Page 1

1


2


3 Voorzitter: Tonni van de Marel Kranenburglaan 16 2672 ED Naaldwijk 0174-622779 e-mail: Secretariaat: Trudie van den Berg Houtenstraat 33 2672 DP Naaldwijk

voorzitter@olympus70.nl Penningmeester: John Potters Kerklaan 15 2678 ST De Lier

0174-630327 e-mail: secretariaat@olympus70.nl postadres: Postbus 196 2670 AD Naaldwijk Wedstrijdsecretariaat (inschrijven wedstrijden): Corrie Huisman Beelstraat 13 2672 AA Naaldwijk 0174-622454 gironummer 7521739 t.n.v. Atletiekver. Olympus’70 Advertenties en sponsoring Marcel van Riel 0174-412616 e-mail: sponsorcie@olympus70.nl

0174-640766 banknr 343631504 tnv Olympus’70 Naaldwijk e-mail penningmeester@olympus70.nl Overige bestuursleden: - Peter van Dijk (facilitaire zaken) e-mail: fz@olympus70.nl - Anneke Starrenburg (T.C. wegatletiek) e-mail: tc-wegatletiek@olympus70.nl - Ron van Kampen (wedstrijdzaken) ; e-mail: wz@olympus70.nl - Martin Tetteroo (T.C. baanatletiek) e-mail: tc-baanatletiek@olympus70.nl

Ledenadministratie

Trainers wegatletiek:

Thea van den Berg 0174-885049 Postbus 196 2670 AD Naaldwijk e-mail: ledenadministratie@olympus70.nl

Peter Duyndam (coördinator) Ron Switzar Bart Duyvestein Ernst Krul Rob van Noordt Cilia Moerenhout Leo Struijk Paul Schoenmaker Aad Gankema Jan de Jong Philip Koelemij Rinus Huis Nico van den Berg Bert Greve Kees van der Zanden Piet de Jong

Algemene coördinatoren Patrick van Dop Sen/ Juni ABCD 0622375447 Niko Zuidema Pupillen 0613319668 Groepscoördinatoren Patrick van Dop Sen / Jun A Peter van der Wel Jun BC Joni Stolk Jun D Niko Zuidema Pupillen A Wilja Goudriaan Pup B, C, Mini

0622375447 0612563362 0648562013 0613319668 0174382388

Specialisatietrainers Senioren / Junioren ABC Raymond Mulder Sprint 0623582092 Wijnand Bladt Mila-kort 0174246626 Arthur van Dijk Mila-lang 0624797845 Dennis Noordzij Mila-lang Hans Kemper Verspringen 0618083328 Patrick van Dop Hoogspringen 0622375447 Sjaak Hurkmans Horden Marco Bronswijk Werpen 0174418824 Crosstrainers Arthur van Dijk Sen / Jun ABC 0624797845 Claudia van Schie Juni D / Pup A 0614504580 Overige Trainers Junioren BCD en pupillen Amy Stolk Bram van Ruijven Elaine van der Borg Henk van Herk Hidde Stoffer Janneke Enthoven Lianne van der Lugt Mark Hendriks Niels Hoogenboom Raymon Toussaint

0174-630383 0174-310995 0174-670911

Erelid: Ton Kortekaas

CLUBHUIS: Hoge Bomen, 2671 NZ Naaldwijk

Trainers baanatletiek:

0174-631948

0174-620840 06-20133393 0174-614247 070-3299483 0174-387088 0174-515423 0174-421972 0174-297727 0174-421290 0174-421620 0174-630838 0174-620328 0174-640035 0174-244539 0174-414062

trainer krachthonk Jaap Alleblas krachtsport@olympus70.nl

06-53668101 0174-240444 06-15480969

Wedstrijdkleding navragen bij Trudie van den Berg Clubkleding (niet wedstrijd) Trudie van den Berg

Jeugdcommissie aanspreekpunt Ellen Hillebrand 0621875851 Fysiotherapie: Wijnand Bladt

0174-246626

Kantinebeheer: Joke Gijsbers

0174-416392

Doorgeven uitslagen wegwedstr. (pers) Richard Vroom 0174-621207

Website: http://www.olympus70.nl Vertrouwenscontactpersonen sociale veiligheid: Saskia Verstraate 070-3316486 ( moeder van Linda, Niels en Iris Penning ) Elma vd Hoeven 0174-417794 Wim Hanemaaijer 0174-510034

CLUBBLAD: Olympus 70 koerier

Sportief wandelen: Ada van der Harst Centia Tieleman Angela Mooiman

tel: 0174-621115

0174-630327

Wedstrijdorganisatie (WOC) woc@olympus70.nl John Duivenvoorden 0174-416318

redactie Paul Michiels 0174-414052 Nachtegaallaan 5; 2691 CP ’sGravenzande E-mail: pnfmibe@caiw.nl Richard Vroom 0174-621207 Gerberalaan 1; 2671 KA Naaldwijk bezorging Gerard Kortekaas Mr de Fremerystraat 52; 2691 ZK ’s Gravenzande inleveradres kopij:

Jeugd wedstrijdinformatie: C/BA en mini pupillen: Niko Zuidema ABCD junioren: Patrick van Dop

0174-412584

bij de redactieleden

0174-248052 0174-382312

Het afmelden als lid van Olympus ’70 moet gebeuren vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. Dit kunt u schriftelijk doen bij de secretaris.


4

41-ste jaargang nr 1

januari 2010

INHOUDSOVERZICHT 5 6 6 7 10 10 11 12

Bestuurspraatje; Tonni van der Marel Ledennieuws; nieuwe leden; verjaardagen Activiteitenkalender Olympus ’70, 40 jaar jong en in een nieuwe jas; programma en uitnodiging ter gelegenheid opening nieuwe clubgebouw. Contributie 2010; John Potters Actie inzamelen mobiele telefoons Facilitaire zaken; Peter van Dijk Van de sponsorcommissie

15

DE NIEUWSJAGERS

Bart van der Kruk sterk in Boekpolder - Ilona Lievaart neemt honneurs waar in cross Doorbraak Lianne bij het verspringen – Hans Middelburg wint in Siberisch Scheveningen - Kerstloop afgelast – Hans Middelburg wint crosscompetitie bij 40+ - Carla staat er weer - Hoekse nieuwjaarsloop: traditie in ere hersteld – Derde Bonte Haasloop eem prooi voor Sjoerd Mart Solleveld naar tweede stek in Leiden - Twee indoorrecords voor Marjolein - Bij start lopersproject circa 300 deelnemers - Ilona Lievaart wint cross in Vlaardingen. 17 18 19

Wie helpt de nieuwe ontmoetingsruimte van Olympus in het groen? Wim Hanemaaijer. Wil en weg; Cent Wageveld. Nieuws over het papier ophalen in het Westland; Aad Gankema.

21

JEUGDHOEK

Een terugblik op de Pietentraining - Pupillen-indoor in Zoetermeer – Voor tweede cross baar AV ’40 in Delft - 9.317 sponsorpunten voor Olympus ’70 - Veel jeugd gestart in Bieuwjaarsloop; Richard 23

Interview met een jeugdlid: Stan Hillebrand

26 27

Roparun team 137 Westland-Olympus’70 enthousiast van start; Marie-Anne Zwinkels. Chronologisch overzicht 4e manche van de open Haagsche crosskampioenschappen

28 30

UITSLAGEN; Paul Michiels Clubrecords; Paul Michiels

INLEVEREN KOPIJ De uiterste inleverdatum voor het volgende clubblad is woensdag 17 februari. Dit betekent dat de verdeling begint omstreeks 25 februari. Nogmaals een dringend verzoek om de kopij in WORD VOOR XP door te sturen (extensie .doc) en niet de Vista versie (extensie .docx).

Het statistisch jaarboek 2009 is uit. Het boekwerkje dat 64 pagina’s bevat geeft een volledig overzicht van de beste jaarprestaties van iedereen op elk nummer, van pupil tot de oudste veteraan, zowel baan als indoor als weg. Bovendien zeer uitgebreide bestenlijsten op alle bovengenoemde nummers. En nog veel meer cijfermateriaal en statistieken. Gezien de kosten wordt dit boekwerkje niet zomaar bij elk clubblad verspreid. Maar het is wel gratis te verkrijgen door een aanvraag te sturen naar info@olympus70.nl


5

Bestuurspraatje Ons jubileumjaar kent een witte start. De baan is al weken bedekt met een laag sneeuw. Het doet me een beetje denken aan de tennisbanen in een wintersportoord, die liggen te wachten op de zomer. Van de atleten en de trainers krijg ik herhaaldelijk te horen: “was de hal nu maar klaar, dan hadden we tenminste goed door kunnen trainen”. Ook vragen leden zich af of de opening in het weekend van 5, 6 en 7 maart nog wel door gaat, want er moet nog zo veel gebeuren. Dat laatste klopt, maar er wordt ook hard aan gewerkt. En jullie kunnen ook een steentje bijdragen. In het vorige clubblad heeft een overzicht van de eigen werkzaamheden gestaan onder de titel ‘Adopteer een klus’. Meld je aan bij Peter van Dijk, zodat je later kunt zeggen “daar heb ik nog aan meegewerkt”. Zo hebben leden uit de groep van Peter Duyndam de oude bar van de Naald op zijn nieuwe plek in de ontmoetingsruimte geplaatst. In deze Koerier staat verderop meer informatie over de activiteiten in het openingsweekend en hoe je je daarvoor kunt aanmelden. Deze informatie 40 jaar geleden is het allemaal begonnen met Olympus ’70. Niet dat er meteen sprake was van een heuse atletiek vereniging. Initiatiefnemers waren Jacques Valentin, Leen van Dalen en Jan Bronswijk. Er ontstaat een groepje trimmers, dat onder leiding van Leen in heel Nederland deelneemt aan diverse prestatielopen. En dan de naam: wanneer bij een loop de clubnaam moet worden opgegeven, wordt ter plekke Olympia Naaldwijk bedacht. Olympia wordt al snel Olympus omdat in Den Haag al een damesatletiekvereniging onder die naam actief is. In 1972 vindt de officiële aanmelding plaats bij de KNAU (nu Atletiekunie). Olympus ’70 heeft dan 21 leden en krijgt de beschikking over een grasveld op sportpark De Hoge Bomen. Er is in de afgelopen 40 jaar wel het nodige gebeurd. In 1984 werd ons huidige clubhuis officieel geopend. Dit was toen wel een stuk kleiner dan we nu gewend zijn, want er is diverse keren een stuk aangebouwd. In 1986 werden bij Olympus ’70 de Nationale Grasbaankampioenschappen gehouden. Een

kampioenschap op een grasbaan, iets dat nu bijna onvoorstelbaar is voor onze huidige generatie atleten. Die zijn verwend met kunststof. Onze eerste kunststof atletiekbaan stamt uit 1991 en in 2007 hadden we er zelfs even twee. Het ledenaantal is in die 40 jaar flink gegroeid. In de eerste 5 jaar naar 100 en groeit in de volgende 5 jaar door naar 300 stuks. Dit aantal blijft vrij stabiel tot 1988, het jaar van het eerste Lopersproject onder leiding van Peter Fieret. Daarmee wordt weer een jaarlijkse stijging ingezet. De Westlanders hebben vanaf dat moment het hardlopen en Olympus ’70 ontdekt. De jeugdafdeling groeit vervolgens sterk met de komst van de kunststofbaan. Momenteel schommelt het aantal rond de 800 en wellicht dat we met onze nieuwe indoormogelijkheden weer enige groei kunnen verwachten. Voor nu even voldoende historie (met dank aan de redactie van Olympus 25) om het jubileumjaar in te gaan. Ook al lukt trainen maar matig als gevolg van sneeuw en gladheid, toch verwacht ik ook in 2010 weer de nodige sportieve prestaties. De eigen wedstrijden zijn alweer gepland en ook wordt er in navolging van vorig jaar weer een competitiewedstrijd op de baan georganiseerd. Dit maal zullen de C- en D-junioren op 24 april thuis de strijd aangaan met de andere verenigingen. Graag breng ik nogmaals het sponsortraject onder de aandacht, waarbij je je naam kunt verbinden aan onze atletiekbaan. Er is nog een kleine 40 meter baan ‘te koop’ en het zou fantastisch zijn, wanneer voor de opening de hele baan van sponsoren is voorzien. Voor maar € 100 (kan ook in termijnen worden betaald) staat jouw naam er ook bij. Een investering waar je als Olympus ’70 lid nog jaren plezier van zult hebben. Het formulier staat op de website, maar je kunt ook contact opnemen met Chiel Rodenburg (0174520400, 06-53927971 of mrdelier@kabelfoon.nl).

Tonni van der Marel


6

LEDENNIEUWS Nieuwe leden: Thea van den Berg Bert Greve Hans Valstar Mark van Dijk Esther Hooimeijer Jeroen van Es Miranda van Koppen

Naaldwijk Poeldijk Naaldwijk Poeldijk Monster s-Gravenzande Schipluiden

Jessica Ringeling-Bom Gert Bakkenes Dave van Koppen Wim de Jong Jelle van der Sar Emiel van Velzen

Naaldwijk Maassluis Naaldwijk s-Gravenzande Naaldwijk Honselersdijk

Verjaardagen: 1 Berna Verbraeken 1 Frits van der Dop 1 Ria van der Mark 2 Peter Grootscholte 2 Léon Visser 3 Kaylee van Velthoven 3 Jan van de Wijnboom 4 Wim van Holsteijn 4 Wim de Jong 4 Ada van der Harst 4 Yvonne Voordenhout 4 Maxine Dassen 4 Lindsay van Marrewijk 4 Maarten de Jong 5 Johan de Jong 5 Tonni van de Marel 5 Arjen van Velden 7 Karin Poot 7 Erwin Sparreboom

7 Frieda van Zijl 8 Marja Langenberg 9 Hanna Zuidema 10 Rene van der Stap 10 Ramon van Westen 11 Jiska van der Schee 11 Onno Postma 12 Aad Wubben 12 Patrick van der Knaap 12 Ellen Naastepad 12 José Breugelmans 13 Mattijs Bodegom 13 Marlies Kanis 14 Marie-Anne Zwinkels 15 Anouk van der Sman 15 Jan van Hoeven 15 Arie Hoogenraad 15 Guus Jansen 15 Mariska di Addario

17 Leo van der Knaap 18 Shirley v Marrewijk-Sibbald 18 Joyce van Eijk 19 Margret v Ruijven-de Groot 20 Sem de Bruin 21 Wim van Kester 21 Dick de Kuyper 21 Maddie Duhon 22 George Steentjes 24 Pleun Poot 24 Milou Goudriaan 24 Hendrike van Gesink 24 Arie Middelburg 25 Bianca van Wingerden 25 Raymond Schröder 26 Vincent Emmerink 26 Judy Middelburg 27 Peter Rietbroek 28 Wijnand Bladt

ACTIVITEITENKALENDER Zon Vrij Zat Zon Zat Don

14-02-2010 05-03-2010 06-03-2010 07-03-2010 27-03-2010 08-04-2010

Zat Zat Vrij Zat Zat Don

17-04-2010 24-04-2010 21-05-2010 29-05-2010 05-06-2010 10-06-2010

Vrij 18-06-2010 Don 24-06-2010 Zat Zat Zon

03-07-2010 07-08-2010 29-08-2010

4e manche Haagse Crosscompetitie Receptie t.g.v. opening clubgebouw en 40-jarig jubileum Feestavond t.g.v. opening clubgebouw en 40-jarig jubileum Indoor pupillen en C/D t.g.v. opening clubgebouw Arcade Halve Marathon 1e Enthoven-Elektra loopcompetitie; Wubben-Bauer springinstuif Kroes werpinstuif Openingswedstrijd C/D competitiewedstrijd Omloop Ter Heijde Pupillencompetitie VTM Telecomloop 2e Enthoven-Elektra loopcompetitie, Wubben-Bauer springinstuif Kroes werpinstuif Santen & Gasille Oranjeloop 3e Enthoven-Elektra loopcompetitie, Wubben-Bauer springinstuif Kroes werpinstuif Kadeloop Bradelierloop C/D junioren instuifwedstrijd met E.T.

Baan en omgeving Clubgebouw Clubgebouw Indoor Naaldwijk Baan Baan Baan Ter Heijde Baan Maasdijk Baan Kwintsheul Baan Baan Schipluiden De Lier Baan


7 Don 16-09-2010 4e Enthoven-Elektra loopcompetitie; Wubben-Bauer springinstuif Kroes werpinstuif Zat 25-09-2010 Rijk Zwaanloop Zat 02-10-2010 Ekiden (onder voorbehoud) Zon 10-10-2010 Clubkampioenschappen baan Zat 13-11-2010 Venéco Run Halve Marathon Zat 26-12-2010 Kerstloop Zon 02-01-2011 Hoekse Boys – Olympus ’70 Nieuwjaarsloop

Baan ‘s-Gravenzande Baan en omgeving Baan Monster Baan en omgeving Hoek van Holland

Olympus ’70, 40 jaar jong en in een nieuwe jas. In 1970 werd de Westlandse atletiekvereniging Olympus ’70 opgericht. Toen alleen een grasbaan en een klein materiaalhok. Nu in 2010, precies 40 jaar later, naderen we de voltooiing van een atletiekaccommodatie, die zijn gelijke in Nederland niet kent. Om deze heugelijke feiten (het jubileumjaar en de voltooiing) niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, vragen wij jullie aandacht voor het volgende: Op vrijdag 5 maart nemen we het nieuwe gedeelte (kleedruimtes, ontmoetingsruimte, indoorbaan, etc.) officieel in gebruik. Hoe dit precies gaat gebeuren, is nog een verrassing. De receptie begint in elk geval om 17.00 uur. Naast de officieel genodigden zijn uiteraard alle leden van harte welkom. Om alles beheersbaar te houden vragen we jullie wel om je vooraf aan te melden voor deze receptie. Dit kun je doen via een link op de site of via de antwoordstrook in het clubblad. Op zaterdag 6 maart komen de deelnemers van het lopersproject kennis maken met onze trots. De trainingen gaan dan vanaf Olympus ’70 van start in plaats vanuit Poeldijk. De zaterdagavond gaat een van de hoogtepunten worden. Dan nodigen we alle leden met partners (vanaf de C- junioren en ouder) uit voor een spetterend feest in ons nieuwe clubgebouw. Het feest gaat om 20:30 uur van start en eindigt om 01:00 uur. Details volgen later. Wel kunnen jullie je alvast aanmelden voor het feest. Dit kan ook via een link op de site of via de antwoordstrook in het clubblad. Ken je nog oud-leden die eigenlijk niet mogen ontbreken op het feest, geef dan naam en e-mailadres door aan onze voorzitter (voorzitter@olympus70.nl). zondag 7 maart staat geprogrammeerd voor de pupillen en D-junioren. Zij zullen vanaf 10:00 uur aan ouders, familie en belangstellenden laten zien wat ze in huis hebben op het indooratletiekterrein. Dit programma zal tot circa 15:30 uur duren. De inschrijving van de kinderen verloopt via de trainers. Hierboven zie je in grove lijnen het programma voor het openingsweekend. Bezoek onze website voor de details en het laatste nieuws. Wij zullen je regelmatig informeren over de laatste ontwikkelingen.

De jubileumcommissie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmeldstrook openingsreceptie/feestavond Voornaam : …………………………………………………………………………………………. Achternaam : ………………………………………………………………………………………….

0 0

Komt met …. personen naar de openingsreceptie op 5 maart Komt met …. personen naar de feestavond op 6 maart

Graag inleveren in speciale bus in clubgebouw of opsturen naar postbus 196, 2670 AD Naaldwijk


8


9


10

Contributie 2010 Geachte atleten en wandelaars, In onderstaande tabel wordt duidelijk gemaakt hoe de contributiebedragen in 2010 komen te liggen. Het contributiepeil blijft gelijk met 2009 en wordt slechts aangepast met het prijsindexcijfer van 1%. In dit nummer van 2010 zullen de leden die niet voor een automatische incasso gekozen hebben een acceptgiro meegestuurd krijgen. Gelieve deze z.s.m. te betalen. Hoe langer je hem laat liggen hoe eerder je hem vergeet. Wat verder van belang is en wellicht ten overvloede, maar wat ik toch even onder de aandacht wil brengen : · · · ·

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris of ledenadministratie voor 1 november. Bij opzegging is men verplicht tot en met 31 december contributie te betalen. Bij niet tijdige opzegging is men voor het gehele volgende jaar contributie verschuldigd.

Wie in de loop van het jaar lid wordt betaalt slechts een evenredig deel van de contributie, de KNAU contributie wordt wel over het gehele jaar berekend.

Verenigings bijdrage

Basis Atletiek unie

Wedstrijdlicenti Inschrijfgeld e Atletiekunie wedstrijden

contributie 2010

Pupillen

€ 87,72

€ 12,75

€ 6,90

5,00

€ 112,00

Junioren

€ 105,49

€ 13,45

€ 12,30

10,00

€ 141,00

Wegatleet

€ 121,00

€ 14,55

wegatleet+ licentie

€ 121,00

€ 14,55

Wandellid

€ 82,25

€ 10,90

Baanatleet

€ 134,94

€ 14,55

€ 19,70

€ 78,99

€ 14,55

€ 19,70

€ 78,99

€ 14,55

€ 19,70

niet meetrainend wegatleet + licentie niet mee trainend baanatleet + licentie

€ 136,00 € 19,70

€ 155,00 € 93,00 € 10,00

€ 179,00 € 113,00

€ 10,00

€ 123,00

Verder rest mij jullie in dit jubileumjaar veel sportief en ander vermaak toe te wensen. Maak er wat moois van in 2010!

John Potters, penningmeester

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE Gevraagd Oude Mobiele telefoons Een oude actie is opnieuw leven ingeblazen. Het kost je niks, het ruimt op en de vereniging, en dus jij zelf, heeft er voordeel bij. De opbrengst is minimaal 2,50 euro per telefoontje. Dus verzamel al de oude mobiele telefoons en lever ze in. Er zal een doos in het clubgebouw staan waar jij je oude telefoons kunt inleveren. Natuurlijk mag je ook de oude mobiele telefoons van je familie en vrienden inleveren. De sponsorcommissie staat achter deze actie. Mogen we op jou medewerking rekenen? Actie.


11

FACILITAIRE ZAKEN Pizzafonds Sinds de zomer van 2008 wordt er in het Westland papier ingezameld door verenigingen. Zoals jullie kunnen lezen in dit clubblad is deze actie geadopteerd door de pizzarunners. In alle bescheidenheid heeft Aad niet het bedrag genoemd wat zij al hebben binnengebracht. Maar liefst tweeduizend euro is al beschikbaar voor extra inrichtingsfaciliteiten van het clubgebouw. Hulde!

Vorst in de grond Het is koud, bitter koud. Koning winter heeft ons in de greep sinds de kerstdagen. Drie maanden geleden hebben we het inbrengen van de kabels en leidingen ingeroosterd voor week 2. Helaas, door de vorst in de grond wordt er door “INFRA” niet gegraven . We moeten snel gaan stoken om het overtollige bouwvocht te verdrijven. Het wordt spannend de komende dagen/weken. Binnen in het clubgebouw in aanbouw is het ook koud. Met hulp van enige gasbranders wordt een meer aangename werktemperatuur bereikt. Op de fiets naar een volgende bouwvergadering heb ik zitten rekenen. Vanaf nu nog 7 weken en dan is de opening. Het wordt aanpezen.

De laatste maanden is ook het buitenterrein voor de bouwhekken gebruikt als parkeerplaats voor de auto. Dat is binnenkort voorbij. Mede door de aanleg van kabels, leidingen en asfaltering is dit niet meer mogelijk. Parkeren alleen in de parkeervakken. Wees sociaal en parkeer niet bij onze directe buren. Gebruik de parkeerplaatsen bij het zwembad en bij RKVV Westlandia. Veel beter is “kom op de fiets”. We hebben nieuwe fietsenrekken geplaatst waar de voorvork stevig in kan worden geplaatst.

Adopteer een klus! In vorige clubbladen heb ik al melding gemaakt dat wij nog heel wat inrichtingswerk te verzetten hebben. Hiervoor hebben wij jullie hulp hard nodig. Overleg met je trainingsmaten en met de trainer welke werkzaamheden goed passen binnen jullie groep. Gelukkig zijn er al positieve reacties ontvangen. Heb je interesse in een speciale klus? Mail me op fz@olympus70.nl Wordt vervolgd 13 januari 2010

Peter van Dijk, fz@olympus70.nl Bestuurslid Facilitaire Zaken

Bereikbaarheid Planning Za 2/1 Week 1-4 Week 4 Week 4 Week 5 Week 5 Week 6 Week 6 Week 6 Week 7 Week 7 Week 6 Week 6

Week 8 Week 8 Week 8 Week 8 Week 9 Vr 5 Maart Week 12 Week 16

Omschrijving Ophalen barinrichting vanuit De Lier Inrichten bar De kachel brandt !!!!!! Plaatsen 3 stuks keukenblokjes op 1e verdieping Ophalen materialen krachtsportruimte Schilderwerk binnenkozijnen Leggen laminaat op 1e verdieping 2 x maken kast voor geluidsinstallatie Voorbereiding installatie beeld en geluid Montage rekken voor magazijn keuken/bar Transport meubilair naar boven Montage rekken voor wedstrijdberging Inrichten berging algemene trainingsmaterialen Inrichten berging voor speciale attributen Inrichten berging voor klusteam/wedstrijden 8 Zeepbakjes en 16 handdoekhalen plaatsen in doucheruimten Plaatsen materialen krachtsportruimte 1e verdieping Verhuizing dringende zaken Installeren beeld en geluid Opening Leegruimen clubgebouw oud archieven etc Afwerklaag lariks delen buitengevel ( watergedragen, UV-bestendige beits)

Adoptie door: Rini van Marrewijk en trainingsmaten Hans van Haaster Paul vd Voort Marco Bronswijk Frans Dekker en trainingsmaten


12

Van de Sponsorcommissie Voor ik met mijn verhaal begin wil ik de gelegenheid pakken om een ieder namens de sponsorcommissie het allerbeste voor 2010 toe te wensen. Door een onoplettendheid van mij was de kopij voor de laatste Koerier te laat aangeleverd en daardoor niet opgenomen. Wellicht dat de aankomende winter met haar koude en met haar ongemakken haar schaduw al vooruitwierp. Tja, nu we het toch over de winter hebben ….… Waar te beginnen, waar te eindigen? Koning Winter zorgt in 2010 vooral veel ongemak door de sneeuwval. De kwaliteit en de betrouwbaarheid van het ijs is daardoor twijfelachtig en ondanks de toch wel strenge vorst lijkt een Elfstedentocht nog niet realiseerbaar. De ijsmeesters in Friesland vragen om een aantal dagen dooi. Gekker moet het niet worden. Schaatsminnend Nederland kan op slootjes en speciaal geprepareerde banen haar hart ophalen, grote tochten zijn tot op dit moment nog niet volledig verantwoord. Hardlopen is wel mogelijk maar je moet je er wel goed voor kleden en oppassen voor gladde stukken is noodzakelijk. Als je dat doet krijg je er wel wat voor terug, want de plaatjes die je onderweg ziet zijn schitterend. En hoe zit het met de ambities? Voornemens zijn er wel maar die houd ik mooi voor me. Wel heb ik op de 1e zondag van januari met de Bonte Haasloop meegedaan. Het parcours is leuk, de opbrengst is voor een goed doel dus vind ik het een aanrader. De laatste keer vindt plaats op 7 februari en ik zal zelf ook mee doen. Fysiek en mentaal is lopen in de wintermaanden zwaarder dan in de zomermaanden al zijn er onder ons die de wind, regen en kou beter verdragen dan de warmte. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Goed dat ik daar over schrijf. De werkzaamheden aan het nieuwe clubgebouw vorderen en er komen klussen aan die wij zelf kunnen uitvoeren. Kwaliteiten als goed kunnen tegelzetten, laminaat leggen, elektra, schoonmaken en andere vaardigheden zijn nu zeer welkom. Peter van Dijk heeft een lijst met werkzaamheden die we zelf kunnen doen opgesteld, dus kijk of er iets van je gading bij staat. Zo ja, meldt je dan bij de bouwbegeleidingscommissie. Verder wil ik je wijzen op onze eigen site waar het verslag staat over de nieuwbouw onder het kopje clubinfo. Daarnaast kun je ook financieel nog een steentje bijdragen door het aandragen van een nieuwe sponsor, een meter baan te sponsoren of door met een goed idee te komen. Er zijn nog minder dan 40 meters over dus aarzel niet en sponsor die meter. In ons nieuwe clubhuis zal een grote metalen plaat als infobord worden opgehangen met daarop de baan en de namen van sponsoren van meters. De sponsorbijdrage zal voor lange tijd zichtbaar zijn en dat is een leuke bijkomstigheid. Ik blijf op het bijdragen van een steentje hameren, want we hebben het extra geld nodig en uiteindelijk profiteren we allemaal. Mag de sponsorcommissie op jou rekenen? Dus ACTIE. Wat onze sponsoren aangaat, deze keer gaat de aandacht uit naar Westland Partners Notarissen & Advocaten. Westland Partners heeft onder één dak de expertise van twee disciplines gehuisvest die gebundeld voor de klant de beste dienstverlening garanderen. Kennis van zaken is niet het enige aspect, ook betrokkenheid en het feit dat zij zich terdege in de zaak van de klant verdiepen. Hierdoor krijgt het werk een meerwaarde; zij noemen dit ‘meerwaarde van specialisten die partners worden’. Klanten kunnen terecht met een eenvoudige vraag maar ook met complexe vraagstukken, zakelijk als ook privé. Er staan 6 notarissen, 5 kandidaat-notarissen en 7 advocaten klaar om de klant van dienst te zijn. Heb je interesse, kijk dan op de website www.westlandpartners.nl daar kun je alle informatie uitgebreid lezen. Je kunt ze natuurlijk ook bellen of langsgaan. Het nieuwe kantoor van Westland Partners ligt aan de Galgepad. Wij van de sponsorcommissie feliciteren namens Olympus ’70 Westland Partners met hun nieuwe fraaie onderkomen. Namens het sponsorteam,

Chiel Rodenburg, George Post, Leo Struijk, Marcel van Riel, Theo Bakker, Tonni van de Marel, Philip Koelemij en Ron van der Lans.


13


14


15

DE NIEUWSJAGERS Het lijkt wel winter in Nederland. Sneeuw en ijs leggen het openbaar vervoer plat en zorgen voor chaos op de wegen. Buiten vriest het een paar graden, binnen schrijven de Nieuwsjagers aflevering 1 van 2010. Overigens u ook nog de beste wensen.

BART VAN DER KRUK STERK IN BOEKPOLDER In de vorige editie van de Nieuwsjagers dook zijn naam al regelmatig op. De eerste aflevering van het nieuwe jaar beginnen we met Bart van der Kruk. Deze Monsterse atleet werd op zaterdag 12 december tweede bij ‘de Halve van Fortuna’. Bart moest met zijn tijd van 1.22.23 ruim één minuut toegeven op Richard Deen van De Koplopers. Op zijn beurt bleef hij de op derde plaats geëindigde Niels Kerdel bijna twee minuten voor. Het parcours met start en finish op de baan van Fortuna Vlaardingen leidde de deelnemers over verharde wegen rond het sportcomplex Polderpoort.

ILONA LIEVAART NEEMT HONNEURS WAAR IN CROSS Het is altijd goed om je buren te bezoeken, helemaal als ze een cross organiseren. Wij hebben het hier over AV Waterweg in Maassluis. Bij afwezigheid van tweevoudig winnares Lisa Driessen bleef tijdens de derde aflevering van de Opschoor Makelaardij Crosscompetitie, op zondag 13 december, de overwinning bij de vrouwen op de 6 km toch in handen van Olympus ’70. Het was nu Ilona Lievaart, die na 26.20 als eerste over de streep kwam. Dat was trouwens al eerder gepresteerd door Jim van Ruijven in de wedstrijd over 3 km. Jim lijkt het blessureleed steeds verder achter zich te laten en verbeterde zich voor de derde maal op rij, nu 11.54. ‘Voor de derde maal op rij’. Die uitdrukking is ook van toepassing op Ramon van der Wilde. De Vlaardinger won opnieuw de wedstrijd over 9 km. Hij finishte in 33.05. Met een achterstand van 26 seconden kwam Ron van den Berg (AV Waterweg) als tweede over de meet. Vervolgens sprintte Maassluiser Michael Groeneweegen net iets beter dan onze clubgenoot Hans Middelburg. Voor beiden klokten wij 34.07. Slechts 9 seconden later kwam 45-plusser Jan van der Meer als vijfde binnen.

DOORBRAAK LIANNE BIJ HET VERSPRINGEN Na het clubrecord op 100 meter bij de clubkampioenschappen was het een tijdje stil rond Lianne van der Lugt. Maar op zondag 13 december was ze er weer. Ditmaal verbeterde Lianne het clubrecord bij het verspringen. In Utrecht sprong ze naar 5.87 meter. Het record stond sinds 3 maart 2007 met 5.75 meter op naam van Ellen Naastepad. De wedstrijd van Lianne ontwikkelde zich als volgt. In de eerste poging sprong ze al naar 5.85 meter (Lianne’s indoorrecord stond op 5.57 meter en buiten was ze tot dusver tot 5,75 meter gekomen). Na twee foutsprongen was het in de eerste sprong van de finaleronde opnieuw raak: 5.87 meter. Niet alleen het clubrecord maar ook het Westlands record op dit onderdeel. De vijfde sprong was ongeldig, maar in de zesde sprong onderstreepte Lianne haar nieuwe niveau, want daarin kwam ze uit op 5.86 meter. De wedstrijddag was voor Lianne al begonnen met een verbetering van het clubrecord op de 50 meter sprint (het Westlands record staat op naam van Pascal van Assendelft). Lianne finishte in 6.82. Tot dusver deelde zij het clubrecord met Tessa de Niet op 6.93. Daarna bracht de 60 meter ook al een nieuw clubrecord voor Lianne. Een beetje tot haar eigen verrassing, doorbrak zij de grens van acht seconden. Het record stond al op naam van Lianne, met 8.04. Het is nu: 7.96.

HANS MIDDELBURG WINT IN SIBERISCH SCHEVENINGEN Mooie winterse beelden leverde de Meeuwen Makrelenloop van zaterdag 19 december op. Onze clubgenoot Hans Middelburg kon de barre omstandigheden (ijskoude harde wind) het beste aan. Hij voltooide de 10 Engelse mijl in een tijd van 1.00.46. Hans versloeg in de eindsprint Mark Jillissen (Cifla). Een trainingsmaat van Hans, Jan van der Meer, werd derde. Zijn tijd was 1.01,07. De 14e editie van deze strandloop van Scheveningen naar Monster v.v. trok 524 deelnemers, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar..

KERSTLOOP AFGELAST Het blijft nieuws, al is het dan geen goed nieuws. Op 23 december besloot het organisatiecomité om


16 de traditionele Kerstloop op Tweede Kerstdag bij Olympus ’70 af te gelasten. De sneeuwval van de dagen voor kerstmis maakten het parcours onbegaanbaar. “Wij vinden de voorzienbare situatie met betrekking tot de paden in sportpark De Hoge Bomen te risicovol om de Kerstloop door te laten gaan”, aldus een woordvoerder van het comité. Wij, de Nieuwsjagers, hopen op betere omstandigheden voor de kerstloop van 2010.

HANS MIDDELBURG WINT CROSSCOPETITIE BIJ 40+ Dan was er op zondag 26 december alweer de laatste cross bij ‘de buren’. De Opschoor Crosscompetitie werd bij de mannen 40-plus gewonnen door Hans Middelburg, met Jan van der Meer als tweede. Het klassement van de wedstrijden over 6 kilometer werd gewonnen door Matthijs Riemens (Fortuna Vlaardingen), met als tweede onze René van der Stap. Bij de vrouwen hadden Marieke Boekestijn (AV Waterweg) en onze Ilona Lievaart na vier wedstrijden evenveel punten. Doordat de uitslag van de slotloop doorslaggevend was, ging de eerste prijs naar Marieke.

CARLA STAAT ER WEER Op de laatste dag van het jaar staat de Sylvestercross op het programma. Carla Ophorst timmerde na een blessureperiode weer rennend aan de weg: ze was de snelste bij de vrouwen 45+ in de binnenlandse duinen bij Soest. Carla zei daarover: “De 6 km ging in niet zo’n spetterende tijd (27.59), belangrijker was dat alles na de race goed aanvoelde. Ik had gezegd: Als ik Soest goed doorkom, met al die ongelijke ondergrond en heuveltjes, ben ik super tevreden. Gelukt.” Verder was er bij de Sylvestercross brons weggelegd voor ons gastlid Anne Luijten (16). De bij Arthur van Dijk trainende Rijswijkse, die lid is van AV ’40, werd derde bij de Meisjes Junioren B. Op de 2 km kwam Anne na 8.13 over de streep, 8 seconden achter winnares Julia van Veldhoven uit Tilburg. In de wedstrijd over 8 km voor mannen werd Mart Solleveld 21e in 31.43. Op plaats 22 finishte Tim van Leeuwen, in 32.05.

HOEKSE NIEUWJAARSLOOP: TRADITIE IN ERE HERSTELD Dankzij de prima ‘klik’ tussen voetbalvereniging Hoekse Boys en Olympus ’70 en met

medewerking van de plaatselijke ijsvereniging, staat de Nieuwsjaarsloop in Hoek van Holland weer op de kaart. Op een besneeuwd parcours gingen zaterdagochtend 2 januari op de diverse afstanden in totaal bijna driehonderd mensen van start. Dat waren er net zo veel als begin 2006, toen de Nieuwjaarsloop voor het laatst bij tennisvereniging VT De Hoek werd gehouden. De diverse wedstrijden werden gedomineerd door atleten uit Maassluis en het Westland. De 10 kilometer werd gewonnen door Ron van den Berg (AV Waterweg) in 34.53, op korte afstand gevolgd door onze Erwin Sparreboom. Bij de vrouwen ging Marieke Boekestijn (AV Waterweg) op herhaling, al zag het daar in de loop van de laatste ronde niet naar uit, doordat zij veel last van steken in haar zij kreeg. Toch finishte zij als eerste, in 43.15, met Anneke Starrenburg op 37 seconden achterstand. De 5 kilometer werd een prooi voor Mattthijs Riemens (Fortuna Vlaardingen), die finishte in 17.32. Bij de vrouwen won onze clubgenote Ingrid le Comte, in 21.00, met 38 seconden voorsprong op Elvera de Jong, die al haar drie dochters bij de eerste drie had zien finishen. Voor de prestaties van onze jongere atleten verwijzen wij naar de Jeugdhoek elders in dit nummer van de Olympus ’70 Koerier.

DERDE BONTE HAASLOOP EEN PROOI VOOR SJOERD Één dag later konden de liefhebbers aan de bak bij de derde Bonte Haasloop. Deze editie van de Bonte Haasloop wist Sjoerd van Marrewijk op zijn naam te schrijven. Onze clubgenoot liep op de 10 km onbedreigd naar de zege in een tijd van 35.15. Martin Zwinkels uit Honselersdijk kon van Marrewijk ongeveer twee kilometer volgen. Echter op de achterzijde van het parcours moest de anjerkweker de ontketende Sjoerd van Marrewijk laten gaan. Zwinkels werd tweede met een tijd van 38.26. Eric Philipsen passeerde de meet als derde in een tijd van 39.30. Bij de vrouwen ging de winst naar Marlies Jongerius. Onze Wateringse clubgenote liep onder toeziend oog van man en zoon de concurrentie op ruime afstand met een tijd van 42.34. De vijf kilometer was een prooi voor Willem de Voogd. De Vlaardinger liet 18.54 noteren en bleef hiermee tweevoudig winnaar Ronald Veraar bijna een halve minuut voor. Ronald rende naar een tijd van 19.23. De derde plaats was voor Jan Duyndam met een tijd van 20.25. Bij de vrouwen


17 ging de overwinning naar Camilla Bruin uit ’s Gravenzande met een tijd van 27.51.

de derde plaats met een tijd van 61.57, ruim één seconde onder haar oude toptijd.

De derde Bonte Haasloop trok ruim honderd deelnemers, onderverdeeld in wandelaars (20) en hardlopers. De vierde en laatste editie vind plaats op zondag 7 februari.

BIJ START LOPERSPROJECT CIRCA 300 DEELNEMERS

MART SOLLEVELD NAAR TWEEDE STEK IN LEIDEN Naast de Bonte Haasloop kon er ook in Leiden worden gelopen. Mart Solleveld behaalde hier de tweede plaats bij de Runnersworld Bosloop over 10 km. Mart liet een tijd noteren van 33.56. Hans Middelburg werd derde bij mannen 35+. Hans kwam binnen na 34.53. In dezelfde leeftijdscategorie kwam Jan van Hoeven als vijfde over de streep, in een tijd van 35.48. De Runnersworld Bosloop werd gehouden in en om het fraaie Leidse Hout. De loop was de tweede van in totaal zeven wedstrijden uit het Zorg en Zekerheidcircuit.

TWEE INDOORRECORDS VOOR MARJOLEIN Niet alleen de Nieuwsjagers reizen veel. Wat te denken van de familie van Marrewijk. ’s Ochtends nog aanwezig bij de Bonte Haas, ’s middag weer te vinden in Dortmund. Marjolein van Marrewijk verbeterde bij internationale indoorwedstrijden aldaar twee persoonlijke records. Ze wist de 800 meter zonder noemenswaardige tegenstand op haar naam te schrijven in een nieuw persoonlijk record van 2.18,36. Haar oude PR stond op 2.19,75. Een uur later mocht van Marjolein aantreden voor de 400 meter. Hier rende ze naar

Op zaterdag 9 januari werd er weer gestart met het lopersproject vanuit Poeldijk. Op de eerste dag van dit jaarlijks terugkerend evenement van Olympus ’70 hebben zich rond 300 deelnemers ingeschreven. “Dat valt niet mee, maar gezien de omstandigheden ook niet tegen”, verklaarde coördinator Marcel van Riel zatermiddag in WOS Sport. De opkomst is vergelijkbaar met de eerste dag van vorig jaar, toen er ook volop geschaatst kon worden. Gedurende de gehele maand januari kan men nog aansluiten bij dit gernommeerde project. Zie: www.lopersproject.nl.

ILONA LIEVAART WINT CROSS IN VLAARDINGEN De korte cross van de derde loop in de Runningpoint Veldloopcompetitie, ook op zaterdag 9 januari, werd gewonnen door Ilona Lievaart. Ilona bleef Leonie van de Graaf van de organiserende vereniging Fortuna Vlaardingen ruim 1 minuut voor. Ilona had voor het 6 km lange en glibberige parcours in de Broekpolder 26.36 nodig. Leonie van de Graaf deed er 27.38 over. Derde werd Judith Poot van AV Waterweg.

De Nieuwsjagers

Wie helpt de nieuwe ontmoetingsruimte van Olympus in het groen Thans wordt hard gewerkt aan het interieur van onze nieuwe accommodatie. Voor de finishing touch zijn wij echter ook nog op zoek naar enkele grote groene planten en wat kleine bloeiende planten. Voor het grote groen denken we aan één of enkele planten van wel 4 meter hoog zoals deze bijvoorbeeld bij Arend Tropical Plant Center BV aan de Lange Broekweg in Naaldwijk gekweekt worden. Heeft iemand connecties met dit bedrijf of een gelijksoortig bedrijf, laat het even weten. Zodat we wellicht tegen een scherpe prijs of zelfs om niet aan deze planten kunnen komen. Ook wat minder grote groene planten zijn welkom. Verder zoeken we voor op de tafels kleine bloeiende planten. Alles is welkom, maar wel graag even in overleg. Neem hiervoor s.v.p. eerst even contact met mij op.

Wim Hanemaaijer Tel: 06-51292000 E-mail: liseanto@kabelfoon.nl


18

Wil en weg ’t Is al weer vijf jaar geleden. Diep in gedachten verzonken ben ik bezig met het uitvoeren van een duurloopje. Tachtig minuten, waarin opgenomen drie versnellingen van vijf minuten. De echte semi- beroepslopers uit mijn groep hebben via de mail die opdracht doorgekregen. Zoals iedere week volg ik ook nu, op een late dinsdagnamiddag, stiekem dat schema. Moet toch een beetje in hun spoor blijven. Vijf jaar. Best een hele tijd. Toch denk ik nog vrijwel dagelijks aan haar. Zoals nu, richting Monster, langs de drukke Zwartendijk. Mijn moeder. November 2004 is ze overleden. Met haar ging een scala aan van die typische “moeder” uitspraken. Als ik vroeg: ‘Mam, wat eten we?’, was haar standaard antwoord ‘apestaarten, kippekontjes en kikkerbilletjes toe.’ En daar moest ik het dan maar mee doen. Steeds werd ik met een kluitje in het riet gestuurd. Even later stond het eten dampend op tafel. De les die ze me zo leerde, maar die ik nog steeds niet altijd in praktijk weet te brengen, was: beheers je nieuwsgierigheid, het antwoord op je meeste vragen komt vanzelf. Ik mag graag in mijn eentje een duurloopje doen. Juist omdat je dan de kans krijgt over van alles en nog wat na te denken. De hectiek en sores van alledag door te nemen. Een beetje tot jezelf te komen. Opeens, ik ben intussen nabij de Papelaan, valt het me op dat mijn schoenen een vreemde echo produceren. Ploef- ploef- slof, ploef- ploef-slof. Ja, ho es even wat gaan we nou krijgen? Dat klinkt alsof ik mijn voeten in het helse tempo van sprintkoning Husain Bold himself op het wegdek laat landen. Als ik om me heen kijk gaat het landschap echter met dezelfde traagheid voorbij als gewoonlijk bij een duurloop. De oplossing van dit raadsel werpt al snel, letterlijk, zijn lange magere schaduw over me heen. Het is een collegalopert. Een broodmagere atletische loper die beduidend sneller loopt dan ik. Al jaaaren... We zeggen elkaar bij het passeren gedag. Hij was dus mijn echo.

Onze stapfrequentie verschilt op zich niet zo veel, maar zijn enorme paslengte doet hem toch al snel in de mist verdwijnen, richting Monster. Het ploef-ploef-slof is weer ploef-slof geworden. “Assie het niet lust dan ruik ie d’r maar an.’ Nog zo eentje van mijn moeder. Het schoot me te binnen halverwege de Gantellaan. Nou ik kan me duizend lekkerder dingen bedenken om aan te ruiken dan een bord peentjes met gestoofde koolvis en aardappelen (in boterjus). Dat is, nog steeds met stip, het meest gruwelijke gerecht dat men mij kan voorzetten. Nee echt, nu nog steeds, ik zal er geen hap van nemen. Na vijf minuten stug volhouden toverde mijn moeder met een diepe zucht dan toch altijd maar weer iets anders te voorschijn. Meestal een kliekje van een dag eerder. Daar was mijn vader het lang niet altijd mee eens. ’Ach’, zei ze dan vergoelijkend, ‘dat jong moet toch eten.’ Haar waardevolste zinnetje was: ‘Waar een wil is, is een weg.’. Ook vandaag weer spookt dat zinnetje door mijn hoofd. Ik heb namelijk weer ingezet op deelname aan de Rotterdam marathon. En om daar nog een beetje fit over de streep te komen, ja, daar moet je nu eenmaal wat voor doen. Zoals, weer of geen weer, kilometers maken. Maar, waar een wil is, is een weg. Al ligt de weg soms ondergesneeuwd. Al waait een stevige tegenwind je soms bijna letterlijk van die zelfde weg. Al zullen er altijd weer talrijke obstakels opdoemen, letterlijk of figuurlijk die je belemmeren in het bereiken van je doel. Waar een wil is, is een weg. Ik was inmiddels de Woutersweg in ’s-Gravenzande gepasseerd vervolgde mijn route over het mooiste stuk van ‘het Breeje Durp”. Wat dat is? Nou ja, logisch toch? Dat is de weg naar Naaldwijk. Nog even en ik ben weer thuis. Thuis onder de warme douche bedenk ik me dat ik eigenlijk totaal geen zin had in een duurloop. Slechte pad, sneeuw, ijs, kou. Er waren eigenlijk redenen genoeg om lekker warm binnen te blijven. Toch, dankzij een van de aloude uitspraken van mijn moeder ben ik toch maar gegaan. Zonder spijt. Integendeel. Want, waar een wil is, is een weg…

Cent Wageveld


19

Nieuws over het papier ophalen in het Westland Sinds de zomer van 2008 wordt er in het Westland papier ingezameld door verenigingen. Voorheen konden burgers bij scholen of verenigingen hun oud papier kwijt in containers of in de papierbakken. Maar door diverse redenen (onder andere zwerfafval in de vorm van papier) besloot de gemeente om de verenigingen actiever te betrekken bij het ophalen van papier. De burgers kregen een grote grijze container waar ze papier in konden bewaren en een keer in de maand (op een vaste avond) zou de bak geleegd worden. De gemeente Westland zorgt voor speciale auto’s en chauffeurs en de verenigingen zorgen voor vrijwilligers om de papiercontainers te legen. De opbrengst van het papier dat opnieuw gebruikt wordt komt ten goede aan de vereniging of school die het papier ophaalt. Zij krijgen daar een wijk voor aangewezen. Olympus’70 die altijd een container heeft staan bij hun clubgebouw heeft ook een ophaalploeg. 8 vrijwilligers van een dinsdagavondgroep lopen bij toerbeurt – met drie personen per keer – de wijk Cruysbroeck in Naaldwijk om daar het papier op te halen. Het bedrijf Irado heeft anderhalf jaar het vervoer met chauffeurs verzorgd. De gemeente Westland heeft sinds 1 januari 2010 een contract afgesloten met SITA. De overstap is mede gemaakt om ook in het nieuwe jaar een goede dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Er zou voor de scholen en verenigingen niet veel veranderen. Op iedere tweede maandag van de maand lopen de mannen een extra training om zodoende geld voor de club binnen te krijgen. Op maandag 14 december liepen de drie Olympus’70-leden voor het laatst met de chauffeur Cor mee van het bedrijf Irado. Hij kende de wijk op zijn duimpje en wist knap met de grote wagen te manoeuvreren in de kleine straatjes van Cruysbroeck. Voor de samenwerking werd hem die avond een presentje aangeboden als blijk van waardering en uiteraard terechte en gemeende lovende woorden over zijn rijkunst. Op maandag 11 januari werd voor het eerst met het nieuwe bedrijf gereden: Sita.

De chauffeur kreeg meteen een vuurdoop. Niet alleen onbekend met de wijk en de smalle straatjes maar ook sneeuw en dus gladde straten maakten de eerste kennismaking met de wijk onvergetelijk. De drie “vrijwilligers van dienst” van Olympus’70, Kees de Kok, Jan Zwartveld en Maarten Jung, hebben zelfs, met hulp van wat buurtbewoners, een auto, met hulp van voorbijgangers moeten optillen en dus verplaatsen om de grote auto zijn weg te kunnen vervolgen. Bij diverse bewoners moest worden aangebeld om de eigenaar van geparkeerde auto weg te laten halen, maar bij één auto lukte dat dus niet en kwamen zij dus tot deze toch wel ludieke actie. De eigenaar van het vervoermiddel zal wel hebben opgekeken dat hij zijn vervoermiddel een paar meter verder terug vond. (Maar wel zonder schade). De werking van de laadmachine is ook anders dan die van de wagens van Irado. Met twee containers tegelijk werkt het apparaat om de containers te legen. Het moet handmatig worden bediend, maar helaas gaat niet altijd even gladjes. Ongeveer 12 keer viel de papiercontainer in de laadbak. Met als gevolg dat die er dan moet worden uitgehaald. Een handeling die niet geheel van gevaar is ontbloot want het grote schuifblad mag dan niet in beweging zijn. Peute papierrecycling uit Dordrecht hoopt met Sita de komende jaren verder samen te werken om het papier op te halen in het Westland. De eerste keer dat zij dit deden was een avond om niet te vergeten voor de vrijwilligers: ijzig koud, gladde wegen en te veel verkeerd geparkeerde auto’s. Het komt de clubkas ten goede maar het is wel afzien. Bikkelaars zijn het. Grote klasse! Misschien dat er weer een goede relatie kan worden opgebouwd met de chauffeur en dat hij de route van de wijk zich gauw eigen maakt. Cruysbroek is een wijk waar heel veel pizza’s worden gegeten, dat kun je zien bij het legen van de papierbakken: er zitten veel lege pizzadozen in.

Aad Gankema

De concurrentie slaapt niet Een gerenommeerd hardloper uit Leiden was in de winter bang voor uitglijden hij trainde niet als het had gesneeuwd of had gevroren van zijn trainer wilde over vorm verlies niets horen maar eenmaal lente kon hij echter niet meer met de besten mee strijden.

Aad Gankema


20


21

JEUGDHOEK EEN TERUGBLIK OP DE PIETENTRAINING Op maandag 30 november, ja het lijkt alweer een eeuw geleden, hadden alle pupillen zich om 18.00 uur verzameld bij de baan om samen met de zwarte pieten te trainen. De trainers doen verslag: “De pieten waren dit jaar voor de verandering mooi op tijd, en dus kon er gelijk begonnen worden met het inlopen. De pieten hadden alle kinderen gevraagd of zij wilden helpen met het zoeken naar de staf van Sinterklaas; die was één van de pieten kwijt geraakt. Alle 58 pupillen wilden dit natuurlijk wel! Er werd levend ganzenbord gespeeld, waarbij het speelbord in de vorm van een staf was gemaakt. Kinderen konden met hun groepje op een spelletje terechtkomen, en deze moest dan bij een trainer of piet gedaan worden. Er zaten spelletjes bij zoals een pietenbaan, rondje met de stoomboot of taaitaaipoppen happen. Een leeg vakje betekende dat er een rondje gerend moest worden, alvorens er weer gedobbeld mocht worden. Als je pech had kon je natuurlijk ook in de ‘ZAK’ terechtkomen. Dan moest je wachten totdat er een ander groepje voorbij zou komen om jullie te bevrijden. Alle kinderen deden erg hun best om als eerste bij de schoorsteen te komen, want dan had je gewonnen! Tijdens het eindspel moesten de kinderen zoveel mogelijk spullen verzamelen. Dit kon je doen door ze bij andere weg te pakken. Het winnende team had uit eindelijk maar liefst 20 spullen verzameld, dit wel met soms een beetje hulp van de pieten. Na de training werd er binnen nog even verzameld, en gelukkig voor Piet werd daar ook de staf weer terug gevonden. Alle kinderen ontvingen een echt pietendiploma en kregen voor het verlaten van het clubgebouw nog een mooi cadeautje! Alle kinderen hebben het heel erg naar hun zin gehad, Pieten daarvoor bedankt! Hopelijk willen jullie volgend jaar weer langs komen om met onze pupillen te trainen”. Aldus De Trainers.

PUPILLEN-INDOOR IN ZOETERMEER Op zaterdagmiddag 12 december is Lianne van der Lugt naar de pupillenwedstrijd bij Ilion in Zoetermeer geweest. Lianne schrijf, dat ’s ochtends al 3 pupillen van Olympus 70 daar hun kunsten hadden vertoond. “Daar helaas niets van gezien, maar wel in de uitslagen gezien dat Britt van Dien (MPC) met het verspringen, net als

tijdens haar vorige indoorwedstrijd, nog net niet die 2 meter haalde (1.99m) Maar dat gaat vast binnenkort wel lukken dan. Hannah van Velzen deed mee bij de MPB. Zij bleef met het kogelstoten en de 60m net achter bij haar beste prestaties. Het hoogspringen deed zij voor het eerst en liet de lat liggen op 0.80cm! Ook bij de JPB hadden we slechts 1 deelnemer in de strijd, Jacco Aalbregt. De 40m was sneller dan buiten ooit gelopen, nu 7.70sec. Bij het kogelstoten en hoogspringen maakte Jacco zijn debuut, 3.40m en 0.85cm. Wanneer de indoorbaan gereed is kunnen we op die onderdelen wat extra oefenen en kan hij nog grote sprongen gaan maken. Dan de middag. Van de 14 JPA2 waren er maar liefst 4 van Olympus. We waren dus goed vertegenwoordigd, en dat zou dus voor vuurwerk moeten gaan zorgen. Bas van Zijderveld was na al zijn crossen nog niet helemaal op dreef bij de sprint, maar maakte dat bij het hoogspringen en kogelstoten goed. Het hoogspringen ging vandaag erg goed, want hij haalde 1 meter! Met kogelstoten komt hij steeds dichter in de buurt van de 4 meter en stoot nu 3.81 meter. Joren Kester had een superdag vandaag!, op alle 3 zijn onderdelen haalde hij een pr. Op de 60m voor het eerst onder de 10 sec (9.95) het hoogspringen was een evenaring met 1.05m maar hij haalde uit bij het kogelstoten en kwam maar liefst tot 6.74m Ook Guido liep op de 60m harder dan ooit en de 10sec grens komt in zicht (10.15sec). Ook het kogelstoten gaat steeds makkelijker en de 6m werd ruim gehaald. (6.36m) Dan als 4e deelnemer hadden we nog Milan Vermeulen. Dit keer geen pr’s voor hem. Alles net even wat minder. Maar wel snelste Olympus 70er op de 60m met 9.80sec. Daarom was het wel een verrassing (voor de trainster in ieder geval wel) dat hij bij de prijsuitreiking als eerste opgeroepen werd om op het 3e plekje te gaan staan! Heel goed gedaan allemaal!” Tot zover trainster Lianne.

VOOR TWEEDE CROSS NAAR AV ’40 IN DELFT Op zondag 13 december wachtte de tweede wedstrijd van de Haagse CrossCompetitie 2009/2010. We gingen nu met heel wat ouders erbij naar de baan van AV ’40 in Delft.


22 Vier zeges/vijf eerste plaatsen. Dat was voor Olympus ’70 de oogst aan de Brasserskade. De laatste klappen waren nu meer dan een daalder waard. Want toen de meeste deelnemers en toeschouwers al naar huis waren, renden de C- en B-junioren hun gecombineerde wedstrijd. Aanvankelijk liep Niels Penning, die in de eerste cross derde was geworden, in vierde positie. Later schoof hij op naar de derde en toen een Spartaatleet afstand nam, ging Niels goed mee. Met nog één ronde te gaan, verscheen er een lichte grijns op zijn gezicht en op een kleine 100 meter van de finish demarreerde Niels en ging hij zegevierend over de streep. Kort ervoor had Nienke de Jong op even fraaie wijze de overwinning bij de Meisjes Junioren C veroverd. Maar van Nienke hadden wij dat eerlijk gezegd al een beetje verwacht na haar eerdere zege in de duinen bij Haag Atletiek. Kaylee van Veldhoven rende naar de derde plaats. Bij de Jongens D-tweedejaars liep Daan Valstar heel bekeken naar de derde plaats. Bij de Jongens D-eerstejaars was Bram Schlangen (AV'40) oppermachtig, met Kees de Koning als veruit de beste van de rest. Nanda de Jong rende, net als tijdens de eerste wedstrijd, naar de derde plaats bij de Meisjes Junioren D-eerstejaars. Datzelfde had Emma Dekker kort ervoor gedaan bij de Meisjes Pupillen A-tweedejaars. Iris Penning, ook winnares bij de Haag Atletiekcross, won nu opnieuw, met 11 seconden voorsprong op haar eerste achtervolgster. Ook op herhaling ging Cedric Demol bij de Jongens Pupillen B. Hij had 5 seconden voorsprong op de nummer twee. Angela de Vries behaalde opnieuw de tweede plaats bij de Meisjes Pupillen C. En Sacha van Heijningen pakte de volle mep bij de Meisjes Mini, want zij had in Delft helaas geen tegenstandsters in haar leeftijdcategorie. De derde cross is op zondag 24 januari bij Sparta in het Haagse Zuiderpark.

9.317 SPONSORPUNTEN VOOR OLYMPUS ’70 De afgelopen maanden konden er bij AHKoornneef sponsorpunten gespaard worden voor de vereniging. Bij elke € 10 aan boodschappen ontving je één sponsorpunt, dat € 0,10 waard was voor Olympus ’70. Niko Zuidema zette de hele campagne nog eens even op een rijtje.

“Vele punten werden in de bus in de kantine verzameld. Op zaterdag 26 september stond Olympus ’70 vertegenwoordigd door de jeugdcommissie voor de deur bij Albert Heijn in Naaldwijk. Er konden in ruil voor sponsorpunten verschillende onderdelen gedaan worden, zoals balwerpen in een winkelwagen. Deze actie was behoorlijk succesvol, aan het eind van de dag waren er 2.260 punten verzameld! In totaal werden er 9.317 punten opgehaald, dus goed voor een bedrag van € 931,70 voor de club, wat ten goede zal komen aan de jeugd van Olympus ’70! Ook was er een prijsje beschikbaar gesteld voor degene die de meeste punten verzameld heeft voor de club. Met een totaal van 295 is Angela de Vries de winnares hiervan geworden. Op de tweede plaats eindigde Quinten de Brabander: 193 punten. Jacco Aalbregt verzamelde 177 punten. Vorig jaar werd er een totaalbedrag opgehaald van ruim € 720. Dit jaar zitten we daar dus ruim € 200 boven. Volgend jaar gaan we voor de 10.000 punten! Iedereen bedankt voor het boodschappen doen bij AH-Kornneef en het inleveren van de punten. Een delegatie van Olympus ’70 heeft de cheque in ontvangst genomen tijdens de feestelijke uitreiking van de cheques in Fleuresto.” Aldus Niko.

VEEL JEUGD GESTART IN NIEUWJAARSLOOP De jeugd is het jaar 2010 goed van start gegaan. Op zaterdag 2 januari keerde na drie jaren van afwezigheid de Nieuwjaarsloop in Hoek van holland terug. Zo’n 55 jongens en meisjes in de leeftijd tot en met 10 jaar gingen van start voor de wedstrijd over 1 kilometer en daarna 30 in de leeftijd 11 tot en met 14 jaar voor een wedstrijd over 2 kilometer op het enigszins glibberige, besneeuwde parcours. Uitslag 1 km (t/m 10 jr): Bij de jongste jeugd won Jaap van Zevenbergen (10 jr) uit Maassluis in 4.00. Onze Pim Veraar (10 jr) werd tweede in 4.16. Bij de meisjes zegevierde Marit de Jong (8 jr) in 4.48. Achter Janna van Zevenbergen (8) was het onze Angela de Vries (7 jr), die derde werd in 4.53. Uitslag 2 km (t/m 14 jr): Loek van Zevenbergen (13 jr) uit Maassluis was de snelste jongen in 7.49. Tweede bij de jongens werd onze Daan Valstar (12 jr) in 8.44. Bij de meisjes was Nienke de Jong (13 jr) de snelste in 7.53, vóór Kristel v.d. Berg (11 jr), een


23 dochter van de bekende hardloper Ron van den Berg, in 8.30 en onze Nanda de Jong (11 jr) in 8.36.

Richard

Interview met een jeugdlid: Stan Hillebrand Utrecht. Voor een wedstrijd eet hij het liefst een lekkere boterham, dan presteert hij het best! Het grootste voorbeeld van Stan is Bob Keus met hardlopen, en Niko omdat hij zo goed is in zijn favoriete onderdeel hoogspringen. Het leukste TV programma vindt hij Z@ppsport, de leukste thuis en Animal planet. Zijn lievelingsliedje is “Hot” van Inna. Stan vindt de clubkampioenschappen en de pietentraining altijd het leukst bij Olympus ‘70 om mee te maken. De vraag voor de trainer gaat naar Henk. Stan zijn vraag is hoe Henk trainer is geworden en of hij ook goed was? Henk: nadat mijn dochters op atletiek kwamen ging ik vaak mee naar wedstrijden, zelf heb ik ook altijd atletiek gedaan. Ik zei dus gelijk ja toen ze vroegen of ik een groep over wilde nemen waar ze nog een trainer voor zochten.

Stan Hillebrand mocht dit keer het interview invullen. Hij is 11 jaar en traint bij de jongens junioren D. Stan heeft een heleboel trainers, dit komt omdat hij ook drie dagen in de week traint: dinsdag (Henk en Niels), donderdag (Mark en Hidde) en vrijdag (Lianne en Niko). Stan zit al wat langer op atletiek, dit jaar is zijn vijfde jaar. Stan zit in Monster (zijn woonplaats) op school, op de eerste Westlandse Montessori school. Op die school zitten ook nog zijn broertje Mart en Guus Faber die beide ook aan atletiek doen. Naast atletiek doet Stan ook nog aan tennis. Stan zijn favoriete trainer is Henk, en zijn favoriete onderdeel het hoogspringen. Stan doet ook vaak mee met wedstrijden, dit omdat hij dat zo leuk vindt. Zijn laatst verbeterde PR is de 3, 60m verspringen tijdens een indoorwedstrijd in

De pas geïnstalleerde bar in het nieuwe clubgebouw

De volgende keer mag Kevin Philipsen het interview invullen. Stan zijn vraag aan hem is: Hoe ben jij op atletiek gekomen? Danique stelde in het vorige interview een vraag aan Stan: Hoeveel bekers heb jij? Het antwoord van Stan: 9 bekers en 10 medailles. Nog wat korte vragen aan Stan: Lang/ kort Warm/ koud Winnen/ PR Snel/ langzaam Hard/ zacht gekookt ei (geen van beide) Taal/ rekenen Vakantie/ trainen Zomer/ winter


24


25


26

Roparun team 137 Westland-Olympus ’70 enthousiast van start Het kan je haast niet ontgaan zijn als je de plaatselijke kranten leest: ook in 2010 zal een team van Olympus ’70 weer aan de start staan van de Roparun. De Roparun is een non-stop estafetteloop van 530 km van Parijs naar Rotterdam, die tijdens het Pinksterweekend (22 mei t/m 24 mei 2010) wordt georganiseerd. Dit ten bate van de Stichting Roparun, die allerlei voorzieningen en hulpmiddelen verzorgt om het leven van kankerpatiënten te veraangenamen. Het motto van de Roparun is: “trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer toegevoegd kunnen worden aan het leven”. Naast het neerzetten van de sportieve prestatie is het dus de bedoeling met verschillende sponsoractiviteiten zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de Stichting Roparun. Met deze uitdaging zijn de lopers van de maandagavondgroep van Paul Schoenmaker enthousiast van start gegaan. De eerste activiteit, die we als team hebben georganiseerd, is de "Bonte Haas loop" voor hardlopers, wandelaars en nordic walkers over een afstand van 5 of 10 kilometer. De "Bonte Haas loop" wordt sinds november vier maal gehouden op de eerste zondag van de maand om 10.00 uur bij Eetcafé "De Bonte Haas" in Wateringen. Het is een mooi autoluw parcours, er heerst een gezellige ambiance en de loop kent vele ludieke prijzen in natura met dank aan onze sponsors. De loop heeft de afgelopen maanden een toenemend aantal enthousiaste deelnemers gehad. Zondag 7 februari is al weer de laatste editie, dus schrijf je snel in via onze website! Op donderdag 18 februari organiseren we als tweede sponsoractiviteit een unieke “Running-DinerTheatershow” met als speciale gast Dolf Jansen (zie ook de leaflet elders in deze koerier)! Dit bijzondere arrangement bestaat uit: · een boeiende running clinic met Dolf Jansen; als onderdeel hiervan zal een rondje van ongeveer 15 km gelopen worden vanaf Olympus '70 · een volledig verzorgd Chinees specialiteiten buffet · toegang tot de theatershow “Altijd Verder” van Dolf Jansen in theater “De Naald” Wij zijn er erg trots op dat Dolf Jansen zijn medewerking heeft toegezegd aan dit initiatief en zo ons helpt om geld in te zamelen voor de Stichting Roparun. De prijs van dit arrangement is € 75. Het aantal kaarten is


27 beperkt dus als je ook mee wilt, geef je dan snel op bij Paul Schoenmaker (via mail: pschoenmaker@planet.nl of mobiel: 06-25067902). Traditiegetrouw organiseren we dit jaar ook weer een Roparun feest, waarvan de opbrengsten volledig ten goede komen van de Stichting Roparun. Dit jaar geen jaren 70 feest, maar een echt “Vout Feest” met medewerking van DJ’s Ruud en Jos en de onnavolgbare Koos en Co. Heb je nog “voute” kleding in de kast, trek het aan en kom op 13 maart naar Villa Rosa in Honselersdijk! Zie voor kaartverkoop binnenkort onze website. En “last but not least” hebben we al verschillende kleding- en bussponsors geworven: huisartsenpraktijk De Woerd, JS Laadtechniek, Linneweever opticien, H.G. van der Stok bouwbedrijf, Westland Adviesgroep, Van den Enden van Ruijven advocaten en Helm & Heus makelaars krijgen een opvallende vermelding op onze aandachttrekkende knalrode bus en/of op onze nieuwe rode Roparun kleding. Ook danken wij hier onze mediasponsors Beeks opticiens, Bouwactief aannemersbedrijf, Cor Buijnink timmer- en onderhoudsbedrijf, Van Koppen en Van Eijk personeelsdiensten, Meegaa Substrates en Sprizzo mixdrink. Er is nog meer ruimte op onze bus en onze kleding, zie de website voor de sponsormogelijkheden. Wil je het nieuws van het Roparun team volgen, je inschrijven voor een van de activiteiten, of de sponsormogelijkheden bekijken, ga dan naar www.westland-olympus70.nl. Stef van Kempen en Marie-Anne Zwinkels Teamcaptains Roparunteam Westland-Olympus ‘70

Het statistisch jaarboek 2009 is uit. Het boekwerkje dat 64 pagina’s bevat geeft een volledig overzicht van de beste jaarprestaties van iedereen op elk nummer, van pupil tot de oudste veteraan, zowel baan als indoor als weg. Bovendien zeer uitgebreide bestenlijsten op alle bovengenoemde nummers. En nog veel meer cijfermateriaal en statistieken. Het is gratis te bekomen door een aanvraag te sturen naar info@olympus70.nl

Zondag 14 februari 2010 organiseert Olympus 70 de

4e wedstrijd in de serie om het

OPEN HAAGSCHE CROSSKAMPIOENSCHAP. Aanvang 12.00 uur; wedstrijdterrein Sportpark de Hoge Bomen in Naaldwijk. CHRONOLOGISCH OVERZICHT: 12.00 uur 12.10 uur 12.20 uur 12.30 uur 12.40 uur 12.50 uur 13.00 uur

Meisjes pup C + mini's Jongens pup C + mini's Meisjes pup B Jongens pup B Meisjes pup A1 Jongens pup A1 Meisjes pup A2

1000m 1000m 1000m 1000m 1000m 1000m 1000m

13.10 uur 13.20 uur 13.35 uur 13.50 uur 14.05 uur 14.20 uur 14.35 uur

Jongens pup A2 Meisjes jun D1 Meisjes jun D2 Jongens jun D1 Jongens jun D2 Meisjes jun C + B Jongens jun C + B

Inschrijvingen voor 5 februari naar: Nico v.d. Sande E-mail: woc@olympus70.nl

Parkeerplaatsen voor automobilisten: 1. De algemene parkeerplaats voorin bij V.V. Naaldwijk (500 meter) 2. De parkeerplaats bij RKVV Westlandia (300 meter)

1000m 2000m 2000m 2000m 2000m 2000m 3000m


28

INDOORWEDSTRIJDEN Zoetermeer 12-12-2009 meisjes pupillen C (11) 10. Brit van Dien

40m ver bal ptn 9.15 1,99 10,78 472

jongens pupillen B (16) 10. Jacco Aalbregt

40m hoog kogel ptn 7.70 0,85 3,40 865

meisjes pupillen B (20) 14. Hannah van Velzen

40m hoog kogel ptn 8.21 0,80 3,49 748

jongens pupillen A2 (15) 3. Milan Vermeulen 5. Joren Kester 6. Guido Persoon 14. Bas van Zijderveld

60m 9.80 9.95 10.15 11.37

hoog kogel ptn 1,10 6,11 1338 1,05 6,74 1316 1,10 6,36 1272 1,00 3,81 890

Utrecht 12-12-2009 jongens pupillen B (45) 8. Mart Hillebrand

50m hoog kog. ptn 9.94 0,95 4,78 907

meisjes D2 (34) 5. Julia de Koning 10. Verena de Roo 15. Eva Tetteroo 17. Aline Philipsen 22. Jonna Vroom

60m 8.92 8.98 9.87 9.51 9.44

ver 4,46 3,65 4,12 3,81 3,75

kog. 8,37 8,47 7,87 7,95 6,24

ptn. 1515 1347 1310 1255 1158

ranglijstaller tijden verspringen indoor dames 5,87 Lianne vd Lugt 2009 5,75 Ellen Naastepad 2007 5,41 Monique Burger B 1996 5,19 Tamara Middelburg 2009 5,08 Marijke Vreugdenhil C 1998 5,08 Tessa de Niet C 2003

Gent 19-12-2009 dames 60m s2 (8) 200m s1 (6)

60m ver kogel ptn 10.41 3,60 5,18 908

jongens C (25) 17. Tim Hoogenboom 19. Ivar de Kok 21. Kevin Philipsen 24. Leander de Kok

60m 9.22 9.62 9.27 10.86

hoog kogel ptn 1,40 7,29 1431 1,35 7,23 1317 1,20 8,04 1311 1,30 7,84 1130

Utrecht 13-12-2009 meisjes A 50m (2)

24.88

heren 400m s2 (6) s5 (6)

52.25 53.15

60m (7) dames 50m (7) 60m (13) ver (6) hoog (3)

7.35 7.80 8.54 9.29

1. Lianne van der Lugt 6.82 ( clubrecord ) 2.Yvonne de Jong 7.16 1. Lianne van der Lugt 7.96 ( clubrecord ) 2. Yvonne de Jong 8.35 1. Lianne van der Lugt 5,87 (clubrecord). Ook 5,85 en 5,86 3. Yvonne de Jong 1,35

ranglijst aller tijden 60 meter indoor dames 7.96 Lianne vd Lugt 2009 8.15 Tessa de Niet C 2004 8.15 Ellen Naastepad 2007 8.20 Monique Burger 1999 8.24 Yvonne de Jong A 2008

2. Niko Zuidema 3. Raymon Toussaint (clubrecord jongens B)

Utrecht 2-1-2010 meisjes D2 (24) 1. Julia de Koning 7. Eva Tetteroo 12. Aline Philipsen 16. Jonna Vroom

60m 8.86 9.60 9.93 9,59

ver kogel 4,56 8,57 4,06 8,22 3,64 8,02 3,71 6,29

1. Julia de Koning

ptn 1558 1305 1157 1128 10.65

( 3e aller tijden ) 2. Eva Tetteroo 11. Aline Philipsen 14. Jonna Vroom jongens C (23) 21. Ivar de Kok 22. Kevin Philipsen 23. Jessy van Lier 60h (18)

1. Amy Stolk 2. Esther Dekker 4. Amy Stolk 5. Esther Dekker

8.56 27.48

jongens scholieren (JB) 200m s3 (5) 4. Raymon Toussaint

60h (18) jongens D1 (28) 15. Stan Hillebrand

7. Amy Stolk 6. Amy Stolk

11.36 12.74 13.14 60m 9.70 9.68 9.56

hoog kogel ptn 1,40 6,80 1321 1,25 7,76 1263 1,25 4,82 1104

16. Ivar de Kok 17. Kevin Philipsen 18. Jessy van Lier

13.05 13.42 13.49

ranglijst aller tijden 60 meter horden meisjes D 10.16 Saskia Schotel 2001 10.46 Tessa de Niet 2002 10.65 Julia de Koning 2010 11.10 Vanessa Klepper 1994 11.22 Mibette Mondt 1998

Dortmund 3-1-2010 meisjes A 400m (7) 800m (2)

3. Marjolein van Marrewijk 61.57 1. Marjolein van Marrewijk 2.18.36 ( 3e aller tijden )

ranglijst aller tijden 800 meter meisjes A 2.15.79 Maddie Duhon 2007 2.18.01 Marijke Vreugdenhil C 1998 2.18.36 Marjolein van Marrewijk 2010 2.20.12 Judy Middelburg 2007


29 2.20.3

Margreet Verbeek

Dortmund 10-1-2010 dames 60m s4 (6) ver (13) heren: 400m (14)

3. Lianne van der Lugt 4. Lianne van der Lugt 10. Niko Zuidema

8.17 5,68 52.59 (3e s1 (4)

CROSS

meisjes pup.C 1000m (10)

2. Angela de Vries 8.Rebecca Looije

meisjes pup.mini 1000m (1)

1. Sacha v Heijningen 5.40.0

jongens pup.mini 1000m (2)

2. Emiel van Velzezn 6.37.9

jongens pupillen C 1000m (11) 4. Max Veraar 7. Dano v Calsteren

jongens pupillen B 1000m (19)

4.55.2 5.28.9

5.07.5 5.10.0

6. Marit de Jong 5.02.1 8. Hannah van Velzen 5.08.3 1. Cedric Demol 5. Jasper Wubben 7. Wouter Gubbels 9. Mart Hillebrand 17. Ruben de Voogd

4.13.4 4.38.7 4.43.3 4.47.2 5.13.2

meisjes pupillen A1 1000m (13) 1. Iris Penning 6. Anne-Fleur Blok

4.03.0 4.27.4

jongens pupillen A1 1000m (25) 12. Dennis Zwinkels

4.38.1

meisjes pupillen A2 1000m (18) 3. Emma Dekker 11. Floor Wubben 12. Sophie Koedood

4.08.0 4.46.9 4.50.5

jongens pupillen A2 1000m (21) 4. Pim Veraar 5. Milan Vermeulen 6. Guido Persoon 7. Ruben Vreugdenhil 18. Bart van Velzen

4.01.9 4.04.3 4.05.3 4.08.1 4.50.9

meisjes D1 2000m (9)

8.36.1

meisjes D2 2000m (15)

9.33.3

meisjes B 2000m (1)

1. Lisa v.d. Marel

9.57.2

jongens C 3000m (8)

8. Ivar de Kok

13.49.9

jongens B 3000m (7)

1. Niels Penning 11.08.3 4. Bas Vreugdenhil 11.30.3 7. Ramon van Westen 12.48.4

3. Nanda de Jong 4. Eveline v Marrewijk 5. Julia de Koning 6. Eva Tetteroo 8. Aline Philipsen 9. Ruby van Rooijen 11. Isabelle Schrage 12. Jonna Vroom

Maassluis 13-12-2009 mannen 3 km (5) dames 6 km (14) mannen 6 km (19)

Delft 13-12-2009: Haagse crosscompetitie II

meisjes pupillen B 1000m (9)

10. Denise Debets

1980

8.51.6 8.55.4 8.56.7 9.03.3 9.19.6 9.23.3 9.25.1

jongens D1 2000m (17)

2. Kees de Koning 7.59.9 12. Stijn Hoogenboom 9.01.5

jongens D2 2000m (9)

3. Daan Valstar 8.12.2 6. Frank v Staalduinen 8.51.1

meisjes C 2000m (11)

1. Nienke de Jong 3. Kaylee v Velthoven 5. Bente Verhulst 8. Hannah v.d. Marel

8.01.5 8.19.4 8.30.6 8.54.1

1 Jim van Ruyven 1 Ilona Lievaart 4 RenĂŠ van der Stap 13 Koos Fransen mannen 9 km (18) 12 Erwin de Witte mannen masters 9 km (56) 2 Hans Middelburg 3 Jan van der Meer 6 Jan van Hoeven 9 Wim de Jong 10 Wim Wubben 11 Paul Jansen 14 Arthur Heerkens 21 Aad vd Knaap 27 Tonni van der Marel 30 Ron Switzar 34 AJM Kling

11:54 26:20 24:05 30:51 42:11 34:08 34:17 35:51 38:23 38:31 38:36 39:16 40:52 42:56 43:23 43:53

Maassluis 27-12-2009 meisjes pup 3 km (11) jongens pup 3 km (16) dames 3 km (8) heren 3 km (3) dames 6 km (21)

9 Katja Grimbergen 4 Kees de Koning 2 Joyce van Eijk 1 Jim van Ruijven 2 Ilona Lievaart 13 Ellen Grimbergen 4 RenĂŠ van der Stap 3 Jan van der Meer 4 Hans Middelburg 5 William van der Zalm 7 Nico van den Berg 8 Wim de Jong 10 Paul Jansen 23 Jan Noordam 27 A JM Kling 28 Mark van Dijk 31 Ronald Hoogenboom

heren 6 km (53) masters 9 km (42)

21:54 14:20 18:56 12:54 28:29 36:54 25:00 35:30 35:32 36:23 38:20 38:59 40:28 45:51 46:31 46:33 47:56

Soest 31-12-2009 d45 6000n heren 8000m

1. Carla Ophorst 21. Mart Solleveld 22. Tim van Leeuwen

27.59 31.43 32.05

Vlaardingen 9-1-2010 dames 6 km (17)

1. Ilona Lievaart

26.36

Den Haag 9-1-2010 lange cross (117)

5. Tim van Leeuwen 8. Bart van der Kruk 9. Nico van den Berg 16. Paul Jansen

21.18 21.52 22.15 23.30

m45 m35


30

WEGWEDSTRIJDEN Vlaardingen 12-12-2009: halve marathon dames (27) heren (113)

8. Miranda Kaslander 11. Marja van der Burg 2. Bart van der Kruk 4. Rob van Noordt 11. Arjan van Velden 14. Eric Philipsen 26. René Daemen 29. Wilco Huijsman 31.Jan Noordam 48. Edwin van der Wilk 82. Rolf Burger

1.53.14 1.54.50 1.22.23 1.24.33 1.27.28 1.28.19 1.37.17 1.37.28 1.38.38 1.41.51 1.52.42

Barendrecht 13-12-2009: 10 EM m35 (9) m40 (14) d45 (6)

7. Frans Dekker 4. William van der Zalm 1. Carin van der Ende

70.02 57.50 70.02

Linschoten 19-12-2009: halve marathon 50 140 205 217 267 280 441 444

netto 01:22:43 01:29:12 01:32:38 01:33:07 01:34:46 01:35:13 01:40:08 01:40:20

Marcel Flinterman Henk Vollebregt Frank Piron Ron Switzar Wilco Huysman Jan Noordam Edwin van der Wilk Aard van der Voort

bruto 01:22:38 01:28:43 01:31:40 01:32:44 01:34:27 01:34:56 01:39:46 01:39:20

477 511 544 572 573 648 649 713 763 777 793 825 919 1123 1149 1209

Jelle Heins Kees Jansen Kees van den Bos Martien Mol Sieto de Vreeze Diana Gram Gerard van den Berg J.H. van Veen Anja Hegge Ed Gram Corry de Haan Henk Pape Erik Boekestijn Henk-Jan Lammers Rianne Ammerlaan Jan van de Wijnboom

10 km: 323 Ronald Koehorst 401 Wim Hanemaaijer 602 Chiel Rodenburg

01:41:34 01:42:36 01:43:15 01:44:08 01:44:09 01:45:51 01:45:51 01:47:53 01:49:31 01:49:51 01:50:10 01:50:49 01:54:29 02:01:31 02:03:36 02:07:33

01:41:01 01:41:37 01:41:39 01:42:34 01:42:34 01:44:31 01:44:32 01:47:08 01:47:36 01:49:18 01:48:15 01:49:49 01:53:29 01:59:31 02:01:10 02:05:37

48:40 50:17 54:23

m45 m35 m45 m35 m35 d35 m45 d45 m45 m45 m45 m35 m45 d45 m55

48:20 m35 49:11 m45 53:17 m55

Leiden 3-1-2010: 10 km heren (415)

4. Mart Solleveld 7. Hans Middelburg 11. Jan van Hoeven 21. René van der Stap 24. Roy Eversteijn 30. Nico van den Berg

m45 m35 m35 m45 m45 m55 m35 m55

33.56 34.53 35.48 36.52 37.13 37.47

3e m35 5e m35 10e m35 3e m45

PRESTATIELOPEN Vlaardingen 12-12-2009: 10 km heren: 34. Hilair Zwinkels

46.49

Hoek van Holland 2-1: 10 km 2 Erwin Sparreboom 4 Maurice van Veldhoven 14 Gert Bakkenes 16 Anton van Spronsen 21 Hans Stijger 22 Wilco Huijsman 23 Anneke Starrenburg 24 Aad van der Knaap

34:56 36:15 41:36 42:05 43:35 43:47 43:50 44:21

27 Jelle Heins 28 Bert Vreugdenhil 34 Jan Noordam 35 Jose Stolze 36 Patrik van Koppen 37 Mark van Dijk 38 Wim Weele 41 Geert van de Berg 44 Albert Kling 46 Henk Pape 49 Alex Bruckner 50 Rene Kick 51 Jan Zwartveld

45:24 45:38 46:07 46:08 46:25 46:34 46:47 47:05 47:26 47:38 47:53 48:36 48:45

Hoek van Holland 2-1: 5 km 4. Bart Huisman 8. Ingrid Lecomte 11. Doeke de Jong 12. Elvera de Jong 15. Paul Spaans 45. Jessica Ringeling 75. Helene Zwartveld

19.21 21.00 21.27 21.38 22.19 27.20 29.35

CLUBRECORDS jongens B

400 meter indoor

RAYMON TOUSSAINT

53.15

Gent

19-12-2009

dames

50 meter indoor 60 meter indoor verspringen indoor

LIANNE VAN DER LUGT LIANNE VAN DER LUGT LIANNE VAN DER LUGT LIANNE VAN DER LUGT

6.82 7.96 5,85 5,87

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

13-12-2009 13-12-2009 13-12-2009 13-12-2009

Het statistisch jaarboek is uit. Wilt u een gratis exemplaar mail dat dan door naar info@olympus70.nl.


31


32

koerier januari 2010  

leesvoer van het atletiek front

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you