Page 6

6 / CO SE (NE)DĚJE NA NAŠÍ ŠKOLE

PROJEKTOVÁ SCHŮZKA PROJEKTU COMENIUS - YOUTOPIA – LODŽ (Polsko)

V

e dnech 4.- 8.11.2014 se někteří studenti z S2A a V2C zúčastnili schůzky v rámci projektu Comenius s názvem „Youtopia“ – tedy ideální občanská společnost. Na projektu pracuje 8 zemí a je zaměřen na různé celospolečenské problémy a jejich možná řešení. Tato projektová schůzka, která byla zaměřena na problém „Paměť národa – je historie součástí našich životů?“ se konala v polském městě Lodž. Všechny země se po určité diskusi věnovaly jednomu historickému období, a to druhé světové válce. Ve svých příspěvcích (všichni natočili film) se studenti zaměřili na několik nejdůležitějších událostí a jevů souvisejících s touto válkou v jejich regionu. Opírali se často o rozhovory s pamětníky tohoto období, události dávali do celoevropské souvislosti a znovu a znovu zdůrazňovali nesmyslnost a krutost války. Naši žáci například použili ve filmu materiál, který natočili na přednášce pana Tomáše Graumanna, jednoho z židovských dětí zachráněných sirem Nicholasem Wintonem, dále záběry natočené u Kounicových kolejí. Na tomto místě si připomněli osud

vysokých škol v roce 1939 v souvislosti s datem 17. listopad, tak významném pro naše nejnovější dějiny. U památníku v areálu kolejí položili také květiny a zapálili několik svíček na památku těch, kteří tady prožili nejtěžší chvíle. Jak všichni víme, ve dvoře těchto kolejí se za války popravovalo a koleje sloužily jako věznice. Popravy byly veřejné a brněnští Němci si je velmi užívali. Ve své prezentaci zmínili naši studenti osud menšin během války a po válce a také jedny z nejvýraznějších událostí, atentát na Reinharda Heydricha a následné vypálení Lidic. O všech těchto událostech mohli říct, že souvisí s naším dnešním životem a bezprostředně jej ovlivňují. Na přípravě prezentace se podíleli všichni studenti zúčastněných tříd, diskutovali v mezinárodních skupinkách na eTwinningovém portálu a hledali příslušné informace, formulovali své názory, to vše nakonec v anglickém jazyce. S tématem projektového setkání souvisela i prohlídka města

Lodž. Na území města se za války nacházelo židovské gheto, koncentrační tábor pro děti, viděli jsme také židovský hřbitov a památník transportů. Navštívili jsme také památník koncentračních táborů Osvětim a Birkenau.

Tato tíživá témata bylo ale potřeba také odlehčit, takže studenti se zúčastnili taneční a výtvarné dílny, ochutnali polská tradiční jídla a prohlédli si centrum historického města Krakow. Účastníci projektu byli ubytováni v polských rodinách, spolupracovali a tedy komunikovali anglicky s ostatními studenty a jejich učitelkami, procvičili si IT dovednosti a obohatili své životy o tuto neobvyklou zkušenost.

Ivana Chládková

Pst5  
Pst5  
Advertisement