd en dat Nadine een 100mH race had gelopen die in de boeken kwam. Een tikkie nerveus, maar daar was de start, een kleine aanraking van de twee naast elkaar strijdende Olympus-atletes boven de eerste horde. Hanna schiet als een haas naar de tweede horde, maar Nadine raakt volledig uit balans en maakt een lelijke tuimeling. Uiteindelijk besluit zij thuis rust te pakken en vertrekt zij met ouderwetse schaafwonden maar vooral een wat dikke knie. Op naar een spoedig en goed herstel Nadine! Katja zal haar vervangen bij de estafette aan het einde van de dag. Nienke en Hanna doen vlak daarna in afzonderlijke series een 800m om ervaring op te doen. Voor beide is dit de tweede keer dat zij een 800m lopen in wedstrijdverband en zij halen beide mooi resultaten en zijn tevreden! Bianca, Katja en Bente zijn inmiddels bij speer onder het toeziend oog van trainer Marco bezig de nodige Pr-meters af te leggen. En dat gaat vandaag

qua pr Katja en Bente heel goed af! Bianca komt redelijk in de buurt van haar bestleistung en kan ook tevreden terugkijken. Later doen de drie atletes samen nog discuswerpen, waarbij het niet bij alle drie even lekker gaat, maar het blijft mooi om te zien, dat de dames met de diverse aanwijzingen van hun trainer toch de puntjes op de i weten te zetten. Na afloop is vooral Katja zeer tevreden en als "bonus" voor haar goede dag mag zij de plek van Nadine overnemen in de estafette. Anne-Lotte, Sabeth en Sabine racen even later in 1 serie naar de eindstreep van de 100m, Sabeth weet als eerste van de drie over de streep te komen; voor Sabine is dit een mooie opwarmer voor de 400m. Liep zij daar op bij Sparta nog (2x!) rond de 71 seconden, nu mocht zij starten in een serie met alleen maar 66-loopsters... en Sabine werd ineens een peux-nerveus... maar de tactiek werd niet overboord gezet en na geruststellende woorden van trainer/fotograaf Raymond en knalharde aanmoedigingen vanaf de kant liep zij een prachtige...zeg maar rond de 66 seconden (-: Anne-Lotte en Sabeth sprongen ver, maar niet ver genoeg voor een taart. Tenminste zo leg ik de weddenschap uit... Bas zijn verspringen had daar iets mee te maken... en nu is dus duidelijk, waarom Bas wilde verspringen: hij kon een taart winnen! Sabeth sprong alsof ze de last van eindexamens niet meer op de schouders had... en had een zwarte markeerstift bij zich... toch Sjors? Zo had Hanna overigens een zakje mentos en een telefoon bij zich, maar als er voor de estafette geoefend mocht worden, werden beide attributen uitbesteed (-: Met stand-inns op diverse plaatsen van dit estafetteteam wisten de dames het stokje veilig over de streep te brengen! Mooie prestaties waren dat vandaag weer, hopen dat Nadine spoedig weer aan de slag kan en op naar een volgende wedstrijd! Waarbij ook heren aanwezig zijn, want dat maakt het ook wel weer gezellig...toch meiden? Je kunt dan bijvoorbeeld galgje doen op elkaars armen. Met een markeerstift. Niels H en Bas liepen in dezelfde serie afgesproken naar een tijd van 2.10... ze zaten in een perfecte serie voor die tijd en uiteindelijk wist Bas iets eerder dan Niels de finish te bereiken...beide rond de 2.10! Prachtige race! Dennis en Nick deden mee voor wedstrijdervaring en liepen beide een 800m, waarbij Dennis na afloop vertelde dat het "te langzaam" ging en Nick eigenlijk best monter en tevreden over de streep vloog. Mooie prestaties jongens! Ralph en Ivo deden mee bij hoog onder het toeziend oog van Ronald, die aan het einde van die sessie een stijve nek van het op een hoogte van 2.05m leggen van de lat had, maar wel een prach-


31 tige wedstrijd zag. Ivo moest als eerste van de Olympusspringers het strijdperk verlaten, Ralph staakte bij 1.60m de strijd en ging richting "zijn" kogel. Dat is het natuurlijk - en dat weet hij nu weer - alleen, als je macht over de kogel hebt en daarvoor is het handig als je regelmatig traint! Ralph had concurrentie van Niels H op kogel. Niels won die strijd, mede doordat hij geldig wist te stoten en Ralph gaat voor meer kogelwedstrijdritme!

nis en Jelmer bij hem kwam over de streep te brengen en hij slaagde daar prachtig in!

Ivo was inmiddels in volle ontspanning in afwachting van start van speer en direct daarna estafette! Ondertussen kon hij genieten van de 100m van Raymon (gespannen gelopen, er waren veel valse starts), Sjors (volgens velen onterecht vals gegeven, maar zijn uitschakeling zette hem wel op scherp voor de estafette en hss!), Wouter (als warming-up voor de 400m) en Jelmer (als warming-up voor de estafette). In afwachting van de 400m kon Sjors voor het eerst in zijn baanatletiekloopbaan het hinkstapspringen gaan uitvoeren, eindigend met 9.50m en zeker mogelijkheden tot meer, wist hij zich hiermee te revancheren voor de uitschakeling bij de 100m.

Al met al een dag met verschillende gezichten, maar wel weer droog, veel publiek en chauffeurs, mooie ervaringen en helaas ook een pijnlijk hordenaanvaring en waarschijnlijk een paar foto’s?” Tot zover Peter, die er wel weer even goed voor was gaan zitten.

Wouter, Dennis en Raymon scheurden vervolgens allemaal een 400m, waarbij Raymon in een heel snelle serie stond genoteerd. Alle series hadden een spannend eindschot en dat maakte het extra mooi om te zien! Inmiddels waren de mannen van de lange adem (1500m) geland op het sportpark. Ramon en Niels P namen (in dezelfde serie) deze afstand voor hun rekening. Ramon kwam met de auto, Niels kwam op de mountainbike en beide gingen met diezelfde vervoermiddelen ook weer huiswaarts, maar niet nadat zij een mooie strijd hadden geleverd. Ramon probeerde zijn pas te vinden en eindigde uiteindelijk een seconde of 5 boven zijn tijd van verleden keer, maar liep wel heel lekker, aldus zijn eigen woorden, dat geeft mogelijkheden om volgende keer harder te openen! Niels liep een tactische race en plaatste tijdig versnellingen om met de aansluiting met de kop te behouden... uiteindelijk resulterend in een prachtige sprintende overwinning in zijn serie! Daarna kon hij uitfietsen naar huis, bikkel! Het wedstrijdje hardfietsen naar huis... heeft je vader dat gewonnen Niels? Top gedaan jongens! Speerwerpen werd een spannende strijd waarbij Rolf aan het einde net de strijd om de winst van de dag verloor, maar wel een heel goede serie neerzette en waarbij Jesse zijn beste worp voor het laatst bewaarde! Goed gedaan mannen, maar jullie waren daarna klaar... maar Ivo, de andere speerwerper van Ol'70, was na zijn vierde poging nog niet klaar... hij was nl aan de beurt om als vierde loper van het estafetteteam het stokje, dat via Nick, Den-

Het andere estafetteteam had met een mankement in de tweede wissel toch een heel goede tijd en de geruchten gaan, dat Sjors, Niels H, Raymon en Ralph zich in Amstelveen willen gaan laten zien... we wachten af! Eerst liet Sjors nog een tattoo zetten door iemand met een markeerstift en toen was de dag voorbij!

OPE* WESTLA*DSE KAMPIOE*SCHAPPE* Op vrijdag 18 juni werden in Kwintsheul de Open Westlandse Kampioenschappen 2010 voor de jeugd gehouden. In de jongste categorie (tot en met 8 jaar) zagen wij een sterk optreden van Jasper Wubben. Hij won de 1,1 kilometer in 4.45. Max Veraar pakte het brons, in 4.51. Bij de meisjes in deze categorie ging de overwinning naar Tamar van den Berg uit Maassluis (5.10). Vervolgens was er de wedstrijd over twee ronden, dus in totaal 2,2 kilometer. Deze strijd betrof twee leeftijdscategorieën: 9 t/m 12 jaar en 13 t/m 15 jaar. Hier was het Piet van den Berg (12), die zijn uiterste best deed om Niels Penning (15) los te lopen. Uiteindelijk kwam Niels na twee ronden toch als eerste over de streep, in 7.53, met Piet van den Berg twee seconden achter zich. Dus beide clubgenoten werden kampioen in hun leeftijdscategorie. Bij de jongedames in deze twee categorieën werden de titels in de wacht gesleept door de zussen Nienke de Jong (8.21) en Nanda de Jong (8.27). Naast de 12-jarige Nanda stond haar eeuwige concurrente, de 11-jarige Kristel van den Berg (8.40) uit Maassluis, op het podium en ook de 10-jarige Iris Penning (8.46) in haar Olympus ’70-tenue, die nu al goed was voor brons.

GEBIEDSFI*ALE LAATSTE STATIO* VOOR C-MEISJES Op zaterdag 19 juni reisden onder meer onze Cjuniores af naar Lisse voor de gebiedsfinale van de competitie 2010. Een verslag van onze weerman Peter van de Wel: “Een strakblauwe hemel achter een tikkie donkere wolkenpartij waar een forse hoeveelheid water uit viel op het moment van verzamelen mocht de teams van de meisjes D en meisjes C 1e divisie


32 niet van de wijs brengen! Het was de dag van de regiofinale. Onderstaand een verslag van MCprestaties. Voor het eerst dit seizoen een op alle plaatsen volledig bezet team van MC had mede daardoor een kans op een podiumplek bij de regio/gebiedsfinale... alhoewel het uiteindelijk de 4e plek werd. Nu kun je denken, dat is lekker, geeft ie binnen twee regels alles weg! Mooi niet! Tussen de uiteindelijk behaalde 4e plek en de start van de af en toe natte dag werd namelijk voortreffelijk gepresteerd door de meiden in Red! Zo voortreffelijk, dat ze maar liefst 1.000 (DUIZEND) punten meer haalden dan in de voorronden! En wie deden dat dan? Om te beginnen was dat Hanna, die als eerste van het team in de estafette mocht starten. Dat kwam goed uit, want zij had ook het stokje gekregen. Hanna liet zich niet van de wijs brengen door het team van iets met geel/zwart in de clubkleuren dat in de serie daarvoor een loopster bij de eerste wissel had staan met 1 pijp van de broek zonder been en ... inderdaad 1 pijp van de broek BIJNA zonder been... die zwabberde dus wat rond de enkel op het moment dat haar het stokje werd aangeboden (-:. Hanna wisselde op Elaine, die op Whitney en die op Winnie en zo ging de estafette in een snelste seizoenstijd van het team over de meet. De kop was er af en de individuele onderdelen konden beginnen. Winnie en Jiska gingen bij kogel beide voor een pr! Te prijzen, en waar Jiska dit keer bleef steken op een 7.05m (pr ruim 8m)had Winnie de 6m grens in gedachten en haalde die op 13cm na! Mooi pr! Gelijktijdig met kogel waren Hanna en Whitney in gevecht met een zandbak. Whitney sprong uiteindelijk 4.26m (net onder haar pr) en Hanna 4.25m (een PR!). Die laatste afstand sprong Hanna overigens nadat zij tussen de sprongen door even een hordenrace mocht rennen, samen met Lotte. De adrenaline van die race (14.86 voor Hanna) deed het verspringen blijkbaar goed! Lotte had wat zenuwen voor de race, maar was die al snel te boven, zeker nadat zij een prachtige run in goed ritme tot 16.07 wist te volbrengen. Zij mocht vervolgens wachten op hetzelfde onderdeel, maar dan zonder hekjes. Tussen alle gespring en gehor door werd door Bianca en Bente het speerwerpen aangewend om de strijd met hun pr’s en eventueel nieuwe aanloop aan te gaan. Onder het toeziend oog van trainer Marco en zijn camera had Bente de 25m grens weer dik te pakken (25.01m) en pakte Bianca de 28m grens opnieuw in de pocket (28.59m). Twee goede prestaties! Na een korte break in het programma kregen Nienke en Bianca in een drukke serie de 1000m voor de

kiezen. Het werd een strakke race, waarin Nienke heel goed haar eigen race liep en derde werd in 3.20.91 (heel goed, na een aantal vermoeiende wedstrijdweken, nu tijd voor rust?!) en waarin Bianca bekeken haar ronden liep! Zij was wat onrustig voor de race, maar startte met goede moed en een goede inzet, keurig bijblijvend in een groepje dat achter de nummers 1,2 en 3 op gepaste afstand liep, steeds een paar loopsters passerend en uiteindelijk in een prachtige eindsprint 4e wordend in 3.28.91! Gelijk met de 1000m werd er hoog gesprongen. Dat was althans de bedoeling. Vlak voor de start daarvan mocht iedereen vanwege een hoosbui even naar binnen en konden vervolgens alle plakkers c.q. aanlopen opnieuw worden uitgeprobeerd. Elaine en Winnie hielden tijdens het springen via de radio de stand van Nederland-Japan in de gaten en na het doelpunt van Nederland sprongen beide dames een gat in de lucht! Winnie haalde soepel 1.20, 1.25 en 1.30m en Elaine deed dat ook, maar begon bij 1.30m. Daarna was de spanning in de spieren van Winnie bij de derde poging op 1.35 heel goed, maar tikte ze net de lat eraf en was Elaine over in de strijd. 1.35 werd in 1x gehaald (mooie sprong met ruimte!), waarna 1.40 een struikelblok bleek. De laatste sprong was daarbij net als bij Winnie voldoende hoog, een klein tikje bleek voldoende voor de lat om te bedenken de wet van de zwaartekracht op zichzelf van toepassing te laten zijn. Opnieuw, gezien ook de weersomstandigheden, twee mooie prestaties! Marco was inmiddels bij het discuswerpen Bente en Jiska aan het coachen. Jiska kwam daarbij als meest onervarene op dit onderdeel tot 13.35m en Bente tikte de 20.41m aan, opnieuw prestaties die naar omstandigheden en kunnen goed waren. Aangezien de tussenstand voor het team MC inmiddels liet zien, dat een derde plek niet haalbaar bleek, was daar geen spanning meer voor, maar dat nam niet weg, dat het laatste onderdeel (de 80m) voor Lotte, Whitney en Elaine op het programma stond. Aangemoedigd door bijna het gehele team spurtten zij naar respectievelijk 11.79 (storm mee) 11.49 en 11.50 (beide 2.0 mee), zonder een valse start! Een dag met wisselend weer en met keurige prestaties, welke laatste hebben geleid tot een goede verbetering van het puntentotaal van het seizoen en een officieus 17e plek van het land! Goed gedaan allemaal! Overigens tevens dank aan de juryleden en chauffeurs en klappers van de dag�, besluit trainer Peter.


33

MEISJES D K*OKKE* ZICH *AAR LA*DELIJKE FI*ALE

Hiermee scoorden ook zij heel veel punten voor het team.

Niet alleen de Meisjes C waren in Lisse voor de Gebiedsfinale, maar ook de Meisjes D. Patrick van Dop doet verslag over déze categorie. “Voor de meisjes D was het zaak om minimaal bij de eerste 4 teams te eindigen. Gezien de sterkte van onze poule, zou het dan mogelijk moeten zijn dat plaatsing voor de landelijke finale afgedwongen kon worden.

Nanda de Jong, Jessica van Wingerden en weer Jonna Vroom waagden zich aan de 1000 m. Het weer was inmiddels van buien, afgewisseld door zon, omgedraaid naar een grote regenbui. Maar omdat zowel Nanda an Jessica er zeer veel zin in hadden, kwamen zij, ondanks het slechte weer wel tot zeer goede prestaties. Nanda liep 3.24 en Jessica 3.44, wat maar net iets minder was dan hun PR's. Jonna had het wat zwaarder en finishte in 3.49.

Twaalf meisjes D stonden opgesteld in het sterkst mogelijke team. We begonnen de 4x60 m met Eva Tetteroo, Julia de Koning, Eveline van Marrewijk en Renee de Wilde. Het team liep naar een 3e plaats in een tijd van 33,33 en dat was direct de snelste seizoenstijd voor dit team van dit jaar. Daarna konden Eva en Renee direct door naar het discuswerpen. Vorige keer wierpen ze gezamenlijk zo'n 37 m. En ook dit keer ging het weer niet slecht. Eva kwam tot 22,50 en Renee deze keer tot 14,05 m. Dus weer bijna 37 m in totaal. Daarna kregen de trainers het druk met verspringen en horden tegelijkertijd. Op de horden stond er een straffe meewind van gemiddeld 3,0 m/s. Aline Philipsen mocht als eerste en liep weer alle horden in een 3-pas: 12,02 s. Iets minder snel dan haar PR, maar de eerste punten werden veiliggesteld door haar prestatie. Daarna mocht Jonna Vroom aan de bak. Zij liep met 11,85 s haar op een na beste tijd ooit. En tot slot Eveline. Zij liep bijna onder de 11 s, maar bleef steken op exact 11,00 s. Helaas voor de PR's was er bij alle series te veel meewind. Maar dat maakte voor de punten voor het team niet uit. Bij het verspringen maakten Julia en Eva het heel spannend. Julia begon met twee sprongen van net 4 m. En Eva sprong 3x ongeldig, maar wel steeds heel ver. In de 4e poging verbeterde Julia zich naar 4,22 m. En Eva haalde heel koel uit en landde pas op 4,39 m. Daarmee werd ze 4e in totaal. Bij het kogelstoten kwamen Isabelle Schrage en Karina Voois in de ring. Zij kwamen in de buurt van hun PR’s. Karina kwam tot 10,11 m en werd ook 4e in totaal. Isabelle benaderde haar PR tot op 6 cm en kwam tot 8,62 m. Karina mocht direct daarna verder met speerwerpen. Alleen dit keer was haar teammaatje op dit onderdeel Aline. Karina werd 3e met een afstand van 25,15 m en Aline komt steeds beter in speerwerpvorm en liet de speer pas landen op 23,76 m.

Met nog twee onderdelen te gaan, stonden we op de 4e plaats, net achter Leiden Atletiek en AAV’36 en nipt vóór Ilion. Op het hoogspringen zouden we het verschil moeten maken met het team op plaats 5. Ook hier moesten we eerst wachten tot de regen voorbij was. De kou zorgde er ook voor, dat het soms wat minder soepel ging. Maar Ruby van Rooyen en Julia de Koning evenaarden allebei hun PR. Ruby sprong 1,35 m en Julia won dit onderdeel overtuigend in haar categorie met 1,45 m. En daardoor scoorden we maar liefst 160 punten meer dan Ilion. Dat zou genoeg moeten zijn voor de afsluitende 60 m. Op de 60 m hadden we nog steeds heel veel meewind. Zowel Eveline als Renee profiteerden hiervan door sneller te lopen dan ooit. 8,93 om 9,03, maar helaas met 2,1 m/s meewind, waar 2,0 m/s toegestaan is. Debora Middelburg kwam ook tot een snelle 9,29 s, maar in haar geval met 3,2 m/s meewind. Uit de uitslagen bleek dat we ook hier beter waren dan Ilion. Daardoor werd de eindstand in onze poule: 1. PAC Rotterdam: 8.422 punten 2. Leiden Atletiek: 8.246 punten 3. AAV’36: 8211 punten 4. Olympus ’70: 7.909 punten (meer dan vorige keer). Tot zover het relaas van Patrick. Er braken spannende uren aan: wat zou er elders in het land gepresteerd zijn? Behalve de andere winnaressen van de gebiedsfinales mocht er geen enkel team meer punten dan Olympus ’70 hebben, want er plaatsen zich in totaal maar 9 teams voor de landelijke finale. Wel, zondagochtend 20 juni kwam de verlossende duidelijkheid: de meisjes D mogen op zaterdag 11 september naar de landelijke finale! Gefeliciteerd daarmee!

Richard


34


35

Interview met een jeugdlid: vooraf eet ze het liefst gewoon een boterham. Haar laatst verbeterde pr is de 28.76m bij het speerwerpen. Haar grootste idool is Barbora Spotakova en voor degene die haar niet kennen, zij heeft het wereldrecord speerwerpen bij de vrouwen met 72.28m! Voor de buis kijkt Bianca het liefst naar True Jackson, en als de radio aanstaat hoort zij het liefst Billionaire van Travie McCoy ft Bruno Mars voorbij komen.

Bianca van Wingerden is dit keer aan de beurt om het interview met een jeugdlid in te vullen. Bianca zit al vanaf haar 9de op atletiek Ze is nu junior C2. Bianca woont in Naaldwijk samen met haar broer Rick en zusje Jessica die ook op atletiek zitten. In Naaldwijk zit Bianca ook samen met Bente, Whitney en Jiska op de Lentiz Dalton Mavo zit. Trainen doet ze bij Peter, Marco en Arthur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, maar soms slaat ze ook wel een dagje over. Naast atletiek deed Bianca ook nog aan snowboarden, maar dat gaat niet meer want de Uithof is failliet. Bianca haar lievelingsonderdeel is het speerwerpen, en dat leert ze van haar favoriete trainer en idool binnen Olympus ’70 Marco. Ze doet vooral mee met wedstrijden die redelijk in de buurt zijn, en

Bianca heeft bij Olympus ’70 al heel veel leuke dingen meegemaakt, zoveel dat ze niet kan kiezen wat nou het allerleukste was. De volgende keer mag Bart Huisman het interview invullen, de vraag voor hem van Bianca: “Hoe hard zou je dit seizoen nog willen lopen op de 5km?” Omcirkel wat je liever hebt: Kort/ lang Warm/ koud Winnen/ PR Snel/ langzaam Hard/ zacht gekookt ei Taal/ rekenen Vakantie/ trainen

En toen hing de kantine ineens vol met slingers, En toen hing de kantine ineens vol met slingers, het veertig jarig bestaan van Olympus ’70 was toch al gevierd, en de opening van de nieuwe accommodatie ook, Het Nederlands elftal speelt pas over een week, en de vlaggetjes waren niet oranje. Waar zijn dan al die vlaggetjes voor? Er was natuurlijk iemand jarig, en niet zomaar iemand! Ze geeft al lange tijd training aan de allerkleinste pupillen van onze vereniging, ze is de “moeder” van alle pupillen. Alle talenten zijn ooit bij haar begonnen. En als zo iemand dan 50 jaar wordt kunnen we dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Haar mede trainers Sjors, Raymon en Niels hadden er voor gezorgd dat alle pupillen B, C en mini op maandag om 17 uur klaar stonden om te trainen. De training die anderhalf uur duurde werd een spektakel, eerst werd de jarige job in een versierd winkelwagentje over de baan voortgetrokken door haar pupillen. Daarna werden allerlei leuke spelletjes gespeeld en tot slot werd er cake versierd die natuurlijk ook opgegeten werd!

De 50 jarige trainster werd een training lang in het zonnetje gezet, en genoot hier duidelijk van! Hopelijk viert ze nog vele verjaardagen bij Olympus ’70! Wilja gefeliciteerd!!

Bijgaande foto hangt tegenwoordig bij Wilja aan de muur. Dit cadeau kreeg ze van alle pupillen, trainers en jeugdcommissie


36

Statiegeldactie in de maand september Dit jaar doen wij namens de jeugdcommissie van Olympus ’70 in september mee met de statiegeldactie van Albert Heijn in Naaldwijk. Wat houdt dit in: we moeten zoveel mogelijk legen flessen sparen in de maand september. Legen flessen kunt u inleveren bij de AH in Naaldwijk en ontvangt dan een statiegeldbonnetje. Naast de statiegeldautomaat hangt of staat een brievenbus waarin u het statiegeldbonnetje kunt doen. Aan het eind van de maand worden de bonnetjes ingewisseld en de opbrengst is voor de jeugdafdeling van Olympus ’70. Boven de brievenbus komt een folder met informatie zodat ook andere klanten weten aan welke vereniging ze deze maand hun statiegeld kunnen sponsoren. Wat is ons doel: met de opbrengst kopen wij nieuwe materialen voor de jeugdafdeling, welke gebruikt kunnen worden in de nieuwe indoorhal en spelmateriaal voor in de nieuwe kantine. Spaar in september met ons mee, dan is onze jeugd u zeer dankbaar.

C/D junioren instuifwedstrijd met E.T. C en D junioren instuif wedstrijd op zondag 29 augustus 2010 bij Olympus ‘70 Aanvang 12.00 uur. Elektronische tijdwaarneming Kosten 1,50 euro per onderdeel. Maximum 3 nummers. Voorinschrijven tot 21 augustus bij woc@olympus70.nl of op de wedstrijddag tot een half uur voor aanvang van het onderdeel. Voor de loopnummers graag pr opgeven in verband met indeling maken voor de series. MD 60mH Ver 60m Speer Hoog Kogel 600m

MC

12.00 uur 12.00 uur 13.00 uur 13.00 uur 14.00 uur 15.00 uur 15.45 uur

Hoog 80mH Kogel 80m Ver Speer 600m

JD

12.00 uur 12.15 uur 13.00 uur 13.30 uur 14.00 uur 15.00 uur 15.30 uur

Speer 80mH Ver 80m Kogel Hoog 1000m

JC

12.00 uur 12.30 uur 13.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 15.00 uur 16.15 uur

Kogel 100mH Hoog Speer 100m Ver 1500m

12.00 uur 12.45 uur 13.00 uur 14.00 uur 14.30 uur 15.00 uur 16.00 uur

Bij meer dan 8 deelnemers is na de eerste 3 pogingen direct een finale ronde voor de beste 8 deelnemers. Dit geldt voor zowel ver, speer als kogel.

2. Karina Voois 6. Ruby van Rooijen 8. Aline Philipsen

BAA*WEDSTRIJDE* Lisse 8-5-2010; wedstrijd tegen Amerikaanse scholen girls junior 100m (15)

200m (17) 100h (16)

4*100m (6) hoog (14) ver (18) kogel 3 kg (9) discus 1 kg (12)

girls 100m (8) 3. Eveline van Marrewijk 7. Ruby van Rooijen 9. Aline Philipsen 15. Suzanne de Jong 8. Julia de Koning 17. Suzanne de Jong 2. Eva Tetteroo 5. Eveline van Marrewijk 9. Aline Philipsen 3. Olympus ’70 5. Ruby van Rooijen 4. Eveline van Marrewijk 5. Julia de Koning 6. Eva Tetteroo 4. Karina Voois 6. Ruby van Rooijen 1. Eva Tetteroo

14.48 15.23 15.71 17.43 30.94 36.57 18.89 20.00 21.17 57.70 1,33 4,10 4,09 4,06 8,29 6,80 18,02

200m (12)

400m (4) 800m (3) 1500m (9) 3000m (6) 4*100m (5) hoog (11) ver (17)

2. Nadine de Jong 5. Esther Dekker 6. Winnie Olsthoorn 7. Gina van Rooijen 2. Nienke de Jong 5. Kaylee van Velthoven 8. Bente Verhulst 12. Gina van Rooijen 2. Kaylee van Velthoven 2. Nienke de Jong 1. Nienke de Jong 1. Nanda de Jong 2. Olympus ’70 4. Gina van Rooijen 7. Ester Dekker 8. Winnie Olsthoorn 5. Bente Verhulst 8. Esther Dekker

17,80 14,60 14,16 14.10 14.95 14.98 15.47 28.90 29.64 30.84 32.07 67.35 2.41.46 5.19.69 11.41.17 56.42 1,32 1,32 1,32 3,98 3,96


37

discus 1 kg (12) boys junior 200m (16) 400m (14) 800m (16) hoog ((20) ver (16) kogel 4 kg (18) discus 1 kg (15)

10. Kaylee van Velthoven 15. Gina van Rooijen 8. Bemte Verhulst

11. Jeremy Bronswijk 11. Piet van den Berg 3. Piet van den Berg 14. Kevin Philipsen 16. Jessy van Lier 14. Kevin Philipsen 16. Jessy van Lier 2. Jeremy Bronswijk 12. Leander de Kok 14. Kevin Philipsen 1. Jeremy Bronswijk 7. Leander de Kok

boys 100m (13) 200m (18)

5. Sander Massink 9. Sander Massink 11. Bas Vreugdenhil 800m (12) 3. Bas Vreugdenhil 1500m (18) 4. Bart Huisman 4*400m (6) 2. Olympus ’70 ver (15) 10. Ryan Boon kogel 5 kg (10) 1. Ryan Boon discus 1,75 kg (6) 1. Ryan Boon

totaal gecombineerd (7) 5. Olympus ’70 totaal meisjes (7) 3. Olympus ’70 totaal jongens (7) 7. Olympus ’70

3,88 3,51 17,70

28.57 65.97 2.21.88 1,26 1,22 3,64 2,90 10,48 7,89 7,79 39,22 22,80 12.61 25.86 16.19 2.11.68 4.40.45 3.58.32 4,84 12,06 31,98 190 ptn 132 ptn 58 ptn

Berkeley (USA) 15 en 16-5-2010 dames 1500m ser (15-5) fin (16-5)

8. Maddie Duhon 7. Maddie Duhon

4.23.95 4.23.72

Nijmegen 26-5-2010 dames 800m (18) heren 800m (33)

jongens pupillen B (30) 4. Mart Hillebrand 8. Guus Faber 13. Martijn Vahl 17. Jacco Aalbregt 19. Jasper Wubben 20. Wout Gubbels 22. Jelle van der Sar 23. Lars Pijnacker 27. Ruben de Voogd 30. Michiel Peeters

40m 7.47 7.17 7.48 7.28 8.10 7.77 7.31 7.78 8.13 8.08

ver 3,41 3,34 3,30 3,23 3,12 2,92 3,71 2,99 2,97 2,35

kogel 1000m 5,38 4.10.10 5,17 4.55.92 3,93 4.37.34 3,79 4.47.67 3,47 4.04.99 3,59 4.13.25 4,79 4,33 4.35.71 2,77 4.39.67 3,26 5.01.92

hoog bal 0,95 22,13 1,20 15,44 0,95 21,91

ptn 1589 1451 1353 1333 1302 1292 1273 1271 1067 920

meisjes pupillen A1 (22) 2. Iris Penning 5. Anne-Fleur Blok 10. Danique de Brabander

60m 10.04 9.92 10.64

1000m ptn 3.43.46 1625 4.30.28 1514 4.41.69 1280

jongens pupillen A1 (25) 5. Quinten de Brabander 18. Dennis Zwinkels

60m hoog bal 1000m ptn 9.54 1,10 24,87 4.12.37 1708 10.02 0,95 14,98 4.09.07 1396

meisjes pupillen A2 (26) 5. Emma Dekker 7. Sophie Koedood 16. Nienke de Ruiter 21. Sem de Bruin 24. Angela van Elleswijk 25. Floor Wubben

60m 9.93 9.66 10.55 10.55 10.72 11.42

ver kogel 3,75 6,67 3,64 7,28 3,13 5,52 3,28 5,69 3,09 3,90 2,96 4,87

1000m 3.51.35 4.21.88 4.03.98 5.05.90 4.45.14 4.36.96

ptn 1861 1778 1514 1325 1205 1190

jongens pupillen A2 (30) 3. Malik Boutkabout 4. Leon Charles 6. Milan Vermeulen 12. Guido Persoon 14. Pim Veraar 20. Ruben Vreugdenhil 24. Tim van Marrewijk 27. Bas van Zijderveld 29. Bart van Velzen

60m 9.11 9.12 9.12 10.11 9.83 10.62 10.42 10.62 10.38

ver kogel 3,98 7,23 3,83 7,82 3,71 7,33 3,65 5,70 3,29 6,08 3,20 5,68 2,99 4,86 3,05 4,11 2,82 4,66

1000m 3.29.29 3.33.28 3.58.53 3.57.74 3.53.04 4.04.06 4.14.02 4.19.85 4.55.90

ptn 2205 2180 1992 1783 1741 1528 1415 1321 1219

Leiden 29-5-2010: C/D competitie 9. Marjolein van Marrewijk

2.13.52

33. Wilko Zuidema

2.04.56

Austin (USA) 27 en 28-5-2010 dames 1500m ser halve fin

19. Maddie Duhon 18. Maddie Duhon

4.24.67 4.28.18

Naaldwijk 29-5-2010 meisjes pupillen mini (7) 6. Tessa Molenaar

40m ver bal 600m ptn 10.00 1,98 4,85 3.05.20 287

jongens pupillen mini (8) 8. Emiel van Velzen

40m ver bal 600m 11.71 1,80 4,44 3.24.26

meisjes pupillen C (19) 1. Angela de Vries 3. Rebecca Looije

40m ver bal 600m ptn 7.34 3,43 14,87 2.21.95 1443 7.42 3,05 19,45 2.33.93 1333

jongens pupillen C (19) 9. Dano van Calsteren 14. Max Veraar 16. Martijn Verlaan

40m 7.82 8.10 8.61

meisjes pupillen B (14) 8. Hannah van Velzen

ptn 99

ver bal 600m ptn 2,46 16,06 2.31.98 1102 2,72 14,47 2.45.10 996 2,63 12,39 2.41.70 885

40m ver kogel 1000m ptn 8.02 2,67 3,67 4.34.23 1121

meisjes D 1e divisie 60m (8) 2. Eveline van Marrewijk 3. Renee de Wilde 6. Debora Middelburg 8. Nanda de Jong 1000m (8) 3. Nanda de Jong 5. Jessica van Wingerden 8. Isabelle Schrage 60h (10) 3. Eveline van Marrewijk 5. Jonna Vroom 7. Isabelle Schrage 4*60m (3) 3. Olympus ’70 hoog (9) 1. Julia de Koning 5. Ruby van Rooijen 7. Aline Philipsen ver (9) 3. Eva Tetteroo 5. Debora Middelburg 6. Jonna Vroom kogel (8) 1. Karina Voois 3. Julia de Koning 5. Ruby van Rooijen discus (7) 1. Eva Tetteroo 5. Renee de Wilde speer (9) 1. Karina Voois 4. Aline Philipsen 7. Jessica van Wingerden totaal (3) 2. Olympus ’70 meisjes D 2e divisie 60m (11) 6. Jane Kuijpers 1000m (8) 7. Suzanne de Jong

9.01 (-0,8) 9.03 (-1,1) 9.39 (-1,1) 10.16 (-1,1) 3.22.08 3.43.65 3.56.34 11.40 11.98 12.59 33.85 1,45 1,35 1,30 4,24 4,00 3,94 10,64 9,13 7,98 24,57 15,71 26,94 21,35 19,20 7855 ptn

9.87 (-0,7) 3.56.64


38 60h (9) 4*60m (6) hoog ((9) ver (11) kogel (10) speer (8) totaal (6) meisjes C 1e divisie 80m (7) 1000m (5) 80h (6) 4*80m (3) hoog (6) ver (7) kogel (7) discus (7)

speer (8) totaal (3)

5. Puk Hoogkamer 6. Olympus ’70 8. Puk Hoogkamer 9. Suzanne de Jong 10. Jane Kuijpers 7. Bo Kemmere 4. Bo Kemmere 6. Olympus ’70

13.06 41.92 1,05 3,30 3,19 6,94 16,44 2463 ptn

7. Dennis van Zwieten 3. Jeremy Bronswijk 7. Leander de Kok 8. Jelmer de Boer 1. Jeremy Bronswijk 7. Leander de Kok 4. Kevin Philipsen 7. Ivo Kerklaan 8. Jessy van Lier 3. Olympus ’70

kogel (8)

discus (7) speer (8) totaal (3)

4. Elaine van den Borg 2. Nienke de Jong 5. Hanna van der Marel 3. Olympus ’70 2. Elaine van den Borg 4. Winnie Olsthoorn 2. Kim van Herk 5. Hanna van der Marel 2. Kim van Herk 6. Winnie Olsthoorn 3. Bianca van Wingerden 4. Bente Verhulst 5. Linda Penning 3. Bianca van Wingerden 4. Bente Verhulst 7. Linda Penning 3. Olympus ’70

11.50 (-1,1) 3.14.79 15.24 44.00 1,40 1,35 4,62 4,04 9,93 6,68 20,60 19,26 16,30 25,82 25,51 21,66 6433 ptn

2e

meisjes C divisie 80m (9) 4. Jiska van der Schee hoog (9) 3. Gina van Rooijen 6. Tara van der Sande ver (8) 5. Gina van Rooijen kogel (7) 5. Jiska van der Schee speer (6) 4. Tara van der Sande totaal (5) 5. Olympus ’70

12.10 (-0,6) 1,30 1,20 3,84 7,51 22,04 2058 ptn

jongens D 1e divisie 80m (7) 4. Tijmen van der Graft 1000m (6) 2. Piet van den Berg 5. Daan Valstar 80h (8) 5. Sergio Fazzi 8. Erik Kemper 4*80m (3) 3. Olympus ’70 hoog (8) 6. Sibren Langelaan 7. Stefan Heidema 8. Sergio Fazzi ver (8) 4. Daan Valstar 6. Stan Hillebrand 8. Tijmen van Graft kogel (8) 4. Piet van den Berg 7. Stijn Hoogenboom 8. Dave den Harder discus (8) 7. Erik Kemper 8. Dave den Harder speer (80 5. Stan Hillebrand 6. Stefan Heidema 8. Stijn Hoogenboom totaal (3) 3. Olympus ’70

12.05 (0,3) 3.09.03 3.37.98 16.69 18.14 49.72 1,25 1,15 1,10 3,98 3,32 3,31 7,83 5,09 4,29 14,44 10,70 20,66 19,10 13,71 5455 ptn

jongens C 1e divisie 100m (8) 3. Pepijn Vording 6. Jelmer de Boer 8. Jessy van Lier 800m (9) 4. Nick van Rooyen 6. Kevin Philipsen 8. Dennis van Zwieten 100h (6) 6. Ivar de Kok 4*100m (3) 3. Olympus ’70 hoog (7) 5. Ivar de Kok 6. Pepijn Vording 7. Tim Hoogenboom ver (7) 6. Ivo Kerklaan

12.96 (-0,5) 14.12 (-0,5) 15.00 (-0,5) 2.26.90 2.28.64 2.36.05 20.67 54.83 1,45 1,40 1,20 3,71

3,45 10,33 8,64 8,44 36,39 25,53 32,81 22,63 15,72 7871 ptn

Eindhoven 29-5-2010 mannen 40+ NK gewichtwerpen

3. Marco Bronswijk 11,08 (clubrecord heren, m35 en m40 (9,66 – 10,42 -10,26 – 10,06 -11,08 – x ) NK kogelslingeren 3. Marco Bronswijk 34,09 ( x – 32,54 – 32,06 – 34,09 – 33,11 – 32,59 )

Eindhoven 30-5-2010: NK werpmeerkamp mannen 40+ 3. Marco Bronswijk 2668 ptn (kogelsl 34,60; kogel 11,09; discus 31,08; speer 41,65; gewicht 9,62)

Haarlem 4-6-2010 meisjes D2 60m (22)

600m (22)

speer (26)

8. Jonna Vroom 9. Eva Tetteroo 16. Isabelle Schrage 5. Eva Tetteroo 7. Julia de Koning 14. Jonna Vroom 16. Isabelle Schrage 6. Eva Tetteroo 10. Isabelle Schrage 14. Julia de Koning 21. Jonna Vroom

9.0 9.0 9.6 1.55.4 2.01.0 2.07.8 2.09.0 24,96 17,81 15,76 12,50

Lisse 6-6-2010: damescompetitie 1e divisie 100m (17) 200m (19)

13. Amy Stolk 11. Amy Stolk 19. Fenne Bos 400m (19) 8. Yvonne de Jong 19. Janneke Enthoven 800m (12) 5. Marjolein van Marrewijk 3000m (14) 5. Judy Middelburg 100h (19) 19. Janneke Enthoven 400h (12) 1. Ramona Thoen 4*100m (12) 12. Olympus ’70 hoog (18) 9. Yvonne de Jong 17. Esther Dekker polshoog (10) - -- ver (21) 7. Lianne van der Lugt 18. Esther Dekker hss (12) 10. Anne-Lotte Redel kogel (19) 17. Fenne Bos kogelskingeren (12) 12. Claudia van Schie speer (12) 12. Claudia van Schie totaal (12) 9. Olympus ’70

13.22 (1,2) 26.93 (1,1) 32.25 (1,4) 61.58 72.24 2.18.31 10.44.37 20.05 (0,0) 61.27 51.75 1,50 1,30 5,17 (0,4) 3,27 (0,4) 9,21 (0,0) 8,27 15,93 24,26 266 ptn

Den Haag 6-6-2010: Herencompetitie 2e divisie 100m (19) 200m (19) 400m (18)

14. Raymon Toussaint 16. Pieter-Bas van den Berg 9. Raymon Toussaint 10. Pieter-Bas van den Berg 2. Bob Keus

12.13 (-0,90 12.47 (-0,3) 24.39 (-1,4) 24.57 (0,2) 49.50


39 4. Niko Zuidema 1. Wilko Zuidema 15. Bart Huisman 5000m (14) 5. Sjoerd van Marrewijk 11. Roy Eversteijn 110h (12) 5. Niko Zuidema 12. Alexander Kamermans Zweedse est (11) 2. Olympus ’70 hoog (12) 6. Hidde Stoffer pols (10) 7. Rick van Wingerden ver (11) 8. Mark Hendriks hss (11) 9. Hidde Stoffer kogel (15) 9. Marco Bronswijk 13. Ryan Boon discus (11) 6. Marco Bronswijk speer (11) 3. Ryan Boon totaal (11) 5. Olympus ’70

50.94 1.57.01 2.12.48 16.12.48 17.41.62 16.17 (-0,3) 20.13 (-0,3) 1.59.82 1,70 3,00 5,93 (0,1) 10,98 (-0,3) 10,83 9,36 32,15 47,50 8956 ptn

800m (17)

Naaldwijk 10-6-2010 800m s1 (7) s2 (8) s3 (8)

5000m s1 (12) s2 (12)

s3 (15)

s4 (16)

speer (12)

7. Bart Huisman 1. Mark Hendriks 2. Hidde Stoffer 3. Bas Vreugdenhil 2. Ingrig le Comte 4. Fep van der Ende 5. Nienke de Jong 6. Janneke Enthoven

JA JA JB d m50 MC MA

1. Mart Solleveld 5. Jan van Hoeven m40 6. Bart van der Kruk 8. Richard van der Knaap 9. Roy Eversteijn 11. Carla Ophorst d45 1. Paul Jansen m40 2. Jim van Ruijven 4. Niels Penning JB 7. Arthur Heerkens m40 8, Nico van den Berg m40 11. Cees Wubben m60 ( 3e aller tijden m60 ) 3. Fep van der Ende m50 4. Aad van Schie m50 9. Ronald Hoogenboom m40 1. Ryan Boon 2. Rolf Koenen 5. Marco Bronswijk 6. Jesse Olsthoorn 7. Thijs Olsthoorn 9. Bianca van Wingerden 10. Serena Boon 11. Katja Grimbergen

JA JB m40 JB JA MC MB MB

2.11.6 2.06.5 2.12.1 2.12.8 2.31.9 2.35.4 2.36.2 2.41.2 16.09.6 17.09.2 17.14.9 17.42.0 17.51.7 19.08.5 18.24.7 18.34.3 18.40.6 18.59.0 19.00.2 19.19.9 20.40.0 20.45.1 21.30.1 47,19 41,48 37,32 36,17 29,93 24,77 21,34 19,84

Voorburg 11-6-2010 meisjes D 60m (13) hoog (11) apeer (12) jongens C 100m (10) 150m (10) ver (8) speer (70 meisjes C

2. Julia de Koning 11. Isabelle Schrage 1. Julia de Koning 6. Isabelle Schrage 8. Isabelle Schrage

8.97 (-0,6) 10.03 (-0,4) 1,43 1,10 14,24

7. Jelmer de Boer 9. Ivar de Kok 8. Jelmer de Boer 6. Jelmer de Boer 8. Ivar de Kok 3. Ivar de Kok

14.01 (-1,1) 14.95 (-1,1) 21.76 (0,2) 4,26 4,00 29,03

80m (7) 150m (8)

ver (5) kogel (10)

3. Winnie Olsthoorn 4. Bente Verhulst 2. Hanna van der Marel 4. Bente Verhulst 5. Winnie Olsthoorn 1. Winnie Olsthoorn 3. Hanna van der Marel 6. Bente Verhulst 7. Hanna van der Marel

11.93 (-1,0) 12.09 (-0,2) 21.75 (0,5) 22.37 (0,2) 23.05 (0,6) 3,96 3,87 7,21 6,98

Den Haag 12-6-2010: pupillencompetitie in willekeurige volgorde zonder puntentotaal meisjes mini Tamara van Zanten

40m ver bal 600m 8.56 2,44 7,92 2.40.7

jongens mini Liam Brederoo Emiel van Velzen

40m ver bal 600m 10.50 1,78 11,42 3.30.3 11.40 1,41 4,78 3.33.0

meisjes pupillen C Britt van Dien Rebecca Looije Angela de Vries

40m 8.26 7.63 7.65

ver bal 600m 2,11 10,17 2.40.1 2,93 18,71 2.40.9 3,19 13,21 2.21.4

jongens pupillen C Max Veraar Martijn Verlaan

40m ver bal 600m 8.41 2,86 13,41 2.30.1 8.40 2,75 8,92 2.42.7

jongens pupillen B Christoph Bakkenes Wout Gubbels Lars Pijnacker Martijn Vahl Jasper Wubben Michiel Peeters Guus Faber Jacco Aalbregt Cédric De Mol

40m 8.14 8.09 8.24 7.68 8.58 8.46 7.38 7.38 7.26

hoog bal 1000m 0,90 11,50 4.36.4 0,80 14,07 4.14.3 0,95 14,49 4.42.1 1,00 18,84 5.23.4 1,00 15,84 4.09.9 0,85 11,62 4.41.0 0,95 22,36 4.18.8 0,90 16,90 4.33.3 0,80 16,77 3.56.1

meisjes pupillen A1 Anne-Fleur Blok Danique de Brabander Iris Penning

60m 10.48 11.38 10.31

ver kogel 3,57 4,51 3,10 4,35 3,60 3,74

1000m 4.10.4 4.35.0 3.42.7

jongens pupillen A1 Quinten de Brabander Dennis Zwinkels

60m ver kogel 1000m 9.87 3,44 5,79 4.06.5 10.34 3,18 5,00 4.07.0

meisjes pupillen A2 Emma Dekker Angela van Elleswijk Nienke de Ruiter Floor Wubben Sophie Koedoot

60m 10.26 10.98 10.70 11.39 9.82

hoog bal 1,10 20,48 1,00 18,80 1,05 17,42 1,05 13,33 1,05 23,05

1000m 3.46.3 4.31.4 3.56.1 4.17.0 4.16.5

jongens pupillen A2 Malik Boutbabout Leon Charles Joren Kester Guido Persoon Bart van Velzen Pim Veraar Milan Vermeulen Ruben Vreugdenhil

60m 9.43 9.37 10.23 10.79 10.68 10.15 9.58 11.04

hoog bal 1,05 33,73 1,30 31,13 1,00 22,38 1,20 29,18 0,90 14,85 1,05 13,24 1,25 32,28 1,05 25,07

1000m 3.27.2 3.34.5 4.13.7 3.52.7 4.28.1 3.48.9 3.48.9 3.57.2

Leiden 12-6-2010 heren 400m s1 (6) 400h s1 (5)

4. Bob Keus 2. Niko Zuidema

48.79 55.92

dames 400h s3 (6)

6. Ramona Thoen

62.79


40 Het verspringen gebeurde met meewind. De resultaten zijn derhalve niet ranglijstwaardig.

Oud Beijerland 12-6-2010 jongens pupillen B (8) 1. Mart Hillebrand 1000m (7)

ver 40m bal ptn 3,18 7.48 31,07 1262 5. Mart Hillebrand

4.17.9

Gemert 12 en 13-6-2010 meisjes D2: 6-kamp 7. Eva Tetteroo 12. Alene Philipsen

60h hoog speer ver kogel 600m ptn 11.04 1,46 22,93 4,24 9,71 1.52.98 2878 11.53 1,35 22,51 4,02 8,42 1.56.76 2620

Zoetermeer 13-6-2010: B-competitie meisjes B 100m (19)

400m (16) 800m (160 100h (15) 4*100m (9) hoog ver (15) kogel discus (19)

speer (22)

totaal (13) jongens B 100m (22) 400m (23)

800m (22)

1500m (22) 110h 4*100m (150 hoog (23) polsstok ver (22) hss (13) kogel (240 discus (22) speer (24) totaal (160

12. Sabeth van der Voort 13. Sabine Dolk 16. Anne-Lotte Redel 9. Sabine Dolk 4. Nienke de Jong 8. Hanna van der Marel 13. Hanna van der Marel 9. Olympus ’70 --8. Sabeth van der Voort 12. Anne-Lotte Redel -- 11. Katja Grimbergen 12. Bianca van Wingerden 16. Bente Verhulst 7. Bianca van Wingerden 11. Bente Verhulst 13. Katja Grimbergen 10. Olympus ’70 13. Olympus ’70

8. Raymond Toussaint 19. Wouter Pieters 22. Jelmer de Boer 2. Raymon Toussaint 21. Wouter Pieters 22. Dennis van Zwieten 6. Bas Vreugdenhil 8. Niels Hoogenboom 19. Nick van Rooijen 22. Dennis van Zwieten 10. Niels Penning 20. Ramona van Westen - -1. Olympus ’70 15. Olympus ’70 12. Ralph den Hartog 23. Ivo Kerklaan --18. Bas Vreugdenhil 21. Jelmer de Boer 13. Sjors van der Spek 11. Niels Hoogenboom 24. Ralph den Hartog 3. Rolf Koenen 6. Jesse Olsthoorn 3. Rolf Koenen 9. Jesse Olsthoorn 23. Ivo Kerklaan 12. Olympus ’70 16. Olympus ’70

1 2 1 2 1 1 1 1

14.15 (0,4) 14.27 (0,4) 14.71 (0,4) 67.08 2.32.96 2.40.60 18.66 (0,4) 57.47

1 1

4,55 (0,3) 4,20 (-0,3)

1 1 2 1 2 1 1 2

20,48 19,96 17,45 25,33 23,03 20,66 3408 ptn 1763 ptn

1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1

12.02 (0,4) 13.06 (-0,3) 14.16 (0,5) 52.44 65.83 67.43 2.10.87 2.11.18 2.28.05 2.42.20 4.42.93 5.13.61

1 2 1 2

47.34 55.48 1,60 1,30

meisjes D 1e divisie: 60m (17) 4. Eveline van Marrewijk 7. Renee de Wilde 14. Deborah Middeldorp 1000m (17) 4. Nanda de Jong 13. Jessica van Wingerden 14. Jonna Vroom 60h (17) 5. Eveline van Marrewijk 9. Jonna Vroom 11. Aline Philipsen 4*60m (5) 3. Olympus ’70 hoog (12) 1. Julia de Koning 4. Ruby van Rooijen ver (11) 4. Eva Tetteroo 6. Julia de Koning kogel (12) 4. Karina Voois 9. Isabelle Schrage discus (12) 4. Eva Tetteroo 11. Renee de Wilde speer (12) 3. Karina Voois 6. Aline Philipsen totaal (6) 4. Olympus ’70

8.93 (2,1) 9.03 (2,1) 0.29 (3,2) 3.24.43 3.44.14 3.49.58 11.00 (4,7) 11.85 (2,4) 12.02 (2,1) 33.33 1,45 1,35 4,39 4,22 10,11 8,62 22,50 14,05 25,51 23,76 7909 ptn

meisjes C 1e divisie 80m (18) 9. Withney van Uffelen 10. Elaine van den Borg 13. Lotte Hoogkamer 1000m (13) 3. Nienke de Jong 4. Bianca van Wingerden 80h (15) 8. Hanna van der Marel 11. Lotte Hoogkamer 4*80m (6) 5. Olympus ’70 hoog (12) 4. Elaine van den Borg 10. Winnie Olsthoorn ver (12) 9. Whitney van Uffelen 10. Hanna van der Marel kogel (12) 9. Jiska van der Scheer 10. Winnie Olsthoorn discus (12) 4. Bente Verhulst 9. Jiska van der Scheer speer (12) 3. Bianca van Wingerden 6. Bente Verhulst totaal (6) 4. Olympus ’70

11.49 (2,0) 11.50 (2,0) 11.79 (4,6) 3.20.91 3.28.91 14.86 (4,7) 16.07 (3,1) 43.67 1,40 1,30 4,26 4,25 7,05 6,87 20,41 13,35 28,59 25,01 7482 ptn

Krommenie 20-6-2010: A-competitie jongens A 100m (19)

400m (17)

800m (13) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

4,62 (0,0) 4,36 (0,0) 9,50 (0,5) 10,04 0,00 33,79 30,11 41,75 37,25 20,69 5557 ptn 1802 ptn

Lisse 19-6-2010: CD competitie: gebiedsfinales

1500m (12) 3000m (9) 110h (12) 4*100m (10) hoog (9) polsstok (9) ver (15) hss (8) kogel (15) discus (11) speer (11) totaal (14)

10. Raymon Toussaint 14. Sander Massink 17. Sjors van der Spek 2. Raymon Toussaint 12. Sander Massink 17. Wouter Pieters 10. Niels Hoogenboom 11. Mark Hendriks --7. Bart Huisman 2. Bram van Ruijven 6. Olympus ’70 8. Enno Fazzi 8. Rick van Wingerden 4. Mark Hendriks 15. Wouter Pieters 8. Sjors van der Spek 6. Bram van Ruijven 3. Ryan Boon 5. Rolf Koenen 2. Ryan Boon 5. Rolf Koenen 2. Ryan Boon

1 2 1 1 2 2 1 1

12.23 (0,0) 12.71 (-0,4) 12.93 (-1,0) 53.04 59.91 65.17 2.11.80 2.12.62

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1

10.24.79 16.36 (-1,1) 46.48 1,50 2,50 5,79 (-0,8) 4,62 (0,0) 9,37 (-0,6) 10,64 34,03 29,74 47,46 40,78 6890 ptn


41 12. Olympus ’70 meisjes A 100m (10) 400m (9) 800m (60 1500m (4) 110h (10) 4*100m (7) hoog (9) ver (11) hss (5) kogel (10) discus (7) speer (6) totaal (7)

2

4. Amy Stolk 10. Marloes Enthoven 2. Marjolein van Marrewijk 1. Marjolein van Marrewijk 3. Janneke Enthoven 8. Janneke Enthoven 10. Fenne Bos 6. Olympus ’70 8. Esther Dekker 9. Jillian van den Borg 9. Anne-lotte Redel 10. Esther Dekker 5. Anne-lotte Redel 6. Fenne Bos 5. Katja Grimbergen 5. Katja Grimbergen 4. Olympus ’70

2126 ptn 13.50 (-1,3) 15.68 (-1,9) 60.96 2.16.42 5.50.47 19.83 (-1,7) 20.54 (-1,7) 57.25 1,35 1,35 4,16 (0,0) 4,14 (0,0) 9,13 (0,9) 8,50 19,75 20,54 6146 ptn

Edam 20-6-2010 jongens pupillen B (14) 4. Mart Hillebrand

40m ver bal 1000m ptn 7.6 3,22 27,74 4.23.6 1165

meisjes pupillen A1 (20) 18. Danique de Brabander

60m kogel hoog 1000m ptn 10.9 4,76 1,00 4.36.9 988

jongens pupillen A1 (11) 3. Quinten de Brabander

60m bal ver 1000m ptn 9.6 27,19 3,89 4.10.2 1410

jongens D (16) 14. Stan Hillebrand

80m kogel hoog 1000m ptn 13.4 4,95 1,10 3.56.9 822

WEGWEDSTRIJDE* We hebben nog geen uitslagenlijst van de 10 km in Delft waarin de prestatielopers van Olympus als dusdanig vermeld staan.

Apeldoorn 21 t/m 24-5: hardloopvierdaagse 48. Gerard van den Berg 54. Diana Gram 64. Anja Hegge 81.Kees van Paassen

8.58.05 9.15.00 10.11.51 51 km

16e m50 1e d35 6e d45

Klazinaveen 29-5-2010 marathon dames (16) halve marathon d35 (57) m50

7. Astrid Barendse

brutto netto 3.40.56 3.40.54

6. Ellen Grimbergen 52. Bert van Bommel

1.41.26 1.41.18 1.56.40 1.56.32

Den Haag 30-5-2010: 10 km m55 dames

3. Willem Willemsen 10. Jessica Philippa

40.30 47.06

40.28 45.56

Maasdijk 5-6-2010 15 kilometer: Mart Solleveld Maarten de Jong Jan van Hoeven Jelle Zwinkels Jan v.d. Meer Bart v.d. Kruk Wim Wubben Rene v.d. Stap

MSen M45 M40 M35 M45 MSen M50 M35

51:45 55:35 55:40 56:21 57:01 58:34 62:12 62:28

Carla Ophorst Erwin Sparreboom Maurice van Veldhooven Wim de Jong Bert Vreugdenhil Cees Wubben Gert Bakkenes Michel Boer Arjen van Velden Anneke Starrenburg Jos van Dorp Rene Daemen Cees Duijndam Patrick van Dop Jan Blok Arthur Heerkens Leo Valstar Ronald Hoogenboom Hans van Wensen Mattijs Bodegom Aad Zwinkels Ellen Grimbergen Willem Erkens Mark van Dijk Aad van Schie Jelle Heins Rene Kick Hans v.d. Berg Alex Bruckner Leon Toussaint Jan Brabander Jose Stolze Wim van Weele Floor Mauritz Hilair Zwinkels Rob v.d. Meulen Johan v.d. Berg Monique Zwinkels Hermine v.d. Marel Gert v.d. Schee Johan Koelewijn Leonard Bloem Maarten Jung Wim Hanemaaijer Marco v.d. Lans Ed Gram Gerard v.d. Stok Chiel Rodenburg Sjef Vogels Leen van Dam Lia Zonneveld Ton Middendorp Hans Valstar 5 kilometer: 9 Richard v.d. Knaap 15 Niels Penning 18 Paul Jansen 19 Nico v.d. Berg 20 Jim van Ruijven 21 Bas Vreugdenhil 23 Ronald Veraar 24 Ingrid le Comte 26 Nienke de Jong 34 Aad v.d. Knaap 38 Christine v. Staalduinen 43 Edwin v.d. Wilk 47 Kim van Herk 55 Joke Immerzeel 58 Simone Krijger 67 Ivo Kerklaan 71 Andreas Markus 94 Danielle Koornneef

V45+ M35 MSen M45 M45 M60+ M45 M40 M45--Re V45+ M50--Re M50 M55 M40 MSen-Re M45 M50--Re M45--Re M55 MSen-Re M50--Re VSen M50--Re M45 M55 M50--Re M50--Re M45--Re M50--Re M40--Re M45--Re V45+ M40--Re VSen-Re M40--Re M40--Re M60+-Re V45+-Re V45+-Re M40--Re M45--Re M45--Re M50--Re M50--Re M35--Re M45 M50--Re M55--Re M35 M55--Re V45+-Re M60+-Re M45--Re

62:35 63:29 63:30 63:52 64:21 64:37 64:39 64:40 64:47 66:45 67:01 67:20 67:32 67:57 69:00 69:04 69:11 70:29 70:44 71:79 71:20 71:50 72:11 72:43 73:09 73:13 73:16 74:29 74:36 74:40 74:41 75:06 75:18 75:49 76:26 77:15 78:00 78:44 79:05 79:10 80:19 80:45 81:06 81:18 82:22 82:51 84:44 84:59 85:52 87:23 88:06 89:12 91:08

Mannen Mannen M35+ M35+ Mannen Mannen M35+ Vrouwen Vrouwen M35+ Vrouwen M35+ Vrouwen V35+ Vrouwen Mannen M35+ V35+

18:22 18:39 18:44 19:06 19:08 19:16 19:33 19:36 20:12 21:14 22:12 22:36 23:36 24:02 24:23 25:21 25:35 31:46


42 Broloppet (Denemarken) 12-6-2010: halve marathon heren (17680) 3934. Hans Steijger 3935. Johan Kolewijn 3936. Ruud Dudink

1.45.30 1.45.30 1.45.30

Kwintsheul 18-6-2010 10 km (278) 1 2 7 9 14 16 31 32 34 37 40 43 47 48 50 52 57 64 66 68 73 76 85 87 91 93 97 100 101 104 110 111 114 117 118 121 123 127 129 130 132 133 138 139 140 141 146

Jeroen Bonnes ( AV Sparta ) Mart Solleveld Maarten de Jong Jelle Zwinkels Jan van Hoeven Rene v.d. Stap Henk Vollebregt Wim Wubben Carla Ophorst Arjen van Velden Wim de Jong Willem Willemsen Ronald Ton Bert Vreugdenhil Fep v.d. Ende Cees Wubben Patrick van Dop Anton van Spronsen Anneke Starrenburg Rene Daemen Cees Duijndam Marc van Heijningen Jos van Dorp Aad v.d. Knaap Ellen Grimbergen Richard Lagerweij Piet van Schie Aad Gankema Wilco Huysman Jan Brabander Herman v.d. Stok Aad van Schie Hans v.d. Berg Alex Bruckner Aad Zwinkels Ronald Hoogenboom Marielle ter Laak Nico Hagman Leon Toussaint Hans Stijger Ernie v.d. Dop Jelle Heins Kees Jansen Jan Noordam Edwin v.d. Wilk Mark van Dijk Hilair Zwinkels

m45 m35 m40 m35 m40 m50 d45 m45 m45 m55 m45 m45 m55 m60 m40 m55 d45 m50 m55 m40 m50 m50 d35 m35 m60 m55 m45 m45 m45 m55 m45 m50 m50 m45 d45 m45 m40 m45 m45 m50 m40 m55 m40 m45 m40

1 3 2 5 10 3 1 6 8 1 9 10 4 1 13 5 4 7 7 14 8 9 2 15 3 10 19 20 24 11 25 14 15 26 7 27 22 28 29 18 23 14 24 32 26

32.14 32.20 34.33 35.00 35.24 35.53 38.17 38.19 38.29 38.55 39.01 39.11 39.23 39.26 39.37 40.08 40.39 40.58 40.59 41.11 41.34 41.45 42.17 42.20 42.24 42.31 42.41 42.44 42.49 42.57 43.10 43.11 43.18 43.21 43.25 43.31 43.39 43.46 43.54 43.58 44.12 44.16 44.34 44.37 44.38 44.40 44.49

150 155 156 159 162 163 164 166 170 174 177 181 186 188 190 196 203 205 209 211 212 220 225 230 238 239 240 246 247 249

Hans van Wensen Jessica Philippa Wim van Weele Maarten Jung Patrick van Koppen Dave van Koppen Jose Stolze Leonard Bloem Corry de Haan Hans Valstar Tres Duijndam Ruud Dudink Peter Rietbroek Joke Immerzeel Rinie van Marrewijk Wim Hanemaaijer Monique Zwinkels Ed Gram Fred Koreman Anthoinette Kamermans Aad van Zanten Kees de Kok Ton Middendorp Gonnie Vreugdenhil Lia Zonneveld Christa Drolenga Koos Bruinen Vincent Emmerink Guus Jansen Harm Prins

5 km heren (106) 1 2 7 8 12 13 15 16 22 53 65 dames 1 2 4 6 9 17 19 41 43 49 57 59

m55 d m40 m50 m40

15 2 29 20 31

d45 m50 d45 m45 d45 m55 m40 d45 m45 m50 d45 m45 m55 d45 m60 m60 m60 d35 d45 d35 m50 m50 m50 m55

8 21 9 38 10 20 33 11 41 25 13 44 25 14 9 12 14 8 17 9 34 35 36 31

Erwin Sparreboom Sjoerd van Marrewijk Bart v.d. Kruk Richard v.d. Knaap Jim van Ruijven Niels Penning Frans Dekker Nico v.d. Berg Ronald Veraar Cock Barendse Ivo Kerklaan Ilona Lievaart Ingrid le Comte Christine v. Staalduin. Kim van Herk Simone Krijger Ivone de Visser Margret van Marrewijk Danielle Vreugdenhil Irene Barendse Monique Treffers Jolanda v.'t Wout Anita van Elswijk

44.55 45.23 45.25 45.29 45.46 45.48 45.49 46.02 46.19 46.28 46.34 46.49 47.26 47.27 47.29 48.08 48.45 48.55 49.08 49.24 49.25 50.09 50.45 51.11 52.20 52.21 52.41 53.11 53.21 53.46 16.01 16.04 17.32 17.34 18.15 18.17 18.35 18.36 19.03 22.12 23.00 19.35 19.48 22.16 22.26 22.52 25.10 25.56 29.57 30.10 30.38 33.10 34.51

CLUBRECORDS heren

gewichtslingeren MARCO BRONSWIJK (m40) werp 5-kamp MARCO BRONSWIJK (m40)

11,08 Eindhoven 2668 ptn Eindhoven

29-5-2010 30-5-2010

mannen 35+

kogel MARCO BRONSWIJK (m40) gewichtslingeren MARCO BRONSWIJK (m40) werp 5-kamp MARCO BRONSWIJK (m40)

11,09 Eindhoven 11,08 Eindhoven 2668 ptn Eindhoven

28-5-2010 29-5-2010 30-5-2010

mannen 40+

kogel MARCO BRONSWIJK gewichtslingeren MARCO BRONSWIJK werp 5-kamp MARCO BRONSWIJK

11,09 Eindhoven 11,08 Eindhoven 2668 ptn Eindhoven

28-5-2010 29-5-2010 30-5-2010


43


44

koerier juni/juli 2010  

alle westlandse atletiek gebeurtenissen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you