Page 8

8 / CO SE (NE)DĚJE NA NAŠÍ ŠKOLE

SAMETOVÝ KONCERT SAMETOVÝ KONCERT K 25. VÝROČÍ „SAMETOVÉ REVOLUCE“ V PODÁNÍ S1B

N

a naší škole se uskutečnil dne 19.11.2014 koncert na počest 25.výročí „Sametové revoluce“ ve školní jídelně.

Celou tuto akci zorganizovala p. učitelka Deutschová která nás, prvačky a prváky z S1B, učí najít v sobě hudebního virtuóza a podporuje nás v pěveckých výkonech (v rámci možností:)). Zapojila nás, ať už jsme souhlasili nebo ne, do programu. Samozřejmě bylo vše dobrovolné, ale jakmile se zmínila o odměnách, většina třídy se až na pár výjimek zapojila. Postupně jsme se naučili několik známých písniček. Pomalých, rychlých ale hlavně melodických a dobře zapadajících do tématu koncertu. Podmínkou bylo nejenom naučit se texty, ale také sladit svůj outfit do čtyř základních barev - bílé, červené, modré nebo černé. Alespoň jednu barvičku musel mít na sobě každý. Takže každý, kdo zvolil bílou, modrou a červenou, se podobal státní vlajce. Hned ráno v osudný den před vystoupením jsme už

všichni nedočkavě postávali v jídelně a o něco později chystali v aule židličky k sezení.

Kolem poledne vše odstartovalo a my jsme byli hned na řadě s písní od Karla Kryla - Morituri te salutant. S potleskem jsme se ubrali z pódia a sledovali postupný průběh celé akce a vždy po krátké pauze jsme znovu zasáhli do děje a nastoupili jako dvojřad na scénu. Postupně jsme zazpívali Cestu od Tomáše Kluse, Náměšť od Jaroslava Hutky, Nevidomou dívku od Karla Kryla v podání naší spolužačky K. Vyhnánkové a „Tisíc krokov“ z pěvecké soutěže Superstar, kterou jsme to všechno ukončili. Mezitím účinkovali studenti z jiných tříd a další skupiny. V závěru jsme byli odměněni a všem nám potřásl pan ředitel pravicí. Nakonec si myslím, že se nám účast ve „Sboru S1B“ vyplatila, nejen kvůli odměně, ale i „popularitě“. Ať už si nás učitelé či žáci zapamatují jakkoliv - hlavní je, že na nás nezapomenou!

M. Musilová

Pst5  
Pst5  
Advertisement